Wrocławska galeria fotografii

city: Wrocław
address: pl. Nankiera 8