Tomáš Fassati

* 22. 2. 1952, Praha, Česká republika (Czech Republic)
photographer, art historian

 

sex: male

word:
Mgr. Tomáš Fassati (nar. 1952). Studoval teorii a praxi vizuální tvorby na FAMU a společenské vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má rovněž střední zdravotnické vzdělání, které tvoří jednu ze základních částí ergonomie architektury a designu. Zaměřil se na teorii (včetně psychologie) vizuální komunikace a ergonomii designu a architektury. Za minulého režimu založil a vedl v Praze tvůrčí organizaci pro mladé umělce DIA-FILM PRAHA a GALERII F pro fotografii a grafický design v Banské Bystrici. Pro svobodný styl práce byl komunisty pronásledován a byl proto pak nucen vykonávat pomocné dělnické profese. V roce 1990 založil Muzeum umění a designu v Benešově, které dodnes vede. Připravil řadu výstav volného i užitého umění, je autorem řady krátkých studií i celých knih. Od počátku 90. let postupně externě přednášel na Slezské univerzitě v Opavě, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filosofické fakultě UK Praha a Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Je členem vědeckých společností pro estetiku, ergonomii a informační design. Byl členem organizačního výboru Bienále Brno a MTF Zlatá Praha. Je rovněž členem České akademie designu, Etického fóra ČR a poradního sboru ministra kultury pro práci Národní galerie. V muzeu se kromě managementu zabývá tvorbou sbírek a stálých expozic, dramaturgií výstav, koncepcí a realizací výzkumného programu, přípravou přednášek a besed, zajištěním zajištěním ediční činnosti vč. redakce periodika Muzeum, umění a společnost, rozvojem médiatéky, správou archívu ad.
muzeum-umeni-benesov.cz, 2015/05