Igor Candra

 

sex: male

notes:
NK ne - 2014/01
Igorova matka byla blízkou přítelkyní Evy Effenbergerové.