Plamen

subtitle: Měsíčník pro literaturu, umění a život
imprint date: 1968/06
publisher: Svaz československých spisovatelů
type of document: Periodical
year's volume: 10
number: 6
number of pages: 173, (2)
the number of reproductions: 11
language: czech
dimensions: 243 x 165

notes:
na titulní straně je uvedeno číslo časopisu (103 + 3)