Ideový konflikt mezi křesťanstvím a komunismem ve světle života a díla Františka Halase

author of the text: František Xaver Halas
page: 20-25
imprint date: 1990
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: List pro literaturu,