Václav Zykmund

* 18. 6. 1914, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 10. 5. 1984, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
translator, Pedagogue, Poet, Writer, painter, Illustrator, Curator, graphic artist, Photographer, Typographer, art theorist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01152926
VIAF: 24180174

notes:
doc., PhDr., CSc.;

Václav Zykmund

Povoláním středoškolský profesor, později docent na Palackého univerzitě v Olomouci. V l. 1960-1965 externí pedagog Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě. Zakladatel a publicista edice Ra. Publikoval v časopisech. Člen Mezinárodní asociace výtvarných kritiků.

MIČKA, Ladislav: Kulturní tvář Rakovnicka. I. část. Rakovník : Okresní muzeum a galerie, 1976, s. 67
Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha : Academia, 1992, s. 832
MIČKA, Ivo: Připomínáme .... Zpravodaj města Rakovníka, 1994, č. 6, s. 14

zdroj - www.svkkl.czK výčtu činností vpravdě renesanční osobnosti Václava Zykmunda je nutno ještě přidat filmař, překladatel, teoretik a kritik výtvarného umění. Narodil se ve středostavovské rodině sládků, ale právě otec, nadšený fotoamatér, vzbudil v synkovi zájem o tento žánr. Rodina Zykmundových se z Prahy přestěhovala do Rakovníku. Václav zde maturoval na reálném gymnáziu. Ve studiích pak pokračoval v Praze na Vysokém učení technickém (obor kreslení a deskriptivní geometrie na učitelském směru školy) a mimořádně studoval kreslení a malbu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Začal se také aktivně věnovat fotografii. Sblížil se Karlem Teigem (svým vzdáleným příbuzným), malířem Bohdanem Lacinou a dalšími avantgardními umělci. Spolu s Lacinou stál Václav Zykmund u zrodu literární edice Ra, kterou od roku1936 vydával v Rakovníku Akademický studentský spolek (Ra je zkratka Rakovníku). Edice se soustředila na moderní soudobou literaturu, Zykmund pro ni překládal z francouzštiny poezii (vydané svazky i výtvarně doprovodil - Breton) a texty surrealistických autorů (Dalí, Prasinosová, Peret). Jeho francouzské překlady se ostatně datují už do doby gymnaziálních studií. Sám psal poezii (Salomé, Salomé, Salomé; Antilegenda, Pastýřský orloj aneb Dvanáct slovanských tanců), jeho básnická tvorba však po roce 1945 ustoupila do pozadí.

Za své levicové názory byl Václav Zykmund poslán jako učitel na ruské reformní gymnázium do Mukačeva. Vrátil se na počátku války. Od roku 1940 žil v Brně se svou první ženou Marií a dcerou Evou. Po příchodu do jihomoravské metropole vystřídal řadu zaměstnání, v letech 1948 – 52 působil jako scénárista, výtvarník i režisér v oblasti animovaného a loutkového filmu, se svou druhou ženou Annou vytvořil několik loutkových filmů pro děti (Budulínek a lištičky, Mlsný Budulínek, Budulínek a zlý ptáčník, Havran a želva). Těsně po válce se také podílel na vzniku postsurrealistické Skupiny Ra, která převzala název po rakovnické edici. Sdružovala výtvarníky, literáty, teoretiky (vedle Václava Zykmunda např. Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenz, Václav Tikal, Josef Istler, Vilém Reichmann, Miloš Klouček). Uspořádala několik pozoruhodných výstav, vydala teoretická prohlášení, politický tlak zvenčí i rozpory uvnitř však v roce 1948 vedly k rozpadu Skupiny. Zykmund byl kromě toho členem BLOKu, Mánesa, Sdružení Q, AICA, činovníkem SČVU.

Na brněnské univerzitě získal doktorát a kandidaturu a začal dráhu vysokoškolského pedagoga, nejprve v Brně, v letech 1960 – 1972 vedl katedru výtvarné výchovy na FF Univerzity palackého v Olomouci , kde se habilitoval, souběžně učil v letech 1960 – 65 na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Šíře jeho znalostí, mimořádné rétorické nadání, schopnost vyvolat u studentů zájem a zaujetí, osobní znalost důležitých osobností z něj učinily výjimečně oblíbeného pedagoga. Pro zásadové postoje k pojetí kultury a umění byl po roce 1972 z vysokých škol „vyakčněn“. Stal se i zakázaným autorem, ačkoliv od roku 1952 byl mimořádně publikačně činný. Před zákazem činnosti napsal vedle teoretických statí, esejí a recenzí kolem stovky katalogů, vydal 15 knižních titulů a patřil k předním výtvarných kritikům 60. let. Zykmund se vrátil k vlastní výtvarné tvorbě, která se v raném období utvářela pod vlivem J. Šímy, P. Picassa a zejména Dalího, Chagalla a Ernsta. Ve 40. letech dospěl umělec k svébytnému uměleckému názoru. Jeho předmětná abstrakce se stala koncem 40. let cílem napadání, označována jako protilidový formalismus a surrealismus vůbec jako zvrhlé umění. Po dlouhé odmlce pak v 70. letech vytvořil celou řadu maleb, kreseb, grafik, koláží, asambláží a také několik filmů. Navazoval na pop-art, akceptoval informální malbu, ve svých experimentech byl předchůdcem pozdějších známých autorů (A.Masson, H. Hartung) i tendencí. Dlouho zůstala veřejnosti neznámá jeho osobitá fotografická tvorba, ve skupinových i samostatných výstavách prezentoval jen své malířské dílo. Přitom byl průkopníkem „akční“ či aranžované fotografie, netradičních fotomontáží. Vytvořil několik souborů, mezi nimiž výsadní postavení zaujímají cykly Řádění, prováděné v bytových prostorách spolu s M. Korečkem. Autoři se stali přímými předchůdci happeningů, akcí a performancí pozdějších let. Zykmund vzdoroval nepřízni doby i návratem k teoretické a vlastní literární práci. Odborné statě, například o teorii fotografie, publikoval pod cizími jmény ( A. Šlachtová, L. Kolářová, T. Štefek apod.). Na plodná 50. a 60. léta ( K základní otázce estetiky, 1957; Co je realismus? Pokus o vymezení kategorie realismu,1957; Surrealismus, 1962; Moderné umenie a dnešok, 1964; Umění které mohou dělat všichni? 1964, 1968; Umenie a gýč, 1966; monografie o Františku Foltýnovi, Vilému Plockovi, Vilému Reichmannovi, Alfrédu Justitzovi, Marcu Chagallovi) tak navázaly práce Dějiny moderního umění, 1971; Václav Jírů, 1971; Stručné dějiny moderního umění, 1971; Fotografie pro Lidové školy umění, s M. Stiborem, 1979, 1989.

Jeho beletristické dílo (Sjezd abiturientů, Diana z Poitiers,Vědomí souvislosti, Tragédie hajného Rudolfa, Výlet aneb rozpravy) je publikováno málo, Sjezd abiturientů v letech 1984 a 1992. Oživený zájem o jeho výtvarné dílo, zvláště fotografické, vyvolaly zejména výstavy v Moravské galerii (1989) a souborná výstava v Domě umění na přelomu let 1999 a 2000.

Přínos Václava Zykmunda pro českou kulturu je ohromný a dosud nedoceněný. Dílo, které po sobě zanechal, svým rozsahem, kvalitou a neúnavným novátorstvím zařadilo jeho všestrannou osobnost mezi přední autory své doby.

zdroj: www.brno.cz

Václav Zykmund

1980, foto Bohumil Marčák
 

Václav Zykmund

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Reálka, Rakovník (Rakovník)
???? - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Filozofická fakulta
1932 - 1936   České vysoké učení technické, Praha, kreslení a deskriptivní geometrie, Drahoňovský Josef, *1877
1932 - 1936   České vysoké učení technické, Praha, kreslení a deskriptivní geometrie, Blažíček Oldřich, *1887
1932 - 1936   České vysoké učení technické, Praha, kreslení a deskriptivní geometrie, Bouda Cyril, *1901

Václav Zykmund

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), pedagog na univerzitě a na Janáčkově akademii muzických umění
???? - 1939   Mukačevo, Mukacheve (Mukačevo), pedagog na reformním gymnaziu
???? - ????   Praha, Praha
1925 - 1932   Rakovník (Rakovník), Rakovník (Rakovník), trvalý pobyt, studium na reálce, překladatel
1960 - 1965   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), pedagog na Vysoké škole výtvaných umení
1965 - 1972   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc), pedagog na filosofické fakultě Palackého univerzity (katedra výtvarné teorie a výchovy)

Václav Zykmund

from - to   student, school, city
???? - ????   Skoumalová-Hadačová Anna, *1946
???? - ????   Petrová Sylva, *1952, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
???? - ????   Nerudová Ludmila, *1944, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
???? - ????   Bébar Otto, *1947, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
???? - ????   Bogar Karel, *1939, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
???? - ????   Fialová Jarmila, *1944, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
???? - ????   Kalabis Ivo, *1925, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1960 - 1965   Smrčka Bohumil, *1943, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1961 - 1966   Kraus Vojtěch, *1944, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, český jazyk, výtvarná výchova
1961 - 1964   Teplý Bohumil, *1932, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1962 - 1967   Kratochvíl Jan, *1941, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1964 - 1969   Wagner Miroslav, *1942, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, český jazyk, výtvarná výchova
1964 - 1969   Herynek Pavel, *1943, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná teorie
1965 - 1970   Žlebek Jiří, *1946, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1965 - 1970   Michálek Ondřej, *1947, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1966 - 1967   Friedlová Naděžda, *1946, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1968 - 1974   Bouček Vít, *1950, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarné umění
1968 - 1973   Zatloukal Pavel, *1948, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění
1968 - 1973   Bébarová Jana, *1949, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
1968 - 1974   Hastík Jiří, *1945, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1969 - 1975   Polívková Zdenka, *1948, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1969 - 1974   Badalíková Olga, *1951, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění
1970 - 1975   Stratil Václav, *1950, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a teorie
1970 - 1975   Jochmann Petr, *1951, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná teorie

Václav Zykmund

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   DOFO, *1958
???? - ????   Skupina 58 (M 58), *1958
???? - ????   Spolek výtvarných umělců moravskoslezských v Brně, *
1937 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887
1939 - 1945   Svaz českých výtvarných umělců Brno, *
1944 - 1949   Skupina Ra, *1947
1945 - 1949   Moravské sdružení výtvarných umělců, *
1962 - ????   Parabola, *1962, spoluzakladatel

Václav Zykmund

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1946   Václav Zykmund, Mansarda, Brno (Brno-město)
1947/12   Václav Zykmund: Kašpar noci - ilustrace ke knize Aloysia Bertranda, Mánes, Praha
1948/05   Václav Zykmund: Kresby a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/09/04 - 1964/09/27   Václav Zykmund: Grafika z let 1937 - 1964, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1982/03/05 - 1982/03/22   Václav Zykmund: koláže a asambláže, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
1987/01/05 - 1987/01/15   Václav Zykmund: Malby, kresby, grafika, koláže, asambláže, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1989/06/07 - 1989/06/26   Václav Zykmund: Grafika a kresba, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1992/12/03 - 1992/12/31   Václav Zykmund, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1993/01/14 - 1993/02/21   Václav Zykmund: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/03/16 - 1993/05/02   Václav Zykmund, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/05/20 -   Václav Zykmund: Výtvarné dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1993/09/14 - 1993/10/31   Václav Zykmund, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1993/10/14 - 1993/11/09   Václav Zykmund: Fotografie 1933 - 1945, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1993/11/18 - 1994/01/09   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1994/03/31 - 1994/04/30   Václav Zykmund: Kresby a fotografie, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
1995   Václav Zykmund, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
1995/02/14 - 1995/05/28   Václav Zykmund: Koláže a asambláže z let 1980 - 1984, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1996/03/26 - 1996/04/19   Václav Zykmund: Asambláže a koláže z let 1980 - 1984, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
1999/12/15 - 2000/02/13   Václav Zykmund (1914 - 1984), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2016/09/02 - 2016/11/03   Alchymie akce: Fotografie Václava Zykmunda, Artinbox Gallery, Praha
2019/10/10 - 2019/11/07   Václav Zykmund: Fotografie, kresby, koláže, Artinbox Gallery, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1933   Sto let rakovnické reálky 1833 - 1933, Rakovník (Rakovník), Rakovník (Rakovník)
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1942/12/13 - 1942/12/27   IV. rakovnický salon, Stará pošta, Rakovník (Rakovník)
1945/09/26 - 1945/10/14   Konfrontace 2, Topičův salon (1937-1949), Praha
1946/06/14 - 1946/07/14   Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž (Paris)
1946/09/14 - 1946/09/26   Jeune peinture Tchecoslovaque, Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1947/01/11 - 1947/02/09   Skupina Ra: První výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1947/02/18 -   Skupina Ra, Topičův salon (1937-1949), Praha
1947/03/02 -   Skupina Ra, Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)
1947/07 - 1947/08   Monumentální úkol současného výtvarnictví, Mánes, Praha
1947/07/20 - 1947/09/07   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
1947/11 - 1947/12   Spolek výtvarných umělců Mánes 1947, Mánes, Praha
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1948/09/04 - 1948/10/03   Umění a kýč: Podobizna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1949/12/17 - 1950/01/08   Výtvarná tvář Brna - členská výstava SVU Aleš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1950/12/05 - 1950/12   Výtvarníci a kreslený film, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1955/04/30 - 1955/05/29   Výtvarní umělci k 10. výročí osvobození, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/04/05   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/11/30 -   Skupina 58, Praha, Praha
1963/04/07 - 1963/05/11   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/12 - 1965/01   Výstava přírůstků 1960-1964 (obrazy, kresby, plastika), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1965/06 - 1965/07   České moderní malířství, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1966/05/06 - 1966/06/05   Surrealismus a fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/02/21 - 1969/03/24   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín (Berlin)
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/04/16 - 19681/09/30   Československá pokroková grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1982/02/23 - 1982/04/28   Československá pokroková grafika, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1983/03/07 - 1983/04/15   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie 1930 - 1960, Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
1983/05 - 1983/06   Česká figurativní malba 40. let: III, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/01/29 - 1984/03/11   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
1984/02/01 - 1984/03/31   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/09 - 1984/10   Gruppe Ra, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
1984/09/16 - 1984/10/28   Zeitgenössische Kunst der ČSSR, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/05/10   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs: Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de..., Drouot, Paříž (Paris)
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/10/20 - 1988/12/31   Skupina Ra, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1989/11/06 - 1989/12/01   Svatopluk Klimeš, Jan Steklík, Václav Zykmund: Tvorba plameny a kouřem, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/03/19 - 1993/04/09   Čára, Galerie Na půdě, Český Těšín (Karviná)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/04/05 - 1995/04/30   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Galerie Hollar, Praha
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/04/27 - 1998/05/28   DOFO - fotoskupina, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1995/10/12 - 1995/11/26   Výstava fotografií skupiny DOFO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1997/02/18 - 1997/04/13   Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/04/12 - 1994/05/04   Záznamy, dojmy, sny, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1998/03/05 - 1998/05/28   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1998/04/07 - 1998/06/07   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Barcelona
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/06/19 - 1998//09/13   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Hôtel de Sully, Paříž (Paris)
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/10/08 - 1998/11/15   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/11/12 - 1999/01/17   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Musée de l'Elysée, Lausanne
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/14 - 2001/02/04   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
2001/02/11 - 2001/03/11   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
2001/03/14 - 2001/04/04   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2001/04/10 - 2001/05/27   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice (Litoměřice)
2001/07/14 - 2001/09/30   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
2001/09/06 - 2002/01/06   Navrácené obrazy - Sbírka dr. Emila Freunda, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2003/09/19 - 2003/10/26   JÓFOTÓ - DOFO kialitása, Magyar Fotográfiai Múzeum / Hungarian Museum of Photography, Kecskemét
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/12/11 - 2004/01/18   Surrealismus, Galerie JBK, Praha
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/06/08 - 2004/07/03   Hommage a Salvador Dalí, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/06/08 - 2004/08/08   Mezi námi skupinami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/10/27 - 2006/01/08   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/12/02 - 2005/12/31   Zrození múzy / the Birth of a Muse, 20 výročí založení Galerie 4 / 20th. Anniversary of the foundation of Gallery 4, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2006   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/12/09 - 2007/01/31   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/09/30 - 2008/01/13   1937: Perfektion und Zerstörung, Kunsthalle Bielefeld, Bielefeld
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/08/20 - 2008/09/28   Na vlnách Ra. Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/10/24 - 2008/12/08   Magie české fotografie, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Kunstverein Ludwigshafen am Rhein e.V., Ludwigshafen
2010/02/18 - 2010/05/16   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/05/25 - 2010/09/19   Ego, Portrét, fotografie / Portrait, Photography, Langhans Galerie Praha, Praha
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/10/07 - 2011/01/02   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část IV – Na okraji, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/07/23 - 2011/10/30   Images of the Mind: Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft / In Art and Science, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany (Dresden)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/11/06 - 2012/03/11   New Formations: Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection, Museum of Fine Arts Houston, Houston
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/10/17 - 2013/11/24   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
2014/10/21 - 2014/10/25   Významné prodeje, Galerie Kodl, Praha
2014/11/15 - 2015/04/06   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
2015/03/05 - 2015/06/07   Ve válce múzy mlčí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/04/19 - 2015/07/19   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Max Ernst Museum, Brühl
2015/11/13 - 2016/01/24   Krajiny duše: Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2016/10/26 - 2017/02/25   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/19 - 2017/02/26   Pomíjivost snů, Galerie Moderna, Praha
2017/03/24 - 2017/06/04   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
2017/05/31 - 2017/07/08   Surrealismus a koláž, Galerie Smečky, Praha
2017/11/07 - 2017/12/10   Hry a sny (práce na papíře), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2019/04/12 - 2019/08/11   Boudník, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/11/26 - 2020/07/12   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině, Veletržní palác, Praha
2021/09/01 - 2021/10/17   Český surrealismus, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2023/11/29 - 2024/02/12   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
nedat.   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s. An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection, Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/03/22   Poetičnost v moderním umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/11/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/10   IV. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/22   Etcetera 2½, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/03/19   Večerní galerijní aukce výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/11/18 - 2009/11/25   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/12 - 2017/04/16   Etcetera 2½, předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2017/04/19 - 2017/04/22   Etcetera 2½, předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/03/11 - 2019/03/18   Výběr výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
2023/11/15 - 2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997   Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570 - 1945), Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2002 -   Gesto a výraz - české umění 2. pol. 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)

Václav Zykmund

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Václav Zykmund
  1947   Václav Zykmund: Kašpar noci (ilustrace ke knize Aloysia Bertranda), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1964   Václav Zykmund: Grafika z let 1937 - 1964, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Václav Zykmund: Koláže a asambláže
  1987   Václav Zykmund
  1989   Václav Zykmund: Grafika a kresba, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1992   Václav Zykmund, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1993   Václav Zykmund: Fotografie 1933 - 1945 Photographs
  1994   Václav Zykmund: Kresby a fotografie, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
  1995   Václav Zykmund, Galerie Peithner-Lichtenfels, Vídeň (Wien)
  1995   Václav Zykmund: Koláže a asambláže z let 1980 - 1984
  1999   Václav Zykmund, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Sto let rakovnické reálky 1833 - 1933 (Naši výtvarníci)
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1942   IV. Rakovnický salon
  1945   Konfrontace 2
  1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
  1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946), Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
  1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik
  1947   Generace Mánesa 1939-1947, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Mánes 1947, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
  1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1948   Umění a kýč (2. podobizna), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1949   Výtvarná tvář Brna (Členská výstava SVU Aleš)
  1950   Výtvarníci a kreslený film, Československý spisovatel, Praha
  1955   Výtvarní umělci k desátému výročí osvobození (Pátá členská výstava), Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1966   Surrealismus a fotografie
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Středočeská galerie, Praha
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Československá pokroková grafika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února), Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Česká figurativní malba 40. let (III), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960), Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
  1984   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
  1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1986   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   Skupina Ra, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   DOFO Fotoskupina, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Od renesance po modernu (1900-1945), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1997   Surrealistická obraznost a kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Záznamy dojmy sny, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Záznamy dojmy sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Laterna magica (Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit), Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen
  2001   Navrácené obrazy (Sbírka dr. Emila Freunda), Židovské muzeum v Praze, Praha
  2001   Skupina Ra (Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery), Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   1937 (Perfektion und Zerstörung), Ernst Wasmuth Verlag, Berlín (Berlin)
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft), Wallstein Verlag GmbH, Göttingen
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection), Museum of Fine Arts Houston, Houston
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Krajiny duše (Surrealismus sbírky Pražské plynárenské), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2015   Před obrazem, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Surrealismus a koláž
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině / The Artists' Group Ra: Messages on the Present Hour, Národní galerie v Praze, Praha
  2023   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD / For Luck: New Year Cards from the Collections of the Museum of Arts and Design Benešov, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Co je realismus? (Pokus o vymezení kategorie realismu), Československý spisovatel, Praha
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1993   Surrealismus und Buchkunst, Edition Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days, Ashgate, Farnham
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  nedat. (2019)   Slováci přijeli samohybem, Pictonica, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1947   Skupina Ra (Josef Istler Miloš Koreček Ludvík Kundera Bohdan Lacina Zdeněk Lorenc Vilém Reichmann Václav Tikal Václav Zykmund), Skupina Ra
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  1999   Sokolská 26 (1993 1998), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45
  1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 3
  1946   Také umění, Národní osvobození, 5-5
  1947   Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 4-4
  1947   Seznam obrazů I. výstavy Skupiny Ra
  1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 5-5
  1963   3 x Nové prameny (Albert Kutal: Jaroslav Král, Zdeněk Hlaváček: L'udovít Fulla, Václav Zykmund: Alfréd Justitz (Recenze)), Výtvarné umění, 79-82
  1963   Antonín Čalkovský, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Slavoj Kovařík, Zdeněk Macháček, Miroslav Štolfa, Karel Veleba, Václav Zykmund, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1964   Brno: Mladí a výtvarné umění, Tvář, 5-6.číslo, 72-73
  1964   Česká norma nenormální normálnosti, Tvář, 8.číslo, 38-41
  1964   Grafika V. Zykmunda, Výtvarná práce, 9-9
  1965   Do nového ročníku Výtvarné práce, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 1-1
  1965   Herbert Read: Osudy moderního umění (Výběr z díla (Recenze)), Výtvarné umění, 132-133
  1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11.ročník, 10.číslo, 47-57
  1966   O skupině Ra, Výtvarné umění, 184-191
  1967   Teoretik a antiteoretik si píší, Výtvarná práce, 7
  1969   Umění, které mohou dělat všichni, Tvář, 1.číslo, 55-57
  1984   Ohlédnutí za V. Z., Sborník památce Alberta Kutala, 19-20
  1988   Retrospektiva Skupiny Ra v Domě U zvonu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 10.číslo, 8
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1989   Ve slovníku surrealistických technik..., Tvorba plameny a kouřem
  1990   Václav Zykmund, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 426-453
  1994   Skupina Ra - druhá vlna českého surrealismu / Group Ra - The Second Wave of Czech Surrealism, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 85-90
  1996   Přímé prodloužení surrealistické tradice a imaginativní malby po roce 1945, České imaginativní umění, 317-366
  1996   Surrealistická fotografie: metody a témata, Český surrealismus 1929–1953, 280-294
  2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
  2006   Václav Zykmund (portfolios), Fotograf, 24-33
  2010   Václav Zykmund (poněkud osobní ohlédnutí), Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarné pedagogické avantgardy 20. století, 108-109
  2011   Václav Zykmund, Obrazy z dějin fotografie české, 153-159
  2012   Lidská mysl v obrazech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2014   Surrealismus, Ročenka ART+, 49-50
  2014   Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47.ročník, 3.číslo, 13-24
  2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, 91-106
  2022   Nové aukční maximum pro Václava Zykmunda, Art Antiques, 10.číslo, 14-14
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Václav Zykmund: Kresby, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1982   Václav Zykmund: Koláže, asambláže
  1987   Václav Zykmund: Malby, kresby, grafika, koláže, asambláže, Ústav makromolekulární chemie ČSAV
  1989   Václav Zykmund: Grafika a kresba, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1989   Václav Zykmund: Grafika a kresba, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1992   Václav Zykmund, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1993   Václav Zykmund, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Václav Zykmund (1914-1984), Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  1993   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1993   Václav Zykmund: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1993   Václav Zykmund: Výtvarné dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1994   Václav Zykmund: Kresby a fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Václav Zykmund: Asambláže a koláže, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Václav Zykmund (1914 - 1984), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Václav Zykmund: Fotografie, kresby, koláže, Artinbox Gallery, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Konfrontace 2, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1946   Skupina Ra: První výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1957   Kapitoly z moderního umění (Diskusní večery), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
  1988   Skupina Ra, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Tvorba plameny a kouřem (Svatopluk Klimeš, Jan Steklík, Václav Zykmund), Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude, Musée de l'Elysée, Lausanne
  1998   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  2002   Gesto a výraz (České umění druhé poloviny 20. stol.), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Surrealismus
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
  2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Občanské sdružení Půda, Český Těšín (Karviná)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Ladislav Novák a jeho přátelé
  2008   Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2009   POTPOURRI (Prodejní výstava), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2010   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (4. část – Na okraji), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Ego (Portrét, fotografie / Portrait, Photography), Langhans Galerie Praha, Praha
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2015   Ve válce múzy mlčí
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2017   Hry a sny (Práce na papíře), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2017   Pomíjivost snů, Galerie Moderna, Praha
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Almanach Sdružení Q: 5 (Ohlédnutí In memoriam), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...), Drouot, Paříž (Paris)
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Etcetera 2½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Václav Zykmund - teoretik fotografie
diář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Václav Zykmund: Autoportrét, 1936, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  nedatováno   Václav Zykmund: Vlastní portrét, 1937, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
fotografie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Fotografie
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Czech Surrealism 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Český surrealismus 1929-1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019), Aukční síň Vltavín, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, Pražská plynárenská, a.s., Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Boudník, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Václav Zykmund: Asambláže a koláže z let 1980 - 1984, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Tvorba plameny a kouřem, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Václav Zykmund
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Větrný mlýn
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Václav Zykmund
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   P. F. 1947, Skupina Ra
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Václav Zykmund: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957/01/18   Kapitoly z moderního umění, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Brno (Brno-město)
  1970   4. bienále užité grafiky Brno 1970 (Pozvání na mezinárodní symposium Umění a reklama (vztahy a vlivy)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Václav Zykmund: Velikonoce, Malá galerie, Praha 3
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Výstava Skupiny Ra v Hradci Králové v březnu 1947
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
  1999   Václav Zykmund (1914 - 1984)
  2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie
výstavní koncepce
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   PF nielen ako pozdrav

Václav Zykmund

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Bohumír Matal: Poslední práce
  1956   František Foltýn: Oleje - akvarely - kresby (Výstava k 65. narozeninám)
  1957   Vilém Reichmann: Karikatury kolem kultury, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1958   Čeněk Dobiáš: Oleje, akvarely, kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Karel Kryl: Obrazy, kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Souborná výstava grafiky Františka Tichého
  1960   Milan Klvaňa
  1960   Vilma Lesková
  1961   Eduard Kostrhon: Obrazy 1940 - 1960
  1961   Fotografie 1959 - 1961: A. Gribovský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1962   Dalibor Chatrný: Grafické listy, Uměleckohistorické muzeum, Kroměříž (Kroměříž)
  1964   Antonín Gribovský: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Miroslav Ketman: Obrazy z let 1963 - 64, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Nevšední den: Fotografie Viléma Reichmanna, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1964   Radoslav Kutra: Spirituály, Národopisný ústav Moravského muzea, Brno (Brno-město)
  1964   Václav Zykmund: Grafika z let 1937 - 1964, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Jaroslav Vávra: Akty, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Jozef Jankovič
  1965   Vilém Plocek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1966   Aljo Beran: Tvorba z let 1964 - 65
  1966   Dalibor Chatrný, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1966   Dalibor Chatrný, Vlastivědný ústav, Bruntál (Bruntál)
  1966   Jaroslav Vávra, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Jozef Jankovič, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Karel Veleba, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Milan Laluha: Obrazy
  1966   Rudolf Fila
  1967   Fotografie Miloslava Stibora, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   Ladislav Kukla: Obrazy
  1968   Miloslav Stibor: Výstava fotografií z let 1960-1968, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
  1968   Mirek Wagner: Plakáty
  1968   Robert Hliněnský: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Rudolf Fila: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1968   Vincenc Makovský: Sochařská kresba
  1968   Zdeněk Fuksa
  1969   Jaromír Kohoutek, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1969   Miroslav Štolfa, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   Miroslav Štolfa: Obrazy, Zväz slovenských výtvarných umelcov, západoslovenská krajská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1969   Vladimír Vašíček: Výstava obrazů
  1970   Josef Krejčiřík: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Josef Vohrabal: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1971   Konrád Babraj: Obrazy, sochy, kresby, keramika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1975   Vilém Reichmann: Metamorfózy, Okresní kulturní středisko, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1981   Olga Čechová: Grafika, koláže, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1982   Daniel Fischer
  1984   Bohuslava Olešová: Kresby
  1987   Václav Zykmund
  1988   František Tichý
  1988   Ladislav Postupa: Fotografie a fotografické grafiky
  1989   Jan Trampota: Obrazy a kresby z let 1905 - 1942 ((ke 100. výročí narození)), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1990   Bohuslava Olešová: Obrazy / Objekty, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1990   Milan Laluha: Z tvorby
  1991   Miroslav Štolfa
  1992   Václav Zykmund, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1993   Václav Zykmund: Fotografie 1933 - 1945 Photographs
  1995   Václav Zykmund: Koláže a asambláže z let 1980 - 1984
  1996   Petr Navrátil: Obrazy, kresby, grafika, Městské kulturní středisko, Český Těšín (Karviná)
  1999   Václav Zykmund, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2002   Josef Krejčiřík
  2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Miloslav Stibor: Fotografie
  2009   Miroslav Šnajdr st., Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2014   Ladislav Kukla: Malba, objekty, fotografie, projekty / Paintings, objects, photographs, projects, Česká inspirace, Litomyšl (Svitavy)
  2016   Josef Krejčiřík: Obrazy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  nedatováno   Petr Navrátil
  po 1966   J. Vohrabal, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   František Šenk, Jiří Hadlač: Plastiky, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Skupina DOFO, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Parabola, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Fotografie skupiny DOFO (Hajn, Kohoutek, Kytka, Přeček, Reichmann, Vávra), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Josef Krejčiřík, Jaroslav Škarohlíd, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
  1966   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Akt experiment, Fotoklub Tatra, Praha
  1966   Surrealismus a fotografie
  1966   Surrealismus und Fotografie / Karel Teige: Collagen 1935–1951, Museum Folkwang, Essen
  1967   Karel Teige, Jozef Jankovič
  1968   Surrealismus a fotografie, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Skupina Ra, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Situace 1970-1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1995   DOFO Fotoskupina, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2001   Skupina Ra (Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery), Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1964   Osudy moderního umění, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Pařížský venkovan, Anicet neboli panoráma, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Můj život, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Konfese Ladislava Zívra, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  1997   Miroslav Štolfa, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2010   Bratislavské konfrontácie, Petum, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Topičův salon 1937-1949, Společnost Topičova salonu, Praha
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1947   Střetnutí (Sovětské malířství a současné umění), Vladimír Žikeš, Praha
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Mstivé oči (fragment), A zatím co válka, 58-61
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1953   Diskutujeme o našem současném umění (Před obrazy v Jízdárně), Výtvarná práce, 4
  1953   K jednotě obsahu a formy, Výtvarná práce, 4
  1953   K soutěži "Ze života Klementa Gottwalda" (Příspěvek do diskuse), Výtvarná práce, 2
  1954   K Měsíci československo-sovětského přátelství, Výtvarná práce, 2
  1954   K otázce svobody uměleckého projevu, Výtvarné umění, 4.ročník, 2.číslo, 98-100
  1954   Láska ke třem břízkám, Výtvarná práce, 6
  1954   Nad jedním katalogem, Výtvarná práce, 7
  1954   Několik poučení z výstavy současného sovětského umění v Praze, Výtvarná práce, 5
  1954   O dvou dracích, Výtvarná práce, 5
  1954   O sucharství a o jiných názorech, Výtvarná práce, 6
  1954   Společná výstava moravských krajských středisek v Ostravě, Výtvarná práce, 5
  1954   Výstava Borise Taslitzkého a Mireille Miailhové v Brně, Výtvarná práce, 6
  1954   X. sjezd KSČ a výtvarní umělci (Diskusní příspěvek malíře Václava Zykmunda), Výtvarná práce, 8-9
  1954   X. sjezd KSČ a výtvarní umělci (Dokončení diskusního příspěvku Václava Zykmunda), Výtvarná práce, 4
  1954   Závazky brněnských výtvarníků k X. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 3
  1955   Aktivní úloha uměleckého poznání, Výtvarná práce, 1-2
  1955   Ještě k Matalově výstavě, Výtvarná práce, 9
  1955   Vilma Lesková, Výtvarná práce, 10
  1956   Druhou výstavou je výstava kreseb a grafiky..., Výtvarná práce, 8
  1956   František Emler vystavuje obrázky..., Výtvarná práce, 11
  1956   Po Jančovi se otevírá v Malé galerii..., Výtvarná práce, 7
  1956   Počátkem září byly v brněnském Domě umění..., Výtvarná práce, 8
  1956   V brněnském Domě umění byla v polovině prosince..., Výtvarná práce, 10
  1956   V Domě umění byla otevřena před nedávnem výstava..., Výtvarná práce, 10
  1956   V Domě umění probíhá současně..., Výtvarná práce, 9
  1956   V Kabinetě na České ulici má výstavu..., Výtvarná práce, 8
  1956   V Kabinetě umění na České ulici byla zahájena..., Výtvarná práce, 9
  1956   V Kabinetu na České ulici vystavuje čtyři oleje a 26 kreseb..., Výtvarná práce, 10
  1956   V Kabinetu umění na České ulici vystavuje..., Výtvarná práce, 10
  1956   V Malé galerii brněnského Domu umění byla..., Výtvarná práce, 7
  1956   V malé galerii Díla v Olomouci vystavuje..., Výtvarná práce, 7
  1956   V Malé galerii Domu umění je výstava..., Výtvarná práce, 9
  1956   V Malé galerii Domu umění probíhá..., Výtvarná práce, 11
  1956   V Malé galerii Domu umění vystavuje Josef Zamazal..., Výtvarná práce, 10
  1956   V Malé galerii Domu umění vystavuje..., Výtvarná práce, 8
  1956   V Malé galerii Domu umění vystavuje..., Výtvarná práce, 10
  1956   V olomoucké galerii vystavuje..., Výtvarná práce, 7
  1956   Ve výstavní síni národního podniku Kniha..., Výtvarná práce, 7
  1956   Vedle těchto výstav je ještě v Domě umění..., Výtvarná práce, 8
  1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 8
  1956   XX. sjezd KSSS a naše výtvarné umění, Výtvarná práce
  1957   Forma obsahu a obsah formy, Červený květ, 288-290
  1957   Keramika Idy a Vladislava Vaculkových, Výtvarná práce, 9
  1957   Několik poznámek o teorii, kritice a umělecké praxi, Výtvarná práce, 7
  1957   Od 10. listopadu probíhá..., Výtvarná práce, 9
  1957   Umění čtyř světadílů, Červený květ, 156
  1957   V Domu umění má rozsáhlou výstavu..., Výtvarná práce, 8
  1957   V Kabinetu umění na České ulici..., Výtvarná práce, 8
  1957   V Malé galerii na České ulici..., Výtvarná práce, 10
  1957   Vedle těchto exposic je v Domě umění..., Výtvarná práce, 9-10
  1957   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 9-9
  1957   Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarná práce, 3-3
  1958   Čeněk Dobiáš je nesporně nadaný..., Výtvarná práce, 6
  1958   František Malý vystavuje..., Výtvarná práce, 6
  1958   Nedožité padesátiny, Výtvarná práce, 9
  1958   O reprodukcích a jiném, Výtvarná práce, 8-9
  1958   O úkolech současné kritiky, Výtvarná práce, 1-2
  1958   Pravoslav Kotík, Výtvarná práce, 8-9
  1958   V Domě pánů z Poděbrad je vedle..., Výtvarná práce, 6
  1958   Výstava mladých v Brně, Výtvarná práce, 2-3
  1959   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9
  1959   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 7
  1959   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 7
  1959   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8-9
  1959   Dějiště prvního veletrhu v Brně, Výtvarná práce, 10
  1959   Dražďanská galerie v Brně, Výtvarná práce, 9
  1959   Fotografická metafora ((K fotografiím Viléma Reichmanna)), Výtvarné umění, 9.ročník, 5.číslo, 236-237
  1959   Grafické dílo Františka Tichého, Výtvarná práce, 6
  1959   Jan Trampota, Výtvarná práce, 11-12
  1959   K výstavě Moderní české malířství II., Výtvarná práce, 4-5
  1959   K výstavě moderního českého malířství v Brně, Výtvarné umění, 9.ročník, 7.číslo, 316-323
  1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce, 7
  1959   O grafickém díle Františka Tichého
  1959   O srozumitelnosti uměleckého díla, Výtvarná práce, 7-8
  1959   Pokrokovost umělecká a ideová, Výtvarná práce
  1959   Skupina G, která vystavuje..., Výtvarná práce, 8-9
  1959   V Domě pánů z Poděbrad, v grafickém kabinetě..., Výtvarná práce, 4-5
  1959   V horních částech brněnského Domu umění..., Výtvarná práce, 7
  1959   V Kabinetě umění na České ulici..., Výtvarná práce, 8
  1959   Ve Fotografickém kabinetě Domu pánů z Poděbrad..., Výtvarná práce, 8
  1959   Ve fotografickém kabinetě vystavuje..., Výtvarná práce, 9
  1959   Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 7-8
  1959   Z brněnských výstav, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 41-42
  1959   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10
  1959   Z brněnských výstav - březen, Výtvarné umění, 9.ročník, 3.číslo, 138-138
  1959   Z brněnských výstav - červen, Výtvarné umění, 9.ročník, 6.číslo, 284-284
  1959   Z brněnských výstav - duben, Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 188-188
  1959   Z brněnských výstav - květen, Výtvarné umění, 9.ročník, 5.číslo, 234-236
  1959   Z brněnských výstav - leden a únor, Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 89-90
  1959   Z brněnských výstav - září, Výtvarné umění, 427-427
  1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8-10
  1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9
  1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1960   Candido Portinari, Výtvarná práce, 12
  1960   Druhou výstavou Domu umění je..., Výtvarná práce, 7
  1960   Dva katalogy - dva názory (Odpověď na článek J. Tomana), Výtvarná práce, 7-8
  1960   V brněnském Domě umění jsou v současné době..., Výtvarná práce, 7
  1960   V Kabinetu umění na České ulici má výstavu olejů..., Výtvarná práce, 7
  1960   V Malé galerii Domu umění byla otevřena..., Výtvarná práce, 8
  1960   V Malé galerii Domu umění je výstava..., Výtvarná práce, 7
  1960   V Malé galerii vystavovala Naděžda Hanáková..., Výtvarná práce, 9-10
  1960   Ve Fotografickém kabinetu je výstava..., Výtvarná práce, 8
  1960   Veletrhy a město Brno, Výtvarná práce, 7-8
  1960   Výstava díla Josefa Čapka, Výtvarná práce, 3
  1960   Výstava Josefa Kubíčka znamená po mnohých letech..., Výtvarná práce, 8-9
  1960   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 14
  1960   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 9-10
  1960   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10
  1960   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 4
  1960   Zamyšlení nad výstavou Mír světu, Výtvarná práce, 12
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 7-8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8
  1961   Dušan Šindelář: Henry Moore..., Výtvarná práce, 5
  1961   Sedmdesátiny Františka Foltýna, Výtvarná práce, 8
  1961   V Grafickém kabinetě..., Výtvarná práce, 7
  1961   V Malé galerii..., Výtvarná práce, 7
  1961   Ve Fotografickém kabinetě..., Výtvarná práce, 7
  1962   Bratislavské výstavy, Výtvarná práce, 10.ročník, 11.číslo, 10
  1962   Bratislavské výstavy, Výtvarná práce, 9
  1962   Fantastické umění, Světová literatura, 194-208
  1962   Mládí A. Hoffmeistra, Výtvarná práce, 10.ročník, 13.číslo, 8
  1962   V současné době se stále častěji setkáváme..., Dalibor Chatrný: Grafické listy
  1962   Výstava mladých jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 8-9
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 8
  1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 9
  1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 9
  1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10.ročník, 20-21.číslo, 13-15
  1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 12
  1963   Člověk a výtvarné umění, Plamen, 5.ročník, 8.číslo, 141-141
  1963   I ve výtvarném umění dvakrát dvě jsou čtyři, Plamen, 5.ročník, 9.číslo, 137-139
  1963   Jednostrannost prakticismu, Plamen, 5.ročník, 7.číslo, 135-137
  1963   K diskusi o umění a ideologii, Výtvarná práce, 1-2
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5.ročník, 11.číslo, 79-81
  1963   Malá úvaha nad posledními výstavami, Plamen, 5.ročník, 6.číslo, 139-140
  1963   O dogmatismu, mládeži a učebních textech, Plamen, 5.ročník, 3.číslo, 133-134
  1963   Otázky estetiky a dnešek (Poznámka na okraj knihy M. Nováka), Plamen, 5.ročník, 12.číslo, 109-112
  1963   Parabola, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1963   Pokrokovost umělecká a sociální, Výtvarná práce
  1963   Rychnov 1963 - škola kritiky a diváků, Plamen, 5.ročník, 12.číslo, 140-141
  1963   Společenské postavení moderního výtvarného umění, Plamen, 5.ročník, 8.číslo, 78-88
  1963   Umění a ideologie, Výtvarná práce, 1-10
  1963   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 9
  1963   Zářijová výstava Plamene v Brně, Plamen, 5.ročník, 10.číslo, 140-141
  1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 9-10
  1964   Ještě jednou o uměleckých skupinách, ale také o bohu a perspektivách, Plamen, 159-161
  1964   Mikrosnímky a nezobrazující projev, Host do domu, 78
  1964   Parabola, Výtvarná práce, 9
  1964   Tvůrčí skupiny, Plamen, 173-174
  1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 14-15
  1965   Moderní doba v umění, Světová literatura, 195-215
  1965   O nutnosti a věrnosti v kritice výtvarného díla, Plamen, 58-60
  1965   Profil, Výtvarná práce, 13.ročník, 4.číslo, 9-9
  1965   Psychoanalýza a umění, Výtvarná práce, 1
  1965   Ruské revoluční avantardy, Výtvarná práce, 12
  1965   Sémantická malba, 4-5
  1965   Výtvarné dílo jako znak, Výtvarné umění, 486-489
  1966   André Breton 1896 - 1966, Výtvarná práce, 6
  1966   Bezmála každá tendence moderního umění...
  1966   Bohumír Matal, Výtvarné umění, 105-109
  1966   Česká monografie Maxe Ernsta (Eva Petrová: Max Ernst (Recenze)), Výtvarné umění, 148-148
  1966   En marge du problème de l'inversion des critères critiques, Art et critique, 125-129
  1966   Inverze kritických kritérií, Výtvarná práce, 13-14
  1966   Moderní umění se jeví - nazíráno z jisté perspektivy - ..., Dalibor Chatrný
  1966   O skupině Ra, Výtvarné umění, 184-191
  1966   Od dob, kdy německý dadaista Kurt Schwitters..., Dalibor Chatrný
  1967   České umění 20. století, Výtvarná práce, 4
  1967   František Gross, Výtvarné umění, 209-213
  1967   František Gross, Výtvarné umění
  1967   Jozef Jankovič, Karel Teige, Jozef Jankovič
  1967   Raja Reichmannová, Výtvarná práce, 5
  1967   Spíš antiteorie než teorie, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Teoretik a antiteoretik si píší, Výtvarná práce, 7
  1968   Nepochopitelná historie, Výtvarná práce, 6-7
  1968   Nezávazná hádanka, Výtvarná práce, 2
  1968   Odpověď Václavu Chocholovi, Výtvarná práce, 2
  1968   Pravdy a nepravdy?, Výtvarná práce, 1-8
  1968   Příměř nikoli analogie, Výtvarná práce, 1-1
  1968   Třebaže Ladislav Kukla je velmi mladý..., Ladislav Kukla: Obrazy
  1968   Umělecká avantgarda v historických proměnách, Výtvarná práce, 6-7
  1968   Úvaha nad naším současným malířstvím, Výtvarné umění, 18.ročník, 1-2.číslo, 29-44
  1968   Vysvětlení, Výtvarná práce, 2
  1969   Malá antologie patafyziky v Československu, Světová literatura, 368-395
  1969   Rozhovory s Bohdanem Lacinou, Výtvarné umění, 214-223
  1970   Jungova škola a výtvarné umění (Kronika), Výtvarné umění, 198-204
  1970   Mezinárodní sympozium vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (Výňatky z diskusních příspěvků), Architektura ČSR, 77-80
  1970   Obraz 69, Výtvarné umění, 20.ročník, 9-10.číslo, 515-525
  1970   Přesuny ve významech výtvarného symbolu v moderních tendencích, Výtvarné umění
  1970   Strukturní pojetí výtvarného artefaktu u Susanne Langerové (Kronika), Výtvarné umění
  1970   Umění a stress, Výtvarné umění, 321-325
  1970   Vladimír Vašíček, Výtvarné umění, 132-140
  1970   Zpráva o výstavě Sdružení Q, Výtvarná práce, 5
  1971   Anketa o ilustraci
  1971   Fotografie a interiér, Výtvarná práce, 6
  1971   Fotografie jako politická zbraň, Fotografie, 3-7
  1981   Vzpomínky a úvahy, 79 stránek pro Čestmíra Kafku, 13-19
  1984   Během několik posledních desetiletí prošlo výtvarné umění..., Bohuslava Olešová: Kresby
  1984   Historie a tradice v moderním umění, Sborník památce Alberta Kutala, 15-18
  2001   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin (Petr Spielmann; Brno 57, Jan Maria Najmr; M Brno, Václav Zykmund; Parabola, Igor Zhoř; Profil), České umění 1938-1989, 223-226
  2001   Skupina Ra, České umění 1938-1989, 48-51
  2006   Výstava Obraz 67, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 174-176
  2011   Skupina Ra (1947), Topičův salon 1937-1949, 125-128
  2014   Historici umění o Ladislavu Kuklovi (Václav Zykmund, Nina Dvořáková, Jiří Valoch)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Čestmír Kafka: Collagen, Galerie No. 6 Beatrix Wilhelm, Leonberg
medailon
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Olga Čechová
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 5.ročník, 12.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1965/12/20   Výtvarné umění, 15.ročník, 10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/04/09   Výtvarné umění, 16.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/05/31   Výtvarné umění, 16.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/07/10   Výtvarné umění, 17.ročník, 5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/03/20   Výtvarné umění, 18.ročník, 1-2.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/10/31   Výtvarné umění, 19.ročník, 5.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970/08/31   Výtvarné umění, 20.ročník, 3.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
soupis grafik
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Jozef Jankovič (Soupis grafické tvorby z let 1961 až 1980)

Václav Zykmund

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Souborná výstava grafiky Františka Tichého
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Výstava nové bytové kultury v Československu (Bytová zařízení, textil, sklo, keramika, umění v bytě)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Písně z cely, Klub Kounicových kolejí při Svazu osvobozených politických vězňů, Brno (Brno-město)
  1957   František Foltýn, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1947   Skupina Ra (Josef Istler Miloš Koreček Ludvík Kundera Bohdan Lacina Zdeněk Lorenc Vilém Reichmann Václav Tikal Václav Zykmund), Skupina Ra
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

Václav Zykmund

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1981   Časy, Československý spisovatel, Praha
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937/01/26   Program D 37, 6.číslo, E. F. Burian, Praha

Václav Zykmund

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Václav Zykmund

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha

Václav Zykmund

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/03/30 - 1959/02/07   František Tichý: Souborná výstava grafiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/02/25 - 1968/03/31   Bohumil Krátký: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/11/08 - 1968/12/01   Vincenc Makovský: Sochařská kresba, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/05/06 - 1966/06/05   Surrealismus a fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1967/04/23 - 1967/05/21   Výstava diel výtvarníkov Juhomoravského kraja, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)

Václav Zykmund

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/04/20 - 1956/05/13   Jánuš Kubíček: Práce posledních let 1953 - 1956, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1958/11/08 - 1958/12/07   Čeněk Dobiáš: Oleje, akvarely, kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960   Jiří Švengsbír, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1961/04/13 - 1961/04/30   Karel Zedníček: Obrazy, Klub Antonína Trýba, Brno (Brno-město)
1961/09/20 - 1961/10/01   Antonín Gribovský: Fotografie, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/09/13 - 1962/10   Dalibor Chatrný: Grafické listy, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
1963/11/10 -   Vilém Kraus: Malířská tvorba z let 1961 - 1963, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1964/01/26 -   Nevšední den: Fotografie Viléma Reichmanna, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1964/03/14 - 1964/06/12   Radoslav Kutra: Spirituály, Národopisný ústav Moravského muzea, Brno (Brno-město)
1966/01/15 - 1966/02/07   Jozef Jankovič, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1966/06/02 -   Dalibor Chatrný: Obrazy, kresby a grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1966/12/02 - 1967/01/01   Dalibor Chatrný: Návrat k realitě cestou autonomnosti výtvarného díla, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1967/09/22 - 1967/10/22   Fotografie Miloslava Stibora, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1967/09/22 - 1967/10/23   Salvador Dalí: Grafika, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/01/06 - 1968/02/04   Robert Hliněnský: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1968/01/12 - 1968/02/05   Zdeněk Fuksa: Grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1968/02/09 - 1968/03/04   Miloslav Stibor: Fotografie z let 1960-1967, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1968/05/31 -   Ladislav Kukla: Obrazy, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1968/11/09 - 1968/12/08   Rudolf Fila: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1969/04/09 -   Miroslav Stibor: 15 fotografií pro H. Millera, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980   Čestmír Kafka, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/04/05   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/07/07   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/03/22   Poetičnost v moderním umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Václav Zykmund

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   František Tichý: Grafika, Kresby, Obrazy
  1988   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2021   Pun(k)tum (Artworld and theories to understand it / Svet umenia a teórie k jeho porozumeniu), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36), Svobodné noviny
  1947   Výstava mladých v Topičově salonu, Svobodné slovo, 9
  1947   Vzkazy k přítomné hodině, Skupina Ra, 7-11
  1954   Závazky brněnských výtvarníků k X. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 3
  1956   Anna a Václav Zýkmundovi: Díváme se na obrazy..., Výtvarná práce, 6
  1957   Ke kritikám brněnské výstavy, Výtvarná práce, 10-11
  1958   Ještě k výstavě mladých, Výtvarná práce, 6
  1960   Dva katalogy - dva názory (Polemika s Václavem Zykmundem), Výtvarná práce, 8-9
  1960   Dva katalogy - dva názory (Odpověď na článek V. Zykmunda...), Výtvarná práce, 7-9
  1960   Na závěr polemiky Dva katalogy - dva názory, Výtvarná práce, 9-10
  1965   Foltýn v Národní galerii, Výtvarná práce, 13.ročník, 17.číslo, 7-7
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 1-8
  1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9
  1966   15. ledna zahájil Václav Zykmund..., Výtvarná práce, 11
  1966   Zykmundův Chagall rozmnožil edici..., Výtvarná práce, 11
  1967   Ceny Antonína Matějčka, Výtvarná práce, 2
  1967   Souborná výstava Bohumíra Matala, Výtvarná práce, 5
  1968   6. ledna otevřel dr. Václav Zykmund..., Výtvarná práce, 2
  1968   6. ledna otevřel dr. Václav Zykmund..., Výtvarná práce, 2
  1968   9. února byly v Domě pánů z Kunštátu v Brně zahájeny..., Výtvarná práce, 2
  1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce, 1
  1968   Magnetická pole, Výtvarná práce, 6
  1968   Odpověď Václavu Zykmundovi, Výtvarná práce, 2
  1968   Prof. dr. Václav Zykmund uvedl..., Výtvarná práce, 2
  1968   V Domě pánů z Kunštátu v Brně zahájil..., Výtvarná práce, 2
  1969   Úryvky z recenzí a úvah o malířské práci Vladimíra Vašíčka, Vladimír Vašíček: Výstava obrazů
  1970   Umění a reklama, Výtvarná práce, 1-6
  1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 12.číslo, 1-2
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1995   Přírůstky sbírek Oblastní galerie Vysočiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2001   František Doležal aneb Život s Máchou (Příloha VI.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, 102-103
  2004   Avantgarda a moderna (55. aukce Antikvariátu dr. Prošek), Art & Antiques, 24-24
  2007   Vilém Reichmann, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 86-95
  2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), 87-102
  2011   Konec avantgardy?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 1-2
  2013   Muzika a Uprka, Art + Antiques, 17-18
  2013   Nejen obrazy, Art + Antiques, 18-19
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946/12/15   Kvart (Sborník poesie a vědy), 5.ročník, 1.číslo, Rudolf Mikuta, nakladatelství vědeckých, technických a poučných knih, Praha

Václav Zykmund

institution, city  
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)