Dom kultúry ROH

city: Šaľa (Šaľa)
address: Šaĺa, Slovensko