Pavla Machalíková Sadílková

* 28. 11. 1972, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Art Historian

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jo2002109967
VIAF: 15941979

notes:
umění 19. století, teorie umění a estetika přelomu 18. a 19. století, historismy a recepce středověkého umění v Čechách

Pavla Machalíková Sadílková

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)
KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY
Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně, Praha 2014 (spoluautor Petr Tomášek)
Člověk a stroj v české kultuře 19. století: Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2013 (spolu s T. Petrasovou)
Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, sborník příspěvků z 29. mezioborového sympozia k problematice 19. století, Praha 2010. (koeditorka Taťána Petrasová)
Objevování středověku. Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století, Praha 2005.
KAPITOLY V KNIHÁCH
Svatá Anežka Česká a jeji obraz v českém umění 19. století, v: Miroslav Šmied – František Záruba (eds.), Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby, Praha 2013, s. 337–352.
Josef Bergler a ilustrace, in: Roman Prahl, Grafika v Praze 1800-1830 a Josef Bergler, Praha 2007, s. 76–83.
Památník, kámen, skála. K jednomu motivu na hranici přírody a umění z doby kolem roku 1800, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006, s. 295–302.
Parky – sentimentální oázy, in: Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně. Sbírka Patrika Šimona (kat. výst.), Olomouc 2004, s. 149–156.
Památníky a pomníky, in: Roman Prahl (a kol.), Umění náhrobku v českých zemích let 1780–1830, Praha 2004, s. 236–244.
Les premières recherches de Vincenc Kramář en histoire de l´art: entre architecture gothique et théorie de l´art, in: Jana Claverie – Hélène Klein – Vojtěch Lahoda – Olga Uhrová (edd.), Vincenc Kramář, un théoricien du cubisme à Prague, Paris 2002, s. 140–146.
ČLÁNKY
Holy Image of the Early 19th Century: Incentives and Reception, sborník mezinárodního kongresu dějin umění CIHA 2012, Nürnberg 2013
Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě: František Horčička a ti druzí, in: M. Hrdina – K. Piorecká (eds.), Historické fikce a mystifikace. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, s. 79– 92 (s R. Prahlem).
Panorama a techniky iluze, in: T. Petrasová – P. Machalíková (eds.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2013, s. 103–114.
„Čeští“ nazaréni v Itálii ve 20. letech 19. století: František Tkadlík a Josef Führich, in: Z. Hojda (ed.), Ach Italia, cara mia! Čechy a Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2012, s. 442–452.
Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu Abelovy smrti od Františka Tkadlíka, in: Lucie Peisertová /ed./, Zločin a trest v české kultuře 19. století, sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2011, pp. 308–320.
Handwerklicher Hintergrund und Perspektiven akademischer Studien. Zum Frühwerk Joseph Führichs in Böhmen, RIHA Journal 2013, s. 1–34. www.riha-journal.org
Zázemí řemesla a perspektivy akademických studií. K ranému dílu Josefa Führicha v Čechách, Umění/Art LIX, 2011, s. 20–39.
Středověké malířství a česká malba raného 19. století, Umění/Art LIII, 2005, s. 465–481.
Franz Lothar Ehemant a první monografie Svatovítské katedrály. Příspěvek k počátkům gotického revivalu v Čechách, Umění/Art XLVIII, 2000, s. 335–350.
Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)
redaktorka časopisu Umění (od 2011)
editorka on-line časopisu RIHA journal (www.riha-journal.org) (od 2009)
spoluorganizátorka plzeňských mezioborových sympozií (od 2009)
udu.cas.cz, 2015/01

Pavla Machalíková Sadílková

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1992 - 1993   Mount Holyoke College, South Hadley (Massachusetts)
1993 - 1999   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
2001 - 2001   Central European University, Institute for Advanced Study (CEU IAS), Budapešť (Budapest)

Pavla Machalíková Sadílková

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha, Husova 4, Praha 11000

Pavla Machalíková Sadílková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Josef Führich (1800-1876): Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800-1876): Von Kratzau nach Wien, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Objevování středověku (Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století), Artefactum, Praha
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2017   Umění a tradice, Artefactum, Praha
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Pavla Machalíková Sadílková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830 / Josef Bergler and graphic art in Prague 1800 - 1830, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight (Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč), Artefactum, Praha
  2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2022   Dílo a proměna umělecké scény, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   František Tkadlík 1786-1840, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2011   Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2015   Epigraphica & Sepulcralia 6 (Fórum epigrafických a sepulkrální ch studií), Artefactum, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2017   Umění a tradice, Artefactum, Praha
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Bratrovražda jako téma v raném 19. století (K obrazu Abelova smrt od Františka Tkadlíka), Zločin a trest v české kultuře 19. století, 308-320
  2014   Sacred Image in Bohemia in the First Third of the Nineteenth Century, Umění / Art, 62.ročník, 6.číslo, 529-551
  2015   Naturalistické versus naivní: Umění 19. století a lidové umění na stránkách Uměleckého měsíčníku, Rembrandtova tramvaj, 130-143
  2015   Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky, Epigraphica & Sepulcralia 6, 413-424
  2016   ‘Whence come these terrible images…' (How 19th Century Bohemia Began to Show an Interest in Folk Art and Popular Imagery), Umění / Art, 64.ročník, 6.číslo, 497-515
  2016   České versus německé? (Diskuse o stylu v Praze ve dvacátých letech 19. století), Neviditelná loajalita?, 145-156
  2016   Realismus, alegorie a malba (Hyppolit Soběslav Pinkas v AJG), Art + Antiques, 108-109
  2017   Mezi tradicí a modernou (František Tkadlík v Liberci), Art + Antiques, 8-16
  2017   Umění a tradice, umění versus tradice?, Umění a tradice, 4-5
  2017   Výtvarné umění, kanonická tradice a subverzivní nízké styly (K „jinakosti“ a počátkům zájmů o lidovou kulturu a lidové výtvarné umění v 19. století v Čechách), Umění a tradice, 18-33
  2019   A Career with a Palette (The Artist, Art and Artistry in th 19th Century), Kariéra s paletou, 157-159
  2019   Cyklus maleb žáků Christiána Rubena, 220 míst AVU, 198
  2019   Grafické práce Karla Liebschera, 220 míst AVU, 258
  2019   Kariéra s paletou, Kariéra s paletou, 11-15
  2019   Knihy Františka Tkadlíka, 220 míst AVU, 45
  2019   Kopie antické sochy diskobola, 220 míst AVU, 22
  2019   Kresba Abrahámova oběť od Josefa Führicha, 220 míst AVU, 33
  2019   Kresby Josefa Berglera, 220 míst AVU, 32
  2019   Malíř, ateliér a prázdná zeď (Proměna tématu malby v první polovině 19. století), Kariéra s paletou, 39-47
  2019   Obraz Čtvrtek ve Stromovce od Vktora Barvitia, 220 míst AVU, 141
  2019   Obraz Kopaná od (Jana Preislera), 220 míst AVU, 173
  2019   Obraz Miroslav Tyrš a tábor lidu na Letné odAntonína gareise ml., 220 míst AVU, 182
  2019   Obraz svačina na štvanici od Karla Postla, 220 míst AVU, 259
  2019   Obraz vesnice Bubeneč od Antonína Mánesa, 220 míst AVU, 217
  2019   Plakát narodopisnévýstavy československé v Praze, 220 míst AVU, 115
  2019   Sgrafita Mikoláše Alše, 220 míst AVU, 158
  2019   Šlechtovka, 220 míst AVU, 140
  2020   Praha - Mnichov - Praha. Cesta Josefa Mánesa do Mnichova a utváření jeho díla ve čtyřicátých letech 19. století, Bulletin Moravské galerie v Brně, 81.číslo, 22-40
  2023   Dějiny výstav. Jak zájem o dějiny vystavování proměňuje dějiny umění?, Art Antiques, 46-53
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Umění (Bibliografie / Bibliography 1953-2002), 50.ročník, 1-6.číslo, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Pavla Machalíková Sadílková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Gottfried Lindauer: 1839-1926 (Plzeňský malíř novozélandských Maorů), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Friedrich Feigl: Oko vidí svět / The Eye Sees the World
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Na cestě k modernosti (Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2016   Friedrich Feigl 1984-1965, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

Pavla Machalíková Sadílková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/01/24 - 2020/04/26   Josef Führich: Živly, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2017/01/26 - 2017/04/30   Nespatříte hada, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/03/01 - 2019/05/12   Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/03/20 - 2019/06/09   Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/03/04 - 2022/05/29   Dílo a proměna umělecké scény, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)

Pavla Machalíková Sadílková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/06/19 - 2014/09/14   Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/01/24 - 2020/04/26   Josef Führich: Živly, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/01/26 - 2017/04/30   Nespatříte hada, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/03/01 - 2019/05/12   Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2022/03/04 - 2022/05/29   Dílo a proměna umělecké scény, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/10/04 - 2024/03/03   „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“: Apokalypsa a umění v českých zemích, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)