Giuseppe Diamantini

* 1621, Fossombrone, Itálie (Italy)
11. 11. 1705, Fossombrone, Itálie (Italy)
poet, painter

 

nationality: Italian
sex: male

word:
Rodák z Fassombrone v Markách prochází ve svém počátečním školení Boloňou a ovlivněn příkladem umělců carracciovského okruhu, zvláště příkladem Simone Cantariniho, se objevuje zhruba okolo roku 1650 v Benátkách. S Benátkami a benátským prostředím je spojen nejen jeho další život, ale především tvorba, která byla vedle boloňského akcentu obohacena výrazným vlivem Pietra Liberiho. Od šedesátých let zde rozvíjí své umění, které můžeme charakterizovat jako symbiózu boloňského klasicismu s benátským smyslem pro kolorit, na řadě významných zakázek, ať již v poloze závěsných a spíše výjimečně oltářních obrazů {Klanění králů v S. Moise) nebo v nástěnných malbách (Bůh Otec obklopen anděly v S. Giovanni Crisostomo). Jako cavaliere di San Giorgio je znám a protěžován početnou řadou benátské nobility, které dodává obrazy s mytologickými tématy, a jeho ateliér je navštěvován řadou mladých malířů, kteří se zde zdokonalují v umění kresby. V osmdesátých letech seicenta vzniká v Benátkách poměrně rozsáhlá kolekce deseti Diamantiniho leptů převážně s náměty již v sedmdesátých letech a vrcholí okolo a po roce 1680 řadou společných realizací. Zatímco Diamantiniho malířské dílo se výrazněji nevymyká ze standardu soudobé benátské produkce, je to právě nevšední kreslířské umění, které mu zajistilo značnou známost, a podobně grafická tvorba, důsledně zaznamenávající bezprostřednost zdánlivě chaotic¬kých shluků čar a škrtů, typických pro jeho kresebný projev. V závěru života odchází z Benátek do rodného Fassom¬brone (1698) a vedle spíše již jen sporadických malířských realizací se věnuje vlastní básnické tvorbě.

TOGNER, Milan. Italská kresba 17. století, Muzeum umění, Olomouc 2005

notes:
NKP ne 2018/08