Bilance 1960

date of exhibition: 1961
institution: Dům uměleckého průmyslu v Praze
type of exhibition: kolektivní