Michal Hadlač

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Michal Hadlač: Obrazy 79-84
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Trienále 15/30 (Národní přehlídka výtvarné tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků 1981)
1987   Trienále 14/35 (VII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků)