Výtvarná práce

subtitle: 29
imprint date: 1953/11/27
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 29
number of pages: 8
language: czech