Výtvarná práce

subtitle: 9
imprint date: 1956/06/05
publisher: Svaz československých výtvarných umělců, Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 4
number: 9
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 320