Galerie umění Karlovy Vary

city: Karlovy Vary (Karlovy Vary)
address: Goethova stezka 6
zip code: 360 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: gukv@volny.cz
web: www.galeriekvary.cz
birth year: 1953

notes:
Galerie umění Karlovy Vary byla založena 1. ledna 1953 jako státní instituce s výstavním a akvizičním programem zaměřeným na české a slovenské moderní umění. Její historie je však mnohem delší.
Už při stavbě budovy v roce 1911 se počítalo s existencí výstavní síně v prvním patře. Tam také byla v červenci 1912 otevřena velká výstava německých umělců žijících v Čechách. Nechyběli na ní takoví malíři jako Wenzel Hablik, Walter Klemm, Karl Thiemann či Emil Orlik. V následujícím roce zde uspořádala výstavu významná vídeňská galerie Miethke. Během 1. světové války byla výstavní činnost přerušena a ve 20. letech sloužily prostory galerie Obchodní a živnostenské komoře v Chebu. V roce 1930 byl však výstavní sál vrácen původnímu účelu – umělecký spolek Metznerbund, vedený malířem a výborným organizátorem Maxem Struppem, zde každoročně pořádal výstavy evropského umění prezentující například Marcela Gromaira, Maurice Utrilla, Osipa Zadkina a Paula Kleea. To vše se změnilo v roce 1937, kdy „1. sudetoněmecká umělecká výstava“ otevřela truchlivé období ideologicky zmanipulovaných výstav, trvající až do roku 1944.
Poválečná činnost galerie byla obnovena už v srpnu 1946 u příležitosti I. filmového festivalu výstavou karlovarských vedut. O rok později zde Dr. Anna Masaryková zahájila výstavu českého moderního umění ze sbírek Národní galerie v Praze. V letech 1948 – 1952 následovala řada různorodých výstav – výstavní síň střídala funkce muzea, galerie a propagačního střediska.
Od roku 1952 byla v Československu budována síť státních galerií, zakládaných většinou v krajských městech – karlovarská galerie byla jednou z prvních. O jejím založení rozhodla rada krajského národního výboru v květnu 1951, ustavena byla k 1. lednu 1953 a její stálá expozice byla otevřena 22. listopadu téhož roku. Galerie tak získala existenční jistotu, ale bohužel také závislost na politických požadavcích svého zřizovatele. To neblaze poznamenalo výstavní činnost galerie v prvních letech jejího trvání jako státní instituce. Avšak po roce 1959 už bylo možno prezentovat předválečné umění bez povinnosti zdůrazňování jeho sociálních aspektů či levicové orientace, a vystavovat dokonce i skutečně významné žijící autory a ne jenom zasloužilé a národní umělce.
Po uvolnění šedesátých let přišel rok 1970, personální změny a tlak na ideologickou služebnost galerie. Zhruba od poloviny sedmdesátých let byla však karlovarská galerie jednou z mála, které se z tohoto tlaku do značné míry vymanily a neupadly do letargie vyvolané dobou. Galerie umění uspořádala řadu stěžejních a v té době zcela výjimečných výstav, které přijížděly shlédnout autobusové zájezdy z Prahy. Byla to například výstava absolventů AVU z let 1973/74, uspořádaná v roce 1981, která předznamenala budoucí skupinu 12/15.
Po roce 1989 pominula doba zákazů a příkazů. Ideologické problémy byly vystřídány problémy ekonomickými. Galerie změnila během devadesátých let dvakrát svého zřizovatele – z kompetence okresního úřadu přešla pod ministerstvo kultury a poté pod krajský úřad. I přes neustálý finanční tlak se jí podařilo zachovat vysokou úroveň výstavní a kulturně výchovné činnosti – bohužel činnost akviziční musela být velmi omezena.
zdroj - www.galeriekvary.cz

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie umění vznikla 1. ledna 1953. Od počátku byla umístěna v bývalé vzorkovně Živnostenského spolku a Živnostenské obchodní komory (postavena včetně výstavní síně v letech 1911–1912), kde sídlí i dnes. Pobočka karlovarské galerie byla zřízena v roce 1966 v raně barokním letohrádku vévodů lauenburských (A. Leuthner) v Ostrově nad Ohří. Sbírka českého umění 20. století je předznamenána náladovými, symbolistními a realistickými díly J. Schikanedra, J. Preislera a A. Slavíčka – díly z přelomu století, z počátků vzniku moderního výtvarného umění. Proměnlivou a významnou podobu uměleckých snah v 1. polovině 20. století, orientovanou na moderní výtvarné směry – expresionismus, fauvismus, kubismus a surrealismus – reprezentují díla J. Čapka, B. Kubišty, V. Špály, A. Procházky, P. Kotíka, E. Filly, F. Muziky, J. Štyrského, Toyen, F. Janouška aj. Kvalitně je zastoupena také tvorba autorů válečného období, zabývající se člověkem, městem a civilizací. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla J. Istlera, V. Boštíka, M. Medka, J. Johna, vzniklá v 60. letech a vypovídající prostřednictvím geometrických, informálních, fantazijních či novofigurálních postupů o problémech života člověka. Stálou expozici českého umění uzavírá kolekce tvorby soudobých autorů, prezentující rozmanitý současný umělecký projev (J. a K. Válovy, K. Malich, A. Šimotová, V. Novák, P. Pavlík, P. Nikl, J. Róna aj.).

-

Galerie je odborným zařízením, které od roku 1953 v lázeňském prostředí Karlových Varů a jejich regionu uchovává, zhodnocuje a přibližuje české umění 20. století ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, publikační činnosti a kulturně vzdělávacích programech. Galerie za dobu svého trvání shromáždila obsáhlé sbírky českého umění, z nichž nejvýznamnější a nejhodnotnější díla jsou trvale prezentována v počtu asi stopadesáti obrazů a soch. Počátky vzniku moderního výtvarného umění přibližují náladová, symbolistní a realistická díla Jakuba Schikanedera, Jana Preislera a Antonína Slavíčka. Proměnlivou a výraznou podobu uměleckých snah na počátku století, v jejich orientaci na evropské směry – expresionismus, fauvismus, kubismus – shledáváme v obrazech Josefa Čapka, Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Muziky, Antonína Procházky nebo Václava Špály. V třicátých letech je vystřídal surrealistický projev, patrný v dílech Jindřicha Štyrského, Toyen či Františka Janouška. Válečná atmosféra následujícího období pak přinesla nový zájem o člověka, město a civilizaci. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla Josefa Istlera, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Zbyška Siona, Jiřího Valenty, Jiřího Johna, vzniklá v 60. letech a vypovídající prostřednictvím nejrůznějších postupů, od geometrických, informálních přes fantazijní až po novofigurální, o problémech života člověka. Vývojově mnohovrstevnatou podobu stálé expozice českého umění uzavírá kolekce tvorby skupiny 12/15  a několika významných osobností soudobého českého umění – Zdeněk Sýkora, Karel Nepraš, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Otakar Slavík či Stanislav Judl

Program krátkodobých výstav sleduje převážně současné umělecké dění v různých generačních a výtvarných přístupech a zaměřuje se především na českou tvorbu.

zdroj - www.galeriekvary.cz, 2009


Galerie umění Karlovy Vary

 

Galerie umění Karlovy Vary

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1948/07/25 - 1948/08/25   Ferdinand Kotvald: Práce z let 1935 - 48, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1948/09 - 1948/10   Vilém Kratochvíl, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1949/08/15 - 1949/09/15   Jiří Kemr: Souborná výstava, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/04/05 - 1953/04/26   Max Švabinský: Grafické dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/04/25 - 1953/05/10   Výstava místního průmyslu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/04/30 - 1953/06/14   Julius Mařák - obrazy ze sbírek NG v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/06/23 - 1953/09/30   Vývoj vesmíru, země a člověka, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/06/25 - 1953/09/30   Cestou Hanzelky a Zikmunda, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/10/09 - 1953/10/20   Karel Vik: Kresby a grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/10/25 - 1953/11/15   Karlovarské středisko ČSVU, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1953/10/25 - 1953/11/30   Sovětští výtvarníci dětem, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/05/30 - 1954/06/10   Polský plakát, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/06/06 - 1954/06/30   Karlovy Vary v umění 19. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/06/13 - 1954/08/10   Jan Slavíček: Kresby a akvarely, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/07/13 - 1954/08/10   Výstava hudebních nástrojů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/08/12 - 1954/08/29   Jan Spáčil: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/08/12 - 1954/08/29   Výstava výtvarných prací členů krajského střediska ÚSČSVU, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/09/19 - 1954/10/03   František Jelínek: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/10/03 - 1954/11/07   Kolonie - ze sbírek Náprstkova muzea v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1954/11/13 - 1954/12/05   Mongolsko. Zemědělská výstava - fotografie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/01/09 - 1955/02/13   Německá karikatura, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/01/09 - 1955/02/13   Oravská přehrada v obrazech Eduarda Světlíka, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/02/20 - 1955/03/03   Výstava obrazů Františka Podešvy z Valašska, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/04/10 - 1955/05/15   Sochy a obrazy skupiny výtvarných umělců V. výtvarného střediska Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/05/07 - 1955/05/30   Karlovarští výtvarníci k 10. výročí osvobození Československa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/05/22 - 1955/06/21   Výstava čínského malířství, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/06/11 - 1955/07/30   Současné české malířství, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/07/01 - 1955/07/30   Adolf Kašpar: Ilustrace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/07/31 - 1955/09/24   Jaroslav Votruba: Vysoké Tatry, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/08/07 - 1955/08/28   Krajská výstava prací učitelek a dětí mateřských škol, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/09/11 - 1955/10/09   František Líbal: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/10/02 - 1955/11/06   Výstava soch a obrazů karlovarských výtvarníků, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1955/11/16 - 1955/12/16   Josef Liesler: Kresby a tempery z posledních let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/02/26 - 1956/04/20   Josef Navrátil: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/02/26 - 1956/04/20   Současná tvorba českých umělců, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/04/29 - 1956/06/30   Cyril Bouda: Výstava ilustrací, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/06/01 - 1956/07/05   Mistrovské vystřihovánky čínského venkova, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/06/03 - 1956/07/05   Česká grafika 19. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/07/01 - 1956/09/02   Vojtěch Sedláček: Obrazy a grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/07/08 - 1956/09/30   Karlovy Vary ve výtvarném umění 18. a 19. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/07/20 - 1956/09/20   Rumunská karikatura, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/09/09 - 1956/09/26   Mikoláš Aleš a kniha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/09/30 - 1956/10/31   Japonský dřevoryt ze sbírek NG v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/09/30 - 1956/10/31   Rembrandt van Rijn: Grafika, faksimile, reprodukce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/10/14 - 1956/11/18   Francouzské malířství 19. a 20. století - faksimile, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1956/11/11 - 1956/12/09   Výstava karlovarských výtvarníků, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/03/10 - 1957/04/26   Současná česká malířská a grafická tvorba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/04/28 - 1957/06/09   František Matoušek, Miloslav Troup: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/06/16 - 1957/08/31   Antonín Hudeček: Výběr z životního díla 1890 - 1941, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/08/25 - 1957/10/13   Břetislav Benda, Miloslav Holý: Sochy a obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/10/06 - 1957/10/18   Grafické dílo Giovanni Battisty Piranesiho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/10/20 - 1957/11/17   Antonín Pelc, Vladimír Sychra: Obrazy, kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/11/24 - 1957/12/31   Jan Víšek: Kresby a akvarely z cest po Sovětském svazu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1957/11/24 - 1957/12/31   Společná výstava karlovarských a plzeňských výtvarných umělců, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/03/20 - 1958/04/05   Současné československé umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/04/06 - 1958/05/25   Willi Nowak: Výstava obrazů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/04/13 - 1958/06/02   Miha Maleš: Obrazy; Karel Putrih: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/04/27 - 1958/10/15   600 let Karlových Varů ve výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/05/09 - 1958/05/31   Honoré Daumier: Grafika, reprodukce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/06/29 - 1958/09/20   Ludvík Kuba: Malířské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/08/01 - 1958/09/07   Kathe Kollwitzová: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/09/28 - 1958/11/09   Max Švabinský: Soubor grafiky z let 1948 - 1958, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/10/26 - 1958/12/31   Karlovarští výtvarníci 1958, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1958/11/10 - 1958/12/31   N. A. Pavlov, V. Smirnov: Leningrad v grafice, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1959/03/08 - 1959/04/20   Obrazy současných malířů mladé generace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1959/05/02 - 1959/06/15   Stanislav Ježek: Obrazy, Josef Liesler: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1959/06/21 - 1959/09/13   Umění bojující, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1959/10/04 - 1959/11/26   Zakladatelé slovenského moderního umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1959/10/06 - 1959/11/01   Lidové umění mongolské, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1959/11/29 - 1959/12/31   Členská výstava karlovarských výtvarných umělců 1959, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1959/11/29 - 1959/12/31   Tvůrčí skupina Krok - krajská pobočka SČVU z Ústí nad Labem, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/01/09 - 1960/02/25   Současné moderní umění - nákupy z pražských výstav, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/03/13 - 1960/05/15   Jan Trampota: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/05/22 - 1960/06/26   Vilém Plocek: Obrazy ze Sovětského svazu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/05/29 - 1960/06/20   Výtvarná výchova na našich školách, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/05/29 - 1960/06/26   Architekti a výtvarníci Karlovarsku, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/07/03 - 1960/08/28   České moderní umění ze sbírek NG v Praze l., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/09/04 - 1960/10/30   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje 1956 - 1960, Karel Valter: Obrazy z jižních Čech 1957 - 1960, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/10/30 - 1960/12/31   Karlovarští výtvarníci 1960, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/03/05 - 1961/04/30   České umění 1945 - 1960 z majetku NG v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/05/27 - 1961/06/30   Dětská výtvarná tvořivost, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/06/08 - 1961/06/25   Výtvarníci k 40. výročí založení KSČ, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/07/02 - 1961/08/20   Pravoslav Kotík: Sedmdesát obrazů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/07/09 - 1961/07/27   Miloš Bazovský: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/08/17 - 1961/10/15   Václav Vojtěch Novák: Obrazy, Jan Kodet: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/10/24 - 1961/11/08   Obrazy, sochy a grafika Armádního výtvarného studia Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/11/05 - 1961/12/31   I. Karlovarský salón, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/11/10 - 1961/12/31   Ilja Jefimovič Repin: Kresby ze sbírek NG v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1961/12/02 - 1961/12/31   Práce lidových umělců z kraje Karl-Marx-Stadt, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/03/04 - 1962/04/20   Jan Lauda: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/03/04 - 1962/04/20   Vincenc Beneš: Z malířského díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/04/22 - 1962/06/05   Plastiky malířů - ze sochařské tvorby českých malířů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/04/22 - 1962/06/24   Urbanisticko-architektonické návrhy na řešení Vřídla a lázeňského centra Karlových Varů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/05/27 - 1962/07/01   Domov a umění - umělecký průmysl a bytová kultura, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/06/10 - 1962/07/15   Japonské grafické umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/07/08 - 1962/08/19   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/07/08 - 1962/08/19   Opuštěná paleta: Tvorba předčasně zemřelých českých malířů ze sbírek NG v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/08/26 - 1962/09/23   Martin Reiner: Sochy, kresby; František Jiroudek: Obrazy, kresby; Karel Souček. Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/09/30 - 1962/11/06   Jaroslav Koliha: Obrazy; Ladislav Pichl: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/09/30 - 1962/11/06   Jaroslav Mrva: Obrazy, Ladislav Zemánek: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/11/11 - 1962/12/31   Členská výstava ČSVU Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/11/11 - 1962/12/31   Jan Spáčil: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962/12/01 - 1962/12/31   Výstava obrazů k 12. sjezdu KSČ, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/02/10 - 1963/03/24   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/02/17 - 1963/03/31   Ľudovít Fulla: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/03/03 - 1963/03/31   Stanislav Odvárko: Obrazy, kresby, grafika 1960-63, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1963/04/07 - 1963/05/19   České sociální umění dvacátých let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1963/04/07 - 1963/05/26   Jan Kojan: Jižní Čechy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/04/07 - 1963/05/28   Japonský plakát z let 1962 - 1963, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/05/26 - 1963/06/23   Dětský výtvarný projev, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1963/06/05 - 1963/06/30   Karel Frauknecht: Obrazy; Zdeněk Jílek: Plastiky; Josef Šteffel: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/06/19 - 1963/07/20   Dětské kresby na zastávce smrti, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/06/21 - 1963/07/21   Josef Čapek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/07/10 - 1963/08/04   Jean Effel: Karikatury, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/07/10 - 1963/08/04   Mahmud Sabri: Irácký lid v boji, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/07/28 - 1963/09/15   Skupina 58, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/08/14 - 1963/09/22   Národní mědirytecká dílna v Římě a její rytiny 16. - 19. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/08/25 - 1963/09/29   Antonín Slavíček: Obrazy z roudnické galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1963/09 - 1963/10   Z grafických sbírek Galerie umění v Ostravě, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1963/09/22 - 1963/11/03   II. Karlovarský salón 1963, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/10/02 - 1963/10/30   Karel Tondl: Obrazy, monotypy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/10/06 - 1963/11/03   Nesmírný krásný život fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1963/11/10 - 1963/12/15   Václav Lokvenc: Plastika, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1963/11/10 - 1963/12/31   Rumunská architektura - fotografie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/11/13 - 1963/12/31   Českoslovenští výtvarníci v SSSR, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/12/11   Josef Šíma, přednáška, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/02/02 - 1964/02/23   Janie Niepceová: Fotografie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/02/02 - 1964/03/15   Jiří Krejčí, J. V. Schwartz: Obrazy, sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/03/01 - 1964/03/22   Kresby švédských dětí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/03/29 - 1964/05/03   Francouzská opera ve fotografii, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/03/29 - 1964/05/24   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/04/12 - 1964/04/16   Kresby a studie současných malířů, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/04/19 - 1964/05/24   Polská grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/05/10 - 1964/05/24   Střední průmyslová škola keramická - výstava žákovských prací, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/05/27 - 1964/07/07   Soutěžní návrhy na výstavbu festivalového kina, mezinárodního hotelu a thermálního koupaliště v Karlových Varech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/05/29 - 1964/06/21   Dětský výtvarný projev, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/05/31 - 1964/06/28   Jan Bauch: Obrazy, plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/05/31 - 1964/06/28   Jaroslav Grus: Obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/06/19 - 1964/06/28   Paříž ve fotografii, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/07/03 - 1964/08/10   Francouzský impresionismus v reprodukcích NDR, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/07/05 - 1964/08/09   Miloslav Holý: Obrazy, kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/07/05 - 1964/08/23   Ota Janeček: Obrazy, kresby, plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/07/29 - 1964/08/25   Alfréd Beier-Red: Přesně mířeno, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/08/30 - 1964/10/11   Karel Souček: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/09/27 - 1964/10/25   Textil - sklo - porcelán, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/10/16 - 1964/11/30   Meziválečná architektonická avantgarda - fotografie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/10/18 - 1964/12/31   Karlovarští výtvarníci 1964, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/10/25 - 1965/11/15   Miroslav Uttl: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/11/01 - 1965/01/05   Obrazy, sochy, fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/12/06 - 1964/12/31   Estonská grafika a užité umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/12/06 - 1965/01/05   Václav Požárek: Film, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/01/10 - 1965/02/07   Václav Chad: Kresby, dřevořezy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/01/13 - 1965/01/31   Současná jugoslávská grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/02/14 - 1965/03/14   Jiří Fürbach: Kresby, grafika, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/03/16 - 1965/03/28   Malíři Umělecké besedy ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/04/22   Expresionismus v umění 20. stol., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/04/29   Malíři Bauhausu a Paul Klee, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/05/06   Metafyzická malba, hnutí dada, surrealismus, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/05/13   Neorealistické a neoklasicistické tendence, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/05/20   Malířství po druhé světové válce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/05/30 - 1965/06/27   Výstava výtvarných prací, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/06/05 - 1965/07/05   Výtvarní umělci k 20. výročí osvobození Československa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/07/11 - 1965/08/11   Jan Smetana: Nové obrazy a práce z období Skupiny 42, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/07/11 - 1965/08/11   Kamil Lhoták: Kresby a grafika 1939–1965, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/08/01 - 1965/09/05   Václav Špála: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/09/12 - 1965/10/17   Tvůrčí skupina Radar, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/09/19 - 1965/11/14   Skupina Purkyně: Obrazy, kresby, grafika, plastiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/09/19 - 1965/11/14   Tvůrčí skupina moderního realismu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/09/26 - 1965/11/07   Krajka, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/10/10 - 1965/10/31   Architektonické práce - návrhy na přestavbu Karlových Varů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/10/24 - 1968/11/21   Současné proudy světové grafiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/11/07 - 1965/12/15   Jaroslav Paur: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/11/28 - 1965/12/31   Karlovarští výtvarníci 1965, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/11/28 - 1966/02/27   Jaroslav Klát: Akvarely, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/01/23 - 1966/03/13   Picasso a pařížská škola: Plakáty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/01/30 - 1966/02/20   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1959-1965, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/03/06 - 1966/04/17   Stanislav Martinec, Věra Martincová: Keramika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/03/20 - 1966/05/09   Václav Rabas: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/04/03 - 1966/05/15   Eryk Lipiński: Plakáty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/04/20 - 1966/05/22   Edward Hartwig: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/05/15 - 1966/06/19   Užitá grafika Brno 1960 až 1966, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/05/20 - 1966/07/03   Zdenek Seydl: Grafika z let 1944 - 1959, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/05/29 - 1966/06/26   Dětský výtvarný projev, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/06/26 - 1966/08/07   František Ronovský: Obrazy, kresby; Josef Klimeš: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/06/30 - 1966/08/21   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/10/02 - 1966/11/20   Václav Tikal: Obrazy z posledních let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/10/02 - 1966/11/27   Slovenská grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1966/11/25 - 1966/12/31   Karlovarští výtvarníci 1966, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/12/01 - 1967/01/22   Art protis, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/01/22 - 1967/03/05   Brněnská bilance, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/02/05 - 1967/03/20   Sváteční umění: Jihočeští naivní umělci, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/03/12 - 1967/04/19   Antonín Procházka: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/03/12 - 1967/04/19   Julie W. Mezerová: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/03/26 - 1967/05/07   Moravská grafika 66, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/04/19 - 1967/05/09   Stefka Coneva: Bulharské loutky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/05/14 - 1967/06/04   Francouzská fotografie Etoiles de Demain - Hvězdy zítřka, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/05/14 - 1967/06/17   Výstava prací žáků a absolventů SPŠ keramické v Karlových Varech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/05/21 - 1967/06/30   Česká malba 19. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/05/28 - 1967/06/25   Děti tvoří, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/05/31   Mnichov - umělecké zvláštnosti a umělecká díla přednáší dr. Petr Spielmann, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/06 - 1967/07   Česká krajina, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/06/09 - 1967/07/10   Josef Brož: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/06/09 - 1967/07/10   Umělecké sklo - kolekce exponátů z Expo 67 Montreal; Oldřich Lípa: Grafické studie k vitrážím, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/06/11 - 1967/07/10   Klaus P. Brehmer, Günther Keusen, Klaus Staeck: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/06/18 - 1967/07/23   Sergej Vasiljevič Gerasimov: Obrazy, akvarely, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/07 - 1967/08   Vladimír Silovský: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/07/15 - 1967/08/30   Jan Hendrych: Plastiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/07/16 - 1967/08/20   Jan Kotík: Výběr z díla; Miloš Urbásek: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/08/13 - 1967/09/23   Salvador Dalí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/08/20 - 1967/09/20   Intergrafik, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/08/20 - 1967/09/20   Intergrafik 1967 - mezinárodní výstava grafiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/08/27 - 1967/10/01   Tvůrčí kolektiv Index, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/08/27 - 1967/10/01   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/09/10 - 1967/10/29   Jindra Husáriková: Obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/10/08 - 1967/11/19   Vincent Hložník: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/10/27 - 1967/12/31   Jan Zrzavý: Výběr z díla - obrazy, kresby, ilustrace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/11/05 - 1967/12/08   Karel Havlíček: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/11/26 - 1967/12/31   III. karlovarský salón, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/12 - 1968/01   Užité umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/01/07 - 1968/02/04   Alfréd Justitz: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/01/07 - 1968/02/04   Bedřich Feuerstein: Scénické návrhy, architektonické projekty, obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/02/25 - 1968/03/31   Alexej Glebovič Smirnov: Obrazy, kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/02/25 - 1968/03/31   Jan Zrzavý: Ilustrace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/02/25 - 1968/03/31   Käthe Kollwitz: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/03/10 - 1968/04/21   Holandské krajinářství 17. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/04/07 - 1968/05/26   Karlovarský porcelán, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/05   Nová moskevská škola, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/06   Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/06/12 - 1968/07/12   Bohuslav Reynek: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/06/16 - 1968/07/15   Josef Hampl: Grafika, plastika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/06/19 - 1968/06/30   Dítě a výtvarný projev 1968 - nejlepší práce dětí Západočeského kraje, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/07 - 1968/08   Mistři české grafiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/07/07 - 1968/08/04   Alois Vitík: Obrazy; Věra Janoušková: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/07/15 - 1968/08/21   Čestmír Janošek: Malířské a grafické dílo, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/07/15 - 1968/08/21   Eva Janošková: Grafické dílo, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/08/11 - 1968/09/15   Ladislav Postupa: Fotografie 1964-1968, Designed by Jaroslav Ježek: Porcelán, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/09/08 - 1968/10/18   František Boček: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/09/08 - 1968/10/18   Vladimír Koutský: Laky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/09/29 - 1968/11/10   Malíři, sochaři, grafici socialistické republiky Jugoslávie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/10 - 1968/11   Padesát let v českém výtvarném umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1968/11/10 - 1968/12/08   Současné francouzské malířství, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/11/17 - 1968/12/31   Karlovarští výtvarníci k 50. výročí vzniku Československa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/01/19 - 1969/02/29   Jan Svoboda: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/03/02 - 1969/04/07   Umění a textil, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/03/16 - 1969/04/20   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/04/12 - 1969/05/08   Skupina 68 - Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/04/20 - 1969/05/31   Obrazy Josefa Steklého, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/04/27 - 1969/05/25   Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/05/10 - 1969/06/01   Jiří Šindler: Grafika, ilustrace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/05/14   Beseda k výstavě Klub konkretistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/06/08 - 1969/07/04   Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/06/11 - 1969/07/14   Karel Svolinský: Grafika a kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/06/15 - 1969/07/27   Bohumil Kubišta: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/07/11 - 1969/08/20   Otakar Slavík: Obrazy 1962 - 1968, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/07/13 - 1969/08/03   Jubel Bartosch: Obrazy, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/08/03 - 1969/08/31   Dada, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/08/10 - 1969/09/07   Britta Dornoville de la Cour: Obrazy, kresby; Gunnar Romdahl: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/08/17 - 1969/09/14   Jiří Zavoral: Ilustrace k hudbě, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/08/24 - 1969/09/30   Koláž v českém výtvarném umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/09/09 - 1969/10/05   Adolf Hoffmeister: Podoby a koláže, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/09/26 - 1969/11/16   Vladimír Boudník: Grafika 1959 - 1968, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/10/19 - 1969/11/16   Jindra Husáriková: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/11/16 - 1969/12/20   Jiří Sever: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1969/11/25 - 1969/12/31   Karlovarští výtvarníci 1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/12   Jan Konůpek: Grafické cykly, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/02/01 - 1970/02/28   Karel Havlíček: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/03/08 - 1970/04/05   Autoportréty českých umělců 1930 - 1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/04/07 - 1970/05/10   Lenin věčně živý - Sovětské plakáty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/04/19 - 1970/05/04   Ruské byliny v české ilustraci, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/04/30 - 1970/05/15   Gerhard Kettner, Max Uhlig: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/05/12 - 1970/06/07   Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/05/17 - 1970/06/14   Bertil Wahlberg: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/05/31 - 1970/06/21   Dětské výtvarné práce - přehlídka nejlepších prací krajské soutěže, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/06 - 1970/07   Věra Martincová: Keramika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/06 - 1970/07   Z vlastních sbírek. Obrazy, plastiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/06/28 - 1970/07/26   Karel Kuneš: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/07/25 - 1970/08/23   Vladimír Koutský: Užitá grafika 1965 - 1970, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/08/02 - 1970/09/07   Kamil Linhart: Reliefy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/09/06 - 1970/11/05   25 let výtvarného umění Karlovarska, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/09/06 - 1970/11/05   Karlovarské sklo - Vývojové sklo Moser, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/09/09 - 1970/10/07   Věroslav Bergr: Kresby, plastiky monotypy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/09/20 - 1970/10/25   Textilie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/09/27 - 1970/11/08   Václav Brožík: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/10/14 - 1970/11/12   Zdeněk Miler a jeho kreslené filmy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/11/07 - 1970/11/30   Julie Bauerová: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/11/10 - 1970/12/31   František Jiroudek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/11/12 - 1970/11/30   V. I. Lenin v sovětské filmové tvorbě, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/12/05 - 1970/12/28   Čtyři výtvarníci, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/02/14 - 1971/03/28   Miroslav Jodas: Fotografie 1965 - 1970, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/02/14 - 1971/03/28   Sociální grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/03/07 - 1971/04/18   Moderní tapiserie art protis z let 1968–1970, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/04   Secesní plakát, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/04/25 - 1971/05/30   Břetislav Werner, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/05   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/05/21 - 1971/06/26   Albrecht Dürer: Reprodukce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/06/06 - 1971/07/18   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/06/07 - 1971/06/20   Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/06/23 - 1971/08/13   Umění v Ostrově, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/06/29 - 1971/08/15   Cyprián Majerník: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/07/25 - 1971/09/05   Jan Wodyński: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/07/25 - 1971/09/05   Stanislav Podhrázský: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/08/22 - 1971/09/15   Adéla Matasová, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/09/04 - 1971/09/26   Současný japonský plakát, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/09/19 - 1971/10/10   Karel Fron: Koláže, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/09/19 - 1971/10/10   Oldřich Lípa: Sklo, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/09/26 - 1971/11/14   Proti válce! Výtvarná díla polských umělců, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1971/10/13 - 1971/11   Ostrov očima dětí, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/10/13 - 1971/11   Tvůrci kresleného a loutkového filmu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1971/11/21 - 1971/12/31   Výtvarné práce Karlovarska 1971, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/01/23 - 1972/03/12   Výstavba NDR - grafika, plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/01/23 - 1972/03/12   Zdeněk Veselý: Motivy z Francie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/03/19 - 1972/04/23   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/04/30 - 1972/05/21   Maďarská tapiserie a keramika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/05/07 - 1972/05/28   Jan Lauschmann: Fotografie 1922-1939, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1972/05/14 - 1972/06/04   Sovětská grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/05/28 - 1972/07/02   Vlastimil Květenský: Kresby, keramika, bronz, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/06/04 - 1972/06/25   Josef Lada: Výběr z díla, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1972/06/11 - 1972/06/25   Květa Horáková-Pechánková: Pieta za Lidice, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/07/16 - 1972/08/27   Václav Hejna, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/07/23 - 1972/08/27   Karlovarský porcelán, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/08/27 - 1972/10/01   Ladislav Švarc: Porcelán, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1972/09/02 - 1972/10/08   Ivan Gruber: Obrazy a kresby z let 1964 - 1971, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/10/05 - 1972/10/30   Zdeněk Smetana: Kreslený film, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1972/10/15 - 1972/11/12   Výběr z přírůstků Galerie umění Karlovy Vary 1962 - 1972, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/11/19 - 1973/01/07   IV. Karlovarský salón, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/11/23 - 1973/01/07   Ruské a sovětské malířství v reprodukcích, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1972/11/26 - 1973/01/07   Litevská malba a grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/02/24 - 1973/03/06   Jaroslav Grus: Budujícím Československem, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/03/10 - 1973/04/08   Armádní výtvarné studio Praha: Vítězný únor, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/04/14 - 1973/05/16   I. členská výstava západočeské krajské organizace SČVU, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/05/20 - 1973/06/17   Kubánský plakát, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/05/20 - 1973/06/17   Současná maďarská grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/06/01 - 1973/06/30   Očima dětí: Výtvarné práce dětí z LŠU Karlovy Vary, z LŠU Ostrov n. Ohří a z ODPM Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/06/20 - 1973/07/29   Josef Brož: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/08/09 - 1973/09/20   Rumunská tapiserie, keramika a dřevěná plastika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/08/16 - 1973/10/07   České malířství 20. století (generace devadesátých let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/09/20 - 1973/10/28   Výstava obrazů, soch a kreseb, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/10/11 - 1973/11/13   Martin Benka: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/11/08 - 1973/11/18   Užité umění Sibiře a Dálného východu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/11/22 - 1973/12/20   Vojtěch Sedláček: Souborná výstava obrazů a grafiky z let 1915-1971, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1974/07/04 -   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1974/07/04 -   Karlovarské sklo a porcelán 19. a 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1974/09/18 - 1974/10/10   K tradicím společného boje našich národů proti fašismu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1974/10/14 - 1974/11/14   Alexandr Žitomírský: Proti fašismu, proti válce!, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/06/05 - 1975/06/29   Nikolaj Nikolajevič Žukov: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/07/03 - 1975/08/03   Vladimír V. Modrý: Obrazy; Anatolij I. Kalašnikov: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/08/07 - 1975/09/28   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/10/02 - 1975/11/09   Jan Štursa: Plastiky, kresby; Vratislav Nechleba: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/11/13 - 1975/12/07   Jean Effel: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/12/11 - 1976/01/18   Mladí západočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/01/22 - 1976/02/22   Karel Holan: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/02/26 - 1976/03/23   Vladimír Šolta: Výběr obrazů z posledních let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/03/25 - 1976/05/02   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/05/06 - 1976/06/20   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/06/03 - 1976/06/20   Očima dětí - Výstava k 15. výročí výtvarného oboru LŠU v Karlových Varech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/06/03 - 1976/06/20   Západočeští výtvarní umělci k 16. sjezdu a k 55. výročí založení KSČ, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/06/24 - 1976/08/01   Česká krajinomalba 19. století ze sbírek NG v Praze a ZPČG v Plzni, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/08/05 - 1976/10/03   České malířství 20. století - Generace Sociální skupiny a Devětsilu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/10/07 - 1976/11/07   František Gross: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/10/07 - 1976/11/07   Marcel Šulc: Architektonická tvorba posledních 20 let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/11/11 - 1976/12/03   Savva Brodskij: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/12/04 - 1977/01/30   František Gross: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1976/12/09 - 1977/01/15   Zdenka Bergrová: Knihy, Věroslav Bergr: Grafika, ilustrace, plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1976/12/09 - 1977/01/16   Stanislav Hanzík: Sochy - obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/01/20 - 1977/02/20   Jaroslav Vodrážka: Kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/01/24 - 1977/02/20   Jaromír Skřivánek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/02/24 - 1977/03/03   Vilém Nowak: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/04/04 - 1977/05/08   Oldřich Smutný: Práce z let 1944 - 1976, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/05/12 - 1977/07/03   Ota Janeček: Obrazy, plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/07/01 - 1977/08/14   Jaroslav Čermák a jeho doba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/08/18 - 1977/09/25   Eva Schultze-Knabe: Obrazy, kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/09/29 - 1977/10/30   František Ronovský: Obrazy z let 1970–1977, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/11/03 - 1977/12/04   Vitalij Volovič: Grafika, ilustrace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/11/04 - 1977/12/04   Sovětský politický plakát, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/12/08 - 1978/01/08   Julie Bauerová: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/12/08 - 1978/01/08   Karel Retter: Obrazy, akvarely, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/01/12 - 1978/02/12   Současný kubánský plakát - výběr ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/02/16 - 1978/03/10   Otakar Štembera: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/03/01 - 1978/03/30   Kijóši Saitó: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/03/23 - 1978/04/30   Jaroslav Bobek: Obrazy z let 1949 - 1977, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/05/04 - 1978/06/04   Znak a výraz - kaligrafie Dálného východu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/05/15 - 1978/05/28   Výstava členů Grekova studia Sovětské armády, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/06/01 - 1978/07/02   Polské malířství XX. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/07/06 - 1978/08/20   Jaroslav Grus: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/08/24 - 1978/09/24   Flámské malířství doby Rubensovy ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/09/14 - 1978/10/09   Jiří Šlitr: Kresby, Dům kultury, Ostrov (Karlovy Vary)
1978/09/28 - 1978/10/29   Alois Sopr: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/11/02 - 1978/12/04   Ruské a sovětské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/12/07 - 1979/01/07   František Jelínek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/12/07 - 1979/01/07   Karel Kuneš: Portréty malířů Karlovarska, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/01/11 - 1979/02/11   Síň deseti bambusů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/02/14 - 1979/03/11   Jan Wenig: Výbor z díla 1933-1972, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/02/14 - 1979/03/11   Vlasta Vostřebalová - Fischerová, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/03/15 - 1979/04/15   František Doležal: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/04/19 - 1979/05/20   Cyril Bouda: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/05/24 - 1979/06/24   Josef Liesler: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/06/22 - 1979/07/22   Polské malířství 19. století ze sbírek Hornoslezského muzea v Bytomi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/06/28 - 1979/07/29   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/08/02 - 1979/09/02   Karel Valter, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/09/06 - 1979/10/14   Dítě v českém výtvarném umění 19. a 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/10   Jiří Šalamoun: Kresby pro děti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1979/10/18 - 1979/11/19   Otakar Synáček, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/10/18 - 1980/11/05   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/11/22 - 1979/12/16   Jaroslav Klát, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/11/22 - 1979/12/16   Karlovarští výtvarní umělci ze sbírek GU Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/12/19 - 1980/01/21   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/12/19 - 1980/01/27   Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/02/05 - 1980/03/02   Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1980/02/07 - 1980/03/09   Jakub Schikaneder: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/03/13 - 1980/04/13   Dialog s přírodou v obrazech Jana Víška, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/03/13 - 1980/04/13   Vlastimil Květenský: Keramika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/04/17 - 1980/05/11   Západočeští umělci k 35. výročí Osvobození Československa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/05/15 - 1980/07/13   Antonín Slavíček 1870-1910, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/05/15 - 1980/07/13   Jan Slavíček 1900-1970, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/07/17 - 1980/08/24   Josef Jíra: Obrazy, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/07/18 - 1980/09/07   Polská tapisérie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/08/28 - 1980/09/28   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/08/28 - 1980/09/28   Mikuláš Galanda (1895-1938): Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/10/02 - 1980/11/02   Antonín Procházka: Obrazy, kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/11 - 1981/01   Mikuláš Galanda: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/11/08 - 1980/12/07   Miroslav Strnad: Kresby, plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/11/08 - 1980/12/08   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/12/11 - 1981/02/08   Z malířských salonů v Praze před sto lety, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/02/12 - 1981/03/29   Otto Gutfreund: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/02/28 - 1981/03/29   Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský: Obrazy (Absolventi AVU z let 1973-1974), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/04/02 - 1981/05/10   Jiří Švengsbír: Grafika, kresby, dekor na porcelán, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/04/30 - 1981/05/31   Alfons Mucha: Z malířského díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/05/14 - 1981/06/14   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/05/14 - 1981/06/14   Pavel Maur: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/06/18 - 1981/07/19   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/06/18 - 1981/08/30   Josef Šíma, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981/07/23 - 1981/08/23   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/08/27 - 1981/09/27   Albín Brunovský: Výběr z grafické tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/09/01 - 1981/09/27   Současná dánská grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/10/01 - 1981/11/01   Josef Šíma: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/10/02 - 1981/11/01   Milan Albich: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/10/08 - 1981/11   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/11/10 - 1981/12/06   Sovětská pobaltská grafika ze sbírek NG v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/11/12 - 1981/12/13   Břetislav Werner: Výběr z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/11/12 - 1981/12/13   František Muzika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/12/09 - 1982/01/31   Karlovarští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/02/04 - 1982/03/07   Milan Hes: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/02/04 - 1982/03/07   Otmar Homolka: Výběr z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/03/11 - 1982/05/02   Adolf Born: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/05/06 - 1982/06/27   Marta Taberyová: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/05/06 - 1982/06/27   Zdenek Seydl, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/05/25 - 1982/07/04   Jitka Svobodová: Kresby, objekty, Staroměstská radnice, Praha
1982/07/05 - 1982/08/07   Jiří Trnka: 1912 - 1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/07/08 - 1982/08/29   Bohdan Lacina: Celoživotní dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/08/26 - 1982/09/26   Karel Černý: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/09/02 - 1982/10/10   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/10/11 - 1982/11/14   Vladimír Komárek: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/10/11 - 1982/11/18   Zdeněk Miler: Kreslený film, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1982/10/11 - 1982/12/26   Zakladatelé české moderní grafiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1982/10/11 - 1982/12/26   Západočeské umění ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1982/10/28 - 1982/12/05   Sovětská knižní ilustrace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/11/17 - 1983/01/30   Užité umění Zapadočeského kraje, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/11/21- 1982/12/26   Jiří Šindler: Ilustrace a kaligrafie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1982/12/08 - 1983/01/30   Jan Samec: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983   Vincent Hložník: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/01 - 1983/02   Z české krajinomalby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/02/10 - 1983/03/13   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/02/17 - 1983/03/20   Ladislav Švarc: Porcelán, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/02/25 - 1983/11/15   Sociální tendence v české kresbě a grafice, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/03/03 - 1983/04/03   František Jelínek: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/03/13 - 1983/04/17   Jitka Svobodová: Kresby, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/03/13 - 1983/04/17   Motiv ženy v současném českém umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/03/24 - 1983/05/01   Západočeští výtvarníci k 35. výročí Vítězného února, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/04   František Jelínek: Výbor z malířského díla, Hornický dům kultury ROH (Výstavní síň HDK), Sokolov (Sokolov)
1983/04/05 - 1983/05/08   Tři mladí z Varny - bulharská grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/04/18 - 1983/04/22   Výrazový účinek linie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/04/24 - 1983/05/25   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/04/24 - 1983/05/31   Ludmila Jiříncová: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/05/05 - 1983/06/05   Karlovy Vary v umění dvou staletí - Výstava k 625. výročí založení Karlových Varů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/05/05 - 1983/06/05   Zdenek Rykr: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/05/26 - 1983/06/26   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/06/01 - 1983/06/30   Karel Valter: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/06/09 - 1983/07/10   Václav Bartovský: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/07/14 - 1983/08/14   Grigorij Musatov 1889-1941, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/07/31 - 1983/10/10   Grafická reprodukce obrazu v 17. a 18.století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/08/18 - 1983/09/18   Vincent Hložník: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/09/11 - 1983/10/10   Adriena Šimotová: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/09/11 - 1983/10/10   Umění akvarelu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/09/22 - 1983/10/16   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/09/29 - 1983/12/31   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/10/12 - 1983/11/10   Adolf Born pro děti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/10/12 - 1983/11/14   Děti a porcelán, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/10/20 - 1983/11/27   Rastislav Michal: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/11/01 - 1983/12/04   František Gross: Výběr z díla 1931-1983, Galerie Václava Špály, Praha
1983/11/19 - 1983/12/31   Bořivoj Hořínek: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/12/11 - 1983/12/31   Z české malby 19. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/01/19 - 1984/03/04   České malířství 19. a 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/02/05 - 1984/04/08   Jaroslav Vodrážka: Kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/02/12 - 1984/04/08   Marie Lacigová: Obrazy, kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/03/05 - 1984/04/08   České a slovenské malířství 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Staroměstská radnice, Praha
1984/03/09 - 1984/04/15   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, grafiky a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/03/20 - 1984/04/29   František Gross: Výběr z díla 1931-1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/04/15 - 1984/05/20   Bořivoj Žufan: Obrazy, akvarely, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/04/16 - 1984/04/27   Výtvarný účinek linie a barvy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/04/29 - 1984/05/29   Käthe Kollwitz: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/04/29 - 1984/11/30   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/05/27 - 1984/06/24   František Doležal: Kresby, studie, grafika. Jarmila Doležalová: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/05/27 - 1984/06/24   Olga Čechová: Ilustrace dětské knihy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/05/31 - 1984/06/30   Vítězslav Eibl: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/05/31 - 1984/07/01   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty 1973–1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/05/31 - 1984/09/30   Bohumil Kubišta, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1984/06/28 - 1984/07/22   Svatopluk Sulek: Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/07/01 - 1984/08/26   Václav Balšán: Kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/07/06 - 1984/08/16   Theodor Pištěk, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/07/12 - 1984/08/12   Evropské malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/07/15 - 1984/09/09   Vladimír Boudník: kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/07/25 - 1984/09/02   Z tvorby současných polských malířů a grafiků, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/08/22 - 1984/09/30   Slovenské malířství 20. století ze sbírky Národní galerie v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/08/23 - 1984/09/23   Jiří Šik: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/09/02 - 1984/10/07   Dalibor Stach: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/09/15 - 1984/10/30   Z českého malířství 20. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/10/16 - 1984/11/18   Jiří Šalamoun: Kresby pro děti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/11/17 - 1984/12/30   Západočeské umění ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/11/18 - 1985   Heinrich Vogeler 1872-1942: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/11/29 - 1984/12/16   Tkaná poezie - Výstava gobelínů Christy a Günthera Hoffmannových, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/01/24 - 1985/03/10   Karel Kuneš, Břetislav Werner: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/02/23 - 1985/03/20   Jan Šafránek: Kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/02/23 - 1985/04/08   Milada Kazdová: Výběr z tvorby 1935 - 1984, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/03/13 - 1985/04/28   Beneš Knüpfer: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/03/24 - 1985/04/21   František Jelínek: Akvarely, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/04/13 - 1985/05/30   Vladimír Tesař: Výběr z tvorby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/04/13 - 1985/12/31   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/04/28 - 1985/05/30   Petr Strnad: Kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/05/04 - 1985/06/02   Užité umění - členská výstava západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/06/02 - 1985/06/30   Alois Sopr: Výběr z díla 1945 - 1985, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/06/02 - 1985/07/07   Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/06/07 - 1985/07/14   Volné umění - členská výstava západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/06/22 - 1985/07/20   Současná benátská grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/07/14 - 1985/09/08   Západočeská keramika I, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/07/18 - 1985/09/01   Jaroslav Paur: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/07/25 - 1985/09/10   Současné polské výtvarné umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/09/19 - 1985/10/27   Jan Zrzavý: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/09/21 - 1985/03/11   Stanislav Kolíbal: Kresby a ilustrace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/10/15 - 1985/11/16   Petr Poš: Filmová tvorba, ilustrace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/10/15 - 1985/11/16   Výtvarný účinek barvy a linie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/10/31 - 1985/12/01   Vojtěch Tittelbach: Výběr malířského díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/11/10 - 1986   Z české malby 20. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/11/24 - 1986/02/21   Jiří Jun: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/12/05 - 1986/01/31   Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/12/05 - 1986/01/31   Václav Špála, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/12/19 - 1986/01/19   Jiří Bradáček: Výběr z díla 1922 - 1984: Plastiky a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1986/02/06 - 1986/03/02   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/03/06 - 1986/05/04   Adolf Zábranský, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/03/15 - 1986/04/20   Lev Šimák: Výběr z díla, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/04/01 - 1986/05/19   Ex libris, drobná grafika 20. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/04/03 - 1986/05/04   Jiří Bradáček: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/04/22 - 1986/05/29   100 vybraných grafik NDR, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/04/26 - 1986/05/26   Pavel Laška: Výběr z díla, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/05/08 - 1986/07/06   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/05/17 - 1986/12/31   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/05/25 - 1986/06/23   Jan Pelc: Kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/06/01 - 1986/06/29   Očima dětí, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/07/04 - 1986/07/16   40 let československého animovaného filmu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/07/04 - 1986/09/14   Malíři animovaného filmu ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/07/06 - 1987/06/29   Západočeská keramika II, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/07/22 - 1986/08/31   Vendula Ratajová: Obrazy, Josef Špaček: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/07/24 - 1986/09/14   Grafika a obrazy výtvarníků z Katowicz, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/08/02 - 1986/10/10   Štěpán Grygar: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/09/04 - 1986/09/28   Renzo Vespignani: Mezi dvěma válkami, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/09/18 - 1986/10/12   Bedřich Havránek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/10/14 - 1986/11/21   Josef Kluge: Animovaný film, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/10/14 - 1986/11/21   Olbram Zoubek: Výběr z díla 1958 - 1986, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/10/16 - 1986/11/30   Z nových zisků galerie umění 1976-1986, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/11/09 - 1987/02/25   Česká malba 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/11/29 - 1987/02/25   Historická grafika 17. a 18. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/12/04 - 1986/12/31   Grwp 56 Cymru / Skupina 56 Wales, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/01/29 - 1987/02/17   Friedensreich Hundertwasser: Obrazy, kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/02/05 - 1987/02/28   Josef Brož: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/03/03 - 1983/03/29   Anglická grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/03/03 - 1987/03/29   Japonské knižní značky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/03/12 - 1987/04/26   Ludvík Kohl: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/04/02 - 1984/04/19   Miloš Hana: Obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/04/12 - 1987/05/18   Milan Kraus: Malířské dílo, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/04/23 - 1987/12/31   Zakladatelé české moderní grafiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/04/30 - 1987/05/31   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/04/30 - 1987/05/31   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/05/01 - 12987/06/02   Napodobení a inspirace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/05/05 - 1987/05/31   Lumír Topinka: Z mezinárodních plenérů; Jaroslav Bocker: Ze sochařské tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/05/23 - 1987/07/05   Alois Moravec: Výběr z díla, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/06/04 - 1987/07/10   Jaroslav Šerých: Obrazy, ilustrace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/06/05 - 1987/07/26   Marcel Šulc: Výběr užitého umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/06/11 - 1987/07/12   Vojtěch Adamec: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/07/12 - 1987/08/23   Zdeněk Tůma: Malířské a scénografické dílo, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/07/23 - 1987/08/09   Malba a grafika krakovských výtvarníků, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/08/04 - 1987/08/31   Slovenská grafika k výročí SNP, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/08/13 - 1987/09/06   Nová maďarská malba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/09/05 - 1987/11/01   Výstava volné tvorby mladých výtvarníků Karlovarska, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/09/05 - 1987/11/07   Volná tvorba mladých karlovarských výtvarníků, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/09/17 - 1987/10/25   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/10/13 - 1987/11/16   Padesát let filmového studia Gottwaldov, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/11/05 - 1987/12/20   Vlastimil Květenský, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/11/21 - 1988/02/28   Česká malba 20. století ze sbírek Galerie Benedikta Rejta Louny, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/02/18 - 1988/03/20   Petr Rýdlo: Retrospektivní výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/03/12 - 1988/04/24   Současné čínské ex libris ze sbírky M. Humplíka, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/03/12 - 1988/04/24   Vojtěch Cinybulk: Kresby a grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/03/24 - 1988/04/24   Bronislav Losenický: Obrazy, Jiří Patera: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/03/26 - 1988/05/15   Břetislav Werner: Výběr z díla, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/04/28 - 1988/05/29   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/05/19 - 1988/05/31   Josef Wetzl: Obrazy, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/05/21 - 1988/06/26   Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965 - 1988, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/07/02 - 1988/07/24   Jan Samec ml.: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/07/02 - 1988/08/28   Adéla Matasová: Reliéfy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/07/08 - 1988/07/31   Herec v českém výtvarném umění ze sbírek Národní galerie v Praze - výstava v rámci MFF, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/07/29 - 1988/08/21   Laureáti štětínského festivalu současné polské malby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/08/04 - 1988/09/04   Karel Malich, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/09/03 - 1988/10/16   Vladimír Preclík: Sochařské dílo, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/09/08 - 1988/10/09   Karlovarští výtvarní umělci - volné a užité umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/09/10 - 1988/09/30   Zdeněk Halámek: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/10/08 - 1988/11/27   Jan Rajlich: Ruby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/10/12 - 1988/11/17   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/10/18 - 1988/10/31   Film a dětský výtvarný projev, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/11/10 - 1988/12/10   Obrazy a grafika sovětských autorů, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/11/22 - 1988/12/31   Ilustrace sovětské klasické literatury ze sbírek OGVU v Náchodě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1988/11/24 - 1988/12/23   Josef Čapek a děti, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/01/12 - 1989/02/15   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 88, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/01/15 - 1989/04/02   Západočeští umělci ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/01/16 - 1989/02/26   České sochařství 20. století ze sbírek galerie - sochařská kresba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/02/07 - 1989/03/21   Rudolf Svatek: Výběr z díla, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/02/11 - 1989/11/30   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/03/02 - 1989/04/24   Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/04/15 - 1989/06/04   Adolf Born: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/04/20 - 1989/05/28   Miroslav Tázler: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/04/26 - 1989/05/10   Náš svět. Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/04/29 - 1989/05/21   Vladimír Suchánek: Ex libris, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/05/27 - 1989/07/13   Milan Neubert: Keramika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/06/03 - 1989/06/30   Alfréd Justitz: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/06/10 - 1989/07/21   Karel Valter: Obrazy, grafika, kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/07/06 - 1989/08/07   Současné polské umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/08/17 - 1989/09/17   Vladimír Kompánek: Obrazy, sochy, hračky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/09/04 - 1989/09/23   Vladimír Suchánek: Ex libris, Galerie na mostě, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/09/21 - 1989/10/29   Josef Istler: Obrazy, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/10/12 - 1989/10/29   Italští výtvarníci z Viareggia, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/11/02 - 1989/12/03   Ivan Ouhel: Česká malba 80. a 90. let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/11/02 - 1989/12/03   Tomáš Švéda: Česká malba 80. a 90. let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/12/07 - 1990/01/10   Výtvarní umělci Karlovarska - uzavřená tvorba 1945-1988, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1990/01/18 - 1990/02/25   Imre Bak, István Nádler, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/03/01 - 1990/04/01   Jan Samec: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/03/10 - 1990/04/08   České sochařství 20. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/03/10 - 1990/04/08   Karel Šafář: Ex libris a drobná grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/04/07 - 1990/12/31   Evropská grafika 17.-18. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/04/12 - 1990/06/03   Popis jednoho zápasu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/04/14 - 1990/06/24   Tapiserie a skleněné objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/05/31 - 1990/07/15   Vladimír Radechovský: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/06/08 - 1990/07/01   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/07/03 - 1990/07/29   Libor Fára, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/07/08 - 1990/07/31   Výtvarná tvorba filmových a divadelních umělců - výstava k MFF, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/08/02 - 1990/09/02   Jiří Načeradský, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/08/12 - 1990/09/09   František Steker: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/09/15 - 1990/11/04   Oldřich Lípa: Sklo, kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/10/25 - 1990/12/02   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/10/25 - 1990/12/02   Vladimír Kokolia: Česká malba 80. a 90. let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/11 - 1990/12   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/11/05 - 1991/02/17   Kamil Lhoták, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/11/25 - 1991/02/17   Portrét a postava ve výtvarném projevu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/12/07 - 1991/01/20   Václav Balšán, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/12/13 - 1991/01/20   Zorka Ságlová: Práce z let 1965-1990, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/01/24 - 1991/03/17   ...a po deseti letech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/02   Grafické techniky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/02/07 - 1991/03/17   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/03/21 - 1991/05/12   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/04   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1991/04/06 - 1991/05/05   Jiří Šik: Výběr z tvorby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/05/01 - 1991/05/31   Výtvarný obor LŠU Ostrov, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/05/11 - 1991/06/16   Pavel Sukdolák: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/05/16 - 1991/06/23   Dalibor Chatrný: Kresby, Radoslav Kratina: Objekty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/05/21 - 1991/07/07   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1991/05/23 - 1991/06/23   3 Ways / Tři cesty - Současné britské malířství, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/06/01 - 1991/09/22   ...a po deseti letech, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1991/06/02 - 1991/06/23   Jiří Zavoral: Obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/06/27 - 1991/09/01   Jan Koblasa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/06/29 - 1991/07/28   Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/06/29 - 1991/07/28   Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991 (Obrazy, kresby, objekty), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/08/03 - 1991/08/25   Jan Šafránek: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/08/03 - 1991/08/31   Jan Šafránek: Výběr z tvorby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/08/03 - 1991/08/31   Jaroslava Severová: Kresba, grafika, instalace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/09/04 - 1991/09/29   Václav Plátek: Výběr z tvorby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/09/05 - 1991/10/27   V dimenzích prázdna, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/09/08 - 1991/09/29   Zdena Fibichová: Sochy a kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/10/05 - 1991/11/03   Nenávraty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/10/17 - 1991/11/17   František Kupka: Kresby a grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/10/31 - 1992/01/19   Jaroslav Róna: Průřez tvorbou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/11/10 - 1992/03/01   Konfrontace. Tvorba autorů Unie karlovarské oblasti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/01/23 - 1992/03/15   Karel Nepraš: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/02/21 - 1992/12/31   Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890 - 1938 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/03/14 - 1992/05/03   Jiří Kornatovský: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/05/16 - 1992/06/28   Ladislav Novák: Alchymáže a fotografie z akcí, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/07/08 - 1992/09/06   České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG v Hluboké n. Vltavou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/07/11 - 1992/08/28   Bohuslav Reynek 1892 - 1971. Výstava ke 100. výročí narození, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/09/05 - 1992/10/08   Zdeněk Halámek: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/09/05 - 1992/12/31   Malba a plastika 1.poloviny 20. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/09/17 - 1992/10/18   Inge-Rose Lippok, Peter Gross: Obrazy, prostorové objekty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/09/17 - 1992/11/01   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/10/10 - 1992/11/08   Jiří Ladocha: Sen o příběhu, příběh o snu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1992/10/22 - 1992/11/22   Rubin Schmidtke: Obrazy; Hans-Teewes Schadwinkel: Dřevěné plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/11/12 - 1993/01/10   Václav Benda: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/11/26 - 1992/12/31   Výstava stipendijních prací Unie karlovarské oblasti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/02/02 - 1993/04/12   Umění 60. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/02/04 - 1993/03/28   Přírůstky Národní galerie v Praze z let 1989-1992, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993/02/25 - 1993/03/21   Karl Klingbiel: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993/03 - 1993/12   Grafická tvorba 19. století ve sbírkách galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/04/02 - 1993/05/02   Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/04/17 - 1993/06/27   Karel Havlíček: Výběr z díla, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/05/07 - 1993/05/23   Vladimír Kraml: Návrhy, plakáty, interiérová řešení, reklama, obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/06 - 1993/07   Karel Havlíček: Výběr z díla, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
1993/07/03 - 1993/08/29   Socha hlína, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/09/04 - 1993/10/10   Jiří Nepasický: Obrazy, objekty, kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/09/11 - 1993/11/13   Historie ostrovských památek, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/10/10 - 1993/11/14   Ilustrace knih pro děti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/10/16 - 1993/11/01   Olga Haláková: Keramika, Petr Halák: Obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/11/13 - 1994/01/31   Mezinárodní malířský plenér Milíře 1993, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/11/26 - 1994/01/09   Jan Smejkal, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993/11/26 - 1994/01/09   Zdeněk Sýkora, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/01/12 - 1994/02/27   Zdeněk Sýkora, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/01/20 - 1994/03/06   Jiří Seifert: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/03/01 - 1994/05/15   Projevy barokního umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/03/01 - 1994/05/15   Realita - fantazie - sdělení, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/03/10 - 1994/05/01   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/03/17 - 1994/05/08   Skutečnost a iluze - tendence českého radikálního realismu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/04/07 - 1994/07/03   Vědecká ilustrace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/05/14 - 1994/06/26   Galerie MXM (Obrazy, kresby, objekty), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/05/19 - 1994/06/22   Prchavý svět japonského dřevořezu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/06/29 - 1994/08/28   Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890-1938 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/06/30 - 1994/09/04   Výstava studentů AVU Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/07/02 - 1994/08/28   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/07/09 - 1995   Kresby (Nové zisky fondu z let 1984-1994), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/07/21 - 1994/08/21   Pien Kuo-Čchiang: Krajina a člověk, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/09/03 - 1994/10/03   Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/09/08 - 1994/10/20   Pavel Nešleha, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/09/10 - 1994/11/20   Slovenské umění ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/09/14 - 1994/11/06   UB 12, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/09/17 - 1994/11/26   Ostrovský zámecký park v proměnách staletí, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/10/09 - 1994/11/20   Markéta Prachatická: Ilustrace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/10/22 - 1994/11/06   Arteterapie - Hledání, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/10/27 - 1994/12/04   Karel Malich (Česká kresba 1), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/11/17 - 1995/01/15   Pavel Opočenský: No title, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/11/26 - 1994/12/31   Mezinárodní malířský plenér Milíře 1994, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1994/12/09 - 1995/01/15   Pocta Goyovi - 20 aragonských malířů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/02//05 - 1995/09/17   Josef Váchal, Jan Konůpek, Anna Macková: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/02/09 - 1995/03/12   Pavel Nešleha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/03/02 - 1995/04/02   Autoři 12/15 a jejich generační okruh ze sbírek GU Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/03/09 - 1995/04/09   Jitka Svobodová (Česká kresba 2), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/04/04 - 1995/06/04   České umění 40. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/04/04 - 1995/06/18   T. F. Šimon: Grafická tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/04/05 - 1995/05/28   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/04/13 - 1995/05/07   Výstava diplomových prací studentů Technické univerzity v Mnichově, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/06/08 - 1995/06/28   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/06/08 - 1995/08/27   Jiří Beránek, Vladimír Novák, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/06/17 - 1995/07/30   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/06/21 - 1995/06/28   Dětská tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/06/29 - 1995/08/27   Jan Hísek: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/07/03 - 1995/08/31   Carl Thiemann: Barevné dřevořezy z počátku XX.století z vlastních sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/09/07 - 1995/10/22   Věra Janoušková: Sochy a koláže, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/09/07 - 1995/10/29   Stanislav Kolíbal (Česká kresba 3), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/09/10 - 1995/10/12   Zámecký park v Ostrově, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/09/14 - 1995/10/23   Karlovy Vary v pracích architektů studia A.J.T. Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/09/23 - 1995/10/31   Miroslav Tázler: Obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/10/15 - 1995/10/31   Výstava k přehlídce filmů pro děti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/11/11 - 1996/01/31   Mezinárodní malířský plenér Milíře 1994, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/11/23 - 1996/01/14   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/11/23 - 1996/01/14   Václav Boštík (Česká kresba 4), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/01/20 - 1996/02/25   Dávný příběh I: Figura v českém umění po roce 1945 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/01/25 - 1996/03/10   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/03/02 - 1996/03/31   Dávný příběh II: Figura v českém umění po roce 1945 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/03/09 - 1996/04/28   Černá a bílá, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1996/03/21 - 1996/05/08   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/03/26 - 1996/04/28   Ludmila Jiřincová v grafických sbírkách galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1996/04/04 - 1996/04/28   Polony + Šejvl: Architektonické práce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/05/02 - 1996/06/16   Vladislav Mirvald (Česká kresba 5), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/05/16 - 1996/06/16   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/06/27 - 1996/09/01   Evropské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/09/12 - 1996/10/27   Mladí a neklidní: Výstava studentů atelieru malby VŠUP Praha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/09/26 - 1996/11/10   Ladislav Novák (Česká kresba 6), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/09/28 - 1996/11/18   Dorozumívání - Verständigungen, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1996/11/14 - 1997/01/05   Jiří Jun: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/11/14 - 1997/01/05   Zakladatelé české moderní grafiky ze sbírek GU Karlovy Vary (1900-1920), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/11/15   Divadlo bratří Formanů: Barokní opera, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/11/23 - 1996/12/31   Mezinárodní malířský plenér Milíře 1996, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1997/01/09 - 1997/02/23   Klaus Horstmann-Czech: Značení prostoru / Raummarkierungen: Objekty a grafika / Objekte und Graphik, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/03/13 - 1997/04/20   Od pohádky k dobrodružství: Ilustrace pohádek v českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/03/13 - 1997/05/11   Miloš Ševčík (Česká kresba 7), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/03/17   Milan Kozelka: Podlet pod kukaččím hnízdem, Zenové nekrology, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/05/02 - 1997/09/28   Moser 1857-1997: 140 let sklárny Moser, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/05/15 - 1997/06/22   Adriena Šimotová (Česká kresba 8), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/07/05 - 1997/08/31   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/09/18 - 1997/11/09   Něco s osudem: Výtvarné umění 80. let ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/09/27 - 1997/10/19   Pavel Želechovský: Instalace: Velký úklid, Stará radnice, Ostrov (Karlovy Vary)
1997/10/23 - 1998/01/11   František Skála: Figury a tropy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/11/20 - 1998/01/11   Jan Kotík (Česká kresba 9), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/01/22 - 1998/02/22   Historická grafika ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/01/22 - 1998/03/01   Nové výpravy: Krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/03/05 - 1998/04/19   Klub konkrétistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/03/12 - 1998/04/26   Daisy Mrázková (Česká kresba 10), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/05/18 - 1998/06/25   Oscar Domínguez v Československu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/05/18 - 1998/06/28   Barvy století: České umění 40.-60. let 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/09/10 - 1998/10/25   Stanislav Podhrázský (Česká kresba 11), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/09/17 - 1998/11/01   Jaroslav Ježek: Porcelán, keramika, kresba, malba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/11/05 - 1999/02/21   Václav Špála ve sbírkách karlovarské galerie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/11/19 - 1999/01/24   Albín Brunovský v grafických sbírkách karlovarské galerie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/01/28 - 1999/02/28   Milíře - Kořen 1998: Výsledky mezinárodního malířského plenéru, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/03/04 - 1993/04/25   Jiří Mrázek (Česká kresba 12), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/03/11 - 1999/04/25   Sentimenty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/04/30 - 1999/06/27   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/05/06 - 1999/06/27   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/06/24 - 1999/08/29   Skupina Rubikon, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/07/03 - 1999/08/29   Cecil Beaton: The Dandy Photographer, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/09/09 - 1999/10/31   Karel Valter: Obrazy - kresby - grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/11/25 - 2000/01/30   František Steker: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/04/20 -   Historie ostrovského zámeckého parku, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2000/04/20 - 2000/07/09   Bilance I: Kresby 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2000/07 - 2000/09   Pohádky a mýty v grafice (Tvorba německých autorů v Čechách), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2000/07/07 - 2000/09/06   Jiří Laštovička. Porcelán Pro každý den, Karlovarské muzeum, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/07/07 - 2000/09/06   Jiří Laštovička: Porcelánový svět, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/07/07 - 2000/09/10   Alexander Hackenschmied: Fotografie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/09/14 - 2000/10/29   Olga Karlíková (Česká kresba 13), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/09/21 - 2000/11/19   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/10   Zdeněk Miler: Filmová a ilustrační tvorba pro děti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2000/11   František Steker: 20 kreseb pro Letohrádek Ostrov, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2000/11/04 - 2001/04/01   František Steker: Dvacet kreseb pro Letohrádek Ostrov, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2000/11/09 - 2001/01/28   Karel Fron: Poetické koláže, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/11/23 - 2001/01/28   Ladislav Švarc: Pokus o porcelán jinak, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/11/30 - 2001/01/21   Dotýkání and Pohlaďte si sochu: České sochařství 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/02/13 - 2001/03/25   Jiří John: Kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/04/05 - 2001/05/20   Jiří John: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/04/28 - 2001/07/31   Socha a porcelánový objekt, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/05/03 - 2001/07/08   Bilance II: Kresby 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/06/21 - 2001/08/05   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/06/22 - 2001/07/15   Ve víru nitra - Arteterapie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/07/06 - 2001/09/02   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/07/18 - 2001/09/16   Zdeněk Burian: Ilustrace a knižní obálky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/09/05 - 2001/10/31   Návraty k malbě, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/09/13 - 2001/10/28   Milan Maur: Vizuální koncepty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/09/21 - 2001/09/30   Souznění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/09/23 - 2001/10/31   Zdeněk Smetana: Filmová a ilustrační tvorba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/10/09 - 2001/10/31   Osobnosti českého moderního malířství, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2001/11/08 - 2002/01/27   Jiří John: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/11/15 - 2002/01/27   Graphic design education: Propagační grafika na SPŠK Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/03/07 - 2002/05/05   Vlasta Prachatická: Portréty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/03/14 - 2002/05/05   Werner Scholz: Obrazy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/04/25 - 2002/06/16   Bilance III: Grafika 2.poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/04/25 - 2002/09/15   Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/05/09 - 2002/06/23   Jan Samec: Fragmenty malby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/06/29 - 2002/08/31   Arnold Umlauf: Fotografie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/07/03 - 2002/09/15   Evropský secesní plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/09/07 - 2007/08   Pamětní síň města Ostrova, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/09/12 - 2002/09/30   Ve víru nitra - Arteterapie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/09/17 - 2002/10/31   Večerníček dětem, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/09/19 - 2002/11/10   Možnosti proměny: České umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/09/26 - 2002/10/27   Berenika Ovčáčková: Deset let grafické práce 1992 - 2002, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/09/26 - 2002/10/27   Lenka Březinová, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2002/11/21 - 2003/02/02   Zdenek Seydl, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/01/15 - 2003/03/30   Grafika 1. pol. 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/03/20 - 2003/05/04   Jiří Kovařík: Obrazy a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/05/06 - 2003/07/13   Theatrum mundi - Divadlo světa, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2003/05/06 - 2003/08/31   Michael Bílek: Dřevěné sochy, Alena Bílková: Kresby, grafiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2003/05/13 - 2003/06/28   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/07/06 - 2003/09/14   Barbora Šlapetová: Love Story (2 x 2)^2, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/07/23 - 2003/09/21   Grafická tvorba Františka Tichého, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2003/09/10 - 2003/10/31   Výtvarné umění nejen pro teenagery, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2003/09/23 - 2003/11/02   Eusebio Sempere: 1923 - 1985, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/11/13 - 2004/01/11   Vladimír Novák (Česká kresba 15), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004   Artkontakt 2004, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/01/22 - 2004/03/07   Petr Štěpán (Česká kresba 16), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/03/18 - 2004/04/25   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/04/29 - 2004/07/06   Jaroslav Vodrážka: Kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2004/04/29 - 2004/08/08   Václav Balšán: Obrazy, kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2004/05/06 - 2004/06/20   Jan Schýbal: Fotografie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/05/06 - 2004/06/20   Zbyněk Illek: Návrat k sobě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/15 - 2004/10/31   Jiří Šigut: Záznamy / Records, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2004/09/23 - 2004/10/31   Jiřímu Paterovi k poctě..., Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2004/09/30 - 2004/11/07   František Ronovský: Cesty k monumentalitě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/10/26 - 2004/12/19   Vladimír Kafka: Slunce mluví, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/11/18 - 2005/01/16   Svatopluk Klimeš: Stopy cest, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/02/03 - 2005/03/20   Václav Malina: Cestou - necestou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/03/24 - 2005/05/01   Tomáš Švéda: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/04/28 - 2005/06/28   Jenny Hladíková: Tapiserie - cesta - řeč. Práce z let 1966 - 2005, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/04/28 - 2005/07/03   O věcech přírodních, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/05/12 - 2005/06/19   Hana Purkrábková: Vybraná společnost, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/05/12 - 2005/06/19   Karel Pauzer: Trochu přírodopisu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/07 - 2005/08   Hana Purkrábková: Vybraná společnost, Karel Pauzer: Trochu přírodopisu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/07/03 - 2005/09/04   Tros Sketos Serios, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/07/14 - 2005/08/28   František Hodonský: Krajina roste nahá / Matrice a dřevořezy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/07/14 - 2005/08/28   Právo na krajinu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/09/07 - 2005/09/18   Právo na krajinu / Recht auf Landschaft, Muzeum Zlatý klíč, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/09/08 - 2005/10/30   Aleš Lamr (Česká kresba 17), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/09/08 - 2005/10/30   Jiří Jun: Trialog, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2005/09/15   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem - tisková konference, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/09/15 - 2005/10/30   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/10/05 -   Artkontakt 2005, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/10/13 - 2005/12/30   Petr Strnad: Obrazy. Výběr z díla 1955–2005, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/10/19   Zuzana Lapčíková: Moravské lidové písně, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/10/30   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/11/16 - 2005/12/30   Pocta Kupkovi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/01/12 - 2006/02/26   Václav Fiala: Pokus o retrospektivu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/04/27 - 2006/06/18   Milena Dopitová: Má vítr také paprsky? / Does wind also have rays?, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/04/27 - 2006/06/18   Walcha, město umění - Současná australská tvorba / Walcha City of Art - Contemporary Australian Art, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/05/04 - 2006/07/30   Günter Grass: Stíny / Schatten, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/05/11 - 2006/06/25   Erika Bornová, Tomáš Císařovský: Člověk a krajina, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/06/24 - 2006/10/01   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/06/24 - 2006/10/01   Nové výpravy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/07/01 - 2006/09/03   Theodor Pištěk: Obrazy / Paintings, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/08/03 - 2006/09/17   Oldřich Lípa: Kresby, odlesky skla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/09/16 - 2006/10/01   Artkontakt Karlovy Vary 2006: Outside/Inside, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/10/07 - 2006/11/26   Jiří Kačer: Kameny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/10/07 - 2006/11/26   Mikoláš Axmann: Tisky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/11/30 - 2007/01/28   Rudo Prekop: Zátiší 1989 - 2006: Still-lifes: pocty, pomníky, květiny a hrdinové / Homages, monuments, flowers and heroes, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/03/01 - 2007/05/08   Zlínský okruh: Současné výtvarní dění na Zlínsku, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/04/26 - 2007/06/17   Současná výtvarná fotografie na Karlovarsku, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/04/26 - 2007/07/08   Věra Janoušková: Anděl. Nové koláže, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/05/17 - 2007/06/24   Česká krajinomalba 1850-1950, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/05/31 - 2007/07/29   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/06/21 - 2007/09/16   Rozmanitá strohost. Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/06/30 - 2007/09/16   Antonín Střížek: Cinema, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/07/12 - 2007/09/16   Ivana Lomová: 2003 - 2006, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/09/20 - 2007/11/04   Miroslav Páral: Dvě cesty / Two Ways, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/09/29 - 2007/11/04   3+1 s výhledem do parku, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/10/06 - 2007/11/18   Druhý pohled / Die andere Sicht, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/11/07 - 2007/12/16   Artkontakt Karlovy Vary 2007: Trialog, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/11/22 - 2008/01/06   Andrej Bělocvětov, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/01/10 - 2008/03/02   Petr Veselý: Dveře, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/03/06 - 2008/04/27   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/03/11 - 2008/04/13   Petr Veselý: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/04/06 - 2008/05/04   Macht die Fenster auf! (Expressionismus und Kubismus - tschechisch), Rosenthal-Theater Selb, Selb
2008/04/24 - 2008/06/08   Alena Burešová: Mé druhé já...nebo první? Porcelán, keramika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2008/04/24 - 2008/06/08   Eduard Milka: Návraty do krajiny, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2008/04/26 - 2008/06/29   Karlovy Vary: Slavní u nás, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/05/05 - 2008/06/22   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/05/22 - 2008/06/29   Vary(i)ace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/24 - 2008/06/22   ARTinART, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/06/19 - 2008/09/07   Anna Vančátová: V barvě, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2008/06/19 - 2008/09/07   Sen a skutečnost (Grafická tvorba Heinricha Vogelera ve sbírkách galerie), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2008/06/26 - 2008/08/31   La Strada, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/07/06 - 2008/09/21   Armin Mueller-Stahl: Menschenbilder, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/09/12 - 2008/11/02   Vary(i)ace, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/09/18 - 2008/11/02   Mezi námi, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2008/11/13 - 2009/01/11   Aleš Lamr: Vsobě / InMe, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/01/15   Prezentace knihy: Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/01/15 - 2009/03/01   Václav Benda: Multifocus, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/04/23 - 2009/07/05   Danuše Nožičková: Výběr z tvorby / Obrazy, kresby, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/04/23 - 2009/07/05   Zdeňce Čepelákové, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/04/30 - 2009/06/21   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/05/16   Odpolední vrtošení, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/05/19   Thomas & Ruhller: Oranje / The Legends are here!, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/05/19 - 2009/07/05   Vendi M. Hůrka: Závan vrtochů III, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/05/27 - 2009/06/28   Výstava výtvarného odboru ZUŠ Ostrov, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/06/23   Der Hundertwisser / Pan Stovědoucí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/06/23 - 2009/08/30   Friedensreich Hundertwasser: Nana Hyaku Mizu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/07/05 - 2009/09/13   Pavel Mára: Negativ etc., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/07/16 - 2009/09/13   Monika Immrová: Tvary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/07/16 - 2009/09/27   Japonské exlibris, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/08/05 - 2009/09/27   Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2009/08/27 - 2009/10/18   Adolf Kašpar: Ilustrátor, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/09/17 - 2009/11/08   Alén Diviš: Malby a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/11/19 - 2010/03/07   Ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/01/21 - 2010/03/14   Václav Lokvenc: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/03/18 - 2010/05/02   Odkaz Martina Salcmana, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/04/22 - 2010/06/20   Jan Vičar: Lino a lžíce, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2010/04/22 - 2010/08/01   Vary(i)ace: Kresba 1, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2010/05/06 - 2010/06/16   JOINT - Viktor Chalepa, Jiří Hanek, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2010/05/13 - 2010/06/27   Jiří Šik a Linda Männel: Prolínání / Verknüpfungen, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/06/01 - 2010/09/19   České umění 1. poloviny 20. století, Kulturní centrum O. H. Hajeka, Prachatice (Prachatice)
2010/06/03 - 2010/09/19   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/06/24 - 2010/08/29   Viktor Munk: Skrytá tvář (obrazy, kresby), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2010/07/03 - 2010/09/12   Saigon Team, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/07/04 - 2010/08/29   Staré techniky / Mladé nápady, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2010/09/01 - 2010/10/12   Viktor Munk: Skrytá tvář (obrazy, kresby), Galerie u Vavřince, Chodov (Sokolov)
2010/09/09 - 2010/10/31   Šimon Brejcha: Buch Much, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2010/09/09 - 2010/10/31   Vary(i)ace: Kresba 2, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2010/09/23 - 2010/11/21   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/11/25 - 2011/01/30   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/02/24 - 2011/04/03   Richard Konvička: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/04/14 - 2011/06/26   ...ze sbírky III, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/04/28 - 2011/06/12   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/04/28 - 2011/06/12   Kameny a průzory Mirky Nové (1971-2011), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/06/16 - 2011/09/04   Karl Prantl & Uta Peyrer: Substance - barva - prostor / Substanz - Farbe - Raum, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/06/23 -   Jiří Zavoral, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/06/23 - 2011/10/02   1 x 50 Grafické listy 20. století ve sbírkách galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/06/30 - 2011/09/08   Future Systems Sofa: Jan Kaplický, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/06/30 - 201109/25   Vary(i)ace 3+1 = Porcelán, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/07/02 - 2011/09/04   Studio Barrandov - 80 let / Barrandov Studios - 80 Years, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/07/02 - 2011/10/09   Zlatá šedesátá, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/07/03 - 2011/10/09   Ars longa, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/09/08 - 2011/10/02   50/2: Padesát autorů českého grafického umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/09/09 - 2011/10/02   Ženské závislosti II., Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/09/15 - 2011/11/27   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/10/07 - 2012/01/08   La Strada 2011: Cesty v současném umění, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/12/08 - 2012/01/22   Jindra Husáriková jubilující, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/12/08 - 2012/01/29   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/01/08 - 2012/01/29   Glas - Gläser - Amgläsersten, Galerie Goller, Selb
2012/02/02 - 2012/04/09   Sklo - sklu - sklem, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/02/16 - 2012/04/08   Jiří Kolář: Proměny, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/02/16 - 2012/04/08   Roman Kameš: Indigo, šafrán, monzum, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/04/12 - 2012/05/03   Olomuciana, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/04/13 - 2012/05/03   Olomouciana: Pět pozic olomoucké malby, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/04/26 - 2012/06/24   Zdeněk Manina: Ostří se tupí, ostří se brousí, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/04/26 - 2012/08/26   Veronika Richterová: Letní byt, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/05/03 - 2012/08/26   Aleš Veselý: Kódy a prolínání, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/05/11 - 2012/06/24   Sláva! Huráá! To nejlepší z českého komiksu 1. pol. 20. století, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/06/30 - 2012/07/29   Jiří Trnka: Ve službách imaginace / Serving imagination, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/06/30 - 2012/09/30   Jak se šijí filmové kostýmy, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/07/01 - 2012/09/23   Jiří Slíva: Chaplin etc., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/07/01 - 2012/09/23   Slavnosti plakátů: Zdeněk Ziegler + film, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/07/26 - 2012/09/30   Ivo Křen: Carpe diem, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/09/07 - 2012/09/30   Design a krajina, krajina a design, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/09/13 - 2012/10/28   Michal Šarše: Balance - bilance, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/09/13 - 2012/10/28   Pavel Šlegl: Těžké obrazy, lehčí kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/09/14 - 2012/12/31   100 let hlavní budovy karlovarské galerie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/10/04 - 2012/11/18   Klát & Klát, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/10/06 - 2012/10/21   Milíře 2012: Canet, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/10/12 - 2012/10/21   Irena Jůzová: Benátské plátno, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/10/27 - 2012/12/30   Keramka v Becherově vile: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2012/11/08 - 2013/01/27   Svět Josefa Lady, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/02/07 - 2013/02/27   Moc, bezmoc, nadmoc, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/02/14 - 2013/04/01   Vítek Čapek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/03/07 - 2013/05/05   11 světů: Současná česká ilustrace pro děti, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/04/11 - 2013/06/16   Jakub Švéda: Fusionpoint, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/04/25 - 2013/06/16   Irena Jůzová: Holý opis, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/04/25 - 2013/06/30   Josef Mladějovský: Ona je to vlastně taková utopistická estetika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/04/25 - 2013/08/18   Jiří Načeradský: Kresby a grafiky 1956 - 2012, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/05/09 - 2013/06/23   Glastrialog: Sklo II, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/05/18 - 2013/06/16   Houby, houbičky aneb Jan Bružeňák kreslí s dětmi pro děti, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/06/21 - 2013/09/29   Michael Rittstein: Galaktické manšestráky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/06/29 - 2013/08/25   Cabani: 18 let práce pro MFF Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/06/29 - 2013/09/01   SENSORIUM: Contemporary Art, Film, Music, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/06/29 - 2013/09/08   František Skála: Nimbus, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/08/30 - 2013/09/29   Milan Ďuriš: Barva světla / Světelné instalace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/09/05 - 2013/11/10   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/09/12 - 2013/10/02   Ona B.: Skandál v kostele, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov (Sokolov)
2013/09/12 - 2013/10/20   Ona B.: Skandál ve vile, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/09/19 - 2013/11/10   Vojtěch Hynais: 1854 - 1925, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/11/05 - 2014/01/05   Legenda Josef Váchal, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/11/21 - 2014/01/26   Waldemar Fritsch a jeho doba (Porcelánová plastika 1925-1945), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/12/05 - 2014/01/26   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/01/30 - 2014/03/30   Peter Kozma: Neznámé světy, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/02/13 - 2014/03/23   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/03/27 - 2014/05/04   Oldřich Tichý: Jedním tahem těsně nad zemí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/04/03 - 2014/06/08   100 podob a 100 let Becherovy vily, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/04/04 - 2014/04/20   Hudba a výtvarné umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2014/04/24 - 2014/06/15   Jan Knap: Obrazy a kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2014/04/24 - 2014/06/15   Stanislav Kožený: Vary(i)ace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2014/04/24 - 2014/06/15   Svatopluk Klimeš: Ohňová země, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2014/05/16 - 2014/06/29   Diet Sayler: Fugy / Fugen, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/06/15 - 2016/06/26   Bambus, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/06/20 - 2014/08/03   Kubánský filmový plakát, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/06/26 - 2014/09/28   Jitka Kůsová: O lidském... / Pod kůží, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2014/07/05 - 2014/08/31   Karlovy Vary ve filmu, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/07/05 - 2014/09/07   Jaroslav Róna: Srdce Temnoty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/09/04 - 2014/10/05   Inge-Rose Lippok, Tilo Ettl: Dvě cesty / Dvě místa - Zwei Wege / Zwei Standorte, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/09/11 -   Stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/09/11 - 2014/11/09   Antonín Slavíček: Kameničky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/10/16 - 2015/01/25   Radek Pilař: Známé i neznámé podoby, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/11/20 - 2015/01/18   Jakub Obrovský: Arkádie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/02/05 - 2015/04/05   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/02/12 - 2015/04/04   Jiří Valenta: Malíř fotografem, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/04/11 - 2015/06/28   Stanislav Holý: Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/04/16 - 2015/06/14   Vladimír Škoda: Espace virtuel / virtuální prostor/ virtual space, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/05/07 - 2015/06/28   Luboš Vetengl: Makabrózní idylka, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/05/16 - 2015/07/12   Pavel Piekar: Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku (barevné linoryty, kresby), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/06/09 - 2015/09/27   Rozmanitá strohost II, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/07/04 - 2015/08/02   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/07/04 - 2015/08/30   Kouzelné světy Karla Zemana / Magic Worlds by Karel Zeman, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/07/12 - 2015/08/16   Václav Špála: Nemaluji krajiny, ale sebe, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/07/30 - 2015/09/27   Hele, kniha..., Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/08/06 - 2015/09/13   Jaroslav Horálek: Zápas s drakem, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/08/27 - 2015/09/27   Ivana Hejduková: 3 = zelenomodrá, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2015/09/03 - 2015/10/04   Jaroslav Vančát: Metastruktury, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/09/17 - 2015/11/08   Pavel Besta: Dotýkání, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/10/08 - 2015/11/08   Josef Fantura: Inspirace, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/11/19 - 2016/01/17   Jiří Kožíšek: Na růžích ustláno, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/11/19 - 2016/01/17   Karel Bečvář: Sumasumarum, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2015/11/26 - 2016/01/17   Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/02/04 - 2016/04/10   Jiří John: Malba, grafika, kresba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/02/05 - 2016/03/25   Borderline-Syndrom, Alfred-Kubin-Galerie, Sudetendeutsches Haus, Mnichov (München)
2016/02/11 - 2016/06/19   Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/04/21 - 2016/05/22   Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/04/21 - 2016/05/22   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70', Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/05/12 - 2016/07/10   Antonín Procházka (1882-1945): Štěstí tomu, kdo mne má, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/05/12 - 2016/07/10   Hana Fischerová: Odloženo, vráceno, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/05/12 - 2016/07/10   Michal Cihlář: Cestou, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/05/26 - 2016/06/26   Eugen Gomringer: Konkrétně / Konkret, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/05/26 - 2016/06/26   Robert S. Gessner: Zlatý řez / Goldener Schnitt, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/07/02 - 2016/09/04   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží 1959-1967, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/07/05 - 2016/08/28   Pocta velikánům: 80 let filmu ve Zlíně / Honoring the Greats: 80 Years of Film in Zlín, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/07/13 - 2016/09/11   Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/07/28 - 2016/10/16   Monika Havlíčková: Insula, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/07/28 - 2016/10/16   Ženské v(j)ecy: Současné mladé ženské umění severozápadních Čech, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/07/29 - 2016/10/16   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2016/09/15 - 2016/10/30   Tváře Ruska: Ruské malířství 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/09/22 - 2016/11/20   Zdeněk Sýkora fotografem (1937-1945), Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/11/10 - 2017/01/08   Václav Balšán: Obrazy a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/11/24 - 2017/01/01   Václav Sika: Ze života hmyzu a lidí, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/02/02 - 2017/04/02   Václav Šerák a žáci: Oheň, Hlína, Led / Václav Šerák and Pupils: Fire, Clay, Ice, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/02/09 - 2017/04/09   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/04/06 - 2017/05/08   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/04/13 - 2017/06/25   Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky: SČUG Hollar 1917-2017 - Výběr z grafických fondů galerie, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/04/27 - 2017/07/16   Dominik Lang: Inventura jednoho ostrova, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/04/27 - 2017/07/16   Expozice, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/05/18 - 2017/06/20   Jan Samec (1917-1988): Země zadumaná / Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/05/20   Zahradní slavnost, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/05/28   Den Otevřených dveří: O krajině, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/06/29 - 2017/09/03   Nepolapitelná struktura: Umění konstruktivistických a strukturálních tendencí ze sbírky Miroslava Velfla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/07/02 - 2017/09/10   Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/07/13 - 2017/09/03   Jan Samec (1917-1988): Země zadumaná / Obrazy, kresby, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
2017/07/27 - 2017/10/01   Lukáš Tůma: zá ti ším, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/07/27 - 2017/10/01   Petra Buzková Pjotra: Návraty k sobě, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/07/27 - 2017/10/01   Ve stínu šapitó: Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/09/14 - 2017/10/29   Joža a Franta Uprkovi ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/09/15 - 2017/10/29   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/09/21 - 2017/11/05   Skvrny - postavy - znaky - v kresbách - v obrazech - Vladimíra Nováka, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/11/02 - 2018/01/01   Alois Wachsman (1898-1942): Malířská vášeň pro hazardní hru, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/11/16 - 2018/01/28   Čapek & Čapek. Hravě světem velkých umělců Josefa a Karla, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/01/25 - 2018/03/04   Sochaři Gisela a Antonín Kuchařovi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/01/26 - 2018/03/04   Malíř Karel Retter (1928 - 2017), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/02/08 - 2018/04/01   Petr Poš: Pastviny, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/03/08 - 2018/04/22   Milan Knížák: Žít jinak, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/04/26 - 2018/06/10   Fenomén Ateliér papír a kniha: Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/04/27 - 2018/06/10   Štěpán W. Beránek: Od/sekávání, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/05/04 - 2018/06/24   Nezlomení: Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírky Michaila Karminského, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/05/10 - 2018/06/24   Aleš Svoboda: Program art, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/06/18 - 2018/09/30   Wunsiedelské vodní hry, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/06/22 - 2018/10/07   Buntes Gold: Peru očima současných německých výtvarnic, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/06/30 - 2018/09/25   Kameramani fotografují, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/07/01 - 2018/09/23   Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/07/08 - 2018/10/07   5 x 8 = 40, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/09/21 - 2018/10/28   Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/09/27 - 2018/11/04   Ivana Haiek: Infinitus conscientiam, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/10/27 - 2030/12/31   100 let 100 děl 100 umělců 100 osudů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/11/08 - 2019/01/06   Ondřej Michálek: Nová útočiště, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/11/16 - 2019/01/13   Tomáš Polcar: Hemisféry, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/02/28 - 2019/03/31   Uloženo v paměti: Porcelán Ladislava Švarce, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/03/15 - 2019/05/01   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/04/04 - 2019/05/26   Jiří Jiroutek, Pavel Planička: Jiná krajina, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/04/25 - 2019/06/09   Miloslav Polcar: Otevřené médium (Práce na papíře, tisky / objekty, instalace, autorské knihy), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2019/04/25 - 2019/06/09   Robert Vlasák: Rozhraní, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2019/05/10 - 2019/06/23   Otakar Slavík: Ohlédnutí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/05/31 - 2019/07/28   Nejen Broučci arch. Zdeňka Podhůrského, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/06/20 - 2019/10/06   Kateřina Štenclová, Kristýna Šormová: Otisky vnitřních map, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2019/06/20 - 2019/10/09   Markéta Váradiová: Aby se neviditelné stálo zjevným, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2019/06/29 - 2019/09/08   Michal Gabriel: Červený koberec, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/06/30 - 2019/09/08   Michal Gabriel: Socha je trvalou zprávou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/08/01 - 2019/09/29   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/09/19 - 2019/11/03   Vladimír Vašíček: Barevné partitury, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/10/03 - 2019/11/24   Otisky a stopy na kůži Evropy / Prints and traces on th skin of Europe, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/11/14 - 2020/01/05   Klub konkretistů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/11/15 - 2020/01/05   O 50 let později / 50 Years Later, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/11/28 - 2020/01/05   Jan Pelc: Obvykle jeden a půl, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/12/14 - 2020/02/23   Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb, Freiheitshalle Hof, Hof (Hof and der Saale)
2020/02/13 - 2020/03/01   Karlovarský salon 2020, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/02/20 - 2020/04/05   Studentský design 2020, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/05/12 - 2020/06/28   Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy ze sbírky Josepha Rejgehra, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/05/28 - 2020/09/13   Milan Maur: Záznamy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/06/04 - 2020/08/30   Odkud známe Vodníka a Polednici?, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/06/04 - 2020/08/30   Pravda - krása - posedlost: Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/07/02 - 2020/09/06   Objevené bohatsví: Grafická tvorba Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna ze sbírek galerie, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/09/11 - 2020/11/08   Jan Steklík: Kresby, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/09/17 - 2020/10/31   Adéla Matasová: Dialog, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/09/17 - 2020/10/31   Pravda - krása - posedlost 2: Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/09/24 - 2020/11/22   Emil Filla a Mánesaci na Malši, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/01/22 - 2021/04/11   Vladislav Mirvald: Dnes přilétli špačkové, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/04/16 - 2021/06/13   Tomáš Bím: Ohlédnutí II, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/04/23 - 2021/06/20   Ludmila Padrtová: Krajinou k abstrakci, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/05/07 - 2021/07/04   Jaroslava Pešicová: Jeviště nekonečných příběhů, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/05/07 - 2021/07/04   Josef Jíra: Divadlo světa, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/06/25 - 2021/08/29   Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/07/02 - 2021/09/05   František Skála: Hnědá duha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/07/15 - 2021/09/26   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/07/15 - 2021/09/26   Alena Kupčíková: Křídla z rubínu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/09/10 - 2021/10/31   Lenka Sárová Malíská: Přesahy, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/09/17 - 2021/11/14   Malíři světového jména: Jiří (Georges) Kars, Otakar Kubín-Coubine, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/11/12 - 2021/11/28   Anna Kopková: PaLidi, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/11/26 - 2022/01/09   Pavel Knapek: Čáry - stíny - duše, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/12/10 - 2022/02/06   Krysáci, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/02/17 - 2022/04/03   Karlovarský salon 22/2, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/02/24 - 2022/05/08   Jiří Jun: Neustálé hledání, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/04/21 - 2022/06/26   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/05/05 - 2022/08/21   Mezi sklem a porcelánem, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2022/05/06 - 2022/10/02   Sexies! Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2022/05/12 - 2022/06/26   Zbyněk Sekal: Kresby a komorní plastiky, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/06/01 - 2022/06/05   Naše mírová planeta budoucnosti, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/07/02 - 2022/09/11   Maxipes Fík a jiné psí kusy Jiřího Šalamouna, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/07/03 - 2022/08/28   Play it again: Studio Najbrt, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/09/02 - 2022/10/02   Něco mezi, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2022/09/08 - 2022/10/23   Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/09/15 - 2022/10/30   Karel Prášek: Dráhy, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/11/03 - 2022/12/31   Učitelé keramické školy po roce 1945, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/11/11 - 2023/01/08   Umění současné Keramky, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/11/14 - 2023/01/01   Výtvarní umělci na keramické škole (1945–1995), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/01/13 - 2023/02/26   Sny Grigorije Musatova, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/01/19 - 2023/02/12   Salon Krajské umělecké asociace, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/02/24 - 2023/04/16   Společně a konstruktivně: Německé a české konkrétní umění ve sbírce Galerie Gollar, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/03/03 - 2023/04/23   Katarína Brunclíková: Půvab uvadání, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/03/03 - 2023/04/23   Pavel Brunclík: Dvojí dotek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/04/28 - 2023/06/25   Naděžda Plíšková, Karel Nepraš, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/05/07 - 2023/06/25   Ivan Ouhel, Mimmo Roselli, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/05/12 - 2023/06/25   Gemeinsam und Konstruktiv, Freiheitshalle Hof, Hof (Hof and der Saale)
2023/05/12 - 2023/07/09   Bořivoj Hořínek: Fotograf na ostrově, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2023/07/01 - 2023/09/03   Barrandov Studio: 90 let od první klapky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/07/14 - 2023/10/01   Stuckisté v Ostrově, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2023/09/10 - 2023/11/05   Alfred Justitz: Quo vadis homine - Malířská cesta Alfreda Justitze (1879-1934), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/09/15 - 2023/10/26   Erwin Reiter: Energie a konstrukce, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/11/03 - 2024/01/07   Natvrdlí: Beautiful Horror, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/11/10 - 2024/01/07   Jan Pohribný: Spirituální krajina, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/11/23 -   Sedm dekád: Galerie umění Karlovy Vary (1953–2023), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/01/25 - 2024/03/03   Karlovarský salon (K poctě Milana Neuberta a Antonína Polonyho), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/02/02 - 2024/03/10   Wang Xin: V temné jeskyni, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/02/05 - 2026/12/31   Sbírka porcelánu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2024/03/08 - 2024/04/21   Jan Ságl: Zahradní partitury, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/03/22 - 2024/04/28   Jan Tichý, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/03/22 - 2024/05/05   Jan Tichý: Konstrukty vizí, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/05/03 - 2024/06/23   Vladimír Novák: Život je krátký a krátký je čas, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/05/12 - 2024/07/07   Říká se, že Nová vlna je mrtvá! Osmdesátá léta 20. století v českém umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2024/05/17 - 2024/06/23   Pavel Rajdl: Za obzorem, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/06/29 - 2024/07/06   Xénia Hoffmeisterová: Sen vhozený do mixéru, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/06/29 - 2024/08/25   Pocta Theodoru Pištěkovi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/07/14 - 2024/09/29   František Steker: Kresba, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2024/07/14 - 2024/09/29   František Steker: Kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2024/09/06 - 2024/10/20   Boris Jirků, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/09/21 - 2024/11/03   Sto let: Doteky umění, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
stálá expozice   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)

Galerie umění Karlovy Vary

date of exhibition   exhibition title
1948/06/13 - 1948/07/14   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze
1948/07/25 - 1948/08/25   Ferdinand Kotvald: Práce z let 1935 - 48
1948/09 - 1948/10   Vilém Kratochvíl
1949/08/15 - 1949/09/15   Jiří Kemr: Souborná výstava
1953/04/05 - 1953/04/26   Max Švabinský: Grafické dílo
1953/04/25 - 1953/05/10   Výstava místního průmyslu
1953/04/30 - 1953/06/14   Julius Mařák - obrazy ze sbírek NG v Praze
1953/06/23 - 1953/09/30   Vývoj vesmíru, země a člověka
1953/06/25 - 1953/09/30   Cestou Hanzelky a Zikmunda
1953/10/09 - 1953/10/20   Karel Vik: Kresby a grafika
1953/10/25 - 1953/11/15   Karlovarské středisko ČSVU
1953/10/25 - 1953/11/30   Sovětští výtvarníci dětem
1954/05/30 - 1954/06/10   Polský plakát
1954/06/06 - 1954/06/30   Karlovy Vary v umění 19. století
1954/06/13 - 1954/08/10   Jan Slavíček: Kresby a akvarely
1954/07/13 - 1954/08/10   Výstava hudebních nástrojů
1954/08/12 - 1954/08/29   Jan Spáčil: Obrazy
1954/08/12 - 1954/08/29   Výstava výtvarných prací členů krajského střediska ÚSČSVU
1954/09/19 - 1954/10/03   František Jelínek: Výběr z díla
1954/10/03 - 1954/11/07   Kolonie - ze sbírek Náprstkova muzea v Praze
1954/11/13 - 1954/12/05   Mongolsko. Zemědělská výstava - fotografie
1955/01/09 - 1955/02/13   Německá karikatura
1955/01/09 - 1955/02/13   Oravská přehrada v obrazech Eduarda Světlíka
1955/02/20 - 1955/03/03   Výstava obrazů Františka Podešvy z Valašska
1955/03/30 - 1955/03/31   Indické sochařství - fotografie, plastiky
1955/04/10 - 1955/05/15   Sochy a obrazy skupiny výtvarných umělců V. výtvarného střediska Praha
1955/05/07 - 1955/05/30   Karlovarští výtvarníci k 10. výročí osvobození Československa
1955/05/22 - 1955/06/21   Výstava čínského malířství
1955/06/11 - 1955/07/30   Současné české malířství
1955/07/01 - 1955/07/30   Adolf Kašpar: Ilustrace
1955/07/31 - 1955/09/24   Jaroslav Votruba: Vysoké Tatry
1955/08/07 - 1955/08/28   Krajská výstava prací učitelek a dětí mateřských škol
1955/09/11 - 1955/10/09   František Líbal: Obrazy
1955/10/02 - 1955/11/06   Výstava soch a obrazů karlovarských výtvarníků
1955/11/16 - 1955/12/16   Josef Liesler: Kresby a tempery z posledních let
1956/02/26 - 1956/04/20   Josef Navrátil: Výběr z díla
1956/02/26 - 1956/04/20   Současná tvorba českých umělců
1956/04/29 - 1956/06/30   Cyril Bouda: Výstava ilustrací
1956/06/01 - 1956/07/05   Mistrovské vystřihovánky čínského venkova
1956/06/03 - 1956/07/05   Česká grafika 19. století
1956/07/01 - 1956/09/02   Vojtěch Sedláček: Obrazy a grafika
1956/07/08 - 1956/09/30   Karlovy Vary ve výtvarném umění 18. a 19. století
1956/07/20 - 1956/09/20   Rumunská karikatura
1956/09/09 - 1956/09/26   Mikoláš Aleš a kniha
1956/09/30 - 1956/10/31   Japonský dřevoryt ze sbírek NG v Praze
1956/09/30 - 1956/10/31   Rembrandt van Rijn: Grafika, faksimile, reprodukce
1956/10/14 - 1956/11/18   Francouzské malířství 19. a 20. století - faksimile
1956/11/11 - 1956/12/09   Výstava karlovarských výtvarníků
1957/03/10 - 1957/04/26   Současná česká malířská a grafická tvorba
1957/04/28 - 1957/06/09   František Matoušek, Miloslav Troup: Výběr z díla
1957/06/16 - 1957/08/31   Antonín Hudeček: Výběr z životního díla 1890 - 1941
1957/08/25 - 1957/10/13   Břetislav Benda, Miloslav Holý: Sochy a obrazy
1957/10/06 - 1957/10/18   Grafické dílo Giovanni Battisty Piranesiho
1957/10/20 - 1957/11/17   Antonín Pelc, Vladimír Sychra: Obrazy, kresby, grafika
1957/11/24 - 1957/12/31   Jan Víšek: Kresby a akvarely z cest po Sovětském svazu
1957/11/24 - 1957/12/31   Společná výstava karlovarských a plzeňských výtvarných umělců
1958/03/20 - 1958/04/05   Současné československé umění
1958/04/06 - 1958/05/25   Willi Nowak: Výstava obrazů
1958/04/13 - 1958/06/02   Miha Maleš: Obrazy; Karel Putrih: Sochy
1958/04/27 - 1958/10/15   600 let Karlových Varů ve výtvarném umění
1958/05/09 - 1958/05/31   Honoré Daumier: Grafika, reprodukce
1958/06/29 - 1958/09/20   Ludvík Kuba: Malířské dílo
1958/08/01 - 1958/09/07   Kathe Kollwitzová: Grafika
1958/09/28 - 1958/11/09   Max Švabinský: Soubor grafiky z let 1948 - 1958
1958/10/26 - 1958/12/31   Karlovarští výtvarníci 1958
1958/11/10 - 1958/12/31   N. A. Pavlov, V. Smirnov: Leningrad v grafice
1959/03/08 - 1959/04/20   Obrazy současných malířů mladé generace
1959/05/02 - 1959/06/15   Stanislav Ježek: Obrazy, Josef Liesler: Obrazy
1959/06/21 - 1959/09/13   Umění bojující
1959/10/04 - 1959/11/26   Zakladatelé slovenského moderního umění
1959/10/06 - 1959/11/01   Lidové umění mongolské
1959/11/29 - 1959/12/31   Členská výstava karlovarských výtvarných umělců 1959
1959/11/29 - 1959/12/31   Tvůrčí skupina Krok - krajská pobočka SČVU z Ústí nad Labem
1960/01/09 - 1960/02/25   Současné moderní umění - nákupy z pražských výstav
1960/03/13 - 1960/05/15   Jan Trampota: Obrazy
1960/05/22 - 1960/06/26   Vilém Plocek: Obrazy ze Sovětského svazu
1960/05/29 - 1960/06/20   Výtvarná výchova na našich školách
1960/05/29 - 1960/06/26   Architekti a výtvarníci Karlovarsku
1960/07/03 - 1960/08/28   České moderní umění ze sbírek NG v Praze l.
1960/09/04 - 1960/10/30   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje 1956 - 1960, Karel Valter: Obrazy z jižních Čech 1957 - 1960
1960/10/30 - 1960/12/31   Karlovarští výtvarníci 1960
1961/03/05 - 1961/04/30   České umění 1945 - 1960 z majetku NG v Praze
1961/05/27 - 1961/06/30   Dětská výtvarná tvořivost
1961/06/08 - 1961/06/25   Výtvarníci k 40. výročí založení KSČ
1961/07/02 - 1961/08/20   Pravoslav Kotík: Sedmdesát obrazů
1961/07/09 - 1961/07/27   Miloš Bazovský: Výběr z díla
1961/08/17 - 1961/10/15   Václav Vojtěch Novák: Obrazy, Jan Kodet: Plastiky
1961/10/24 - 1961/11/08   Obrazy, sochy a grafika Armádního výtvarného studia Praha
1961/11/05 - 1961/12/31   I. Karlovarský salón
1961/11/10 - 1961/12/31   Ilja Jefimovič Repin: Kresby ze sbírek NG v Praze
1961/12/02 - 1961/12/31   Práce lidových umělců z kraje Karl-Marx-Stadt
1962/03/04 - 1962/04/20   Jan Lauda: Sochy
1962/03/04 - 1962/04/20   Vincenc Beneš: Z malířského díla
1962/04/22 - 1962/06/05   Plastiky malířů - ze sochařské tvorby českých malířů
1962/04/22 - 1962/06/24   Urbanisticko-architektonické návrhy na řešení Vřídla a lázeňského centra Karlových Varů
1962/05/08 - 1962/06/03   Polský filmový plakát
1962/05/27 - 1962/07/01   Domov a umění - umělecký průmysl a bytová kultura
1962/06/10 - 1962/07/15   Japonské grafické umění
1962/07/08 - 1962/08/19   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla
1962/07/08 - 1962/08/19   Opuštěná paleta: Tvorba předčasně zemřelých českých malířů ze sbírek NG v Praze
1962/08/26 - 1962/09/23   Martin Reiner: Sochy, kresby; František Jiroudek: Obrazy, kresby; Karel Souček. Obrazy, kresby
1962/09/30 - 1962/11/06   Jaroslav Koliha: Obrazy; Ladislav Pichl: Sochy
1962/09/30 - 1962/11/06   Jaroslav Mrva: Obrazy, Ladislav Zemánek: Sochy
1962/11/11 - 1962/12/31   Členská výstava ČSVU Karlovy Vary
1962/11/11 - 1962/12/31   Jan Spáčil: Obrazy
1962/12/01 - 1962/12/31   Výstava obrazů k 12. sjezdu KSČ
1963/02/10 - 1963/03/24   Sociální umění dvacátých let
1963/02/17 - 1963/03/31   Ľudovít Fulla: Grafika
1963/04/07 - 1963/05/26   Jan Kojan: Jižní Čechy
1963/04/07 - 1963/05/28   Japonský plakát z let 1962 - 1963
1963/06/05 - 1963/06/30   Karel Frauknecht: Obrazy; Zdeněk Jílek: Plastiky; Josef Šteffel: Obrazy
1963/06/19 - 1963/07/20   Dětské kresby na zastávce smrti
1963/06/21 - 1963/07/21   Josef Čapek
1963/07/10 - 1963/08/04   Jean Effel: Karikatury
1963/07/10 - 1963/08/04   Mahmud Sabri: Irácký lid v boji
1963/07/28 - 1963/09/15   Skupina 58
1963/08/14 - 1963/09/22   Národní mědirytecká dílna v Římě a její rytiny 16. - 19. století
1963/09/22 - 1963/11/03   II. Karlovarský salón 1963
1963/10/02 - 1963/10/30   Karel Tondl: Obrazy, monotypy
1963/11/10 - 1963/12/31   Rumunská architektura - fotografie
1963/11/13 - 1963/12/31   Českoslovenští výtvarníci v SSSR
1963/12/11   Josef Šíma, přednáška
1964/02/02 - 1964/02/23   Janie Niepceová: Fotografie
1964/02/02 - 1964/03/15   Jiří Krejčí, J. V. Schwartz: Obrazy, sochy
1964/03/01 - 1964/03/22   Kresby švédských dětí
1964/03/29 - 1964/05/03   Francouzská opera ve fotografii
1964/03/29 - 1964/05/24   Josef Lada: Obrazy, kresby, ilustrace
1964/05/10 - 1964/05/24   Střední průmyslová škola keramická - výstava žákovských prací
1964/05/27 - 1964/07/07   Soutěžní návrhy na výstavbu festivalového kina, mezinárodního hotelu a thermálního koupaliště v Karlových Varech
1964/05/31 - 1964/06/28   Jan Bauch: Obrazy, plastiky
1964/06/19 - 1964/06/28   Paříž ve fotografii
1964/07/03 - 1964/08/10   Francouzský impresionismus v reprodukcích NDR
1964/07/05 - 1964/08/23   Ota Janeček: Obrazy, kresby, plastiky
1964/07/29 - 1964/08/25   Alfréd Beier-Red: Přesně mířeno
1964/08/30 - 1964/10/11   Karel Souček: Obrazy, kresby
1964/10/16 - 1964/11/30   Meziválečná architektonická avantgarda - fotografie
1964/10/18 - 1964/12/31   Karlovarští výtvarníci 1964
1964/12/06 - 1964/12/31   Estonská grafika a užité umění
1965/03/16 - 1965/03/28   Malíři Umělecké besedy ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech
1965/04/22   Expresionismus v umění 20. stol.
1965/04/29   Malíři Bauhausu a Paul Klee
1965/05/06   Metafyzická malba, hnutí dada, surrealismus
1965/05/13   Neorealistické a neoklasicistické tendence
1965/05/20   Malířství po druhé světové válce
1965/06/05 - 1965/07/05   Výtvarní umělci k 20. výročí osvobození Československa
1965/07/11 - 1965/08/11   Jan Smetana: Nové obrazy a práce z období Skupiny 42
1965/07/11 - 1965/08/11   Kamil Lhoták: Kresby a grafika 1939–1965
1965/08/01 - 1965/09/05   Václav Špála: Obrazy, kresby, ilustrace
1965/09/12 - 1965/10/17   Tvůrčí skupina Radar
1965/10/10 - 1965/10/31   Architektonické práce - návrhy na přestavbu Karlových Varů
1965/10/24 - 1968/11/21   Současné proudy světové grafiky
1965/11/07 - 1965/12/15   Jaroslav Paur: Obrazy
1965/11/28 - 1965/12/31   Karlovarští výtvarníci 1965
1966/01/23 - 1966/03/13   Picasso a pařížská škola: Plakáty
1966/03/20 - 1966/05/09   Václav Rabas: Obrazy
1966/05/15 - 1966/06/19   Užitá grafika Brno 1960 až 1966
1966/06/26 - 1966/08/07   František Ronovský: Obrazy, kresby; Josef Klimeš: Sochy
1966/08/14 - 1966/09/25   Karel Chaba 1958-1966
1966/10/02 - 1966/11/20   Václav Tikal: Obrazy z posledních let
1966/11/25 - 1966/12/31   Karlovarští výtvarníci 1966
1967/01/22 - 1967/03/05   Brněnská bilance
1967/03/12 - 1967/04/19   Antonín Procházka: Kresby
1967/03/12 - 1967/04/19   Julie W. Mezerová: Obrazy
1967/04/19 - 1967/05/09   Stefka Coneva: Bulharské loutky
1967/05/14 - 1967/06/04   Francouzská fotografie Etoiles de Demain - Hvězdy zítřka
1967/05/14 - 1967/06/17   Výstava prací žáků a absolventů SPŠ keramické v Karlových Varech
1967/05/31   Mnichov - umělecké zvláštnosti a umělecká díla přednáší dr. Petr Spielmann
1967/06/09 - 1967/07/10   Josef Brož: Výběr z díla
1967/06/09 - 1967/07/10   Umělecké sklo - kolekce exponátů z Expo 67 Montreal; Oldřich Lípa: Grafické studie k vitrážím
1967/06/11 - 1967/07/10   Klaus P. Brehmer, Günther Keusen, Klaus Staeck: Grafika
1967/06/18 - 1967/07/23   Sergej Vasiljevič Gerasimov: Obrazy, akvarely
1967/07/16 - 1967/08/20   Jan Kotík: Výběr z díla; Miloš Urbásek: Grafika
1967/08/13 - 1967/09/23   Salvador Dalí
1967/08/20 - 1967/09/20   Intergrafik 1967 - mezinárodní výstava grafiky
1967/08/27 - 1967/10/01   Tvůrčí kolektiv Index
1967/08/27 - 1967/10/01   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby
1967/10/08 - 1967/11/19   Vincent Hložník: Grafika
1967/10/27 - 1967/12/31   Jan Zrzavý: Výběr z díla - obrazy, kresby, ilustrace
1967/11/26 - 1967/12/31   III. karlovarský salón
1968/01/07 - 1968/02/04   Alfréd Justitz: Výběr z díla
1968/01/07 - 1968/02/04   Bedřich Feuerstein: Scénické návrhy, architektonické projekty, obrazy
1968/03/10 - 1968/04/21   Holandské krajinářství 17. století
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté
1968/06/19 - 1968/06/30   Dítě a výtvarný projev 1968 - nejlepší práce dětí Západočeského kraje
1968/07/07 - 1968/08/04   Alois Vitík: Obrazy; Věra Janoušková: Sochy
1968/08/11 - 1968/09/15   Ladislav Postupa: Fotografie 1964-1968, Designed by Jaroslav Ježek: Porcelán
1968/09/29 - 1968/11/10   Malíři, sochaři, grafici socialistické republiky Jugoslávie
1968/11/10 - 1968/12/08   Současné francouzské malířství
1968/11/17 - 1968/12/31   Karlovarští výtvarníci k 50. výročí vzniku Československa
1969/03/16 - 1969/04/20   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1969/04/27 - 1969/05/25   Klub konkretistů a hosté domácí i zahraniční
1969/05/14   Beseda k výstavě Klub konkretistů
1969/06/15 - 1969/07/27   Bohumil Kubišta: Výběr z díla
1969/07/13 - 1969/08/03   Jubel Bartosch: Obrazy, grafika
1969/08/03 - 1969/08/31   Dada
1969/08/10 - 1969/09/07   Britta Dornoville de la Cour: Obrazy, kresby; Gunnar Romdahl: Obrazy
1969/09/09 - 1969/10/05   Adolf Hoffmeister: Podoby a koláže
1969/10/19 - 1969/11/16   Jindra Husáriková: Obrazy
1969/11/25 - 1969/12/31   Karlovarští výtvarníci 1969
1970/02/01 - 1970/02/28   Karel Havlíček: Kresby
1970/03/08 - 1970/04/05   Autoportréty českých umělců 1930 - 1969
1970/04/07 - 1970/05/10   Lenin věčně živý - Sovětské plakáty
1970/04/30 - 1970/05/15   Gerhard Kettner, Max Uhlig: Grafika
1970/05/17 - 1970/06/14   Bertil Wahlberg: Obrazy
1970/05/31 - 1970/06/21   Dětské výtvarné práce - přehlídka nejlepších prací krajské soutěže
1970/06/28 - 1970/07/26   Karel Kuneš: Plastiky
1970/09/06 - 1970/11/05   25 let výtvarného umění Karlovarska
1970/09/06 - 1970/11/05   Karlovarské sklo - Vývojové sklo Moser
1970/09/27 - 1970/11/08   Václav Brožík: Obrazy
1970/11/07 - 1970/11/30   Julie Bauerová: Obrazy
1970/11/10 - 1970/12/31   František Jiroudek
1971/03/07 - 1971/04/18   Moderní tapiserie art protis z let 1968–1970
1971/04/25 - 1971/05/30   Břetislav Werner
1971/05/21 - 1971/06/26   Albrecht Dürer: Reprodukce
1971/06/06 - 1971/07/18   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
1971/06/29 - 1971/08/15   Cyprián Majerník: Výběr z díla
1971/07/25 - 1971/09/05   Jan Wodyński: Obrazy
1971/07/25 - 1971/09/05   Stanislav Podhrázský: Obrazy, kresby
1971/09/26 - 1971/11/14   Proti válce! Výtvarná díla polských umělců
1971/11/21 - 1971/12/31   Výtvarné práce Karlovarska 1971
1972/01/23 - 1972/03/12   Výstavba NDR - grafika, plastiky
1972/01/23 - 1972/03/12   Zdeněk Veselý: Motivy z Francie
1972/03/19 - 1972/04/23   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970
1972/04/30 - 1972/05/21   Maďarská tapiserie a keramika
1972/05/14 - 1972/06/04   Sovětská grafika
1972/05/28 - 1972/07/02   Vlastimil Květenský: Kresby, keramika, bronz
1972/06/11 - 1972/06/25   Květa Horáková-Pechánková: Pieta za Lidice
1972/07/16 - 1972/08/27   Václav Hejna
1972/07/23 - 1972/08/27   Karlovarský porcelán
1972/09/02 - 1972/10/08   Ivan Gruber: Obrazy a kresby z let 1964 - 1971
1972/10/15 - 1972/11/12   Výběr z přírůstků Galerie umění Karlovy Vary 1962 - 1972
1972/11/19 - 1973/01/07   IV. Karlovarský salón
1972/11/23 - 1973/01/07   Ruské a sovětské malířství v reprodukcích
1972/11/26 - 1973/01/07   Litevská malba a grafika
1973/02/24 - 1973/03/06   Jaroslav Grus: Budujícím Československem
1973/03/10 - 1973/04/08   Armádní výtvarné studio Praha: Vítězný únor
1973/04/14 - 1973/05/16   I. členská výstava západočeské krajské organizace SČVU
1973/05/20 - 1973/06/17   Kubánský plakát
1973/05/20 - 1973/06/17   Současná maďarská grafika
1973/06/01 - 1973/06/30   Očima dětí: Výtvarné práce dětí z LŠU Karlovy Vary, z LŠU Ostrov n. Ohří a z ODPM Karlovy Vary
1973/06/20 - 1973/07/29   Josef Brož: Obrazy
1973/08/09 - 1973/09/20   Rumunská tapiserie, keramika a dřevěná plastika
1973/08/16 - 1973/10/07   České malířství 20. století (generace devadesátých let)
1973/09/20 - 1973/10/28   Výstava obrazů, soch a kreseb
1973/10/11 - 1973/11/13   Martin Benka: Výběr z díla
1973/11/08 - 1973/11/18   Užité umění Sibiře a Dálného východu
1973/11/22 - 1973/12/20   Vojtěch Sedláček: Souborná výstava obrazů a grafiky z let 1915-1971
1974/07/04 -   České a slovenské umění 20. století
1974/07/04 -   Karlovarské sklo a porcelán 19. a 20. století
1974/09/18 - 1974/10/10   K tradicím společného boje našich národů proti fašismu
1974/10/14 - 1974/11/14   Alexandr Žitomírský: Proti fašismu, proti válce!
1975/05/06 - 1975/05/29   Západočeští výtvarníci ke 30. výročí osvobození Československa
1975/06/05 - 1975/06/29   Nikolaj Nikolajevič Žukov: Grafika
1975/07/03 - 1975/08/03   Vladimír V. Modrý: Obrazy; Anatolij I. Kalašnikov: Grafika
1975/08/07 - 1975/09/28   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
1975/10/02 - 1975/11/09   Jan Štursa: Plastiky, kresby; Vratislav Nechleba: Obrazy
1975/11/13 - 1975/12/07   Jean Effel: Kresby
1975/12/11 - 1976/01/18   Mladí západočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa
1976/01/22 - 1976/02/22   Karel Holan: Výběr z díla
1976/02/26 - 1976/03/23   Vladimír Šolta: Výběr obrazů z posledních let
1976/03/25 - 1976/05/02   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika
1976/05/06 - 1976/06/20   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1976/06/03 - 1976/06/20   Očima dětí - Výstava k 15. výročí výtvarného oboru LŠU v Karlových Varech
1976/06/03 - 1976/06/20   Západočeští výtvarní umělci k 16. sjezdu a k 55. výročí založení KSČ
1976/06/24 - 1976/08/01   Česká krajinomalba 19. století ze sbírek NG v Praze a ZPČG v Plzni
1976/08/05 - 1976/10/03   České malířství 20. století - Generace Sociální skupiny a Devětsilu
1976/10/07 - 1976/11/07   František Gross: Výběr z díla
1976/10/07 - 1976/11/07   Marcel Šulc: Architektonická tvorba posledních 20 let
1976/11/11 - 1976/12/03   Savva Brodskij: Výběr z díla
1976/12/09 - 1977/01/15   Zdenka Bergrová: Knihy, Věroslav Bergr: Grafika, ilustrace, plastiky
1976/12/09 - 1977/01/16   Stanislav Hanzík: Sochy - obrazy
1977/01/20 - 1977/02/20   Jaroslav Vodrážka: Kresby, grafika
1977/01/24 - 1977/02/20   Jaromír Skřivánek
1977/02/24 - 1977/03/03   Vilém Nowak: Výběr z díla
1977/04/04 - 1977/05/08   Oldřich Smutný: Práce z let 1944 - 1976
1977/05/12 - 1977/07/03   Ota Janeček: Obrazy, plastiky
1977/07/01 - 1977/08/14   Jaroslav Čermák a jeho doba
1977/08/18 - 1977/09/25   Eva Schultze-Knabe: Obrazy, kresby, grafika
1977/09/29 - 1977/10/30   František Ronovský: Obrazy z let 1970–1977
1977/11/03 - 1977/12/04   Vitalij Volovič: Grafika, ilustrace
1977/11/04 - 1977/12/04   Sovětský politický plakát
1977/12/08 - 1978/01/08   Julie Bauerová: Výběr z díla
1977/12/08 - 1978/01/08   Karel Retter: Obrazy, akvarely
1978/01/12 - 1978/02/12   Současný kubánský plakát - výběr ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
1978/02/16 - 1978/03/10   Otakar Štembera: Výběr z díla
1978/03/01 - 1978/03/30   Kijóši Saitó: Grafika
1978/03/23 - 1978/04/30   Jaroslav Bobek: Obrazy z let 1949 - 1977
1978/05/04 - 1978/06/04   Znak a výraz - kaligrafie Dálného východu
1978/05/15 - 1978/05/28   Výstava členů Grekova studia Sovětské armády
1978/06/01 - 1978/07/02   Polské malířství XX. století
1978/07/06 - 1978/08/20   Jaroslav Grus: Obrazy
1978/08/24 - 1978/09/24   Flámské malířství doby Rubensovy ze sbírek Národní galerie v Praze
1978/09/28 - 1978/10/29   Alois Sopr: Výběr z díla
1978/11/02 - 1978/12/04   Ruské a sovětské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze
1978/12/07 - 1979/01/07   František Jelínek
1978/12/07 - 1979/01/07   Karel Kuneš: Portréty malířů Karlovarska
1979/01/11 - 1979/02/11   Síň deseti bambusů
1979/02/14 - 1979/03/11   Jan Wenig: Výbor z díla 1933-1972
1979/02/14 - 1979/03/11   Vlasta Vostřebalová - Fischerová
1979/03/15 - 1979/04/15   František Doležal: Výběr z díla
1979/04/19 - 1979/05/20   Cyril Bouda: Výběr z díla
1979/05/24 - 1979/06/24   Josef Liesler: Výběr z díla
1979/06/22 - 1979/07/22   Polské malířství 19. století ze sbírek Hornoslezského muzea v Bytomi
1979/06/28 - 1979/07/29   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979
1979/08/02 - 1979/09/02   Karel Valter
1979/09/06 - 1979/10/14   Dítě v českém výtvarném umění 19. a 20. století
1979/10/18 - 1979/11/19   Otakar Synáček
1979/10/18 - 1980/11/05   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979/11/22 - 1979/12/16   Jaroslav Klát
1979/11/22 - 1979/12/16   Karlovarští výtvarní umělci ze sbírek GU Karlovy Vary
1979/12/19 - 1980/01/21   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby
1979/12/19 - 1980/01/27   Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu
1980/02/07 - 1980/03/09   Jakub Schikaneder: Výběr z díla
1980/03/13 - 1980/04/13   Dialog s přírodou v obrazech Jana Víška
1980/03/13 - 1980/04/13   Vlastimil Květenský: Keramika
1980/04/17 - 1980/05/11   Západočeští umělci k 35. výročí Osvobození Československa
1980/05/15 - 1980/07/13   Antonín Slavíček 1870-1910
1980/05/15 - 1980/07/13   Jan Slavíček 1900-1970
1980/07/17 - 1980/08/24   Josef Jíra: Obrazy, grafika
1980/07/18 - 1980/09/07   Polská tapisérie
1980/08/28 - 1980/09/28   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce
1980/08/28 - 1980/09/28   Mikuláš Galanda (1895-1938): Obrazy, kresby
1980/10/02 - 1980/11/02   Antonín Procházka: Obrazy, kresby, grafika
1980/11/08 - 1980/12/07   Miroslav Strnad: Kresby, plastiky
1980/11/08 - 1980/12/08   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980
1980/12/11 - 1981/02/08   Z malířských salonů v Praze před sto lety
1981/02/12 - 1981/03/29   Otto Gutfreund: Výběr z díla
1981/02/28 - 1981/03/29   Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský: Obrazy (Absolventi AVU z let 1973-1974)
1981/04/02 - 1981/05/10   Jiří Švengsbír: Grafika, kresby, dekor na porcelán
1981/04/30 - 1981/05/31   Alfons Mucha: Z malířského díla
1981/05/14 - 1981/06/14   Pavel Maur: Výběr z díla
1981/06/18 - 1981/07/19   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla
1981/07/23 - 1981/08/23   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla
1981/08/27 - 1981/09/27   Albín Brunovský: Výběr z grafické tvorby
1981/09/01 - 1981/09/27   Současná dánská grafika
1981/10/01 - 1981/11/01   Josef Šíma: Výběr z díla
1981/10/02 - 1981/11/01   Milan Albich: Obrazy, kresby
1981/11/10 - 1981/12/06   Sovětská pobaltská grafika ze sbírek NG v Praze
1981/11/12 - 1981/12/13   Břetislav Werner: Výběr z tvorby
1981/11/12 - 1981/12/13   František Muzika
1981/12/09 - 1982/01/31   Karlovarští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ
1982/02/04 - 1982/03/07   Milan Hes: Obrazy
1982/02/04 - 1982/03/07   Otmar Homolka: Výběr z tvorby
1982/03/11 - 1982/05/02   Adolf Born: Grafika
1982/05/06 - 1982/06/27   Marta Taberyová: Výběr z díla
1982/05/06 - 1982/06/27   Zdenek Seydl
1982/07/05 - 1982/08/07   Jiří Trnka: 1912 - 1969
1982/07/08 - 1982/08/29   Bohdan Lacina: Celoživotní dílo
1982/08/26 - 1982/09/26   Karel Černý: Obrazy, kresby
1982/09/02 - 1982/10/10   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981
1982/10/11 - 1982/11/14   Vladimír Komárek: Výběr z díla
1982/10/28 - 1982/12/05   Sovětská knižní ilustrace
1982/11/17 - 1983/01/30   Užité umění Zapadočeského kraje
1982/12/08 - 1983/01/30   Jan Samec: Výběr z díla
1983/02/10 - 1983/03/13   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982
1983/02/17 - 1983/03/20   Ladislav Švarc: Porcelán
1983/03/03 - 1983/04/03   František Jelínek: Obrazy
1983/03/24 - 1983/05/01   Západočeští výtvarníci k 35. výročí Vítězného února
1983/04/05 - 1983/05/08   Tři mladí z Varny - bulharská grafika
1983/05/05 - 1983/06/05   Karlovy Vary v umění dvou staletí - Výstava k 625. výročí založení Karlových Varů
1983/05/05 - 1983/06/05   Zdenek Rykr: Obrazy
1983/06/09 - 1983/07/10   Václav Bartovský: Výběr z díla
1983/07/14 - 1983/08/14   Grigorij Musatov 1889-1941
1983/08/18 - 1983/09/18   Vincent Hložník: Obrazy
1983/09/29 - 1983/12/31   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983/10/20 - 1983/11/27   Rastislav Michal: Obrazy
1984   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
1984/01/19 - 1984/03/04   České malířství 19. a 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1984/03/09 - 1984/04/15   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, grafiky a kresby
1984/03/20 - 1984/04/29   František Gross: Výběr z díla 1931-1983
1984/05/31 - 1984/06/30   Vítězslav Eibl: Sochy
1984/05/31 - 1984/07/01   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty 1973–1983
1984/06/28 - 1984/07/22   Svatopluk Sulek: Praha
1984/07/06 - 1984/08/16   Theodor Pištěk
1984/07/12 - 1984/08/12   Evropské malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1984/07/25 - 1984/09/02   Z tvorby současných polských malířů a grafiků
1984/08/22 - 1984/09/30   Slovenské malířství 20. století ze sbírky Národní galerie v Praze
1984/08/23 - 1984/09/23   Jiří Šik: Obrazy
1984/11/29 - 1984/12/16   Tkaná poezie - Výstava gobelínů Christy a Günthera Hoffmannových
1985/01/24 - 1985/03/10   Karel Kuneš, Břetislav Werner: Výběr z díla
1985/03/13 - 1985/04/28   Beneš Knüpfer: Výběr z díla
1985/05/04 - 1985/06/02   Užité umění - členská výstava západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa
1985/06/07 - 1985/07/14   Volné umění - členská výstava západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa
1985/06/22 - 1985/07/20   Současná benátská grafika
1985/07/18 - 1985/09/01   Jaroslav Paur: Výběr z díla
1985/07/25 - 1985/09/10   Současné polské výtvarné umění
1985/09/19 - 1985/10/27   Jan Zrzavý: Výběr z díla
1985/10/31 - 1985/12/01   Vojtěch Tittelbach: Výběr malířského díla
1985/12/05 - 1986/01/31   Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby
1985/12/05 - 1986/01/31   Václav Špála
1986/02/06 - 1986/03/02   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby
1986/03/06 - 1986/05/04   Adolf Zábranský
1986/04/03 - 1986/05/04   Jiří Bradáček: Plastiky
1986/04/22 - 1986/05/29   100 vybraných grafik NDR
1986/05/08 - 1986/07/06   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986
1986/07/04 - 1986/07/16   40 let československého animovaného filmu
1986/07/04 - 1986/09/14   Malíři animovaného filmu ze sbírek Národní galerie v Praze
1986/07/22 - 1986/08/31   Vendula Ratajová: Obrazy, Josef Špaček: Plastiky
1986/07/24 - 1986/09/14   Grafika a obrazy výtvarníků z Katowicz
1986/09/04 - 1986/09/28   Renzo Vespignani: Mezi dvěma válkami
1986/09/13 - 1986/11/02   Olbram Zoubek: Výběr z díla 1958 - 1986
1986/09/18 - 1986/10/12   Bedřich Havránek
1986/10/16 - 1986/11/30   Z nových zisků galerie umění 1976-1986
1986/12/04 - 1986/12/31   Grwp 56 Cymru / Skupina 56 Wales
1987/01/29 - 1987/02/17   Friedensreich Hundertwasser: Obrazy, kresby, grafika
1987/02/05 - 1987/02/28   Josef Brož: Obrazy
1987/03/12 - 1987/04/26   Ludvík Kohl: Obrazy, kresby
1987/04/30 - 1987/05/31   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby
1987/04/30 - 1987/05/31   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby
1987/05/05 - 1987/05/31   Lumír Topinka: Z mezinárodních plenérů; Jaroslav Bocker: Ze sochařské tvorby
1987/06/04 - 1987/07/10   Jaroslav Šerých: Obrazy, ilustrace
1987/06/11 - 1987/07/12   Vojtěch Adamec: Sochy
1987/07/23 - 1987/08/09   Malba a grafika krakovských výtvarníků
1987/08/13 - 1987/09/06   Nová maďarská malba
1987/09/17 - 1987/10/25   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla
1987/11/05 - 1987/12/20   Vlastimil Květenský
1988/02/18 - 1988/03/20   Petr Rýdlo: Retrospektivní výběr z díla
1988/03/24 - 1988/04/24   Bronislav Losenický: Obrazy, Jiří Patera: Obrazy
1988/04/28 - 1988/05/29   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988
1988/05/19 - 1988/05/31   Josef Wetzl: Obrazy, grafika
1988/07/08 - 1988/07/31   Herec v českém výtvarném umění ze sbírek Národní galerie v Praze - výstava v rámci MFF
1988/08/04 - 1988/09/04   Karel Malich
1988/09/08 - 1988/10/09   Karlovarští výtvarní umělci - volné a užité umění
1988/10/12 - 1988/11/17   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy, kresby
1988/11/22 - 1988/12/31   Ilustrace sovětské klasické literatury ze sbírek OGVU v Náchodě
1988/11/24 - 1988/12/23   Josef Čapek a děti
1989/01/12 - 1989/02/15   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 88
1989/01/16 - 1989/02/26   České sochařství 20. století ze sbírek galerie - sochařská kresba
1989/03/02 - 1989/04/24   Stanislav Hanzík: Z ateliéru
1989/04/20 - 1989/05/28   Miroslav Tázler: Obrazy
1989/06/03 - 1989/06/30   Alfréd Justitz: Výběr z díla
1989/07/06 - 1989/08/07   Současné polské umění
1989/08/17 - 1989/09/17   Vladimír Kompánek: Obrazy, sochy, hračky
1989/09/21 - 1989/10/29   Josef Istler: Obrazy, grafika
1989/10/12 - 1989/10/29   Italští výtvarníci z Viareggia
1989/11/02 - 1989/12/03   Ivan Ouhel: Česká malba 80. a 90. let
1989/11/02 - 1989/12/03   Tomáš Švéda: Česká malba 80. a 90. let
1989/12/07 - 1990/01/10   Výtvarní umělci Karlovarska - uzavřená tvorba 1945-1988
1990/01/18 - 1990/02/25   Imre Bak, István Nádler
1990/03/01 - 1990/04/01   Jan Samec: Výběr z díla
1990/04/12 - 1990/06/03   Popis jednoho zápasu
1990/06/08 - 1990/07/01   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta
1990/07/08 - 1990/07/31   Výtvarná tvorba filmových a divadelních umělců - výstava k MFF
1990/08/02 - 1990/09/02   Jiří Načeradský
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo
1990/10/25 - 1990/12/02   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let
1990/10/25 - 1990/12/02   Vladimír Kokolia: Česká malba 80. a 90. let
1990/12/07 - 1991/01/20   Václav Balšán
1990/12/13 - 1991/01/20   Zorka Ságlová: Práce z let 1965-1990
1991/01/24 - 1991/03/17   ...a po deseti letech
1991/03/21 - 1991/05/12   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969
1991/05/16 - 1991/06/23   Dalibor Chatrný: Kresby, Radoslav Kratina: Objekty
1991/05/23 - 1991/06/23   3 Ways / Tři cesty - Současné britské malířství
1991/06/27 - 1991/09/01   Jan Koblasa
1991/09/05 - 1991/10/27   V dimenzích prázdna
1991/10/17 - 1991/11/17   František Kupka: Kresby a grafika
1991/10/31 - 1992/01/19   Jaroslav Róna: Průřez tvorbou
1992/01/23 - 1992/03/15   Karel Nepraš: Sochy
1992/07/08 - 1992/09/06   České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG v Hluboké n. Vltavou
1992/09/17 - 1992/10/18   Inge-Rose Lippok, Peter Gross: Obrazy, prostorové objekty
1992/09/17 - 1992/11/01   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931
1992/10/22 - 1992/11/22   Rubin Schmidtke: Obrazy; Hans-Teewes Schadwinkel: Dřevěné plastiky
1992/11/12 - 1993/01/10   Václav Benda: Obrazy
1993/02/04 - 1993/03/28   Přírůstky Národní galerie v Praze z let 1989-1992
1993/02/25 - 1993/03/21   Karl Klingbiel: Obrazy, kresby
1993/11/26 - 1994/01/09   Jan Smejkal
1993/11/26 - 1994/01/09   Zdeněk Sýkora
1994/01/20 - 1994/03/06   Jiří Seifert: Plastiky
1994/03/10 - 1994/05/01   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo
1994/03/17 - 1994/05/08   Skutečnost a iluze - tendence českého radikálního realismu
1994/05/19 - 1994/06/22   Prchavý svět japonského dřevořezu
1994/06/30 - 1994/09/04   Výstava studentů AVU Praha
1994/07/21 - 1994/08/21   Pien Kuo-Čchiang: Krajina a člověk
1994/09/14 - 1994/11/06   UB 12
1994/10/27 - 1994/12/04   Karel Malich (Česká kresba 1)
1994/11/17 - 1995/01/15   Pavel Opočenský: No title
1994/12/09 - 1995/01/15   Pocta Goyovi - 20 aragonských malířů
1995/03/02 - 1995/04/02   Autoři 12/15 a jejich generační okruh ze sbírek GU Karlovy Vary
1995/03/09 - 1995/04/09   Jitka Svobodová (Česká kresba 2)
1995/04/05 - 1995/05/28   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
1995/04/13 - 1995/05/07   Výstava diplomových prací studentů Technické univerzity v Mnichově
1995/06/08 - 1995/06/28   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records
1995/06/08 - 1995/08/27   Jiří Beránek, Vladimír Novák
1995/06/29 - 1995/08/27   Jan Hísek: Grafika
1995/09/07 - 1995/10/22   Věra Janoušková: Sochy a koláže
1995/09/07 - 1995/10/29   Stanislav Kolíbal (Česká kresba 3)
1995/09/14 - 1995/10/23   Karlovy Vary v pracích architektů studia A.J.T. Praha
1995/11/23 - 1996/01/14   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění
1995/11/23 - 1996/01/14   Václav Boštík (Česká kresba 4)
1996/01/20 - 1996/02/25   Dávný příběh I: Figura v českém umění po roce 1945 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
1996/01/25 - 1996/03/10   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900
1996/03/02 - 1996/03/31   Dávný příběh II: Figura v českém umění po roce 1945 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
1996/03/21 - 1996/05/08   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
1996/04/04 - 1996/04/28   Polony + Šejvl: Architektonické práce
1996/05/02 - 1996/06/16   Vladislav Mirvald (Česká kresba 5)
1996/05/16 - 1996/06/16   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty
1996/06/27 - 1996/09/01   Evropské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1996/09/12 - 1996/10/27   Mladí a neklidní: Výstava studentů atelieru malby VŠUP Praha
1996/09/26 - 1996/11/10   Ladislav Novák (Česká kresba 6)
1996/11/14 - 1997/01/05   Jiří Jun: Kresby
1996/11/14 - 1997/01/05   Zakladatelé české moderní grafiky ze sbírek GU Karlovy Vary (1900-1920)
1996/11/15   Divadlo bratří Formanů: Barokní opera
1997/01/09 - 1997/02/23   Klaus Horstmann-Czech: Značení prostoru / Raummarkierungen: Objekty a grafika / Objekte und Graphik
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1997/03/13 - 1997/04/20   Od pohádky k dobrodružství: Ilustrace pohádek v českém výtvarném umění
1997/03/13 - 1997/05/11   Miloš Ševčík (Česká kresba 7)
1997/03/17   Milan Kozelka: Podlet pod kukaččím hnízdem, Zenové nekrology
1997/05/02 - 1997/09/28   Moser 1857-1997: 140 let sklárny Moser
1997/05/15 - 1997/06/22   Adriena Šimotová (Česká kresba 8)
1997/07/05 - 1997/08/31   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let
1997/09/18 - 1997/11/09   Něco s osudem: Výtvarné umění 80. let ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
1997/10/23 - 1998/01/11   František Skála: Figury a tropy
1997/11/20 - 1998/01/11   Jan Kotík (Česká kresba 9)
1998/01/22 - 1998/02/22   Historická grafika ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
1998/01/22 - 1998/03/01   Nové výpravy: Krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
1998/03/05 - 1998/04/19   Klub konkrétistů
1998/03/12 - 1998/04/26   Daisy Mrázková (Česká kresba 10)
1998/05/18 - 1998/06/25   Oscar Domínguez v Československu
1998/05/18 - 1998/06/28   Barvy století: České umění 40.-60. let 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
1998/07/04 - 1998/08/30   Jindra Viková: Keramické a bronzové objekty, kresby a koláže /1975 - 1998/
1998/07/04 - 1998/08/30   Pavel Baňka: Všechno a nic / Everything and nothing
1998/09/10 - 1998/10/25   Stanislav Podhrázský (Česká kresba 11)
1998/09/17 - 1998/11/01   Jaroslav Ježek: Porcelán, keramika, kresba, malba
1998/11/05 - 1999/02/21   Václav Špála ve sbírkách karlovarské galerie
1998/11/19 - 1999/01/24   Albín Brunovský v grafických sbírkách karlovarské galerie
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
1999/01/28 - 1999/02/28   Milíře - Kořen 1998: Výsledky mezinárodního malířského plenéru
1999/03/04 - 1993/04/25   Jiří Mrázek (Česká kresba 12)
1999/03/11 - 1999/04/25   Sentimenty
1999/04/30 - 1999/06/27   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1999/05/06 - 1999/06/27   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev
1999/06/24 - 1999/08/29   Skupina Rubikon
1999/07/03 - 1999/08/29   Cecil Beaton: The Dandy Photographer
1999/09/09 - 1999/10/31   Karel Valter: Obrazy - kresby - grafika
1999/11/25 - 2000/01/30   František Steker: Kresby
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
2000/07/07 - 2000/09/06   Jiří Laštovička: Porcelánový svět
2000/07/07 - 2000/09/10   Alexander Hackenschmied: Fotografie
2000/09/14 - 2000/10/29   Olga Karlíková (Česká kresba 13)
2000/09/21 - 2000/11/19   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval
2000/11/09 - 2001/01/28   Karel Fron: Poetické koláže
2000/11/23 - 2001/01/28   Ladislav Švarc: Pokus o porcelán jinak
2000/11/30 - 2001/01/21   Dotýkání and Pohlaďte si sochu: České sochařství 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
2001/07/06 - 2001/09/02   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14)
2001/09/13 - 2001/10/28   Milan Maur: Vizuální koncepty
2001/11/08 - 2002/01/27   Jiří John: Kresby
2001/11/15 - 2002/01/27   Graphic design education: Propagační grafika na SPŠK Karlovy Vary
2002/03/07 - 2002/05/05   Vlasta Prachatická: Portréty
2002/03/14 - 2002/05/05   Werner Scholz: Obrazy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2002/05/09 - 2002/06/23   Jan Samec: Fragmenty malby
2002/07/03 - 2002/09/15   Evropský secesní plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně
2002/09/19 - 2002/11/10   Možnosti proměny: České umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
2002/11/21 - 2003/02/02   Zdenek Seydl
2003/03/20 - 2003/05/04   Jiří Kovařík: Obrazy a kresby
2003/05/13 - 2003/06/28   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika
2003/07/06 - 2003/09/14   Barbora Šlapetová: Love Story (2 x 2)^2
2003/09/23 - 2003/11/02   Eusebio Sempere: 1923 - 1985
2003/11/13 - 2004/01/11   Vladimír Novák (Česká kresba 15)
2004/01/22 - 2004/03/07   Petr Štěpán (Česká kresba 16)
2004/03/18 - 2004/04/25   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914
2004/05/06 - 2004/06/20   Jan Schýbal: Fotografie
2004/05/06 - 2004/06/20   Zbyněk Illek: Návrat k sobě
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století
2004/09/30 - 2004/11/07   František Ronovský: Cesty k monumentalitě
2004/10/26 - 2004/12/19   Vladimír Kafka: Slunce mluví
2004/11/18 - 2005/01/16   Svatopluk Klimeš: Stopy cest
2005/02/03 - 2005/03/20   Václav Malina: Cestou - necestou
2005/03/24 - 2005/05/01   Tomáš Švéda: Obrazy, kresby
2005/05/12 - 2005/06/19   Hana Purkrábková: Vybraná společnost
2005/05/12 - 2005/06/19   Karel Pauzer: Trochu přírodopisu
2005/07/03 - 2005/09/04   Tros Sketos Serios
2005/09/15   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem - tisková konference
2005/09/15 - 2005/10/30   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem
2005/10/13 - 2005/12/30   Petr Strnad: Obrazy. Výběr z díla 1955–2005
2005/10/19   Zuzana Lapčíková: Moravské lidové písně
2005/10/30   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem
2005/11/16 - 2005/12/30   Pocta Kupkovi
2006/01/12 - 2006/02/26   Václav Fiala: Pokus o retrospektivu
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
2006/05/04 - 2006/07/30   Günter Grass: Stíny / Schatten
2006/05/11 - 2006/06/25   Erika Bornová, Tomáš Císařovský: Člověk a krajina
2006/07/01 - 2006/09/03   Theodor Pištěk: Obrazy / Paintings
2006/08/03 - 2006/09/17   Oldřich Lípa: Kresby, odlesky skla
2006/09/16 - 2006/10/01   Artkontakt Karlovy Vary 2006: Outside/Inside
2006/10/07 - 2006/11/26   Jiří Kačer: Kameny
2006/10/07 - 2006/11/26   Mikoláš Axmann: Tisky
2006/11/30 - 2007/01/28   Rudo Prekop: Zátiší 1989 - 2006: Still-lifes: pocty, pomníky, květiny a hrdinové / Homages, monuments, flowers and heroes
2007/03/01 - 2007/05/08   Zlínský okruh: Současné výtvarní dění na Zlínsku
2007/05/17 - 2007/06/24   Česká krajinomalba 1850-1950
2007/05/31 - 2007/07/29   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems
2007/06/30 - 2007/09/16   Antonín Střížek: Cinema
2007/09/20 - 2007/11/04   Miroslav Páral: Dvě cesty / Two Ways
2007/10/06 - 2007/11/18   Druhý pohled / Die andere Sicht
2007/11/07 - 2007/12/16   Artkontakt Karlovy Vary 2007: Trialog
2007/11/22 - 2008/01/06   Andrej Bělocvětov
2008/01/10 - 2008/03/02   Petr Veselý: Dveře
2008/03/06 - 2008/04/27   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2008/04/26 - 2008/06/29   Karlovy Vary: Slavní u nás
2008/05/05 - 2008/06/22   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
2008/05/24 - 2008/06/22   ARTinART
2008/06/26 - 2008/08/31   La Strada
2008/07/06 - 2008/09/21   Armin Mueller-Stahl: Menschenbilder
2008/09/12 - 2008/11/02   Vary(i)ace
2008/11/13 - 2009/01/11   Aleš Lamr: Vsobě / InMe
2009/01/15   Prezentace knihy: Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky
2009/01/15 - 2009/03/01   Václav Benda: Multifocus
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky
2009/04/30 - 2009/06/21   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
2009/05/19   Thomas & Ruhller: Oranje / The Legends are here!
2009/06/23   Der Hundertwisser / Pan Stovědoucí
2009/06/23 - 2009/08/30   Friedensreich Hundertwasser: Nana Hyaku Mizu
2009/07/05 - 2009/09/13   Pavel Mára: Negativ etc.
2009/08/27 - 2009/10/18   Adolf Kašpar: Ilustrátor
2009/09/17 - 2009/11/08   Alén Diviš: Malby a kresby
2009/11/19 - 2010/03/07   Ze sbírky II. Člověk ve 20. století
2010/01/21 - 2010/03/14   Václav Lokvenc: Výběr z díla
2010/03/18 - 2010/05/02   Odkaz Martina Salcmana
2010/05/13 - 2010/06/27   Jiří Šik a Linda Männel: Prolínání / Verknüpfungen
2010/06/03 - 2010/09/19   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen
2010/07/03 - 2010/09/12   Saigon Team
2010/09/23 - 2010/11/21   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape
2010/11/25 - 2011/01/30   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2011/02/24 - 2011/04/03   Richard Konvička: Obrazy, kresby
2011/04/14 - 2011/06/26   ...ze sbírky III
2011/06/16 - 2011/09/04   Karl Prantl & Uta Peyrer: Substance - barva - prostor / Substanz - Farbe - Raum
2011/07/02 - 2011/09/04   Studio Barrandov - 80 let / Barrandov Studios - 80 Years
2011/07/02 - 2011/10/09   Zlatá šedesátá
2011/07/03 - 2011/10/09   Ars longa
2011/09/15 - 2011/11/27   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy
2011/12/08 - 2012/01/22   Jindra Husáriková jubilující
2011/12/08 - 2012/01/29   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2012/02/16 - 2012/04/08   Jiří Kolář: Proměny
2012/02/16 - 2012/04/08   Roman Kameš: Indigo, šafrán, monzum
2012/05/03 - 2012/08/26   Aleš Veselý: Kódy a prolínání
2012/06/30 - 2012/07/29   Jiří Trnka: Ve službách imaginace / Serving imagination
2012/07/01 - 2012/09/23   Jiří Slíva: Chaplin etc.
2012/07/01 - 2012/09/23   Slavnosti plakátů: Zdeněk Ziegler + film
2012/09/13 - 2012/10/28   Michal Šarše: Balance - bilance
2012/09/13 - 2012/10/28   Pavel Šlegl: Těžké obrazy, lehčí kresby
2012/09/14 - 2012/12/31   100 let hlavní budovy karlovarské galerie
2012/10/04 - 2012/11/18   Klát & Klát
2012/11/08 - 2013/01/27   Svět Josefa Lady
2013/02/14 - 2013/04/01   Vítek Čapek
2013/04/11 - 2013/06/16   Jakub Švéda: Fusionpoint
2013/06/29 - 2013/08/25   Cabani: 18 let práce pro MFF Karlovy Vary
2013/06/29 - 2013/09/01   SENSORIUM: Contemporary Art, Film, Music
2013/09/05 - 2013/11/10   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové
2013/09/19 - 2013/11/10   Vojtěch Hynais: 1854 - 1925
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary
2013/11/21 - 2014/01/26   Waldemar Fritsch a jeho doba (Porcelánová plastika 1925-1945)
2013/12/05 - 2014/01/26   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
2014/02/13 - 2014/03/23   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného
2014/03/27 - 2014/05/04   Oldřich Tichý: Jedním tahem těsně nad zemí
2014/04/03 - 2014/06/08   100 podob a 100 let Becherovy vily
2014/05/16 - 2014/06/29   Diet Sayler: Fugy / Fugen
2014/06/20 - 2014/08/03   Kubánský filmový plakát
2014/07/05 - 2014/09/07   Jaroslav Róna: Srdce Temnoty
2014/09/11 -   Stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary
2014/09/11 - 2014/11/09   Antonín Slavíček: Kameničky
2014/11/20 - 2015/01/18   Jakub Obrovský: Arkádie
2015/02/05 - 2015/04/05   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch
2015/04/16 - 2015/06/14   Vladimír Škoda: Espace virtuel / virtuální prostor/ virtual space
2015/07/04 - 2015/08/02   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva)
2015/08/06 - 2015/09/13   Jaroslav Horálek: Zápas s drakem
2015/09/17 - 2015/11/08   Pavel Besta: Dotýkání
2015/11/19 - 2016/01/17   Jiří Kožíšek: Na růžích ustláno
2015/11/19 - 2016/01/17   Karel Bečvář: Sumasumarum
2016/02/04 - 2016/04/10   Jiří John: Malba, grafika, kresba
2016/04/21 - 2016/05/22   Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
2016/04/21 - 2016/05/22   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70'
2016/05/26 - 2016/06/26   Eugen Gomringer: Konkrétně / Konkret
2016/05/26 - 2016/06/26   Robert S. Gessner: Zlatý řez / Goldener Schnitt
2016/07/02 - 2016/09/04   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží 1959-1967
2016/07/05 - 2016/08/28   Pocta velikánům: 80 let filmu ve Zlíně / Honoring the Greats: 80 Years of Film in Zlín
2016/09/15 - 2016/10/30   Tváře Ruska: Ruské malířství 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
2016/11/10 - 2017/01/08   Václav Balšán: Obrazy a kresby
2017/02/02 - 2017/04/02   Václav Šerák a žáci: Oheň, Hlína, Led / Václav Šerák and Pupils: Fire, Clay, Ice
2017/04/06 - 2017/05/08   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum
2017/05/18 - 2017/06/20   Jan Samec (1917-1988): Země zadumaná / Obrazy, kresby
2017/05/28   Den Otevřených dveří: O krajině
2017/06/29 - 2017/09/03   Nepolapitelná struktura: Umění konstruktivistických a strukturálních tendencí ze sbírky Miroslava Velfla
2017/09/14 - 2017/10/29   Joža a Franta Uprkovi ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně
2017/09/15 - 2017/10/29   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového
2017/11/02 - 2018/01/01   Alois Wachsman (1898-1942): Malířská vášeň pro hazardní hru
2018/01/25 - 2018/03/04   Sochaři Gisela a Antonín Kuchařovi
2018/01/26 - 2018/03/04   Malíř Karel Retter (1928 - 2017)
2018/03/08 - 2018/04/22   Milan Knížák: Žít jinak
2018/05/04 - 2018/06/24   Nezlomení: Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírky Michaila Karminského
2018/06/30 - 2018/09/25   Kameramani fotografují
2018/09/21 - 2018/10/28   Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit
2018/10/27 - 2030/12/31   100 let 100 děl 100 umělců 100 osudů
2018/11/16 - 2019/01/13   Tomáš Polcar: Hemisféry
2019/03/15 - 2019/05/01   Mapa světa Karla Teigeho
2019/05/10 - 2019/06/23   Otakar Slavík: Ohlédnutí
2019/06/29 - 2019/09/08   Michal Gabriel: Červený koberec
2019/06/30 - 2019/09/08   Michal Gabriel: Socha je trvalou zprávou
2019/09/19 - 2019/11/03   Vladimír Vašíček: Barevné partitury
2019/11/14 - 2020/01/05   Klub konkretistů
2019/11/15 - 2020/01/05   O 50 let později / 50 Years Later
2020/02/13 - 2020/03/01   Karlovarský salon 2020
2020/05/28 - 2020/09/13   Milan Maur: Záznamy
2020/09/24 - 2020/11/22   Emil Filla a Mánesaci na Malši
2021/01/22 - 2021/04/11   Vladislav Mirvald: Dnes přilétli špačkové
2021/04/23 - 2021/06/20   Ludmila Padrtová: Krajinou k abstrakci
2021/07/02 - 2021/09/05   František Skála: Hnědá duha
2021/09/17 - 2021/11/14   Malíři světového jména: Jiří (Georges) Kars, Otakar Kubín-Coubine
2021/11/26 - 2022/01/09   Pavel Knapek: Čáry - stíny - duše
2022/02/17 - 2022/04/03   Karlovarský salon 22/2
2022/04/21 - 2022/06/26   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě
2022/06/01 - 2022/06/05   Naše mírová planeta budoucnosti
2022/07/03 - 2022/08/28   Play it again: Studio Najbrt
2022/09/08 - 2022/10/23   Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích
2022/11/14 - 2023/01/01   Výtvarní umělci na keramické škole (1945–1995)
2023/01/13 - 2023/02/26   Sny Grigorije Musatova
2023/03/03 - 2023/04/23   Katarína Brunclíková: Půvab uvadání
2023/03/03 - 2023/04/23   Pavel Brunclík: Dvojí dotek
2023/05/07 - 2023/06/25   Ivan Ouhel, Mimmo Roselli
2023/07/01 - 2023/09/03   Barrandov Studio: 90 let od první klapky
2023/09/10 - 2023/11/05   Alfred Justitz: Quo vadis homine - Malířská cesta Alfreda Justitze (1879-1934)
2023/11/10 - 2024/01/07   Jan Pohribný: Spirituální krajina
2023/11/23 -   Sedm dekád: Galerie umění Karlovy Vary (1953–2023)
2024/01/25 - 2024/03/03   Karlovarský salon (K poctě Milana Neuberta a Antonína Polonyho)
2024/03/08 - 2024/04/21   Jan Ságl: Zahradní partitury
2024/05/03 - 2024/06/23   Vladimír Novák: Život je krátký a krátký je čas
2024/06/29 - 2024/08/25   Pocta Theodoru Pištěkovi
2024/09/06 - 2024/10/20   Boris Jirků
nekonala se   Frauknecht, Patera, Tázler, Fládr: Obrazy, sochy
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století
stálá expozice   České umění 2. pol. 20. stol. ze sb. GUKV

Galerie umění Karlovy Vary

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1948   Vilém Kratochvíl
  1949   Jiří Kemr: Souborná výstava
  1956   Cyril Bouda: Výstava ilustrací
  1958   Willi Nowak: Výstava obrazů
  1962   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla
  1963   Jan Kojan: Jižní Čechy
  1964   Miloslav Holý
  1965   Emil Filla: České středohoří
  1966   Vladimír Vašíček
  1967   Antonín Procházka: Kresby
  1967   Kresby Karla Havlíčka
  1967   Obrazy Jindry Husárikové
  1967   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby
  1969   Adolf Hoffmeister: Podoby a koláže
  1969   Bohumil Kubišta: Výběr z díla
  1970   František Jiroudek
  1970   Karel Havlíček: Kresby
  1970   Miroslav Jodas: Fotografie 1965-70
  1970   Věra Martincová: Keramika
  1970   Zdeněk Miler a jeho kreslené filmy
  1971   Adéla Matasová
  1971   Břetislav Werner
  1971   Jan Wodyński: Obrazy
  1971   Stanislav Podhrázský: Obrazy, kresby
  1972   Ladislav Švarc / Porcelán
  1972   Václav Hejna
  1972   Zdeněk Smetana
  1973   Martin Benka (Národní umělec)
  1976   František Gross
  1976   Savva Brodskij: Výběr z díla
  1976?   Marcel Šulc: Architektonická tvorba '65 - 75
  1977   Jaroslav Vodrážka: Kresby a grafika
  1977   Ota Janeček: Výběr z díla
  1977   Vitalij Michajlovič Volovič
  1978   František Jelínek
  1978   Jaroslav Bobek: Obrazy z let 1949-1977
  1978   Otakar Štembera: Obrazy, kresby, karikatury
  1979   František Doležal: Obrazy, kresby, studie 1928 - 1978
  1979   Jaroslav Klát
  1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce
  1979   Josef Liesler: Výběr z díla
  1979   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby
  1979   Otakar Synáček
  1979   Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu
  1980   Antonín Slavíček 1870-1910
  1980   Josef Jíra: Obrazy - grafika
  1980   Miroslav Strnad: Kresby a plastiky (Výbor z díla)
  1980   Vlastimil Květenský
  1981   Milan Albich: Obrazy, kresby
  1981   Oldřich Blažíček 1887-1953: Výběr z díla
  1981   Sto jedna grafických listů Albína Brunovského
  1982   Adolf Born: Grafika
  1982   Jan Samec
  1982   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1981
  1982   Jiří Šindler: Ilustrace, kaligrafie
  1982   Milan Hes: Obrazy
  1982   Otmar Homolka: Obrazy, kresby, sochy
  1982   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982
  1983   Adriena Šimotová: Grafika
  1983   Bořivoj Hořínek: Fotografie
  1983   František Jelínek: Výbor z malířského díla
  1983   Karel Valter: Grafika
  1983   Ladislav Švarc: Porcelán
  1983   Rastislav Michal: Malby
  1983   Václav Bartovský: Výběr z díla
  1984   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty (1973–1983)
  1984   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty (1973–1983)
  1984   František Doležal: Kresby, studie, grafika
  1984   Jiří Šik: Obrazy
  1984   Käthe Kollwitz: Grafika
  1984   Theodor Pištěk
  1984   Václav Balšán: Kresby, grafika
  1984   Vítězslav Eibl: Sochy
  1984   Vladimír Boudník: Výstava k nedožitým šedesátinám
  1985   Jan Šafránek: Kresby grafika
  1985   Petr Strnad: Grafika
  1985   Václav Špála: Výběr z tvorby
  1985   Vladimír Tesař: Výběr z díla
  1986   Jiří Jun: Kresby
  1986   Josef Špaček: Plastiky
  1986   Lev Šimák: Výběr z díla
  1986   Marcel Šulc
  1986   Pavel Laška: Výběr z díla
  1986   Vendula Ratajová: Obrazy
  1986   Vlastmil Květenský
  1987   Jaroslav Šerých: Obrazy, ilustrace
  1987   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla
  1987   Milan Kraus: Malířské dílo
  1987   Tůma 1907 - 1943
  1987   Vojtěch Adamec: Sochy
  1988   Bronislav Losenický: Obrazy
  1988   Daisy Mrázková
  1988   Jan Samec ml.: Kresby
  1988   Jiří Mrázek
  1988   Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965 - 1988
  1988   Karel Retter: Výbor z díla 1958 - 1988
  1988   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
  1988   Vojtěch Cinybulk: Kresby a grafika
  1988   Zdeněk Halámek: Fotografie
  1989   Adolf Born
  1989   Josef Istler: Obrazy, grafika
  1989   Karel Valter: Oleje, tempery, papírotisky
  1989   Miroslav Tázler
  1989   Tomáš Švéda (Česká malba 80. a 90. let)
  1989   Vladimír Suchánek: Ex libris
  1990   Hana Wichterlová: Sochy
  1990   Jaroslava Severová: Kresby, grafika, instalace
  1990   Jiří Patera
  1990   Karel Šafář: Drobná grafika a ex libris
  1990   Oldřich Lípa: Sklo, kresby
  1990   Václav Balšán
  1990   Vladimír Radechovský: Fotografie
  1990   Zorka Ságlová 1964 - 1990
  1991   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969
  1991   Pavel Sukdolák
  1991   Pavla Aubrechtová
  1991   Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991 (Obrazy, kresby, objekty)
  1993   Jan Smejkal
  1993   Karel Havlíček: Výběr z díla
  1993   Karl Klingbiel
  1993   Zdeněk Sýkora (Česká malba 80. a 90. let)
  1994   Karel Malich (Česká kresba 1)
  1994   Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
  1995   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže
  1996   Jiří Jun: Kresby
  1996   Ladislav Novák
  1996   Vladislav Mirvald
  1997   Adriena Šimotová
  1997   Jan Kotík
  1997   Miloš Ševčík
  1998   Daisy Mrázková
  1998   Jaroslav Ježek: Porcelán, keramika, kresba, malba
  1998   Stanislav Podhrázský
  1999   František Steker: Kresby
  1999   Jiří Mrázek
  2000   Milan Maur
  2000   Olga Karlíková
  2000   Václav Malina
  2001   Pavel Nešleha
  2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti
  2002   Jan Samec: Fragmenty malby
  2002   Lenka Březinová
  2003   Barbora Šlapetová: Love Story (2 x 2)^2
  2003   Vladimír Novák
  2004   František Ronovský: Cesty k monumentalitě
  2004   Jaroslav Vodrážka: Kresby, grafika
  2004   Jiří Šigut: Záznamy / Records
  2004   Petr Štěpán (Česká kresba 16)
  2004   Svatopluk Klimeš: Stopy cest
  2005   Aleš Lamr
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou
  2006   Günter Grass: Stíny / Schatten (Pohádky Hanse Christiana Andersena - ilustrovány Günterem Grassem / Hans Christian Andersen Märchen - gesehen von Günter Grass)
  2006   Rudo Prekop: Zátiší 1989-2006 / Still-lifes 1989-2006 (Pocty, pomníky, květiny a hrdinové / Homages, monuments, flowers and heroes)
  2006   Václav Fiala: Pokus o retrospektivu/ Attempt at retrospective
  2007   Andrej Bělocvětov
  2007   Antonín Střížek: Cinema
  2007   Antonín Střížek: Cinema
  2007   Miroslav Páral: Dvě cesty
  2007   Petr Veselý
  2008   Anna Vančátová: V barvě
  2008   Armin Mueller-Stahl: Menschenbilder
  2008   Eduard Milka: Návraty do krajiny (1990-2007 lepty s akvatintou)
  2008   Sen a skutečnost (Grafická tvorba Heinricha Vogelera ve sbírkách galerie)
  2009   Adolf Kašpar - ilustrátor
  2009   Alén Diviš: Malby a kresby
  2009   Jan Vičar
  2009   Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost (Grafické listy z let 1955-1968 ze sbírek galerie)
  2009   Monika Immrová: Tvary
  2009   Pavel Mára: Negativ etc.
  2009   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
  2009   Vendi M. Hůrka: Závan vrtochů III
  2010   Jiří Šik: Prolínání / Verknüpfungen
  2010   Jiří Šik: Retrospektiva figury 1983-2009
  2010   Linda Männel: Prolínání / Verknüpfungen
  2010   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen
  2010   Šimon Brejcha: Buch Much
  2010   Václav Lokvenc: Výběr z díla
  2010   Viktor Munk: Skrytá tvář (Obrazy, kresby)
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape
  2011   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Obrazy, kresby, tvorba pro děti)
  2011   Jindra Husáriková jubilující
  2011   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy
  2011   Kameny a průzory Mirky Nové 1971-2011
  2011   Zdeněk Manina
  2012   Aleš Veselý: Kódy a prolínání
  2012   Irena Jůzová
  2012   Jiří Slíva: Chaplin etc.
  2012   Roman Kameš: Indigo šafrán monzun
  2012   Slavnosti plakátů / The Celebration of Posters (Zdeněk Ziegler + film)
  2012   Svět Josefa Lady
  2012   Vítek Čapek
  2013   Eduard Milka: Neopakovatelné chvíle v místech důvěrně známých (Kresba, akvarel, grafika, malba)
  2013   Jakub Švéda: Fusionpoint
  2013   Josef Mladějovský: Ona to je vlastně taková utopistická estetika
  2013   Michael Rittstein: Galaktické manšestráky / Galactic Corduroys
  2014   Diet Sayler: Fugy / Fugen
  2014   Inge-Rose Lippok: Dvě cesty, dvě místa / Zwei Wege, zwei Standorte
  2014   Jan Knap: Kresby a obrazy
  2014   Jaroslav Róna: Srdce temnoty / Heart of Darkness
  2014   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch
  2014   Jitka Kůsová-Valevská: O lidském... / Pod kůží (Kresby a objekty)
  2014   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného (Obrazy)
  2014   Oldřich Tichý: Jedním tahem těsně nad zemí
  2014   Peter Kozma: Neznámé světy / Mystery Worlds / Les mondes mysterieux
  2014   Stanislav Kožený: Vary(i)ace (Fotografické portréty osobností Karlovarska)
  2014   Svatopluk Klimeš: Ohňová země
  2014   Tilo Ettl: Dvě cesty, dvě místa / Zwei Wege, zwei Standorte
  2015   Jaroslav Horálek: Zápas s drakem
  2015   Jaroslav Vančát: Metastruktury
  2015   Josef Fantura: Inspirace
  2015   Luboš Vetengl: Makabrózní idylka
  2015   Pavel Besta: Dotýkání
  2015   Pavel Piekar: Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku (Barevné linoryty, kresby)
  2015   Stanislav Holý: Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád
  2015   Václav Špála: Nemaluji krajiny, ale sebe (Obrazy a grafické listy ze sbírkových fondů galerie)
  2016   Antonín Procházka (1882-1945): Štěstí tomu, kdo mne má.
  2016   Eugen Gomringer: Konkrétně / Konkret
  2016   Jiří John: Malba, grafika, kresba
  2016   Michal Cihlář: Ostrov / Island (Dva kubánské deníčky / Two Cuban Diaries)
  2016   Monika Havlíčková: Insula
  2016   Robert S. Gessner: Zlatý řez
  2017   Alois Wachsman (1898-1942): Malířská vášeň pro hazardní hru
  2017   Jan Samec (1917-1988): Země zadumaná / Obrazy, kresby
  2017   Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem / The Life With Camera
  2018   Aleš Svoboda: Program art
  2018   Ivana Haiek: Infinitus conscientiam
  2018   Malíř Karel Retter (1928–2017)
  2018   Ondřej Michálek: Nová útočiště
  2018   Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit
  2018   Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu / Kamil Lhoták's World in Painting, Drawing, Graphics and Film
  2018   Štěpán W. Beránek: Od/sekávání
  2018   Tomáš Polcar: Hemisféry
  2019   Jan Pelc: Obvykle jeden a půl
  2019   Kateřina Štenclová: Otisky vnitřních map
  2019   Kristýna Šormová: Otisky vnitřních map
  2019   Markéta Váradiová: Aby se neviditelné stálo zjevným
  2019   Michal Gabriel: Červený koberec
  2019   Miloslav Polcar: Otevřené médium (Práce na papíře, tisky / objekty, instalace, autorské knihy)
  2019   Otakar Slavík: Ohlédnutí
  2019   Robert Vlasák: Rozhraní
  2020   Adéla Matasová: Dialog
  2020   Jan Steklík: Kresby
  2020   Milan Maur: Záznamy / Records
  2021   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka
  2021   Alena Kupčíková: Křídla z rubínu
  2021   Anna Kopková: PaLidi
  2021   František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow
  2021   Jaroslava Pešicová: Jeviště nekonečných příběhů
  2021   Lenka Sárová Malíská: Přesahy
  2021   Pavel Knapek: Čáry - stíny - duše
  2021   Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích
  2021   Vladislav Mirvald: Dnes přilétli špačkové
  2022   Jiří Jun: Neustálé hledání
  2022   Karel Prášek: Dráhy
  2022   Maxipes Fík a jiné psí kusy Jiřího Šalamouna
  2022   Sny Grigorije Musatova
  2022   Zbyněk Sekal: Kresby a komorní plastiky
  2023   Katarína Brunclíková: Půvab uvadání
  2023   Pavel Brunclík: Dvojí dotek
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze
  1957   Břetislav Benda, Miloslav Holý: Sochy a obrazy
  1959   Stanislav Ježek, Josef Liesler
  1960   František Doležal: Obrazy z Máchova kraje 1956 - 1960, Karel Valter: Obrazy z jižních Čech 1957 - 1960
  1961   V. V. Novák: Obrazy, Jan Kodet: Plastiky
  1962   Jaroslav Mrva, Ladislav Zemánek
  1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
  1963   Josef Brož, Stanislav Ježek, Josef Liesler, Jaroslav Otčenášek, Ondřej Pavlík, Jan Smetana, Vojtěch Tittelbach, Antonín Kalvoda, Jan Kodet, Alois Sopr, Václav Žalud ze skupiny 58
  1963   Sociální umění dvacátých let
  1964   Černobílá krajina
  1964   Karlovarští výtvarníci 1964
  1965   Skupina A 59: Kresby, grafiky, obrazy, plastiky
  1966   František Ronovský: Obrazy, kresby; Josef Klimeš: Sochy
  1966   Stanislav Martinec, Věra Martincová: Keramika
  1967   Index (Tvůrčí kolektiv malířů a sochařů Praha)
  1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela
  1969   Klub konkretistů
  1970   Textilie
  1971   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
  1973   České malířství 20. století (Generace devadesátých let)
  1975   České malířství 20. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
  1976   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O.
  1976   České malířství 20. století (Generace Sociální skupiny a Devětsilu)
  1976   Zdenka Bergrová: Knihy, Věroslav Bergr: Grafika, ilustrace, plastiky
  1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
  1981   Obrazy (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský)
  1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1983   Frauknecht, Patera, Tázler, Fládr: Obrazy, sochy
  1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý)
  1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
  1984   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
  1985   Západočeská keramika
  1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
  1987   Lumír Topinka: Z mezinárodních plenérů; Jaroslav Bocker: Ze sochařské tvorby
  1987   Výstava volné tvorby mladých výtvarníků Karlovarska
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1989   Výtvarní umělci Karlovarska (uzavřená tvorba 1945-1988)
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část)
  1990   Tapiserie a skleněné objekty (Výběr z české tvorby 70.-80. let)
  1991   ...a po deseti letech
  1991   Želechovský, Horváth, Mallý-Král
  1992   Grafická tvorba německých autorů v Čechách / Graphisches Schaffen der Deutschen in Böhmen 1890 - 1938 (ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
  1992   Socha hlína (keramické plastiky)
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě...
  2005   ...o věcech přírodních (Grafické listy 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
  2006   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
  2006   Nové výpravy (České malířství a grafické umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
  2007   3+1 s výhledem do parku
  2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
  2007   Rozmanitá strohost (Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie)
  2007   Současná výtvarná fotografie na Karlovarsku
  2008   Vary(i)ace (10 autorů současné výtvarné scény Karlovarska)
  2008   Vary(i)ace (+ 4 autoři současné výtvarné scény Karlovarska)
  2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century)
  2010   Vary(i)ace: Kresba 1
  2010   Vary(i)ace: Kresba 2
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
  2011   Ženské závislosti II., aneb, „Co potřebujeme, bez čeho nemůžeme být, co nás ničí i co nám pomáhá...“
  2012   Michal Šarše: Balance - bilance (sochy), Pavel Šlegl: Těžké obrazy, lehčí kresby
  2012   Sklo - sklu - sklem / Glas - Gläser - Amgläsersten
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
  2013   Waldemar Fritsch a jeho doba / und seine Zeit (Porcelánová plastika / Porzellanplastik (1925-1945))
  2015   Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom
  2015   Rozmanitá strohost II (Geometrické tendence v galerijních sbírkách a v umění regionu)
  2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
  2016   Oheň Hlína Led: Václav Šerák a žáci / Fire Clay Ice: Václav Šerák and Pupils
  2016   Tváře Ruska (Ruské malířství 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě)
  2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
  2016   Ženské v(j)ecy (Současné mladé ženské umění severozápadních Čech)
  2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového
  2017   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum
  2018   Nepolapitelná struktura (Ze sbírky Miroslava Velfla)
  2018   Nezlomení / Unbroken (Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírek Michaila Karminského / Russian Nonconformists of the Second Half of the Twentieth Century from the collection of Michail Karminsky)
  2018   Sochaři Gisela a Antonín Kuchařovi
  2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
  2019   Jiří Jiroutek, Pavel Planička: Jiná krajina
  2019   Mapa světa Karla Teigeho
  2020   Emil Filla a Mánesáci na Malši / Emil Filla and the Members of Mánes on the Malše
  2020   Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy ze sbírky Josepha Rejgehra / Ivan Kliun and Members of the Russian Avant-Garde from Joseph Rejgehr's Collection
  2020   Objevené bohatsví (Grafická tvorba Walthera Klemma a Carla Theodora Thiemanna ze sbírek galerie)
  2020   Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
  2020   Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
  2021   Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny
  2021   Malíři světového jména: Jiří (Georges) Kars, Otakar Kubín-Coubine
  2022   Karlovarský salon 22/2
  2022   Play it again: Studio Najbrt
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
  2022   Výtvarní umělci na keramické škole (1945–1995)
  2023   Ivan Ouhel / Mimmo Roselli
  2023   Naděžda Plíšková, Karel Nepraš
  2023   Natvrdlí (Beautiful Horror)
  2023   Salon Krajské umělecké asociace
  2023   Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv
kniha
  published   title (subtitle)
  1983   Jan Samec
  1983   Jaroslav Klát
  2013   Jiří Valenta: Malíř fotografem / The Painter as Photographer
  2014   Sto podob a sto let Becherovy vily (1914–2014)
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem 1937-1945
  2020   Život bez rukávů (Deník Josefa Jíry z let 1970-1971 s předmluvou Bohumila Hrabala)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2015   Per aspera ad astra (Konference na téma Galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy v RVP)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1963   Zveme vás na přednášku Josef Šíma
  1964   Jaroslav Grus: Obrazy (zasloužilý umělec)
  1965   Jiří Fürbach: Kresby, grafika, objekty
  1965   Karel Hladík: Plastiky
  1966   Václav Tikal: Obrazy z posledních let
  1966   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1959-1965
  1967   Karel Havlíček: Kresby
  1967   S.V.Gerasimov: Obrazy a akvarely (národný umělec SSSR, laureát Leninovy ceny)
  1969   Adolf Hoffmeister: Podoby a koláže
  1969   Beseda k výstavě Klub konkretistů
  1969   Bohumil Kubišta: Výběr z díla (Oleje, kresby, grafika)
  1969   Jan Svoboda: Fotografie
  1969   Obrazy Josefa Steklého
  1970   Karel Havlíček: Kresby
  1970   Karel Kuneš: Plastiky (k padesátinám karlovarského sochaře)
  1970   Věroslav Bergr: Kresby, plastiky monotypy
  1973   Martin Benka: Výběr z díla (národní umělec)
  1975   Výstava kreseb národního umělce Nikolaje N. Žukova
  1977   Ota Janeček: Obrazy, plastiky
  1979   František Doležal: Výběr z díla
  1979   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979
  1979   Josef Liesler: Výběr z díla
  1980   Antonín Procházka: Obrazy, kresby, grafika
  1980   Jakub Schikaneder: Výběr z díla
  1980   Jindra Husáriková: Obrazy z let 1970-1980
  1980   Josef Jíra: Obrazy, grafika
  1980   Mikuláš Galanda (1895-1938): Obrazy, kresby
  1980   Miroslav Strnad: Kresby, plastiky
  1980   Vlastimil Květenský: Keramika (zahájení)
  1981   Albín Brunovský: Výběr z grafické tvorby
  1981   Jiří Švengsbír: Výběr z díla
  1981   Josef Šíma: Výběr z díla
  1981   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla
  1981   Pavel Maur: Výběr z díla 1935-1980
  1982   Jan Samec (výběr z díla)
  1982   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981
  1982   Jiří Trnka: 1912 - 1969
  1982   Milan Hes: Obrazy
  1982   Otmar Homolka: Výběr z tvorby
  1983   Adolf Born pro děti
  1983   Adriena Šimotová: Grafika
  1983   Bořivoj Hořínek: Fotografie
  1983   František Jelínek: Obrazy
  1983   Jitka Svobodová: Kresby a objekty
  1983   Rastislav Michal: Obrazy (1962 - 1983)
  1983   Václav Bartovský: Výběr z díla
  1983   Vincent Hložník: Obrazy (národní umělec)
  1983   Zdenek Rykr: Výběr z díla
  1984   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty (1973 - 1983)
  1984   František Doležal: Kresby, studie, grafika
  1984   František Gross: Výběr z díla
  1984   Jiří Šalamoun: Kresby pro děti
  1984   Jiří Šik: Obrazy
  1984   Käthe Kollwitz: Grafika
  1984   Marie Lacigová: Obrazy, kresby, grafika
  1984   Národní umělkyně Vilma Vrbová-Kotrbová: Výběr z díla
  1984   Olga Čechová: Ilustrace dětské knihy
  1984   Svatopluk Sulek: Praha (obrazy)
  1984   Theodor Pištěk (obrazy a kresby)
  1984   Theodor Pištěk: Výběr z díla
  1984   Vítězslav Eibl: Sochy
  1985   Beneš Knüpfer: Výběr z díla
  1985   Jan Zrzavý: Výběr z díla
  1985   Jaroslav Paur: Výběr z díla
  1985   Jiří Jun: Kresby
  1985   Stanislav Kolíbal: Kresby, ilustrace
  1985   Václav Špála (malířské dílo ze sbírek západočeských galerií)
  1985   Vladimír Tesař: Výběr z tvorby
  1985   Vojtěch Tittelbach: Výběr z malířského díla
  1986   Adolf Zábranský
  1986   Aleš Lamr: Akrylové papíry
  1986   Bedřich Havránek (malířské dílo - 19. století)
  1986   Ivan Ouhel
  1986   Jiří Bradáček: Plastiky
  1986   Národní umělec Lev Šimák: Výběr z díla
  1986   Olbram Zoubek: Výběr z díla 1958 - 1986
  1986   Štěpán Grygar: Fotografie
  1987   Jaroslav Šerých: Obrazy, ilustrace
  1987   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla
  1987   Ludvík Kohl: Obrazy, kresby
  1987   Vlastimil Květenský (retrospektivní výběr z díla)
  1987   Vojtěch Adamec: Sochy
  1987   Zdeněk Tůma: Malířské a scénografické dílo
  1988   Adéla Matasová: Reliéfy
  1988   Josef Čapek a děti
  1988   Josef Wetzl: Obrazy, grafika
  1988   Karel Malich: Retrospektivní výstava díla
  1988   Karel Retter: Výbor z díla
  1988   Petr Rýdlo: Retrospektivní výběr z díla
  1988   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
  1988   Vojtěch Cinybulk: Kresby a grafika
  1989   Josef Istler: Obrazy, grafika
  1989   Miroslav Tázler: Obrazy
  1989   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 1988
  1989   Rudolf Svatek: Výběr z díla
  1989   Stanislav Hanzík: Z ateliéru
  1989   Vladimír Kompánek: Obrazy, sochy, hračky
  1989   Vladimír Suchánek: Ex - libris
  1990   František Steker: Kresby
  1990   Hana Wichterlová: Sochy
  1990   Jan Samec: Výběr z díla
  1990   Libor Fára
  1990   Václav Balšán
  1990   Zorka Ságlová: Práce z let 1965-1990
  1991   František Kupka: Kresby a grafika
  1991   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969
  1991   Zdena Fibichová: Sochy a kresby
  1992   Bohuslav Reynek 1892 - 1971 (Výstava ke 100. výročí narození)
  1992   Jiří Kornatovský: Kresby
  1992   Jiří Kornatovský: Kresby
  1992   Jiří Ladocha: Sen o příběhu, příběh o snu
  1992   Karel Nepraš: Sochy
  1992   Ladislav Novák: Alchymáže a fotografie z akcí
  1992   Václav Benda
  1993   Jan Smejkal
  1993   Jiří Nepasický: Obrazy, objekty, kresby
  1993   Zdeněk Sýkora
  1994   Jiří Seifert: Plastiky
  1994   Karel Malich (Česká kresba 1)
  1994   Pavel Nešleha: Obrazy, kresby, objekty
  1994   Pavel Opočenský: No title
  1994   Pien Kuo-Čchiang: Krajina a člověk
  1994   Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let
  1995   Carl Thiemann: Barevné dřevořezy z počátku XX.století z vlastních sbírek galerie
  1995   Jan Hísek: Grafika
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
  1995   Jitka Svobodová: Česká kresba 2
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
  1995   Stanislav Kolíbal (Česká kresba 3)
  1995   Věra Janoušková: Sochy a koláže
  1996   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty
  1996   Jiří Jun: Kresby
  1996   Ladislav Novák (Česká kresba 6)
  1996   Ludmila Jiřincová v grafických sbírkách galerie
  1996   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
  1996   Vladislav Mirvald (Česká kresba 5)
  1997   Adriena Šimotová (Česká kresba 8)
  1997   František Skála: Figury a tropy
  1997   Jan Kotík: Česká kresba 9
  1997   Klaus Horstmann-Czech: Značení prostoru / Raummarkierungen (Objekty a grafika / Objekte und Graphik)
  1997   Milan Kozelka: Podlet pod kukaččím hnízdem, Zenové nekrology (performance)
  1997   Miloš Ševčík (Česká kresba 7)
  1998   Daisy Mrázková (Česká kresba 10)
  1998   Jaroslav Ježek: Porcelán, keramika, kresba, malba
  1998   Oscar Domínguez v Československu
  1998   Stanislav Podhrázský (Česká kresba 11)
  1999   Albín Brunovský (v grafických sbírkách karlovarské galerie)
  1999   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev
  1999   Cecil Beaton: The Dandy Photographer
  1999   František Steker: Kresby
  1999   Jiří Mrázek (Česká kresba 12)
  1999   Karel Valter: Obrazy - kresby - grafika
  2000   František Steker: Dvacet kreseb pro Letohrádek Ostrov
  2000   Ladislav Švarc: Pokus o porcelán jinak
  2000   Olga Karlíková (Česká kresba 13)
  2000   Porcelánový svět a Porcelán pro každý den Jiřího Laštovičky
  2001   Jiří John: Kresby
  2001   Milan Maur: Vizuální koncepty
  2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14)
  2001   Zdeněk Burian: Ilustrace a knižní obálky
  2002   Berenika Ovčáčková: Deset let grafické práce 1992 - 2002
  2002   Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika (Interpretace není kopie)
  2002   Jan Samec: Fragmenty malby
  2002   Lenka Březinová 1992 - 2002
  2002   Vlasta Prachatická: Portréty
  2002   Werner Scholz: Obrazy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  2002   Zdenek Seydl: Kresby, grafika, obrazy, ilustrace, knižní úpravy, kostýmní návrhy, textil, plakát, animovaný film
  2003   Barbora Šlapetová: Love Story (2 x 2)^2
  2003   Grafická tvorba Františka Tichého (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie umění Karlovy Vary)
  2003   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika (1921 - 1993)
  2003   Jiří Kovařík: Obrazy a kresby (1932 - 1994)
  2003   Vladimír Novák: Česká kresba 15
  2004   František Ronovský: Cesty k monumentalitě
  2004   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914
  2004   Petr Štěpán (Česká kresba 16)
  2004   Svatopluk Klimeš: Stopy cest
  2004   Vladimír Kafka: Slunce mluví
  2005   Hana Purkrábková: Vybraná společnost
  2005   Jenny Hladíková: Tapiserie - cesta - řeč (Práce z let 1966 - 2005)
  2005   Jiří Jun: Trialog
  2005   Karel Pauzer: Trochu přírodopisu
  2005   Petr Strnad: Výběr z díla 1955–2005
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou
  2005   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem
  2006   Günter Grass: Stíny / Schatten
  2006   Jiří Kačer: Kameny
  2006   Mikoláš Axmann: Tisky
  2006   Milena Dopitová: Má vítr také paprsky? / Does wind also have rays?
  2006   Rudo Prekop: Zátiší 1989 - 2006 / Still-Lifes (Pocty, pomníky, květiny a hrdinové / homages, monuments, flowers and heroes)
  2006   Theodor Pištěk: Obrazy / Paintings
  2007   Andrej Bělocvětov
  2007   Antonín Střížek: Cinema
  2007   Ivana Lomová: 2003 - 2006
  2007   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & Básně / Paintings & Poems
  2007   Miroslav Páral: Dvě cesty / Two Ways
  2007   Věra Janoušková: Anděl / Nové koláže
  2008   Alena Burešová: Mé druhé já...nebo první? (Porcelán, keramika)
  2008   Aleš Lamr: Vsobě
  2008   Anna Vančátová: V barvě
  2008   Armin Mueller-Stahl: Menschenbilder
  2008   Eduard Milka: Návraty do krajiny
  2008   Petr Veselý: Dveře
  2008   Petr Veselý: Dveře (zážitková dílna v rámci derniéry)
  2008   Sen a skutečnost: Grafická tvorba Heinricha Vogelera ve sbírkách galerie
  2009   Adolf Kašpar - Ilustrátor
  2009   Alén Diviš: Malby a kresby
  2009   Danuše Nožičková: Výběr z tvorby / Obrazy, kresby, grafika (1949 - 2007)
  2009   Friedensreich Hundertwasser: Nana Hyaku Mizu
  2009   Monika Immrová: Tvary
  2009   Odpolední vrtošení
  2009   Pavel Mára: Negativ etc.
  2009   Václav Benda: Multifocus
  2009   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
  2010   Jan Vičar: Lino a lžíce
  2010   Linda Männel: Prolínání / Verknüpfungen
  2010   Odkaz Martina Salcmana
  2010   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
  2010   Šimon Brejcha: Buch Much
  2010   Václav Lokvenc: Výběr z díla
  2010   Viktor Munk: Skrytá tvář (Obrazy, kresby)
  2010   Zdeněk Sýkora: Krajina / Landscape
  2011   Jindra Husáriková jubilující
  2011   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy
  2011   Richard Konvička: Obrazy, kresby
  2012   Aleš Veselý: Kódy a prolínání
  2012   Ivo Křen: Carpe diem (Linoryty 1992 - 2012)
  2012   Jaroslav Klát ml.: Obrazy
  2012   Jaroslav Klát st.: Výběr z tvorby (Výstava k 110. výročí narození autora)
  2012   Jiří Kolář: Proměny
  2012   Jiří Slíva: Chaplin etc.
  2012   Jiří Trnka: Ve službách imaginace / Serving imagination
  2012   Michal Šarše: Balance - bilance (sochy)
  2012   Pavel Šlegl: Těžké obrazy, lehčí kresby
  2012   Roman Kameš: Indigo Šafrán Monzum
  2012   Slavnosti plakátů (Zdeněk Ziegler + film)
  2012   Svět Josefa Lady
  2012   Zdeněk Manina: Ostří se tupí, ostří se brousí (Plastiky, objekty, malby, kresby)
  2012,2013   Irena Jůzová: Benátské plátno, Holý opis
  2013   František Skála: Nimbus
  2013   Jakub Švéda: Fusionpoint
  2013   Jiří Načeradský: Kresby a grafiky 1956 - 2012
  2013   Legenda Josef Váchal (Ze sbírky Paula Heinického a Josefa Hodka)
  2013   Michael Rittstein: Galaktické manšestráky
  2013   Momenty růstu (Sochařské dílo Hany Wichterlové)
  2013   Ona B.: Skandál ve vile, Skandál v kostele / Skandal in der villa, Skandal in der kirche
  2013   Vítek Čapek
  2013   Vojtěch Hynais: 1854 - 1925
  2014   Antonín Slavíček: Kameničky
  2014   Diet Sayler: Fugy / Fugen
  2014   Jakub Obrovský: Arkádie
  2014   Jan Knap: Obrazy a kresby
  2014   Jaroslav Róna: Srdce temnoty / Heart of Darkness
  2014   Jitka Kůsová: O lidském... / Pod kůží
  2014   Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného (Obrazy)
  2014   Oldřich Tichý: Jedním tahem těsně nad zemí (Obrazy / kresby / objekty)
  2014   Peter Kozma: Neznámé světy (Fotografická imaginace ve vědě)
  2014   Stanislav Kožený: Vary(i)ace (Fotografické portréty osobností Karlovarska)
  2014   Svatopluk Klimeš: Ohňová země
  2014   Známé i neznámé podoby Radka Pilaře
  2015   Ivana Hejduková: 3 = zelenomodrá
  2015   Jaroslav Horálek: Zápas s drakem
  2015   Jaroslav Vančát: Metastruktury
  2015   Jiří Kožíšek: Na růžích ustláno (instalace, objekty, kresby)
  2015   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch
  2015   Jiří Valenta: Malíř fotografem
  2015   Josef Fantura: Inspirace
  2015   Kouzelné světy Karla Zemana / Magic Worlds by Karel Zeman
  2015   Kouzelné světy Karla Zemana / Magic Worlds by Karel Zeman (VIP pozvánka)
  2015   Luboš Vetengl: Makabrózní idylka
  2015   Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film (Retrospektiva)
  2015   Pavel Besta: Dotýkání
  2015   Pavel Piekar: Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku (barevné linoryty, kresby)
  2015   Stanislav Holý: Krajinou pana Pipa do Studia Kamarád
  2015   Václav Špála ve sbírkách karlovarské galerie
  2015   Vladimír Škoda: Espace virtuel / virtuální prostor/ virtual space
  2016   Eugen Gomringer: Konkrétně / Konkret
  2016   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží 1959-1967 / Film Posters with Brush and Scissors 1959-1967
  2016   Jiří John: Malba, grafika, kresba
  2016   Karel Bečvář: Sumasumarum
  2016   Michal Cihlář: Cestou (Deníčky ze 40 zemí)
  2016   Robert S. Gessner: Zlatý řez
  2016   Václav Balšán: Obrazy a kresby
  2016   Václav Sika: Ze života hmyzu a lidí
  2016   Zdeněk Sýkora fotografem (1937-1945)
  2017   Alois Wachsman (1898-1942): Malířská vášeň pro hazardní hru
  2017   Dominik Lang: Inventura jednoho ostrova
  2017   Jan Samec (1917-1988) (Země zadumaná: Obrazy, kresby)
  2017   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova
  2017   Lukáš Tůma: Zá ti ším
  2017   Petra Buzková Pjotra: Návraty k sobě
  2017   Skvrny - postavy - znaky - v kresbách - v obrazech - Vladimíra Nováka
  2017   Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem
  2018   Aleš Svoboda: Program art
  2018   Ivana Haiek: Infinitus conscientiam
  2018   Malíř Karel Retter ((1928 - 2017))
  2018   Milan Knížák: Žít jinak
  2018   Ondřej Michálek: Nová útočiště
  2018   Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit
  2018   Pastviny Petra Poše
  2018   Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu
  2018   Štěpán W. Beránek: Od/sekávání
  2018   Tomáš Polcar: Hemisféry
  2019   Jan Pelc: Obvykle jeden a půl
  2019   Markéta Váradiová: Aby se neviditelné stálo zjevným
  2019   Michal Gabriel: Červený koberec / Red carpet
  2019   Michal Gabriel: Socha je trvalou zprávou
  2019   Miloslav Polcar: Otevřené médium (Práce na papíře, tisky / objekty, instalace, autorské knihy)
  2019   Nejen Broučci arch. Zdeňka Podhůrského (Not only Beetles Zdeněk Podhůrský)
  2019   Otakar Slavík: Ohlédnutí
  2019   Robert Vlasák: Rozhraní
  2019   Uloženo v paměti: Porcelán Ladislava Švarce
  2019   Vladimír Vašíček: Barevné partitury
  2020   Adéla Matasová: Dialog (Grafiky a reliéfy ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
  2020   Jan Steklík: Kresby
  2020   Milan Maur: Záznamy
  2021   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka
  2021   Alena Kupčíková: Křídla z rubínu
  2021   Anna Kopková: PaLidi
  2021   František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow
  2021   Jaroslava Pešicová: Jeviště nekonečných příběhů (Grafické listy ze sbírek galerie)
  2021   Josef Jíra: Divadlo světa
  2021   Lenka Sárová Malíská: Přesahy
  2021   Ludmila Padrtová: Krajinou k abstrakci
  2021   Pavel Knapek: Čáry - stíny - duše
  2021   Tomáš Bím: Ohlédnutí II
  2022   Jiří Jun: Neustálé hledání
  2022   Karel Prášek: Dráhy
  2022   Maxipes Fík a jiné psí kusy Jiřího Šalamouna
  2022   Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích
  2022   Zbyněk Sekal: Kresby a komorní plastiky
  2023   Bořivoj Hořínek: Fotograf na ostrově
  2023   Erwin Reiter: Energie a konstrukce
  2023   Erwin Reiter: Energie a konstrukce / Energie und Konstruktion
  2023   Jan Pohribný: Spirituální krajina / Spiritual Landscape
  2023   Katarina Brunclíková: Půvab uvadání
  2023   Pavel Brunclík: Dvojí dotek
  2023   Quo vadis homine (Malířská cesta Alfreda Justitze /1879-1934/)
  2023   Sny Grigorije Musatova
  2024   František Steker: Kresby
  2024   Jan Ságl: Zahradní partitury
  2024   Jan Tichý: Konstrukty vizí (Malba, kresba, porcelán)
  2024   Pavel Rajdl: Za obzorem (Malba, keramika)
  2024   Theodor Pištěk
  2024   Vladimír Novák: Život je krátký a krátký je čas
  2024   Wang Xin: V temné jeskyni / In the Dark Grotto
  2024   Xénia Hoffmeisterová: Sen vhozený do mixéru / A Dream Thrown Into a Blender
  nedatováno   Ladislav Švarc: Porcelán
  neuveden (2003)   Eusebio Sempere: 1923 - 1985
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1954   Výstava výtvarných prací členů krajského střediska ÚSČSVU, Jan Spáčil: Obrazy
  1965   Skupina A 59
  1965   Výstava tvůrčí skupiny Radar
  1967   Jan Kotík, Miloš Urbásek
  1968   Nová citlivost (Karlovy Vary)
  1969   Skupina ´68
  1976   Věroslav Bergr: Grafika, ilustrace, plastiky; Zdenka Bergrová: Knihy
  1977   Jaroslav Čermák a jeho doba
  1981   Absolventi AVU z let 1973-1974 (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský)
  1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1983
  1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1986   100 vybraných grafik NDR
  1986   Vendula Ratajová: Obrazy, Josef Špaček: Plastiky
  1988   Bronislav Losenický: Obrazy, Jiří Patera: Obrazy
  1989   Ivan Ouhel: Obrazy, kresby; Tomáš Švéda: Obrazy, kresby
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1989   Výtvarní umělci Karlovarska: Uzavřená tvorba 1945-1988
  1990   Výtvarná tvorba filmových a divadelních umělců - výstava k MFF
  1991   ... a po deseti letech
  1991   Dalibor Chatrný: Kresby, Radek Kratina: Objekty (Řád plochy a prostoru)
  1991   Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991 Obrazy, kresby, objekty, Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
  1993   Olga Haláková: Keramika, Petr Halák: Obrazy
  1993   Přírůstky Národní galerie v Praze z let 1989-1992
  1995   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění
  1995   T. F. Šimon: Grafická tvorba z fondů galerie; České umění 40. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1996   Dávný příběh I, II (Figura v českém umění po roce 1945 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
  1996   Evropské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1996   Mladí a neklidní: Výstava studentů ateliéru malby VŠUP v Praze
  1996   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900
  1996   Polony + Šejvl: Architektonické práce
  1996   Zakladatelé české moderní grafiky ze sbírek GU Karlovy Vary ((1900-1920))
  1997   Od pohádky k dobrodružství (Ilustrace pohádek v českém výtvarném umění)
  1998   Historická grafika ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
  1998   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
  1999   Milíře - Kořen 1998: Mezinárodní malířský plenér
  1999   Prozařování (Karlovy Vary)
  1999   Sentimenty
  1999   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  2000   Bilance I (Kresby 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
  2000   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
  2000   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval
  2001   Bilance II: Kresby 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
  2001   Socha a porcelánový objekt (Tvorba karlovarských autorů ze sbírek galerie a z ateliérů)
  2003   Michael Bílek: Dřevěné sochy, Alena Bílková: Kresby, grafiky (Antiteze člověk, Vesmírnost citu)
  2003   Theatrum mundi - Divadlo světa (výběr z grafických sbírek galerie)
  2005   Tros Sketos Serios (Aleš Najbrt - Jaroslav Róna - František Skála)
  2006   Artkontakt Karlovy Vary 2006 (Outside/Inside)
  2006   Šedesátá / The sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
  2007   3+1 s výhledem do parku
  2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
  2007   Druhý pohled / Die andere Sicht (Volná grafika a exlibris německy mluvících umělců v Čechách (1890 -1938) za sbírek Galerie umění Karlovy Vary a soukromých sbírek)
  2007   Současná výtvarná fotografie na Karlovarsku
  2007   Trialog (Artkontakt 2007 Karlovy Vary)
  2008   ARTinART (Dobrodružství vidění I)
  2008   Mezi námi (Grafický design - zdroj dorozumění)
  2008   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
  2008   Vary(i)ace
  2009   Japonské exlibris
  2009   Thomas & Ruhller: Oranje / The Legends are here!
  2009   Zdeňce Čepelákové
  2010   ...ze sbírky II (Člověk ve 20. století)
  2010   Vari/yace 2 (Kresba)
  2010   Vary(i)ace: Kresba 1
  2011   Ars longa (Jiří Anders, umělec a jeho sbírky)
  2011   La Strada 2011
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, 1 x 50 Padesát autorů českého grafického umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie
  2011   Studio Barrandov - 80 let / Barrandov Studios - 80 Years
  2011   Vary(i)ace 3+1 = Porcelán
  2011   Zlatá šedesátá
  2011   Ženské závislosti II. (aneb Co potřebujeme, bez čeho nemůžeme být, co nás ničí i co nám pomáhá)
  2012   Design a krajina, krajina a design
  2012   Dny evropského dědictví (European Heritage Days) (100 let hlavní budovy karlovarské galerie)
  2012   Keramka v Becherově vile
  2012   Milíře 2012: Canet
  2012   Olomouciana: Pět pozic olomoucké malby
  2012   Sklo - Sklu - Sklem / Glas - Gläser - Amgläsersten
  2012   Týden českého filmového průmyslu / Jak se šijí filmové kostýmy
  2013   11 světů (Současná česká ilustrace pro děti)
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary
  2013   Glastrialog (2. česko - německý workshop)
  2013   Moc, bezmoc, nadmoc
  2013   Waldemar Fritsch a jeho doba (Porcelánová plastika 1925-1945) / Waldemar Fritsch und seine Zeit (Porzellanplastik 1925-1945)
  2014   100 podob a 100 let Becherovy vily
  2014   Bambus (výstav děl z česko-německého workshopu)
  2014   Hudba a výtvarné umění (práce žáků Základní umělecké školy Ostrov)
  2014   Inge-Rose Lippok, Tilo Ettl: Dvě cesty / Dvě místa - Zwei Wege / Zwei Standorte
  2014   Karlovy Vary ve filmu
  2014   Kubánský filmový plakát
  2014   Stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary
  2015   Hele, kniha...
  2015   Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom
  2016   Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století (Ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
  2016   Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových
  2016   Pocta velikánům: 80 let filmu ve Zlíně / Honoring the Greats: 80 Years of Film in Zlín
  2016   Tváře Ruska / Лики России (Ruské malířství 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě / Русская живопись XIX начала XX веков из собрания Галереи изобразимельного искусства в городе Наход)
  2016   Věra & Vladimír Machoninovi: 60'/70'
  2016   Ženské v(j)ecy (Současné mladé ženské umění severozápadních Čech)
  2017   Čapek & Čapek (Hravě světem velkých umělců Josefa a Karla)
  2017   Expozice
  2017   Joža a Franta Uprkovi (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně)
  2017   Nepolapitelná struktura / Ticklish Structure
  2017   Oheň, Hlína, Led - Václav Šerák a žáci / Fire, Clay, Ice - Václav Šerák and pupils
  2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového
  2017   Struktura - znak - životní prostor / Struktur - Zeichen - Lebensraum (Hubert Huber / Karel Kocourek / Milan Maur / Sabine Richter / Diet Sayler / Pavel Štýbr)
  2017   Ve stínu šapitó (Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary)
  2017   Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky (SČUG Hollar 1917-2017: Výběr z grafických fondů galerie)
  2018   100 let 100 děl 100 umělců 100 osudů
  2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí)
  2018   Buntes Gold: Peru očima současných německých výtvarnic / Peru aus der Sicht von zeitgenössischen Textilkünstlerinnen
  2018   Fenomén Ateliér papír a kniha (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana)
  2018   Kameramani fotografují
  2018   Nezlomení (Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírek Michaila Karminského)
  2018   Sochaři - Gisela a Antonín Kuchařovi
  2018   Wunsiedelské vodní hry / Wunsiedler Wasserspiele
  2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
  2019   Jiří Jiroutek, Pavel Planička: Jiná krajina
  2019   Kateřina Štenclová, Kristýna Šormová: Otisky vnitřních map
  2019   Mapa světa Karla Teigeho
  2019   O 50 let později / 50 Years Later
  2019   Otisky a stopy na kůži Evropy / Prints and traces on th skin of Europe
  2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši
  2020   Pravda - krása - posedlost (Osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
  2020   Pravda - krása - posedlost 2 (Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
  2021   Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny
  2021   Krysáci
  2021   Malíři světového jména (Jiří (Georges) Kars, Otakar Kubín-Coubine)
  2022   Karlovarský salon 22/2
  2022   Mezi sklem a porcelánem
  2022   Něco mezi (Ateliér keramiky a porcelánu)
  2022   Play it again (Studio Najbrt)
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
  2022   Umění současné Keramky
  2022   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě
  2022   Výtvarní umělci na keramické škole (1945–1995)
  2023   Barrandov Studio (90 let od první klapky / 90 Years Since the First Shoot)
  2023   Ivan Ouhel, Mimmo Roselli
  2023   Naděžda Plíšková, Karel Nepraš
  2023   Natvrdlí (Beautiful Horror)
  2023   Salon Krajské umělecké asociace
  2023   Sedm dekád (Galerie umění Karlovy Vary (1953–2023))
  2023   Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv
  2023   Stuckisté v Ostrově
  2024   Karlovarský salon (K poctě Milana Neuberta a Antonína Polonyho)
  2024   Říká se, že Nová vlna je mrtvá! (Osmdesátá léta 20. století v českém umění)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Bohumil Kubišta, Cirkus, 1911, ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary
  nedatováno   Boycott Milan Knizak & National Gallery Prague
hand out
  published   title (subtitle)
  2017   Ve stínu šapitó (Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1996   Galerie umění Karlovy Vary
  2017   Nepolapitelná struktura / The Ticklish Structure
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
  nedatováno   The Karlovy Vary Art Gallery
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1978   Karel Kuneš: Portréty malířů karlovarska
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1991   Jan Šafránek: Kresby
  1991   Jaroslava Severová: Kresba, grafika, instalace
  2000   Karel Fron: Poetické koláže
  2004   Jan Schýbal: Fotografie
  2004   Václav Balšán: Obrazy, kresby
  2004   Zbyněk Illek: Návrat k sobě
  2005   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem
  2006   Oldřich Lípa: Kresby / Odlesky skla
  2006   Václav Fiala: Pokus o retrospektivu
  2007   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems
  2012   Veronika Richterová: Letní byt
  2013   Houby, houbičky aneb Jan Bružeňák kreslí s dětmi pro děti
  2013   Milan Ďuriš: Barva světla / Světelné instalace
  2015   Kouzelné světy Karla Zemana / Magic Worlds by Karel Zeman
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Želechovský, Horváth, Mallý-Král
  2008   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
  2011   Karl Prantl, Uta Peyrer: Substance - barva - prostor / Substanz - Farbe - Raum
  2013   Cabani (18 let práce pro MFF Karlovy Vary (a 50 let bratrské spolupráce))
  2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle)
  2016   Hana Fischerová: Odloženo, vráceno (Fotografie)
PF
  published   title (subtitle)
  2005   PF 2006 (Galerie umění Karlovy Vary)
  2007   PF 2008
plakát
  published   title (subtitle)
  1965   Radar
  1983   Grigorij Musatov 1889-1941
  1983   Rastislav Michal: Obrazy
  1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
  1987   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla
  1991   Jan Koblasa
  2008   Medkovi / souvislosti
  2014   Jaroslav Róna: Srdce temnoty
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1965   Z historie moderního malířství ([cyklus přednášek])
  1967/05/31   Mnichov - umělecké zvláštnosti a umělecká díla přednáší dr. Petr Spielmann (Světová střediska výtvarných umění)
  1996   Divadlo bratří Formanů: Barokní opera
  2005   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem (přednáška a komentovaná prohlídka výstavy)
  2005   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem ((pozvánka na tiskovou konferenci))
  2005   Zuzana Lapčíková: Moravské lidové písně (koncert lidových písní)
  2009   Galerie umění Karlovy Vary: ...ze sbírky
  2012   Aleš Veselý: Kódy a prolínání
  2017   Den Otevřených dveří: O krajině
  2017   Zahradní slavnost
program
  published   title (subtitle)
  2012   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - říjen, listopad, prosinec 2012)
  2016   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - říjen, listopad, prosinec 2016)
  2016   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - duben, květen, červen 2016)
  2016   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - leden, únor, březen 2016)
  2017   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - leden, únor, březen 2017)
  2017   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - duben, květen, červen 2017)
  2019   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - duben, květen, červen 2019)
  2019   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - říjen, listopad, prosinec 2019)
  2020   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - leden, únor, březen 2020)
  2022   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - říjen, listopad, prosinec 2022)
  2023   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - leden, únor, březen 2023)
  2023   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - červenec, srpen, září 2023)
  2023   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí, duben, květen, červen 2023)
  2023   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí – říjen, listopad, prosinec 2023)
  2024   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - červenec, srpen, září 2024)
  2024   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - leden, únor, březen 2024)
  2024   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - duben, květen, červen 2024)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  2020   Jan Steklík: Kresby
  nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  1981   České a slovenské umění 20. století
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  1973   Souborná výstava obrazů a grafiky národního umělce Vojtěcha Sedláčka z let 1915-1971
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti Česká kresba 14
  2003   Vladimír Novák: Česká kresba 15
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou
  2006   Šedesátá / The Sixties (České výtvarné umění 60. let ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze)
  2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši
  2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?
vstupenka
  published   title (subtitle)
  2021   Vstupenka pro 2 osoby na výstavu Krysáci

Galerie umění Karlovy Vary

institution, city, address
Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary), Zámecký park

Galerie umění Karlovy Vary

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1965   Jan Smetana (Nové obrazy a práce z období Skupiny 42)
  2006   Václav Fiala: Pokus o retrospektivu/ Attempt at retrospective
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2010   Kulturní dědictví Karlovarského kraje / Das Kulturerbe de Karlsbader Region
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1966   Galerie mezi prameny
  1971   Zprávy (Karlovarská galerie)
  1977   Galerie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů)
  1977   Galérie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů)
  1978   Galerie umění Karlovy Vary - prosinec, leden (Zprávy z krajů)
  1998   Galerie umění, Karlovy Vary
  2012   Roman Kameš - Indigo, šafrán, monzun
www
  published   title (subtitle)
  ????   Galerie umění Karlovy Vary (artlist.cz)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1988   Josef Wetzl: Obrazy, grafika
  2013   Jakub Švéda: Fusionpoint
  2014   Jaroslav Róna: Srdce temnoty / Heart of Darkness
  published   title (subtitle)
  ????    
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Kulturní dědictví Karlovarského kraje (Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  published   title (subtitle)
  2005   PF 2006 (Galerie umění Karlovy Vary)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1965   Z historie moderního malířství ([cyklus přednášek])
  1967/05/31   Mnichov - umělecké zvláštnosti a umělecká díla přednáší dr. Petr Spielmann (Světová střediska výtvarných umění)
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie umění Karlovy Vary

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/09   Z vlastních sbírek, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1982/10/11 - 1982/12/26   Západočeské umění ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/04/18 - 1983/04/22   Výrazový účinek linie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/07/03 - 1983/09/08   Západočeské umění ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/09/11 - 1983/10/10   Umění akvarelu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/04/29 - 1984/11/30   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/06/24 - 2006/10/01   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/04/22   Expresionismus v umění 20. stol., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/04/29   Malíři Bauhausu a Paul Klee, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/05/06   Metafyzická malba, hnutí dada, surrealismus, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/05/13   Neorealistické a neoklasicistické tendence, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1965/05/20   Malířství po druhé světové válce, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/05/31   Mnichov - umělecké zvláštnosti a umělecká díla přednáší dr. Petr Spielmann, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Galerie umění Karlovy Vary

person born note
Balšán Václav 25. 7. 1949 ???? - ????, odborný pracovník
Balšán Václav 25. 7. 1949 1973 - 1984, vedoucí propagace OPMH
Čepeláková Zdenka 6. 2. 1929 1965 - ????, vedoucí pob. Ostrov
Klsáková Ivana   ???? - ????, kurátorka
Lepší Miroslav 25. 4. 1945 1990 - ????, ředitel
Mráz Jaroslav 16. 3. 1938 1965 - 1975
Polívka Petr   ???? - ????
Přibil Vladimír 19. 3. 1945 1973 - 1985, ředitel
Růta Vítězslav   ???? - ????, fotograf
Samec Jan 18. 11. 1955 ???? - ????, odborový pracovník a výtvarný pedagog, ředitel
Šafránek Jan 24. 8. 1910 1953 - 1970, ředitel
Šárköziová Michaela   ???? - ????, kurátorka
Šulc Marcel 23. 1. 1932 1973 - 1973, rekonstrukce, interiér
Vachudová Božena 24. 3. 1953 1988 - 1990, ředitelka
Weissová Drahomíra   1985 - 1988, ředitelka

Galerie umění Karlovy Vary

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Kresba nebo obraz?

Galerie umění Karlovy Vary

person born
Adamec Vojtěch 4. 7. 1933
Aubrechtová Pavla 21. 2. 1946
Balšán Václav 25. 7. 1949
Bartovský Václav 22. 8. 1903
Bauerová Sedláčková Julie 26. 7. 1917
Bauch Jan 16. 11. 1898
Bečvář Karel 22. 5. 1955
Bednář Ivan 8. 5. 1923
Bednářová Eva 8. 5. 1937
Bělocvětov Andrej 8. 10. 1923
Benda Břetislav 28. 3. 1897
Benda Jan 16. 5. 1897
Bezděk Josef 15. 9. 1906
Bílý Miloš 28. 6. 1905
Blabolilová Marie 4. 3. 1948
Bocker Jaroslav 19. 2. 1940
Boček František 12. 4. 1912
Boštík Václav 6. 11. 1913
Bradáček Jiří 27. 6. 1922
Brömse August 2. 9. 1873
Cihlář Michal 16. 9. 1960
Černý Karel 19. 2. 1910
Demartini Hugo 11. 7. 1931
Doležal František 28. 7. 1910
Dvořák František 21. 1. 1925
Eibl Vítězslav 6. 6. 1928
Fládr Ladislav 27. 6. 1935
Gebauer Vladimír 27. 4. 1946
Gutfreund Otto 3. 8. 1889
Hamsíková Salmonová Radana 20. 1. 1941
Havlíček Karel 31. 12. 1907
Hes Milan 24. 10. 1945
Holý Miloslav 15. 1. 1926
Homolka Otmar 26. 1. 1925
Hudeček František 7. 4. 1909
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925
Janoušková Věra 25. 6. 1922
Jarcovják Vladimír 17. 3. 1924
Jelínek František 12. 5. 1908
Jelínek Jiří 12. 8. 1901
Jíra Josef 11. 10. 1929
Jiříkovský Josef 4. 2. 1892
Jun Jiří 10. 1. 1942
Kafka Bohumil 14. 2. 1878
Kafka Čestmír 14. 11. 1922
Kalvoda Alois 15. 5. 1875
Karlíková Olga 6. 1. 1923
Kemr Jiří 9. 8. 1921
Kerhart Oldřich 25. 1. 1895
Klát Jaroslav 23. 5. 1902
Klemm Walther 18. 6. 1883
Klimeš Svatopluk 10. 3. 1944
Kobliha František 17. 11. 1877
Kodet Jan 1. 6. 1910
Kolíbal Stanislav 11. 12. 1925
Kotík Jan 4. 1. 1916
Kotík Pravoslav 1. 5. 1889
Kovařík Jiří 13. 10. 1932
Kovářová Květuše 11. 10. 1945
Kraicová Viera 5. 7. 1920
Kratina Radoslav 2. 12. 1928
Kraus Milan 23. 1. 1927
Kryl Karel 23. 10. 1919
Kubín (Coubine) Otakar 22. 10. 1883
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884
Kučera Zdeněk 1. 5. 1935
Kuchař Antonín 13. 12. 1919
Kuchařová Zuberová Gisela 2. 11. 1920
Květenský Vlastimil 25. 5. 1930
Lacigová Marie 7. 3. 1928
Lada Josef 17. 12. 1887
Lamr Aleš 12. 6. 1943
Lauda Jan 4. 4. 1898
Levora Vladimír 14. 7. 1920
Lhoták Kamil 25. 7. 1912
Lidický Karel 17. 6. 1900
Liesler Josef 19. 9. 1912
Longen-Pittermann Emil 29. 7. 1885
Losenický Bronislav 11. 12. 1933
Malich Karel 18. 10. 1924
Malina Václav 4. 6. 1950
Markup Václav 10. 9. 1904
Mašek Václav 28. 2. 1893
Maur Pavel 28. 9. 1914
Medek Mikuláš 3. 11. 1926
Michal Rastislav 9. 6. 1936
Mizera Otto (Otta) 29. 5. 1919
Mrázek Jiří 22. 4. 1920
Mrázková Daisy 5. 5. 1923
Mžyk Josef 2. 2. 1944
Najmr Jan 23. 1. 1920
Nechleba Vratislav 17. 6. 1885
Nejedlý Otakar 14. 3. 1883
Nešleha Pavel 19. 2. 1937
Nevan Eugen 18. 1. 1914
Novák Ladislav 4. 8. 1925
Novák Vladimír 30. 4. 1947
Nowak Willi 3. 10. 1886
Oriešková Zlatníková Petra 16. 8. 1941
Ouhel Ivan 18. 2. 1945
Ovčáček Eduard 5. 3. 1933
Paderlík Arnošt 1. 12. 1919
Palcr Zdeněk 3. 9. 1927
Patera Jiří 11. 12. 1924
Pavlík Petr 31. 1. 1945
Pištěk Theodor 25. 10. 1932
Pivovarov Viktor 14. 1. 1937
Pleskal Jaroslav 22. 10. 1933
Podhrázský Stanislav 10. 11. 1920
Podzemná Suchardová Anna 26. 7. 1909
Pokluda Miroslav 27. 2. 1919
Preclík Mojmír 9. 2. 1931
Procházková Scheithauerová Linka 28. 1. 1884
Rada Vlastimil 5. 4. 1895
Rafl Tomáš 16. 2. 1948
Reynek Bohuslav 31. 5. 1892
Rittstein Michael 17. 9. 1949
Róna Jaroslav 27. 4. 1957
Ronovský František 11. 1. 1929
Ságlová Zorka 14. 8. 1942
Salcman Martin 7. 5. 1896
Samec Jan 18. 11. 1955
Samec Jan 14. 5. 1917
Saxl Miloš 11. 5. 1921
Sedláček Vojtěch 9. 9. 1892
Sekal Zbyněk 12. 7. 1923
Severová Jaroslava 1. 4. 1942
Sopko Jiří 20. 2. 1942
Sozanský Jiří 27. 6. 1946
Svobodová Jitka 9. 9. 1941
Sýkora Zdeněk 3. 2. 1920
Synáček Otakar 17. 3. 1931
Szabó Alexander 19. 12. 1921
Šafránek Jan 11. 4. 1947
Ševčík Miloš 27. 6. 1939
Šik Jiří 16. 4. 1930
Šteffel Josef 2. 1. 1928
Švarc Ladislav 26. 2. 1933
Tázler Miroslav 1. 6. 1925
Topinka Lumír 23. 9. 1927
Trampota Jan 21. 5. 1889
Valter Karel 17. 2. 1909
Vaníček Bedřich 30. 5. 1885
Večeřa Vlastimil 29. 5. 1921
Veselý Zdeněk 9. 6. 1932
Vrbová Kotrbová Vilma 14. 10. 1905
Wagner Josef 2. 3. 1901
Werner Břetislav 6. 10. 1911
Wielgus Jindřich 26. 2. 1910
Wiesner Richard 6. 7. 1900
Zeman Karel 7. 12. 1949
Zemánek Ladislav 10. 2. 1931
Zoubek Olbram 21. 4. 1926
Zychová Miroslava 12. 11. 1945

Galerie umění Karlovy Vary

grafika
published   author, title (subtitle)
1907   Kubišta Bohumil, Motiv z Florencie (Povoz)
1915   Kubišta Bohumil, Prosba (Nedokončený dřevoryt)
1918   Kubišta Bohumil, Autoportrét (Podobizna muže)
1918   Kubišta Bohumil, Pozůstatky padlého
1918   Kubišta Bohumil, U moře (Přímořská krajina)
1918   Kubišta Bohumil, Zahrada (Krajina)
1970   Sýkora Zdeněk, Černo-bílá struktura
kresba
published   author, title (subtitle)
1927-29   Vostřebalová Fischerová Vlasta, Dvě děti
asi 1927   Vostřebalová Fischerová Vlasta, Dívka s kytičkou
obraz
published   author, title (subtitle)
1905-1910   Kalvoda Alois, Břízy
1907   Kubišta Bohumil, Nádraží
1908   Kubišta Bohumil, Pradlena s děckem
1911   Kubišta Bohumil, Cirkus
1922   Muzika František, Koupání v moři
1926   Holan Karel, Radlice
1926   Procházka Antonín, Tuláci
1934   Vostřebalová Fischerová Vlasta, Utopená II
1940   Majerník Cyprian, Clown
1959   Medek Mikuláš, Rozkošný mladý muž na útěku I
1960   Medek Mikuláš, Romantický strýc Karel (Modrá kompozice)
1962   Mrázek Jiří, Krajina-žena
1966   Slavík Otakar, Ležící
1969   Doležal František, Ještě jednou v mladosti své kraje (Máchovský cyklus)
1972   Kovařík Jiří, Petrohradská zeď
1974   Doležal František, Hlava zelené hory (cykus Reminiscence na České středohoří)
1978   Doležal František, Pocta Pablo Picassovi (cyklus Pocty)
1978   Pavlík Petr, Věci / Things
1987   Balšán Václav, Březový háj
socha
published   author, title (subtitle)
1943   Wielgus Jindřich, Matka s děckem
1959   Palcr Zdeněk, Sedící dívka