Kressling Gallery

year of establishment: 2007
city: Bratislava (Bratislava)
address: Ventúrska 18
ZIP: 811 01
phone: +421 948 07 07 67
www: www.gallerykressling.sk

notes:
Galéria Kressling bola založená v Júni roku 2007 na Grösslingovej ulici v centre historickej Bratislavy. Aj keď nás história miesta inšpirovala prepožičať galérii pôvodný názov niekdajšieho ostrova Kressling, ďalšie smerovanie a podoba galérie je zameraná predovšetkým na prezentáciu a mapovanie súčasných trendov vo výtvarnom umení.
Filozofiou galérie je ponúkať súčasné umenie jeho súčasníkom, pretože iba aktuálne umenie dokáže najlepšie komentovať dobu v ktorej vzniká a zároveň jeho dnešný pozorovateľ dokáže najlepšie čítať posolstvo ukryté v práci jeho generácii. So vznikom galéria Kressling prichádza na Slovenský trh s umením nová ponuka v podobe najkvalitnejšieho súčasného vizuálneho umenia zo Slovenska a strednej Európy. Galéria Kressling je komerčnou galériou, ktorá prezentuje maliarske, grafické a sochárske umenie už etablovaných umelcov, ale pokúša sa tiež hľadať nové talenty a podporovať mladé umenie. V príjemnom prostredí galérie sa tu stretávajú umelci, odborná verejnosť, zberatelia ale aj ľudia, ktorí chcú mať doma dielo, ktoré sa im jednoducho páči. Každý obraz či socha, ktorú si vyberiete v galérii Kressling, je investíciou ktorej cena nikdy nepresahuje hodnotu diela.

Kressling Gallery was founded in June 2007 at Grössling Street in the historical centre of Bratislava. The past of this location inspired us to use the original name of the former island Kressling as the name of our gallery. Our aim is to present and map current trends in contemporary art in Slovakia and in Europe. Our philosophy is to offer contemporary art to its contemporaries because only current art can most successfully comment on the period in which it is created and we believe that contemporary spectators are able to understand and to appreciate the art of their own generation with the introduction and guidance Kressling Gallery provides to all interested spectators. Kressling Gallery enriches the Slovak art market with its offer of the best contemporary visual arts from Slovakia and from Central Europe. Kressling Gallery is a commercial gallery presenting visual arts in diverse media of already established artists, and searching for new talents in order to support the youngest generation of artists. Our philosophy, our pleasant environment and central location in the city of Bratislava has made Kressling Gallery an expanding meeting place for artists, experts, collectors, students and even casual art buyers who are attracted by the artworks on view. Any work of art you choose in Kressling Gallery is an investment in the cultural heritage of tomorrow .