České a slovenské umění 20. století

date of exhibition: stálá expozice
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: stálá expozice