Závodní klub ROH n.p. Jitex

city: _
address: nabřeží 1. máje 1605