Dům umění

city: Olomouc (Olomouc)
address: Hynaisova 13
zip code: 779 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Dům umění

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/09/06 - 1947/10/05   X. jubilejní výstava Skupiny moravských výtvarníků, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/01/09 -   Ladislav Rusek, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1998/05/12 - 1998/06/21   Hanuš Schwaiger ve svém rodišti, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)

Dům umění

date of exhibition   exhibition title
1947/09/06 - 1947/10/05   X. jubilejní výstava Skupiny moravských výtvarníků
1947/11/09 - 1947/11/30   Brazilská kresba
1947/11/12 - 1947/11/30   Bohumil Kubišta
1948/04/17 - 1948/05/09   Karel Homola, Jan Smital: Obrazy
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy
1948/12/15 - 1949/01/15   Karel Wellner: Výstava díla
1949   Květina osvěžením pracující ženy: Výstava obrazů a užitého umění českých a moravských výtvarných umělkyň
1949/03/27 - 1949/05/05   Mistři českého umění 19. století
1949/11/19 - 1950/01/08   Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob
1950/08/02 - 1950/08/10   Výtvarní umělci olomouckého kraje v boji za mír a socialismus
1950/10/21 - 1950/11/12   Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1950
1951/10/06 - 1951/11/04   Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1951
1952   Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1951
1952   Lidová umělecká tvořivost
1952   Státní památková péče
1952/10/11 - 1952/11/02   Cestou inženýrů Hanzelky a Zikmunda
1953   Výtvarní umělci moravských krajů
1953/12 -   Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců v Olomouci - 1951
1954/01/16 - 1954/02/06   Max Švabinský: Kresby a grafiky
1954/06/19 - 1954/07/08   Adolf Kašpar: Národopisné studie
1955   České výtvarné umění 20. století
1955   Umělecká fotografie LUT
1955/04/07 - 1955/05/11   V. Členská výstava obrazů, soch, grafiky a užitého umění
1955/05/15 -1955/06/12   Alois Kučera: Práce z let 1950 - 1955
1955/07/23 - 1955/08/15   Výstava obrazů a soch Jeronýma Grmely, Miloslava Jemelky, Radoslava Kutry, Iva Příleského, J. Sedláčka, Oldřicha Peče
1955/11/06 - 1955/11/27   Výstava akvarelů akad. malíře Jana Smitala
1955/12/04 - 1955/12/31   Výstava kreseb akademického malíře Adolfa Liebschera (1857) - 1919) a studií prof. ing dra Adolfa Liebschera
1956/01/15 - 1956/01/31   Italská náměstí, Fotografie a kresby dr. A. Liebschera
1956/03/01 - 1956/03/18   Přírůstky 1952-1955
1956/03/25 - 1956/04/22   Bohumír Dvorský: Akvarely a pastely z cesty po Rumunsku
1956/05/20 - 1956/06/10   Vladimír Pukl: Obrazy, grafika, malovaná keramika
1956/07/08 - 1956/07/25   Japonský dřevoryt
1956/09/02 - 1956/09/23   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU
1956/10/14 - 1956/11/26   Souborná výstava obrazů Jindřicha Lenharta a soubor platik Karla Lenharta
1957/01/17 - 1957/02/07   Karel Wellner 1875 - 1926
1957/02/10 - 1957/03/03   Výstava žákovských prací posluchačů a absolventů ÚVV
1957/04/14 - 1957/05/12   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla
1957/06/16 - 1957/08/11   Bohumír Dvorský
1957/10/20 - 1957/11/14   Aljo Beran, Josef Baják: Výbor z díla
1957/11/21 - 1958/01/05   Oldřich Menhart: Ve službách písma a knihy
1958/02/23 - 1958/03/06   Ruské umění 18. a 19. století
1958/03/09 - 1958/04/08   Jaroslav Kovář: Pastely a grafika
1958/05/12 - 1958/05/31   Přírůstky Krajské galerie
1958/10/12 - 1958/11/15   Členská výstava obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury
1958/11/16 - 1959/01/04   Max Švabinský: Výstava monumentálních děl a grafiky
1958/11/19 - 1959/01/04   Paul Hogarth
1959/01/11 - 1959/01/15   Fotografické práce členů poradního sboru pro amatérskou fotografii
1959/02/08 - 1959/03/01   České písemnictví v díle Maxe Švabinského
1959/03/08   Slovenská knižná žatva
1959/03/27 - 1959/04/12   1. výstava prací učitelů výtvarné výchovy Olomouckého kraje
1959/05/02 - 1959/05/31   Studie a kresby Martina Benky
1959/06/07 - 1959/07/05   Jan Trampota
1959/06/21 - 1959/07/12   Vojenský nábytek
1959/08/03 - 1959/03/22   Současná slovenská grafika
1959/09/20 - 1959/10/11   Výstava scénických a kostýmních návrhů Oldřicha Šimáčka
1959/11/22 - 1959/12/13   Ilja Refimovič Repin a ruští malíři
1959/12/20 - 1960/01/17   Augustin Mervart
1960/02/14 - 1960/03/06   Cyprián Majerník
1960/02/14 - 1960/03/06   Vladimír Pukl: Výbor z díla
1960/04/03 - 1960/04/24   Užité umění
1960/05/08 - 1960/06/30   15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji
1960/09/11 - 1960/10/09   Vladimír Hroch: Obrazy
1960/10/23 - 1960/11/20   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960/12/11 - 1961/01/08   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960
1961/02/26 - 1961/03/26   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru sestry umělcovy Vojslavy Pruchové
1961/02/26 - 1961/03/26   Miloš Alexander Bazovský
1961/04/27 - 1961/06/11   Výstava žákovských prací Palackého univerzity - Filozofické fakulty
1961/05/14 - 1961/06/11   Současné české malířství
1961/06/18 - 1961/07/19   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ
1961/09/01 - 1961/10/01   Rakouské umění XX. století
1961/09/20 - 1961/10/01   Antonín Gribovský: Fotografie
1961/10/20 - 1961/12/10   Domov a vkus
1961/10/22 - 1961/11/26   Jemelka
1961/12/01 - 1961/12/31   Bedřich Piskač
1962/01/21 - 1962/02/18   Joža Uprka: Výbor z díla k 100. výročí narození
1962/03/22 - 1962/04/22   Karikatura bojující - K. Štětkář
1962/04/27 - 1962/05/20   Výstava fotografií skupiny DOFO
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století
1962/06/17 - 1062/07/31   Otakar Hubšil
1962/11/04 - 1963/01/15   Josef Wagner: Kresby, sochy
1963/02/10 - 1963/03/15   Obrazy, sochy, grafika: Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962
1963/03/24 - 1963/04/30   Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech
1963/06/21 - 1963/07/31   František Tichý: Kresby a grafika
1963/08/23 - 1963/10/08   Bohdan Lacina: Výběr z díla
1963/10/13 - 1963/11/13   Výstava prací žáků výtvarného oboru lidové školy umění v Olomouci
1963/11/20 - 1963/12/12   Stefan Suberlak
1963/12/17 - 1964/01/21   Tvůrčí skupina Parabola
1964/01/26 - 1964/02/16   Výstava školy výtvanrého umění v Katovicích
1964/02/21 - 1964/03/21   Jaroslav Paur: Obrazy z let 1954-1956
1964/03/27 - 1964/04/22   Mikuláš Galanda
1964/04/26 - 1964/06/20   Z moravské grafiky ve 30. letech
1964/08/15 - 1964/09/30   Květiny Karla Svolinského
1964/12/17 - 1965/01/17   Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogckých fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava
1965/02/05 - 1965/02/14   Tvůrčí skupina Horizont
1965/04/16 - 1965/05/16   Alois Kučera
1965/05/21 - 1965/06/20   Španělští malíři pařížské školy
1965/07/02 - 1965/07/25   Výtvarná díla nových autorů
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965
1965/10/15 - 1965/12/20   Vlastimil Beneš
1965/11/12 - 1966/01/30   Současná tvorba olomouckých výtvarníků
1965/12/19   Otto Gutfreund: Výběr z díla
1966/02/18 - 1966/03/27   Jaroslav Vávra: Fotografie
1966/04/15 - 1966/05/17   Vladimír Pukl: Obrazy, grafika 1956 - 1966
1966/04/29 - 1966/06/12   Knižní grafika výtvarníků Děvetsilu ve dvacátých letech
1966/05/20 - 1966/06/12   Karel Hladík: Sochařské dílo
1966/06/17 - 1966/07/15   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie filosofické fakulty University Palackého v Olomouci
1966/09/04 - 1966/11/08   Euro - Ex libris ´66
1966/11/20 - 1967/02   Karel Svolinský: Výbor z díla
1966/12/16 - 1967/01/25   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy
1967/04/12 - 1967/05/14   Wander Bertoni: Sochy a kresby
1967/05/17 - 1967/06/25   Jan Smetana: Obrazy z let 1964/1967
1967/07/07 - 1967/08/28   Bohdan Lacina
1967/07/27 - 1968/06/30   Mistrovská díla starého umění
1967/07/28 - 1967/10/10   Sochařská bilance 1967
1967/11/17 - 1968/02/06   Aljo Beran: Obrazy, grafika, Výbor z díla k umělcovým šedesátinám
1968/01/09 -   Ladislav Rusek
1968/03/02 - 1968/04/27   Z přírůstků 1962-1967
1968/05/15 - 1968/06/09   Rudolf Kedl
1968/06/15 - 1968/08/11   Lumír Čmerda: Grafiky, kresby, obrazy, Jiří Myszak: Sochy
1968/09/27 - 1968/11/24   Josef Klimeš: Sochy 1958-1968
1968/12/21 - 1969/02/09   Ladislav Oliva: Sklo
1969/02/28 - 1969/03/23   Slavoj Kovařík: Obrazy
1969/03/26 - 1969/04/13   Obrazy, sochy, grafika a sklo Severočeských výtvarníků
1969/04/20 - 1969/06/05   Carl Unger: Obrazy a kresby
1969/06/12 -   Nová expozice 20. století
1969/06/12 - 1969/07/09   Jánuš Kubíček
1969/07/18 - 1969/09/07   Vladimír Preclík: Sochy
1969/09/10 - 1969/10/19   Současná československá fotografie a plakáty a katalogy Stedelijk muzea Amsterodam
1969/10/24 - 1969/11/26   František Bělohlávek: Grafické práce
1969/11/13   Jazz mezi plakáty Františka Bělohlávka
1969/12/05 - 1970/01/25   Josef Jíra: Obrazy, Vladimír Komárek: Obrazy, Jiří Seifert: Sochy
1970/02/14 - 1970/02/28   Obrazy, grafika, sochy z přírůstků Oblastní galerie z let 1968 - 1969
1970/03/06 - 1970/04/14   Skupina Q
1970/04/16 - 1970/06/14   Holandská figurální malba 17. století
1970/04/29 - 1970/08/29   Ivan Meštrović: Sochy
1970/06/26 - 1970/08/29   Užité umění: Keramika, sklo, textil
1970/09/18 - 1970/11/14   Členské výstavy olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1970/10/16 - 1970/11/15   Vincenc Makovský: Sochy
1970/11/20 - 1971/01/10   10. let Lidové školy umění
1971/01/22 - 1971/03/16   Antonín Strnadel: Ilustrace a kresby
1971/03/24 - 1971/05/04   Jindřich Lenhart
1971/04/28 - 1971/07/11   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ
1971/05/07 - 1971/06/10   Malé sochařské formy umělců z Katowic
1971/06/18 - 1971/08/01   František Ronovský: Kresby
1971/08/20 - 1971/09/19   Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy
1971/08/20 - 1971/09/30   Jan Štursa a jeho žáci
1971/09/22 - 1971/10/07   Vojtěch Sedláček: Kresby a akvarely
1971/10/21 - 1971/11/30   Olomouc v díle Aljo Berana
1971/12/02 - 1972/01   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940 - 1971
1972/06/29 - 1972/09/10   Bohumír Dvorský: Dílo 1932 / 1972
1972/09/27 - 1972/11/05   Richard Wiesner: Výbor z díla
1972/11/09 - 1972/12/04   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972/11/16 - 1973/01/04   Současné rumunské malířství
1972/12/14 - 1973/01/14   František Podešva
1973   Jemelka
1973   Stálá expozice českého výtvarného umění XX. století
1973/01/16 - 1973/01/31   Výstava CO
1973/01/19 - 1973/02/18   Antonín Pelc: Výběr z díla
1973/02/07 - 1973/03   Stanislav Menšík: Výbor z díla
1973/03/22 - 1973/04/29   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
1973/04/06 - 1973/04/30   Rudolf Svoboda: Sochy
1973/05/04 - 1973/06/02   Miloslav Stibor: Kámen
1973/05/17 - 1973/06/30   Karel Svolinský: Akvarely, kresby, grafika z posledních let
1973/06/04 - 1973/06/30   Polská architektura
1973/07/11 - 1973/08/01   Obrazy, sochy, grafika členů a hostů Armádního výtvarného studia Praha
1973/08/09 - 1973/09/30   Ludvika Smrčková: Sklo
1973/08/17 - 1974/01/06   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo
1973/10/11 - 1973/11/04   Výstavy uměleckých prací pedagogů z katedar Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci
1973/11/09 - 1973/12/02   Jiří Trnka: Loutky
1973/12 - 1974/01   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze
1974/01/18 - 1974/03/03   Tibor Honty
1974/03/07 - 1974/04/07   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba)
1974/03/14 - 1974/04/07   Současná bulharská grafika
1974/04/10 - 1974/04/30   Výstava CO
1974/04/18 - 1974/06/03   Miloslav Jemelka: Malířské dílo
1974/05/17 - 1974/06/09   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
1974/08/01 - 1974/09/01   Max Švabinský: Kresby a grafika
1974/09/05 - 1974/09/29   František Šnajdr
1974/10/08 - 1974/10/28   Ivo Příleský: Obrazy 1964 - 74
1974/11/08 - 1974/12/01   Karel Hofman
1974/12/06 - 1974/12/12   Knihy a časopisy NDR
1975   V. I. Lenin v díle N. N. Žukova
1975/01   Přírůstky obrazů čs. malířství XX. století z let 1972 - 1974
1975/03/06 - 1975/03/31   Stanislav Krátký
1975/04/03 - 1975/05/25   Nikolaj Nikolajevič Žukov
1975/06/05 - 1975/08/08   Michelangelo Buonarotti
1975/08/14 - 1975/08/31   Žena a květiny
1975/09/04 - 1975/09/16   Karel Homola
1975/10/16 - 1975/11/16   Vladimír Pukl: Obrazy, kresby
1975/11/30 -   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Jubilující výtvarní umělci na počest voleb do zastupitelských orgánů
1976/02/05 - 1976/03/07   Karel Lidický
1976/02/12 - 1976/04/04   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986
1976/03/11 - 1976/04/19   František Gross
1976/03/18 - 1976/04/18   Karel Svolinský
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ
1976/07/07 - 1976/08/31   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika

Dům umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1948   100 let výtvarné Moravy
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1955   A. Kučera: Práce z let 1950 - 1955
  1955   Výstava akvarelů akad. malíře Jana Smitala
  1964   Květiny Karla Svolinského
  1966   Karel Svolinský: Výbor z díla
  1969   Slavoj Kovařík: Obrazy
  1971   Antonín Strnadel: Ilustrace a kresby
  1972   Bohumír Dvorský: Dílo 1932 / 1972 (k autorovým 70.narozeninám)
  1973   Antonín Pelc: Výběr z díla (národní umělec)
  1973   Miloslav Stibor: Kámen (fotografie z cest)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1948   Sto let výtvarné Moravy
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací)

Dům umění

institution, city, address
Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc), _
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13

Dům umění

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1994   Ani rekonstrukce, ani dekonstrukce. Pouze obyčejný popis