foto František Drtikol, 1914

Václav Vilém Štech

* 31. 3. 1885, Slaný (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
† 24. 6. 1974, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Pedagogue, Art Historian, art critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01131204

notes:
Pseudonym: Prokop, Václav;
prof., PhDr., Dr. Sc.,

Václav Vilém Štech

foto František Drtikol, 1914
plastika Otto Gutfreunda
Hugo Boettinger: Dr. V. V.Štech, 1926
Vratislav HUgo Brunner: Václav Vilém Štecha Pavel Janák
 

Václav Vilém Štech

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1904 - 1910   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1904 - 1910   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Hostinský Otakar, *1847
1912 - 1912   La Sorbonne, Paříž (Paris)

Václav Vilém Štech

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Dřevnická 1788
1910 - 1918   Muzeum hlavního města Prahy, Praha, Na Poříčí 52/1554 (bývalé Švermovy sady), pracoval jako asistent
1918 - 1924   Ministerstvo školství, pracoval jako úředník
1922 - 1930   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, externě - nauka o slohu
1924 - 1930   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, profesor
1930 - 1958   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, profesor, od roku 1945 - mimořádný profesor
1945 - ????   České vysoké učení technické, Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, profesor

Václav Vilém Štech

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Český klub fotografů amatérů (ČKFA), *1889
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917
???? - ????   Sdružení přátel Moderní galerie, *

Václav Vilém Štech

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1939/01 - 1939/02   Život a dílo Karla Čapka, Topičův salon (1937-1949), Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1975/04/23   Večer Prof. V. V. Štecha, Janáčková síň (Svaz českých skladatelů), Praha 1
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/06/07 - 1965/06/13   Mezinárodní symposium dějepisu umění, Praha, Praha

Václav Vilém Štech

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Doktor a jeho přátelé, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2008   Století dítěte a výzva obrazů, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2022   Přivedli svět domů (Binkovi a Josef Gočár), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
  1985   Zprávy Klubu za starou Prahu, Klub Za starou Prahu, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Příspěvek k anketě o Moderní galerii (Informace), Musaion, sborník pro moderní umění, 143
  1935   Knihy o umění (Akord 1935/5), O knihách, 41
  1935   V.V.Štech: Procházka moderní galerií. (Akord 1935/1), O knihách, 8
  1948   Kniha o Antonínu Slavíčkovi (Život (Recenze)), Život, 93-94
  1955   D. Menclová - V. V. Štech: Červený Kameň, Výtvarné umění, 5.ročník, 10.číslo, 474-474
  1955   Josef Václav Myslbek, Výtvarné umění, 5.ročník, 4.číslo, 191-191
  1955   Sedmdesátiny V. V. Štecha, Výtvarná práce, 5-6
  1955   V. V. Štech sedmdesátníkem, Umění, 273-274
  1955   V. V. Štech: Národní divadlo, Výtvarné umění, 5.ročník, 3.číslo, 144-144
  1955   Výtvarné umění, Výtvarné umění, 5.ročník, 2.číslo, 96-96
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1958   V. V. Štech: Vojtěch Sedláček, Výtvarné umění, 332-333
  1960   K pětasedmdesátinám V. V. Štecha, Výtvarná práce, 5
  1961   S V. V. Štechem o renesanci, Výtvarná práce, 5-6
  1962   V. V. Štech: Piero della Francesca (Recenze), Výtvarné umění, 383-384
  1965   Mezinárodní symposium o obrazárně Pražského hradu, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 4-5
  1965   Na kterémkoliv místě lze vztáhnout ruku... (K osmdesátinám prof. V. V. Štecha), Výtvarné umění, 264-264
  1965   Naneštěstí byly tyto dva citáty... (K osmdesátinám prof. V. V. Štecha), Výtvarné umění, 258-258
  1965   V. V. Štechovi k osmdesátinám, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 8-8
  1968   V. V. Štech, Výtvarná práce, 2
  1968   Zamlžené zrcadlo, Výtvarná práce, 15
  1984   Paměť jako základ uměleckého zobrazování a estetického konzumu: 2, Umění, 331-342
  1985   V. V. Štech, Zprávy Klubu za starou Prahu, 123-125
  1991   Křížení kontrastů (K některým aspektům vztahu moderního českého dějepisu umění a kubismu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4.ročník, 26.číslo, 4-5
  2008   Vojtěch Václav Štech, Paměť Prahy, 384-385
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2017   Z amatérské záliby životní poslání, Radniční noviny, 26.ročník, 5.číslo, 22-22
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Václav Vilém Štech (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Večer Prof. V. V. Štecha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
pamětní list
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   PhDr. Václav Vilém Štech (profesor, nositel Řádu republiky, Řádu práce a lareát státní ceny Klementa Gottwalda), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Kniha o zmizelé Praze
  1945   Před dvaačtyryceti lety

Václav Vilém Štech

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1915   O projevu výtvarnou formou, Jan Laichter, Praha
  1916   Mistr Jan Hus ve výtvarném umění, František Topič, nakladatelství, Praha
  1922   Josef V. Myslbek (Studie), Jan Štenc, Praha
  1928   Michelangelo (Poznámky o renesanční prostorové komposici), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1933   Karel Holan
  1933   O zlaté kapličce, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1933   Praha matka měst, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1934   Procházka moderní galerií, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1935   Sochaři pražského baroku, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
  1941   Pod povrchem tvarů, Václav Petr, Praha
  1945   Zmizelá Praha 1. (Staré a Nové Město s Podskalím), Václav Poláček, Praha
  1946   Ludvík Kuba (Malíř), Jaroslav Janeček, Praha
  1946   Skutečnost umění (Úvaha o příčinách, způsobech a smyslu tvorby), Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1947   Čtení o Antonínu Slavíčkovi, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1948   Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho!, Družstevní práce, Praha 1
  1949   Národní umělec Ludvík Kuba, Vydavatelství ministerstva informací, Praha
  1952   Aleš a Slovensko, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1952   Alšova "Vlast", Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1952   České dějiny v díle Mikoláše Alše, Orbis, Praha
  1952   J. V. Myslbek, Orbis, Praha
  1955   Pražská domovní znamení, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Rembrandt: Kresby a grafika, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Donatello, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Rembrandt Harmensz van Rijn, Orbis, Praha
  1958   Rozprava o reliefu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Adolf Kosárek, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Die Barockskulptur in Böhmen, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Italská renesanční plastika, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Umění? (Proč a k čemu?), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Čtení o Antonínu Slavíčkovi, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   Piero Della Francesca, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Antonín Slavíček Antonínu Hudečkovi (Dopisy), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Rembrandt, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   V zamlženém zrcadle (První díl), Československý spisovatel, Praha
  1967   Vincenc Beneš, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   V zamlženém zrcadle (První díl), Československý spisovatel, Praha
  1970   Za plotem domova (Druhý díl vzpomínek), Československý spisovatel, Praha
  1972   Procházky Prahou, Nakladatelství Olympia, Praha
  1977   Vojtěch Sedláček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Václav Vilém Štech

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1917   Pozůstalost profesora Františka Ženíška 1849-1916
  1922   J. V. Myslbek: Soubor portrétů, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1923   Max Švabinský: Soubor prací, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   Dílo malíře Adolfa Kosárka 1830-1859, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Edgar Degas (1834 - 1917): Soubor plastik, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Jan Štursa 1880 - 1925, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Jindřich Průcha (1886-1914), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1929   Viktor Stretti: Katalog výstavy obrazů a grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Seznam děl souborné výstavy Karla Holana, Myslbek, sdružení výtvarných umělců a přátel československého umění, Praha
  1934   Max Švabinský: Výstava obrazů, kreseb a grafiky, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1937   Hanuš Schwaiger, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1938   Ľudovít Csordák
  1943   Vojtěch Sedláček: Dílo z let 1916 - 1942
  1944   Karel Holan: Karlův most, Pošova galerie, Praha
  1946   Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů z let 1943 - 1946, Umělecká beseda, Praha
  1948   Praha Karla Holana, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1949   Vojtěch Sedláček: Grafika z let 1917 - 1949, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1950   Ludvík Kuba
  1951   Ludvík Kuba: Z mých styků, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   M. Aleš: Výstava jeho života a díla pro českou knihu a divadlo, Národní muzeum, Praha
  1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952, Orbis, Praha
  1953   Ludvík Kuba: Vlastní podobizny 1899-1952, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1954   Vincenc Beneš: Soubor díla
  1956   Miloslav Holý: Nové Obrazy
  1956   Miloslav Holý: Obrazy z posledních let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1956   Otakar Španiel 1881-1955: Životní dílo
  1958   Max Švabinský: Soubor malířského a grafického díla 1948 - 1958
  1958   Vojtěch Sedláček: Proměny roku (1943 - 1958)
  1958   Макс Швабинский: Выставка графики / Maks Švabinskyj: Vystavka grafiky
  1961   Miloslav Holý: Dny v krajině (Malé oleje a akvarely)
  1962   Národní umělec Vojtěch Sedláček: Grafika, kresby, Oblastní galerie, Litoměřice (Litoměřice)
  1962   Vojtěch Sedláček: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Výstava díla národního umělce Vojtěcha Sedláčka
  1965   Kouzlo bílých nití (Krajkářská práce Marie Sedláčkové Serbouskové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1966   Monumentální kartony Mikoláše Alše (Dar Kanceláře presidenta republiky Západočeské galerii v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1968   Ludvík Kuba, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Rembrandt, Nakladatelství Odeon, s.r.o., Praha
  1971   Josef Lada: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Národnímu umělci Vojtěchu Sedláčkovi k osmdesátinám, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Ladislav Čepelák: Slánská krajina / Výběr grafiky a kreseb z let 1960 - 1974, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
  1977   Josef Lada 1887 - 1957: Výběr z malířského díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Ludvík Kuba, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1980   František Bukáček, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1983   Vojtěch Sedláček (Grafika a kresby), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1986   Medaile Lumíra Šindeláře, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1986   Vojtěch Sedláček: Obrazy, kresby, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Karel Valter: - malíř z premiér E. F. Buriana (Výběr z díla Karla Valtra z plzeňských zbírek), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1938   Pražské baroko (Umění v Čechách XVII–XVIII století 1600–1800), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1959   Miloslav Holý, Břetislav Benda: Výbor z díla 1918-1958, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Výstava lidové umělecké výroby (LUV 1961), Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1969   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1975   Jan Štursa, Vratislav Nechleba, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Kytička na hrob Jana Štursy, Josef Matička, _
  1940   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1946   Skutečnost umění (Úvaha o příčinách, způsobech a smyslu tvorby), Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1952   Aleš a Slovensko, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1952   Alšova "Vlast", Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1953   Karel Holan: Karlův most, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Otakar Španiel, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Mikoláš Aleš a kniha, Kniha, n.p., Antikvariát, Praha
  1957   Rembrandt, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1958   Josef Navrátil: Jirny, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Kavárna Union (Sborník vzpomínek pamětníků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Vlastní životopis, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1962   Jan Štursa (Svědectví současníků a dopisy), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Třikrát Maigret, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Rembrandt, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Vojtěch Sedláček, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1975   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1976   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1976   Vlastní životopis, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
  1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha
  nedatováno   Mikoláš Aleš (Jeho život a dílo I.), František Topič, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Střetnutí (Sovětské malířství a současné umění), Vladimír Žikeš, Praha
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1972   Vyprávění o Josefu Ladovi (K 85. nedožitým narozeninám a k 15. výročí smrti národního umělce Josefy Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1987   Vyprávění o Josefu Ladovi (U příležítosti 100. výročí narození národního umělce Josefa Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  2000   Sto let Klubu Za starou Prahu 1900-2000 (Jubilejní sborník), Klub Za starou Prahu, Praha
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Der Tschechoslowakische Werkbund und der Werkbund der Deutschen in der Tschechoslowakei (Eine kritische Anthologie), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1912   Noví lidé v českém umění, Hlídka Času, 5-6
  1912   Noví lidé v českém umění, Hlídka Času, 6
  1913   Dvě poznámky o Donatellovi, Umělecký měsíčník, 136-139
  1913   Jubilejní výstava Umělecké Besedy 1863-1913 (březen-duben v Obecním domě) (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 147-148
  1918   Soubor obrazů O. Nejedlého. (Topičův Salon. – Říjen.), České slovo, 10.ročník, 12.číslo, 6-6
  1922   Pomník spisovatelce babičky, České slovo
  1926   Rykrovy obrazy ze Španělska, České slovo
  1927–1928   Poznámky o Michelangelovi a o renesanční prostorové komposici, Volné směry, 25.ročník, 10.číslo, 221-227
  1927–1928   Poznámky o Michelangelovi a o renesanční prostorové komposici, Volné směry, 25.ročník, 11–12.číslo, 235-238
  1928   Otto Gutfreund, Kalendář česko-židovský
  1929   Posmrtná výstava B. Kubišty, Volné směry, 37
  1930   Vývojová úloha Bohumila Kubišty, České slovo, 4
  1931   Obrazy Z. Rykra v Topičově Salonu, České slovo
  1935   Obrazy Z. Rykra, České slovo
  1943   K padesátinám Vojtěch Sedláčka, Vojtěch Sedláček: Dílo z let 1916 - 1942, 10-11
  1943   Pod Sedláčkovou skvrnou... (Dokumenty), Život, 28-28
  1943   Považuji Vojtu Sedláčka za jednoho... (Dokumenty), Život, 28-28
  1944   Vzpomínka na Edvarda Muncha, Život, 199-209
  1946   Rok na vsi (Výstava obrazů z let 1943 - 1946), Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů z let 1943 - 1946, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1952   Slovenská národná galeria, Výtvarné umění, 2.ročník, 5-6.číslo, 186-189
  1952   Život a dílo, Výtvarné umění, 2.ročník, 9-10.číslo, 393-396
  1953   Aktuálnost krajinomalby, Výtvarná práce, 3-4
  1953   K nové tradici jízdárny Pražského hradu, Výtvarné umění, 3.ročník, 1.číslo, 106-106
  1953   Mikoláš Aleš a Slovensko, Výtvarné umění, 3.ročník, 1.číslo, 49-55
  1953   Quido Mánes (K 125. výročí jeho narození), Výtvarná práce, 4
  1953   Stavebnictví a architektura, Umění, 141-151
  1953   Veliké výročí, Výtvarná práce, 3
  1953   Veliké výročí II., Výtvarná práce, 4
  1954   Auguste Rodin v Praze, Výtvarná práce, 6-7
  1954   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 2
  1954   Poznámka o Josefu Navrátilovi, Výtvarné umění, 4.ročník, 1.číslo, 42-44
  1954   Rudolf Bém - Vr. Hlava osmdesátníkem, Výtvarná práce, 8
  1954   Umění a společnost, Výtvarné umění, 4.ročník, 6.číslo, 299-302
  1954   Umění a společnost, Výtvarné umění, 4.ročník, 7.číslo, 344-349
  1954   Umění a společnost, Výtvarné umění, 4.ročník, 8.číslo, 392-396
  1954   Výstava obrazů Vincence Beneše, Výtvarná práce, 4-4
  1954   Vzpomínka na Bořivoje Žufana (11. ledna 1904 - 3. března 1942), Výtvarná práce, 5
  1955   Cesta ke zdrojům a počátkům, Výtvarné umění, 5.ročník, 9.číslo, 429-430
  1955   Hlásí se impresionismus, Výtvarná práce, 9
  1955   Poznámka o Vincenci Benešovi, Výtvarné umění, 5.ročník, 2.číslo, 52-54
  1955   Přehled výtvarného umění ve století XIX. a XX., Umění, 18-22
  1955   Růžová záře nad Paříží, Výtvarné umění, 5.ročník, 7-8.číslo, 370-374
  1955   Umění a společnost, Výtvarné umění, 4.ročník, 9-10.číslo, 465-469
  1955   Vzpomínka na Jana Štursu, Výtvarné umění, 5.ročník, 3.číslo, 98-109
  1955   Za dr. Prokopem Tomanem (Projev prof. dr. V. V. Štecha na rakví), Výtvarná práce, 7
  1956   Diskusní příspěvek V. V. Štecha, Výtvarná práce, 9
  1956   Morálka Rembrandtova díla, Výtvarná práce, 12
  1956   Nové obrazy Miloslava Holého, Výtvarná práce, 9
  1956   Úvaha o krajinářství, Výtvarné umění, 6.ročník, 2.číslo, 58-68
  1956   Vzpomínka na Pavla Janáka, Výtvarná práce, 5-6
  1957   85 let Oldřicha Homoláče, Výtvarná práce, 6
  1957   K padesátinám Jána Želibského, Výtvarná práce, 6
  1957   Rembrandtova lekce, Výtvarné umění, 6.ročník, 10.číslo, 435-443
  1957   Rozprava o reliefu, Výtvarné umění, 7.ročník, 7.číslo, 300-305
  1958   Miloslav Holý, Výtvarné umění, 7.ročník, 10.číslo, 451-455
  1958   Národní umělec Josef Lada, Výtvarné umění, 8.ročník, 2.číslo, 50-52
  1958   Návštěvou u Josefa Lady, Výtvarné umění, 8.ročník, 2.číslo, 52-55
  1958   Snad se najdou lidé,..., Vojtěch Sedláček: Proměny roku
  1959   Elegie na Hlávkově mostě, Literární noviny, 9
  1959   Grafika Maxe Švabinského, Výtvarná práce, 7
  1959   Otto Gutfreund, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Kolem Toulouse-Lautreca, Výtvarná práce, 4
  1961   Funkce umění (Diskusní příspěvek na sjezdu Svazu čs. výtvarných umělců), Výtvarné umění, 67-70
  1961   K nedožitým osmdesátinám Otakara Španiela, Výtvarná práce, 4
  1961   Za akademikem Zd. Wirthem, Výtvarná práce, 3-4
  1965   Já vlastně nemám žádnou metodu (K osmdesátinám prof. V. V. Štecha), Výtvarné umění, 258-264
  1965   O tradici a pokroku, Výtvarná práce, 1-5
  1970   Bilance, Výtvarná práce, 10.číslo, 1-6
  1976   Cellini a jeho doba, Vlastní životopis, 7-14
  1994   Tschechische Bestrebungen um ein modernes Interieur, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 172-173
  1999   Říp, Posel z Budče, 57-59
  2002   Introduction to the second Skupina exhibition catalogue, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 98-99
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1917   Novákův almanach 1918, Arthur Novák, Praha
  1933   Topičův almanach (1883-1933), František Topič, nakladatelství, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927–1928   Volné směry, 25.ročník, 7–9.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1945/01   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 19.ročník, 6.číslo, 177-212, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1952   Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo), 28.ročník, 7.číslo
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Vzpomínka na Jana Štursu
  1993   Josef Navrátil a umělecká rodina Mánesů, Nadace V. V. Štecha, Slaný (Kladno)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Sbírka francouzského umění Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše
  1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše (Díl II.), Myslbek, sdružení výtvarných umělců a přátel československého umění, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Polské malířství 19. a 20. století, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  nedatováno   Mikoláš Aleš, jeho život a dílo, František Topič, nakladatelství, Praha

Václav Vilém Štech

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1912   Klassické umění (Úvod do italské renaissance), Jan Laichter, Praha
  1917   Vzpomínky na Paula Cézanna, Arthur Novák, Praha

Václav Vilém Štech

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1931/02/28 - 1931/04/07   Josef Novák: Veselé kresby, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1937/02/23 - 1937/03/17   Quido Mánes: Obrazy a kresby, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1944/04/01 - 1944/04/30   Karel Holan: Souborná výstava, Pošova galerie, Praha
1949/04/05 - 1949/05/04   Karel Holan: Pražská zima 1948 - 1949 v obrazech, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949/05/06 -   Vojtěch Sedláček: Grafika z let 1917 - 1949, Galerie Hollar, Praha
1951/12/13 - 1952/02/konec   Ludvík Kuba: Z mých styků, Salon Výtvarné dílo, Praha
1953/04/15 - 1953/07/31   Ludvík Kuba: Vlastní podobizny 1899 - 1952, Salon Výtvarné dílo, Praha
1954/11/06 - 1954/12/05   Vincenc Beneš: Soubor díla, Mánes, Praha
1956/03/02 - 1956/03/27   Miloslav Holý: Nové obrazy, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1969/01/30 - 1969/04/13   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky, Obecní dům, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1975/07/06 - 1975/09/21   Jan Štursa, Vratislav Nechleba, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/04/30   Slavnostní návštěva Galerie Ludvíka Kuby, Galerie Ludvíka Kuby, Březnice (Příbram)

Václav Vilém Štech

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/06/11 - 1957/08   Výstava československého umění, Museé du Louvre, Paříž (Paris)

Václav Vilém Štech

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Stanislav Hanzík: Sochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1913   Karikatury umělců, Revue Divadlo, Praha
  1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Kulturní reakce v Moderní galerii zatvrdla, Musaion, sborník pro moderní umění, 92-93
  1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem, Fronta, 6 (1933-1934).ročník, 21.číslo, 321-322
  1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem (Pokračování), Fronta, 6 (1933-1934).ročník, 23.číslo, 355-357
  1946   Jak pracují (Odpověď výtvarnému referentu "S.S."), Lidová kultura, 7
  1953   Dvě výtvarné publikace, Výtvarná práce, 5
  1953   Výtvarné umění na stránkách našich časopisů, Výtvarná práce, 1-2
  1953   Z činnosti pražských středisek, Výtvarná práce, 5
  1954   Jiráskovská soutěž, Výtvarná práce, 4
  1954   Konference theoretiků a historiků umění v Liblicích, Výtvarná práce, 4
  1954   Přednášky z průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce, 7
  1954   V. V. Štech: Otakar Španiel..., Výtvarná práce, 8
  1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 12-14
  1954   Výtvarné publikace v roce 1955, Výtvarná práce, 6
  1954   Zprávy z Hollara, Výtvarná práce, 7
  1955   Alšova plzeňská sgrafita, Výtvarná práce, 6
  1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 2
  1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce, 9
  1955   Přednášky o spolupráci architekta s výtvarníkem, Výtvarná práce, 5
  1955   Soutěž na nové známky, Výtvarná práce, 6
  1955   V. V. Štech: Rembrandt, kresby a grafika..., Výtvarná práce, 7
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 9
  1956   Ceny Antonína Matějčka uděleny, Výtvarná práce, 10
  1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 2-3
  1956   Diskuse z konference delegátů ÚSČSVU (Diskusní příspěvek Oldřicha Starého), Výtvarná práce, 2
  1956   Diskusní příspěvek Arnošta Paderlíka, Výtvarná práce, 11
  1956   Diskusní příspěvek Karla Šmida, Výtvarná práce, 11
  1956   Diskusný prispevok Janka Alexyho, Výtvarná práce, 10
  1956   Jaromír Neumann: Karel Škréta..., Výtvarná práce, 6-7
  1956   V. V. Štech: Pražská domovní znamení..., Výtvarná práce, 4
  1956   Z diskuse na celostátní konferenci delegátů ÚSČSVU, Výtvarná práce, 9
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1957   Staré umění z Československa v pařížském Louvru, Výtvarná práce, 12
  1958   Klub přátel výtvarného umění, Výtvarná práce, 11
  1958   Naše fotografie 1958, Výtvarná práce, 10
  1958   V. V. Štech: Vojtěch Sedláček..., Výtvarná práce, 4
  1958   Z nových knih, Výtvarná práce, 4-5
  1959   Obohacení prostorů Národního divadla, Výtvarná práce, 8-9
  1960   Jaromír Neuman: Itálie (Recenze), Výtvarné umění, 38-39
  1960   Miloš Jiránek: Dojmy a potulky a jiné práce (Recenze), Výtvarné umění, 137-137
  1961   Cestou k novému bydlení, Výtvarná práce, 4-5
  1962   Národnostní otázka v dějinách umění a současný revanšismus, Výtvarná práce, 1-2
  1962   Nová fáze diskusí o realismu, Výtvarná práce, 1
  1965   František Langer, Arma Virumque, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 8-9
  1966   Ceny a zasloužilosti, Výtvarná práce, 2
  1968   Tanec na ledě aneb balet naší památkové péče, Výtvarná práce, 7
  1970   Sporckův Kuks aneb Od minulosti k utopii, Výtvarná práce, 1-5
  1970   UMPRUM 1970, Výtvarná práce, 1
  1978   Výtvarné umění a obrazovka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 59-60
  1979   Kritické myšlení a kritika, Výtvarná kultura
  1983   Ideová syntéza díla Josefa Nováka, Výtvarná kultura, 47-49
  1983   Stanislav Hanzík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 39-41
  1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 16.číslo, 1-2
  1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo
  1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, 9-9
  2006   Odkud vlastně je ten kámen?, Černokostelecký zpravodaj, 9-9
  2018   Pamětní deska Vlaha Bukovace, 220 míst AVU, 74-75
  2019   Pracovna Jana Štursy, 220 míst AVU, 42-43
  2021   Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba, Posel z Budče 38, 36-39
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Narodil jsem se v Praze 22. srpna 1899. ... (Jaroslav Zajíc)