Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

city: Praha
address: Ostrovní 30
zip code: 113 01
state: Česká republika (Czech Republic)

Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/02/15 - 1955/03/06   Historie školního obrazu, Galerie Československý spisovatel, Praha
1968/04/09 -   Otakar Zejbrlík: Výtvarník a naučná kniha, Výstavní síň Učebních pomůcek, Praha
1974/08/27 - 1974/09   Miroslav Nýdl: 50 setkání - kresby a koláže, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1977/04/29 -   Ota Janeček: Slabikář, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1977/06/11 -   Ota Janeček: Slabikář, Zámecký letohrádek - Kupkova síň, Opočno (Rychnov nad Kněžnou)

Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

date of exhibition   exhibition title
1974/08/27 - 1974/09   Miroslav Nýdl: 50 setkání - kresby a koláže
1978/11/20 -   Civilizační impulzivismus

Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1957   Jan Amos Komenský: Život, dílo, doba
  1976   Ota Janeček: Slabikář
kniha
  published   title (subtitle)
  1950   Vliv výchovy a vyučování na rozvoj dětské tvořivosti
  1951   Spisy 2: Pochod třicátého roku. FD-1. V tónině dur
  1952   Domov (Obrázky Mikoláše Alše se slovy lidové poesie)
  1952   Mikoláš Aleš (Knížka a jeho životě a díle)
  1953   Spisy 4. Kniha pro rodiče (Přednášky o výchově dětí. Projevy o otázkách rodinné výchovy.)
  1953   Vlajky na věžích
  1954   Nauka o písmu (Pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru)
  1955   Dějiny architektury (Učební text pro IV. ročník průmyslových škol stavebních)
  1955   Psohlavci
  1956   Doba husitská v díle Mikoláše Alše
  1956   Filosofská historie
  1956   Komentář k Labyrintu světa a ráji srdce
  1956   Křest Svatého Vladimíra, Epigramy (výbor)
  1956   Písně otroka
  1957   Jan Amos Komenský (Stučný životopis)
  1957   Jan Amos Komenský (Nástin života a díla)
  1957   Máj - Márinka
  1957   Mají děti dost času na učení i odpočinek?
  1957   Rudé zpěvy
  1957   Rukopisy a vzácné tisky pražské universitní knihovny
  1957   Starořecké báje
  1957   Školní deníky Jakuba Jana Ryby
  1957   Tvorba typografického písma
  1957   V zámku a podzámčí
  1957   Večerní písně
  1958   Kapesní atlas rostlin
  1958   Robinson Crusoe (Podle románu Daniela Defoe volně vypravuje Josef V. Pleva)
  1958   Světoví mistři hudby v naší vlasti
  1958   V zámku a podzámčí
  1959   Cvičebnice německého jazyka (Díl I, lekce 1-25)
  1959   Čím budu?
  1959   Dětem
  1959   Kytice (Výbor)
  1959   Matka (Hra o třech dějstvích)
  1959   Obrazy života chudých a utiskovaných (Výbor z próz)
  1959   Pěstitelské tabulky pro práci na školním pozemku
  1959   Purkyně ve Vratislavi
  1959   Raněstředověká Olomouc
  1959   Se Švabinským o grafice
  1959   Syn pluku
  1959   V zámku a podzámčí, Chyže pod horami
  1960   Bolestný a hrdinský život J. A. Komenského
  1960   Estetická výchova (Úvod do studia)
  1960   Frantina
  1960   Působení Jana Amosa Komenského v Polsku
  1960   U pěkného stolu
  1960   Úterý
  1961   Jiří Mahen (Jeho knihovnický odkaz)
  1961   Poplach v Kovářské uličce
  1961   V zámku a podzámčí, Chyže pod horami
  1962   Bitva o výchovu
  1962   Učme se cizím jazykům (Úvod do praktického studia cizích jazyků)
  1962   Žil jsem na Čukotce
  1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění)
  1963   Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti
  1964   Josef Suk v obrazech
  1965   Plačící strom
  1965   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
  1965   Tajuplný ostrov
  1966   Co víme a nevíme o prvočíslech
  1966   Filosofie a současnost
  1966   Máj - Marinka
  1966   Selské balady
  1966   Siréna
  1966   Tajuplný ostrov
  1966   Život proti smrti
  1967   Lidové výtvarné umění (Čechy a Morava)
  1967   Modelování (pro lidové školy umění)
  1967   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
  1967   Vazby žakárských tkanin (Obrazová část)
  1967   Z hlubin pravěku
  1968   České malířství a sochařství 19. století
  1968   Honzíkova cesta
  1968   Kresby, malba, grafika pro lidové školy umění
  1968   Přemožitel neviditelných dravců (Ludvík Pasteur, muž čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný)
  1968   Vycházky do přírody
  1968   Základy obecné teorie umění
  1969   Kamarádi čísla
  1969   Kluci, plný plyn (Abeceda bezpečné jízdy mladého motoristy)
  1969   O barvě (Optická stránka barevnosti ve výtvarnictví)
  1969   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
  1969   Vytváření didaktických dovedností učitele
  1970   ABC rodinné výchovy (Dítě školního věku)
  1970   Přehledné dějiny literatury 1 (Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury)
  1970   Světlo v temnotách (Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského)
  1970   Světlo v temnotách (Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského)
  1971   Besedy o umění v 6. ročníku
  1971   Československé dějiny
  1971   Československé dějiny v obrazech
  1971   Dějiny Československa (I. do roku 1437)
  1971   Jak se dívat na grafiku
  1971   Přehledné dějiny literatury (Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945)
  1971   U pravěkých lovců
  1971   Z hlubin pravěku
  1971   Zavátý život
  1972   Bibliografie díla Josefa Hrabáka
  1972   Didaktika tělesné výchovy (vybrané kapitoly 2.část.)
  1972   Honzíkova cesta
  1972   Starověký Řím (Čítanka k dějinám starověku)
  1972   Technologie fotografie
  1972   Zánik antiky
  1972   Ztracený svět
  1973   O textilním výtvarné projevu
  1973   Poznáváme architekturu
  1973   Starověké Řecko (Čítanka k dějinám starověku)
  1973   Svět čísel (Vyprávění o matematice)
  1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky)
  1973   Syn pluku
  1973   Švabinského český Slavín (Sto portrétů)
  1973   Základní poznatky teorie relativity
  1974   ABC rodinné výchovy (Ditě v době dospívání)
  1974   Bruno (anebo dobrodružství německého chlapce v české vesnici)
  1974   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte)
  1974   Lidové výtvarné umění (Slovensko)
  1974-1983   Ontogeneze lidské psychiky I-IV
  1975   Jak se Míša ztratil a zase našel
  1975   Pohádky a povídky pro malé čtenáře
  1976   Lovci jeskynních medvědů
  1976   Vlastivěda pro 5. ročník základní devítileté školy
  1976   Zavátý život
  1977   Rajský ostrov
  1977   Základy práva
  1978   Bruno (anebo dobrodružství německého chlapce v české vesnici)
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945)
  1978   Jak namalovat krajinu
  1978   Vyrobeno v Československu
  1978   Výtvarné práce s materiály, tvorba hraček, loutkářství
  1979   Dějiny pravěku a starověku (I)
  1979   Dějiny pravěku a starověku (II)
  1979   Fotografie pro lidové školy umění
  1979   Povídání o českém skle
  1979   Práce s dřevem (pro lidové školy umění)
  1980   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte)
  1981   Čtení o českém jazyku
  1981   Dějiny pravěku a starověku (II)
  1981   Dvacet tisíc mil od Verna
  1981   Kapesní atlas okrasných ptáků
  1981   Prostor a perspektiva
  1982   Dějiny pravěku a starověku (I)
  1982   Úvod do vědy o scénických uměních
  1983   Co je divadlo
  1983   Dobrodružství barvy
  1983   Moderní těsnopis
  1983   Práce s dřevem (pro lidové školy umění)
  1983   Základy výtvarné výchovy
  1984   Čáry, klikyháky, paňáci a auta (Výtvarný projev a psychický život dítěte)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980
  1984   Malovaný svět
  1984   Osvícenství - věk rozumu
  1984   Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
  1985   Být nebo nebýt (Monology o herectví)
  1985   Švabinského český Slavín (Sto portrétů)
  1986   Einstein (Život - smrt - nesmrtelnost)
  1986   Janusz Korczak (Lékař, pedagog, spisovatel)
  1986   Konec záhady hlavolamů
  1986   Teorie umělecké kritiky
  1987   ... A změněn svět
  1987   Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku
  1988   Hlubotisk
  1988   Obrázková škola řeči
  1989   Dějiny pravěku a starověku (I)
  1989   Dějiny pravěku a starověku (II)
  1989   Fotografie pro lidové školy umění
  1989   Kultura a životní prostředí
  1989   Švabinského český Slavín (Sto portrétů)
  1990   Dr. Karel Steinbach - Svědek téměř stoletý
  1990   Semafor ve stávce
  1991   Čítanka samizdatové a exilové literatury I
  1991   Já, člověk... (Jak děla vědu o člověku dnes a zítra)
  1991   O věcech obecných I (Výbor z politické publicistiky)
  1991   O věcech obecných II (Výbor z politické publicistiky)
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980
  1991   Úvod do filozofie
  1992   Byli a bylo
  1992   Milý pane Prezidente (Výběr z dětských kreseb a dopisů Václavu Havlovi)
  1992   Platón (Přednášky z antické filosofie)
  1992   Proměny soudobého výtvarného umění
  1992   Tvář baroka
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1957   Olomoucké povídky (Příspěvek ke studiu vývoje staročeské zábavné prózy)
  1959   Soupis děl J.A.Komenského v československých knihovnách, archivech a museích
  1975   Cesta Ladislava Švarce
  1982   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Pedagogica. Aesthetica IV
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1953   Rusko-český slovník frazeologický
  1956   Německo - český slovník
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956
  1958   Česko-polský slovník
  1959   Španělsko-český slovník
  1961   Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník
  1962   Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník
  1964   Slovensko-český, česko-slovenský slovník rozdílných výrazů
  1965   Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník
  1965   Polsko-český, česko-polský kapesní slovník
  1967   Srbocharvátsko-český, česko-srbocharvátský kapesní slovník
  1968   Česko-anglický slovník
  1968   Italsko-český a česko-italský kapesní slovník
  1969   Bulharsko-český, česko-bulharský kapesní slovník
  1969   Český slovník věcný a synonymický (1)
  1969   Esperantsko-český, česko-esperantský kapesní slovník
  1971   Francouzsko-český a česko-francouzský slovník
  1971   Italsko-český a česko-italský slovník
  1971   Německo-český a česko-německý slovník (Část česko-německá)
  1972   Francouzsko-český, česko-francouzský slovník
  1972   Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník
  1972   Španělsko-český, česko-španělský kapesní slovník
  1973   Česko-ruský slovník
  1973   Polsko-český slovník
  1973   Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (Anagramů, kryptogramů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštěných atd.)
  1974   Český slovník věcný a synonymický (3)
  1974   Český slovník věcný a synonymický (2)
  1974   Školní rusko-český slovník
  1975   Jak se to řekne německy
  1980   Česko-španělský slovník
  1980   Polsko-český, česko-polský kapesní slovník
  1982   Česko-ruský slovník
  1984   Srbocharvátsko-český, česko-srbocharvátský kapesní slovník
  1984   Španělsko-český, česko-španělský kapesní slovník
  1987   Česko-francouzský slovník (A - Q)
  1988   Česko-francouzský slovník (R - Ž)
  1988   Česko-italský slovník
  1988   Německo-český slovník (A-L)
  1988   Německo-český slovník (M-Z)
  1989   Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů
  1990   Česko-anglický slovník
  1990   Česko-francouzský a francouzsko-český slovník na cesty
  1990   Malý slovník výtvarného umění
  1992   Česko-italský slovník
  1992   Francouzsko-český slovník
  1992   Italsko-český slovník
  1992   Španělsko-český slovník
  1993   Česko-španělský slovník
  1994   Slovník cizích slov
  1995   Italsko-český slovník
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1985   Výtvarný projev v oblasti tzv. původního umění
atlas
  published   title (subtitle)
  1985   Kapesní atlas našich motýlů
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1974   Miroslav Nýdl: 50 setkání (Kresby, koláže)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1990/10   Estetická výchova: Měsíčník pro hudební, výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní i mimoškolní
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle)
  1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění
soupis archiválií
  published   title (subtitle)
  1971   Vzácné staré knihy ve Státní technické knihovně v Praze
učebnice
  published   title (subtitle)
  1952   Početnice (pro 1. postupný ročník národních škol)
  1953   Cvičebnice hospodářské němčiny II
  1953   Dějiny ČSR (I. díl)
  1953   Dějiny ČSR (III. díl)
  1953   Naše kniha (Doplňková četba k První čítance pro národní školy)
  1954   Cvičebnice hospodářské angličtiny II
  1954   Dějiny ČSR (II. díl)
  1954   Francouzština pro běžnou a obchodní praxi (Část 1. Texty, otázky a cvičení)
  1954   Francouzština pro běžnou a obchodní praxi (Část 2. Výslovnost a pravopis, slovník, frazeologie a gallicismy, mluvnice. Slovník a klíč k překladovým cvičením.)
  1954   Η Τσεχική για Έλληνες (Čeština pro Řeky)
  1954   Русский в Чехословакии
  1956   Cvičebnice hospodářské angličtiny III
  1956   Hudební výchova (pro IV. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol)
  1956   Jak se dělí slova
  1956   Zoologie (pro osmý postupný ročník)
  1957   Anglická mluvnice
  1957   Cvičebnice hospodářské angličtiny I
  1957   Francouzská mluvnice (Francouzská mluvnice a cvičebnice)
  1957   Francouzština pro devátý postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol
  1958   Francouzština běžná a hospodářská (Část druhá)
  1959   Základní mluvnice němčiny
  1960   Cvičebnice německého jazyka (Díl I., lekce 1-25)
  1960   Cvičebnice německého jazyka (Díl II, lekce 26-50)
  1960   Matematika (Učební text pro průmyslové školy I. díl)
  1960   Učebnice angličtiny pro vysoké školy (díl I, část 1)
  1960   Učebnice angličtiny pro vysoké školy (díl I, část 2)
  1961   Učíme se německy (1. díl)
  1962   Cvičebnice španělštiny, texty, mluvnice, cvičení
  1962   Francouzština pro 8. ročník základní devítileté školy
  1962   Geometrie pro 6. ročník (1. vydání)
  1962   Geometrie pro 7. ročník
  1962   Slabikář
  1962   Základní mluvnice němčiny
  1962   РУССКИЙ ЯЗЫК / Russkij jazyk (Učebnice pro 6. ročník základní devítileté školy)
  1963   Čteme německy
  1963   Geometrie pro 6. ročník (2. vydání)
  1963   Geometrie pro 8. ročník (1. vydání)
  1963   Hudební výchova pro 8.ročník základní devítileté školy (Pokusná učebnice)
  1963   Německá konverzace pro střední všeobecně vzdělávací školy
  1963   Polština pro samouky
  1963   Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol (Biologie člověka)
  1963   Španělština pro střední ekonomické školy (1)
  1964   Algebra (pro 8. ročník)
  1964   Anatomie člověka I
  1964   Francouzština pro samouky
  1964   Geometrie pro 6. ročník (3. vydání)
  1964   Geometrie pro 8. ročník (2. vydání)
  1964   Polština pro samouky
  1964   Španělština pro samouky
  1964   Španělština pro střední ekonomické školy (2)
  1965   Angličtina (pro I. ročník středních škol)
  1965   Geometrie pro 6. ročník (4. vydání)
  1965   Geometrie pro 8. ročník (3. vydání)
  1965   Hudební výchova pro 6. ročník základní devítileté školy
  1965   Italština pro samouky
  1965   Rumunština pro samouky
  1965   Španělština (pro I. ročník středních škol)
  1965   Učíme se francouzsky
  1965   Základní mluvnice němčiny
  1966   Angličtina pro jazykové školy I.
  1966   Angličtina pro samouky
  1966   Francouzština pro jazykové školy (1)
  1966   Geometrie pro 6. ročník (5. vydání)
  1966   Geometrie pro 8. ročník (4. vydání)
  1966   Němčina pro samouky
  1966   Španělština (pro II. ročník středních škol)
  1966   Učebnice němčiny I
  1966   Učebnice němčiny II
  1967   Geometrie pro 6. ročník (6. vydání)
  1967   Geometrie pro 8. ročník (5. vydání)
  1967   Němčina (pro jazykové školy I)
  1967   Učíme se anglicky
  1968   Angličtina pro jazykové školy III. a IV.
  1968   Angličtina pro samouky
  1968   Dějepis (Pro 8. ročník základní devítileté školy)
  1968   Fyzika pro 1. ročník střední všeobecně vzdělávací školy
  1968   Geometrie pro 6. ročník (7. vydání)
  1968   Geometrie pro 8. ročník (6. vydání)
  1968   Němčina (pro jazykové školy III)
  1968   Němčina (pro jazykové školy IV)
  1968   Němčina pro samouky
  1968   Organická chemie pro II. a III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol
  1968   Plavání
  1969   Geometrie pro 6. ročník (8. vydání)
  1969   Geometrie pro 8. ročník (7. vydání)
  1969   Numerické výpočty (pro I. a II. ročník SVVŠ se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů)
  1970   Česká mluvnice
  1970   Francouzština pro jazykové školy (3)
  1970   Geometrie pro 8. ročník (8. vydání)
  1970   Němčina (pro jazykové školy II)
  1971   Geometrie pro 6. ročník (9. vydání)
  1972   Geometrie pro 6. ročník (10. vydání)
  1972   Geometrie pro 8. ročník (9. vydání)
  1972   Němčina pro I. ročník středních škol
  1972   Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol (Biologie člověka)
  1972   Zeměpis cestovního ruchu (Československo)
  1973   Algebra (pro osmý ročník)
  1973   Geometrie pro 6. ročník (11. vydání)
  1973   Geometrie pro 8. ročník (10. vydání)
  1973   Hudební výchova pro 8. ročník základní devítileté školy
  1974   Angličtina (Pro IV. ročník středních škol)
  1974   Geometrie pro 6. ročník (12. vydání)
  1974   Geometrie pro 8. ročník (11. vydání)
  1975   Geometrie pro 8. ročník (12. vydání)
  1976   Čítanka III pro střední školy
  1976   Fyzika pro III. ročník střední všeobecně vzdělávací školy (pro III. a IV. ročník gymnázia)
  1976   Geometrie pro 6. ročník (13. vydání)
  1976   Geometrie pro 6. ročník (14. vydání)
  1976   Geometrie pro 8. ročník (13. vydání)
  1976   K vyšším výkonům v psaní na stroji - 600 úhozů za minutu
  1976   Polymery ve výtvarné praxi
  1977   Geometrie pro 6. ročník (15. vydání)
  1977   Geometrie pro 8. ročník (14. vydání)
  1978   Geometrie pro 6. ročník (16. vydání)
  1978   Geometrie pro 8. ročník (15. vydání)
  1978   Zrádná slova ve francouzštině
  1979   Geometrie pro 6. ročník (17. vydání)
  1979   Geometrie pro 8. ročník (16. vydání)
  1979   Matematika pro gymnázia (Sešit 4/1)
  1979   Matematika pro gymnázia (Sešit 5)
  1980   Geometrie pro 8. ročník (17. vydání)
  1980   Pedagogika (pro 2. ročník středních škol sociálně právních)
  1981   Geometrie pro 8. ročník (18. vydání)
  1981   Matematika pro gymnázia (Sešit 8)
  1982   Angličtina (Pro II. ročník středních škol)
  1982   Fonetika současné angličtiny
  1982   Hudební výchova pro šestý ročník základní školy
  1982   Matematika pro gymnázia (Sešit 3)
  1982   Matematika pro gymnázia (Sešit 7)
  1982   Němčina pro samouky
  1982   O sochařské reprodukci
  1983   „Stůj!“ „Pozor!“ „Volno!“ (Cvičebnice dopravní výchovy pro 4. ročník ZŠ)
  1983   Český jazyk (Přehled učiva základní školy)
  1983   Francouzština pro jazykové školy (1)
  1983   Matematika pro gymnázia (Sešit 4/2)
  1983   Matematika pro gymnázia (Sešit 6/1)
  1984   Angličtina pro 1. ročník středních škol
  1984   Francouzština pro samouky
  1984   Naše čtení (Slabikář pro 1. ročník zvláštní školy)
  1985   Angličtina pro 2. ročník středních škol
  1985   Antologie americké literatury
  1985   Němčina (pro jazykové školy 1)
  1986   Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť (4. část)
  1987   Dějiny výtvarné kultury (pro II. ročník SUPŠ, studijní obor užité umění)
  1987   Fyzika I (Pro studijní obory SOU)
  1987   Srbocharvátština pro samouky
  1988   Hudební výchova (pro pátý ročník základní školy)
  1988   Stůj! Pozor! Volno! (Cvičebnice dopravní výchovy pro 3. ročník ZŠ - chodec)
  1989   Angličtina pro každého
  1989   Esperanto pro samouky
  1989   Matematika pro 8. ročník základní školy (III. díl - rýsování)
  1989   Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU (1. část)
  1989   Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU (2. část)
  1990   Český jazyk (Přehled učiva základní školy)
  1990   Dějiny umělecké kultury (I)
  1990   Grafická úprava tiskovin (pro IV. ročník SPŠG, studijní obor polygrafie)
  1990   Matematika pro 7. ročník základní školy (I. díl)
  1990   Němčina (pro jazykové školy 1)
  1991   Česko-francouzská konverzace
  1991   Matematika pro 8. ročník základní školy (II. díl)
  1993   Přehledné dějiny literatury II (Dějiny české a slovenské literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945)
  1996   Dějiny umělecké kultury (II)

Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)

Státní pedagogické nakladatelství, n.p.

person   born from - to, notes
Balajka Bohuš   13. 5. 1923     1953 - 1972, redaktor
Dědek Václav   6. 7. 1889     ???? - ????, dělal pro ně soustruhované maňásky a vyklápěcí vozíky
Mencák Břetislav   19. 4. 1903     ???? - ????, vedoucí redaktor
Nedvěd František   13. 9. 1919     ???? - ????
Párkányiová Vacová Věra   29. 6. 1937     ???? - ????, výtvarná redaktorka, speciální učebnice českého jazyka a pedagogické literatury
Teimer Pavel   6. 4. 1935     1960 - 1966, grafik
Vyhnalík Oldřich         ???? - ????, šéfredaktor pedagogických časopisů
Wenig Jan   15. 8. 1910     ???? - ????, odborné stati