Sorosovo centrum současného umění

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1999   Sbírka Nadace pro současné umění