Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii

date of exhibition: 1976/12 - 1977/01
institution: Sbírka moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
dok. 97074 uvádí místo konání Vajdštejnská jízdárna