Karel Janout

* 12. 12. 1910, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
photographer, nakladatelství, galerie

 

sex: male

notes:
Vyučil se fotozinkografem a chemigrafem u nakladatele Jana Štence v Praze (1930), vzdělání si doplnil ještě studiem na Státní grafické škole v Praze. Nejprve pracoval ve fotoreprodukčním oddělení Vojenského zeměpisného ústavu.
V l. 1934-1945 majitel tzv. Janoutova grafického závodu v Kladně (dům čp. 1357). Vedle běžné reprografické produkce vydával bibliofilie s grafickou účastí Jana Konůpka, Stanislava Kulhánka a Karla Součka, např. Nerudovy Písně kosmické - faksimile rukopisu roudnického (1938), Knížky proti knězi kuchmistrovi Mistra Jana Husi (1935) aj. Zhotovoval štočky k reprodukci výtvarných děl, vlastní tisk publikací však zadával tiskárnám v Praze a dalších městech, teprve od počátku okupace spolupracoval s kladenskými tiskaři. V r. 1942 otevřel v Kladně soukromou galerii tzv. Janoutův grafický kabinet, kde pořádal pravidelné měsíční prodejní výstavy až do r. 1944. Ke každé výstavě připravil katalog, celkem jich bylo 24.
Po skončení války odešel s rodinou do Liberce, po r. 1948 emigroval a žil údajně ve Venezuele a jeho potomci dnes žijí v USA.
Zdroj - www.svkkl.cz