foto - Chad Evans Wyatt. 1999

Daniela Fischerová Špicnerová

* 13. 2. 1948, Praha, Česká republika (Czech Republic)
, , , ,

 

nationality: Czech
sex: female

notes:
spolupracovala s rozhlasem

starala se o dramaturgie, próza, práce pro děti

Daniela Fischerová Špicnerová

Od pol. 70. let se věnuje básnické a prozaické tvorbě pro děti (V začarovaném lese, 1975; Povídání s liškou, 1978; Duhové pohádky, 1982). Daniela Fischerová je také autorkou několika rozhlasových her (Čeho se bojí ministr, 1978; Zapřený Albert aneb Příběh o žalu a lži, 1989; Neděle, 1991) a scénářů krátkých, animovaných i celovečerních filmů (Neúplné zatmění, 1982; Vlčí bouda, 1986).

Bibliografie
1993 Hvězdy a osudy,
1995 Prst, který se nikdy nedotkne , Hynek
1996 Přísudek je v této větě podmět, Petrov

zdroj - www.ipetrov.cz

Daniela Fischerová Špicnerová

foto - Chad Evans Wyatt. 1999
 

Daniela Fischerová Špicnerová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta, dramaturgie, scénaristika

Daniela Fischerová Špicnerová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha

Daniela Fischerová Špicnerová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Literární a dramatický odbor znovuzaložené Umělecké Besedy, *1990
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, literární a dramatický odbor

Daniela Fischerová Špicnerová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
  2009   Česká kniha pro děti a mládež 2008 / Czech Books for Children and Young People 2008 (Vzdálené v nás a blízkost v cizím / The Distant Within and the Near in the Distance), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Milosrdní slitovnosti v příběhu dvou fantómů (O Fantomimě Daniely Fischerové), Kritická příloha Revolver Revue, 92-96
  2000   Daniela Fischerová (1948), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, 114-114
  2012   Fischerová Daniela (13.2.1948 Praha -), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 126-127
  2012   Milion melounů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1

Daniela Fischerová Špicnerová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Michal Macků: Portréty / Portraits, Geláže / Gellage
  2003   Vendula Císařovská: Obrazy / Paintings, Ateliér Šupina
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Hry se slovy a písmenky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1992   Co složím, to mám, Torst, Praha
  1997   Psychoanalýza v Čechách (Sborník ze semináře ke 140. výročí narození Sigmunda Freuda), Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2004   Nezabolí jazyk od dobrého slova (Antologie českého aforismu), Euromedia Group, Praha
  2014   Mé dětství v socialismu, BizBooks (Albatros Media a.s., pobočka Brno), Brno (Brno-město)
  2022   Hlavu vzhůru! Furt se de! (Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Soumrak, Život, 35-37
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Noc s Andersenem (Milé holky a kluci,...)
prostorová kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, Orbis, Praha
  1981   Perníková chaloupka, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha