Současné české malířství

date of exhibition: 1961/05/14 - 1961/06/11
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní