1980, foto Bohumil Marčák

Jánuš Kubíček

* 5. 12. 1921, Nové Hrady (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
† 21. 5. 1993, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, Photographer

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.art-kubicek.cz
NK AUT: jn19990209441
VIAF: 10693037

notes:
*, + sdělení syna
NK - Narozen 5. 12. 1921 v Nových Hradech, zemřel 21. 5. 1993 v Babicích nad Svitavou. Malíř a grafik.

Jánuš Kubíček

Od roku 1924 žil s rodiči (jeho otec byl známý sochař Josef Kubíček) v Brně – Králově Poli. Díky svému otci byl odmalička obklopen moderním uměním a ovšem také jeho tvůrci. Jeho první samostatnou výstavu kreseb, obrazů a dřevěných totemů uspořádal Jiří Mahen v roce 1934; tehdy nebylo Kubíčkovi ještě ani třináct let.
Celý život se vášnivě zabýval nejrůznějšími výtvarnými technikami. V roce 1951 získává ateliér na Františkánské ulici, kde v průběhu dalších desetiletí intenzívně pracoval. Tento ateliér proslul také jako místo přátelských setkávání brněnských umělců a ostrých uměleckých debat.
V roce 1957 spoluzakládá tvůrčí skupinu Brno 1957, koncem 60. let se podílel na vítězném návrhu pavilónu ČSSR pro světovou výstavu EXPO´70 v Ósace.
Mírné uvolnění poměrů v 80. letech způsobilo, že se obrazy Jánuše Kubíčka mohly opět objevit ve výstavních síních. V únoru 1992 je přijat za čestného člena Sdružení výtvarných umělců a teoretiků v Brně, v březnu 1993 za člena Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze.
Od roku 1989 bylo v České republice, Německu a Francii uspořádáno 16 samostatných výstav.

Bibliografie
1995 Dramatický meziprostor, Petrov

zdroj - www.ipetrov.cz
Otcem sochař Josef Kubíček. Strýcem sochař Leoš Kubíček.Ateliér otce, sochaře Josefa Kubíčka, i ovzduší v královopolském domě, kam se rodina v roce 1924 přestěhovala, byly pro Jánuše školou umění, a nejen výtvarného. Kubíčkovy navštěvovali spisovatelé, výtvarníci, kulturní pracovníci. Svou první krabici barev dostal Jánuš od Jiřího Mahena, rodinným přítelem byl Jan Trampota, Ferdiš Duša daroval mladému Kubíčkovi hlubotiskový lis. Přirozené nadání se tak rozvíjelo za těch nejpříznivějších podmínek a všestranné podpory. První výstavu uspořádal čtrnáctiletému Jánušovi Jiří Mahen. Kresby a totemy instaloval v nově otevřené dětské čítárně na Solniční ulici. Mladý umělec se začal soustavně zabývat malbou a grafikou, pod vlivem sestry Jarmily studuje dějiny umění. Jako sedmnáctiletý se zúčastnil studentské výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně, o dva roky později získává za své malby první cenu v soutěži Tvorba mladých v brněnských Lužánkách. Po maturitě na gymnáziu v Králově Poli (1941) vedla Jánušova cesta na Školu uměleckých řemesel v Brně. Vysoké školy byly za protektorátu zavřené. Aby se vyhnul totálnímu nasazení vstoupil Jánuš Kubíček do Odborové organizace výtvarných umělců v Praze a věnoval se volné tvorbě. V roce 1943 je nejmladším hostem výstavy pražského SVU Mánes a jeho práce, převážně s náměty městských vedut a zátiší, jsou přijaty na výstavy SVU Aleš v Brně. Stává se řádným členem obou sdružení. V roce 1947 odjíždí na dvouměsíční pobyt do Itálie. Vrací se k intenzivním zážitkům, které mu v sedmi letech přinesl první pobyt u moře, hlavně však houževnatě a cílevědomě studuje základy evropské kultury (Benátky, Florencie, Siena, Řím). Z bohatě nasbíraných poznatků pak těží celý život. Po návratu pobývá necelý rok v Mikulově. Jihomoravská krajina s vinicemi mu připomíná milovanou Itálii. Výsledkem mikulovského pobytu a bilancí předchozí umělecké práce je první samostatná výstava 50 olejů a olejových pastelů z let 1937 – 1948 ( Dům umění Brno, 1949). Malíř se začíná zabývat figurálními kompozicemi, stálým tématem je zátiší, které se rozšířilo na ateliérový interiér (cyklus „ateliérů“ se stal umělcovým celoživotním programem). Skutečný ateliér v Zemském domě sdílí se spolužákem ze ŠUŘ Bohumírem Matalem. V roce 1957 spolu založili tvůrčí skupinu Brno 57, která sdružila nekonformně myslící a tvořící brněnské umělce, architekty a teoretiky (Josef Kubíček, Karel Hyliš, Zdeněk Kudělka, Pavel Navrátil, Petr Spielmann, Ivan Ruller, Zdeněk Řihák, Vladimír Vašíček, Vladislav Vaculka, Jaromír Zemina). Častou návštěvnicí (i modelem) v ateliéru byla textilní návrhářka Vlasta Donauerová, s níž se Jánuš Kubíček v roce 1955 oženil. V roce 1958 se stal členem SČVU a získal vlastní ateliér na Františkánské ulici. Ten je brzy místem setkávání výtvarníků, literátů, historiků umění, prostorem pro tříbení názorů, diskuse a debaty. V ateliéru, kam Kubíček denně docházel jako do práce, nechyběla ani knihovna. Domácí pán dokázal odlehčit odbornou diskusní atmosféru zápasy ve stolním fotbale, svým kulinářským uměním, nedělními výlety s lukostřelbou, která byla jeho koníčkem. I v těchto neuměleckých disciplínách měl rozsáhlé historické a technické znalosti. V prostředí dogmaticky ztrnulého období socialistického realismu vycházely tehdy z Brna zcela nové podněty, první pokusy nepodvolit se, otevřít se světu ( přednáškové cykly o tendencích výtvarného umění 20. století, výstavy, koncerty). Jánuš Kubíček byl důležitou součástí tohoto ovzduší. V jeho malířském vývoji lze odlišit několik tématických období: ve 40. letech veduty (ovlivněné J.Trampotou), 50. léta – řada zátiší, první ateliéry, figurální kompozice, akty, portréty. V 70. letech převažují ateliéry, umělec zkoumá výtvarný problém v různých denních i ročních dobách, světelných proměnách i náladách. Roku 1972 umírá Kubíčkův otec, o dva roky později v newyorském exilu sestra Jarmila. V obrazech se objevuje motiv smrti (zátiší Vanitas s lidskou lebkou, Miniprostor). Ve stejné době se objevují antická témata (Laokoon, k Ikarovi z roku 1967 přibývá Ixion a Sysifos). V závěru 70. let si umělec dopřává oddechu od vážných témat a tvoří rozmarné koláže (Zhoršovací návrh), antičtí hrdinové jsou nahrazeni ženskými hrdinkami (Ikarčin pád, Laokoonky). V 80. letech se tématy jeho tvorby stávají základní životní a přírodní prvky - země, moře, vzduch, obloha. V roce 1985 ukončil velké téma ateliérů. Svrchovaný výtvarník Jánuš Kubíček se přes mnoho vzorů (od mladistvého okouzlení Goghem to byli např. Cézanne, Ben Nicholson, Matisse, Picasso, z našich Trampota, Kubišta, Kupka, Foltýn) vždy dobral vlastního názoru a výrazu, vybaven hlubokými a rozsáhlými znalostmi hledal řešení skladebných i barevných zákonitostí obrazu. Byl posedlý malířskou technologií, snažil se ovládnout i nejobtížnější techniky (olej, pastel, kresba, enkaustika, vaječná tempera, dřevořezba), významné místo v jeho tvorbě má grafika. V letech 1965 - 67 se podílel i na realizacích v architektuře. V roce 1991, k umělcovým sedmdesátinám, pořídil jeho syn Adam (nar. 1965) spolu s Renatou Bernardi úplný soupis jeho díla, který čítá úctyhodných 5851 položek. Kromě 14 vlastních se zúčastnil bezpočtu domácích i zahraničních výstav (Stockholm, Krakov, Bukurešť, Zagreb, Bejrút, Budapešť, Kuvajt, Plovdiv, Toruň, Rennes a další). Své úvahy o malířství shrnul ve stejnojmenné publikaci. Všestranně poučený malíř dokázal nepodlehnout žádnému ze svých velkých uměleckých patronů. Významným a osobitým podílem se začlenil do toho nejlepšího, čím se může pochlubit brněnské výtvarné umění.

zdroj: www.brno.cz

Jánuš Kubíček

1980, foto Bohumil Marčák
foto - Bohumil Marčák
 

Jánuš Kubíček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1941 - 1943   Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)

Jánuš Kubíček

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Mikulov, Mikulov (Břeclav), pobyt, tvůrčí činnost
???? - ????   Praha, Praha, pobyt, tvůrčí činnost
1924 - 1993   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), trvalý pobyt, tvůrčí činnost
1947 - 1947   Itálie, studijní cesta spolu se sestrou Jarmilou, historičkou umění

Jánuš Kubíček

from - to   student, school, city
1956 - 1960   Borovec František, *1940, Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960, 1962 - ), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)

Jánuš Kubíček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Brněnská skupina, *1957
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Skupina pěti moravských malířů, *
???? - ????   Svaz československých výtvarných umělců, *
1957 - ????   Tvůrčí skupina Brno 57, *1957

Jánuš Kubíček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/03/31 - 1949/04/27   Jánuš Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1956/04/20 - 1956/05/13   Jánuš Kubíček: Práce posledních let 1953 - 1956, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1959/10/10 - 1959/10/31   Jánuš Kubíček: Obrazy, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno (Brno-město)
1959/12/16 - 1959/12/23   Jánuš Kubíček: Figurální kompozice a akty, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1960   Jánuš Kubíček: Malba, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1960/06/26 - 1960/07/24   Jánuš Kubíček: Obrazy a grafiky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1969/03/29 - 1969/04/27   Jánuš Kubíček: Zátiší 64 - 68, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1972/04/16 - 1972/05/21   Jánuš Kubíček: Obrazy, kresby, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/04/01 - 1985/05/31   Jánuš Kubíček: Koláže, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1989/02/28 - 1989/04/09   Jánuš Kubíček: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1991/04/25 - 1991/06/02   Jánuš Kubíček: Výběr z díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1992/01/14 - 1992/02/09   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1992/02/20 - 1992/03/22   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/05/09 - 1992/06/28   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1992/09/24 - 1992/10/25   Jánuš Kubíček: Obrazy, Mánes, Praha
1992/11/12 - 1993/01/03   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika - plastika, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1993/01/21 - 1993/02/28   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/03/10 - 1993/05/02   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/01/19 - 1994/02/13   Jánuš Kubíček: Kresby, grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1994/01/20 - 1994/03/13   Januš Kubíček: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/07 - 1994/09   Exposition rétrospective des oeuvres sur papier de Jánuš Kubíček, Château de Tours, Tours
1995/01/20 - 1995/02/26   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1995/06/05   Jánuš Kubíček: Dramatický meziprostor, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/06/07 - 1996/07/31   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, koláže, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
2000/02/09 - 2000/03/05   Jánuš Kubíček 1921 - 1983: Výběr z díla, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2003/02/20 - 2003/04/27   Jánuš Kubíček, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2003/03/01 - 2003/03/31   Jánuš Kubíček: Dramatický meziprostor, Divadlo Husa na provázku, Brno (Brno-město)
2003/05/06 - 2003/06/01   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, Gaved - Galerie ve dvoře, Brno (Brno-město)
2003/05/13 - 2003/06/28   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/07/03 - 2003/08/28   Jánuš Kubíček (1921-1993): Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/09/04 - 2003/11/02   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/10/26 - 2004/12/10   Jánuš Kubíček: Výběr z grafického díla, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2005/03/01 - 2005/03/19   Jánuš Kubíček (1921 - 1993): Ateliéry, Galerie Nová síň, Praha
2005/04/05 - 2005/06/05   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/13   Jánuš Kubíček: Dílo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2007/04/23 - 2007/05/25   Vlasta Kubíčková, BAWAG Bank CZ, a.s., Brno (Brno-město)
2007/11/14 - 2008/01/13   Jánuš Kubíček: Akvarely a kvaše, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2008/01/25 -   Jánuš Kubíček: Obrazy, Galerie Aviatik, Prštice (Brno-venkov)
2008/10/10 -   Jánuš Kubíček: Koláže, Galerie Aviatik, Prštice (Brno-venkov)
2012/01/26 - 2012/03/16   Jánuš Kubíček: Sexuální objekt podle mého vkusu, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2012/02/02 -   Jánuš Kubíček: Kalendář věčné radosti, Galerie Katakomby, Brno (Brno-město)
2013 - 2013/06/16   Jánuš Kubíček: Erotické koláže, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2013/02/19 - 2013/04/19   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa. Malba z let 1966-1986 ke 20. výročí umělcova úmrtí, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/20 - 2013/03/10   Jánuš Kubíček: Sexuální objekt podle mého vkusu, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/05/18 - 2013/07/14   Jánuš Kubíček (1921 - 1993): Uměním unikat stupiditě světa, Galerie Jamborův dům (Galerie Josefa Jambora), Tišnov (Brno-venkov)
2013/10/09 - 2013/11/17   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
2014/12/02 - 2014/12/23   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa a Sexuální objekt podle mého vkusu, Kongresové centrum Zlín, Zlín (Zlín)
2015/07/02 - 2015/08/02   Jánuš Kubíček: Akvarely a kvaše a Vlasta, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/09/10 - 2015/10/10   Jánuš Kubíček: Akvarely / Kvaše, Galerie StoDvacetTrojka, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/06/14 - 2017/09/10   Dar Jánuše Kubíčka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2018/04/25 - 2018/05/19   Obrazový prostor Jánuše Kubíčka, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2019/04/07 - 2019/06/09   Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra. Práce na papíře ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1943/06/30 - 1943/08/15   Hosté Mánesa 1943, Mánes, Praha
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1948/08/25 -   Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1949/12/17 - 1950/01/08   Výtvarná tvář Brna - členská výstava SVU Aleš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1955/04/30 - 1955/05/29   Výtvarní umělci k 10. výročí osvobození, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1956/11/04 - 1956/12/02   Výtvarní umělci Brněnského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/12/17 - 1958/01/06   Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/06   Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1958/07/04 - 1958/08/15   Město očima soudobých malířů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1959/04   Výstava moravských výtvarníků, Výstavní síň SSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/04/12 - 1959/05/03   Skupina moravských výtvarníkov, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/04/30 - 1959/05/24   Moravská grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1959/09/06 - 1959/10/11   Výstava moravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/01/26 - 1961/02   1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/09 - 1961/10   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/11/11 - 1963/01/01   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/04/07 - 1963/05/11   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/05/19 - 1963/06/23   Členská výstava 1963, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1964/01/12 - 1964/02/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/05/07 - 1964/05/31   Moravská grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1964/08/28 - 1964/09   Brno 57, Galerie Nová síň, Praha
1964/11   Grafika współczesna, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1964/12 - 1965/01   Výstava přírůstků 1960-1964 (obrazy, kresby, plastika), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1965/07/04 - 1965/08/29   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1965/07/30 - 1965/08/22   Grafika 65, Galerie Václava Špály, Praha
1965/11   Grupa Brno 57, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
1966/11/04 - 1966/11/27   Pátá výstava moravské grafiky, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1966/12/09 - 1967/01/08   Brněnská bilance, Mánes, Praha
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/04/23 - 1967/05/21   Výstava diel výtvarníkov Juhomoravského kraja, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/06   České malířství 20. století: Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1967/07   České malířství 20. století: Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1967/09   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/12/17 - 1968/01/28   Brněnský salón, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/02/02 - 1969/03/09   Blok brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1969/06/15 - 1969/07/27   Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/11/23 - 1970/01/04   Členská výstava SČVU (malba, grafika, plastika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1970   Umenie Moravy, Okresné múzeum, Topoľčany (Topoľčany)
1970/09/10 - 1970/10/31   Umenie Moravy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1971/01   Contemporary czechoslovak art, Kuvajt, _
1971/01/10 - 1971/03/02   Umenie Moravy, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/03   Grafika Brneńska, Galeria BWA, Toruň (Toruń)
1973/05   Brněnské malířství v Plovdivu, Státní umělecká galerie, Plovdiv
1973/09 - 1973/10   Brno kaasaegne graafika, Tartu Kunstimuuseum (Muzeum umění Tartu), Tartu
1974/01/12 - 1974/02/03   Brněnské malířství v Plovdivu, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/04/20 - 1975/06/29   1. členská výstava KO SČVU Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/10/14 - 1977/11/20   II. členská výstava krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/12/16 - 1980/01/13   Česká portrétní malba 20. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/04/16 - 19681/09/30   Československá pokroková grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1981/11/27 - 1982/01/17   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/02/23 - 1982/04/28   Československá pokroková grafika, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1983   Ze současné brněnské grafiky, Československé kulturní středisko, Varšava (Warszawa)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/10/11 - 1983/11/13   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/11/22 - 1984/01/08   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/02/01 - 1984/03/31   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987/10/20 - 1987/11/15   Osobnosti brněnské grafiky 20. stol. ze sbírek Muzea města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/11/22 - 1989/01/01   Brněnská malba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/01/12 - 1989/01/29   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerija Karas, Záhřeb (Zagreb)
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1999/06/24 - 1999/09/12   Kolorismus v českém výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/03/06 - 2001/04/20   Brno v Praze: Josef Kubíček, Jánuš Kubíček a přátelé, Antikva Nova Kodl, Praha
2002/10/16 - 2002/12/01   Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/07/04 - 2003/08/31   Jánuš Kubíček (1921-1993): Obrazy a grafika / Josef Kubíček (1890-1972): Plastiky, Zámecká galerie, Nové Hrady
2004/01/20 - 2004/02/29   Brněnská 60. léta, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2004/06/08 - 2004/08/08   Mezi námi skupinami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/05/26 - 2005/08/28   Z brněnské malby šedesátých let, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2005/12/15 - 2006/02/05   Z brněnské malby šedesátých let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/10/05 - 2006/11/12   Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/04/29 - 2009/11/15   Kunst zur Zeit de kalten Krieges, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2009/12/02 - 2009/12/30   Socialistický realismus: Československo 1949–1989, Mánes, Praha
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/03/23 - 2012/07/08   Realismo socialista Cecoslovacchia 1948–1989, Villa Manin, Codroipo
2013/05/31 - stálá expozice   Od moderny po současnost 1945-2013, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/11/14 - 2020/02/02   Krajina skrytá uvnitř světa, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/03/03   61. aukce Antikvy Novy Praga, Národní dům na Smíchově, Praha 5
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o), Hotel Holiday Inn, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2011/03/23   V. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/06/09   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/06/12 - 1969/07/09   Jánuš Kubíček, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1994/01/19 - 1994/02/13   Jánuš Kubíček, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1998/05/25   Jánuš Kubíček, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/05/24 - 2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/03/14 - 2011/03/23   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/05/24 - 2016/06/09   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/18   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/11/20 - 2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2020/05/19 - 2020/05/29   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/06/02 - 2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/18 - 2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
televizní pořad
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/05/07   Jánuš Kubíček, malíř a grafik, ČT2, Praha

Jánuš Kubíček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Jánuš Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1956   Jánuš Kubíček: Práce posledních let, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
  1959   Výstava obrazů, kreseb a grafiky Jánuše Kubíčka
  1960   Jánuš Kubíček: Obrazy - grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1968   Jánuš Kubíček: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1972   Jánuš Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Jánuš Kubíček: Koláže, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1989   Jánuš Kubíček: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1991   Jánuš Kubíček, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1991   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1995   Jánuš Kubíček, Bibliothèque municipale de Caen, Caen
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika
  2007   Vlasta Kubíčková
  2013   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa, Společnost Topičova salonu, Praha
  2019   Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra / A Truly Fascinating Game, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Hosté Mánesa 1943, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Svět práce v umění
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Výtvarná tvář Brna (Členská výstava SVU Aleš)
  1955   Výtvarní umělci k desátému výročí osvobození (Pátá členská výstava), Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1957   Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček
  1958   Kubíček, Matal, Vaculka, Vašíček
  1958   Město očima soudobých malířů
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   Skupina moravských výtvarníkov, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Výstava moravské grafiky
  1959   Výstava moravských výtvarníků, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1961   1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1962   Z tvorby současných českých malířů, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Členská výstava 1963, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Brno 57, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1964   Grafika współczesna, Biuro Wystaw Artystycznych, Krakov (Kraków)
  1964   Moravská grafika
  1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   České moderní malířství a sochařství, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1966   Brněnská bilance, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1966   Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky)
  1967   Brněnský salón
  1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
  1969   Koláž v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1969   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika), Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1970   Umění Moravy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1971   Contemporary Czechoslovak Art
  1973   Brněnské malířství v Plovdivu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1973   Brno kaasaegne graafika
  1973   Grafika Brneńska
  1975   1. členská výstava krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   II. členská výstava krajské organizace Svazu českých výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1979   Česká portrétní malba XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Československá pokroková grafika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února), Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1983   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Umění Moravy - I (1978-1983)
  1983   Ze současné brněnské grafiky
  1984   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Záznamy dojmy sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1999   Kolorismus, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Josef Kubíček, Janoš Kubíček a přátelé (Brno v Praze), Antikva Nova Kodl, Praha
  2003   Jánuš Kubíček (1921-1993): Obrazy a grafika / Josef Kubíček (1890-1972): Plastiky, Zámecká galerie, Nové Hrady
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Z brněnské malby šedesátých let / From Brno's Painting in the Sixties, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   Socialistický realismus Československo 1948–1989 / Socialist Realism Czechoslovak 1948–1989 / Realismo socialista Cecoslovacchia 1948–1989, Nadační fond Eleutheria, Praha
  2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989), Výzkumný ústav komunikace v umění (RICA), Brno (Brno-město)
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Realismo socialista Cecoslovacchia / Socialist Realism Czechoslovakia / Socialistický realismus Československo 1948–1989, Nadační fond Eleutheria, Praha
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Výtvarní umělci dneška I (Jánuš Kubíček, Miroslav Šimorda, Miroslav Štolfa), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1998   Jánuš Kubíček, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2004   Jánuš Kubíček (Kresba a grafika / Drawings and Graphics), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2007   Jánuš Kubíček (Akvarely a kvaše / Watercolours and gouaches), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
  2013   Kdo byl Jánuš Kubíček? (Sborník z večera Eduarda Schmidta, Petra Spielmanna Jaromíra Zeminy na výstavě Jánuše Kubíčka Uměním unikat stupiditě světa ke 20. výročí jeho úmrtí), FOTEP, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce
  1956   V Kabinetě na České ulici má výstavu..., Výtvarná práce
  1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce
  1958   Moravské umění v Praze, Květen, 3, 6, 342-343
  1958   Retrospektivy a hledání, Výtvarná práce
  1959   Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 10
  1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce
  1959   Tvorba Jánuše Kubíčka posleních let..., Výstava obrazů, kreseb a grafiky Jánuše Kubíčka
  1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce
  1960   Přehlídka tvorby malíře a grafika Jánuše Kubíčka..., Jánuš Kubíček: Obrazy - grafika
  1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 12
  1963   Jánuš Kubíček, akd. malíř..., Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12, 11-12
  1964   Od obrazů, které Jánuš Kubíček vystavoval minulého roku..., Brno 57
  1964   Pražské výstavy v září, Výtvarná práce, 12, 18
  1969   Blok brněnských tvůrčích skupin, Výtvarná práce
  1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce
  1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce
  1988   Ikarus, Laokoon Dernier rivage (K několika obrazům Jánuše Kubíčka), Bulletin Moravské galerie v Brně, 129-131
  1991   Die Schule der Kunst war für Jánuš Kubíček..., Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Ein Satz für Jánuš Kubíček, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Einführung, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Jánuš Kubíček's Labrador, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Labrador Jánuše Kubíčka, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Pokus pro Jánuše Kubíčka, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Školou umění byl pro Jánuše Kubíčka..., Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Úvod, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Versuch für Jánuš Kubíček, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Věta pro Jánuše Kubíčka, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1994   Zlínská výstava Jánuše Kubíčka, Prostor Zlín
  1998   Pokus pro Jánuše Kubíčka, Jánuš Kubíček, 57-60
  1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus-23
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism-79
  2010   Brněnští umělci, Via artis, via vitae, 34-67
  2012   Imaginace v aproximativních světech, Kulturní noviny
  2012   Jánuš Kubíček stvořil třebíčské ovzduší tiché pohody, Třebíčský deník
  2012   Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná, Lesná - 50 let sídliště, 95-103
  2013   Apartní sexualita, Literární noviny, 15
  2013   Já bych s dovolením řekl..., Kdo byl Jánuš Kubíček?, 27
  2013   Jánuš Kubíček u Topičů (Praha, Topičův salon, 19.2.-19.4.; kurátor Jaromír Zemina), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2013   Když dovolíte, ujmu se slova..., Kdo byl Jánuš Kubíček?, 11-13
  2013   Musím říci, že se mně mluví těžko..., Kdo byl Jánuš Kubíček?, 15-18
  2013   Můžu na to navázat?..., Kdo byl Jánuš Kubíček?, 29-31
  2013   Tak já budu malinko stručnější..., Kdo byl Jánuš Kubíček?, 21-24
  2014   Poválečné umění, Ročenka ART+, 54-56
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jánuš Kubíček: Práce posledních let 1953 - 1956, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
  1959   Jánuš Kubíček: Figurální kompozice a akty, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (Olomouc)
  1959   Jánuš Kubíček: Obrazy, Závodní výbor ROH Fakultní nemocnice, Brno (Brno-město)
  1960   Jánuš Kubíček: Obrazy a grafiky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1969   Jánuš Kubíček: Obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   Jánuš Kubíček: Zátiší 64 - 68, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1989   Jánuš Kubíček: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jánuš Kubíček (Výstava životního díla k 70.narozeninám), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1992   Jánuš Kubíček: Malba a grafika, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Jánuš Kubíček: Malba, grafika (výstava celoživotního díla k 70. narozeninámj), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jánuš Kubíček: Obrazy (Výstava ze životního díla k 70. narozeninám), Mánes, Praha
  1992   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika - plastika, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1993   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1993   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1994   Jánuš Kubíček: Kresby, grafika, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
  1995   Jánuš Kubíček: Dramatický meziprostor (setkání při příležitosti stejnojmenné knihy), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1995   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1996   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, koláže, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
  1998   Jánuš Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2000   Jánuš Kubíček 1921 - 1983: Výběr z díla, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
  2003   Jánuš Kubíček (1921 - 1993), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2003   Jánuš Kubíček (1921-1993): Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2003   Jánuš Kubíček: Dramatický meziprostor, Divadlo Husa na provázku, Brno (Brno-město)
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika (1921 - 1993), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, Gaved - Galerie ve dvoře, Brno (Brno-město)
  2004   Jánuš Kubíček: Výběr z grafického díla, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2005   Dílo Jánuše Kubíčka (Virtuální prezentace + křest CD - ROM), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Jánuš Kubíček (1921 - 1993): Ateliéry, Galerie Nová síň, Praha
  2005   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jánuš Kubíček: Akvarely a kvaše, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2008   Jánuš Kubíček: Koláže, Galerie Aviatik, Prštice (Brno-venkov)
  2012   Jánuš Kubíček: Sexuální objekt podle mého vkusu (a představení Kalendáře věčné radosti), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2013   Jánuš Kubíček (1921 - 1993): Uměním unikat stupiditě světa, Galerie Jamborův dům (Galerie Josefa Jambora), Tišnov (Brno-venkov)
  2013   Jánuš Kubíček: Sexuální objekt podle mého vkusu (erotické koláže a grafika Jánuše Kubíčka), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2015   Jánuš Kubíček: Akvarely / Kvaše, Galerie StoDvacetTrojka, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Jánuš Kubíček: Akvarely a kvaše a Vlasta, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2017   Dar Jánuše Kubíčka, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2018   Obrazový prostor Jánuše Kubíčka (Malba a práce na papíře), Galerie U Betlémské kaple, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Grafika 65, František Bílek, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965/11   Grupa Brno 57, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1969   Koláž v českém výtvarném umění
  1991   Augustin Ságner: Výběr z díla, Jánuš Kubíček: Výběr z díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1994   Chvála sběratelství, Jánuš Kubíček: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2001   Brno v Praze: Josef Kubíček, Jánuš Kubíček a přátelé, Antikva Nova Kodl, Praha
  2002   Na sítnici bouře / Sur la Rétine de la Tourmente, Současná surrealistická koláž / La collage surréaliste contemporain (Edouard Jaguer (Paříž - Francie), Ladislav Novák: Výběr z díla), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2004   Brněnská 60. léta, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2005   Z brněnské malby šedesátých let
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukční katalog 2/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Ozvuky teorie Bohumila Kubišty v textech Jánuše Kubíčka, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
diář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Grafické dílo Jánuše Kubíčka, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972-   Pěčín - říčka ve skalách / The Pěčín Village - River among the Rocks, Exprint, Červený Kostelec (Náchod)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Water, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Jánuš Kubíček (malíř a grafik)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy, kresby, grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Jánuš Kubíček, malíř a grafik, Česká televize, Brno (Brno-město)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Plán výstav Muzea města Brna na rok 2005, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1962   České výtvarné umění 20. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soupis díla
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Dílo Jánuše Kubíčka (Kompletní soupis životního díla brněnského malíře a grafika)

Jánuš Kubíček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Kartotéka (Technologické zkoušky, poznámky a výpisky), FOTEP, Brno (Brno-město)

Jánuš Kubíček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1995   Jánuš Kubíček, Bibliothèque municipale de Caen, Caen
  2019   Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra / A Truly Fascinating Game, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Josef Kubíček, Janoš Kubíček a přátelé (Brno v Praze), Antikva Nova Kodl, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  1998   Jánuš Kubíček, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Kartotéka (Technologické zkoušky, poznámky a výpisky), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2013   Kdo byl Jánuš Kubíček? (Sborník z večera Eduarda Schmidta, Petra Spielmanna Jaromíra Zeminy na výstavě Jánuše Kubíčka Uměním unikat stupiditě světa ke 20. výročí jeho úmrtí), FOTEP, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Umělci nejsou neurotici (Rozhovor o skutečnosti a iluzích v umění), Věda a život, 81-85
  1991   Betrachtungen über Malerei, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1991   Úvahy o malířství, Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
  1995   Bohumil Kubišta (1884-1918), Dramatický meziprostor, 144-149
  2004   Bohumil Kubišta (1884-1918), Dramatický meziprostor, 80-82
  2013   Umění je sám zákon..., Kdo byl Jánuš Kubíček?
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _

Jánuš Kubíček

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Tvář, 7, Svaz československých spisovatelů, Praha

Jánuš Kubíček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum

Jánuš Kubíček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/03/27 - 1966/05/09   Josef Kubíček: Výstava sochařského díla a kreseb, Dům umění, Zlín (Zlín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Jánuš Kubíček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Pavel Hokynek: Momentky přeměněné / Momentos mutantes
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   O grafice, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Stipendium pro mladé malíře, grafiky a sochaře na rok 1958, Výtvarná práce, 10
  1958   Výstava mladých v Brně, Výtvarná práce
  1959   Nové složení komise pro spolupráci..., Výtvarná práce
  1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 45-58
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4, 26-32
  1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2003   Antikva Nova Praga (Obrazy, grafika a starožitnosti v 61. aukci), Art & Antiques, 16
  2006   Rozhovor s Martinem Dostálem ředitelem Východočeské galerie v Pardubiích (Pardubice, Východočeská galerie, 5. 10. - 12. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2011   Rekordní Matal, Art + Antiques, 20-21
  2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, 17-18

Jánuš Kubíček

institution, city  
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Národní galerie v Praze, Praha