Život

subtitle: Revue Umělecké besedy
imprint date: 2005
publisher: Umělecká beseda
type of document: Periodical
year's volume: 1 (22)
number: 1
number of pages: 64 + 8
the number of reproductions: 9 b, 21 čb
ISBN: 0231-8539
language: czech
prints: 1 000
dimensions: 235 x 210

notes:
šéfredaktorka Vlasta Skalická
redakční rada Rudolf Matys, Václav Daněk, Antonín Hartmann, Miloš Hlavica, Ilja Hurník, Jan Klusák, Martin Langer, Miroslav Pacner, Eva Petrová, Milan Slavický, Olbram Zoubek