Josef Raban

* 28. 11. 1912, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 4. 11. 1986, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Architect, Stage Designer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jz8600861

notes:
divadelní výtvarník, scénické výpravy, redaktor, stati z oboru
+ parte

Josef Raban

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1936   České vysoké učení technické, Praha, architektura a pozemní stavitelství

Josef Raban

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4
1934 - ????   Divadlo E. F. Buriana, Praha, Na Poříčí 26
1939 - 1954   Městská divadla pražská, Praha
1949 - ????   Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Praha, Karlova 26

Josef Raban

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   KNR, *
1950 - ????   Výtvarné umění 1950, redakční rada, *1950

Josef Raban

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1960/10/31 - 1960/12/04   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/02/09 -   Bilance 1960, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha

Josef Raban

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1960   Bilance 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Poznámky k novinářské kritice výtvarného umění, Výtvarné umění, 1.ročník, 9-10.číslo, 469-473
  1955-56   Plakát, bolest našeho výtvarnictví, Květen, 1.ročník, 1.číslo, 25-25
  1964   Josef Raban: Zdeněk Kovář, Výtvarné umění, 234-235
  1988   Sovětský konstruktivismus a česká architektura, Umění, 54-69
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   ing. arch. Josef Raban
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Josef Raban

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Zdeněk Kovář, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Václav Kautman, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)

Josef Raban

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Cyril Chramosta, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1949   František Podešva, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1952   Zdeněk Sýkora: Výstava obrazů
  1957   A. V. Procházka
  1958   V. Tesař, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Karel Hruška: Grafika
  1962   Josef Flejšar: Plakát, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Karel Šourek, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   František Sklář, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Ludvika Smrčková: Dílo 1923-1963, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  1964   Zdeněk Sigmund, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Josef Malejovský: Reliéfy a plastiky pro architekturu, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   David Libor: Obrazy, sochy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Alois Metelák
  1974   Miloš Filip: Plastiky, obrazy, sklo, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1982   Josef Flejšar, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
  2014   Josef Flejšar (Zlatá éra českého filmového plakátu XXI.), Terryho ponožky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Výstava vnitřního zařízení pracoviště a obydlí (Nábytek a užitkové předměty ze dřeva, kovu, skla, plastických hmot a textilu), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1956   Hračka a loutka
  1957   Hladíková, Mírová, Rychlíková: Výstava keramiky
  1957   Výstava keramiky Jindřišky a Pravoslava Radových, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1958   Jindřiška a Pravoslav Radovi: Keramika, Galerie Fronta, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Luba Krejčí, Václav Kautman, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Československý spisovatel, Praha
  1964   Tvůrčí skupina Q
  1970   Miroslav Hudeček, Olga Hudečková, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  nedat. (1961)   Keramik. Rada. Radová
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   O užitém umění, Československý spisovatel, Praha
  2005   Carpe diem - Užívej dne
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jsou věci..., František Sklář
  1940   Janáčkova síň, Program D 41, 6.ročník, 2.číslo, 48-54
  1948   Karel Černý, Kulturní politika, 7
  1949   Dětská malba na skle, Umělecký měsíčník D 49, 12.ročník, 4.číslo, 87-89
  1949   K výstavě řeckých dětí, Umělecký měsíčník, 13.ročník, 4.číslo, 76-77
  1949   Kultura na ulici, Umělecký měsíčník, 13.ročník, 4.číslo, 95-96
  1949   Nové obrazy Františka Podešvy, František Podešva
  1949   O nové divadelní výtvarnictví, Umělecký měsíčník D 49, 12.ročník, 5.číslo, 118-119
  1949   Sovětský plakát, Umělecký měsíčník, 13.ročník, 3.číslo, 56-57
  1950   Kreslíř a keramik, Lidové noviny, 58.ročník, 265.číslo, 5-5
  1950   Kus poctivé práce (K situaci výtvarníka ve výrobě), Lidové noviny, 58.ročník, 66.číslo, 5-5
  1950   Proč právě hračky?, Umělecký měsíčník, 13.ročník, 5.číslo, 120-120
  1950   Sklo a výtvarník, Lidové noviny, 58.ročník, 117.číslo, 5-5
  1950   Sovětská architektura, Umělecký měsíčník, 13.ročník, 5.číslo, 115-118
  1951   Výstava F. Matouška, Lidové noviny, 59.ročník, 42.číslo, 5-5
  1953   A. A. Ždanov a naše výtvarné umění, Výtvarná práce, 1-2
  1953   Celostátní výstava lidové tvořivosti, Výtvarná práce
  1953   Diskutujeme o našem současném umění (Před obrazy v Jízdárně), Výtvarná práce, 4
  1953   Diskutujeme o našem současném umění (Josef Raban odpovídá Antonínu Pelcovi), Výtvarná práce, 4
  1953   K diskusi o plakátu, Výtvarná práce, 2
  1953   Kritika výtvarné kritiky, Výtvarná práce, 2
  1953   Nejbolestnější, nenahraditelnou ztrátu utrpěl pracující lid celého světa..., Tvar
  1953   O kritice v novinách, Výtvarná práce, 4
  1953   Přehlídka práce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Výtvarná práce, 4-6
  1953   Scénické výtvarnictví na výstavě československo-sovětského přátelství, Výtvarné umění, 3.ročník, 2.číslo, 214-215
  1953   Současné úkoly průmyslových výtvarníků, Výtvarná práce, 1
  1953   Veliký odkaz Julia Fučíka, Výtvarná práce, 1-2
  1953   Velký svátek kultury a umění, Výtvarná práce, 1-2
  1953   Za plné využití mosaiky k obohacení našeho monumentálního dekorativního umění, Výtvarné umění, 3.ročník, 5-6.číslo, 523-531
  1953   Zdeněk Sýkora (První výstava mladého umělce zasluhuje vždy mimořádné pozornosti. ...), Zdeněk Sýkora: Výstava obrazů
  1954   Dvě příručky o plakátě, Výtvarné umění, 304-304
  1954   Ke kritice druhého dílu výstavy Umělecké besedy v Praze, Výtvarná práce, 8
  1954   Resoluce porady českých jevištních výtvarníků, Výtvarná práce, 6
  1954   Výstava českého skla ve Valdštejnském paláci, Výtvarná práce, 2
  1954   Výstava polského plakátu, Výtvarná práce, 8
  1955   Celostátní porada výtvarníků pracujících v oboru užité grafiky, Výtvarná práce, 10
  1955   Knižní obálky Zdeňka Seydla, Tvar, 7.ročník, 2.číslo, 56-57
  1955   Lidová výroba dnešku, Výtvarná práce, 9
  1955   Manifestace sklářských výtvarníků, Výtvarná práce, 8
  1955   Poučení z výstavy čínského umění v Praze, Výtvarná práce, 10
  1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7.ročník, 5.číslo, 138-151
  1955   Výstava Františka Tröstra, Výtvarná práce, 13-13
  1955   Výstava Ignáce Bizmajera, Výtvarná práce, 7
  1955-56   Plakát, bolest našeho výtvarnictví, Květen, 1.ročník, 1.číslo, 25-25
  1956   Diskuse o užitém umění, Výtvarná práce, 6
  1956   Keramika Idy a Vladislava Vaculkových, Tvar, 270-275
  1957   Keramika dnešní doby, Tvar, 197-216
  1957   O malířích a sochařích: Jiří Balcar a Jan Kubíček, Tvar, 9.ročník, 8.číslo, 278-281
  1957   Organisační zabezpečení práce průmyslových výtvarníků, Výtvarná práce, 1-1
  1957   Výstava tří keramiček, Výtvarná práce, 9-9
  1958   Bilance 58, Výtvarná práce, 12
  1958   K teorii a kritice průmyslového a užitého umění, Výtvarná práce, 3-4
  1959   Máme málo výtvarných umělců! (Z diskuse ke sjezdu SČSVU), Výtvarná práce, 1-3
  1959   Marie Teinitzerová osmdesátiletá, Výtvarná práce, 5-6
  1959   Nábytek a byt, Výtvarná práce, 5
  1960   IV. přehlídka (Užité umění a průmyslové výtvarnictví), Výtvarné umění, 111-117
  1960   Karel Chaba, Výtvarné umění, 274-277
  1960   Krása koknečně nalezená, O užitém umění, 37-56
  1960   O pokroku a nepokroku, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Průmyslové a užité umění na IV. přehlídce, Výtvarná práce, 1-2
  1960   Ze skicáře skupiny Umění a řemesla, Umění a řemesla, 139-143
  1960   Život blíže k umění!, Výtvarné umění, 1-6
  1961   40 let KSČ a užité umění, Výtvarná práce, 1-2
  1961   60 let Antonína Kybala, Výtvarná práce, 8
  1961   Jan Spurný: Antonín Kybal (Recenze), Výtvarné umění, 88-89
  1961   Jarmark umění (Příspěvek k teorii avantgardy třicátých let), Výtvarné umění, 154-160
  1961   Maďarské užité umění, Výtvarná práce, 3-4
  1961   Nad prací Jana Vaňka, Výtvarná práce, 2
  1961   Nebydlíme, žijeme a pracujeme!, Výtvarná práce, 1-2
  1961   Nuže do práce, soudruzi!, Výtvarná práce, 1-2
  1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Výtvarné umění, 193-202
  1961   Sedmdesátiny N. Melnikové-Papouškové, Výtvarná práce, 8-9
  1962   Za Josefem Kaplickým, Výtvarná práce, 3-4
  1963   Úkol uměleckého ztvárnění průmyslových výrobků..., Ludvika Smrčková: Dílo 1923-1963
  1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 1-19
  1967   Dětské výtvarné práce vždycky..., David Libor: Obrazy, sochy
  1967   O honráři se nemluvilo, Výtvarné umění, 290-295
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967/08/21   Výtvarné umění, 17.ročník, 6.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Josef Raban

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Jan Znoj: Gesamtausstellung / Souborná výstava, Pavilon Myslbek, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Krásná, čistá, svatá řeč mateřská, Karel Voleský, Praha
  1947   O literárních druzích, Karel Voleský, Praha
  1948   Tři kapitoly o lidové písni, Karel Voleský, Praha

Josef Raban

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/02/10 - 1949/03/06   Cyril Chramosta: Obrazy, Salon Výtvarné dílo, Praha
1949/09/06 - 1949/10/02   František Podešva: Nové obrazy, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1958/01/29 - 1958/02/16   Vladimír Tesař: Grafika a kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1959/01/06 - 1959/02/01   Olga Karlíková: Výstava textilu a obrazů, Galerie Československý spisovatel, Praha
1961/01/09 - 1961/02/01   Karel Hruška: Grafika, Galerie Fronta, Praha
1962/02/22   Vavro Oravec: Výstava obrazů, Komorní divadlo, Praha
1963/02/24 - 1963/03   Ludvika Smrčková: Souborná jubilejní výstava díla, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
1963/05/17 - 1963/06/09   František Sklář: výstava k padesátinám, Kabinet architektury, Praha
1964/02/27 -   Wolfgang A. Schlosser: Politická grafika, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1966/05/30 -1966/06/22   Vladimír Tesař - grafika a kresba, Galerie Fronta, Praha
1968/02 - 1968/03   Václav Rabas, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/11/06 - 1956/11/30   Hračka a loutka, Galerie Československý spisovatel, Praha
1957/05/16 - 1957/06/06   Pravoslav a Jindřiška Radovi: Keramické práce, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1957/06/05 - 1957/06/30   Lydie Hladíková, Děvana Mírová, Marie Rychlíková: Výstava keramiky, Galerie Československý spisovatel, Praha
1958/09/29 - 1958/10/23   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Galerie Fronta, Praha
1961/02/17 - 1961/04/16   Mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1961/11/20 -   4000 let mexické architektury, Palác Dunaj, Praha
1962/05/15 -   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1964/03/27 - 1964/04/26   Tvůrčí skupina Q, Galerie Československý spisovatel, Praha
1964/11/22 - 1964/12/31   Domov a vkus, Galerie Vincence Kramáře, Praha

Josef Raban

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Nejpokrokovější umění světa (Světový význam sovětské kultury a umění), Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 289-294
  1953   Ještě jednou o lidové tvořivosti, Výtvarná práce, 6
  1953   Odpověď kritikova, Výtvarná práce, 2
  1953   Výtvarné umění na stránkách našich časopisů, Výtvarná práce, 1-2
  1954   Jevištní výtvarníci prověřují svoji práci, Výtvarná práce, 5
  1954   Přednášky z průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce, 7
  1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 1
  1954   Závěrem k diskusi o obsahu a formě, Výtvarná práce, 8-9
  1955   Brněnští výtvarníci k návrhu nových stanov, Výtvarná práce, 3
  1956   Časopis, který si zaslouží pozornost, Výtvarná práce, 6
  1956   Diskuse o užitém umění, Výtvarná práce, 8
  1956   Již při počáteční komposici řešení obyvatelné budovy..., Výtvarná práce, 6
  1956   Program III. celostátní konference delegátů ÚSČSVU, Výtvarná práce, 2
  1956   Z diskuse na celostátní konferenci delegátů ÚSČSVU, Výtvarná práce, 9
  1957   Nová výtvarná technika na zahraničních veletrzích, Výtvarná práce, 12
  1957   Problémy kolem textilu, Výtvarná práce, 6
  1959   O nový životní sloh, Výtvarná práce, 1-2
  1959   Průmysloví výtvarníci a kulturní revoluce, Výtvarná práce, 4
  1959   Přednášky pražské Lidové university, Výtvarná práce, 9
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 2
  1961   Josef Raban zahájil v pondělí 20. listopadu..., Výtvarná práce, 15
  1963   Experiment pokračuje, Výtvarná práce, 10-11
  1965   Ze zasedání ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 8-8
  1968   Ing. Josef Raban zahájil dne 25. února..., Výtvarná práce, 2