Dobri Ivanov Dobrev

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
- 1925   Akademie výtvarných umění, Praha , Obrovský Jakub
- 1925   Akademie výtvarných umění, Praha , Pirner Maxmilián
- 1925   Akademie výtvarných umění, Praha , Švabinský Max
- 1925   Akademie výtvarných umění, Praha , Hynais Vojtěch