logo

Muzeum umění Olomouc

city: Olomouc (Olomouc)
address: Denisova 47
zip code: 771 11
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@olmuart.cz
web: www.olmuart.cz
birth year: 1993

notes:
od 1.1.1993

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) převzalo při svém založení v roce 1952 část sbírek bývalého Městského muzea, Klubu přátel umění v Olomouci aj. V letech 1952–1990 existovalo v rámci Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatný objekt, kde po rekonstrukci postupně zpřístupnilo tři stálé expozice: Olomoucká obrazárna I - Italské malířství 14. až 18. století z olomouckých sbírek, 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889–1989 a expozice Umění 20. století - Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989. Krátkodobé výstavy jsou instalovány ve dvou sálech, osvětové činnosti slouží Besední sál.-
Muzeum umění je jednou z největších institucí svého druhu v českých zemích, spravuje asi 60 tisíc sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, kresby, grafiky, architektury a dalších oborů. Akviziční činnost je zaměřena zejména na české umění 20. století. Dlouhodobě je v Muzeu umění deponována i část Obrazárny olomouckých arcibiskupů.
Malířskou sbírku starého umění tvoří kolekce italského umění 14. až 18. století (B. Cavallino, P. F. Mola, A. Carracci aj.), flámské a holandské umění 16. až 18. století (P. Schoubroeck, H. Bol aj.) a menší soubory francouzských, španělských a anglických umělců (W. Hogarth). Soubor středoevropských malířů 15. až 18. století reprezentují díla M. Gundelacha, W. Heimbacha, J. Spielenbergera, K. Škréty a dalších. Součástí sbírky starého umění je také kolekce umění 19. století, zaměřená především na česko-rakouskou oblast. Mimo díla rakouských malířů (H. Makart) a miniaturistů (M. M. Daffinger, J. Haier) jsou to především obrazy členů rodiny Mánesů, J. Navrátila, A. Chittussiho, V. Brožíka, J. Schikanedra a dalších.
Malířská sbírka umění 20. století mapuje vývoj moderního umění u nás od počátku století až po současné tendence v dílech J. Preislera, B. Kubišty, J. Zrzavého, F. Tichého, V. Špály, Toyen, E. Filly, F. Hudečka, J. Čapka, R. Piesena, M. Medka, V. Kokolii, P. Nikla aj.
V sochařské sbírce jsou zastoupeni významní čeští umělci od konce 19. století po současnost (J. V. Myslbek, F. Bílek, J. Štursa, O. Gutfreund, L. Zívr, H. Wichterlová, E. Kmentová, O. Zoubek a další). Muzeum vlastní také kvalitní sbírku medailí a plaket, především českých tvůrců 19. a 20. století.
Grafická sbírka zahrnuje rozsáhlou kolekci volných grafických listů od 15. století po současnost. Je zde zastoupena grafika italská pracemi G. Ghisiho, flámská, holandská a francouzská díly J. Callota a dalších. Soubor grafik starých mistrů 15. až 18. století obsahuje díla A. Altdorfera, A. Carracciho, L. Cranacha st., V. Hollara, G. B. Piranesiho aj. V početném souboru rakouské a německé grafiky 19. století převládá vedutistická orientace. Českou grafiku 20. století reprezentují díla J. Váchala, F. Konůpka, J. Istlera, V. Boudníka, A. Kučerové ad. Sbírku užité grafiky tvoří především exlibris např. J. Mánesa, M. Alše, A. Muchy, F. Bílka.
Sbírka kresby zahrnuje kolekce kreseb starých mistrů od 16. do 18. století, např. benátskou (C. Caliari), římskou (C. Maratti) a flámskou (L. F. Dubourg). Samostatný soubor tvoří česká kresba 19. století (J. Bergler, J. Mařák, V. Brožík, L. Marold, M. Pirner) a kolekce kresby 20. století (A. Mucha, J. Preisler, M. Švabinský, J. Zrzavý, F. Muzika, A. Hoffmeister, A. Šimotová, J. Kolář, L. Novák, S. Kolíbal, E. Kmentová, D. Chatrný), včetně kolekce tzv. autorské knihy.
Sbírka fotografií 20. století představuje menší kolekci fotografů české i moravské provenience (O. Lenhart, J. Svoboda, skupina DOFO, J. Saudek aj.).
Sbírka architektury se stala významným specifikem ve fondech Muzea umění (soustřeďuje se především na dokumentaci moravské a slezské architektury 19. a 20. století: A. Arche, C. Sitte, D. Jurkovič, L. Šlapeta).

Muzeum umění Olomouc

logo
 

Muzeum umění Olomouc

institution, city, address
Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), _

Muzeum umění Olomouc

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
????/02/12 19:00   Tvarůžkové ódy: Opera Tomáše Hanzlíka na libreto Davida Hrbka v podání studentů Slovanského gymnázia Olomouc, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
????/02/14 19:00   Tvarůžkové ódy: Opera Tomáše Hanzlíka na libreto Davida Hrbka v podání studentů Slovanského gymnázia Olomouc, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
1993/01/14 - 1993/02/25   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1993/04/16 - 1993/06/06   Muzeum umění Olomouc 1952 - 1992, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1993/04/16 - 1993/06/06   Muzeum umění Olomouc 1952 - 1992 - beseda, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1993/06/10 - 1993/08/01   Bohumil Kubišta 1884–1918, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1993/08/12 - 1993/10/03   České moderní umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1993/08/12 - 1993/10/03   Sophie Curtil: Pastely, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1993/10/14 - 1993/12/05   Václav Tikal 1906-1965, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1993/12/15 - 1993/02/06   Mária Danielová: Zkouška citlivosti, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1993/12/15 - 1994/02/06   Ze sbírek starého umění 14. - 18. století, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/02/17 - 1994/04/10   Alena Nádvorníková: Kresby, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/03/18 - 1994/04/17   Petr Štěpán: Kodexy, Partitury,... 1991-1994, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
1994/03/29 - 1994/08/15   Kunst und Diktatur, Vídeň (Wien), Vídeň (Wien)
1994/04/21 - 1994/05/08   Dimitris Manikas a žáci: Projekty pro Kremži a Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1994/05/12 - 1994/06/12   Olomoucká sbírka české kresby 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1994/06/23 - 1994/10/02   Jan Kryštof Handke (1694 - 1774): Malířské dílo, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/06/23 - 1994/10/02   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1994/10/05   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Smrt kmotřička (la commare secca), 1962, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/10/06   Beseda: Křest knihy básníka Aloise Volkmanna Stáčení podzimu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/10/12   Beseda: Antonín Schindler: Historické varhany Evropy, pořad s diapozitivy, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/10/13   Setkání s novináři u příležitosti zahájení výstavy much POP and more ART, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/10/13 - 1994/12/04   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1994/10/14 - 1994/11/13   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo, Dům kultury, Rýmařov (Bruntál)
1994/10/14 - 1994/11/13   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo, Dům kultury, Rýmařov (Bruntál)
1994/10/18   Koncert žáku ZUŠ Žerotín: Od baroka po součatnost, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/10/19   Filmový večer: Středozemní moře (Mediterraneo), 1992, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/10/19   Seminář pro učitele základních a středních škol s odborným výkladem k výstavě much POP and more ART, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/10/20   Koncert: Dobrý večer s operetou, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/01   Americká literatura a kultura 60. let z pohledu dneška - přednáška, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/02   Filmový večer: Saló aneb 120 dnů Sodomy, 1975, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/03   Křest knihy básníka Aloise Volkmanna Stáčení podzimu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/08   Divadelní představení: Ivan Vyskočil: Malý Alenáš aneb výlet do krajiny snů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/09   Beseda: PhDr. Miloslava Hošková: Malíř zalomených obočí - přednáška, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/15   Koncert žáků ZUŠ Žerotín: Hudba baroka, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/16   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): ACCATTONE (Accattone), 1961, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/17   Jazzový klavírní koncert, hraje a zpívá Jaroslav 'Fates' Kos, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/22   Přednáška: PhDr. Jiří Valoch: POP ART atd., Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/23   Přednáška: POP GOES ON (Umění 60. let v grafikách, multiplech a publikacích), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/24   Koncert žáků ZUŠ Žerotín: Hudba z období klasicismu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/29   Čeští neoklasicisté v Olomouci: Komorní koncert z děl K. B. Jiráka, I. Krejčího, B. Martinů, B. Bořkovce, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/11/30   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Znal jsem ji dobře (lo la conosevo bene), 1965, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1994/12 - 1995/01   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
1994/12 - 1995/01   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
1994/12/01 - 2000/09/10   Mistrovská díla starého umění: Expozice italského malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek, Obrazárna, Olomouc (Olomouc)
1994/12/15 - 1995/02/05   Solidart 2000: Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/02/23 - 1995/04/16   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/04/06 - 2003/08/03   100 let výtvarné kultury v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/04/06 - 2003/08/03   Sto let výtvarné kultury Olomoucka 1889 - 1989
1995/04/27 - 1995/06/11   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/04/27 - 1998/05/28   DOFO - fotoskupina, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1995/05/26   Setkání s Bělou kolářovou, Jiřím Kolářem a Medou Mládkovou, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1995/06/14   Beseda KPVU: Bohuslav Smejkal: Nejkrásnější knihy roku 1994, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1995/06/29 - 1995/08/27   Nová citlivost, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/09/07 - 1995/10/01   Horní náměstí v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/10/12 - 1995/11/26   Výstava fotografií skupiny DOFO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/12/01 - 2000/10/30   Obrazárna I. Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek, Obrazárna, Olomouc (Olomouc)
1995/12/07 - 1996/01/21   Svět Jana Saudka, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1996/02/01 - 1996/03/17   Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1996/03/28 - 1996/05/05   Italské malířství 14. - 18. století v dobových kopiích, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1996/03/28 - 1996/05/05   Italské malířství 16. století v dobových kopiích a kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1996/03/28 - 1996/05/05   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1996/05/16 - 1996/07/07   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem: Souborné dílo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1996/06/26 - 1996/09/15   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1996/06/26 - 1996/09/15   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1996/07/18 - 1996/09/01   Otto Gutfreund, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1996/09/12 - 1996/10/06   Universitas Olomucensis 1573 - 1946 - 1996, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1996/10/17 - 1996/12/01   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1996/12/12 - 1997/01/26   Česká avantgarda 1922 - 1938, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/02/06 - 1997/03/30   František Kupka a Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/06/19 - 1997/08/24   Italské renesanční umění z českých sbírek: Kresby a grafika, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1997/09/11 - 1997/11/02   Klub konkrétistů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1997/11/13 - 1998/01/11   Oscar Domínguez v Československu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/01/29 - 1998/03/15   Otto Rothmayer: Architektonické dílo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/03/26 - 1998/05/06   Oscar Domínguez v Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1998/03/26 - 1998/05/24   Tělo jako důkaz, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/04/30 - 1998/06/07   Antické mozaiky z Raveny, Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc)
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/09/10 - 1998/11/01   Paolo Pagani: Kresby, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/09/10 - 1998/11/01   Renesanční Olomouc ve světle archeologických nálezů / Olomouc rinascimentale nall'ottica delle ricerche archeologiche / Renaissance Olomouc in the light of archeological troves, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/11/12 - 1999/01/10   Oinirické vize Anny Zemánkové, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/11/12 - 1999/01/10   Oinirické vize Anny Zemánkové, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/12/11 - 1998/04/21   Hochrenaissaqnce im Vatikan, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1999/01/21 - 1999/02/21   Architektonická soutěž na Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/02/18 - 1999/04/11   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962 - 1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/03/11 - 1999/05/02   Paul Engelmann, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/05/08 - 1999/06/15   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/08/12 - 1999/09/26   Jan Kratochvíl 1941 - 1997: Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/09/23 - 1999/11/14   Anselmo Legnani, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1999/10/12 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1999/10/14 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/10/26 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/12/14 - 2000/01/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/04/05 - 2000/05/05   Pohádkový svět komiksu, Galerie Skácelík, Olomouc (Olomouc)
2000/04/13 - 2000/06/11   Anselmo Legnani, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2000/05/04 - 2000/07/23   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2000/06/22 - 2000/08/13   Agostino Ciampelli 1565 - 1630: Kresby, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2000/08/01 - 2000/11/25   Moravské divadlo v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2000/08/24 - 2000/11/05   Klasika 2000: Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2000/09/14 - 2000/11/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2000/11/23 - 2001/01/07   Poslední květy středověku / Ultimi flori del Medioevo, Palazzo Venezia
2000/11/23 - 2001/01/07   The last Flowers of the Middle Ages, Palazzo Venezia
2000/11/27 - 2001/01/10   Petr Šmalec: 9/100/70/95-97, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2000/11/30 - 2000/02/11   Václav Stratil: Kresby 1955-2000, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2000/12/07 - 2001/01/14   Sedmá olomoucká kašna, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2000/12/07 - 2005   Olomoucká Obrazárna II: Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
20006/09/15 - 2006/10/09   Brian Rose, Matthew Vega: V hledáčku Suzanne Vega, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/01/11 - 2001/03/12   Stesk kavárenského povaleče, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/02/22 - 2001/04/22   Bible, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/02/28 - 2001/04/16   Sloup nejsvětější trojice: Průběh restaurování 1999-2000, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/03/13 - 2001/05/14   Zdenek Rykr: Příběh hvězdy Orion, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/03/28 - 2002/04/16   Między tradycją a eksperymentem. Sztuka czeska 1939-1989 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Olomuńcu, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2001/05/04 - 2001/06/24   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/05/15 - 2001/07/15   Zdenek Rykr: Původní obaly pro čokoládovnu Zora, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/05/17 - 2001/09/16   Thonet: Porýní - Vídeň - Morava, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/05/24 - 2001/09/16   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/06/01 - 2001/06/15   Tomáš Císařovský: Budování kapitalismu v Čechách, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/07/16 - 2001/10/02   Rostislav Košťál: Akt a Thonet, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/10/03 - 2001/11/06   Juraj Horváth: POPROSVET, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/10/04 - 2001/10/28   Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/10/17 - 2001/10/19   Jiří Kolář: Koláže k olomoucké akci Poezie bez hranic, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/11/07 - 2001/12/04   Rafani: Boj, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/11/15 - 2002/01/27   Umělci čistého srdce / Artists of pure heart: Naivní a lidové umění, art brut / Naivist and folk art, art brut: Sbírka Pavla Konečného / Pavel Konečný Collection, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/12/05 - 2002/02/06   Iveta Krejčí: Kresby, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2001/12/06 - 2002/03/03   Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem: Práce z let 1945-2001, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/01/27 - 2002/04/01   Ohýbaný nábytek - souhra technologie a designu: Ze sbírek Okresního vlastivědného muzea ve Vsetín a Muzea umění v Olomouc, Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín (Vsetín)
2002/02/07 - 2002/04/02   Jakub Potůček: Naplijte na své domy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2002/02/28 - 2002/03/31   Six from the sixties, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/04/03 - 2002/07/31   Marie Beránková: Nazí, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2002/04/09 - 2002/05/05   Six from the sixties, Mánes, Praha
2002/04/18 - 2002/06/16   Ohýbaný nábytek - souhra technologie a designu: Ze sbírek Okresního vlastivědného muzea ve Vsetín a Muzea umění v Olomouc, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2002/05/09 - 2002/07/07   Rudolf Michalik (1901-1993): Více světla!, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/05/30 - 2002/08/18   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/07/25 - 2002/10/06   James Ensor: Vizionář moderny, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/08/01 - 2002/09/10   Grygarianu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2002/09/11 - 2002/11/12   Brian Rose: 911, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2002/09/26 - 2003/01/05   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/10/30 - 2002/11/22   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2002/11/07 - 2003/01/05   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/12/03 - 2002/12/30   Tomáš Černoušek 1927 - 2001, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2002/12/04 - 2003/02/04   Benátské zrcadlení: Kolážované světy Pavla Kopeckého, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003 - 2003/09/28   Architektura a dějiny románského biskupského paláce na olomouckém Přemyslovském hradě, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003//09/13   Dny kulturního dědictví v Olomouci, Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc)
2003/01/16 - 2003/03/16   Demeter Balla: Stařec, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003/02/05 - 2003/03/04   Rudolf Brančovský: Stříbrný kontext, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/02/06 - 2003/05/11   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/02/13 - 2003/04/06   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/03/05 - 2003/04/01   Magdalena Chumchalová: Vita floris, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/04/02 - 2003/05/06   David Jedlička, Ivo Sumec: Těžká hodina, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/04/03 - 2003/04/03   Čas obrazu: Panelová diskuse, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/04/03 - 2003/06/01   In Case of Painting / Zeit der Bilder / Čas obrazu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/05 - 2003/06/03   Pavel Novák: OBR.PAP, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/05/17 - 2003/10/05   Umelci čistého srdca: Naivné a ľudové umenie, art brut: Sbierka Pavla Konečného, Múzeum inzitného umenia, Pezinok (Pezinok)
2003/05/29 - 2003/08/17   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2003/06/04 - 2003/07/01   Michaela Soukupová: Krasohled / Kaleidoscope: Oleje a pastely 2002 - 2003 / Oils and pastels 2002 - 2003, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/06/26 - 2003/09/14   Vzdálená blízkost, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003/07/01 - 2003/09/02   Otisk mého světa, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/09/03 - 2003/09/30   Jaroslaw Pastuszak: Za hranici stínu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/09/10   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, tisková konference, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003/09/11 - 2003/11/09   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/09/19 - 2003/10/26   JÓFOTÓ - DOFO kialitása, Magyar Fotográfiai Múzeum / Hungarian Museum of Photography, Kecskemét
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/15 - 2003/10/31   Byron Clerx: Reading: Between the Lines / Doslovnost: Čtení mezi řádky, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/10/16 - 2003/11/21   Kurt Gröger: Souvenir, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2003/11/05 - 2003/12/02   Jaroslav Dufek, Pavel Bartoník: Dvanáctero zastavení, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2003/11/06   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/11/07 - 2003/11/09   Miroslav Ketman: Návrat domů, Kulturní dům, Spytihněv (Zlín)
2003/11/27 - 2004/01/25   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/12/10 - 2004/03/31   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly, Východočeské muzeum, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/12/18 - 2004/01/25   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, Galerie architektury, Brno (Brno-město)
2004/01/07 - 2004/02/03   Petr Papica: Kašírované reliéfy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/02/04 - 2004/03/08   Antonín Daněk: Fotografie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/02/12 - 2004/04/11   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/03/10 - 2004/04/06   Simona Zobáčková: Tapiserie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/04/08 - 2004/05/10   Šárka Chlupová: Tajemná Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/04/22 - 2004/05/30   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly, Veletržní palác, Praha
2004/04/29 - 2004/06/27   Ivo Přeček: Fotografie, objekty, asambláže 1959 - 2003, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/05/12 - 2004/06/01   Katarína Wenzelová, Jana Brodecká: Okoiskop - aneb duše viděná a tušená, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/05/20 - 2004/06/20   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži, Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc)
2004/05/20 - 2004/06/27   Jiří Lindovský: Anatomie kresby, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/06/02 - 2004/09/07   Můj plakát, můj film, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/06/03 - 2004/09/26   Umění západní Afriky, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/06/10 - 2004/07/18   Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2004/06/11 - 2004/07/01   Hanuš Schwaiger: Člověk je tu!, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2004/07/02 - 2004/07/10   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/15 - 2004/09/26   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2004/08/05 - 2004/09/05   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2004/09/08 - 2004/10/05   Tom Hrubý: Kulisy loňského léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/09/28 - 2004/10/31   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2004/10/06 - 2004/11/02   Michal Cihlář: Kvik putuje na jih / Jak se dělá kniha, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/10/06 - 2004/11/21   Hra v kostky: Vítězslav Nezval a výtvarné umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/10/13 - 2004/10/20   Jindřich Štreit, Karel Tůma, Petr Dzik: Šíleně smutná..., Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/10/14 - 2004/11/28   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2004/10/19 - 2004/10/31   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži, Kostel sv. Mořice, Kroměříž (Kroměříž)
2004/10/21 - 2004/12/31   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/11/03 - 2005/02/16   Petra Jánská: Prolnutí, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2004/12/09 - 2005/02/06   Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/01/24 - 2005/02/13   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, SHARP, Varšava (Warszawa)
2005/02/10 - 2005/04/24   Karel Malich, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/02/17 - 2005/03/01   Ivana Dvorská: Křehká situace, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/03/02 - 2005/04/06   Dagmar Havlíčková: Prolínání, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/03/03 - 2005/05/22   Kniha v českém kubismu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/03/03 - 2005/05/22   Kubistický nábytek ze sbírek českých a moravských muzeí, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/04/06 - 2005/05/01   Maso z domácího rybníka I, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/05/04 - 2005/06/07   Maso z domácího rybníka II, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/05/11 - 2005/06/28   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich / ETH Zürich (Federální vysoká škola technická), Curych (Zürich)
2005/05/19 - 2005/09/18   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/06/02 - 2005/09/25   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005/06/08 - 2005/08/02   Jan Buchta: Fotografie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/06/16 - 2005/08/28   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem / Between avant - garde and underground, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/06/22   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc - komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/08/03 - 2005/09/05   Nezapomenutelné muzeum, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/08/25 - 2005/09/30   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, Důl Michal, Michálkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2005/09/07 - 2009/09/30   Petr Sojka, Jan Weinberg: Magická Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/09/15 - 2005/11/20   Italská kresba 17. století. Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Italian Drawing of th 17th Century. Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/09/20   Italská kresba 17. století. Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/10/04 - 2005/10/10   Albert Maysles: Fototgrafie 1956 - 1959, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/10/12 - 2005/10/31   Dagmar Urbánková: Dědina, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/10/17 - 2005/11/04   Lubomír Šlapeta (1908 - 1983) - Čestmír Šlapeta (1909 - 1999): Architektonické dílo, Dům umění, Pécsvárad
2005/10/20 - 2006/02/05   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch, Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/11/02 - 2005/12/05   Miroslav Urban: I na hřbitově plachý vetřelec..., Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/12/07 - 2006/01/02   Zuzana Staňková, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/12/08 - 2006/03/05   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/12/14 - 2005/12/14   Česká republika: Architektura XX. století: Morava a Slezsko, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/12/15   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek - komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/01/04 - 2006/01/31   Ježíšova motlitba: Dagmar Havlíčková - námět a kresby: Markéta Ondrušková - fotografie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2006/02/24   Michaela Rychlá: Bylo nebylo / Amol is gewen, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/03/23 - 2006/05/14   Terry Haass: Světlo - čas - prostor, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/04/13   Život věcí: Komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/05/04 - 2006/05/28   Hra v kostky, Galerie kritiků, Praha
2006/05/04 - 2006/05/28   Vítězslav Nezval: Hra v kostky, Galerie kritiků, Praha
2006/06/01 - 2006/07/30   Du bon du coeur: Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/06/01 - stálá expozice   Ke slávě a chvále: Tisíc let duchovní kultury na Moravě, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/06/07 - 2006/08/31   Pocta Ivo Přečkovi, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2006/06/22 - 2006/09/10   Rock Love Flash Down: ... a papež kouřil trávu / ... and The Pope Smoked Dope, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/06/29 - 2006/09/17   Natálie Masliková-Schmidtová: Já su stěhovavý pták, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/08/10 - 2006/10/01   Lucas Cranach st.: Adam a Eva, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/09/05 - 2006/10/15   Vladimír Havlík: Soft spirit (1977-2006), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/09/06   Rock Love Flash Down, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/09/19   Století olomoucké výtvarné kultury 1889 - 1989: 1 díl. 1889 - 1918, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/09/27 - 2006/12/31   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/01 - 2006/10/05   Academia film Olomouc, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/10/10 a 2006/10/24   V závěsu avantgardy?, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/19 - 2006/12/30   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera, Restaurování 2004-2006, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/10/19 - 2006/12/30   Neklidem k Bohu / Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/10/31   Století olomoucké výtvarné kultury 1889 - 1989: 2 díl. 1918 - 1938, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/11/08 10:00   Adriena Šimotová: Retrospektiva (1959 - 2005) - tisková konference, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2006/11/09 -   Sochař Julius Pelikán 1887 - 1969, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2006/11/09 - 2007/01/28   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective 1959 - 2005, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/11/30   Století olomoucké výtvarné kultury 1889 - 1989: 3. díl 1938 - 1959, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/01   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/12/02   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/12/03   Soňa Červená v Arcidiecézním muzeu, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/05   Miloš Štědroň: Mozart a Morava, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/06   Josef Lada - přednáška, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/06   Josef Lada (Mikulášský večer), Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/06 -   Daniela Kroupová: uzjsmezabavili.cz, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2006/12/07   Církev a moderní doba, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/12/07   Kvinterna, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/07   Kvinterna: Adventní koncert středověké hudby, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/08   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006/12/09   Musica figuralis - Marek Čermák: Adventní koncert, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/12   Umění, naturalismus a zbožnost v 19. století, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/14   Století olomoucké výtvarné kultury 1889 - 1989: 4. díl 1959 - 1989, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2006/12/22   Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/01/18 - 2007/03/25   Vladimír Havlík: Soft spirit. Akce, vizuální poezie, autorské knihy, objekty, kresby, obrazy 1977-2007, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/02/01 - 2007/04/22   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/02/02 - 2007/05/14   Zaostřeno na dopravní podnik, Dopravní podnik Olomouc, a.s., Olomouc (Olomouc)
2007/02/15   Sochař Petr Brandl?!, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/03/01   Žánrová malba v díle Petra Brandla, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný: Interpretace, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/03/29 - 2007/05/13   Antonín Kratochvíl a české pivo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2007/04/26 - 2007/06/24   ATIKA 1987 - 1992: Emoce a forma: Nábytek, svítidla, objekty, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/04/27   Od objektu k designu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/05/09   Proměny designu ve 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/05/10 - 2007/09/27   Světci a jejich atributy, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2007/05/17 - 2007/08/26   Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/05/17 - 2007/10/28   Monstrance Zlaté slunce Moravy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/05/30   Život po životě aneb raně novověká vizualizace památky zemřelých, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/06/07   Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích - komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/06/13   Ku věčné památce. Renesanční epitafy jako médium společenské a náboženské reprezentace, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/06/14 - 2007/10/14   Slavné vily Olomouckého kraje, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/06/15   Ke slávě a chvále, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/06/15   Krvavá pavlač, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/06/15   Muzejní stezkou, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/06/15   Podzemní Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/06/16 - 2007/08/31   Adolf Kašpar: Grafika, Památník Adolfa Kašpara, Loštice (Šumperk)
2007/06/20   Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2007/06/21 - 2007/09/30   Tapisérie z Bayeux: Gobelínová replika Věry Mičkové / Bayeus Tapestry: AQ Gobelin Replica by Věra Mičková, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/07/12 - 2007/09/30   Miloslav Stibor: Fotografie / Photography, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/09/20 - 2007/12/30   Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/10/18 - 2007/12/30   Dana Puchnarová: Imaginární kosmos, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/10/23 16:30   Imaginární kosmos Dany Puchnarové, Práce z let 1960 - 2006 - komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/10/30 17:00   O skrytém smyslu umění a jeho síle, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/11/14 17:00   Beseda Klubu přátel výtvarného umění - hostem Dana Puchnarová, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/11/15 - 2008/01/27   Victor Vasarely ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/11/29 - 2008/04/13   Emil Filla 1882 - 1953, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/12/03 17:00   Hana Blochová: Imaginární kosmos Dany Puchnarové, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/12/18 - 2008/01/30   Elly Oehler / Olárová, Oskar Oehler / Olár: Architektonické dílo, Galerie architektury, Brno (Brno-město)
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/01/31 - 2008/04/20   Severin Tischler: Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/03/09 - 2008/09/30   Umění pro ulici i sběratele, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2008/04/09 - 2008/05/06   Karolina Ketmanová: Lovestories, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/04/10 - 2008/06/22   Elly Oehler / Olárová, Oskar Oehler / Olár: Architektonické dílo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/15 - 2008/08/24   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/05/15 - 2008/08/24   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/05/15 - 2008/09/30   Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003-2007, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/05/29 - 2008/09/07   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636): Prelát a politik neklidného věku, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2008/06/04 - 2008/07/01   Zdeněk Přikryl: Z ateliéru, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2008/06/19 - 2008/10/12   Art brut v českých zemích / Art brut in the Czech lands, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/07/10 - 2008/09/21   Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti - práce z let 1973 - 2008, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/09/25 - 2009/01/04   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636): Prelát a politik neklidného věku, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/09/25 - 2010   Olomoucká obrazárna III: Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/10/09 - 2009/01/04   Cecilie Marková: Podobenství duší, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/11/06 - 2009/02/01   Luk & lyra: Ze sbírek Arcidiecézního muzea v Kroměříži, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/11/20 - 2009/01/25   Josef Lada, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/02/19 - 2009/05/03   Růžová zahrádka: Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/03/04 - 2009/03/30   Miroslav Wagner: Noli tangere circulos meos. 20 variaci na dané téma, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/03/05 - 2009/05/17   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/03/19 - 2009/08/02   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/04/23 - 2009/06/21   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/04/23 - 2009/06/21   Zbyněk Baladrán: Karel Teige - Asymetrická harmonie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/05/06 - 2009/06/05   Art brut in the Czech Lands: Mediumists, Solitaires, Psychotics, Centre tchèque Bruxelles (České centrum Brusel), Brusel (Brussels)
2009/05/07 - 2009/09/27   Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579 - 1598) Biskup a mecenáš umírajícího věku, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2009/05/20 - 2009/06/30   David Jedlička, Ivo Sumec: Druhá míza, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2009/05/28 - 2009/08/30   Ondřej Zahner 1709–1752, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/05/28 - 2009/09/30   Milostný obraz Panny Marie Zašovské: Restaurování 2007-2008, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/06/18 - 2009/09/30   Ester Havlová: Fragmenty, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/07/16 - 2009/09/27   Josef Čapek: Vidět knihu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/10 - 2010/01/11   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/24 - 2010/01/03   Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/10/08 - 2009/10/18   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/11/04 - 2010/01/05   Petr Kutra: Záznamy (je abstrakce umění?), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/11/26 - 2010/04/04   Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/01/28 - 2010/04/25   Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/02/25 - 2010/05/09   Milan Kunc: Amor a Psyche, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/03/04 - 2010/04/06   Jindřich Buxbaum: Šalom Izrael, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/03/30 - 2010/05/09   Lukáš Cetera: Ravissement / Uchvácení, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/04/01   Utěšování; Richard Pogoda & company Sandra Pogodová: Songy a kuplety; Lubomír Schneider, Miroslav Švihálek: Písničky, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/06   Pozvání na skleničku: Osobnosti olomouckého kraje, hostem je Miloslav Stibor, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/07   Literární klub: Setkání s Dr. Ivanem Latkem, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/08   Georges Valliére Quartet, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/09   Absolventský koncert ZUŠ Žerotín, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/14   Beseda KPVU: S malířem Josefem Škubnou, členem UVU Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/15   Nová Akropolis: Alergie. Jak se jí zbavit, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/16   Koncert Stupkova kvarteta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/18   Lea Vítková zve na...; Setkání s hostem?, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/21   Free Jazz Trio Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/22   Koncert ZUŠ Žerotín, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/27   Doteky sovětské minulosti a Olomouc: Beseda s historikem doc. Josefem Bieberlem, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/28   Koncert ZUŠ Žerotín, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/04/29 - 2010/05/23   Středoevropské forum Olomouc III / Olomouc Central European Forum III. Maďarsko / Hungary, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/05/04   Absolventský koncert ZUŠ Iši Krejčího, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/05/05   Koncert ZUŠ Žerotín, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/05/06 - 2010/10/03   Josef Ignác Sadler 1725-1767, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2010/05/07   Koncert pro maminky, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/05/11   Jan Přibil Quintet, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/05/13 - 2010/09/12   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/05/17 -   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/05/20 - 2010/08/29   Josef Winterhalder mladší (1743 - 1807), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/05/20 - 2010/08/29   Josef Winterhalder mladší: 1743 - 1807, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/06/03 - 2010/09/19   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/06/17 - 2010/10/03   Josef Vinecký (1882 - 1949), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/06/22 - 2010/09/05   Jitka Horázná: Nedělní odpoledne, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/07/30 - 2010/08/29   Milan Kunc, Kunstverein, Weiden
2010/09/21 - 2010/11/28   Jan Branč: Navštívení, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/10/12 - 2010/12/06   Lola Beer Ebner: První dáma izraelské módy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2010/11/30 - 2011/01/09   Jitka Teubalová: Ona, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2010/12/02 - 2011/03/27   Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/12/02 - 2011/03/27   Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/12/02 - 2011/03/27   Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let 1620–1780, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
2011/01/11 - 2011/02/27   Michaela Spurná: Karneval, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/01/20 - 2011/03/27   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/03/08 - 2011/05/01   Rafal Siderski: Home Town, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/04/07 - 2011/05/10   Dagmar Havlíčková: Modlitba srdce (kresby), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2011/04/13 - 2011/05/22   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2011/04/20 - 2011/08/21   Kristus z Litovle: Restaurování 2007 - 2010, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/04/20 - 2011/08/21   Victimae Paschali Laudes. Velikonoční liturgie a výtvarné umění, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/04/28 - 2011/08/14   Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/05/03 - 2011/06/22   Andrej Balco: Antracit, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/05/12 - 2011/08/28   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/05/18 - 2011/08/28   Josef Ignác Sadler 1725-1767, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/06/09 - 2011/10/09   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/06/23 - 2011/09/25   Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2011/08/25 - 2011/10/16   Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky / Paris fragment of Dalimil´s Chronicle, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/09/08 - 2011/12/31   SEFO Středoevropské forum Olomouc IV: Slovensko. Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/09/08 - 2011/12/31   Slovensko / Slovakia; Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc / Slovak Art from the Collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/09/29 - 2012/02/19   Jiří Antonín Heinz (1698–1759), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/10/20 - 2012/02/26   Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/11/24 - 2012/02/12   Spojeni křížem: Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/01/09 - 2012/01/31   Tomáš Černoušek: In Memoriam, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2012/01/18 - 2012/03/18   Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/01/19 - 2012/03/01   Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/03/14 - 2012/05/27   Jan Mahr: Synthetic, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/03/22 - 2012/09/02   Stín kvetoucí sakury, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/04/12 - 2012/08/19   František Skála: Muzeum, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/05/29 - 2012/09/16   Jan Langer: Století, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/06/14 - 2012/09/23   OL - 03 - 12, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/06/27 - 2012/09/02   Růžová zahrádka: Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2012/06/28 - 2012/09/30   Josip Plečnik: Kostely / Churches, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (I. Staré umění), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (V. Dokumentace), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/11/13 - 2013/01/31   Kristýna Erbenová: Soukromá území, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2013/04/25 - 2013/08/11   Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/05/16 - 2013/09/15   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/05/30 - 2013/12/27   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? Projekty z let 1982–2013 / Projects from 1982–2013, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/06/07 - 2013/09/29   Artemisia Gentilescho: David rozjímající nad Goliášovou hlavou, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2013/06/07 - 2013/09/29   Stín kvetoucí sakury: Výběr japonského umění z českých sbírek, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2013/06/25 - 2013/09/15   Josef Mikulka: Sentiment, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2013/09/12 - 2014/01/12   Arcibiskup Theodor Kohn 1893 - 1904: Neklidný osud talentovaného muže, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/10/09 - 2014/01/05   Andrzej Pawłowski: Kineformy, Genesis, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/10/09 - 2014/01/05   Svět před katastrofou - Krakovští židé mezi světovými válkami, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/10/14 - 2014/04/30   Centrální přitažlivost / Central Gravitation, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/11/01 - 2014/02/02   CM 863: Svatí Cyril a Metoděj: Dějiny, tradice, úcta, Klášter sv. Anežky České, Praha
2013/11/12 - 2013/12/31   Renáta Mia Köhlerová: Poznámky o mizejícím světě, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/12/06 - 2014/03/30   Eleonora Pražáková: Řád, energie, světlo - práce na papíře 1981-2012, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2014/01/23 - 2014/04/20   Ludmila Padrtová: První dáma české abstrakce. Dílo 1951-2013 / First Lady of the Czech Abstraction. Work 1951-2013, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2014/02/06 - 2014/05/18   Hommage à Kája Saudek. Retrospektiva krále českého komiksu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/13 - 2014/05/11   Gotické Madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2014/05/07 - 2014/09/30   Svatopluk Slovenčík: Retrospektiva, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/15 - 2014/09/14   Nakladatel Rainer Pretzell: Tvůrce a experimentátor, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/15 - 2014/09/14   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/06/12 - 2014/10/05   Vnitřní okruh v současné české fotografii, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/09/12 - 2016   Kabinet mincí a medailí: Ražby porýnských duchovních kurfiřtů, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2014/09/25 - 2014/11/16   Ivan Theimer: Via lucis, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2014/10/02 - 2015/01/11   Na hlubinu! Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku 1938-1940, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/10/16 - 2015/01/11   Karel Malich: Vnitřní světlo, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/11/06 - 2015/02/22   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/12/04 - 2015/04/26   Speculum mundi, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/01/29 - 2015/05/17   Jiří Šalamoun: No tohle?! / Well I never?!, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/01/29 - 2015/05/17   Victor Vasarely: Nová akvizice, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/01/29 - 2015/05/17   Viktor Vasarely: Nová akvizice, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/02/03 - 2015/03/29   Rodina: Lucia Petrůjová - Jindřich Štreit - Oldřich Kučera, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/03/06 - 2015/04/17   Jiří Šalamoun: Gramodesky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2015/03/19 - 2015/07/26   Aenigma: Sto let antroposofického umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/04/14 - 2015/06/14   Oldřich Malachta: Camp, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/04/23 - 2015/10/04   Křivákova Pieta: Restaurování 2005 / 2013-2014, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/06/05 - 2015/10/04   Michal Ožibko: Postmoderní Pieta, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2015/06/05-2015/10/04   Josef Stern: 1716-1775, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2015/06/11 - 2015/09/20   Alfred Lenica: Barva - gesto - podvědomí / Colour - Gesture - Subconsciousness, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/06/11 - 2015/09/20   Viktor Vasarely: Nová akvizice II, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/06/12 - 2015/09/20   Victor Vasarely: Nová akvizice II, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/07/03 - 2015/09/06   Landskrona Foto View: Czech Republic, Landskronan Museo, Landskrona
2015/08/16 - 2015/10/25   Aenigma: 100 Jahre Anthroposophische Kunst, Kunstmuseum Moritzburg, Halle (Saale)
2015/08/17 - 2015/10/25   Aenigma: 100 Jahre Anthroposophische Kunst, Schloss Ostrau, Ostrau
2015/09/10 - 2016/02/14   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/09/23 - 2015/11/15   Karel Kita: Marie 1922, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/10/01 - 2016/01/10   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/10/15 - 2016/01/24   Dohnat a předehnat: Československý a polský design 60. let 20. století / To Catch Up and Get Ahead: Czechoslovak and Polish design of the 1960s, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/11/02 - 2015/12/02   Petr Zatloukal: Poslední cesta, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/11/22 - 2015/12/31   Sonny Halas: Cestou, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2015/11/24 - 2016/01/24   Vladimír Koštial: Krajina – dokumentace – propagace, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/12/16 - 2016/01/31   Markéta Ondrušková: V rytmu tichého valčíku, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/12/16 - 2016/03/31   Jiří Šalamoun: „...a ještě tohle“, Galerie Kooperativy, Praha
2016/02/23 - 2016/04/24   Lena Jakubčáková: Baba z lesa, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/02/25 - 2016/09/25   Olomoucká obrazárna IV, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/04/05   1st CEAD Conference: The Deep Flows of the Running Sea, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/04/26 - 2016/06/26   Martin Wágner: Kde začíná Evropa, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/04/28 - 2016/09/25   Květy a jiné světy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/02 -   Ke slávě a chvále II, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/06/30 - 2016/10/30   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/09/08 - 2016/09/26   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/10/29 - 2017/01/29   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století), Muzeum Ślaska Opolskiego, Opole
2016/11/09 - 2017/01/31   Kateřina Žlebková: Dvě staré dámy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2016/11/24 - 2017/02/26   Fenomén Ateliér papír a kniha (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/11/29 - 2017/01/31   Barbora Skopalíková: Symbióza, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2017/03/02 - 2017/06/11   Okamžité chrámy: Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/03/23 - 2017/09/10   V oplatce jsi všecek tajně, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2017/04/04 - 2017/06/25   Jan Němeček: Petrkov / Bratři Reynkovi, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2017/04/06 - 2017/09/03   Adolf Hölzel: Kresby, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/04/07 - 2017/06/08   Pod kůží Marsya: Restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013), Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2017/04/20 - 2017/09/10   Fascinace skutečností: Hyperrealismus v české malbě / Fascination with Reality: Hyperrealism in Czech Painting, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/06/09 -   Jindřich Štreit: Not so long ago. Photographs 1978 - 1989, Velvyslanectví České republiky, Peking (Beijing)
2017/06/22 - 2017/10/01   Koně v piškotech: Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2017/06/25 - 2017/10/01   Victor Vasarely, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/06/29 - 2017/09/03   Hana Connor, Filip Jandourek: Černé slzy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2017/06/29 - 2017/10/29   Milena Valušková: Fotografie 1971–2017, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/09/20 - 2018/01/07   Květy a jiné světy (z kolekce art brut Muzea umění Olomouc), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2017/10/12 - 2018/03/11   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2017/10/19 - 2018/01/07   Olomoucká synagoga 1897 - 1939, Arcidiecézní muzeum, Olomouc (Olomouc)
2017/11/16 - 2018/02/18   Bydlet spolu: České kolektivní domy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/11/16 - 2018/02/18   Monogramista T·D: FragmenT·D, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/12/05 - 2018/04/29   Plynutí času: Časová shoda / The Flow of Time: Concurrence, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018/01/25 - 2018/04/15   Koně v piškotech: Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018/02/08 - 2018/04/29   Libuše Šlezarová: Skříňka, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2018/03/08 - 2018/06/10   Malíř sběratelem: Kresba a grafika ze sbírky ak. mal. Miloslava Holého, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/03/15 - 2018/06/10   Bydlet spolu: České kolektivní domy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/03/21 - 2018/07/22   Inge Kosková: Kresby, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/04/20 - 2018/08/19   Abstrakce.PL: Abstrakce v polské malbě 1945-2017, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/05/17 - 2018/08/19   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, Arcidiecézní muzeum, Olomouc (Olomouc)
2018/05/26 - 2018/10/14   Pod kůží Marsya: Restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013), Památník Adolfa Kašpara, Loštice (Šumperk)
2018/06/07 -   Kabinet hudby II.: Sbírka Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2018/06/07 - 2018/10/28   Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2018/06/21 - 2018/11/04   Victor Vasarely: TER-F2, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/07/20 - 2018/09/30   Bydlet spolu: České kolektivní domy, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/09/06 - 2018/10/07   Zde se nacházíte: Václavské náměstí v proměnách času, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2018/09/19 - 2018/09/21   Zrod soudobého Středoevropana / The Birth of the Modern Central European Citizen, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/09/24 - 2018/10/31   Jan Jemelka: Řeč barev, Arcibiskupství olomoucké, Olomouc (Olomouc)
2018/10/08 - 2018/10/28   Masaryk a Svatá země, Arcidiecézní muzeum, Olomouc (Olomouc)
2018/10/25 - 2019/01/27   Marnotratný milovník barev: Stanislav Menšík 1912-1970, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018/11/15 - 2019/02/10   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/01/16 - 2019/03/31   Pavel Herynek: Ohlédnutí 1972-1988, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2019/01/17 - 2019/03/17   Slavoj Kovařík: "Vždy jsem měl rád noci." Výběr z díla, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2019/02/14 - 2019/05/19   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/02/28 - 2019/06/02   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/02/28 - 2019/06/02   Místo činu: Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/03/21 - 2019/06/23   Václav Cigler: Kresby, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/04/25 - 2019/10/29   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světlem / Light, Mozarteum, Olomouc (Olomouc)
2019/06/13 - 2019/09/29   Václav Cigler, Michal Motyčka: Zvnějšnění, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2019/06/13 - 2019/10/13   Za chrám, město a vlast: Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2019/06/13 - 2019/10/13   Za chrám, město a vlast: Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/06/20 - 2019/10/13   Petr Brauner: Architekt, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/10/17 - 2020/01/19   Oltář z Lubiny (Restaurování 2014-2016), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/11/14 - 2020/02/16   1989: Pohledy do sbírek MUO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/11/21 - 2020/03/01   Art & print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
2020/01/23 - 2020/03/08   Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 (Prostorová interpretace zátiší), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2020/05/12 -   Kateřina Černá: Nosíš také letos turban?, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2020/05/28 - 2020/09/13   Šero i jas: Stvořená příroda (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/05/28 - 2020/09/27   Umění tapiserie: Dílo a jeho předobraz, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/05/28 - 2020/10/04   Fotoblok: Střední Evropa ve fotografických knihách, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/05/28 - 2020/10/18   Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2020/10/01 - 2021/04/25   Jiří Kolář: Babyluna, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/10/06 - 2020/11/30   Terezinalia: Archeologie změny, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2020/12/03 - 2021/01/31   1673: Kabinet pro biskupa / A Cabinet for the Bishop, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2020/12/10 - 2021/04/18   Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2021/01/07 - 2021/02/28   Domýšlet & rozpoznávat / Deduce & Detect, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2021/06/09 - 2021/08/31   Hej-čin!, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2021/09/14   Universum venku: Ústav experimentální tvorby FA VUT (Trienále SEFO 2021), Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Human Records (Trienále SEFO 2021), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Jan Pamuła: Průkopník počítačového umění v Polsku. Systém – Emoce – Universum, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Lovení / Hunted (Universum: Trienále SEFO 2021), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Projekt: Nástěnka (Trienále SEFO 2021), Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Universum: Pavel Büchler, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/06/24 - 2022/01/02   Universum: Trienále SEFO 2021, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/08/05 - 2021/10/31   Jan Pamuła: Světelné objekty, Katedrála sv. Václava, Olomouc (Olomouc)
2021/08/19 - 2021/09/17   Poezie každodennosti (Česká fotografie 60. let 20. století), Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2021/09/17 - 2021/12/12   Tichý křik (Trienále SEFO 2021), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/09/21 - 2021/10/24   Všední krize 3 (Trienále SEFO 2021), Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2022/02/03 - 2022/05/01   Byli jsme světoví! (Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/02/03 - 2022/05/08   Petr Zlamal: V žáru malby (Tvorba 1958-2021), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/03/03 - 2022/09/18   Domov a svět, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/05/05 - 2022/08   Michal Kindernay: Calendarium Cæli MMXIX, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/06/01 - 2022/09/30   Květy trpělivostI: Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam, Katedrála sv. Václava, Olomouc (Olomouc)
2022/06/02 - 2022/10/23   Bosch+Bosch Group, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/06/02 - 2022/10/23   Domov a svět: Kino střední Evropa / Home and abroad: Central Europe cinema, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/06/29 - 2022/10/02   Piaristé na Moravě a ve Slezsku: Místa a památky řádu zbožných škol, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2022/08/12 - 2022/10/23   4. Trienále umění knihy, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2022/09/14 - 2022/12/31   Jaromír 99: Mimosezóna, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2022/10/20 - 2022/11/20   Kroměřížská zámecká knihovna III: Rukopisy 9.-16. století, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2022/10/27 - 2023/04/09   Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/11/24 - 2023/02/19   Šikmý úhel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/11/24 - 2023/04/02   Architektura v procesu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/12/08 - 2023   Tibet, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2023/06/15 - 2023/09/17   Magie kresby: Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2023/06/28 - 2023/08/31   Česko-slovenské konfrontace, Sovinec 1986–1994, České centrum Bratislava / Český dům, Bratislava (Bratislava)

Muzeum umění Olomouc

date of exhibition   exhibition title
1993/04/16 - 1993/06/06   Muzeum umění Olomouc 1952 - 1992
1993/07/15   Večer s Frederykem Chopinem - klavírní recitál
1993/07/22   Komorní koncert s harfou a hobojem
1993/12/15 - 1993/02/06   Mária Danielová: Zkouška citlivosti
1993/12/15 - 1994/02/06   Ze sbírek starého umění 14. - 18. století
1994/01/05   Seminář pro učitele základních a středních škola s odborným výkladem k výstavě Mária Danihelová: Zkouška citlivosti
1994/01/12   PhDr. Milan Togner: Sandro Botticelli
1994/01/18   Komorní koncert
1994/01/20   Richard Hand - saxofon, Richard Mlynář: Komorní koncert pro klavír a saxofon
1994/02/09   Výroční členská schůze klubu přátel výtvarného umění
1994/02/17   Setkání s novináři k výstavě Aleny Nádvorníkové: Kresby, za přítomnosti autorky
1994/02/17   Zahájení výstavy Aleny Nádvorníkové: Kresby a setkání s autorkou
1994/02/17 - 1994/04/10   Alena Nádvorníková: Kresby
1994/02/22   Martin Fila - Klavírní recitál
1994/02/24   Sólisté Moravské divadla v Olomouci: Ty melodie zná celý svět
1994/03/01   Stupkovo kvarteto - Komorní koncert Iši Krajčího se sólistou Bohumírem Koukalem (klarinet): Večer v A dur
1994/03/02   Seminář pro učitele základních a středních škola s odborným výkladem k výstavě Aleny Nádvorníkové: Kresby
1994/03/08   Koncert učitelů ZUŠ Žerotín
1994/03/09   Setkání členů Klubu přátel výtvarného umění - beseda o ziscích sběratelů
1994/03/22   Koncert žáků ZUŠ Žerotín: Koncert z děl romantiků
1994/03/31   Květa Fridrichová a Zdeňka Fridrichová: Cembalo a housle
1994/04/05   Přednáška: PhDr. Hana Myslivečková: Andrea Palladio
1994/04/06   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Zloději kol (Labri di biciclette), 1948
1994/04/07   Večer Světových operetních autorů Franze Lehára a Johanna Strausse
1994/04/13   Klub přátel výtvarného umění. Přednáší doc. Zdeněk Kučera
1994/04/14   Podvečer poezie a hudby. Recitace a hudební doprovod studenti Slovanského gymnázia v Olomouci
1994/04/19   Koncert k Roku české hudby, Stupkovo kvarteto
1994/04/20   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Zázrak v Miláně (Miracolo a Milano), 1950
1994/04/28   Klavírní koncert posluchače pražské konzervatoře Víta Bébara
1994/05/03   Jarní koncert z operních a operetních melodií
1994/05/04   Klavírní recitál Richarda Mlynáře
1994/05/10   Absolventský koncert ZUŠ Žerotín
1994/05/11   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Posedlost (Ossessione), 1942
1994/05/18   Absolventský koncert ZUŠ Žerotín
1994/05/18   Seminář pro učitele k výstavě Olomoucká sbírka české kresby 20. století
1994/05/24   Koncert komorní hudby žáků ZUŠ Žerotín
1994/05/25   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Nejkrásnější (Bellissima), 1951
1994/05/26   Pěvecký recitál Věry Žílové
1994/05/31   Představení literérně dramatického oddělení ZUŠ Žerotín: Pohádky
1994/06/01   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Natálie (Le notti bianche), 1957
1994/06/02   Koncert z díla Antonína Dvořáka
1994/06/08   Beseda KPVU: Bohuslav Smejkal: Nejkrásnější knihy roku 1994
1994/06/15   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Rocco a jeho bratři (Rocco e i suoi fratelli), 1960
1994/06/22   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Řím otevřené město (Roma citta aperta), 1945
1994/06/23 - 1994/10/02   Jan Kryštof Handke (1694 - 1774): Malířské dílo
1994/06/24   Komorní hudba baroka
1994/06/29   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Paisa (Paisa), 1946
1994/09/07   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Hořká rýže (Riso amaro), 1948
1994/09/14   Klub přátel výtvarného umění: František Šnajdr - k poctě 80. narozeninám malíře Hané. Beseda o díle s kulturním programem.
1994/09/20   Přednáška: Doc. Milan Togner: O díle Jana Kryštofa Handkeho
1994/09/21   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Jménem zákona (In nome della legge), 1948
1994/09/22   Jazzový koncert Swiss Connection
1994/09/28   Komorní koncert instrumentální hudby z tvorba barokních mistrů u příležitosti výstavy k 300. výročí narození J. K. Handkeho
1994/09/28   Sympozium Historická Olomouc X. Muzeum umění
1994/10/05   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Smrt kmotřička (la commare secca), 1962
1994/10/06   Beseda: Křest knihy básníka Aloise Volkmanna Stáčení podzimu
1994/10/12   Beseda: Antonín Schindler: Historické varhany Evropy, pořad s diapozitivy
1994/10/13   Setkání s novináři u příležitosti zahájení výstavy much POP and more ART
1994/10/13   Zahájení výstavy much POP and more ART
1994/10/18   Koncert žáku ZUŠ Žerotín: Od baroka po součatnost
1994/10/19   Filmový večer: Středozemní moře (Mediterraneo), 1992
1994/10/19   Seminář pro učitele základních a středních škol s odborným výkladem k výstavě much POP and more ART
1994/10/20   Koncert: Dobrý večer s operetou
1994/11/01   Americká literatura a kultura 60. let z pohledu dneška - přednáška
1994/11/02   Filmový večer: Saló aneb 120 dnů Sodomy, 1975
1994/11/03   Křest knihy básníka Aloise Volkmanna Stáčení podzimu
1994/11/08   Divadelní představení: Ivan Vyskočil: Malý Alenáš aneb výlet do krajiny snů
1994/11/09   Beseda: PhDr. Miloslava Hošková: Malíř zalomených obočí - přednáška
1994/11/15   Koncert žáků ZUŠ Žerotín: Hudba baroka
1994/11/16   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): ACCATTONE (Accattone), 1961
1994/11/17   Jazzový klavírní koncert, hraje a zpívá Jaroslav 'Fates' Kos
1994/11/22   Přednáška: PhDr. Jiří Valoch: POP ART atd.
1994/11/23   Přednáška: POP GOES ON (Umění 60. let v grafikách, multiplech a publikacích)
1994/11/24   Koncert žáků ZUŠ Žerotín: Hudba z období klasicismu
1994/11/29   Čeští neoklasicisté v Olomouci: Komorní koncert z děl K. B. Jiráka, I. Krejčího, B. Martinů, B. Bořkovce
1994/11/30   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Znal jsem ji dobře (lo la conosevo bene), 1965
1994/12/01   Setkání s novináři u příležitosti otevření expozice: Mistrovská díla starého umění
1994/12/01   Slavnostní večer k otevření stálé expozice italského umění 14. - 18. století z olomouckých sbírek, Mistrovská díla starého umění
1994/12/06   Vánoční koncert s melodiemi O. Nedbala a R. Frimla
1994/12/07   Předvánoční beseda KPVU
1994/12/13   Předvánoční koncert ZUŠ Žerotín
1994/12/14   Filmový večer cyklu Od neorealismu ke komedii po italsku (1942 - 1962): Noc plná překvapení (Risate di gioia), 1960
1994/12/15   Setkání s novináři u příležitosti otevření výstavy: Solidart 2000
1995/04/04   Absolventský koncert - Studentky pedagogické fakuty UP Mariky Buzinisové - housle
1995/04/05   Filmový večer: La messa e finita (Mše skončila), 1985
1995/04/06   Slavnostní večer k otevření stálé expozice 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
1995/04/11   Cyklus přednášek k otevření stálé expozice 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989: doc. PhDr. Pavel Zatloukal: léta 1889 - 1919 (I. část)
1995/04/12   Beseda KPVU: PhDr. Lubor Machytka: Německé malířství 17. století
1995/04/13   Nová Akropolis: Egypt - Zeme věčných mystérií
1995/04/18   Literární večer s olomouckým básníkem a literárním vědcem doc. PhDr. Františkem Valouchem k jeho šedesátinám.
1995/04/19   Filmový večer: Valná hromada členů a příznivců Společnosti přátel Itálie s filmem: Caro Diario (Milý deníčku), 1993
1995/04/20   Přednáška s diapozitivy - Nová Akropolis: Tutanchamon - Zlatý faraón
1995/04/22   Beseda Spolku českých bibliofilů: Vzpomínání knihomolů
1995/04/25   Koncert Stupkova kvarteta
1995/04/26   Cyklus přednášek k otevření stálé expozice 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989: doc. PhDr. Pavel Zatloukal: léta 1918 - 1938 (II. část)
1995/05/03   Filmový večer: Marrakech express, 1989
1995/05/04   Nová Akropolis: Alchymie - Umění transformace
1995/05/09   Cyklus přednášek k otevření stálé expozice 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989: doc. PhDr. Pavel Zatloukal: léta 1938 - 1958 (III. část)
1995/05/11   Prezentace knihy doc. PhDr. Josefa Bartoše, DrSC.: Legendy a pravda o Javoříčku v roce 1945
1995/05/11 - 1995/05/13   Celostátní seminář: Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
1995/05/16   Krasohled
1995/05/17   Fimový večer: Ladri di Saponette (Zloději mlýna), 1989
1995/05/18   Koncert: Úsměvy české operety
1995/05/23   Koncert: I. absolventský koncert ZUŠ
1995/05/24   Cyklus přednášek k otevření stálé expozice 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989: doc. PhDr. Pavel Zatloukal: léta 1958 - 1968 (IV. část)
1995/05/26   Setkání s Bělou kolářovou, Jiřím Kolářem a Medou Mládkovou
1995/05/30   Koncert: II. absolventský koncert ZUŠ
1995/05/31   Filmový večer: Maledetto il Giorno che ti ho Incontreto (Prokletý den, kdy jsem tě potkal), 1990
1995/06/01   Literární večer: Zrníčka krásy - setkání s autorkou nové básnické sbírky Jarmilou Opavskou a ilustrátorem Zdeňkem Přikrylem
1995/06/06   Cyklus přednášek k otevření stálé expozice 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989: doc. PhDr. Pavel Zatloukal: léta 1968 - 1989 (V. část)
1995/06/07   Filmový večer: Bianca, 1984
1995/06/08   Přednáška s diapozitivy - Nová Akropolis: Kréta
1995/06/14   Beseda KPVU: Bohuslav Smejkal: Nejkrásnější knihy roku 1994
1995/06/15   Nová Akropolis: Mýtus o Théseovi
1995/09/13   Beseda KPVU: PhDr. Václav Pumprla: Olomoucké tisky 15. až 18. století
1995/09/13   Seminář pro učitele základních a středních škol s odborným výkladem k výstavě Horní náměstí v Olomouci
1995/09/14   Nová Akropolis: Myslická centra starověkého světa: Delfy
1995/09/19   Komorní trio Moravia
1995/09/21   Setkání s ... M. Tkadlčíkovou a P. Martínkem
1995/09/26   Beseda s olomouckým rodákem spisovatelem Janem Benešem
1995/09/27   Filmový večer: Piero della Francesca, La Pittura Senese del Trecento (Sienské malířství 14. století), Quattro itinerari a Sud-Est della Provincia di Padova (Čtyři trasy na jihovýchod od Padovy)
1995/09/28   Nová Akropolis: Mystická centra starověkého světa: Théby
1995/10/04   Filmový večer: Il Bambino e il Poliziotti, 1989
1995/10/05   Koncert ZUŠ Žerotín: Klavírní recitál Fatimy Alekbarové
1995/10/11   Beseda KPVU: PhDr. Josef Maliva: Němečtí výtvarníci v Olomouci
1995/10/11   Přednáška - Nová Akropolis: Kurs srovnávací filosofie východu a západu. Úvodní přednáška a přihlášky do kursu
1995/10/12   Vernisáž výstavy Fotoskupina DOFO
1995/10/17   Koncert ZUŠ: Kvateto "Žerotín" ke 25. výročí působení
1995/10/18   Filmový večer: Cammelli
1995/10/18   Seminář pro učitele základních a středních škol s odborným výkladem k výstavě Fotoskuipna DOFO
1995/10/19   Přednáška s diapozitivy - Nová Akropolis: Teotihuacán
1995/10/24   Koncert ZUŠ Žerotín ke vzniku samostatného Československa
1995/10/25   Koncert: Když Strauss, tak Johann
1995/10/26   Beseda: Literatura a moc na Slovensku
1995/10/26   Beseda: Překlad v české literatuře
1995/10/26   Přednáška - Nová Akropolis: Filosofie života a smrti
1995/10/27   Večer Pavla Bořkovce
1995/10/31   Nastupující generace mladých hudebníků z olomouckého regionu se představuje ...
1995/11/01   Filmový večer: Il Giudice Ragazzino, 1993
1995/11/02   Přednáška - Nová Akropolis: Astrologie a řecké mýty
1995/11/07   Koncert žáku ZUŠ Žerotín: Od baroka po součatnost
1995/11/08   Beseda KPVU: Jan Zatloukal: Libavsko a jeho zaniklé památky
1995/11/08   Přednáška - Nová Akropolis: Kurs srovnávací filosofie východu a západu. Úvodní přednáška a přihlášky do kursu
1995/11/09   Přednáška - Nová Akropolis: Éra vodnáře
1995/11/15   Filmový večer: Il Marchese del Grillo, 1981
1995/11/16   Koncertní večer pro violoncello a klavír
1995/11/21   Komorní koncert hudby 20. století v interpretaci členů Tvůrčích center Plzeň a Olomouc
1995/11/22   Sochařská poezie
1995/11/28   Koncert studentů konzervatoře (bývalých žáků ZUŠ Žerotín)
1995/11/29   Filmový večer: Il Postino, 1994
1995/11/30   Koncert: Setkání s ... O. Doležalem a L. Machytkovou v pořadu "Láska mezi 5(0) linkami"
1995/12/05   Komorní koncert členů Tvůrčího centra Olomouc
1995/12/06   Filmový večer: Teresa Venerdi, 1941
1995/12/07 - 1996/01/21   Svět Jana Saudka
1995/12/12   Koncert ZUŠ Žerotín: Vánoční koncert
1995/12/13   Beseda KPVU: Vánoční beseda s aukcí grafických děl
1995/12/13   Seminář pro učitele základních a středních škol s odborným výkladem k výstavě Svět Jana Saudka: Fotografie 1595/1995
1995/12/14   Přednáška - Nová Akropolis: Buddhismus
1995/12/19   Koncert
1995/12/21   Přednáška - Nová Akropolis: Zen - Buddhismus: Cesta čaje
1996/02/01 - 1996/03/17   Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995
1996/03/05   Koncert
1996/03/06   Filmový večer: Turné, 1990
1996/03/07   Nová Akropolis
1996/03/12   Cyklus přednášek
1996/03/13   Beseda KPVU
1996/03/14   Setkání s Pavlem Stejskalem
1996/03/15   Koncert
1996/03/19   Přednáška s diapozitivy
1996/03/20   Filmový večer: La Amiche, 1955
1996/03/21   Nová Akropolis
1996/03/26   Cyklus přednášek
1996/03/27   Koncert ZUŠ Žerotín
1996/03/28 - 1996/05/05   Italské malířství 16. století v dobových kopiích a kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
1996/04/02   Bohumír Kolář: O olomouckých sochách
1996/04/03   Seminář pro učetele základních a středních škol s odborným výkladem
1996/04/03   Večer poezie a hudby
1996/04/04   Koncert
1996/04/04   Nová Akropolis
1996/04/09   Cyklus přednášek
1996/04/10   Beseda KPVU
1996/04/11   Koncert
1996/04/17   Koncert ZUŠ Žerotín
1996/04/18   Nová Akropolis
1996/04/23   Koncert
1996/04/24   Filmový večer: Il toro (1994)
1996/04/25   Koncert
1996/04/26 - 1996/04/28   Academia film
1996/04/29   Academia film
1996/04/30   Academia film
1997/06/19 - 1997/08/24   Italské renesanční umění z českých sbírek: Kresby a grafika
1997/09/11 - 1997/11/02   Klub konkrétistů
2000/04/13 - 2000/06/11   Anselmo Legnani
2000/09/14 - 2000/11/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie
2000/11/30 - 2000/02/11   Václav Stratil: Kresby 1955-2000
2000/12/07 - 2005   Olomoucká Obrazárna II: Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek
2001/12/06 - 2002/03/03   Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem: Práce z let 1945-2001
2002/05/09 - 2002/07/07   Rudolf Michalik (1901-1993): Více světla!
2002/07/25 - 2002/10/06   James Ensor: Vizionář moderny
2002/09/26 - 2003/01/05   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů
2002/11/07 - 2003/01/05   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
2003/01/16 - 2003/03/16   Demeter Balla: Stařec
2003/06/26 - 2003/09/14   Vzdálená blízkost
2003/09/10   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, tisková konference
2003/11/06   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn
2004/07/15 - 2004/09/26   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004
2006/01/19   Keltský svět
2006/02/09   Tajemství zrození
2006/03/09   Slované
2006/03/23 - 2006/05/14   Terry Haass: Světlo - čas - prostor
2006/04/13   Egypt - země věčných mystérií
2006/05/11   Symbolismus zvěrokruhu
2006/06/15   Kréta
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný: Interpretace
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005
2008/04/09 - 2008/05/06   Karolina Ketmanová: Lovestories
2009/03/04 - 2009/03/30   Miroslav Wagner: Noli tangere circulos meos. 20 variaci na dané téma
2009/04/23 - 2009/06/21   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony
2009/11/04 - 2010/01/05   Petr Kutra: Záznamy (je abstrakce umění?)
2010/03/04 - 2010/04/06   Jindřich Buxbaum: Šalom Izrael
2010/04/29 - 2010/05/23   Středoevropské forum Olomouc III / Olomouc Central European Forum III. Maďarsko / Hungary
2010/05/20 - 2010/08/29   Josef Winterhalder ml.
2014/01/23 - 2014/04/20   Ludmila Padrtová: První dáma české abstrakce. Dílo 1951-2013 / First Lady of the Czech Abstraction. Work 1951-2013
2016/04/05   1st CEAD Conference: The Deep Flows of the Running Sea
2017/10/12 - 2018/03/11   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc

Muzeum umění Olomouc

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1992   Bohuslav Reynek
  1993   Mária Danielová: Zkouška citlivosti
  1993   Sophie Curtil: Pastely / Pastels
  1993   Václav Tikal
  1994   Alena Nádvorníková: Kresby / Dessins
  1994   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo
  1994   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo
  1994   Jan Kryštof Handke: Vlastní životapis 1694 - 1774
  1994   Jaromír Lakosil (1923 - 1989)
  1994   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
  1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu
  1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
  1996   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových
  1996   Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995
  1997   Oscar Domínguez v Československu
  1998   Oinirické vize Anny Zemánkové
  1999   Jan Kratochvíl 1941 1997 (Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů)
  1999   Karel Kašpařík * 1899 + 1968 (Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně)
  1999   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962-1998
  2000   Agostino Ciampelli 1565-1630: Disegni
  2000   Agostino Ciampelli 1565-1630: Kresby
  2000   Anselmo Legnani 1937 - 1999
  2000   Sedmá olomoucká kašna
  2000   Slavoj Kovařík
  2000   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1938-1999
  2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000
  2001   Milan Grygar: Obraz a barva
  2002   Brian Rose: 911
  2002   James Ensor: Vizionář moderny
  2002   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
  2002   Více světla! Rudolf Michalik (1901 - 1993) / Mehr Licht! Rudolf Michalik (1901 - 1993)
  2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně
  2003   Michaela Soukupová: Krasohled / Kaleidoscope (Oleje a pastely 2002 - 2003 / Oils and pastels 2002 - 2003)
  2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002
  2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění)
  2004   Ivo Přeček: Nevšední skutečnost (Fotografické i jiné objekty a asambláže)
  2004   Jiří Lindovský: Anatomie kresby (práce z let 1967 - 2004)
  2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
  2005   Karel Malich
  2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005)
  2005   Radoslav Kutra: Farbe-Gestalt-Geist
  2006   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové
  2006   Lucas Cranach st.: Adam a Eva
  2006   Terry Haass: Světlo - čas - prostor
  2007   Emil Filla (1882–1953)
  2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006)
  2007   Victor Vasarely (Ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi)
  2008   Cecilie Marková: Podobenství duší
  2008   Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti (Práce z let 1973 - 2008)
  2008   Severin Tischler: Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech
  2009   Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy
  2009   Ondřej Zahner 1709–1752
  2010   Milan Kunc: Portréty / Portraits
  2011   Josef Ignác Sadler 1725-1767
  2011   Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981)
  2011   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo / Life and Work
  2012   Jiří Žlebek: OL - 03 - 12
  2012   Oldřich Šembera: OL - 03 - 12
  2012   Ondřej Michálek: OL - 03 - 12
  2013   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? (Projekty z let 1982–2013 / Projects from 1982–2013)
  2014   Karel Malich: Vnitřní světlo
  2014   Publisher / Nakladatel Rainer Pretzell (Creator and Experimentator. Artists' Books / Tvůrce a experimentátor. Autorské knihy)
  2014   Vladimír Birgus: Photographs 1972-2014
  2015   Josef Stern (1716–1775)
  2015   Victor Vasarely: Nová akvizice
  2015   Viktor Vasarely: Nová akvizice II
  2015   Zbyněk Sekal (A věci se zvolna berou před se / Things Are Moving Forward Slowly)
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989
  2017   FragmenT.D: Díla monogramisty T·D ve sbírkách Muzea umění Olomouc (Monogramista T·D - Dezider Tóth)
  2017   Kateřina Žlebková: Dvě staré dámy
  2018   Inge Kosková: Kresby
  2018   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time
  2018   Marnotratný milovník barev: Stanislav Menšík 1912-1970
  2018   Skříňka Libuše Šlezarové
  2019   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018)
  2019   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby
  2019   Pavel Herynek: Ohlédnutí 1972-1988
  2019   Petr Brauner: Architekt
  2020   Jan Pamuła (Průkopník počítačového umění v Polsku / Pionier sztuki komputerowej w Polsce / Pioneer of Computer Art in Poland)
  2020   Jiří Kolář: Babyluna
  2022   Petr Zlamal: V žáru malby / The Flames of Painting (Tvorba 1958–2021 / Artwork 1958–2021)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik
  1994   Nová citlivost
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
  1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
  1995   DOFO Fotoskupina
  1996   Česká avantgarda 1922 - 1938
  1996   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
  1996   Olomouc Picture Gallery I. (Italian painting of the 14th - 18th centuries from Olomouc collections)
  1996   Olomoucká obrazárna I. (Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
  1996   Universitas Olomucensis (1573 - 1946 - 1996)
  1997   Klub konkrétistů
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
  1998   Antické mozaiky z Raveny
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
  1998   Tělo jako důkaz
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
  1999   Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550
  2000   Klasika 2000 (Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace / Young Czech Contemporary Painters and Sculptors)
  2000   Olomouc Picture Gallery II (Netherlandish Painting of the 16th-18th centuries from Olomouc Collections)
  2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek)
  2000   Pohádkový svět komiksu
  2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
  2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně)
  2001   Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
  2001   Umělci čistého srdce / Artists of pure heart (Naivní a lidové umění, art burt / Naivist and folk art, art brut; Sbírka Pavla Konečného)
  2001   Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci
  2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
  2002   In Case of Painting / Zeit der Bilder / Tiempo de las Imágenes / Čas obrazu
  2002   Six from the sixties
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
  2003   Lubomír Šlapeta 1908-1983, Čestmír Šlapeta 1908-1999: Architektonické dílo / Architectural work
  2003   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
  2003   Vzdálená blízkost / Távoli közelség (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru / A háboru utáni magyar képzömüvészet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyüjteményéböl)
  2004   Art in West Africa
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
  2004   Et in Arcadia ego (Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Křoměříž)
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
  2004   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001-2004)
  2004   Umění západní Afriky
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
  2005   Italská kresba 17. století / Italian Drawing of the 17th Century (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc)
  2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005)
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek)
  2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách)
  2006   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006)
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
  2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form)
  2007   Elly Oehler/Olárová 1905–1953 - Oskar Oehler/Olár 1904–1973 (Architektonické dílo / Architectural Work)
  2007   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830 / Josef Bergler and graphic art in Prague 1800 - 1830
  2007   Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys (Sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni/ Sammlung Otto Mauer aus dem Dommuseum in Wien)
  2008   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636): Prelát a politik neklidného věku
  2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
  2008   Olomoucká obrazárna III. (Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek)
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007)
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
  2009   Antimodernisté
  2009   Art brut in the Czech Lands (Mediumists, Solitaires, Psychotics)
  2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
  2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989)
  2009   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum (Architektonická studie / Architectural design)
  2009   Středoevropské forum Olomouc 2009
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města)
  2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780)
  2010   Sial
  2010   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy)
  2011   Kristus z Litovle (Restaurování 2007 - 2010)
  2011   Olomoucké baroko (Historie a kultura)
  2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art
  2011   Spojeni křížem / Vom Kreuz berührt (Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga / Schätze aus den Städtischen Museen Zittau und aus der Sammlung Wolfgang Sternling)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
  2012   Stín kvetoucí sakury (Výběr japonského umění z českých sbírek)
  2014   Kroměřížský kabinet mincí a medailí I (Ražby porýnských arcibiskupů a kurfiřtů - Mohuč, Trevír, Kolín)
  2014   Münzkabinett Kremsier I. (Prägungen der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln)
  2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940)
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
  2015   Aenigma: One Hundred Years of Anthroposophical Art
  2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění
  2015   Křivákova Pieta (Restaurování 2005 / 2013-2014)
  2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography)
  2016   Fenomén Ateliér papír a kniha / The Phenomenon of the Paper and Book Atelier (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana / Artists' Books and Objects by J. H. Kocman's Students)
  2016   Květy a jiné světy
  2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
  2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
  2017   Adolf Hölzel
  2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting)
  2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
  2018   Abstrakce.PL (Abstrakce v polské malbě 1945-2017 / Abstrakcja w malarstwie polskim 1945-2017 / Abstract Art in Polish Painting 1945-2017)
  2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého)
  2019   1989
  2019   Oltář z Lubiny (Restaurování 2014-2016)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
  2020   1673: Kabinet pro biskupa / A Cabinet for the Bishop
  2020   Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze / Olomouc Archdiocesan Museum visiting Litoměřice Dioicese Gallery and Museum
  2020   Art & print (Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art)
  2020   Galerie a muzeum litoměřické diecéze jako host Arcidiecézního muzea Olomouc / Litoměřice Diocese Gallery and Museum visiting Olomouc Archdiocesan Museum
  2020   Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 (Prostorová interpretace zátiší)
  2020   Šero i jas
  2020   Terezinalia: Archeologie změny / Archeology of Change
  2021   Cigler, Motyčka: Tizian (Dialog I / Dialogue I)
  2021   Domýšlet & rozpoznávat / Deduce & Detect
  2021   Trienále SEFO 2021: Universum / SEFO Triennal 2021: Universum
  2022   Architektura v procesu / Architecture in Process (Zrání, hledání, odhodlání, zápas a snění / Maturation, Searching, Determination, Struggling, and Dreaming)
  2022   Byli jsme světoví! (Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy)
  2022   Domov a svět / Home and Abroad
  2023   Posvátné umění v nesvaté době (České sakrální umění 1948–1989)
  nedatováno   MUO Muzeum umění Olomouc (1 muzeum ˃ 1000 let výtvarné kultury)
kniha
  published   title (subtitle)
  1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko)
  2001   THONET (Porýní - Vídeň - Morava)
  2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek)
  2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku)
  2004   Ivo Přeček
  2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem
  2005   Aus dem Nachlass des Soldaten Raimund Kolmasch (Ich und die Porminenz)
  2005   Já a prominent (Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše)
  2005   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn (První rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva; Mistři secese a moderny)
  2005   Z pozůstalostí pétépáka Rajmunda Kolmaše (Já a prominent)
  2006   Adriena Šimotová
  2006   Já su stěhovavý pták / I'm a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981))
  2007   Slavné vily Olomouckého kraje
  2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc
  2009   Duchovní křesťanské katolické jádro všech modliteb
  2009   Růžová zahrádka (Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století - Sbírka Jana Poše)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe
  2019   Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 - 1695) (Olomoucký biskup a kníže střední Evropy)
  2019   Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 - 1695) (Místa biskupovy paměti)
  2019   What the Cleaners Found
  2020   Fotoskupina
  2021   Karel Kašpařík
  2021   Miloslav Stibor
  2021   Petr Zatloukal
  2022   Michal Kalhous
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1992   Much POP more ART (Kunst der 60er Jahre in Grafiken, Multiples und Publikation / Art of the 60s in Graphic Works, Multiples, and Publication)
  1994   Much POP and more ART (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích)
  1994   Nová citlivost
  2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference)
  2014   Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století / Madonnas on lions and the soft style of the third quarter of the 14th century (Příspěvky z mezinárodního symposia / Proceedings from the international symposium)
  2016   Research Topic Central Europe 1945-1989 Conference Proceedings 2016
  2018   Zrod soudobého Středoevropana / The Birth of the Modern Central European Citizen
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1984   Le parapluie de Piccadilly (Berthe Soucaret, Le chant des baleines, Le Paradis perdu)
  1994/02/10   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (Českého malířství druhé poloviny 20. Století ze sbírek státních galerií)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1993   Bohumil Kubišta 1884 - 1918
  1993   Bohuslav Reynek: Souborné grafiké dílo ke 100. výroční narození
  1993   Sophie Curtil: Pastely
  1993   Václav Tikal: Výběr z díla
  1993   Ze sbírek starého umění 14. - 18. století, Mária Danielová: Zkouška citlivosti
  1994   Alena Nádvorníková: Kresby
  1994   Jan Kryštof Handke (1694 - 1774) (Malířské dílo)
  1994   Jan Kryštof Handke (1694 - 1774): Malířské dílo
  1995   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových (Olomouc)
  1995   Svět Jana Saudka (Fotografie1959/1995)
  1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
  1996   Otto Gutfreund
  1996   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem (Souborné dílo)
  1996   Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995
  1997   Oscar Domínguez v Československu (K 50. výročí autorovy první monografické výstavy v Olomouci)
  1998   Oinirické vize Anny Zemánkové
  1998   Oscar Dominguez v Československu (k 50. výročiu autorovej prvej monografiskej výstavy v Olomouci)
  1998   Otto Rothmayer: Architektonické dílo
  1999   Jan Kratochvíl: 1941 - 1997: Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů
  1999   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962 - 1998
  1999   Paul Engelmann a Středoevropské dědictví z Olomouce do Izraele
  2000   Agostino Ciampelli: 1565 - 1630 (Kresby)
  2000   Anselmo Legnani: Outsider osudem (Tvorba 1937 - 1999)
  2000   Karel Kašpařík: 1899 - 1968
  2000   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999
  2001   Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem (Práce z let 1945 - 2001)
  2001   Václav Stratil: Kresby 1955 - 2000
  2002   Albert Maysles: Fototgrafie 1956 - 1959
  2002   James Ensor: Vizionář moderny
  2002   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
  2002   Rudolf Michalik (1901 - 1993): Více světla!
  2003   Demeter Balla: Stařec (Fotografie z let 1964 - 2002)
  2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (ke 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly)
  2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002
  2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění (139 x 136))
  2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění (210 x 149))
  2004   Ivo Přeček: Fotografie, objekty, asambláže 1959 - 2003
  2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004
  2005   Dagmar Havlíčková: Prolínání (kresby)
  2005   Dagmar Urbánková: Dědina
  2005   Karel Malich
  2005   Miroslav Urban: I na hřbitově plachý vetřelec
  2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005)
  2005   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem / Between avant-garde and underground ((147 x 103))
  2006   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective 1959 - 2005
  2006   Daniela Kroupová: uzjsmezabavili.cz (Už jsme zabavili 7450 tun majetku lidi, kteří chodí včas)
  2006   Daniela Kroupová: uzjsmezabavili.cz (už jsme zabavili 5231 tun majetku lidí, kteří nemají hudební sluch)
  2006   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové
  2006   Já su stěhovavý pták / I'm a Migrating Bird (Natálie Maslikova Schmidtová (1895 - 1981))
  2006   Pocta Ivo Přečkovi
  2006   Terry Haass: Světlo - čas - prostor
  2006   V závěsu avantgardy? (Komentovaná prohlídka)
  2007   Antonín Kratochvíl a české pivo
  2007   Emil Filla (1882-1953)
  2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové / Imaginary Cosmos by Dana Puchnarová (Práce z let 1960–2006 / Works from the years 1960–2006)
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005
  2007   Miloslav Stibor: Fotografie
  2007   Miloslav Stibor: Fotografie / Photography
  2007   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských
  2007   Tapisérie z Bayeux / Bayeux Tapestry (Gobelínová replika Věry Mičkové / A Gobelin Replica by Věra Mičková)
  2007   Victor Vasarely ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi
  2007   Victor Vasarely ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi / From the Collections of the Janus Pannonius Museum in Pécs
  2007   Vladimír Havlík: Soft spirit (1977 - 2007)
  2007   Vladimír Havlík: Soft Spirit (1977 - 2006) (akce / vizuální poezie / autorské knihy / objekty / kresby / obrazy)
  2008   Cecilie Marková: Podobenství duší
  2008   Josef Lada
  2008   Karolina Ketmanová: Lovestories
  2008   Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti - práce z let 1973 - 2008 / Voyeur at the Gate of Eternity - Works 1973 - 2008
  2008   Severin Tischler (Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech)
  2008   Umění pro ulici i sběratele (plakáty k výstavám Miloslava Stibora z let 1967 - 2007)
  2008   Zdeněk Přikryl: Z ateliéru
  2009   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture
  2009   Ester Havlová: Fragmenty
  2009   Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy
  2009   Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy / Olomouc Bishop in the Middle of Europe
  2009   Josef Čapek: Vidět knihu / Seeing a Book
  2009   Miroslav Wagner: Noli tangere...20 Variací na dané téma
  2009   Ondřej Zahner: 1709 - 1752
  2009   Petr Kutra: Záznamy (je abstrakce umění?) (k šedesátým narozeninám)
  2009   Zbyněk Baladrán: Karel Teige - Asymetrická harmonie
  2010   Jindřich Buxbaum: Šalom (Izrael ve fotografii)
  2010   Josef Ignác Sadler 1725-1767
  2010   Josef Vinecký (1882 1949) (Umělec čisté pravdy tvaru a materiálu / An Artist of the pure truth of form and matter)
  2010   Josef Winterhalder mladší (1743 - 1807)
  2010   Josef Winterhalder mladší: 1743 - 1807
  2010   Milan Kunc: Amor a Psyche (Kresby a obrazy 1976-2009 / Drawings and paintings 1976-2009)
  2010   Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika
  2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor / Color and Space
  2011   Dagmar Havlíčková: Modlitba srdce (kresby)
  2011   Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu / so, now, here
  2011   Jiří Antonín Heinz (1698–1759)
  2011   Jiří Doležel: Stopy paměti / Političtí vězni
  2011   Josef Ignác Sadler 1725-1767
  2011   Josef Ignác Sadler 1725-1767 (zahájení výstavy)
  2011   Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981)/ Image Hunter: The Photographer Jaroslav Vávra (1920-1981)
  2011   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo / Life and Work
  2011   Michaela Spurná: Karneval
  2011   Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky / Paris fragment of Dalimil´s Chronicle (Gobelínová replika Věry Mičkové / Tapestry replica by Věra Mičková)
  2012   František Skála: Muzeum
  2012   Jan Langer: Století
  2012   Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já
  2013   Andrzej Pawłowski: Kineformy, Genesis
  2013   Arcibiskup Theodor Kohn 1893 - 1904: Neklidný osud talentovaného muže
  2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation
  2013   Josef Mikulka: Sentiment
  2013   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? (Projekty z let 1982- 2013)
  2013   Renáta Mia Köhlerová: Poznámky o mizejícím světě
  2014   Hommage à Kája Saudek (Retrospektiva krále českého komiksu)
  2014   Ivan Theimer: Via lucis
  2014   Karel Malich: Vnitřní světlo
  2014   Ludmila Padrtová: První dáma české abstrakce. Dílo 1951-2013 / First Lady of the Czech Abstraction. Work 1951-2013
  2014   Nakladatel Rainer Pretzell: Tvůrce a experimentátor (autorské knihy)
  2014   Vladimír Birgus: Fotografie / Photographs 1972-2014
  2015   Alfred Lenica: Barva - gesto - podvědomí / Colour - Gesture - Subconsciousness (Výběr z díla průkopníka poválečné abstrakce / Selection of works by the pioneer of polish post-war abstraction)
  2015   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka
  2015   Jiří Šalamoun: No tohle? / Well I never!?
  2015   Karel Kita: Marie 1922 (Světlo jinak IV)
  2015   Petr Zatloukal: Poslední cesta
  2015   Victor Vasarely: Nová akvizice
  2015   Victor Vasarely: Nová akvizice II
  2015   Viktor Vasarely: Nová akvizice (Pohled do sbírek Muzea umění Olomouc)
  2015   Viktor Vasarely: Nová akvizice II
  2015   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se / Zbyněk Sekal: Things Are Moving Forward Slowly
  2016   Barbora Skopalíková: Symbióza
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989
  2016   Jindřich Štreit: Vesnice je svět
  2017   Jan Němeček: Petrkov / Bratři Reynkovi
  2017   Jozef Jankovič: Plynutí času / The flow of time
  2017   Milena Valušková: Fotografie / Photographs 1971–2017
  2017   Monogramista T. D
  2017   Pod kůží Marsya / Under Marsyas' Skin (Restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013) / Restorer and Painter František Sysel (1927-2013))
  2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
  2018   Inge Kosková: Kresby
  2018   Marnotratný milovník barev: Stanislav Menšík 1912-1970
  2018   Skříňka Libuše Šlezarové (Práce z let 1975 až 2014)
  2019   Křížová cesta z Orlice. Restaurování 2010 -2018 (Výstava při příležitosti 300. výročí narození malíře Johanna Wenzela Bergla)
  2019   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby
  2019   Pavel Herynek: Ohlédnutí 1972 - 1988
  2019   Václav Cigler: Kresby / Drawings
  2020   Jiří Kolář: Babyluna
  2022   Petr Zlamal: V žáru malby / The Flames of Painting (Tvorba 1958-2021 / Artwork 1958-2021)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1993   Muzeum umění Olomouc 1952 - 1992
  1993   Muzeum umění Olomouc 1952 - 1992
  1994   Dimitris Manikas a žáci: projekty pro Kremži Olomouc
  1994   Mistrovská díla Starého umění (Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
  1994   Much Pop and more Art (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích (Muzeum umění Olomouc))
  1994   Olomoucká sbírka české kresby 20. století
  1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci
  1995   Horní náměstí v Olomouci
  1995   Nová citlivost
  1995   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století
  1996   Italské malířství 16. století v dobových kopiích a Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
  1996   Universitas Olomucensis: 1573 - 1946 - 1996 (Barokní teze Olomoucké univerzity z fondů Zemského archivu v Olomouci)
  1997   František Kupka, Otto Gutfreund (Ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu)
  1997   Italské renesanční umění z Českých sbírek (Kresby a grafika)
  1997   Klub konkrétistů
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
  1998   Olomouc Rinascimentale Nell'Ottica Delle Ricerche Archeologiche / Renesanční Olomouc ve světle archeologických nálezů / Renaissance Olomouc in the light of archeological troves (Paolo Pagani; I Disegni / Kresby / Drawings)
  1998   Oznámení o Ikarově letu
  1998   Slavnost k ustavení Arcidiecézního muzea v Olomouci jako součásti Muzea umění Olomouc: Mozaiky z Raveny
  1999   ...a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
  1999   Architektonická soutěž na Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezska 144 - 1550)
  2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16. - 18. století z Olomouckých sbírek)
  2000   Sedmá olomoucká kašna
  2001   Akt v české fotografii
  2001   Mezi tradicí a experimentem / Międzi tradycją a eksperymentem (České umění 1939 - 1989 ze sbírek Muzea Umění v Olomouci / Sztuka czeska 1939 - 1989 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Olomuńcu)
  2001   Thonet: Porýní - Vídeň - Morava
  2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století (Errata)
  2002   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů
  2003   Čas obrazu
  2003   Dům milovníka umění (Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století)
  2003   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
  2003   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let
  2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru)
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
  2004   Et in Arcadia Ego (Historické zahrady Kroměříže)
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959 - 1989)
  2004   Lubomír Šlapeta: 1908 - 1983: Čestmír Šlapeta: 1908 - 1999 (Architektonické dílo)
  2004   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001 - 2004)
  2004   Umění západní Afriky
  2004   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona
  2005   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
  2005   Italská kresba 17. století (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci)
  2005   Kniha v českém kubismu
  2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek)
  2006   Du bon du cour / Du bon du coeur (Trésors de l'art médiéval français dans les collections tchéques et moraves / Poklady francouzského umění v českých a moravských sbírkách)
  2006   Ježíšova modlitba: Dagmar Havlíčková - námět a kresby: Markéta Ondrušková - fotografie
  2006   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006)
  2006   Rock Love Flash Down (... a papež kouřil trávu / ... and The Pope Smoked Dope)
  2006   Rock Love Flash Down (Komentovaná prohlíka)
  2006   Století olomoucké výtvarné kultury 1889 - 1989: 1. díl: 1889 - 1918
  2006   Život věcí (Komentovaná prohlídka výstavy)
  2007   Monstrance Zlaté slunce Moravy (Restaurování 2003-2005)
  2007   Od Hollara k Beuysovi (Sbírka Otto Mauwera z Dómského muzea ve Vídni)
  2007   Zaostřeno na dopravní podnik (Martin Cenkl, Jaroslav Dufek, Kristýna Erbenová, Tomás Klepal, Svatopluk Klesnil, David Komínek, Miroslav Krša, Jindřich Štreit)
  2008   Art brut v českých zemích / Art brut in the Czech lands (Mediumici, solitéři, psychotici / Mediumists, solitaires, psychotics)
  2008   Elly Oehler / Olárová (1905 - 1953), Oskar Oehler / Plár (1904 - 1973): Architektonické dílo
  2008   Josef Bergler a grafika v Praze 1800-1830
  2008   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636): Prelát a politik neklidného věku
  2008   Luk & lyra: Ze sbírek Arcidiecézního muzea v Kroměříži
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
  2008   Olomoucká obrazárna III. (Středoevroské malířství 16. - 18.století z olomouckých sbírek)
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007)
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
  2009   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony
  2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
  2009   Milostný obraz Panny Marie Zašovské (Restaurování 2007-2008)
  2009   Růžová zahrádka: Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše
  2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
  2009   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum (Architektonická studie / Architectural design)
  2009   Středoevropské forum Olomouc 2009 / Olomouc Central European Forum 2009
  2010   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec
  2010   Středoevropské forum Olomouc III / Olomouc Central European Forum III, Maďarsko / Hungary (Maďarské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc / Hungaria Art from the collections of the Olomouc Museum of Art)
  2010   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy)
  2011   Slovensko / Slovakia (Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc / Slovak Art from the Collections of the Olomouc Museum of Art)
  2011   Victimae Paschali Laudes (Velikonoční liturgie a výtvarné umění / Easter liturgy and fine arts)
  2011   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
  2012   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (60 Muzeum umění Olomouc)
  2012   Růžová zahrádka (Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století / Sbírka Jana Poše)
  2012   Stín kvetoucí sakury
  2013   Centrální přitažlivost / Central Gravitation (Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha / Central European Graphics of th 2nd Half of the 20th Century and Artist´s Books)
  2013   Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí / Between East and West. Saints Cyril and Methodius in Culture of tehe Czech Lands
  2013   Svět před katastrofou / A World Before a Catastrophe (Krakovští židé mezi světovými válkami / Krakow's Jews Between the Wars)
  2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940)
  2014   Speculum mundi (Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově)
  2014   Tajemné dálky / Mysterious Distances (Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
  2014   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
  2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění
  2016   Fenomén Ateliér papír a kniha / The Phenomenon of the Paper and Book Atelier (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana / Artists' Books and Objects by J. H. Kocman's Students)
  2016   Květy a jiné světy
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By charcoal, paintbrush, scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
  2017   Bydlet spolu (České kolektivní domy)
  2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting)
  2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
  2017   Olomoucká synagoga 1897 - 1939 (Dny židovské kultury Olomouc 2017)
  2017   V oplatce jsi všecek tajně (Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře)
  2018   Abstrakce.PL (Abstrakce v polské malbě 1945-2017 / Abstrakcja w malarstwie polskim 1945-2017 / Abstract Art in Polish Painting 1945-2017)
  2018   Kabinet hudby II.: Sbírka Karla z Lichtensteinu-Castelcorna; Knihovna biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna
  2018   Koně v piškotech (Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.)
  2018   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
  2018   Zde se nacházíte: Václavské náměstí v proměnách času
  2019   Místo činu / Scene of the Action: Pécsi Műhely (Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc / Hungarian Performing Art from the Collections of Balász Szluka and Olomouc Museum of Art)
  2019   Sousedé v knize / Nachbarn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc)
  2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světlem / Light
  2020   Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc
  2020   Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 (Prostorová interpretace zátiší)
  2020   Vir(tu)al opening
  2021   Universum: Trienále současného středoevropského umění SEFO 2021 / Universum: Triennial of Contemporary Central European Art SEFO 2021
  2022   Architektura v procesu / Architecture in Process
  2022   Bosch+Bosch Group
  2022   Byli jsme světoví! / We Were World-Class! (Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy / Expo Brussels, Montreal and Osaka from the archive of the architect Miroslav Řepa)
  2022   Kino střední Evropa: Domov a svět / Central Europe cinema: Home and abroad
  2022   Piaristé na Moravě a ve Slezsku / The Piarists in Moravia and Silesia
  2022   Posvátné umění v nesvaté době / Sacred Art in Godless Times (České sakrální umění 1948-1989 / Czech Sacral Art 1948-1989)
  2022   Šikmý úhel / Dutch Angle
cd-rom
  published   title (subtitle)
  2006   Dny kulturního dědictví v Olomouci
  2006   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (tisková konference, 10.9.2003)
  2006   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (vernisáž, 11.9.2003)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2001   Houpací lehátko z ohýbaného dřeva
  2004   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (Art & interior: V. přehlídka českého a zahraničního designu)
  nedatováno   Mikuláš Medel: Červený svatý (Svatý voják III.), 1967 (Red Saint (Holy Soldier III.))
hand out
  published   title (subtitle)
  2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světlem (Výtvarná intervence světlem)
  2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Zvnějšnění
  2019   Václav Cigler: Kresby
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  1993   Bohumil Kubišta (1884 - 1948) ((Salon Kabinet - krátkodobé výstavy, BESEDA - přednášky, koncerty))
  2001   Umělci čistého srdce / Artists of pure heart
  2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně
  2006   Brian Rose a Matthew Vega: V hledáčku Suzanne Vega
  2006   Ke slávě a chvále (Tisíc let duchovní kultury na Moravě)
  2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006)
  2007   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských (Sochař Petr Brandl?!; Žánrová malba v díle Petra Brandla)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2009   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture
  2009   Josef Čapek: Vidět knihu
  2010   Josef Ignác Sadler 1725-1767
  2010   Josef Vinecký 1882 - 1949 (Umělec čisté pravdy tvaru a materiálu / An artist of the pure truth of form and matter)
  2010   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor / Colour and Space
  2011   Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu / So, now, here
  2012   František Skála: Muzeum
  2012   Josip Plečnik: Kostely / Churches
  2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation
  2013   Magdalena Jetelová: (Des)orientation? (Projekty z let 1982-2013)
  2014   Hommage à Kája Saudek (Retrospektiva krále českého komiksu)
  2014   Ivan Theimer: Via lucis
  2014   Vladimír Birgus: Fotografie / Photographs 1972-2014
  2015   Jiří Šalamoun: No tohle!? / Well I never!?
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989
  2017   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time
  2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
  2018   Inge Kosková: Kresby
  2020   Kateřina Černá: Nosíš také letos turban? (Rukou psané dopisy přátelské s obrázky)
  2022   Posvátné umění v nesvaté době / Sacred Art in Godless Times (České sakrální umění 1948–1989 / Czech Sacral Art 1948–1989)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  ????   Architecture in Process
  2003   Kunstmuseum Olmütz
  2003   Muzeum umění Olomouc
  2003   Olomouc Museum of Art
  2008   Art brut v českých zemích (Mediumici, solitéři, psychotici)
  2012   Od Tiziana po Warhola (Muzeum umění Olomouc 1951-2011)
  2012   OL - 03 - 12 (Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek)
  2013   Centrální přitažlivost / Central Gravitation (Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha / Central European Graphics of th 2nd Half of the 20th Century and Artist´s Books)
  2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
  2014   Tajemné dálky / Mysterious Distances (Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
  2014   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
  2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění / Hundred Jahre Anthroposophische Kunst
  2015   Dohnat a předehnat: Československý a polský design 60. let 20. století / To Catch Up and Get Ahead: Czechoslovak and Polish design of the 1960s
  2016   Šumění andělských křídel / Rustle of Angel Wings (Anděl v evropském výtvarném umění / Angels in European Art)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
  2017   Bydlet spolu / Living Together (České kolektivní domy / Czech Collective Houses)
  2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting)
  2017   Plynutí času: Časová shoda / The Flow of Time: Concurrence
  2017   V oplatce jsi všecek tajně (Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře)
  2018   Abstrakce.PL (Abstrakce v polské malbě 1945-2017)
  2018   Century of Relativity (20th Century Fine Arts Pernament Exhibition)
  2018   Koně v piškotech / Horses in Tutus (Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. / Festivities at the Court of Emperor Leopold I.)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě)
  2018   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
  2018   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe)
  2019   Místo činu / Scene of the Action: Pécsi Műhely (Maďarské akční umění ze sbírek Balázse Szluky a Muzea umění Olomouc / Hungarian Performing Art from the Collections of Balász Szluka and Olomouc Museum of Art)
  2019   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában
  2019   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe
  2020   Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  2006   In Glory and Praise, A thousand years of spiritual culture in Moravia / Ke slávě a chvále, tisíc let duchovní kultury na Moravě
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2010   Jan Branč: Navštívení
  2010   Jitka Horázná: Nedělní odpoledne
  2010   Jitka Teubalová: Ona
  2011   Rafal Siderski: Home Town
  2012   Jan Langer: Století
  2012   Jan Mahr: Synthetic
  2012   Kristýna Erbenová: Soukromá území
  2015   Markéta Ondrušková: V rytmu tichého valčíku
  2015   Oldřich Malachta: Camp
  2016   Lena Jakubčáková: Baba z lesa
  2016   Martin Wágner: Kde začíná Evropa
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardní umění ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-garde Art in the Central Europe
periodikum
  published   title (subtitle)
  2018   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
  2018   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
  2019   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
  2019   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
  2019   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
  2022   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
  2022   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
  2022   Muzeion (Časopis Muzea umění Olomouc)
PF
  published   title (subtitle)
  1999   Pour Féliciter 2000 (Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art)
  1999   Pour féliciter 2000 (Muzeum umění Olomouc)
  2002   Pour féliciter 2003 (Muzeum umění Olomouc)
  2003   Pour féliciter 2004 (Muzeum umění Olomouc)
  2005   Pour féliciter 2006 (Muzeum umění Olomouc)
  2005   Pour félicitér 2006 (Muzeum umění Olomouc)
  2008   PF 2009: Muzeum umění Olomouc
  2019   Pour féliciter 2020 (Muzeum umění Olomouc)
  2022   PF 2023: MUO
plakát
  published   title (subtitle)
  1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550)
  2001   Thonet (Porýní - Vídeň - Morava)
  2002   James Ensor: Vizionář moderny
  2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (Výstava ke 100. výročí narození architekty Jindřicha Halabaly)
  2003   Miroslav Štolfa
  2003   Umění je abstrakce / Art is abstraction
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989)
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
  2005   Karel Malich
  2006   Ke slávě a chvále/In Glory and Praise (Tisíc let duchovní kultury na Moravě/A Thousand Years of Spiritual Culture in Morava)
  2009   miroslav wagner noli tangere...
  2018   Avantgardní fotograf Jaromír Funke / Jaromír Funke: Photographer of the Avant-garde
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1995   Setkání s Bělou Kolářovou, Jiřím Kolářem a Medou Mládkovou
  2001   Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (Průběh restaurování 1999 - 2001)
  2003   Čas obrazu (Panelová diskuse)
  2005   Česká republika: Architektura XX. století (Morava a Slezsko)
  2005   Damoklův meč: České výtvarné umění 1956 - 1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc ((pozvánka na komentovanou prohlídku))
  2005   Ikona, ikona! ((pozvánka na komentovanou prohlídku výstavy Půst očí / Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek))
  2005   Italská stovka anebo její Veličenstvo kresba ((pozvánka na komentovanou prohlídku výstavy Italská kresba 17. století, Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci))
  2006   Adriena Šimotová: Retrospektiva (1959 - 2005) (Pozvánka na tiskovou konferenci)
  2006   Michaela Rychlá: Bylo nebylo / Amol is Gewen
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
  nedat   Tvarůžkové ódy (Opera Tomáše Hanzlíka na libreto Davida Hrbka v podání studentů Slovanského gymnázia Olomouc)
program
  published   title (subtitle)
  1994   BESEDA - přednášky, koncerty ('94 říjen)
  1994   BESEDA - přednášky, koncerty ('94 listopad)
  1994   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
  1994   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
  1994   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
  1994   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
  1995   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
  1995   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
  1995   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
  1996   BESEDA - přednášky, koncerty ('96 duben)
  1996   BESEDA - přednášky, koncerty ('96 březen)
  1997   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
  2001   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
  2006   Sál mozarteum/program/prosinec
  2006   Sál Mozarteum/Program/Říjen
  2007   Muzeum umění Olomouc (leden, únor, březen 2007)
  2007   Muzeum umění Olomouc (červenec, srpen, září 2007)
  2016   1st CEAD Conference: The Deep Flows of the Running Sea (Research Topic Central Europe 1945-1989)
  2018   Muzeum umění Olomouc
  2022   MUO: Kompletní program a tipy (Říjen 2022)
průvodce
  published   title (subtitle)
  2006   Arcidiecézní muzeum Olomouc (Průvodce (česká verze))
  2006   Olomouc Archdiocesan Museum (Guidebook (anglická verze))
  2010   Olomoucké baroko: průvodce (Výtvarná kultura let 1620-1780)
  2011   Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
  2011   Archbishop's Chateau and Gardens in Kroměříž
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  2000   Šest návodů (Pracovní listy)
  2001   Co je Thonet: pracovní listy pro žáky ve věku 9 - 15 let a všechny ostatní (Doplněk výstavy: Thonet porýní / Vídeň, Morava)
  2001   Židle výpráví svůj příběh (doprovodná akce k výstavě Thonet / Porýní - Vídeň - Morava)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  2017   Kroměřížská zámecká knihovna I (Prvotisky)
  2017   Schlossbibliothek Kremsier I (Inkunabeln)
  2018   Kroměřížská zámecká knihovna II (Katalog 1691)
  2018   Kroměřížský hudební archiv I (Hudební sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna)
text
  published   title (subtitle)
  nedat   Záznam nejrozmanitějších faktorů (České malířství 2. Poloviny 20. Století ze sbírek státních galerií)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  1999   Vážená paní - vážený pane, Moravská galerie v Brně… (pozvánka na tiskovou konferenci)
  2001   Výstava Thonet / Porýní - Vídeň - Morava
  2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Kiraly Múzeum v Székesfehérváru)
  2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István)
  2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby (1974 - 2004)
  2007   Imaginární kosmos Dany Puchnarové / Práce z let 1960 - 2006
vstupenka
  published   title (subtitle)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě; 25. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby (Čestná vstupenka)
  nedat   Muzeum umění Olomouc / Olomouc museum of Art
  nedatováno   Muzeum moderního umění Olomouc (Museum of modern Art Olomouc)

Muzeum umění Olomouc

institution, city, address
 
 
Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž), Zámek Kroměříž, Sněmovní nám. 1
Central European Art Database (CEAD), Olomouc (Olomouc)
Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc), Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3
Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc), Muzeum moderního umění, Denisova 47
Spolek Skutek, Praha 3, Koněvova 857/47

Muzeum umění Olomouc

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
  2009   Středoevropské forum Olomouc 2009
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
  nedatováno   Rozlomená doba / Years of Disarray (Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928 / Between Anxiety and Delight: The Birth of the Modern Central European Citizen 1908-1928)
kniha
  published   title (subtitle)
  1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2012   Czech Contemporary Art Guide
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1990   OGVU v Olomouci v samostatné budově
  1993   Muzeum umění Olomouc
  1996   Olomoucká překvapení
  1997   Olomoucké muzeum umění (dříve Galerie výtvarného umění)...
  1998   Fotografický adresář České republiky
  1998   Muzeum umění Olomouc
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomouc, Muzeum umění, 25. 6. - 21. 12.)
  2003   Olomoucké Muzeum umění (dříve Galerie výtvarného umění)...
  2006   K architektuře Arcidiecézního muzea
  2009   Středoevropské forum Olomouc (Muzeum umění Olomouc stojí před výraznou proměnou)
  2010   Spontánní (umění) (Olomoucká scéna 1968 - 2010)
  2010   Výroční zprávy
  2011   Najdou se peníze?
  2011   Visí to ve vzduchu (Rozhovor s Pavlem Zatloukalem)
  2012   Spojeni křížem
  2012   Tak, teď, tu
  2013   Happy end se nekoná - prozatím (Pavel Zatloukal a Muzeum umění Olomouc)
  2013   Šedesátiny olomouckého Muzea umění - Od Tiziana po Warhola
  2013   Zatloukala střídá Soukup
  2019   Obnovená stabilita MUO
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1993   Muzeum umění Olomouc 1952 - 1992
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedat   Olomouc Museum of Art / Kunstmuseum Olomouc (anglicko - německy)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)
PF
  published   title (subtitle)
  1999   Pour Féliciter 2000 (Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art)
  1999   Pour féliciter 2000 (Muzeum umění Olomouc)
  2004   Pour féliciter 2005 (Muzeum umění Olomouc)
  2005   Pour féliciter 2006 (Muzeum umění Olomouc)
  2005   Pour félicitér 2006 (Muzeum umění Olomouc)
  2006   Pour Féliciter 2007 (Muzeum umění Olomouc)
  2007   Pour Féliciter 2008 (Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art)
  2009   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art (PF 2010)
program
  published   title (subtitle)
  1994   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
  1994   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
  1994   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
  1994   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
  1995   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
  1995   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
  1995   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
  1997   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
  2006   Program aktivit: Leden - srpen 2006 (Nová Akropolis)
  2010   Muzeum umění Olomouc (2010 - duben, květen, červen)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky
vstupenka
  published   title (subtitle)
  nedat   Muzeum umění Olomouc / Olomouc museum of Art
  nedatováno   Muzeum moderního umění Olomouc (Museum of modern Art Olomouc)

Muzeum umění Olomouc

person   born from - to, notes
Bartošová Hana   2. 2. 1974     ???? - ????
Bielesz Petr         ???? - ????, tiskový mluvčí
Bieleszová Müllerová Štěpánka   28. 9. 1971     ???? - ????
Bloudek Bohdan   30. 1. 1954     1990 - ????, Oddělení výstavní
Čermáková Terezie         ???? - ????
Dvořák Petr         ???? - ????, produkční a programový pracovník
Elbelová Gabriela   30. 1. 1972     ???? - ????
Gabrhelíková Kateřina         ???? - ????
Havlíčková Knobová Dagmar   21. 4. 1961     2011 - ????, kustodka
Jakubec Ondřej   8. 4. 1976     ???? - ????, kurátor
Jemelková Vlčková Simona   4. 9. 1961     ???? - ????
Kutra Jan   25. 9. 1983     ???? - ????, Oddělení výstavní
Lampar Tomáš   18. 9. 1967     ???? - ????, Oddělení výstavní
Lehečková Ondrušková Markéta   20. 5. 1966     ???? - ????
Malendová Jarmila   23. 3. 1935     ???? - ????, organizátorka hudebních pořadů
Miláčková Klopanová Martina   30. 7. 1983     ???? - ????
Musilová Helena   10. 2. 1974     1998 - 2003, kurátorka
Netopil Pavel   27. 7. 1958     1992 - 1993
Proksch Nikolas   1. 7. 1977     2002 - ????, knihovník
Prokschová Sabina   4. 7. 1977     ???? - ????
Renotière Gina   26. 2. 1966     ???? - ????
Říhovský Karel   27. 1. 1953     ???? - ????
Sedláček Vlastimil         ???? - ????, Oddělení výstavní
Soukup Michal   5. 2. 1959     ???? - 2013, zástupce ředitele
Soukup Michal   5. 2. 1959     2013 - ????, ředitel
Šimková Anežka   28. 2. 1946     ???? - ????
Šindelář Filip         ???? - ????, Oddělení výstavní
Šmalec Petr   24. 9. 1974     ???? - ????, Oddělení výstavní
Vaca Vladimír   27. 9. 1973     ???? - ????, Oddělení výstavní
Voda David   11. 10. 1976     2000 - 2004, kurátor
Zápalková Helena   3. 12. 1972     ???? - ????, historička umění
Zatloukal Ondřej   9. 6. 1977     ???? - ????
Zatloukal Pavel   27. 10. 1948     1990 - 2013, ředitel

Muzeum umění Olomouc

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2005   V hledáčku Vladimíra Birguse
  2006   abART umí hodně, ale nedokážeme to prodat (Rozhovor s archivářem, výtvarníkem, publicistou a fotografem Jiřím Hůlou)

Muzeum umění Olomouc

person   born
Adamec Vojtěch   4. 7. 1933    
Aigen Karl (Karel)   8. 10. 1685    
Alt Jaroslav   21. 6. 1950    
Baar Hugo   3. 3. 1873    
Baják Josef   20. 2. 1906    
Bartoněk Vojtěch   28. 3. 1859    
Bartovský Václav   22. 8. 1903    
Bednářová Eva   8. 5. 1937    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Beran Aljo   15. 4. 1907    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Bílek Michael   22. 10. 1942    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Bubeníček Ota   31. 10. 1871    
Büchler Pavel   13. 6. 1952    
Cigler Václav   21. 4. 1929    
Cihlář Michal   16. 9. 1960    
Cundrla František   25. 11. 1943    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Czech Emil   17. 10. 1862    
Čabla Bohumil   17. 4. 1926    
Čechová Olga   6. 4. 1925    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Činčerová Eva   16. 11. 1943    
Daněk Ladislav   9. 1. 1958    
Danielová Mária   2. 3. 1953    
David Jiří   28. 8. 1956    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Dernerová Dora   16. 7. 1984    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Dobiáš Bohumil   15. 6. 1929    
Doležal Rudolf   19. 7. 1916    
Drlík Jiří   13. 7. 1938    
Dvorský Bohumír   21. 10. 1902    
Dvořák František   14. 11. 1862    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Eliška Jiří   19. 11. 1948    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Franta Roman   3. 8. 1962    
Gabriel Josef   2. 6. 1902    
Gajda Vladislav   17. 7. 1925    
Gribovský Antonín   29. 6. 1933    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Habarta Jan   15. 11. 1919    
Hajn Jan   17. 10. 1923    
Hastík Jiří   17. 12. 1945    
Havlas Ladislav   19. 10. 1907    
Havlíček Karel   31. 12. 1907    
Havlík Vladimír   7. 2. 1959    
Hofman Karel   14. 9. 1906    
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884    
Holouš Pavel   22. 6. 1954    
Holý Miloslav   4. 10. 1897    
Hölzel Adolf   13. 5. 1853    
Hubšil Otakar   21. 9. 1897    
Hůla Jiří   7. 6. 1944    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Janouch Ladislav   14. 6. 1944    
Jařabáčová Radana   12. 3. 1957    
Jemelka Jan   3. 5. 1953    
Jemelková Jana   4. 4. 1928    
Jílek Jiří   24. 1. 1925    
Jilemnická Ellen   6. 2. 1946    
Jochmann Petr   17. 4. 1951    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kalvoda Alois   15. 5. 1875    
Kapec Jaroslav   30. 8. 1924    
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Ketman Miroslav   10. 10. 1927    
Klimeš Josef   15. 1. 1928    
Klinger Miloslav   10. 1. 1922    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Kosková Popelková Inge   31. 1. 1940    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Koval Miroslav   26. 11. 1944    
Kovalová Jílková Anežka   1. 7. 1949    
Krůček Václav   7. 9. 1955    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kubový Jiří   26. 5. 1950    
Kunc Milan   27. 11. 1944    
Kutra Radoslav   13. 3. 1925    
Kvíčala Petr   20. 4. 1960    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Lachman Milan   29. 3. 1955    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Langer Milan   10. 2. 1944    
Laška Pavel   10. 1. 1907    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lenhart Jindřich   6. 4. 1878    
Lenhart Karel   24. 1. 1904    
Leontovyčová Marie   17. 3. 1927    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liebscher Adolf   11. 3. 1857    
Liesler Josef   19. 9. 1912    
Lolek Stanislav   13. 11. 1873    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Lukavský Antonín   9. 1. 1947    
Macháček Zdeněk   4. 6. 1960    
Mainer Martin   31. 10. 1959    
Majer Ludvík   31. 12. 1925    
Malejovský Josef   19. 4. 1914    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Malina Václav   4. 6. 1950    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Matal Bohumír   13. 1. 1922    
Mather Rudolf   25. 1. 1891    
Matyáš Zdeněk   8. 8. 1945    
Maur Milan   8. 12. 1950    
Michálek Ondřej   18. 12. 1947    
Mrázková Daisy   5. 5. 1923    
Mžyk Josef   2. 2. 1944    
Nádvorníková Alena   12. 11. 1942    
Navrátil Pavel   18. 8. 1933    
Navrátil Vladimír   29. 3. 1907    
Nebeský Ladislav   28. 1. 1937    
Nejdl Slavoj   6. 6. 1929    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nesázal Michal   23. 6. 1963    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Nevan Eugen   18. 1. 1914    
Nikl Petr   8. 2. 1960    
Nohel Jaroslav   18. 5. 1914    
Novák Břetislav   9. 8. 1913    
Novák Jiří   6. 11. 1922    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Novosad Karel   19. 1. 1944    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Oliva Otmar   19. 2. 1952    
Oriešek Peter   28. 8. 1941    
Oriešková Zlatníková Petra   16. 8. 1941    
Otava Jan   30. 4. 1950    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Padrtová Ludmila   14. 9. 1931    
Palcr Zdeněk   3. 9. 1927    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Pastrnková Jiřina   9. 3. 1908    
Pelikán Julius   23. 2. 1887    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Podešva František   2. 7. 1893    
Pohribný Jan   8. 2. 1961    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Polášek Viktor   25. 2. 1911    
Polcar Miloslav   3. 2. 1947    
Popovič Vladimír   27. 11. 1939    
Pořická Chadrabová Zora   27. 12. 1921    
Prachatická Vlasta   27. 11. 1929    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Prosecký František   6. 9. 1905    
Přeček Ivo   12. 9. 1935    
Přibyl Lubomír   27. 6. 1937    
Přikryl Zdeněk   4. 7. 1928    
Příleský Ivo   29. 2. 1928    
Přindiš Oskar   19. 9. 1947    
Puchnarová Štormová Dana   22. 1. 1938    
Pukl Vladimír   2. 3. 1896    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Ranný Emanuel   3. 2. 1943    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Rečo Ján   7. 1. 1948    
Reiner Martin   1. 10. 1900    
Richtr Pavel   15. 9. 1942    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Róna Jaroslav   27. 4. 1957    
Rotterová Romana   17. 10. 1931    
Rožánková Drábková Marta   24. 4. 1882    
Rudolf Pavel   21. 6. 1943    
Rusek Ladislav   28. 6. 1927    
Rutkovský Mikuláš   12. 6. 1940    
Růžička Jindřich   3. 5. 1947    
Růžička Lubomír   7. 3. 1938    
Řehák Antonín   17. 1. 1902    
Ságlová Zorka   14. 8. 1942    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Sedláček Jan   10. 9. 1925    
Sedláček Jiljí   16. 10. 1956    
Sedláček Zdeněk   25. 6. 1955    
Sedláková Vladimíra   17. 4. 1952    
Seifert Jiří   5. 9. 1932    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Severa Jindřich   5. 4. 1909    
Slezák Miloš   27. 2. 1921    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Stejskal Jiří   21. 11. 1948    
Stibor Miloslav   11. 7. 1927    
Straka Jan   26. 9. 1920    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šnajdr Miroslav   8. 11. 1938    
Šrek Bromová Veronika   12. 8. 1966    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Štorek František   3. 7. 1933    
Švankmajer Jan   4. 9. 1934    
Švankmajerová Eva   25. 9. 1940    
Tockstein Jindřich   14. 7. 1914    
Topoľský Dušan   31. 10. 1935    
Toyen   21. 9. 1902    
Uherek Rudolf   20. 10. 1895    
Vaca Karel   21. 7. 1919    
Vacek Jaroslav   6. 12. 1923    
Vacek Zdeněk   1. 6. 1940    
Václavek Hilar   22. 4. 1884    
Václavík Jan   3. 3. 1941    
Valušková Milena   6. 10. 1947    
Vančura Jan   3. 4. 1940    
Váša Miroslav   16. 5. 1920    
Vašíček Aleš   22. 2. 1947    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Vávra Jaroslav   4. 9. 1920    
Vážan Tomáš   7. 12. 1951    
Veris Zamazal Jaroslav   10. 7. 1900    
Veselý Vilém   4. 8. 1931    
Vícha Oldřich   20. 5. 1942    
Vitanovský Michal   3. 5. 1946    
Vlasáková Eva   10. 4. 1943    
Vojkůvka Libor   23. 7. 1947    
Vokolek Václav   1. 1. 1947    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wagner Jan   22. 9. 1941    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wellner Karel   5. 3. 1875    
Werner Pavel   15. 4. 1942    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Wichterlová Hana   2. 3. 1903    
Wojnar Jan   17. 8. 1944    
Zemánek Bohumil   10. 10. 1942    
Zemánková Anna   23. 8. 1908    
Zlín Machálek Karel   23. 7. 1937    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    
Zoul Jaromír   12. 2. 1936    
Zvěřina František   4. 2. 1835    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    

Muzeum umění Olomouc

document (subtitle), type, published, signature, notes  
... a poletíme dál..., katalog kolektivní, 2000, K 03723
...a po deseti letech, katalog kolektivní, 1991, K 00317
…a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), katalog kolektivní, 1999, K 02915
1. výstava prací učitelů výtvarné výchovy olomouckého kraje, katalog kolektivní, 1959, archiv
100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989, katalog kolektivní, 1995, K 01419
11 (Obrazy, kresby, grafika), katalog kolektivní, 1992, K 00375
15 Affiches de Mathieu, pozvánka kolektivní, 1968
15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, pozvánka kolektivní, 1960
155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, katalog kolektivní, 2009, III 00767
2. sochařská bilance 1967, pozvánka kolektivní, 1967
20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia, pozvánka kolektivní, 1984
20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia, katalogová pozvánka, 1984
26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, katalog kolektivní, 1980, K I 00909
26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, pozvánka kolektivní, 1980
60 rokov otvorené, katalog kolektivní, 2008, K 08014, knihovna
9&9 (Činoherní klub), katalog kolektivní, 1981, K I 01844
A. Born, katalog autorský, 1979, K I 00450
A. Kučera: Obrazy a grafiky z let 1950 - 1955, katalog autorský, 1955, K I 00262
A. Kučera: Práce z let 1950 - 1955, pozvánka autorská, 1955
A2, kulturní týdeník (7), periodikum, 2007/02/14, C 00448
Adolf Born: Grafika, pozvánka autorská, 1987
Adolf Kašpar: Grafické dílo, pozvánka autorská, 1974
Adolf Liebscher (1857 - 1919), Prof. ing. dr. Adolf Liebscher, katalog kolektivní, 1955, archiv
Adolf Loos: Architektonické dílo v českých zemích a jeho čeští žáci, pozvánka kolektivní, 1985
Adriena Šimotová, kniha, 2006, K 05250
Agostino Ciampelli 1565-1630: Disegni, katalog autorský, 2000, K 03498
Agostino Ciampelli 1565-1630: Kresby, katalog autorský, 2000, archiv
Akce I. - Vajíčko, kresba, 1955, K 14636
Albín Brunovský: Grafika, katalog autorský, 1974, archiv
Albín Brunovský: Grafika, pozvánka autorská, 1974
Albrecht Dürer: Apokalypsa, pozvánka autorská, 1971
Alén Diviš 1900 - 1956, katalog autorský, 1988, K 00247
Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, katalog autorský, 1998, K I 03975
Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky, pozvánka kolektivní, 1985
Alena Nádvorníková: Kresby / Dessins, katalog autorský, 1994, K 00814
Aleš Lamr: Výběr z díla, katalog autorský, 1990
Aleš Lamr: Výběr z díla, pozvánka autorská, 1990
Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně), katalog autorský, 1970, K 04337
Alexander Bandzeladze: Ilustrace, pozvánka autorská, 1970
Aljo Beran, katalog autorský, 1967, K I 01356
Aljo Beran, Josef Baják: Výbor z díla, katalog kolektivní, 1957, archiv
Aljo Beran: Monotypy, katalog autorský, 1979, K I 00123
Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výběr z let 1932 - 82), pozvánka autorská, 1982
Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výbor z díla k umělcovým šedesátinám), pozvánka autorská, 1967
Aljo Beran: Obrazy, grafika (Výběr z let 1932 - 1982), katalog autorský, 1982, K I 05919
Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, katalog autorský, 1987, K I 00122
Alois Fišárek: Výběr z malířského díla, pozvánka autorská, 1979
Alois Kučera, katalog autorský, 1965, archiv
Alois Kučera, pozvánka autorská, 1965
Alois Kučera 1905 - 1962, katalog autorský, 1986, K I 00124
Alois Kučera 1905 - 1962: Malířské dílo, pozvánka autorská, 1986
Alois Kučera: Výběr z díla, pozvánka autorská, 1976
Andrej Smolák: Dotyky s krajinou, pozvánka autorská, 1984
Antonín Lukavský: Obrazy, pozvánka autorská, 1989
Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika, pozvánka autorská, 1980
Antonín Slavíček: Obrazy 1870/1910, pozvánka autorská, 1977
Antonín Strnadel: Ilustrace a kresby, pozvánka autorská, 1971
Antonín Strnadel: Ilustrace, kresby a dekorativní kompozice, katalog autorský, 1971, archiv
Arcidiecézní muzeum Olomouc (Průvodce (česká verze)), průvodce, 2006, K I 06229
Architekt Jiří Procházka: Scénografie 1942 - 1983, pozvánka autorská, 1983
Architektura Katowického rajonu (Projekty a realizace), pozvánka kolektivní, 1973
Armando Giuffredi, Stanislao Farri, katalog kolektivní, 1978, K I 02951
Armando Giuffredi: Medaile a plastiky, Stanislao Farri: Fotografie, pozvánka kolektivní, 1978
Arnošt Wiesner: 1890 - 1971 (Architektonické dílo), katalog autorský, 1981
Arnošt Wiesner: Archtektonické dílo, pozvánka autorská, 1981
Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), katalog kolektivní, 1970, K I 09409, knihovna
Arteterapie, pozvánka kolektivní, 1981
Augustin Mervart, katalog autorský, 1959, archiv
Aus dem Nachlass des Soldaten Raimund Kolmasch (Ich und die Porminenz), kniha, 2005, archiv
Ausstellung Angewandte Kunst aus der ČSSR, katalog kolektivní, 1973, K I 05119
Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), katalog kolektivní, 1981, K 02804, Muzeum umění Olomouc
Avantgardní fotografie 30. let na Moravě, pozvánka kolektivní, 1981
Axel Leskoschek, katalog autorský, 1965, archiv
Axel Leskoschek, pozvánka autorská, 1965
Baťova architektura Zlína, pozvánka kolektivní, 1992
Bedřich Piskač: Obrazy a kresby, pozvánka autorská, 1961
Běh času / Course of Time, obraz, 1980
Bez názvu, kresba, 1966
Bez názvu, obraz, 1968
Bez názvu, kresba, 1977
Bez názvu (Damoklův meč), obraz, 1956
Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), katalog kolektivní, 2004, K 04712
Bohdan Lacina, katalog autorský, 1963, K 01626
Bohdan Lacina, katalog autorský, 1967, archiv
Bohdan Lacina: Obrazy z let 1964/1967, pozvánka autorská, 1967
Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika, pozvánka kolektivní, 1969
Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975 (Výstava na počest 60. výročí VŘSR), pozvánka kolektivní, 1977
Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63, katalog autorský, 1963, archiv
Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63, pozvánka autorská, 1963
Bohumír Dvorský: Slezská krajina 1930 - 38, Karel Svolinský: Olomoucký orloj 1947 - 53, pozvánka kolektivní, 1984
Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972, katalog autorský, 1972, archiv
Bol by ten Jánošík, obraz, 1948
Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), antologie/sborník, 1994, K 02054
Bronz, katalog kolektivní, nedatováno, K 02893
Carl Age Riget: Serigrafie, katalog autorský, 1969, archiv
Carl Unger, katalog autorský, 1969, archiv
Carl Unger: Obrazy, pozvánka autorská, 1969
Continua 2015, katalog kolektivní, 2015, K 08667/b
Cyril Bouda: Grafika, katalog autorský, 1974, K I 01350
Cyril Bouda: Grafika, pozvánka autorská, 1974
Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), průvodce, 2019, K I 13125/a; K I 13019/a, knihovna
Čas, čas, čas... v umění 19. století, katalog kolektivní, 2018, 2-037.672
Čepelák & žáci, katalog kolektivní, 1983, K 04342
Černé čárky, obraz, 1963, O 2196
Černo-bílá struktura, grafika, 1964
Černo-bílá struktura, grafika, 1970
Červeno-modrá struktura, grafika, 1967
Červený svatý (Zobrazení pohledu na červeného svatého), obraz, 1967
Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, katalog kolektivní, 2002, K 03897
Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci), katalog kolektivní, 1981, K 00784
Česká krajina (Vývoj České krajinomalby v letech 1800 - 1950 dokumentovaný prvořadými díly z majetku Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci), pozvánka kolektivní, 1984
Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), pozvánka kolektivní, 1984
Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 1. část), pozvánka kolektivní, 1983, K I 01289
Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, katalog kolektivní, 1976, K I 03027, knihovna
Česká sochařská kresba a drobná grafika, pozvánka kolektivní, 1973
Česká tavená skleněná plastika, katalog kolektivní, 1995, K 04562
České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, katalog kolektivní, 2008, K 05693
České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě), katalog kolektivní, 1967, K I 03022, knihovna
České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), katalog kolektivní, 1983, K 02806, knihovna
České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie VU Olomouc, pozvánka kolektivní, 1975
České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, katalog kolektivní, 1975, archiv
České malířství XX. století (Ze sbírek Národní galerie v Praze), pozvánka kolektivní, 1959
České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU Olomouc, pozvánka kolektivní, 1984
České písemnictví v díle Maxe Švabinského, pozvánka autorská, 1959
České poválečné umění, katalog kolektivní, 2006, K I 06872
České sochařství 1948/88, katalog kolektivní, 1989, K I 02979
České sochařství 1948/88, pozvánka kolektivní, 1989
České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), katalog kolektivní, 1990, K 01101
České umění XX. století: 1940-1970, katalog kolektivní, 2006, K 04253/2
České výtvarné umění 20. století, seznam vystavených prací, 1962, archiv, Muzeum umění Olomouc
České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) (Ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci), pozvánka kolektivní, 1983
Československý plakát, katalog kolektivní, 1967, K 02796
Český rok Karla Svolinského, pozvánka autorská, 1962
Čínské matinée, pozvánka nevýstavní, 1952
Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, pozvánka kolektivní, 1961, xerox
Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR, katalog kolektivní, 1970, archiv
Členská výstava Umělecké besedy v Praze, katalog kolektivní, 1942, K I 02881
Členské výstavy olomouckých výtavrníků k 25. výročí osvobození ČSSR, pozvánka kolektivní, 1970
Čmerda: Obrazy, Myszak: Sochy, pozvánka kolektivní, 1968
D. H. Benešová, Karel Beneš: Obrazy a grafika, katalog kolektivní, 1975, K I 00156
Daniel Fischer, kniha, 2016, III 00906
Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy, katalog kolektivní, 1988, K 00024
Demartini: Dílo 1964/1974, katalog autorský, 1991, K 00184
Dětský pokoj, obraz, 1989
Dívčí sen, obraz, 1906-1907, O 532
Dívka (Podobizna), kresba, 1910, K 4742
Domov a vkus, katalog kolektivní, 1961, archiv
Domov a vkus, pozvánka kolektivní, 1961
Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), katalog kolektivní, 2001, K 03725
Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách), katalog kolektivní, 2006, K 05186
Dušan Janoušek: Volná grafika, katalog autorský, 1977, K I 02145
Dušan Janoušek: Volná grafika, pozvánka autorská, 1977
Dvě jezera, kniha, 1963, lokální záznam
Ei - Krajiny býků, katalog autorský, 2016, K I 13682
El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, katalog kolektivní, 1993, K 01806
Emil Filla: Obrazy a grafika ze sbírek GVU v Olomouci, pozvánka autorská, 1977
Endre Nemes (Švédsko): Grafická tvorba z let 1936-1971, pozvánka autorská, 1971
Et in Arcadia ego (Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Křoměříž), katalog kolektivní, 2004, K 04585
Euro - Ex libris ´66, pozvánka kolektivní, 1966
Euro-exlibris '66, katalog kolektivní, 1966, K I 01691
Eva Vlasáková, Pavel Ježek: Kresby a sklo, pozvánka kolektivní, 1981
Ex libris olomouckých umělců, katalog kolektivní, 1981
Ex libris olomouckých výtvarníků, katalog kolektivní, 1976, K 04240
Ex libris olomouckých výtvarníků, pozvánka kolektivní, 1976
Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové, katalog autorský, 2006, K 05232
Expressions en verre (200 sculptures de verre contemporaines, Europe, USA, Japon), katalog kolektivní, 1987, K I 08467
F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám), katalog autorský, 1979, archiv
F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám), pozvánka autorská, 1979
Fakulta společenských věd VŠP v Olomouci Vás zve k zahájení Výstavy žákovských prací posluchačů a absolventů Ústavu výtvarné výchovy..., pozvánka kolektivní, 1957
Figura sedící ženy (z cyklu Dívky), socha, 1947
Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984), katalog kolektivní, 2004, K III 00066
Fotografie 1959 - 1961: A. Gribovský, katalog autorský, 1961, archiv
Fotografie Miloslava Stibora, pozvánka autorská, 1967
Franta ve sbírkách českých soukromých sběratelů, katalog autorský, 2017, K I 12844
František Bělohlávek, katalog autorský, 1969, K 04778
František Bělohlávek: Grafické práce, pozvánka autorská, 1969
František Bělohlávek: Výběr z díla (Ilustrace, užitá grafika), pozvánka autorská, 1984
František Jiroudek: Kresby a akvarely, katalog autorský, 1973, archiv
František Jiroudek: Kresby a akvarely, pozvánka autorská, 1973
František Jiroudek: Obrazy, katalog autorský, 1966
František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy, pozvánka kolektivní, 1966
František Ketzek, katalog autorský, 1964, archiv
František Ketzek: Obrazy z let 1943 - 1963, pozvánka autorská, 1964
František Košík: Lidové plastiky, katalog autorský, 1977
František Košík: Lidové plastiky, pozvánka autorská, 1977
František Peterka. Dílo 1947/79., katalog autorský, 1980, archiv
František Podešva: Výběr z díla, katalog autorský, 1972, archiv
František Podešva: Výběr z díla, pozvánka autorská, 1972
František Ronovský: Kresby, katalog autorský, 1974, archiv
František Ronovský: Kresby, pozvánka autorská, 1974
František Ronovský: Obrazy, pozvánka autorská, 1971
František Ronovský: Obrazy, kresby 1971/81, pozvánka autorská, 1981
František Ronovský: Obrazy, kresby 1971-1981, katalog autorský, 1981, K 04418
František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32, katalog autorský, 1973, archiv
František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32, pozvánka autorská, 1973
František Šnajdr: Kresby a obrazy (K umělcovým šedesátinám), pozvánka autorská, 1974
František Šnajdr: Výbor z malířského díla, katalog autorský, 1974
František Tichý 1896 - 1961, katalog autorský, 1982, archiv
František Tichý: Kresby a grafika, katalog autorský, 1963, archiv
František Tichý: Kresby a grafika, pozvánka autorská, 1963, Muzeum umění Olomouc
František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, pozvánka autorská, 1982
Freska Jan Kryštofa Handkeho v olomoucké kapli Božího těla z roku 1728, katalog autorský, 1968, K I 03826
Freska Jana Kryštofa Handkeho v Olomoucké kapli Božího těla z roku 1728, pozvánka autorská, 1968
Galerie výtvarného umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy obrazů z díla Marty Rožánkové Drábkové..., pozvánka autorská, 1960
Galerie výtvarných umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy barevných fotografií a aktů Jaroslava Vávry..., pozvánka autorská, 1966
Gerard Gaudaen: Graficus, katalog autorský, 1967
Giacomo Manzù (Olomouc), katalog autorský, 1966, K I 00931
Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy, pozvánka autorská, 1971
Giovanni Battista Piranesi: Rytiny z let 1720-1778, pozvánka autorská, 1974
Hana Wichterlová: Sochy, pozvánka autorská, 1991
Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku), kniha, 1987, archiv
Historismus: Architektura 2. poloviny 19.století na Moravě a ve Slezsku, pozvánka kolektivní, 1984
Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), katalog kolektivní, 1963, K I 08547, Muzeum umění Olomouc
Holandská figurální malba 17. století, katalog kolektivní, 1970
Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění), katalog autorský, 2004, K I 05363
Hugo Demartini, kniha, 1991, I 00045, I 02104
Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Objekty, katalog kolektivní, 1986, K 01393
I. J. Repin a ruští malíři, pozvánka kolektivní, 1959
I. malířská výstava při akademickém týdnu na Sv. Kopečku, katalog kolektivní, 1938, K I 03003
II. výstava žákovských prací, pozvánka kolektivní, 1961, xerox...
Italská kresba 17. století / Italian Drawing of the 17th Century (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc), katalog kolektivní, 2005, K 05070
IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), katalog kolektivní, 1959, KI 03432/1a
Ivan Meštrović: Sochy, pozvánka autorská, 1970
Ivo Přeček: Nevšední skutečnost (Fotografické i jiné objekty a asambláže), katalog autorský, 2004, K 04552
Ivo Příleský: Obrazy 1964/74, katalog autorský, 1974, archiv
Ivo Příleský: Obrazy 1964-74, pozvánka autorská, 1974
J. Lenhart: Souborná výstava obrazů, katalog autorský, 1956, K I 01053
Já a prominent (Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše), kniha, 2005, I 03898
Já su stěhovavý pták / I'm a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981)), kniha, 2006, archiv
Jak se dělá grafika (Tisk z výšky), katalog kolektivní, 2001, K I 04682, knihovna
Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960, katalog autorský, 1960, archiv
Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960, pozvánka autorská, 1960
Jan Bauch: Odysseův návrat (Cyklus kreseb), pozvánka autorská, 1972
Jan Bauch: Výběr z díla (k 85. narozeninám umělcovým), pozvánka autorská, 1983
Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, katalog kolektivní, 1989, K 00025
Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, pozvánka kolektivní, 1989
Jan Kadubec: Malba a barevné sochy, katalog autorský, 2016, K I 13681
Jan Koblasa, katalog autorský, 2002, K 04631/a
Jan Koblasa, katalog autorský, 1999, K 04364
Jan Kratochvíl 1941 1997 (Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů), katalog autorský, 1999, K 03080
Jan Kryštof Handke: Malířské dílo, katalog autorský, 1994, K I 01751/1
Jan Kryštof Handke: Vlastní životapis 1694 - 1774, katalog autorský, 1994, K I 01751/2
Jan Naš: Tři andělé a to ostatní (dřevěné plastiky), katalog autorský, 2009, lokální záznam
Jan Saudek: Fotografie, pozvánka autorská, 1971
Jan Saudek: Fotografie 1960 - 1970, katalog autorský, 1971, K I 01346
Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, katalog autorský, 1980, archiv
Jan Smetana: Obrazy z let 1964-1967, katalog autorský, 1967, archiv
Jan Smetana: Obrazy z let 1964-67, pozvánka autorská, 1967
Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1978, pozvánka autorská, 1979
Jan Smital: Akvarely 1931 - 1955, katalog autorský, 1955, archiv
Jan Svoboda: Fotografie, pozvánka autorská, 1970
Jan Svoboda: Fotografie, katalog autorský, 1970, archiv
Jan Šafařík: Obrazy a kresby, katalog autorský, 1961, archiv
Jan Šafařík: Obrazy a kresby, pozvánka autorská, 1961
Jan Štursa a jeho žáci, katalog kolektivní, 1971, K I 02940
Jan Štursa a jeho žáci, pozvánka autorská, 1971
Jana Jemelková: Grafika, katalog autorský, 1974, K III 00023
Jana Jemelková: Grafika, pozvánka autorská, 1974
Jana Jemelková: Kresba a grafika, katalog autorský, 1987, K 00473
Jana Jemelková: Kresba, grafika, pozvánka autorská, 1987
Jánuš Kubíček: Obrazy, pozvánka autorská, 1969
Japonský dřevoryt, pozvánka kolektivní, 1956
Japonský plakát, pozvánka kolektivní, 1977
Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika, katalog autorský, 1986, K I 01934
Jaromír Lakosil (1923 - 1989), katalog autorský, 1994, K 01420
Jaromír Šolc: Výběr z díla, katalog autorský, 1986, K I 01740
Jaromír Šolc: Výběr z díla, pozvánka autorská, 1986
Jaroslav Grus: Kresby, katalog autorský, 1972, archiv
Jaroslav Grus: Kresby, pozvánka autorská, 1972
Jaroslav Kovář (1958), katalog autorský, 1958, archiv
Jaroslav Kovář, katalog autorský, 1964, archiv
Jaroslav Kovář: Grafiky, kresby a obrazy, pozvánka autorská, 1964
Jaroslav Lukavský: Grafika, katalog autorský, 1975, archiv
Jaroslav Lukavský: Výběr z grafické práce tří desetiletí, pozvánka autorská, 1975, xerox
Jaroslav Paur: Obrazy, katalog autorský, 1964, archiv
Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, pozvánka autorská, 1969
Jaroslav Vávra, katalog autorský, 1966, archiv
Jaroslav Vykydal, Vladimír Kotulán: Foto 140, katalog kolektivní, 2008
Jemelka, katalog autorský, 1961, archiv
Jemelka, pozvánka autorská, 1961
Jevištní výtvarnictví 1945 - 1960, pozvánka kolektivní, 1961
Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, katalog autorský, 2003, 03197
Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla, katalog autorský, 1980, archiv
Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce), katalog autorský, 1971, archiv
Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce), pozvánka autorská, 1971, xerox
Jindřich Prucha, Miloš Alexander Bazovský, pozvánka kolektivní, 1961
Jiří Anderle: Grafika, pozvánka autorská, 1970
Jiří Balcar: Výběr z díla, katalog autorský, 1981, K 00507
Jiří David: Čas pro jasnost, pozvánka autorská, 1992
Jiří Jílek: Výbor ze sochařského díla 1943/1977, pozvánka autorská, 1977
Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, pozvánka autorská, 1980
Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002, katalog autorský, 2002, K 04125
Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka, kniha, 2013, K 09385
Jiří Procházka: Scénografie (1942/1983), katalog autorský, 1983, K 04776
Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu, katalog autorský, 2019, K 09814
Jiří Trnka: Loutky, katalog autorský, 1973, archiv
Jiří Trnka: Loutky, pozvánka autorská, 1973
Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby, katalog autorský, 1979, archiv
JIří Vlach: Komorní plastiky a kresby, pozvánka autorská, 1979
Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika, katalog kolektivní, 1987, K 02100
Josef Hejný: Keramika, Josef Dudek: Grafika, pozvánka kolektivní, 1987
Josef Holler, katalog autorský, 1975, K III 00021
Josef Holler: Kresby, grafika, katalog autorský, 1975
Josef Jíra, Vladimír Komárek, Jiří Seifert: Obrazy, sochy, pozvánka kolektivní, 1969
Josef Jíra: Grafika, katalog autorský, 1983, archiv
Josef Jíra: Grafika 1960 - 1983, pozvánka autorská, 1983
Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978, katalog autorský, 1978, K I 00440
Josef Jíra: Souborná výstava 1947/78, pozvánka autorská, 1978
Josef Klimeš: Sochy 1958-1968, pozvánka autorská, 1968
Josef Kranz 1901 - 1968 (Architektonické dílo), katalog autorský, 1979, archiv
Josef Liesler: Kresby, katalog autorský, 1972, archiv
Josef Liesler: Kresby, pozvánka autorská, 1972
Josef Mžyk: Obrazy / kresby / grafika, katalog autorský, 1986, K 00339
Josef Sudek, katalogová pozvánka, 1964, archiv
Josef Šíma: Výběr z malířského díla, katalog autorský, 1991, K 01869
Josef Váchal: Grafika a kresby, katalog autorský, 1967, archiv
Josef Velčovský: Kresba, pozvánka autorská, 1984
Josef Wagner (Kresby, sochy), katalog autorský, 1962, archiv
Josef Wagner: Kresby a sochy, pozvánka autorská, 1962
Joža Uprka: Výbor z díla k 100. výročí narození, katalog autorský, 1962, archiv
Jožka Antek: Výběr z díla, katalog autorský, 1983, K 03575
Jožka Antek: Výběr z díla, pozvánka autorská, 1983
Jugoslávská grafika, pozvánka kolektivní, 1969
Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla, katalog kolektivní, 1957, archiv
K. Štětkář: Karikatura bojující, pozvánka autorská, 1962
K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, pozvánka kolektivní, 1992
Kamil Lhoták: Grafika, pozvánka autorská, 1975
Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, katalog autorský, 1978, archiv
Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, pozvánka autorská, 1978
Kamil Roškot: 1886 - 1945 (Architektonické dílo), pozvánka autorská, 1978
Karel Beneš: Grafika, ilustrace, pozvánka autorská, 1975, archiv
Karel Černý: Kresby, katalog autorský, 1970, archiv
Karel Černý: Soubor obrazů, katalog autorský, 1963, K I 01688
Karel Černý: Soubor obrazů 1935 - 1960, pozvánka autorská, 1963
Karel Hladík: Sochařské dílo, katalog autorský, 1966, K I 00146
Karel Hladík: Sochařské dílo, pozvánka autorská, 1966
Karel Hofman: Obrazy, katalog autorský, 1974, K I 00451
Karel Hofman: Obrazy, pozvánka autorská, 1974
Karel Homola, katalog autorský, 1975, archiv
Karel Homola: Malířské a grafické dílo, pozvánka autorská, 1975
Karel Lenhart, katalog autorský, 1964, archiv
Karel Lenhart: Soubor plastik, seznam vystavených prací, 1956
Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla, katalog autorský, 1980, archiv
Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla k nedožitým 75. narozeninám, pozvánka autorská, 1980
Karel Nepraš: Sochy, pozvánka autorská, 1992
Karel Svolinský (národní umělec), pozvánka autorská, 1981
Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika posledních let), katalog autorský, 1973, K 00501
Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest, katalog autorský, 1969, archiv
Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest, pozvánka autorská, 1969
Karel Svolinský: Malá a užitková grafika, pozvánka autorská, 1976
Karel Svolinský: Výběr z celoživotního díla, pozvánka autorská, 1986
Karel Svolinský: Výbor z díla, katalog autorský, 1966, K 00502
Karel Svolinský: Výbor z díla, pozvánka autorská, 1966
Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku, katalog autorský, 1973, archiv
Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku, pozvánka autorská, 1973, xerox
Karel Wellner: 1875 - 1926, katalog autorský, 1957, archiv
Karel Wellner: Grafika, pozvánka autorská, 1976
Karikatura bojující: K. Štětkář, katalog autorský, 1962, archiv
Karl Age Riget: Serigrafie, pozvánka autorská, 1969
Kašpar: Národopisné studie, pozvánka autorská, 1959
Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965, katalog autorský, 1966, K 00474
Katalog vystavených obrazů a plastik, katalog kolektivní, 1964, K I 02817
Kedl: Sochy a kresby, katalog autorský, 1968, K 00504
Klasika 2000 (Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace / Young Czech Contemporary Painters and Sculptors), katalog kolektivní, 2000, K 03567
Klasikové české karikatury třicátých let, katalog kolektivní, 1962, archiv
Klasikové české karikatury třicátých let, pozvánka kolektivní, 1962
Klub Konkrétistů a hosté, pozvánka kolektivní, 1969
Knihy a časopisy Německé demokratické republiky, pozvánka kolektivní, 1974
Knihy a časopisy Německé demokratické republiky, katalogová pozvánka, 1974
Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, katalog kolektivní, 1966, K I 00930
Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, pozvánka kolektivní, 1966
Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006), katalog kolektivní, 2006, K 05239, archiv
Krajiny a figurální motivy 1906-1963, katalog kolektivní, 1964, K I 03996
Krajiny Stanislava Lolka, pozvánka autorská, 1958
Krajská galerie v Olomouci a Klub výtvarných umělců Olomouc při pobočce ÚVSČSVU v Ostravě dovolují si Vás pozvat na zahájení výstavy plastik a obrazů z díla Julia Pelikána, Františka Hoplíčka..., pozvánka kolektivní, 1957
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy kreseb a grafiky z díla Karla Wellnera..., pozvánka autorská, 1957
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na Členskou výstavu obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury, pozvánka kolektivní, 1958
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Antonína Hudečka..., pozvánka autorská, 1958
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Cypriána Majerníka..., pozvánka autorská, 1960
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy pastelů a grafiky Jaroslava Kováře..., pozvánka autorská, 1958
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu Augustina Mervarta..., pozvánka autorská, 1959
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu děl absolventů a posluchačů Speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze..., pozvánka kolektivní, 1956, xerox...
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu díla Jana Trampoty..., pozvánka autorská, 1959
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu díla Vladimíra Hrocha..., pozvánka autorská, 1960
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu kreseb Paula Hogartha..., pozvánka autorská, 1958
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu scénických a kostýmních návrhů Oldřicha Šimáčka z let 1954 - 1959..., pozvánka autorská, 1959, xerox
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy malířských a sochařských prací z díla Aljo Berana, Josefa Bajáka..., pozvánka kolektivní, 1957
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy Národního umělce Maxe Švabinského...., pozvánka autorská, 1958
Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy obrazů Bohumíra Dvorského z let 1932 - 1957..., pozvánka autorská, 1957
Krajský národní výbor v Ostravě, Oblastní galerie Olomouc.....Vás zvou na zahájení výstavy slezských grafiků, pozvánka kolektivní, nedat
Kresby a grafika (Přírůstky sbírky kreseb a grafiyk Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1980 - 81), pozvánka kolektivní, 1982
Kresby a grafika Josefa Váchala, pozvánka autorská, 1967
Kresby a grafika Maxe Švabinského (Výběr z grafické sbírky GVU Olomouc; V rámci oslav 100. výročí narození umělce), seznam vystavených prací, 1974
Kresby básně, kniha, 2009, K I 09807
Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, katalog kolektivní, 1996, K I 01898
Kristýna Šormová: Otisky vnitřních map, katalog autorský, 2019, K I 13097
Kuře žere, kresba, 1953, K 15931
Květiny Karla Svolinského, katalog autorský, 1964, archiv
Květiny Karla Svolinského, pozvánka autorská, 1964
Květiny v díle Ludviky Smrčkové, katalog autorský, 1962, archiv
Ladislav Čepelák a jeho žáci, pozvánka kolektivní, 1983
Ladislav Čepelák: Grafika, pozvánka autorská, 1975
Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, katalog autorský, 1983, archiv
Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, pozvánka autorská, 1983
Ladislav Oliva: Sklo z let 1952-68, pozvánka autorská, 1968
Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba, katalog autorský, 1982, archiv
Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba, pozvánka autorská, 1982
Lesní potok, obraz, nedatováno
Libor Vojkůvka: Obrazy 1974 - 1979, pozvánka autorská, 1979
Libuše Stratilová, katalog autorský, 1970
Libuše Stratilová: Grafika, pozvánka autorská, 1970
Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art), katalog kolektivní, 2009, K 06034/a
Lov začíná očima (Vzpomínky), kniha, 2018, I 06097, lokální záznam
Lubomír Bartoš: Jesenická krajina (Obrazy z let 1971-74), katalog autorský, 1974, K I 05846
Lubomír Bartoš: Jesenická krajina, pozvánka autorská, 1974
Lubomír Dvořák: Obrazy, katalog autorský, 1988, archiv
Lubomír Dvořák: Obrazy, pozvánka autorská, 1988
Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954 - 1962, pozvánka autorská, 1963
Lubomír Šlapeta 1908-1983, Čestmír Šlapeta 1908-1999: Architektonické dílo / Architectural work, katalog kolektivní, 2003, K 04463
M. Rožánková - Drábková: Obrazy z díla, katalog autorský, 1960, archiv
Malé sochařské formy umělců z Katowic, pozvánka kolektivní, 1971
Mária Danielová: Zkouška citlivosti, katalog autorský, 1993, K 00813
Marie Bartoňková Drábková: Sochařské dílo, katalog autorský, 1987, K 00130
Marie Blabolilová, pozvánka autorská, 1991
Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy, katalog autorský, 1990, K 04318
Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z cyklu 'Orava', katalog autorský, 1957, archiv
Marta Rožánková: Drábkové z cyklu Orava, pozvánka autorská, 1957
Masterpieces of Old Art (Permanent exposition of Italian paiting of the 14th - 18th century from Olomouc collections), katalog kolektivní, 1995, K I 01764
Max Švabinský: Kresby a grafika, pozvánka autorská, 1974
Maxmilián Chlad: Kresby, pozvánka autorská, 1967
Medusy v modré, obraz, 1971
Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), katalog kolektivní, 1997, K 02075
Mezinárodní hudební plakát, pozvánka kolektivní, 1973
Miha Maleš: Grafika, pozvánka autorská, 1970
Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu 'Máji', katalog autorský, 1970, archiv
Michálek, katalog autorský, 1975, K 00467
Mikuláš Galanda, pozvánka autorská, 1964
Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z malířské tvorby 1948 / 1970), pozvánka autorská, 1991
Miloslav Holý: Neznámé obrazy, katalog autorský, 1972, archiv
Miloslav Holý: Neznámé obrazy, pozvánka autorská, 1972
Miloslav Jemelka: Malířské dílo, katalog autorský, 1974, K III 00022
Miloslav Jemelka: Malířské dílo, pozvánka autorská, 1974
Miloslav Stibor: Apollón a půlměsíc, katalog autorský, 1992, K 00627
Miloslav Stibor: Apollón a půlměsíc, pozvánka autorská, 1992
Miloslav Stibor: Fotografie, katalog autorský, 1987, archiv
Miloslav Stibor: Fotografie, pozvánka autorská, 1987
Miloslav Stibor: Kámen, katalog autorský, 1973, K I 00797
Miloslav Tesař: Vyšívané obrazy, pozvánka autorská, 1982, xerox
Miloš Alexander Bazovský, katalog autorský, 1961, K I 05890
Miloš Jiránek: Výběr z díla z majetku KVGU Ostrava, pozvánka autorská, 1980
Miroslav Bílek: Fotografie, pozvánka autorská, 1978
Miroslav Hák, katalog autorský, 1966, K I 06096
Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy, katalog kolektivní, 1973, archiv
Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy, pozvánka kolektivní, 1973
Miroslav Kostka, katalog autorský, 1971, K I 00261
Miroslav Kostka: Obrazy, pozvánka autorská, 1971
Miroslav Sychra: Fotografie, katalog autorský, 1980, K 04267
Miroslav Sychra: Fotografie, pozvánka autorská, 1980
Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962-1998, katalog autorský, 1999, K 02749
Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence, katalog autorský, 1972, Muzeum umění Olomouc
Miroslav Šnajdr: Obrazy, katalog autorský, 1981, K I 01684
Miroslav Šnajdr: Obrazy, pozvánka autorská, 1981
Miroslav Štolfa, katalog autorský, 1977, archiv
Miroslav Štolfa: Kresby - obrazy, pozvánka autorská, 1977
Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002, katalog autorský, 2003, K 04217
Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, katalog autorský, 1987, archiv
Mistrovská díla Starého umění (Stálá expozice italského malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek), katalog kolektivní, 1994, K I 01763
Mistrovská díla Starého umění v Olomouci, pozvánka kolektivní, 1967
Mistrovská díla starého umění v Olomouci, katalog kolektivní, 1967, K 02913
Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ, katalog kolektivní, 1986, archiv
Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ, pozvánka kolektivní, 1986
Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, katalog kolektivní, 1962, K I 11977
Moravské lázně v proměnách dvou staletí, katalog kolektivní, 1987, K I 01645
Moravské lázně v proměnách dvou staletí (Karlova Studánka / Jeseník - Gräfenberk / Luhačovice / Velké Losiny / Teplice nad Bečvou), pozvánka kolektivní, 1987
Motiv z Florencie (Povoz), grafika, 1907, G 2882, rozměry: 332 x 500 mm (253 x 348 mm)
Motivy práce: Kresby a malby žáků ZDŠ Na hradě, pozvánka kolektivní, 1971
Movement as a Message (International Triennale of Contemporary Art), katalog kolektivní, 2008, K I 08116
Much POP and more ART (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích), antologie/sborník, 1994, K 01245
Musica picta (Hudba v českém a evropském malířství 15. - 18. století), pozvánka kolektivní, 1985
Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, kniha, 1992, K I 1220
N. N. Žukov: kresby, akvarely, grafika (Výstava k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou), katalog autorský, 1975, archiv
Na pastvě, obraz, 1932
Naděžda Plíšková, katalog autorský, 1978, K I 00835
Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001-2004), katalog kolektivní, 2004, K 04577
Náhrobní kámen, obraz, 1971
Nani Tedeschi: Grafika: Vasco Ascolini: Fotografie (Výstava prací dovu italských umělců v rámci družby okresů Olomouc a Reggio Emilia), pozvánka kolektivní, 1982
Národní umělec Karel Lidický, pozvánka autorská, 1976
Národní umělec Max Švabinský (Výstava monumentálních děl a grafiky), katalog autorský, 1958, archiv
Nikolaj N. Žukov: Kresby, akvarely, grafika (Na počest 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou), pozvánka autorská, 1975
Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka, katalog kolektivní, 2003, K 04436
Oblastní galerie Olomouc a Dům umění v Hodoníně zvou Vás na výstavu obrazů z díla Joži Uprky..., pozvánka autorská, 1962
Oblastní galerie Olomouc dovoluje si Vás pozvat na výstavu z díla akademického sochaře Karla Lenharta otevřenou u..., pozvánka autorská, 1964
Oblastní galerie Olomouc, Severomoravský KNV v Ostravě, Krajská organizace SČSVU.....Vás zvou na výstavu grafiky Stefana Suberlaka, pozvánka autorská, 1963
Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat k prohlídce nově instalované stálé sbírky Českého výtvarného umění XX. století...., pozvánka kolektivní, 1962, xerox...
Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na výstavu tvůrčí skupiny Horizont..., pozvánka kolektivní, 1965
Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy Bohdana Laciny Výběr z díla, pozvánka autorská, 1963
Oblastní galerie v Olomouci Vás zve na výstavu obrazů Jaroslava Paura..., pozvánka autorská, 1964
Obrazy pěti století, katalog kolektivní, 1971, K 02821, knihovna
Obrazy, grafika, sochy z přírůstků Oblastní galerie z let 1968 - 1969, pozvánka kolektivní, 1970
Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962), katalog kolektivní, 1963, archiv
Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962), pozvánka kolektivní, 1963, xerox - titulní strana
Obrazy, sochy, grafika a sklo Severočeských výtvarníků (Pobočka SČSVU Liberec), pozvánka kolektivní, 1969
Obrazy, sochy, grafika členů a hostů Armádního výtvarného studia Praha, pozvánka kolektivní, 1973
Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek), kniha, 2002, archiv
Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), kniha, 1999, archiv
Oldřich Menhart: Ve službách písma a knihy, pozvánka autorská, 1957
Oldřich Šimáček, katalog autorský, 1989, K 00133
Oldřich Šimáček: Scénografie (Výstava k umělcovým sedmdesátinám), pozvánka autorská, 1989
Oleje a kresby Aléna Diviše, katalog autorský, 1948, K I 00245
Olga Bohdálková, katalog autorský, 1971, K I 00449
Olga Bohdálková: Tapiserie - Art protis, pozvánka autorská, 1971
Olomouc a drobná grafika, pozvánka kolektivní, 1987
Olomouc Archdiocesan Museum (Guidebook (anglická verze)), průvodce, 2006, K I 06228
Olomouc Picture Gallery I. (Italian painting of the 14th - 18th centuries from Olomouc collections), katalog kolektivní, 1996, archiv
Olomouc Picture Gallery II (Netherlandish Painting of the 16th-18th centuries from Olomouc Collections), katalog kolektivní, 2000, K 03686
Olomouc v díle Aljo Berana, katalog autorský, 1971, archiv
Olomouc v díle Aljo Berana, pozvánka autorská, 1971
Olomouc v XIX. století (Obrazy, kresby a grafika z majetku Okresního archivu Vlastivědného ústavu, MěNV a Galerie výtvarného umění v Olomouci), katalog kolektivní, 1976, archiv
Olomouc v XIX. století, pozvánka kolektivní, 1976
Olomoucká architektura 1950–1983, katalog kolektivní, 1983, K I 02965
Olomoucká architektura XX. století (1. část: 1900 - 1950), pozvánka kolektivní, 1982
Olomoucká architektura XX: století (2. část: 1950 - 1983), pozvánka kolektivní, 1983
Olomoucká obrazárna I. (Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek), katalog kolektivní, 1996, archiv
Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek), katalog kolektivní, 2000, K 03685
Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16. - 18. století z Olomouckých sbírek), pozvánka kolektivní, 2000, K 02073
Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005), katalog kolektivní, 2005, K 04813
Ondřej Michálek: Grafika, pozvánka autorská, 1975
Oscar Domínguez v Československu, katalog autorský, 1997, K 02744
Ota Janeček: Výběr z nové tvorby, katalog autorský, 1978, archiv
Ota Janeček: Výběr z nové tvorby, pozvánka autorská, 1978
Otakar Hubšil: Grafika a kresby, pozvánka autorská, 1961
Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika, katalog autorský, 1962, archiv
Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika, pozvánka autorská, 1962
Otakar Novotný: 1880 - 1959 (Architektonické dílo), pozvánka autorská, 1980
Otakar Novotný: 1880 / 1959 (Architektonické dílo), katalog autorský, 1980, archiv
Otto Gutfreund: Výbor z díla, pozvánka autorská, 1965
Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury), katalog kolektivní, 1998, K 02562
Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila, pozvánka kolektivní, 1989
Parabola, katalog kolektivní, 1963, archiv
Parabola, pozvánka kolektivní, 1963
Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004), katalog autorský, 2004, K 04624
Pavel Ježek / Sklo, Eva Vlasáková / Kresby, katalog kolektivní, 1981, K I 00128
Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982, katalog autorský, 1982, archiv
Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982, pozvánka autorská, 1982
Petr Zlamal: Obrazy, katalog autorský, 1980, K I 00129
Petr Zlamal: Obrazy, katalog autorský, 1989, K I 00130
Petr Zlamal: Obrazy, pozvánka autorská, 1980
Plakate aus der Tschechoslowakei, katalog kolektivní, 1965, BK 00241
Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, katalog kolektivní, 1981, K 01605
Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, pozvánka kolektivní, 1981
Pod Kajetánkou, obraz, 1939, O-1681
Pod vedením KSČ za nová vítezství socialismu a komunismu (40 vítězných let KSČ 1921 - 1961; Současné české malířství), pozvánka kolektivní, 1961
Podobizna Jana Zrzavého, obraz, 1912, O 521
Politický plakát (K 25. výročí Vítězného února), pozvánka kolektivní, 1973
Polský plakát, pozvánka kolektivní, 1972
Posmrtná výstava akademického malíře Hilara Václavka, katalog autorský, 1952, archiv
Prahou po stopách baroka, pozvánka autorská, 1971
Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, katalog kolektivní, 1986, K I 04259
Projekty pro hrad, katalog kolektivní, 1994, K 02015/c
Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce), katalog kolektivní, 1985, K 00714
Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce), pozvánka kolektivní, 1985
Proti zdi, katalog kolektivní, 1991, K 00437
Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), kniha, 2003, 03125
Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), katalog kolektivní, 1979, K I 02953
Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, katalog kolektivní, 1985, K 00650
Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, pozvánka kolektivní, 1985
Přírůstky obrazů Českého malířství XX. století 1972-74, pozvánka kolektivní, 1975
Přírůstky: Výběr z let 1975 - 77 (Obrazy, plastiky, grafika), pozvánka kolektivní, 1977
Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika), katalog kolektivní, 1977, K I 04035, knihovna
Půda (Sekáči) / Soil (Reapers),, obraz, 1988, O 2447
Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek), katalog kolektivní, 2005, K I 06149
Rabas: Soubor obrazů, pozvánka autorská, 1964
Rada Krajského národního výboru a Krajská galerie v Olomouci dovolují si Vás pozvati k zahájení výstavy obrazů Bohumíra Dvorského z cesty po Rumunsku..., pozvánka autorská, 1956
Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, katalog autorský, 1979, archiv
Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, pozvánka autorská, 1979
Radko Mašata: Obrazy, katalog autorský, 1983, K 04775
Radko Mašata: Obrazy (Výběr z malířského díla k umělcovým 50. narozeninám), pozvánka autorská, 1983
Radko Mašata: Obrazy 1970-73, katalog autorský, 1973, archiv
Radko Mašata: Obrazy 1970-73, pozvánka autorská, 1973
Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005), katalog autorský, 2005, K 05074
Radoslav Kutra: Farbe-Gestalt-Geist, katalog autorský, 2005, archiv
Radoslav Kutra: Malířské dílo / Das Malerische Werk (1958-1991), katalog autorský, 1991, K I 01744
Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 / 1991, pozvánka autorská, 1991
Radoslav Kutra: Tvorba 1963 - 64, katalog autorský, 1964, archiv
Radoslav Kutra: Tvorba 1963 - 64, pozvánka autorská, 1964
Rakouská secese (Gustav Klimt, Egon Schiele), pozvánka kolektivní, 1989, Muzeum umění Olomouc
Rakouské umění XX. století, katalog kolektivní, 1961, archiv
Rakouské umění XX. století, pozvánka kolektivní, 1961
Rakouský sochař Rudolf Kedl (Plastiky a kresby), pozvánka autorská, 1968
Richard Wiesner: Výbor z díla, pozvánka autorská, 1972
Roztržka / Quarrel, obraz, 1978, O 2398
Rudolf Doležal: Plastiky - medaile, pozvánka autorská, 1986
Rudolf Doležal: Plastiky, medaile, katalog autorský, 1986, K I 00127
Rudolf Hocke: Obrazy, pozvánka autorská, 1976
Rudolf Chorý: Sochařské dílo, katalog autorský, 1990, K 00126
Rudolf Chorý: Sochařské dílo, pozvánka autorská, 1990
Rudolf Michalík: Kresby, katalog autorský, 1966, archiv
Rudolf Michalík: Kresby, pozvánka autorská, 1966
Rudolf Svoboda: Sochy, katalog autorský, 1973, archiv
Rudolf Svoboda: Sochy, pozvánka autorská, 1973
Ruské a Sovětské malířství: Ze sbírek Národní galerie, Francouzské sochařství ve fotografii Tibora Hontyho, pozvánka kolektivní, 1974
Ruské a sovětské umění (Ze sbírek Národní galerie v Praze), katalog kolektivní, 1974, archiv
Rychnov 1963, katalog kolektivní, 1963, K I 03167
Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým, katalog autorský, 1970, archiv
Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým, pozvánka autorská, 1970
Sbírka moderního umění, sbírkový katalog, 1947, K I 03861, knihovna
Scéna z hostince (V hospodě, Pijáci), grafika, 1907, G 14563, název: Motiv z Florencie; rozměry 177 x 240 mm / 265 x 347 mm
Sdružení Q Brno, katalog kolektivní, 1970
Senaka Senanayake (Výstava prací sedmnáctiletého ceylonského malíře a sochaře), pozvánka autorská, 1968
Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, pozvánka kolektivní, 1975
Seznam vystavených prací, seznam vystavených prací, 1973
Sigma - Inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura 1967 - 1982), pozvánka kolektivní, 1983
Sigma GŘ - inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura 1967–1982), katalog kolektivní, 1983, K I 02125
Simona Blahutová: Zavři oči, všechno bude fajn, katalog autorský, 2021, K 10120/a
Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc), pozvánka kolektivní, 2009, Muzeum umění Olomouc
Sklizeň hub – Česání hub / Mushroom Harvest – Mushroom Picking, obraz, 1987, O 2434
Sklo Ludviky Smrčkové (Výstava u příležitosti 70. narozenin zasloužilé umělkyně Ludviky Smrčkové), pozvánka autorská, 1973
Skupina 7, pozvánka kolektivní, 1965
Skupina DOFO, katalog kolektivní, 1962, archiv
Skupina Q (Tvůrčí skupina SČVU - Brno), pozvánka kolektivní, 1970, xerox
Slavoj Kovařík: Obrazy, katalog autorský, 1969, archiv
Slavoj Kovařík: Obrazy, pozvánka autorská, 1969
Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982), katalog autorský, 1983, K I 00131
Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1938-1999, katalog autorský, 2000, K 03882
Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978, pozvánka kolektivní, 1979
Slovenská grafická tvorba 1970/1978, katalog kolektivní, 1979, K I 02949
Slovenská knižná žatva: Vývoj slovenské knihy od jejích začátků, Výběr ze Slovenské současné grafiky, pozvánka kolektivní, 1959
Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků (Výstava ke 40. výročí SNP), pozvánka kolektivní, 1984
Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (Výstava k 30. výročí Slovenského národního povstání), pozvánka kolektivní, 1974
Socha 1964, katalog kolektivní, 1964, K I 08684
Sochárská škola Jozefa Kostku, katalog kolektivní, 1987
Sochařská bilance 1955 - 65, pozvánka kolektivní, 1965
Sochařská bilance 1955-1965, katalog kolektivní, 1965, K III 00027
Sophie Curtil: Pastely / Pastels, katalog autorský, 1993, K 00812
Souborná výstava obrazů Jindřicha Lenharta a soubor plastik Karla Lenharta, pozvánka kolektivní, 1956
Současná československá fotografie a plakáty a katalogy Stedelijk muzea Amsterodam, pozvánka kolektivní, 1969
Současná grafika katovického vojvodství: Den ze života katovického vojvodství, katalog kolektivní, 1987
Současná kanadská grafika, pozvánka autorská, 1971
Současná Makedonská grafika (Z kolekce Muzea moderního umění Skopje), pozvánka kolektivní, 1989, K I 00884
Současná Makedonská grafika, katalog autorský, 1989
Současná medaile a plaketa - Přehlídka tvorby sochařů a medailérů za uplynulých 35 let (K 60. výročí založení Komunistické strany Československa), pozvánka kolektivní, 1981
Současná rumunská grafika, pozvánka kolektivní, 1973
Současná sovětská grafika, pozvánka kolektivní, 1977
Současná tvorba olomouckých výtvarníků, pozvánka kolektivní, 1965
Současné české malířství, katalog kolektivní, 1961, archiv
Současné Estonské umění: Obrazy, grafika (Výstava k 50. výročí vzniku SSSR a 55. výročí VŘSR), pozvánka kolektivní, 1972
Současné slovenské umění 1945-1960, pozvánka kolektivní, 1960
Současný Československý plakát, pozvánka kolektivní, 1967
Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ), katalog kolektivní, 1976, archiv
Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci), pozvánka kolektivní, 1976
Soudobé české malířství 1945 - 1960, katalog kolektivní, 1960, K I 02925
Soudobé české malířství 1945 - 1960, pozvánka kolektivní, 1960
Sovětská grafika: Genrietta a Nikolaj Burmaginovi (Výstava v rámci měsíce Československo - Sovětského přátelství), pozvánka kolektivní, 1974
Stanislav Krátký: Obrazy, pozvánka autorská, 1975
Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo, katalog kolektivní, 1982, K 00128
Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo, pozvánka kolektivní, 1982
Stanislav Lolek: Obrazy, kresby, grafika, Bohumír Dvorský: Výběr z díla, pozvánka kolektivní, 1983
Stanislav Menšík: Výběr z díla, katalog autorský, 1973, archiv
Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám), katalog autorský, 1977
Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám), pozvánka autorská, 1977
Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy, katalog kolektivní, 1969, archiv
Stará grafika (Ve sbírkách Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), katalog kolektivní, 1982, K I 02960
Stara grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci, pozvánka kolektivní, 1982
Stojící figura, socha, 1962
Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci), katalog kolektivní, 1986, K 00334
Studie a kresby Martina Benky, katalog autorský, 1959, archiv
Studie a kresby Martina Benky, pozvánka autorská, 1959
Studie k obrazu Podobizna Jana Zrzavého, kresba, 1912, K 2593
Studie k obrazu Podobizna Jana Zrzavého, kresba, 1912, K 2594
Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk, katalog kolektivní, 1987, K I 04385
SÚRPMO v Olomouci (Práce olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1983 - 1988), pozvánka kolektivní, 1988
SÚRPMO v Olomouci (Výstava prací olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1969 - 1985), katalog kolektivní, 1982, archiv
SÚRPMO v Olomouci (Práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro rekonstrukcí památkových měst a objektů), pozvánka kolektivní, 1982
Sursum 1910-1912, katalog kolektivní, 1976, 03469, knihovna
Svatopluk Slovenčík, Zdeněk Macháček: To je přece jasné..., katalog kolektivní, 2010, K I 13337
Svaz čs. výtvarných umělců pobočka Olomouc Vás zve na zahájení výstavy Nových autorů..., pozvánka kolektivní, 1965
Symboly a znaky, pozvánka kolektivní, 1968
Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), katalog kolektivní, 1967, K 02995, knihovna
Šestá členská výstava, katalog kolektivní, 1958
Šíma: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození umělce, pozvánka autorská, 1991
Šimáček: Scénické a kostýmní návrhy z let 1954 - 1959, katalog autorský, 1959, archiv
Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě), katalog kolektivní, 1987, K I 03036, knihovna
Škola vidění (Výmluvnost kresby), katalog kolektivní, 1965, K I 10929, knihovna
Španělští malíři pařížské školy, katalog kolektivní, 1965
Španělští malíři pařížské školy, Holandské malířství 17. století, pozvánka kolektivní, 1965
Telefonista, obraz, 1948
Tělo jako důkaz, katalog kolektivní, 1998, K 02516
Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, pozvánka kolektivní, 1989
Terry Haass: Světlo - čas - prostor, katalog autorský, 2006, K 05129
The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia), katalog kolektivní, 2000, K 03688
The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let / Rock Music and the Alternative Visual Culture of the 1960s), katalog kolektivní, 2005, K 05188
THONET (Porýní - Vídeň - Morava), kniha, 2001, K 03766
Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, katalog kolektivní, 1973, K I 09488, knihovna
Toaleta I, obraz, 1973
Tradiční vietnamská lidová grafika, pozvánka kolektivní, 1962
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, katalog kolektivní, 1982, K I 05127, knihovna
Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, pozvánka kolektivní, 1982
Tušený úsvit / L'Aurore invisible, bibliofilie, 1981, B 02881
Tvář, objekt, 1986
Tvůrčí skupina Směr: Obrazy, plastika, grafika, keramika, pozvánka kolektivní, 1962
Ukrytý pozorovatel, obraz, 1983
Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia), katalog kolektivní, 2000, archiv
Umělci čistého srdce / Artists of pure heart (Naivní a lidové umění, art burt / Naivist and folk art, art brut; Sbírka Pavla Konečného), katalog kolektivní, 2001, K 03805
Umělci o sobě (Výstava autoportrétů), katalog kolektivní, 1941, K I 03599, knihovna
Umělci sociální skupiny: Holan-Holý-Kotík-Kotrba, Součansá Bulharská grafika, pozvánka kolektivní, 1974
Umělci svému městu, katalog kolektivní, 1985, K I 00889
Umělci svému městu, pozvánka kolektivní, 1985
Umění a domov, katalog kolektivní, 1962, archiv
Umění a domov, pozvánka kolektivní, 1962
Umění Afriky v dokumentech (Výstava UNESCA), pozvánka kolektivní, 1973
Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), katalog kolektivní, 2003, K 04262
Umenie akcie / Action Art 1965-1989, katalog kolektivní, 2001, K 08585
Universitas Olomucensis (1573 - 1946 - 1996), katalog kolektivní, 1996
Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci, katalog kolektivní, 2001, K 03806
Užitá grafika leteckých společností, pozvánka kolektivní, 1972
Užité umění: Keramika, sklo, textil, pozvánka kolektivní, 1970
V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona), katalog kolektivní, 2004, K 04685
V. Členská výstava obrazů, soch, grafiky a užitého umění, pozvánka autorská, 1955
Václav Bartovský, kniha, 1960, I 00135/a
Václav Bartovský: Malířská tvorba z let 1927-1960, katalog autorský, 1983, K I 05424, Václav Bartovský
Václav Bartovský: Obrazy a kresby, katalog autorský, 1989, K I 00177, Václav Bartovský
Václav Bartovský: Výběr z díla, katalog autorský, 1983, K I 01361
Václav Bartovský: Výbor z díla, katalog autorský, 1963, K I 05844, Václav Bartovský
Václav Boštík: O sobě a o umění, katalog autorský, 1993, K 01064
Václav Hollar: Lepty ve sbírce olomoucké galerie (13.7.1607 Praha - 25.3.1677 Londýn), katalog autorský, 1984, K 01624
Václav Kiml: Obrazy, pozvánka autorská, 1977
Václav Kiml: Obrazy z let 1970 - 77, katalog autorský, 1977, archiv
Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie, katalog autorský, 1984, K I 00125
Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie (Výběr z díla), pozvánka autorská, 1984
Václav Rabas: Chléb, katalog autorský, 1969, archiv
Václav Rabas: Chleba, pozvánka autorská, 1970
Václav Rabas: Kresby, katalog autorský, 1971
Václav Rabas: Soubor obrazů, katalog autorský, 1964, archiv
Václav Stratil: Kresby 1955-2000, katalog autorský, 2000, K 03693
Václav Zykmund, katalog autorský, 1992, K 00832
Václav Zykmund, pozvánka autorská, 1992
Variace II, obraz, 1971
Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika, katalog kolektivní, 1982, K 03570
Velikonoce ((triptych)), kresba, 1896, K 2696
Věra Kotasová: Grafika, pozvánka autorská, 1976
Věra Kotasová: Grafika 1976/1986, katalog autorský, 1986, K I 00631
Věra Kotasová: Grafika 1976/86, pozvánka autorská, 1986
Věra Kotasová: Grafika, obrazy, katalog autorský, 1976, archiv
Více světla! Rudolf Michalik (1901 - 1993) / Mehr Licht! Rudolf Michalik (1901 - 1993), katalog autorský, 2002, K 03896
Victor Sanovec: Práce, pozvánka autorská, 1992
Vídeňská mladá generace, katalog kolektivní, 1968, K I 02937
Vietnamská tradiční lidová grafika, katalog kolektivní, 1974, archiv
Vietnamská tradiční lidová grafika (Ze sbírky MUDr. Antonína Kolka), pozvánka kolektivní, 1974, archiv
Vietnamská tradiční lidová grafika, katalog kolektivní, 1962, archiv
Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, katalog autorský, 1991, K 00662
Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Olomoucký pomník T. G. Masaryka 1937/1953, pozvánka autorská, 1991
Vincenc Makovský: Sochy, pozvánka autorská, 1970
Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, pozvánka autorská, 1981
Vincenc Vingler: Sochy 44/64, pozvánka autorská, 1964
Vincent Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, katalog autorský, 1981, K I 00126
Vincent Vingler: Sochy 44/64, katalog autorský, 1964, archiv
Vittorio Cavicchioni, Gino Gandini, katalog kolektivní, 1971, archiv
Vladimír Havlík: Soft Spirit, katalog autorský, 2006, K 05248
Vladimír Hroch, katalog autorský, 1960, archiv
Vladimír Komárek: Obrazy, grafika, katalog autorský, 1978, archiv
Vladimír Komárek: Obrazy, grafika, pozvánka autorská, 1978
Vladimír Navrátil: Sochařské dílo, katalog autorský, 1973, K I 00801
Vladimír Navrátil: Sochařské dílo (k 65. narozeninám umělcovým), pozvánka autorská, 1973
Vladimír Preclík: Sochy, katalog autorský, 1969, archiv
Vladimír Preclík: Sochy, pozvánka autorská, 1969, Muzeum umění Olomouc
Vladimír Pukl: Grafika, pozvánka autorská, 1976
Vladimír Pukl: Obrazy a grafika 1960 - 1965 (K sedmdesátinám), katalog autorský, 1966, archiv
Vladimír Pukl: Obrazy, grafika 1956 - 66, pozvánka autorská, 1966
Vladimír Pukl: Obrazy, kresby (Dar z umělcovy pozůstalosti), pozvánka autorská, 1975
Vladimír Pukl: Výbor z díla, pozvánka autorská, 1960
Vladimír Šolta: Obrazy/kresby/keramická malba (Výběr z cyklů z let 1963-1976), pozvánka autorská, 1976
Vladimír Tesař: Grafika, kresby, pozvánka autorská, 1978
Vladimír Tesař: Vysočina, pozvánka autorská, 1976
Vlastimil Beneš: Obrazy, katalog autorský, 1965, K I 05909
Vlastimil Beneš: Obrazy, pozvánka autorská, 1965
Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-1971 (Výstava k 60. narozeninám umělcovým), katalog autorský, 1971, archiv
Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-71 (Výstava uspořádána k šedesátým narozeninám umělcovým), pozvánka autorská, 1971
Vlastivědný ústav v Olomouci dovoluje si vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy obrazů 16. - 18. století zapůjčených Drážďanskou galerií..., pozvánka kolektivní, 1964
Vojtěch Sedláček: Kresby, katalog autorský, 1971, archiv
Vojtěch Sedláček: Kresby a akvarely, pozvánka autorská, 1971
Volná kompozice (Reminiscence na vodu), obraz, 1956
Výběr z přírůstků kreseb a grafiky 1971-73, pozvánka kolektivní, 1975
Výchova, výtvarné umění, ekologie, katalog kolektivní, 1984, archiv
Vysoké Tatry v díle Jindřicha Lenharta, pozvánka kolektivní, 1983
Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Krajská galerie v Olomouci), seznam vystavených prací, 1956, archiv
Výstava absolventů: 1976 - 1981, pozvánka kolektivní, 1981
Výstava akademického malíře Vladimíra Pukla, profesora Akademie výtvar. umění v Praze (Obrazy, grafika, malovaná keramika), pozvánka autorská, 1956
Výstava Antonína Hudečka (1957 - 1958), katalog autorský, 1958, archiv
Výstava architektonických prací za léta 1965-1970, katalog kolektivní, 1970
Výstava fotografií skupiny DOFO, pozvánka kolektivní, 1962
Výstava fotografií: Antonín Gribovský 1959 - 1961, pozvánka autorská, 1961
Výstava grafiky Stefana Suberlaka, katalog autorský, 1963
Výstava krajin Stanislava Lolka, katalog autorský, 1958, archiv
Výstava kreseb akademického malíře Adolfa liebschera (1857) - 1919) a studií prof. ing dra Adolfa Liebschera, pozvánka autorská, 1955
Výstava mladých výtvarných umělců Severomoravského kraje (K 30. výročí Vítězného února), pozvánka kolektivní, 1978
Výstava obrazů ze sbírek Arcibiskupského paláce a Oblastní galerie (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci), seznam vystavených prací, 1967
Výstava prací umělců Volgogradu (K 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), katalog kolektivní, 1977, K I 02948
Výstava Severomoravských výtvarných umělců k 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února, pozvánka kolektivní, 1978
Výstava slezských grafiků, katalog kolektivní, 1962
Výstava školy výtvarného umění v Katovicích, katalog kolektivní, 1964
Výstava tvůrčí skupiny Směr, katalog kolektivní, 1962, archiv
Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků, katalog kolektivní, 1961, K I 02927
Výstavní síň Sokolská 26 (1993 2013), katalog kolektivní, 2013, K I 12979
Výstavy uměleckých prací pedagogů z kateder Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci (Pořádané u příležitosti 400. výročí založení Olomoucké university), pozvánka kolektivní, 1973
Výtvarná tvorba Volgogradských umělců (Na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), pozvánka kolektivní, 1977
Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ), katalog kolektivní, 1971, K 02801
Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě), katalog kolektivní, 1984, K 00713
Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě), pozvánka kolektivní, 1984
Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), katalog kolektivní, 1971, K 07113, knihovna
Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), katalog kolektivní, 1987, K 04772
Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, pozvánka kolektivní, 1987
Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, pozvánka kolektivní, 1980
Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, katalog kolektivní, 1988
Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), katalog kolektivní, 1987, K I 00882
Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K40. výročí obnovení učení v Olomouci), pozvánka kolektivní, 1987
Výtvarný obor LŠU v Olomouci - 1963, katalog kolektivní, 1963, archiv
Vzdálená blízkost / Távoli közelség (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru / A háboru utáni magyar képzömüvészet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyüjteményéböl), katalog kolektivní, 2003, K 04264
Wander Bertoni: Kresby a sochy, pozvánka autorská, 1967
Wander Bertoni: Výstava soch a kreseb, katalog autorský, 1967, K 03630
Współczesne szkło w Czechosłowacji, katalog kolektivní, 1963, K 03003
Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století), katalog kolektivní, 2010, K 07179
Z díla Bedřicha Piskače, katalog autorský, 1961
Z drážďanské galerie, katalog kolektivní, 1964, archiv
Z Moravské grafiky ve 30. letech, katalog kolektivní, 1964, archiv
Z Moravské grafiky ve 30. letech, pozvánka kolektivní, 1964
Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech, pozvánka kolektivní, 1963
Z pozůstalostí pétépáka Rajmunda Kolmaše (Já a prominent), kniha, 2005, archiv
Z přírůstků grafické sbírky: 1963-1966, pozvánka kolektivní, 1967
Z tvorby současných českých malířů, katalog kolektivní, 1962, archiv
Z tvorby současných českých malířů, pozvánka kolektivní, 1962
Zátiší s raky a lahví rumu, obraz, 1925
Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995, katalog autorský, 1996, K 01603
Zdeněk Přikryl: Plastiky, medaile, kresby, pozvánka autorská, 1975
Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám), katalog autorský, 1989, K 00125
Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (Výstava k umělcovým šedesátinám), pozvánka autorská, 1989
Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika, katalog kolektivní, 1970, archiv
Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika, pozvánka kolektivní, 1970
Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970 - 1975, katalog autorský, 1975, K I 02261
Zdeněk Sklenář: Malířské dílo (Výběr), pozvánka autorská, 1978
Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990, katalog autorský, 1990, K 00129
Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990, pozvánka autorská, 1990
Ze srdce vytrženo, kniha, 1969, B 03303
Žena a květina (Výstava k Mezinárodnímu roku ženy), pozvánka kolektivní, 1975
Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii), katalog kolektivní, 1966, K I 09361, knihovna