Výtvarná práce

subtitle: 30
imprint date: 1953/12/11
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 30
number of pages: 8
language: czech