foto Josef Ehm

Vincenc Makovský

* 3. 6. 1900, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
† 28. 12. 1966, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Illustrator, sculptor, Stage Designer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990216118
VIAF: 52758761

notes:
Někdy jako datum narození uváděno 3.7.1900 (Komenský 2000)

Vincenc Makovský

Za studií na novoměstské reálce uvažoval budoucí přední avantgardní sochař o dráze malíře. První léta studií na pražské Akademii výtvarných umění v Praze, zejména pak vliv Jana Štursy, rovněž rodáka z Vysočiny, rozhodly ve prospěch jiné tvůrčí orientace.

Vincenc byl nejstarší ze šesti dětí novoměstského řezníka a váženého měšťana. Značný vliv na utváření Makovského osobnosti měla jeho matka, dbalá tradic přísné evangelické výchovy. Především však byl věrným synem rodného Horácka, kam se neustále vracel a které ho poznamenalo rysy zemité neústupnosti a vytrvalosti, což se odrazilo i v jeho tvorbě. Po maturitě byl odvelen k 81. pluku v Jihlavě, sběhl však k "zeleným kádrům". Konec války a vznik ČSR ho zachránil před trestem. Roku 1919 byl demobilizován a přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Prošel malířskými ateliéry Jakuba Obrovského a K. Krattnera, sochařskými Bohumila Kafky a Jana Štursy, který pro něj představoval lidskou i uměleckou inspiraci. Záhy se však poučení z jeho díla prolíná s vlivem Otto Gutfreunda. Za studií získal Makovský první cenu za školní práci Hoch s mušlí. V roce 1925 uspořádal první výstavu svých sochařských prací. Po absolutoriu AVU (1926) dostal stipendium francouzské vlády a v letech 1926 - 1930 studoval a pracoval v Paříži (ateliér Antoina Bourdella).

Na sklonku 20. a v polovině 30. let vytváří Makovský v osobité reakci na syntetický kubismus a poetiku surrealismu vyhraněná díla, jimiž významně předběhl vývoj českého sochařství (reliéf Ležící žena, Návrh plastiky pro fontánu, Skloněný ženský akt, Dívčí sen, Dívka s děckem, Léda, reliéf Žena s vázou). Od roku 1930 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, vystavoval se Skupinou výtvarných umělců, stal se členem Surrealistické skupiny.

Po francouzském pobytu přichází Makovský do Brna. Kolem poloviny 30. let se v jeho pracích projevuje realistická linie jeho tvorby (Podobizna Josefa Šimka, Sedící žena, Hlava Prométhea, Torzo, Sousoší pro fontánu v Mělníku, četné sochy T. G. Masaryka pro různá česká a moravská města). V roce 1935 obeslal soutěž na výzdobu síně Národního památníku na Vítkově v Praze cyklem reliéfů Z české historie, v roce 1938 získal v Brně první cenu v soutěži na pomník Národního osvobození.
Druhou světovou válku prožil Makovský ve Zlíně. Pomáhal zakládat a organizovat tamní Školu umění, zúčastnil se odboje jako člen ilegálního Národně revolučního výboru inteligence. Se zlínským obdobím je spojeno jeho působení v průmyslovém designu, na něž navázal jeho žák Zdeněk Kovář. Do této doby spadá celá řada sochařských portrétů (B. Němcová, K. H. Borovský, A. Jirásek, J. A. Komenský). Po osvobození se Makovský vrací do Brna (ateliér na Rybářské ulici). Stává se docentem modelování na Fakultě architektury Vysoké školy technické, v roce 1947 jejím profesorem, je členem České akademie věd a umění. V roce 1952 získává profesuru na Akademii výtvarných umění v Praze. V poválečném období se věnuje převážně monumentální pomníkové tvorbě (Partyzán ve Zlíně, Památník osvobození a sousoší Bratří Mrštíků v Brně, busta S. K. Neumanna v Bílovicích nad Svitavou, J. A. Komenský v Uherském Brodě, nizozemském Naardenu a na univerzitě v Betlehemu v USA). Makovského dílo, zejména poválečné pomníkové realizace, oceňoval tehdejší režim (laureát státní ceny 1955 a 1958, téhož roku jmenován národním umělcem), na Světové výstavě v Bruselu získává v roce 1958 Velkou cenu za alegorické sousoší Nový věk. Poválečný návrat k tradičnímu zobrazování nesnižuje Makovského zasluhy o rozšíření obzorů naší výtvarné kultury. Umělec obohatil naše i evropské umění o hodnoty zásadního významu. Z jeho rozsáhlého díla si v Brně připomeňme busty Karla Staršího ze Žerotína na Nové radnici a prof. Eduarda Babáka na Komenského náměstí, repliky sochy T.G. Masaryka před lékařskou fakultou na Komenského náměstí a jedné z figur mělnického sousoší u Domu umění na Malinovského náměstí.
Vincenc Makovský je pochován na evangelickém hřbitově v Novém Městě na Moravě. Jeho jméno nese od roku 1968 náměstí v Brně - Žabovřeskách a od září 2001 i lávka přes řeku Svitavu v Brně - Obřanech. Plaketa na jeho domě na Mlýnském nábřeží č. 17 v Brně - Obřanech připomíná místo, kde v letech 1945 - 1966 v našem městě žil a tvořil.

zdroj: www.brno.cz

profesor AVU Praha 1952-1966
profesor VUT Brno od 1945

Vincenc Makovský

foto Josef Ehm
foto Josef Ehm
 

Vincenc Makovský

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
0 - 0    
1919 - 1926   Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství, Kafka Bohumil, *1878
1919 - 1926   Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství, Štursa Jan, *1880
1919 - 1926   Akademie výtvarných umění, Praha, malířství, Krattner Karl, *1862
1919 - 1926   Akademie výtvarných umění, Praha, Obrovský Jakub, *1882
1926 - 1930   Umělecký ateliér Františka Kupky, Paříž (Paris), Kupka František, *1871

Vincenc Makovský

from - to   institution, city, notes
1924 - 1924   Itálie, studijní cesta. Opakovaná studijní cesta v r. 1925
1926 - 1930   Francie, studijní cesta
1930 - 1939   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
1936 - 1936   Anglie, studijní cesta
1939 - 1940   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Dřevnická 1788
1939 - 1945   Zlín (Zlín), Zlín (Zlín), trvalý pobyt, tvůrčí činnost, pedagogem Školy umění
1957 - 1957   Nizozemí, studijní cesta
1958 - 1958   Belgie, studijní cesta

Vincenc Makovský

from - to   student, school, city
???? - ????   Jašek Zdeněk, *1929
???? - ????   Jelínek Zdeněk, *1923
???? - ????   Kýn Vladimír, *1923
???? - ????   Serbin Jano (Jan), *1926, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
???? - ????   Formánek Petr, *1944, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1960   Hracha Miroslav, *1934, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Najdenov Bogdan, *1937, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Benda Milan, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1959   Němeček Zdeněk, *1931, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1971   Kuthan Petr, *1945, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1960   Kim Chi Dyk, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Rubeška Václav, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Puchýř Bohumil, *1914, České vysoké učení technické, Praha, kresba
???? - 1950   Sigmund Zdeněk, *1924, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
???? - ????   Novák Jiří, *1927, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
???? - 1955   Skřivan Zdeněk, *1928, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
???? - ????   Tupý Zdeněk, *1926, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), malířství a sochařství
???? - ????   Hronek Karel, *1922, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
???? - ????   Sigmundová Bauerová Olga, *1927, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Laštůvka Oldřich, *1913, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
???? - 1953   Maxa Miloslav, *1929, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury a pozemního stavitelství
???? - ????   Švehelka Milan, *1931, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
1939 - 1941   Trčka Vladimír, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), sochařství
1939 - 1943   Babraj Konrád, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), sochařství
1939 - 1945   Habarta Jan, *1919, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
1939 - 1943   Kovář Zdeněk, *1917, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1939 - 1940   Vovsová Věra, *1912, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1940 - 1945   Fendrych František, *1920, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), sochařství
1940 - 1942   Hruška Jiří, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
1940 - 1944   Babrajová Schicková Olga, *1923, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), kamenosochařství
1940 - 1944   Večeřa Vlastimil, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
1940 - 1942   Skokánek Jan, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1941 - 1942   Šilberský Hugo, *1920, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), sochařství
1941 - 1944   Kocůrková Anděla, *1919, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1941 - 1945   Jägerová Vohralíková Blanka, *1923, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), sochařství
1941 - 1943   Drozd Jan, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
1941 - 1942   Jetmar Milan, *1922, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
1942 - 1946   Crla František, *1920, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), sochařství
1942 - 1945   Kopáček Pavel, *1923, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1942 - 1944   Krybus Zdeněk, *1923, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1942 - 1945   Kuneš Karel, *1920, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1942 - 1944   Řihák Zdeněk, *1924, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1942 - ????   Solařík Emil, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1943 - 1944   Lacinová Jílková Sylva, *1923, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1943 - 1945   Hanzálek Jiří, *1926, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
1943 - 1945   Hejný Miloslav, *1925, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), sochařství
1943 - 1946   Axman Miloš, *1926, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), kamenosochařství
1945 - 1950   Hejný Miloslav, *1925, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1951   Vacek Jaroslav, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Kulda Antonín, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Kočár Vladimír, *1926, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), dějiny umění a malba
1945 - 1948   Šimek Josef, *1929, Střední uměleckoprůmyslová škola (1947-1952), Zlín (Zlín), užitá plastika
1945 - 1947   Bartuněk Vladislav, *1924, Střední uměleckoprůmyslová škola (1947-1952), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství
1945 - 1947   Holečková Květa, *1928, Střední uměleckoprůmyslová škola (1947-1952), Zlín (Zlín), sochařství
1945 - 1949   Hanzl Oldřich, *1921, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
1945 - 1948   Skácel Petr, *1924, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1945 - 1948   Šebek Jiří, *1922, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
1946 - 1950   Hadlač Jiří, *1927, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
1946 - 1950   Krejčiřík Josef, *1922, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1946 - 1950   Dvořáková Zdena, *1926, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
1946 - 1950   Crhák František, *1926, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury, architektura a pozemní stavitelství
1947 - 1951   Axman Miloš, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1948 - 1953   Ochrymčuk Leonid, *1929, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1948 - 1950   Škarohlíd Jaroslav, *1925, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1948 - 1952   Svoboda Karel, *1928, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (Brno-město), Lékařská fakulta
1948 - 1952   Pavelka Jaroslav, *1930, Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město)
1949 - ????   Štolfa Miroslav, *1930, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
1952 - 1958   Koštoval Vladimír, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1952 - 1953   Martínek Ladislav, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1952 - 1952   Divišková Tamara, *1934, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury
1953 - 1959   Štorek František, *1933, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1953 - 1959   Hradilík Oldřich, *1932, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1954 - 1960   Navrátil František, *1932, Akademie výtvarných umění, Praha
1955 - 1961   Macků Evžen, *1932, Akademie výtvarných umění, Praha
1955 - 1963   Šutera Alois, *1933, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1955 - 1960   Divišková Tamara, *1934, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury
1956 - 1961   Hudeček Miroslav, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1957 - 1964   Mathisen George, *1936, Akademie výtvarných umění, Praha
1958 - 1960   Kolomazník Jaroslav, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha
1959 - 1965   Janda František, *1931, Akademie výtvarných umění, Praha
1959 - 1965   Kašpar Jiří, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
1959 - 1965   Vajce Josef, *1937, Akademie výtvarných umění, Praha
1959 - 1960   Vojta Zdeněk, *1932, Akademie výtvarných umění, Praha
1960 - 1966   Wagner Jan, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
1960 - 1965   Moucha Ivan, *1938, Akademie výtvarných umění, Praha
1961 - 1965   Mikoláš Karel, *1939, Akademie výtvarných umění, Praha
1961 - 1964   Hanzík Stanislav, *1931, Akademie výtvarných umění, Praha
1961 - 1967   Fidrich Václav, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1962 - 1968   Kadlčík Josef, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1962 - 1968   Kalvoda Ivan, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
1963 - 1969   Přikryl Pavel, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
1963 - 1969   Vácha Milan, *1944, Akademie výtvarných umění, Praha
1963 - 1969   Gebauer Kurt, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
1964 - 1970   Kříž Milan, *1945, Akademie výtvarných umění, Praha
1966 - 1969   Vajce Josef, *1937, Akademie výtvarných umění, Praha
1966 - 1972   Beránek Jiří, *1945, Akademie výtvarných umění, Praha
1990 - 1994   Doubnerová Tlustá Jiřina, *1922, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), reprodukční kamenosochařství a restaurátorství

Vincenc Makovský

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/06/01 - 1965/08/22   Vincenc Makovský: Sochařské dílo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1968/11/08 - 1968/12/01   Vincenc Makovský: Sochařská kresba, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1969/03/13 -   Vincenc Makovský: Sochařské kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1970/03/13 - 1970/04   Vincenc Makovský: Sochařské dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1970/05 - 1970/08   Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1970/10/16 - 1970/11/15   Vincenc Makovský: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/01/23 -   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1973/06/14 - 1973/07/22   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/01/18 - 1974/03/29   Vincenc Makovský: Plastiky, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/05 - 1974/07   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1974/10 - 1975/01   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/05 - 1980/07   Vincenc Makovský: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1980/11/18 - 1980/12   Vincenc Makovský: Sochařské a kreslířské dílo, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1981/01 - 1981/02   Vincenc Makovský: Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1981/01/11 - 1981/02/15   Vincenc Makovský (1900-1966): Sochy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/06/06 - 1985/09/01   Vincenc Makovský (1900 - 1966): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1985/07/04 - 1985/09/29   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/02/16 - 1988/03/20   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/10/03 - 1991/11/17   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Olomoucký pomník T. G. Masaryka 1937/1953, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/12/07 - 1992/03/01   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926 / 1934, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1996/01/25 - 1996/03/08   Vincenc Makovský: Rané dílo, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1998/12/02 - 1988/12/16   Vincenc Makovský: Plastiky / kresby, Gymnázium, Boskovice (Blansko)
2000/09/15 - 2000/10/29   Vincenc Makovský: Výběr z díla, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2001/01/24 - 2001/03/25   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
[1983]   Czech Sculpture: 1867-1937, National Museum Wales, Cardiff
1932/10/27 - 1932/11/27   Poesie 1932, Mánes, Praha
1935/01/15 - 1935/02/03   První výstava Skupiny surrealistů v ČSR, Mánes, Praha
1936/02/28 - 1936/03/22   Spolek výtvarných umělců Mánes, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1936/04/26 - 1936/08/31   I. jarní Zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1937/06/01 - 1937/06/27   L'art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
1937/08/01 - 1937/11/25   Exposition Internationale de Paris 1937 (Arts et Techniques dans la Vie moderne), Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž (Paris)
1937/09/25 - 1937/10/25   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственный музей нового западного искусства (Státní muzeum nového západního umění), Moskva (Moscow)
1937/10/12 - 1937/11/28   Dnešní Mánes, Mánes, Praha
1938   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/05/27 - 1938/08/28   Postavy českých dějin, Mánes, Praha
1939/03/09 - 1939/04/16   Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let, Mánes, Praha
1939/12/16 - 1940/01/28   Důvěřujte umění: Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky, Mánes, Praha
1940/05/10 - 1940/06/02   Matka, dítě, rodina ve výtvarném umění, Pavilon ve Smetanových sadech, Olomouc (Olomouc)
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1941/04   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1941/06/27 - 1941/09   Tvář české krajiny, Mánes, Praha
1942/11/11 - 1942/11/24   Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1944/03/24 - 1944/04/03   2. výstava české kresby, Galerie V. Hořejš, Praha
1945/11/18 - 1945/12/18   50 let českého výtvarného umění, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1945/11/19 - 1945/12/16   Mánes 1907-1938, Mánes, Praha
1946/09/27 - 1946/10/20   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1946/11/03 - 1946/11/24   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1947/02/05 - 1947/02/23   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1947/02/15 - 1947/03/19   Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1947/02/28 - 1947/03/15   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Victoria Art Gallery, Dundee
1947/04/12 - 1947/05/03   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
1947/05/21 - 1947/06/14   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Ulster Museum, Belfast
1947/07/03 - 1947/07/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Hugh Lane Gallery (Dublin City Gallery), Dublin
1947/08/04 - 1947/08/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Colwyn Bay, Colwyn Bay
1947/09/08 - 1947/09/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Williamson Art Gallery & Museum, Birkenhead
1947/10/09 - 1947/10/29   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Manchester Art Gallery, Manchester
1947/11/11 - 1947/12/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Whitechapel Gallery, Londýn (London)
1948/01/10 - 1948/01/31   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Norwich Castle Museum and Art Gallery, Norwich
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1948/08/25 -   Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/09/04 - 1948/10/03   Umění a kýč: Podobizna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/10/27 - 1948/11/28   České umění od impresionismu: Z ostravských sbírek I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1949   Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť (Bucureşti)
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1949/12/17 - 1950/01/08   Výtvarná tvář Brna - členská výstava SVU Aleš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1950/03 - 1950/04   Členská výstava S.V.U. Mánes, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/03/17 -   Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění, Praha
1951/02/25 - 1951/03/19   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň (Wien)
1952/10 - 1952/11   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/09   Stroj a nářadí jako dílo výtvarné, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/06/19 - 1954/10/17   XXVII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1954), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955/04/30 - 1955/05/29   Výtvarní umělci k 10. výročí osvobození, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/07/01 - 1955/09   Výstava československého výtvarného umění, Palác krásných umění v Nanjingu, Nanjing
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956   Mezinárodní výstava současné plastiky, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1956/04/22 -   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/06/16 - 1956/10/21   XXVIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1956), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1957   Výstava k 65. výročí školy, SVVŠ, aula, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1957/09   IV. Bienal do museu de arte moderna, São Paulo, São Paulo
1957/11/10 - 1957/12/08   Velký říjen, inspirátor umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/04/17 - 1958/10/19   Expo 58, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1958/12/28 - 1959/03/22   Umění zemí socialismu, Manež (Moscow Manege), Moskva (Moscow)
1959   Tvůrčí skupina Mánes, Závody 9. května - Jawa, Praha - Pankrác
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/04   Výstava moravských výtvarníků, Výstavní síň SSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/04/12 - 1959/05/03   Skupina moravských výtvarníkov, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/05/05 - 1959/05/25   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1959/08/21 - 1959/09/20   Masterpieces of Czech Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1960   Architektonické návrhy ze soutěže k 15. výročí osvobození ČSSR, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1960/05/08 - 1960/06/30   Vincenc Makovský: Plastiky, Vladimír Hroch: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/09/08 - 1960/10/02   Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1960/10/21 - 1960/11   Tvůrčí skupina Mánes, Mánes, Praha
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/05 - 1962/06   Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije, National Gallery – National Art Gallery (Nacionalna chudožestvena galerija), Sofie (Sofia)
1962/05/27 - 1962/06   Jaro 62, Mánes, Praha
1962/09   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX-XX), Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1963/02/10 - 1963/03/15   Obrazy, sochy, grafika: Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/07/01 - 1963/08/01   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/01 - 1964/06   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1965/05/01 - 1965/08/22   XXV. Východočeský umělecký salon, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/04/09 - 1966/05/09   Antika a její tradice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Staroměstská radnice, Praha
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha
1966/10/16 - 1966/11/27   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
1966/11/05 -   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1966/12/09 - 1967/01/08   Brněnská bilance, Mánes, Praha
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/09   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968 - 1968/10/15   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/08   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/05/30 - 1969/10/30   České umenie 1. polovice 20. storočia, Hrad Červený Kameň, Častá (Pezinok)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1971/01/08 - 1971/02/08   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
1971/03 - 1971/04   Česká kresba XX. století, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1971/04/28 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/05/14 - 1971/07/15   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ, Dům umění, Zlín (Zlín)
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/06 - 1971/07   České sociální umění dvacátých let, Blansko (Blansko), Blansko (Blansko)
1971/06 - 1971/08   České sochárstvo zo sbierok SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1971/08/20 - 1971/09/30   Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/09   České sociální umění dvacátých let, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1972/05   1945 - Praha vítající (výstava obrazů, soch a grafiky), Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1972/11/15 - 1972/12/31   Jihomoravští sochaři k 55. výročí VŘSR a 50. výročí SSSR, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí, Středočeská galerie, Praha
1973   Socha Piešťanských parkov 1973, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1973/12/13 - 1974/02/28   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž (Paris)
1974/06 - 1974/08   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: I. část (do roku 1945), Středočeská galerie, Praha
1974/10/11 - 1974/11/18   Umění Vysočiny, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/04 - 1975/05   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Staatliches Museum, Schwerin
1975/04/30 - 1975/07/31   Umělci Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Dům umění, Zlín (Zlín)
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/07   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Wandelhalle, Bad Elster
1975/09/02 - 1975/10   Výtvarné umění v socialistickém Československu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/10   Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Praha, Praha
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/05   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Středočeská galerie, Praha
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/09/04 - 1977/10/02   Česká sochařská kresba XX. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1978   Socha a sochařská kresba, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/14 - 1978/08/13   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění), Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/06/01 - 1980/10/12   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, Benátky (Venezia)
1980/10/22 - 1980/11/24   Kresby českých sochařů, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/11/15 - 1981/01/11   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Mole Antonelliana, Turín (Torino)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/04 - 1981/08   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Dům umění, Zlín (Zlín)
1981/05/07 - 1981/08/30   Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/05 - 1983/09   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1983/08/30 - 1983/10/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10/11 - 1983/11/13   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Staroměstská radnice, Praha
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/01/20 - 1988/03/13   Sociální umění dvacátých let na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/10 - 1988/11   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1990/02/22 - 1990/04/01   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/06/09 - 1991/09/15   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
1992/04/03 - 1992/05/17   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Kulturhaus der Stadt Graz, Štýrský Hradec (Graz)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/11/29 - 1995/01/05   Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/04/06 - 2003/08/03   Sto let výtvarné kultury Olomoucka 1889 - 1989
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/10/10 -1996/11/30   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1996/12/14 - 1997/01/24   Ostrov: České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2000/09/19 - 2000/11/30   Komenský 2000 - Labyrint světa, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 1
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/02/27 - 2001/04/16   Akt v umění 1. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2001/07/14 - 2001/09/30   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
2002/11/19 - 2003/03/02   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze), Dům umění, Zlín (Zlín)
2003 - 2004   České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2005/11/13 - 2006/02/26   Praagse schilderkunst 1890-1939: Van symbolisme tot abstractie, Drents Museum, Assen
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
2010/02/18 - 2010/05/16   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/08/18 - 2011/11/06   The Best of..., Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/02/23 - 2012/05/17   Výběr ze sbírky, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2012/03/29 - 2012/06/17   Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2014/03/22 - 2014/05/16   Oka mžik: Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/10/06   Sochy v parku, Park Jana Amose Komenského, Zlín (Zlín)
2014/11/21 - 2015/02/22   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Jihlava)
2015/02/10 - 2015/04/12   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2015/02/20 - 2015/06/28   Oskar Kokoschka a Praha: Meziválečná umělecká scéna (1934-1938), Veletržní palác, Praha
2015/03/20 - 2015/05/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč (Třebíč)
2015/04/10 - 2015/06/07   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/12 - 2015/08/30   Poklady Vysočiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/09/15 - 2015/11/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
2015/10/23 - 2016/01/10   Smysl pro umění: Ceny České akademie věd a umění 1891-1952, Salmovský palác, Praha
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/12/08 - 2017/02/12   Cesty imaginace: Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/03/15 - 2017/06/04   Linie versus tvar. Známé sochy a neznámé kresby sochařů, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/10/28 - 2018/02/11   Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931-1939 / Man With Burning Mane! Emil Filla and Surrealism 1931-1939, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/09/10 - 2019/10/06   Láska v křečích explozí, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2020/12/20 - 2021/03/28   Comenius 1592–1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2021/06/02 - 2021/09/05   Averklub Collective: Manuš heißt Mensch / Manuš Means Human, Kunsthalle Wien Museumsquartier, Vídeň (Wien)
2022/09/23 - 2023/02/26   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
neuvedeno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1997   Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570 - 1945), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
stálá expozice   České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
stálá expozice   Prométheův oheň: Česká moderna první poloviny století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/06/28 - 2002/07/02   Art Prague. 1. veletrh současného umění / 1th Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Vincenc Makovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Vincenc Makovský: Sochařská kresba
  1970   Vincenc Makovský
  1970   Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1974   Národní umělec Vincenc Makovský: Sochy a kresby
  1974   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1980   Vincenc Makovský (Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Vincenc Makovský: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1985   Vincenc Makovský: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Vincenc Makovský
  1988   Vincenc Makovský: Sochy a kresby (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1996   Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2000   Vincenc Makovský: Výběr z díla (Připraveno ke 100. výročí umělcova narození)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2014]   Oka mžik (Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna), Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  1935   První výstava Skupiny surrealistů v ČSR, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
  1936   S.V.U. Mánes, Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   Dnešní Mánes (Oslavy 50 let Mánesa), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937), Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
  1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственное издательство Искусство, Moskva (Moscow)
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   Postavy českých dějin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Matka - Dítě - Rodina ve výtvarném umění
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1941   Tvář české krajiny, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Galerie V. Hořejš, Praha
  1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě), Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, Brno (Brno-město)
  1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
  1947   Výstava obrazů Vladimíra Sychry (Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů (Od Gutfreunda po Wágnera)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1948   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1948   České umění od impresionismu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   Svět práce v umění
  1948   Umění a kýč (2. podobizna), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1949   Výtvarná tvář Brna (Členská výstava SVU Aleš)
  1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
  1950   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   Výtvarní umělci k desátému výročí osvobození (Pátá členská výstava), Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Armádní výtvarné studio, Praha
  1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959), The Royal Scottish Academy, Edinburgh
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1959   Skupina moravských výtvarníkov, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
  1960   Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938
  1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Tvůrčí skupina Mánes
  1960   Vincenc Makovský a Vladimír Hroch (Výstava k 15. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou), Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX), Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije), Bългарски художник / Bŭlgarski khudozhnik / Bulgarski Chudožnik, Sofie (Sofia)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   České moderní malířství a sochařství, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions, Československá akademie věd (ČSAV), Praha
  1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1966   Brněnská bilance, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
  1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1968   České sochařství 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
  1969   České umenie I. polovice 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1971   Česká kresba XX. století, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1971   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   České sochárstvo zo sbierok SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
  1971   Jan Štursa a jeho žáci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   1945 - Praha vítající (Výstava obrazů, soch a grafiky), TJ Slavoj Vyšehrad, Praha
  1972   Jihomoravští sochaři k 55. výročí VŘSR a 50. výročí SSSR, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí, Středočeská galerie, Praha
  1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
  1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973), Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Piešťany (Piešťany)
  1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)), Středočeská galerie, Praha
  1974   Umění Vysočiny
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1975   Umělci Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Český ústřední výbor SČSP, _
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   Socha a sochařská kresba, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
  1978   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění), Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  1979   Pražské sochy a pomníky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1983   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1983   Czech Sculpture 1800-1938, Trefoil Books Ltd., Londýn (London)
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
  1988   Sociální umění dvacátých let na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Z pokladů Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   České sochařství 1948/88, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1990   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Od renesance po modernu (1900-1945), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999, Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960, 1962 - ), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Komenský 2000: Labyrint světa
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2002   Ostrov / Island (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech Art 1918-1938 from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie), Waanders Uitgevers, Zwolle
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Výběr ze sbírky, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2014   Poklady Vysočiny (Skvosty depozitářů), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2014   Sochy v parku (Ambrůz, Beránek, Hanke, Jarcovják, Makovský, Nepraš, Stanický, Šmíd), Statutární město Zlín, Zlín (Zlín)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Ostrov umění v moři průmyslu / An Island of Art in a Sea of Industry (Zlínská škola umění (1939-1949) / School of Arts in Zlín (1939-1949)), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   Prostor Zlín (Stálá expozice), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Láska v křečích explozí (Škola umění Zlín), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2019   Rozum versus cit (Zlínský průmyslový design 1918-1958), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Averklub Collective: Manuš heißt Mensch, Kunsthalle Wien Museumsquartier, Vídeň (Wien)
  2021   Averklub Collective: Manuš Means Human, Kunsthalle Wien Museumsquartier, Vídeň (Wien)
  2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Moderní umění na Moravě (Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1956   Vincenc Makovský, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Národní umělec Vincenc Makovský, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Hledání tvaru, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1979   Jistoty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Vincenc Makovský, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Průmyslový design (Stroje, nástroje, průmyslové výrobky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2020   Comenius 1592–1670 (Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2021   Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
  2014   Výtvarníci na VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Systematické zkoumání skutečnosti rekonstrukcí objektu, halucinace a iluse, První výstava Skupiny surrealistů v ČSR, 5-9
  1936   Brněnské výstavy (Akord 1936/5), Umění, 73-79
  1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, 43-48
  1937   Žerotínova busta od V.Makovského v Brně (Akord 1937/1), Umění, 11-12
  1941   V. Makovského Božena Němcová, 3 týdny v umění, 112-114
  1953   Stroj a nářadí jako dílo výtvarné, Výtvarná práce, 4
  1953   Výtvarník pomáhá pracujícím, Výtvarná práce, 7
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 8
  1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 7
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 9
  1955   Medailony z Jízdárny (Vincenc Makovský), Výtvarná práce, 4
  1955   Sochař Vincenc Makovský, Výtvarné umění, 5.ročník, 4.číslo, 178-184
  1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce
  1955   Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 7
  1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 10
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Panorama současné světové plastiky, Výtvarná práce, 16
  1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 7
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 3-4
  1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 11
  1957   Od 10. listopadu probíhá..., Výtvarná práce, 9
  1957   Výstava v Novém Městě na Moravě, Výtvarná práce, 8-9
  1958   Pomník J. A. Komenského v Naardenu od Vincence Makovského, Výtvarné umění, 22-23
  1959   Členové přípravného výboru Sjezdu socialistické kultury, Výtvarná práce, 2
  1959   Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 10
  1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 12
  1959   Umění zemí socialismu, Výtvarná práce, 1-2
  1959   Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 5
  1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9
  1960   Dvě sochařská jubilea, Výtvarná práce
  1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce
  1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3-4
  1960   V. Makovský a Vl. Hroch, Výtvarná práce, 9
  1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12.ročník, 11-12.číslo, 4
  1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1
  1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 6-15
  1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13.ročník, 14.číslo, 6
  1965   Na okraj výstavy sochařského díla Vincence Makovského, Výtvarné umění, 446-457
  1965   Sochařství duchovní síly, Rudé právo, 2
  1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11.ročník, 10.číslo, 47-57
  1965   Vincenc Makovský, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 3-3
  1966   Nová expozice na Zbraslavi, Výtvarná práce, 4
  1967   Za Vincencem Makovským, Umění a řemesla, 15
  1967   Zemřel Vincenc Makovský, Výtvarná práce, 1-1
  1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts
  1970   Retrospektiva Vincence Makovského, Výtvarná práce, 9
  1981   Příklad Vincence Makovského (K umělcovým nedožitým osmdesátinám), Výtvarná kultura, 19-22
  1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 2-9
  1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 18.číslo, 6
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 15.číslo, 3
  1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, 40-55
  1988   Vincenc Makovský v Moravské galerii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 3
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, 165-192
  1995   Surrealismus jako program, České moderní umění 1900-1960, 209-224
  1995   Vincenc Makovský: Žena s vázou, České moderní umění 1900-1960, 220-221
  1996   Fragmenty snu (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský), Český surrealismus 1929–1953, 28-47
  1996   Stroj jako plastika (Zlín a zakladatelé českého průmyslového designu), Z dějin průmyslového designu 1, 5-8
  1996   Výstava Poesie 1932 ((Český surrealismus)), Český surrealismus 1929–1953, 48-53
  2000   90 let Domu umění města Brna (Brno, Dům umění, 20. 10. - 10. 12.), 16-16
  2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 70-97
  2002   Brněnský Prométheus: avantgarda znovu (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2007   Užité umění a design šedesátých let, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), 309-327
  2011   Města veškerého sochařství (Sochy v ulicích Brna), Art + Antiques, 54-59
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová), Černá slunce, 28-30
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, 50-91
  2013   Skryté počátky jiné kultury v trampských aktivitách českých umělců doby avantgardy / The Hidden Beginnings of Alternative Culture in Tramping Activities of Czech Avant-Garde Artists, Volný čas / Spare Time, 58-77
  2014   Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47.ročník, 3.číslo, 13-24
  2019   Dílna Vincence Makovského, 220 míst AVU, 109
  2019   Socha partyzán od Vincence Makovského, 220 míst AVU, 27
  2020   Vincenc Makovský, Josef Sudek a sochy, 480-483
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Vincenc Makovský: Sochařské dílo (k umělcovým 65.narozeninám), Národní galerie v Praze, Praha
  1969   Vincenc Makovský: Sochařské kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1970   Vincenc Makovský: Sochařské dílo, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1970   Vincenc Makovský: Sochařské dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně (K umělcovým nedožitým sedmdesátinám), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Vincenc Makovský: Sochy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1973   Vincenc Makovský, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1974   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1980   Vincenc Makovský: Sochařské a kreslířské dílo, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1985   Vincenc Makovský (1900 - 1966): Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1988   Vincenc Makovský: Plastiky / kresby, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
  1988   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926 / 1934, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Olomoucký pomník T. G. Masaryka 1937/1953, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1996   Vincenc Makovský: Rané dílo (1924 - 1934), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2000   Vincenc Makovský: Výběr z díla (ke 100.výročí narození), Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2001   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Linie / barva / tvar, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   Josef Vyleťal - výběr z tvorby: Obrazy, kresby, plakáty (Vincenc Makovský: Raná tvroba 1926 - 1934, Bohuslav Reynek - život a dílo: Výběr z grafické tvorby), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2015   Válečný mrak / The War Cloud (Reflexe tématu války v umění ze sbírek GVUO / Artistic Reflection of World War II in Collections of The Gallery of Fine Arts in Ostrava), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Pavilon Expo 58
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Studie studentky k sousoší Vítězství
  1945   Podobizna doc. Petra
  1946   Portrét pana Jelínka
  1946   Skizza k pomníku rudoarmějců v Gottwaldově
  1946-1947   Partyzán, pomník padlých rudoarmějců v Gottwaldově
  1947   Partyzán
  1947   Skizza k sousoší Vítězství
  1947   Sousoší Vítězství
  1950   Portrét prezidenta republiky Klementa Gottwalda
  1954-1955   Pomocný model k pomníku rudoarmějce
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedatováno   L'art 1930-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Umění 1930 - 2000
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2015   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Národní umělec Vincenc Makovský, Akademie výtvarných umění, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Vincenc Makovský: Výběr z díla (Ke 100. výročí sochařova narození), Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (1980), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Vincenc Makovský, Blok, Brno (Brno-město)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedat.   Collection de sculpture tchéque, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Seznam kreseb a grafických listů, předaných Grafické sbírce z pozůstalosti po Josefu Sudkovi, Národní galerie v Praze, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Postavy českých dějin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1962   České výtvarné umění 20. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1964   K výtvarné problematice třicátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   České sochařství 1945–1960, Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
  nedatováno   České sochařství 19. a 20. století II., Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)

Vincenc Makovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Vincenc Makovský
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Průvodní zpráva k soutěžnému návrhu na umístění pomníku presidenta Osvobotitele, Program D 38, 5.číslo, 125-127
  1955   Dopis výboru Ústředního svazu čs. výtvarných umělců všem členům a kandidátům, Výtvarná práce, 1-2

Vincenc Makovský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Ano - ne!, Československý spisovatel, Praha
  2013   Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Ani labuť ani Lůna (Sborník k stému výročí smrti K. H. Máchy), Otto Jirsák, Praha
  1936   Surrealismus, Josef Janda, _
  1938   Sborník k šedesátinám Václava Jelínka, Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935/04/09   Bulletin international du surréalisme / Mezinárodní buletin surreealismu, Surrelistická skupina v Československu, _
  1962/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 10.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1969   Host do domu (13), 15..ročník, 13.číslo, Československý spisovatel, Praha

Vincenc Makovský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Díváme se na obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2004   Kapitoly z dějin designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Doslov, Ani labuť ani Lůna, 82-83
  1950   Dopis národ. umělce Václava Rabase, Výtvarné umění, 4.číslo, 190-191
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1.číslo, 35-48
  1954   Nová nákupní komise, Výtvarná práce, 7
  1955   Doplněk soutěžních podmínek na Arbesův pomník, Výtvarná práce, 9
  1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 2
  1955   Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda za díla výtvarná, Výtvarná práce, 1
  1955   Soutěž na sousoší spisovatelů Antala Staška a Ivana Olbrachta v Semilech, Výtvarná práce, 15
  1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 1-2
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 2-3
  1956   Dušan Šindelář: Vincenc Makovský..., Výtvarná práce, 4
  1956   Klub přátel výtvarného umění, Výtvarná práce, 10
  1956   Návrh mince o hodnotě 1 Kčs, Výtvarná práce, 11
  1956   Nový pomník J. A. Komenského v Uherském Brodě, Výtvarná práce, 15
  1956   Současné československé sochařství, Výtvarné umění, 6.ročník, 3.číslo, 121-135
  1956   Soutěž na doplnění sochařské výzdoby památníku Sovětské armády na Slavíně v Bratislavě, Výtvarná práce, 15
  1956   Soutěž na plastiku pro Brusel, Výtvarná práce, 15
  1956   Soutěž na plastiku pro čs. exposici na Světové výstavě v Bruselu roku 1958, Výtvarná práce, 11
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1956   Vandalství v Mělníku, Výtvarná práce, 9
  1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 15
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 15
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  1958   Hovoříme s projektanty, Výtvarná práce, 4-5
  1958   Na návrh vlády..., Výtvarná práce, 1
  1958   Soutěž na pomník Kl. Gottwalda, Výtvarná práce, 14
  1958   Soutěžní podmínky veřejné anonymní soutěže..., Výtvarná práce, 10
  1958   Úspěch čs. výtvarníků v Bruselu, Výtvarná práce, 3
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 2
  1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 2-4
  1961   Dokument doby (V prosinci roku 1959 přijal ústřední výbor…), Výtvarné umění, 49-54
  1961   Průmyslové výtvarnictví potřebuje dorost, Výtvarná práce, 3-4
  1961   Výzva umělcům celého světa, Výtvarná práce, 5-6
  1964   Nová Horácká galerie, Výtvarná práce, 4-4
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 6-15
  1966   Dopis z Brna, Výtvarná práce, 7
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1967   Osudy avantgardy v Čechách I, Výtvarná práce, 1-7
  1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 11
  1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24.ročník, 55.číslo, 7-7
  1970   O české i světové medaili, Výtvarné umění, 2-15
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 4
  1970   Výstavy (Výstava Česká kresba 20. století), Výtvarná práce, 4
  1977   Proletářský internacionalismus a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 14-29
  1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1-12
  1977   Velký Říjen a umění socialistického Československa, Umění, 473-476
  1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 55-57
  1979   Přehled významných výtvarných realizací v architektuře (Rok 1972 a 1973), Výtvarná kultura
  1979   Štefan Malatinec (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 46-49
  1980   Národní galerie jubilující, Výtvarná kultura, 1-13
  1983   Karel Kuneš (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 41-43
  1983   Poznámky o českém surrealismu, Výtvarná kultura, 11-19
  1983   Stanislav Hanzík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 39-41
  1983   Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura, 27-31
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, 17-22
  1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo
  1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 22.číslo, 5
  1990   Růže ran Mikuláše Medka (Malíř Mikuláš Medek (1926 - 1974)...), Naše rodina, 1990.ročník, 31.číslo, 13
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, 10-10
  1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1998   Moravská galerie v Brně, Státní galerie České republiky: Průvodce, 13-22
  1999   Deset bodů k nadrealismu, Cestou necestou, 14-19
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
  2011   Sbírka Hascoe, Art + Antiques, 24-25
  2012   Texty Jana Baucha, Jan Bauch, 359-373
  2015   Úspěch modřanského sochaře, Noviny Prahy 12, 2
  2019   Českomoravská (Zápotockého) (XI.Úsek metra II B), Metroart, 164-165
  2019   Muzeum I.A (IV. Čas hliníku eloxované stanice), Metroart, 58-61
  2019   Nové Butovice (Dukelská) (X. Úsek metra III. B), Metroart, 146-149
  2019   Plastika růst od Milana Váchy, 220 míst AVU, 124
  2019   Reliéf Josefa Vajce, 220 míst AVU, 270
  2019   Reliéf Julia Fučíka od Stanislava Hnzíka, 220 míst AVU, 171
  2019   Socha Sněhulka od Kurta Gebauera, 220 míst AVU, 294
  2019   Sousoší faun a VLTAVA od manželů Hudečkových, 220 míst AVU, 252-253
  2019   Sputnik Zdeňka Němečka, 220 míst AVU, 135
  2019   Studentské koleje Kolonka, 220 míst AVU, 205
  2019   Vltavská (VIII. Trasa III. C), Metroart, 98-101
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Surrealismus v ČSR revue Skupiny surrealistů v Československu
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Prométheův oheň (Česká moderna první poloviny 20. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Expozice Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
manifest
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Surrealismus v ČSR, Bohuslav Brouk, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935/04/09   Bulletin international du surréalisme / Mezinárodní buletin surreealismu, Surrelistická skupina v Československu, _
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Vincenc Makovský

institution, city  
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)

Vincenc Makovský

year of award   award name, type, notes
1945   Cena České akademie věd a umění, 1. cena
1948   Státní cena, za plastiku Partyzán
1955   státní cena Klementa Gottwalda, I. stupně, za pomník Vítězství Rudé armády nad fašismem
1958   Národní umělec
1958   státní cena Klementa Gottwalda, za pomník J.A. Komenského
1958   Světová výstava Brusel 1958, Velká cena, za sousoší Nový věk
1960   Řád republiky