Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU)

year of establishment: 1961
year of termination: 1965
city: Praha
address: _

notes:
1953 - 1960 Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p.
1961 - 1965 Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
1966 - 1994 Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.