Pohřebiště Dobřichov-Pičhora

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Dobřichov (Kolín)
address: _

notes:
1896 - pohřebiště objeveno
Jihozápadně od obce Dobřichov, na ostrožně naproti kostelu Nejsvětější Trojice. - Jedno z největších a nejbohatších pohřebišť ze starší doby římské v Čechách i v celém evropském barbariku (území za hranicemi Římské říše). Vzniklo na přelomu letopočtů (do nejstarší fáze spadá 61 hrobů) a přetrvalo do roku 180 n. l., potom se zde již nepohřbívalo. - Pohřebiště objeveno v r. 1896 dělníky při těžbě štěrku a písku pro stavbu silnice. Výzkum na lokalitě provedl Jan Vaněk, správce lichtenštejnského velkostatku v Radimi pod dohledem archeologa J. L. Píče. Do r. 1906 zde objevili 160 žárových hrobů, z nichž 82 bylo v hliněných popelnicích a šest v bronzových nádobách importovaných z Říma (V. Sakař v r. 1988 již žádné další hroby neobjevil). - Jedná se převážně o jednoduché žárové hroby s bohatší až střední výbavou, v některých hrobech zbraně, často římské importy. Zvlášť vynikají bohaté hroby bojovníků - šlechty v bronzových popelnicích. Ve výbavě hrobů nalezena keramika, bronzové i stříbrné nádoby (pohár s hlavou boha Pana s analogií přímo v Pompejích), železné, bronzové a stříbrné spony, přezky a kování opasků norické a germánské provenience, šperky (zlaté prsteny a závěsky), bronzové a kostěné jehlice, hrací kameny, hřebeny, pinzety, zrcadla, meče, koňské postroje a různé nástroje. Unikátní je nález schránky na pečetě (bully), snad možný doklad o korespondenci mezi císařským dvorem v Římě a Marobudovou říší. - Nálezy z Pičhory dnes v Národním muzeu v Praze. - Na vrchu Pičhora (podoba se jménem archeologa Píče je náhodná) byl vystavěn na konci 19. stol. pomník archeologickému výzkumu, jediný svého druhu v ČR. - Pohřebiště Pičhora je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989, s. 221.
Klasická archeologie FF UK : římská gladia na našem území [online]. [cit. 2011-01-26]. Dostupné z: .
Cesty a památky : Kolínsko [online]. [cit. 2011-01-26]. Dostupné z: .
zdroj - svkkl.cz