Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

city: Praha
address: Husova 4, Praha 11000
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: www.udu.cas.cz
birth year: 1990

notes:
1952 jako Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV. Od r. 1958 jako Ústav teorie a dějin umění ČSAV. Současný název přijat r. 1990.

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

institution, city, address
Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha, _

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
10/9 - 10/15   prezentace Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky při Dnech vědy, Galerie a literární kavárna knihkupectví Academia, Praha
1970/07 - 1970/10   Ikona (Výběr z fondů Národní galerie a Československé akademie věd), Loreta, Praha - Hradčany
1987/03/12 - 1987/03/14   Proudy české umělecké tvorby 19. století: Sen a ideál, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1994/02/15 - 1994/05/01   Karel Teige, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/03/22 - 1994/03/23   Karel Teige a evropská avantgarda, Galerie hlavního města Prahy, Praha
1995/02/15 - 1995/04/16   Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu, Klášter sv. Anežky České, Praha
1995/06/07 - 1995/08/20   Jaromír Krejcar 1895 - 1949, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1998/01/14 - 1998/02/28   Josef Pleskot: AP ateliér, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1998/03/12 - 1998/03/14   Salony v české kultuře 19. století, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
1998/05/29 - 1998/06/30   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design, Zámek Lednice, Lednice (Břeclav)
1998/10/22 - 1998/10/24   Středoevropská architektura 1890 - 1998, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2000/02/02   Prezentace monografie PhDr. Zuzany Všetečkové: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
2000/03/31 - 2000/04/30   Prostorový dům, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2000/06/15 - 2000/08/31   Forma sleduje vědu: Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2002/06/10 - 2002/06/28   Vítejte v Praze - pražské památky v 1. polovině 19. století, Akademie věd České republiky, Praha
2003/06/12 - 2003/12/31   Josef Sudek: Fotografie Hradce Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/11/10 - 2003/11/21   Ústav dějin umění Akademie věd České republiky 1953-2003, Akademie věd České republiky, Praha
2009/02/09 - 2009/03/06   České památky před 100 lety - soupisy památek Archeologické komise, Akademie věd České republiky, Praha
2009/02/26 - 2009/02/28   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 29. ročník sympozia k problematice 19. století, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
2010/09/22 - 2010/09/25   Hans von Aachen and new research in the transfer of artistic ideas into Central Europe, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
2010/11/04 - 2011/02/06   Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/11/14   Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012, Window gallery ÚDU, Praha
2013/02/07   Josef Sudek: Černošské masky, Window gallery ÚDU, Praha
2013/05/30   6 dekád ÚDU, Window gallery ÚDU, Praha
2013/11/06   Umění v neklidné době. Česká knižní malba před Gutenbergem (c. 1380-1450), Window gallery ÚDU, Praha
2014/03/13   Broumovsko: kraj barokních kostelů, Window gallery ÚDU, Praha
2014/06/25   Umělecký mecenáš a romantik: hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814-1882), Window gallery ÚDU, Praha
2014/11/12   Nedokončený příběh Soupisový projekt Archeologické komise České akademie věd a umění 1894-1945, Window gallery ÚDU, Praha
2015/03/11   Třicet let bez krásy, Window gallery ÚDU, Praha
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/02/15 - 2016/05/08   Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf, Dům fotografie, Praha
2016/02/25 - 2016/02/27   36. plzeňské mezioborové sympozium k problematice 19. století, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2016/10/13 - 2017/02/12   Lekce z karikatiry - kubismus, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2016/10/19 - 2016/10/21   15. mezinárodní zasedání k problematice sepulkrálních památek, Akademické konferenční centrum (AKC), Praha
2016/12/02 - 2017/01/27   Josef Sudek: V ateliéru - Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR, Galerie Věda a umění, Praha
2017/09/27 - 2018/01/07   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/11/03 - 2018/02/25   Ferdinand II.: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem / Ferdinand II Archduke of Austria, a Rennaissance Ruler and Art Patron between Prague and Innsbruck, Valdštejnská jízdárna, Praha
2018/05/21 - 2018/08/19   Josef Sudek: Topografie sutin / Topography of Ruins, Dům fotografie, Praha
2018/10/04 - 2018/10/31   Proměna venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku, 14/15 Baťův institut, Zlín (Zlín)
2019/03/14 - 2019/05/05   Josef Sudek: Topografia ruin. Praga 1945, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2019/09/11 - 2019/10/10   Za pravdu..., Lapidárium pod Betlémskou kaplí, Praha
2019/10/03 - 2020/02/02   Detail jako svědek doby: Minulost v dokumentační fotografii 70.-90. let 20. století / Detail as a Witness of the Period: The Past in the Documentary Photography of the 1970s-1990ě, Window gallery ÚDU, Praha
2019/12/12 - 2020/03/01   Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/02/21 - 2020/06/07   Stanislav Kolíbal: London 1969, Embassy of the Czech Republic in London, Londýn (London)
2020/06/23 - 2020/09/27   Fešandy ze šuplíků: Sudek a sochy, Dům fotografie, Praha
2020/09/24 - 2020/12/13   Josef Sudek: Tzv. volná tvorba, Window gallery ÚDU, Praha
2021/06/25 - 2021/09/19   Fešandy ze šuplíků: Sudek, sochy, jižní Čechy, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2021/06/30 - 2021/08/21   Wichterlová - Sudek: Na návštěvě, Ateliér Josefa Sudka, Praha

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2006   Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety
  2010   Emil Filla: Archiv umělce
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention
  2020   Josef Sudek: Tzv. volná tvorba / So-called Fine Art Photography
  2020   Stanislav Sucharda 1866-1916: Tvůrčí proces
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu
kniha
  published   title (subtitle)
  2004   Vlastislav Hofman
  2005   Lubomír Konečný: Za horou najdeš údolí (Studie o ikonografii Útěku do Egypta v umění pozdního středověku a renesance)
  2007   Vnitřek lesa, lesní charaktery (Julius Mařák a umění krajinomalby)
  2007   Z holandských zápisníků
  2019   Miloš Cvach: Není to socha!
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1990   Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   Proměna venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Sudek Project (Three Walks Through the Prague of 1945 With Josef Sudek's Photographs)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1992   Umění (časopis Ústavu dějin umění Československé akademie věd)
  1993   Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1993   Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1993   Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1993   Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1994   Umění / The Art (4-5)
  1994   Umění / The Art (1)
  1994   Umění / The Art (2)
  1994   Umění / The Art (6)
  1994   Umění / The Art (3)
  1995   Umění (4)
  1995   Umění (1-2)
  1995   Umění (3)
  1995   Umění (5)
  1995   Umění (6)
  1996   Umění (3-4, časopis Ústavu teorie a dějin umění AV ČR)
  1996   Umění (5, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1996   Umění (6, časopis Ústavu dějin umění)
  1997   Umění (3-4)
  1997   Umění (5, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1997   Umění (Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1998   Umění (1-2, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1998   Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1998   Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1998   Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  1999   Umění (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky)
  1999   Umění (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky)
  1999   Umění (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky)
  1999   Umění (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky)
  1999   Umění (časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky)
  2000   Umění (6)
  2000   Umění (1-2, časopis Ústavu dějin umění)
  2000   Umění (3, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2000   Umění (4, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2002   Umění (Bibliografie / Bibliography 1953-2002)
  2004   Umění (6, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2004   Umění (1, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2004   Umění (3, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2004   Umění (4, Časopis Ústavu dějin umění)
  2005   Umění (3, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2005   Umění (1, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2006   Umění (2, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2007   Umění (4, časopis Ústavu dějin umění)
  2008   Umění (3, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2008   Umění (4, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2009   Umění (3, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2009   Umění (2, časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2013   Umění / Art (5 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2013   Umění / Art (4 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2013   Umění / Art (1 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2013   Umění / Art (2 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2013   Umění / Art (3 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2013   Umění / Art (6 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2014   Umění / Art (5 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2014   Umění / Art (3)
  2014   Umění / Art (1)
  2014   Umění / Art (2)
  2014   Umění / Art (4)
  2014   Umění / Art (6)
  2015   Umění / Art (1-2)
  2015   Umění / Art (3)
  2015   Umění / Art (4)
  2015   Umění / Art (5)
  2015   Umění / Art (6)
  2016   Umění / Art (1)
  2016   Umění / Art (2)
  2016   Umění / Art (3-4)
  2016   Umění / Art (5)
  2016   Umění / Art (6)
  2017   Umění / Art (1)
  2017   Umění / Art (2)
  2017   Umění / Art (3)
  2017   Umění / Art (4)
  2017   Umění / Art (5-6)
  2018   Umění / Art (1-2)
  2018   Umění / Art (3)
  2018   Umění / Art (4)
  2018   Umění / Art (5)
  2018   Umění / Art (6)
  2019   Umění (Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2019   Umění (Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2019   Umění (Časopis Ústavu dějin umění AV ČR)
  2019   Umění / Art (1-2)
  2019   Umění / Art (6)
  2020   Umění / Art (2)
  2020   Umění / Art (1)
  2020   Umění / Art (3)
  2020   Umění / Art (4)
  2021   Umění / Art (1)
  2021   Umění / Art (2)
  2021   Umění / Art (3)
  2021   Umění / Art (4)
  2022   Umění / Art (2)
  2022   Umění / Art
  2022   Umění / Art (3)
  2022   Umění / Art (1)
  2022   Umění / Art (4)
  2023   Umění / Art (1)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1998   Salony v české kultuře 19. století
  2000   Prezentace monografie PhDr. Zuzany Všetečkové: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách
program
  published   title (subtitle)
  2010   Hans von Aachen and new research in the transfer of artistic ideas into Central Europe

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

institution, city, address
Akademie věd České republiky, Praha, Národní 3

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

institution, city, address
Artefactum, Praha, Husova 4, Praha 1
Window gallery ÚDU, Praha, Husova 4, 110 00 Praha 1

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/11/10 - 2003/11/21   Ústav dějin umění Akademie věd České republiky 1953-2003, Akademie věd České republiky, Praha

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

person   born from - to, notes
Adamczyková Sabina         ???? - ????, vedoucí knihovny
Bartlová Milena   19. 1. 1958     1991 - 1996
Baťková Hejduková Růžena   8. 2. 1945     1992 - 2002, vědecká pracovnice
Benešovská Klára   28. 2. 1950     1989 - 2004, odborná pracovnice oddělení starého(od 2003 středověkého) umění
Benešovská Klára   28. 2. 1950     2004 - ????, vedopucí oddělení středověkého umění
Bregantová Polana   13. 4. 1954     ???? - ????, bibliografka
Ježková Markéta   8. 1. 1985     2018 - ????, oddělení umění raného novověku
Jirousová Věra   25. 2. 1944     1971 - 1975, oddělení bnibliografie
Mádl Martin   4. 4. 1967     ???? - ????
Machalíková Sadílková Pavla   28. 11. 1972     ???? - ????
Matyásko Zdeněk   13. 3. 1953     1989 - 1994
Matyásko Zdeněk   13. 3. 1953     1996 - ????, fotograf
Pavlis Martin         2015 - ????, fototéka
Platovská Marie   25. 12. 1951     1994 - ????, odborná pracovnice
Přibyl Ondřej   4. 12. 1978     1998 - 2000, fotooddělení
Sýkorová Lenka   15. 12. 1977     2003 - 2004, listopad 2003 - prosinec 2004, rešerše obarazových příloh pro Dějiny čeksého výtvarného umění V.
Všetečková Zuzana   20. 12. 1949     1974 - ????, od 1995 vědecká pracovnice

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

person   born
Bartlová Milena   19. 1. 1958    

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

person   born
Buquoy Ludwig   16. 12. 1783    
Hlubinka Rudolf   15. 2. 1878    
Chotková z Chotkova a Vojnína Isabella   6. 7. 1774    
Morávek Jan   9. 5. 1887    
Ranzmayer Jan        
Šperling Ivan   9. 11. 1930    

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

katalog autorský
published   author, title (subtitle)
1950   Duša Ferdiš, Ferdiš Duša: Bílé Slovensko (Obrazy)
1959   Sivko Václav, Václav Sivko: Grafické dílo
1964   Hladík Karel, Karel Hladík: Sochařské dílo 1937/1964
1987   Benda Břetislav, Národní umělec Břetislav Benda 1897 - 1983: Výběr z díla (K 90. výročí umělcova narození)
1988   Švéda Tomáš, Tomáš Švéda: Obrazy - kresby
1992   Laubert Otis, Otis Laubert: Sondy
1994   Svoboda Jindřich, Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1977 - 1993
2006   Kyncl František, František Kyncl: Konstrukce nekonečna
2007   Hájek Miloslav, Miloslav Hájek: Malba, sochy, kresby
2016   Boom Irma, Irma Boom
2016   Siegel Amie, Amie Siegel
2017   Burin Katarina, Katarina Burin: Žijeme, Brno 1928–1931
katalog kolektivní
published   author, title (subtitle)
1952    , Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění
1962    , Miloslav Holý: Obrazy a grafika - Julie Krčmářová: Obrazy a tapiserie
1966    , Československá tapiserie 1956-1966
1966    , Současná surrealistická koláž 10 zemí
1969    , Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1980    , Malechov '80
2001    , Umenie akcie / Action Art 1965-1989
2008    , 60 rokov otvorené
2011    , Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho)
2016    , Černá Marie
2016    , Místo Monumentu
2017    , Hospoda U hada
2017    , Klasik (Obraz průměrného českého rodinného domu 1989-2015 / The Image of an Average Czech Family House 1989-2015)
2017    , Šumperák
2018    , Discreet Violence: Architecture and the French War in Algeria
2018    , Forensic Architecture: The Architecture of Conflict
2018    , Forma sleduje peníze / Form Follows Money (cosa.cz, kulturní družstvo)
kniha
published   author, title (subtitle)
1935    , Dějiny Stříbrné Skalice
1942   Manzù Giacomo, Manzů
1947    , Svatovojtěšské pražské svatyně zvláště kostel sv. Vojtěcha v Praze II
1957   Svolinský Karel, Olomoucký orloj
1996    , Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran
2002   Koblasa Jan, Jan Koblasa
2006   Toman Jiří, Jiří Toman: Fotografie / Photographs
periodikum
published   author, title (subtitle)
1956    , Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu)
1970    , Texty (1)
1970    , Texty (2)
1970    , Texty (3)
1970    , Texty (4)
1970    , Texty (5)
1970    , Texty (8)
1970    , Texty (9)
1970    , Texty (10)
1971    , Texty (1)
1971    , Texty (2)
1993    , Zeitschrift für Kunstgeschichte
průvodce
published   author, title (subtitle)
1984    , Gotické architektonické pamiatky Bratislavy
nedatováno    , Průvodce vykopávkami v katedrále sv. Víta
rukopis
published   author, title (subtitle)
2012   Baleka Jan, Bibliografie Jan Baleka