Zátiší s petrolejovou lampou

author: Vladislav Mirvald
published: 1. pol. 40. let
type of document: koláž
language:
dimensions: 22 x 20 cm