Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

city: Praha
address: Vodičkova 40
zip code: 110 01
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1993

notes:
1953 - 1965 Nakladatelství Československé Akademie věd (NČAV)
1966 - 1992 Academia, nakladatelství Československé akademie věd
1993 - Academia, nakladatelství Akademie věd ČR

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

Nakladatelství Academia Vodičkova 40 110 00 Praha 1 - Academia, nakladatelství AV ČR, nakladatelství a vydavatelství založené roku 1953 v Praze jako Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV); od 60. let Academia. Po roce 1992 jako nakladatelství ® Akademie věd České republiky vydává odbornou lit. ze všech vědních oborů. Vycházejí zde pův. věd. monografie a práce čes. vědců, díla klasiků vědy, překlady zahr. autorů, dále populárně-naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice. Samostatnou část ediční činnosti tvoří věd. časopisy, z nichž některé mají dlouholetou tradici (např. ® Byzantinoslavica – Revue internationale des études byzantines, ® Česká literatura, ® Slovanský přehled, ® Živa).


Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

institution, city, address
Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, _

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2004   Vladimír Preclík
  2021   Svět Vlastimila Beneše
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
  2015   Před obrazem
  2021   Afrodita dnes
kniha
  published   title (subtitle)
  1968   G. Santayana a americká filosofie
  1981   Stará dělnická Praha (Život a kultura pražských dělníků 1848-1939)
  1983   Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách (K problematice cisterciácké stavební tvorby)
  1990   Bibliografie Karla Čapka (Soupis jeho díla)
  1990   Sedm pražských dnů (21. - 27. srpen 1990)
  1993   Jak zemřeli (Významné osobnosti českých dějin z pohledu antropologie a lékařství)
  1993   Půlkacíř (Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem)
  1994   Krylogie (Autorské pořady vysílané v letech 1975-1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa)
  1994   Pravděpodobné vzdálenosti (Rozhovor Miloše Čermáka s Jaroslavem Hutkou)
  1995   Amadeus (Život Mozartův)
  1995   Holub
  1995   Kontrabas
  1995   Lásky a řemesla Ivana Klímy (Rozhovor Miloše Čermáka se spisovatelem Ivanem Klímou)
  1995   Sámova říše
  1996   Architektura a město
  1996   Franz Kafka
  1996   Německo a Češi (Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy)
  1996   Umění baroka na Moravě a ve Slezsku
  1997   Nanebevzetí Karla Kryla
  1997   Obhajoba zapomenutých myšlenek
  1997   Pyramidy: Tajemství minulosti
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz)
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938))
  1998   Rekviem za mrtvou říši (O zkáze Rakouska-Uherska)
  1998   Sexualita v náboženstvích světa
  1998   Střední Evropa v dějinách (Od středověku do současnosti)
  1998   Zrození moderní doby (Devatenácté století)
  1998 dotisk 2004   Historie čísla ?
  1999   Historie XX. století
  1999   Knížka o Karlu Poláčkovi
  1999   Modř - barva mezi barvami
  1999   Noc s Hamletem / A Night with Hamlet
  1999   O smyslu českých dějin
  1999   Pražské domy vyprávějí… V
  1999   Umělecké památky Prahy (Malá Strana)
  1999   Vlastní životopis
  2 000   Rodinný sjezd (Povídky)
  2000   Číslo do nebe
  2000   Člověk a zvíře
  2000   Iluze a skutečnost
  2000   Kamil Lhoták
  2000   Kapitoly z dějin českého divadla
  2000   Korán
  2000   Můj životopis
  2000   Muž za vlastním rohem (Satiry)
  2000   Povaha prostoru a času
  2000   Pražské domy vyprávějí... VI
  2000   Pražské domy vyprávějí… I
  2000   Pražské domy vyprávějí… II
  2000   Pražské domy vyprávějí… III
  2000   Pražský chodec vypráví… I.
  2000   Renoir
  2000   Umělecké památky Prahy (Pražský hrad a Hradčany)
  2000   Velká Fermatova věta
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1)
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2)
  2001   Praha gotická a barokní
  2001   Pražské domy vyprávějí… VII
  2001   Umění a svět (Studie z teorie a dějin umění)
  2001   Úvod do etiky
  2001   Velká kniha židovských anekdot
  2001   Velký věk chce mít též velké mordy (Život a dílo Karla Čapka)
  2001   Vlasta Burian (Mystérium smíchu)
  2002   Architektura (Volba nebo osud)
  2002   Blues pro slušný lidi
  2002   Česká literatura mezi Němci a Slovany
  2002   Medová léta
  2002   Michel Foucault (1926-1984)
  2002   Muž za vlastním rohem (Satiry)
  2002   Od prvotního jazyka k rase (Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance)
  2002   Pražské domy vyprávějí… IV.
  2002   Pražské domy vyprávějí… VI
  2002   Proměny českého šperku na konci 20. století
  2002   Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře
  2002   Struktura a celek (Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě)
  2002   Světla paměti
  2002   Vyprávění o lingvistických experimentech s textem
  2002   Vzpomínky reakcionáře a kverulanta
  2003   Češi v dějinách nové doby (1848-1939)
  2003   Dějiny bestiality (Okamžik svobody)
  2003   Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918
  2003   Filosofie náboženství
  2003   Jak se stal Rockefeller miliardářem aneb Neštěstí mohou být rozličná
  2003   Jan Zrzavý
  2003   Medová léta
  2003   Muž za vlastním rohem (Satiry)
  2003   Nevšední setkání
  2003   Paměť sochařského portrétu
  2003   Poslední muž na Měsíci
  2003   Přerušený rozhovor (Václav Klaus v diskusi s Jeronýmem Janíčkem)
  2003   Převleky mého města
  2003   Takzvané zlo
  2003   V umění volnost (Kapitoly z dějin Umělecké besedy)
  2004   Čech částečným Číňanem
  2004   České pohraničí (Bariéra nebo prostor zprostředkování?)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952
  2004   Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa
  2004   Jiří Trnka
  2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka)
  2004   Mistr Týnské kalvárie (Český sochař doby husitské)
  2004   Moderní architektura (Kritické dějiny)
  2004   Můj život a mé filmy
  2004   Nedaleko nekonečna
  2004   Praha (Malířské procházky)
  2004   Pražské domy vyprávějí... VIII
  2004   Příběhy pražských zahrad
  2004   Umění a falzum (Monismus a dualismus v estetice)
  2004   Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830
  2004   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání)
  2004   Vladimír Preclík
  2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V)
  2005   Dějiny Židů na Slovensku
  2005   Formalistická škola a dnešní literární věda ruská (Brno 1933)
  2005   Iconography of the 1755 Lisbon earthquake
  2005   Odkaz Josefa Hlávky (Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu)
  2005   van Eyck
  2005   Vlevo a vpravo ve výtvarném umění
  2006   Devět bran k tajemství hory Kóra
  2006   Krize
  2006   Pražský Belvedér a severská renesance
  2006   Rudolf Kremlička
  2007   Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy)
  2007   Emil Filla
  2007   Josef Ludvík Fischer (Výbor z díla I.)
  2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách)
  2008   Domovní znamení staré Prahy
  2008   Fikce a historie v období postmoderny
  2008   Jan Štursa
  2008   O válce
  2009   Benedikt Ried a počátky záalpské renesance
  2009   Dějiny filmu (1895-2005)
  2009   Francouzská galantnost
  2009   Na cestách s Franzem Kafkou (Slavná i neznámá místa v Čechách a Evropě)
  2009   Soustružníci lidských duší (Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih))
  2009   Teorie nevzdělanosti (Omyly společnosti vědění)
  2010   Umění české reformace (1380-1620)
  2011   Homosexualita v dějinách české kultury
  2011   Mezi Prahou a Vídní (Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století)
  2015   Hodina duchů (Praxe nevzdělanosti. Polemický spis)
  2015   Utváření socialistické modernity (Bydlení v Československu v letech 1945-1960)
  2015   Život s uměním (Rodinný dvojportrét)
  2019   Český literární samizdat 1949–1989 (Edice, časopisy, sborníky)
  2019   Chittussi
  2020   Meda Mládková / Můj úžasný život
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava
  2023   V různosti je síla (Exilová nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index nejen ve vzájemné korespondenci)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1997   Hospody a pivo v české společnosti
  2000   Slovník pomístních jmen v Čechách (úvodní svazek)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty)
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém)
  2005   Slovník pomístních jmen v Čechách (I (A))
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi)
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění)
  2009   Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století)
  2015   Útisk - charita - vyloučení (Sociální 19. století)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1988   Encyklopedie světového malířství
  1992   Velký francouzsko český slovník (Dodatky)
  1993   Geografický místopisný slovník
  1993   Lexikon české literatury 2/I H-J (Osobnosti, díla, instituce)
  1993   Lexikon české literatury 2/II K-L (Osobnosti, díla, instituce)
  1994   Polsko-český slovník (I. A-Ó)
  1995   Akademický slovník cizích slov (I. A-K)
  1995   Akademický slovník cizích slov (II. L-Ž)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
  1995   Polsko-český slovník (II. P-Ż)
  1997   Velký anglicko-český slovník (I. A-M)
  1997   Velký anglicko-český slovník (II. N-Z)
  1997   Výtvarné umění - výkladový slovník (Malířství, sochařství, grafika)
  1998   Encyklopedie pro milovníky Švejka (s mnoha vyobrazeními)
  1999   Velká encyklopedie citátů a přísloví
  2000   Lidová rčení
  2001   Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (Svazek 1)
  2001   Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (Svazek 2)
  2001   Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (Svazek 3)
  2001   Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (Svazek 4)
  2001   Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (Svazek 5)
  2002   Velká encyklopedie vesmíru
  2002   Výtvarné umění - výkladový slovník
  2003   Slovník biblické teologie
  2004   Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách
  2004   Historický místopis země Moravskoslezské
  2004   Jak zacházet s náboženskými výrazy (Pravopis, výslovnost, tvary, význam)
  2004   Slovník floskulí (Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy)
  2004   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
  2005   Slovník floskulí 2 (Další várka slovního smogu: paslova, pavazby, pamyšlenky)
  2005   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Dagmar Dost-Nolden: Living in art (Práce na papíře a olej na plátně)
  2005   Dagmar Dost-Nolden: Living in art
  2005   Dagmar Dost-Nolden: Living in art
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1990   Copyright
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1994   Bohuslav Reynek: Don Quijote
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Jiří Kolář: Haškova Praha
periodikum
  published   title (subtitle)
  1980   Křemencová industrie z Ondratic (K problému počátků mladého paleolitu)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  (2003)   Slavnostní prezentace knihy autorů Karla Srpa a Jany Orlíkové: Jan Zrzavý
  2000   Křest knihy L. H. Augustina Kamil Lhoták
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty)
  2002   Zuzana Švabinská: Světla paměti
průvodce
  published   title (subtitle)
  2010   Cesty s Karlem Hynkem Máchou
příloha
  published   title (subtitle)
  2002   Alén Diviš
učebnice
  published   title (subtitle)
  1969   Stručná mluvnice angličtiny
  1969   Stručná mluvnice francouzštiny
  1971   Angličtina (pro vědecké a odborné pracovníky)
  2004   Základy psychologie

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

institution, city, address
Galerie a literární kavárna knihkupectví Academia, Praha, Václavské náměstí 34

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
almanach
  published   title (subtitle)
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999)

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

person   born from - to, notes
Kosáková Procházková Adéla   24. 10. 1979     ???? - ????, redaktorka
Najbrt Vladislav   10. 8. 1936     1981 - 1988, výrobní náměstek

Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2006   abART umí hodně, ale nedokážeme to prodat (Rozhovor s archivářem, výtvarníkem, publicistou a fotografem Jiřím Hůlou)