Dobřichov (Kolín)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Dobřichov (Kolín)
address: _

notes:
-
1352 - první zmínka o obci
Obec 11 km severozápadně od Kolína, 1,3 km jižně od Peček, na potoce Výrovka. - Nadmořská výška: 194 m. - Území osídleno již v pravěku. V bývalé Macháčkově cihelně a ve sklepě domu čp. 119 odkryty kostrové keltské hroby z doby laténské (s bronzovými náramky, náhrdelníkem, sponou, švartnovým kruhem a nádobami), na ostrožně naproti kostelu evropsky význačné pohřebiště z doby římské, v lokalitě Třebická jihozápadně od centra obce další pohřebiště z doby římské (doba stěhování národů). Obec Dobřichov písemně poprvé připomínána k r. 1352, v souvislosti se zdejším farním kostelem Nejsvětější Trojice. Obec v té době patřila k panství Poděbrady pánů z Kunštátu a z Poděbrad. V r. 1503 potvrdil král Vladislav svobody osadníků Dobřichova. Na počátku 16. stol. obec majetkově rozdělena na dvě části, jednu držel Jan z Mochova a druhou Václav Hrůza z Chelčic. Větší část obce později připojena k panství Kostelec nad Černými lesy, které od r. 1549 držel rod Smiřických ze Smiřic. Těm byl pro účast v protihabsburském odboji na Bílé hoře majetek zkonfiskován, potom je získal Albrecht z Valdštejna, který uvedené panství prodal v r. 1626 Karlovi knížeti z Lichtenštejna. Lichtenštejnové drželi kostelecké panství a s ním i onu část Dobřichova až do konce patrimoniální správy v r. 1848. - Menší část Dobřichova s právem podacím ke kostelu se dostala k panství Cerhenice, majitelé Cerhenic se od poloviny 16. stol. často střídali, nejprve statek držela Eliška ze Střížkova, provdaná za Mikuláše Cerhenského z Dražovic, potom Střelové z Rokyc a po nich jej v r. 1689 zdědili Šternberkové. V r. 1758 prodal František ze Šternberka panství Cerhenice císařovně Marii Terezii k nadání ústavu šlechtičen na Pražském hradě. - V obci dnes na návrší kostel Nejsvětější Trojice, na hřbitově vedle kostela litinový pomníček F. Klecanského, východně od kostela barokní fara, na návsi pískovcový kříž z r. 1791. - Asi 200 m jihovýchodně od hřbitova přírodní památka Sládkova stráň.
- POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha : Academia, 1977, s. 277.
- Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989, s. 221.
- Cesty a památky : Kolínsko [online]. [cit. 2011-01-25]. Dostupné z: .)
zdroj svkkl.cz