Umění

subtitle: 3, časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 2008
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 56
number: 3
language: czech