Autor: Miloň Novotný – Alena Novotná, CC BY-SA 4.0

Josef Sudek

* 17. 3. 1896, Kolín (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
† 15. 9. 1976, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Photographer, Collector

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01121661
WIKIDATA: Q1356243
VIAF: 46804914

Josef Sudek
Ráno Na poříčí
1919


Josef Sudek
Z Invalidovny
1922-27


Josef Sudek
Z Invalidovny
1922-27


Josef Sudek
Z Invalidovny
1922-27


Josef Sudek
Polabská krajina
1924


 

notes:
vyučen knihařem
(1917) ztratil pravou ruku ve válce
Díla: Svatý Vít, Praha, Panoramatická Praha, Karlův most, U Belvedéru, Z okna mého ateliéru a další.

Tiulní strana Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové 1988 (z archivu)

V Pražských ateliérech (1961) datum narození 19.3.

Josef Sudek

Jako dvouletý (?) ztratil otce. Učil se knihařem na škole v Kutné Hoře (od 1908) a v učebním poměru v Praze (1911-1913), kde začal fotografovat. 1913-1915 pracoval jako knihařský dělník v Nymburku. 1915 narukoval, od 1916 na italské frontě, 1917 zraněn, přišel o pravou ruku. Po návratu do Prahy žil v Invalidovně. Fotografovat začal před válkou, první zveřejněné fotografie jsou z válečné doby. Stipendista ČKFA v Praze (1920-1922). 1922-1924 vyučen fotografem na Grafické škole v Praze (Karel Novák). Zakládající člen Fotoklubu Praha (1922-1924), ČFS (1924 - asi 1930). 1927 získal a renovoval s Adolfem Schneebergerem ateliér, který užíval spolu se sestrou až do smrti, svou živnost zaměřil kromě portrétu na žánry spjaté s moderním tiskem: reklamu, reprodukce vytvarných děl, místopisnou fotografii. Spolupracoval zejméma s nakladatelstvím Družstevní práce a s časopisem SVU Mánes - Volné směry. Člen fotosekce SVU Mánes. První etapě tvorby dominují náladové krajiny v duchu secesního piktorialismu, pozitivy jsou zčásti zhotoveny tzv. ušlechtilými tvárnými procesy (k pigmentovému tisku se Sudek vrátil v letech 1950-56). 1921 se pod vlivem Drahomíra Josefa Růžičky přiklonil k purismu vylučujícímu manipulování negativu a pozitivu, využíval však opticky změkčeného vykreslení skutečnosti, soustředěného na umocnění světelných situací. 1921-1927 vytvořil vedle svébytného souboru z chrámu sv. Víta radikálně impresionistické krajinářské a žánrové snímky. Koncem 20. let se přiklonil k nové věcnosti a ve 30. letech se prezentoval především užitou fotografii a příbuzně zaměřenou tvorbou. Jestliže předválečnou tvorbu lze řadit k významným realizacím modernismu, poválečná tvorba nese některé rysy, spojované dnes s postmodernismem. Světovou slávu si Sudek vydobyl převážně intimní tvorbou, která se začala rodit od 1940 v cyklu pohledů z oken ateliéru. Byla provázena rozhodnutím pracovat s velkými formáty negativů a nezvětšovat, nýbrž zhotovovat pouze kontaktní otisky. Tato metoda umožňovala dosáhnout hranic fotografického verismu, u Sudka byla však provázena zdůrazněním světelných situací, tlumočících závislost předmětného světa na vidění. Sudek našel podobné východisko z neosobního a chladného stylu 30. let jako E. Weston, avšak o desetiletí dříve. Jinou technickou zvláštností Sudkova díla jsou panoramatické fotografie (10 x 30 cm). Sběratelským objektem se stala zejména kniha Praha panoramatická (1959), zahrnující i periférii, nepublikovaná zůstala kniha z Mostecka, další panoramata jsou z Českého Středohoří, Beskyd, Hukvald, Veltrus a mnoha zahrad a parků. Z ročních období lákaly Sudka zvláště předjaří, jaro a podzim. Zvláštní postavení zaujímá soubor prací z tzv. kouzelné zahrádky přítele arch. Otto Rothmayera v Praze. Sudek zde měl svou největší kameru (30 x 40 cm) a zde fotografoval i imaginativní a symbolické kompozice. K nejvýznamnějším pracím patří i zátiší a v kontextu poválečné tvorby jejich význam stále roste. V 50. letech usiloval autor o jednoduchost až minimalistickou, vznikaly také parafráze obrazů Navrátilových, Caravaggiových. Jiná zátiší byla myšlena jako volné ilustrace děl Edgara Allana Poea, Jakuba Arbesa a jiných spisovatelů, které ilustroval přítel František Tichý. Zde se jeho tvorba přiblížila k surrealismu a fantazijním směrům (nejvíce kolem 1960). Vedle komorního díla pokračoval Sudek po válce v tvorbě pragensií, postupně však redukoval exteriérovou tvorbu a omezoval se na své bezprostřední okolí. V stáří řadil téměř celé své dílo do souborů, které pojmenovával nejčastěji s využitím slov „vzpomínky" a „procházka po". Tak zdůraznil subjektivitu své tvorby. Sudkovo dílo zhodnocuje tradici české kultury a spoluvytváří její charakter. Centrální úloha světla v navození iluze splývání viděného s viděním zároveň představuje řešení jedné z možností, v nichž médium nachází samo sebe. Sudkovo místo v dějinách fotografie je nezpochybnitelné.

AD (Antonín Dufek), Nová Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, str. 797-798

Od r. 1926 spolupracoval s Družstevní prací a Ladislavem Sutnarem, zejména na poli reklamní fotografie. Přispíval svými fotografiemi do časopisů Družstevní práce Panorama, Žijeme a Magazínu Družstevní práce. Často fotografoval nové stavby na objednávku předních architektů (Josef Gočár, Jaromír Krejcar, Jaroslav Fragner, Vladimír Karfík a další). Ve druhé polovině 20. století získal mezinárodní uznání za svou volnou tvorbu zabývající se zejména tématy zátiší a krajin, a stal se nejznámějším českým fotografem doma i v zahraničí.
JA (Jaroslav Anděl)

Josef Sudek

Autor: Miloň Novotný – Alena Novotná, CC BY-SA 4.0
foto Josef Prošek
V atelieru Českého klubu fotografů amatérů v Nekázance, foto - Josef Mühldorf, 1966
foto Josef Prošek
 

Josef Sudek

Josef Sudek
Ráno Na poříčí
1919


Josef Sudek
Z Invalidovny
1922-27


Josef Sudek
Z Invalidovny
1922-27


Josef Sudek
Z Invalidovny
1922-27


Josef Sudek
Polabská krajina
1924


Josef Sudek
Z kolínského ostrova
1924-26


Josef Sudek
Poslední list
1926


Josef Sudek
Ze Svatovítského chrámu
1927


Josef Sudek
Okno mého ateliéru
1940-54


Josef Sudek
Milena
1942


Josef Sudek
Na okně mého ateliéru
1944-53


Josef Sudek
Talíř s vejcem
1950


Josef Sudek
Zátiší s cibulí
1950-54


Josef Sudek
Detail sochy
1951-54


Josef Sudek
Procházka po Mionší
1952-70


Josef Sudek
Pražský motiv
1954


Josef Sudek
Orosená socha
1972


Josef Sudek
Bez názvu
nedatováno


 

Josef Sudek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1922 - 1924   Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha, Novák Karel, *1875

Josef Sudek

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Invalidovna, Praha, Sokolovská 136, žil zde
???? - ????   Kolín (Kolín), Kolín (Kolín), návštěvy rodného města
1926 - 1926   Itálie

Josef Sudek

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1932/10/15 - 1932/11   Josef Sudek: Fotografie, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1958/10/23 - 1958/11/16   Výstava fotografií Josefa Sudka, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1958/12/06 - 1959/01/04   Josef Sudek: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1961?   Sudek, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1963/01/18 - 1963/02   Josef Sudek, Galerie Československý spisovatel, Praha
1963/07/14 -   Josef Sudek: Fotografie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1964/02/16 - 1964/03/08   Josef Sudek: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/12/25 - 1965/01/17   Josef Sudek, Městské muzeum, Kolín (Kolín)
1966/04   J.Sudek, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1976   Josef Sudek, Galerie Lichttropfen, Cáchy (Aachen)
1976/04/09 - 1976/05/16   Josef Sudek: Fotografické dílo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1976/04/22 - 1976/06   Fotograf Josef Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1976/06/30 - 1976/09/26   Josef Sudek: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/08/05 - 1976/09/12   Josef Sudek: Výběr z celoživotní tvorby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/09/15 - 1976/09/15   Josef Sudek: Fotografie, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/09/15 - 1976/10/04   Fotografie Josefa Sudka, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1977   Mapový okruh Josefa Sudka, Oblastní muzeum v Děčíně, Děčín (Děčín)
1978/07 - 1978/09   Josef Sudek: Výtvarné dílo, Městská knihovna Praha, Praha
1979   Josef Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1979/02   Liberecký medailon Josefa Sudka, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1979/06/14 -   Josef Sudek: Fotografie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1981/06/25 - 1981/07/19   Josef Sudek: Zahrady, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1981/10   Josef Sudek, Le Château d'Eau, Toulouse
1982/05 - 1982/06   Josef Sudek: Cykly fotografií 2: Praha, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1983/05 - 1983/06   Josef Sudek: Cykly fotografií 1, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1984/09 - 1984/10   Josef Sudek: Cykly fotografií 3: Kouzelná zahrádka, vzpomínky, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1985/09 - 1985/10   Josef Sudek: Cykly fotografií 4: Krajiny, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1986/03/19   Josef Sudek, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1986/09 - 1986/10   Josef Sudek: Cykly fotografií 5: Kontrasty, labyrinty, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1987/01/21   Josef Sudek, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1988/01/19 - 1988/03/13   Josef Sudek: Prague, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1989/01/29 - 1989/02/26   Josef Sudek: Fotografie, Dům kultury ROH, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1989/03/14 - 1989/04/04   Josef Sudek: Fotografie, Kino Metro 70, Prostějov (Prostějov)
1989/10/26 - 1989/11/12   Josef Sudek, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1990/04/23 - 1990/05/31   Josef Sudek, Barcelona, Barcelona
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/03/14 - 1991/04/25   Josef Sudek: Poet of Prag, Burden Gallery, New York City (New York)
1991/04/04 - 1991/04/28   Josef Sudek 1896-1976, Muzej suvremene umjetnosti (Museum of Contemporary Art), Záhřeb (Zagreb)
1991/11 - 1991/12   Josef Sudek: Intimní, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1992/05/15 -   Josef Sudek: Praha panoramatická, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1993/08/02 - 1993/08/31   Josef Sudek: Fotografie, Rock Café, Praha
1995/02/07 - 1995/03/05   Josef Sudek: Severní krajina (1957-1962), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/04/27 - 1995/08/27   Josef Sudek: Rétrospective, Musée de l'Elysée, Lausanne
1995/05/31 -   Josef Sudek: Doma, Galerie Josefa Sudka, Praha
1995/09/29 - 1995/09/29   Ke knize Josef Sudek (Anna Fárová - Torst 1995), Galerie Václava Špály, Praha
1995/11/17 - 1995/12/22   Josef Sudek: Die Pigmentdrucke 1947 - 1954, Kulturstiftung Stadtsparasse, Kolín nad Rýnem (Köln)
1995/11/29 - 1996/03/10   Josef Sudek: Pigmenty, Galerie Josefa Sudka, Praha
1996/03/05 - 1996/04/02   Pocta Josefu Sudkovi, Galerie Paideia, Praha
1996/03/20 - 1996/06/09   Růže pro Josefa Sudka / A Rose for Josef Sudek, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1996/03/26 - 1996/04/21   Josef Sudek: Fotografie, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1996/04/18 -   Josef Sudek: Cyklus Svatý Vít, Galerie Josefa Sudka, Praha
1996/06/13 - 1996/09/05   Josef Sudek: Sedmá strana kostky, Galerie U Bílého jednorožce, Praha
1996/07/17 - 1996/10   Josef Sudek: Fotografie s rastry, Galerie Josefa Sudka, Praha
1996/09/15 - 1996/09/21   Josef Sudek: Hudba hraje dál, Knihkupectví Arton, Kolín (Kolín)
1996/10/24 - 1996/11/24   Josef Sudek, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Josef Sudek: Fotografie: Ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/05/06 - 1997/07/29   Josef Sudek: Severní krajina: (1957 - 1962), Okresní muzeum, Louny (Louny)
1997/05/17 - 1997/06/08   Josef Sudek, Galerija Arka, Vilnius
1997/05/20 -   Josef Sudek: Vlastní portfolio, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha
1997/05/22 - 1997/06/27   Josef Sudek: Nordböhmen. Tote Landschaft, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum), Berlín (Berlin)
1997/09/10 - 1997/11/23   Josef Sudek: Vlastní portfolio, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/10/01 - 1997/10/31   Josef Sudek:( Poznámky) - Fotografie, Galerie AmbrosianA, Brno (Brno-město)
1998/03/07 - 1998/05/24   Josef Sudek: Das stille Leben der Dinge: fotografien von 1940 - 1970 aus der Moravská galerie, Brno, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
1998/09/17 -1998/09   Josef Sudek: El silenci de les coses, Centre Cultural de la Fundació Caixa de Pensions, Barcelona
1998/10/27 - 1998/12/04   Josef Sudek: Nordböhmen, Ausstellungsfoyer der Vereinten krankenversicherung AG, Mnichov (München)
1999/03/17 - 1999/04/17   Josef Sudek: Tvorba z 20. - 70.let, České centrum fotografie, Praha
1999/05/02 - 1999/05/23   Josef Sudek, Image Fotografisk Galleri, Aarhus (Århus)
1999/09/30 - 1999/11/14   Josef Sudek: Smutná krajina, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2000/01/06 - 2000/02/12   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1972, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2000/03/02 - 2000/04/15   Josef Sudek, Alan Klotz/Photocollect, New York City (New York)
2000/03/03 - 2000/03/23   Josef Sudek: Smutné krajiny, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2000/04/14 - 2000/05/21   Josef Sudek, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2000/09/16 -   Josef Sudek, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2001/04/12 - 2001/07/15   Romantik Josef Sudek, Galerie Josefa Sudka, Praha
2001/09/04 - 2001/11/25   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1970 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/09/20 - 2001/10/28   Josef Sudek, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2003/06/12 - 2003/12/31   Josef Sudek: Fotografie Hradce Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/09/20 -   Josef Sudek (1896 - 1976): Natura Morte, Museo Morandi, Galleria d'Arte Moderna, Boloňa (Bologna)
2004/02/28 - 2004/03/26   Josef Sudek: Landschaften & Stilleben, Galerie im Malzhaus, Plauen
2004/04/29 - 2004/08/01   Josef Sudek: Reklama, Galerie Josefa Sudka, Praha
2004/05/03 - 2004/06/18   Josef Sudek: Designfotografie der dreissiger Jahre, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlín), Berlín (Berlin)
2004/09/17 - 2004/11/07   Josef Sudek: Tanec / The Dance, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2004/17/12 - 2005/03/20   Josef Sudek: Smutná krajina, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2005   Josef Sudek, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
2005/01/20 - 2005/02/20   Josef Sudek: Fotografie třicátých let, Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov), Mnichov (München)
2005/05/12 - 2005/08/07   Josef Sudek: Praha 20.let, Galerie Josefa Sudka, Praha
2005/10/01 - 2005/10/31   Josef Sudek, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
2006/03/24 - 2006/04/23   JS + dp, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2006/06/19 - 2006/08/27   Josef Sudek: Dialog z ciszą / Dialogue with silence, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
2006/09/01 - 2006/09/24   Josef Sudek: Dialog z ciszą / Dialogue with silence, Centrum kultury Poznania Zamek, Poznaň (Poznań)
2006/12/14 - 2007/03/11   Josef Sudek neznámý / The Unknown Josef Sudek: Salonní fotografie 1918 - 1942 / Vintage prints 1918 - 1942, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2007/02/23 - 2007/03/18   Fotografie Josefa Sudka ze sbírky uměné finanční skupiny PPF, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2007/09/05 - 2007/10/21   Josef Sudek: Privatissima - Poznámky, 50.-70. léta 20. st., Ateliér Josefa Sudka, Praha
2008/07/02 - 2008/09/21   Josef Sudek: Privatissima - Nocturno, 20s →70s of the 20th Century, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2008/10/07 - 2008/12/07   Josef Sudek, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, Buenos Aires
2009/02/19 - 2009/05/17   Josef Sudek: Una ventana en Praga, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Madrid
2010/06/30 - 2010/09/05   Josef Sudek, Galerie Louvre, Praha
2011/06/02 - 2011/09/11   Josef Sudek: Věci / Objects, Galerie Josefa Sudka, Praha
2011/06/30 - 2011/08/28   Josef Sudek, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2012/05/24 - 2012/09/09   Josef Sudek: Z ostrovů / From the islands, Galerie Josefa Sudka, Praha
2012/10/03 - 2013/04/07   Josef Sudek: The Legacy of a Deeper Vision, Art Gallery of Ontario (Musée des beaux-arts de l'Ontario), Toronto
2013/11/07 - 2013/11/30   Svět Josefa Sudka / Silver Time 2013, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2016/05/18 - 2016/09/18   „Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu.“ Stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2016/06/06 - 2016/09/25   Josef Sudek: Le monde à ma fenêtre, Jeu de Paume, Paříž (Paris)
2016/06/29 - 2016/08/30   Josef Sudek: V šeru chrámu, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2016/10/28 - 2017/02/26   The Intimate World of Josef Sudek / Joseph Sudek. Le monde à ma fenêtre, The National Gallery of Canada (Musée des beaux-arts du Canada), Ottawa
2016/11/16 - 2017/01/15   Josef Sudek 1896-1976, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2016/12/02 - 2017/01/27   Josef Sudek: V ateliéru - Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR, Galerie Věda a umění, Praha
2017/06/15 - 2017/09/17   Josef Sudek: Harmonie světů / The Harmony of the World, Galerie Josefa Sudka, Praha
2018/01/25 - 2018/03/29   Josef Sudek: Topographie der Trümmer. Prag 1945, Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf
2018/05/21 - 2018/08/19   Josef Sudek: Topografie sutin / Topography of Ruins, Dům fotografie, Praha
2018/06/26 - 2018/08/30   Josef Sudek: Privatissima 10. - 70. let, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2018/11/06 - 2018/12/14   Josef Sudek: Topographie des ruines. Prague 1945, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2019/03/14 - 2019/05/05   Josef Sudek: Topografia ruin. Praga 1945, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2019/06/28 - 2019/08/29   Sudek: Obrazy a odrazy, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2020/09/24 - 2020/12/13   Josef Sudek: Tzv. volná tvorba, Window gallery ÚDU, Praha
2021/06/25 - 2021/09/19   Fešandy ze šuplíků: Sudek, sochy, jižní Čechy, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2021/10/29 - 2022/01/09   Fešandy zo šuplíkov: Sudek a Slovensko, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2023/06/30 - 2023/08/23   Josef Sudek: Mistr Zenu: Chvála stínu, Ateliér Josefa Sudka, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/02/22 - 1938/04/03   Druhá fotografická výstava, Mánes, Praha
1946/05/16 - 1946   Miro Bernat, Josef Ehm, Miroslav Hák, Jiří Jeníček, Josef Sudek, Mozarteum, Praha
1950/10/18 - 1950/11/30   I. členská výstava 1950, Mánes, Praha
1952/05 - 1952/07   Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1958/11/19 - 1958/12/21   Bilance 58: I. členská výstava průmyslových výtvarníků při Umělecké besedě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1959/10/23 - 1959/11/15   Fotografie 1959: Výstava fotografické sekce SČSVU, Galerie Československý spisovatel, Praha
1961/02/09 -   Bilance 1960, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1961/05/06 - 1961/05/28   Výstava komunistické fotografie avantgardy a sociální fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1963/04/05 - 1963/05/05   Bilance 1962-63: Třetí členská výstava Skupiny průmyslových výtvarníků U. B., Galerie Československý spisovatel, Praha
1963/05 - 1963/06   Fotografická avantgarda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/06/14 - 1963/07/25   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1965/11/12 - 1965/11/28   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Pałac Kultury i Nauki, Varšava (Warszawa)
1966/08   Bilance '66, Mánes, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Obecní dům, Praha
1967/07/21 - 1967/08/27   7 + 7, Fotografie, Galerie Václava Špály, Praha
1969/10/02 - 1969/11/09   Fotografické cykly a seriály, Obecní dům, Praha
1970/06 - 1970/07   Cien grabados y cien fotografias Checoslovaquia, Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA CU), Ciudad de México (Mexico City)
1971/10   Československá fotografie 1968 / 1970, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1973/06/21 - 1973/10/21   Osobnosti české fotografie I, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1974/02/28 - 1974/05   Osobnosti české fotografie I, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1976/07/08 - 1976/08/01   Lyrické proudy v československé fotografii, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1977/05/06 - 1977/05/08   Výstava tulipánů a narcisů (Fotografií zasloužilého umělce Josefa Sudka a keramiky akademické sochařky Jindry Vikové), Kulturní dům SSM v Uhříněvsi, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
1978/10/06 - 1978/11/05   Strom (fotografie), Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1983/03/07 - 1983/04/15   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie 1930 - 1960, Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
1983/04/14 - 1983/05/22   Sudek, Svoboda: Komparace I, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/07/08 - 1983/09/04   Photographes Tcheques 1920-1950, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1983/11/05 - 1983/11/20   Tschechoslowakische Fotografen 1900 bis 1940, Galerie am Sachsenplatz, Lipsko (Leipzig)
1984   Art 15´84, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1984/01/29 - 1984/03/11   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/31 - 1985/02/28   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1985/05/10   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs: Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de..., Drouot, Paříž (Paris)
1985/06/12 - 1985/06/17   Art 16´85, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1986/11/25 - 1987/01/02   Sudek - Funke, Staroměstská radnice, Praha
1986/12   Jiří Toman vystavuje s Josefem Sudkem, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/11 - 1989/01/11   Twenty Years of Czechoslovak Art 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/01/06 - 1989/01/28   Proměny české dokumentární fotografie, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/11/07 - 1990/12/09   Tchécoslovaquie les modernes 1920-1940, Gare d'échange de l'Orientis, Lorient
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/01/31 - 1991/04/01   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/09/10 - 1992/10/19   Photographie der Moderne in Prag 1900 - 1925, Neue Galerie der Stadt Linz, Linec (Linz)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/05/01 - 1993/05/16   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/09/19 - 1993/11/15   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Fitchburg Art Museum, Fitchburg
1994/01/06 - 1994/01/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Atheneum, Boston (Massachusetts)
1994/04/02 - 1994/04/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Public Library, Boston (Massachusetts)
1994/05/27 - 1994/08/14   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Middlebury College Museum, Middlebury
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/09/29 - 1994/10/25   Sammel Surium: Ze soukromé sbírky Fehsenfeld z Berlína, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1995/20/05 - 1995/10/29   Wasser & Wein: Zwei Dinge des Lebens aus der Antike bis heute, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
1996/03/17 - 1996/04/12   Josef Sudek: Fotografie, František Tichý: Grafiky a kvaše, Galerie Josefa Sudka, Praha
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1997 -   Pražský dům fotografie, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1997/03/06 - 1997/03/09   The Gist of Things, New York Hilton, New York City (New York)
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1998/02/19 - 1998/03/14   Sivko / Sudek, Galerie Ztichlá klika, Praha
1998/02/19 - 1998/05   Sivko / Sudek, Galerie Josefa Sudka, Praha
1998/04/07 - 1998/06/07   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Barcelona
1998/06/19 - 1998//09/13   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Hôtel de Sully, Paříž (Paris)
1998/10/08 - 1998/11/15   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/11/12 - 1999/01/17   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Musée de l'Elysée, Lausanne
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/05/13 - 1999/09/05   Josef Sudek, Otto Rothmayer, Galerie Josefa Sudka, Praha
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1999/11/30 -   Echo de Sidération, Galerie du Quai, Mylhúzy (Mulhouse)
1999/12/08 - 2000/01/14   Český piktorialismus 1895 - 1928, České centrum fotografie, Praha
2000/02/09 - 2000/03/18   L´herbier du temps, Galerie Camera Obscura, Paříž (Paris)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/11/24 - 2000/12/16   Fotografie v Mánesu, Mánes, Praha
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/04   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
2001/02/11 - 2001/03/11   Laterna magica: Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach
2001/03/01 - 2001/04/07   Vintage & Contemporary Czech Photography, SK Josefsberg studio, Portland (Oregon)
2001/03/06 - 2001/03/30   Sonja Bullaty a Josef Sudek. Přátelství, České centrum fotografie, Praha
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/04/09 - 2002/06/01   Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/06/06 - 2002/07/21   Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/01/15 - 2004/03/28   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média / Czech Photography 1840–1950: A Story of a Modern Medium, Galerie Rudolfinum, Praha
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/09/18 - 2005/01/02   Filla - Sudek, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/05/20 - 2005/08/07   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/06/30 - 2005/10/31   Noční hlídka srdce: Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Holana, Letohrádek Hvězda, Praha
2005/10/01 - 2005/10/31   Funkeho Kolín - festival fotografie - téma Město, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
2005/10/27 - 2006/01/08   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/12/02 - 2005/12/31   Zrození múzy / the Birth of a Muse, 20 výročí založení Galerie 4 / 20th. Anniversary of the foundation of Gallery 4, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2006   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/05/07 - 2006/10/31   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2006/12/14 - 2007/02/18   Družstevní práce: Sutnar - Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2007/02/02 - 2007/03/25   Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/04/25 - 2007/06/10   Jiří Toman & Josef Sudek, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/06/15 - 2007/07/15   Jiří Toman & Josef Sudek: Fotografie, Galerie Kubík, Litomyšl (Svitavy)
2007/09/10 - 2007/10/07   Vzpomínka na Josefa Sudka, Galerie Portheimka, Praha
2007/09/15 - 2007/10/14   Die durchsichtige Welt, Landschloss Pirna - Zuschendorf, Pirna - Zuschendorf
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2008/01/15 - 2008/02/17   Fotogenie identity Paměť české fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/10/24 - 2008/12/08   Magie české fotografie, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2009/03/13 - 2009/04/26   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/03/14 - 2009/07/12   Hypnos: Images et inconscients en Europe (1900-1949), Musée de l'Hospice Comtesse, Lille
2009/04/29 - 2009/11/15   Kunst zur Zeit de kalten Krieges, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2009/05/03 - 2009/08/09   Jaromír Funke and the Amateur Avant-Garde, National Gallery of Art, Washington D.C.
2009/11/03 - 2010/01/31   Mimo zónu / Outside, Langhans Galerie Praha, Praha
2010/01/29 - 2010/03/28   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation, The Museum of Contemporary Photography (MoCP), Chicago (Illinois)
2010/03/29 - 2010/04/04   Prague Photo 2010, Mánes, Praha
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/06/29 - 2012/08/31   Soumrak v zahradě Rothmayerů, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/07 - 2012/03/03   Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/06/20 - 2013/08/25   Imaginární setkání fotografů, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
2013/06/26 - 2013/08/30   Piktorialisté, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2014/06/25 - 2014/08/30   Kouzla zátiší, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2014/09/29 - 2014/10/31   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
2014/11/15 - 2015/04/06   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
2015/04/19 - 2015/07/19   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Max Ernst Museum, Brühl
2015/06/30 - 2015/08/30   Sudek, Svoboda: Komparace II, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2015/07/03 - 2015/09/06   Landskrona Foto View: Czech Republic, Landskronan Museo, Landskrona
2015/10/23 - 2016/01/10   Smysl pro umění: Ceny České akademie věd a umění 1891-1952, Salmovský palác, Praha
2015/12/04 - 2016/03/11   Art Centrum Galerie 4, Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
2016/05/29 - 2016/12/30   Pocta fotografů Karlu IV., Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2016/06/24 - 2016/09/25   Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2016/09/10 - 2016/10/30   Malováno na uhlí: Hornické obrazy z let 1947–2007, Městská knihovna - Zlatá trojka, Most (Most)
2016/09/21 - 2016/10/14   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/09/23 - 2016/11/20   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2016/10/26 - 2017/02/25   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca
2016/10/29 - 2017/01/29   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století), Muzeum Ślaska Opolskiego, Opole
2017/02/09 - 2017/05/21   Jonja Bullaty a Josef Sudek, Galerie Josefa Sudka, Praha
2017/03/24 - 2017/06/04   Desde el centro de Europa: Fotografía checa, 1912-1974. Colección Dietmar Siegert / From the Center of Europe: Czech Photography, 1912-1974. Dietmar Siegert Collection, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
2018/03/03 - 2018/04/22   Umění Československa v období let 1918-1938, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2018/06/21 - 2018/09/30   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/09/13 - 2019/01/20   Krásná jizba dp 1927-1948: Design pro demokracii / Design for Democracy, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/07/20 - 2019/09/15   Rössler, Funke, Sudek průkopníci moderní české fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/02/19 - 2020/05/17   Božena Sudková, Josef Sudek: Krajina dětství, Galerie Josefa Sudka, Praha
2020/06/23 - 2020/08/15   14 výtvarných zastavení z let 1902 až 2020, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2020/06/23 - 2020/09/27   Fešandy ze šuplíků: Sudek a sochy, Dům fotografie, Praha
2020/10/01 - 2021/09/12   100 let grafické školy v Praze / 100 Years of the Prague Graphic School, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2021/04/16 - 2021/05/18   Z české fotografie: Sudek, Kolářová, Svoboda, ..., Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2021/06/17 - 2021/07/12   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2021/06/30 - 2021/08/21   Wichterlová - Sudek: Na návštěvě, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2021/10/22 - 2022/02/06   Zažít zjevení, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2021/12/16 - 2022/03/27   Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2022/06/29 - 2022/08/06   Josef Sudek: Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času, David Hanvald, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2022/07/02 - 2022/10/16   Josef Sudek: Skleněné labyrinty, Galerie Josefa Sudka, Praha
2022/08/10 - 2022/09/16   Josef Sudek: Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času, Václav Kopecký, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2022/10/29 - 2023/02/12   Josef Sudek & spol., Galerie Josefa Sudka, Praha
2022/11/24 - 2023/02/26   Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan, Městská knihovna Praha, Praha
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/03/31 - 2023/07/16   Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda, Valdštejnská jízdárna, Praha
2023/05/14 - 2023/11/26   Bohemian Glass: The Great Masters / Vetro boemo: i grandi maestri, Le Stanze del Vetro, Benátky (Venezia)
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/10/12 - 2024/03/03   Hej rup! Die Tschechische Avantgarde, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
2024/02/23 - 2024/03/30   Dům & zahrada, Galerie UM, Praha 1
2024/03/02 - 2024/05/19   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
stálá expozice (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Muzeum, Kolín (Kolín)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1996/12/07   Fotografie, DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2005/02/19   Aukce 1/2005 - Meissner - Neumann aukční dům s.r.o., Hotel Intercontinental, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/11/12   20th Century Art – A Different Perspective, Sotheby's, Londýn (London)
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/01   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2018/03/25   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/12/11   Josef Sudek ve fotografiích Petra Hojdy, Kavárna Langhans (Člověk v tísni), Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/29   Přednáška mimo cyklus: Josef Sudek, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1996/11/23 - 1996/12/07   Fotografie, DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2005/02/16 - 2005/02/18   Aukce 1/2005 (Meissner - Neumann aukční dům s.r.o.) - výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Fotografie (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/03   Přednáška Vojtěch Lahody: Josef Sudek, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
tisková konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/05/31   Josef Sudek: Doma, Galerie Josefa Sudka, Praha
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
vernisáž/zahájení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/09/14   Slavnostní otevření zrekonstruovaného Atelieru Josefa Sudka, Ateliér Josefa Sudka, Praha

Josef Sudek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava fotografií Josefa Sudka, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Výstava fotografií Josefa Sudka (Dům pánů z Poděbrad)
  1961   Sudek
  1963   Sudek, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Josef Sudek
  1966   J. Sudek
  1976   Fotograf Josef Sudek (K umělcovým osmdesátinám)
  1976   Fotografie Josefa Sudka
  1976   Josef Sudek (Souborná výstava fotografického díla), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   Josef Sudek
  1978   Josef Sudek a výtvarné dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Josef Sudek
  1981   Josef Sudek: Zahrady
  1982   Josef Sudek: Cykly fotografií 2 (Praha), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1983   Josef Sudek: Cykly fotografií 1 (Okno mého ateliéru, Moje zahrádka, Zátiší, Poznámky, Portréty), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Josef Sudek: Cykly fotografií 3 (Kouzelná zahrádka, Vzpomínky), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Josef Sudek: Cykly fotografií 4 (Krajiny)
  1986   Josef Sudek: Cykly fotografií 5 (Kontrasty, Labyrinty), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Josef Sudek
  1989   Josef Sudek: Fotografie, Okresní kulturní středisko, Prostějov (Prostějov)
  1990   Josef Sudek, Centre Culturel, Limoges
  1991   Josef Sudek 1896-1976, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1991   Josef Sudek: Intimní (K 15. výročí úmrtí), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Josef Sudek 1896–1996, Nadace U Slunce a Luny, Praha
  1996   Josef Sudek: Sedmá strana kostky, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1997   Josef Sudek: Severní krajina ((1957 - 1962))
  1998   Josef Sudek: Das stille Leben der Dinge (Fotografien von 1940 - 1970 aus der Moravská galerie)
  1998   Josef Sudek: Nordböhmen
  2000   Josef Sudek, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2001   Josef Sudek: Fotografie 1940-70 (Z fotografické sbírky Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Josef Sudek: Tanec / The Dance
  2006   Josef Sudek a/and Družstevní práce
  2006   Josef Sudek: Dialog z ciszą / Dialogue with silence (Fotografie z lat 1940 - 1970 z kolekcji Morawskiej galerii w Brnie / Photographs from 1940 - 1970 from the collection of the Moravian gallery in Brno), Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  2006   Josef Sudek: Neznámý / The Unknown (Salonní fotografie / Vintage Prints 1918 - 1942), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Josef Sudek, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires
  2008   Josef Sudek: Privatissima, PPF Art, a. s., Praha
  2008   Josef Sudek: Privatissima - Nocturno (20s → 70s of the 20th Century)
  2008   Josef Sudek: Privatissima - Nocturno (20. → 70. léta 20. století)
  2009   Josef Sudek: Una ventana en Praga (Fotografías años cincuenta)
  2010   Josef Sudek
  2011   Josef Sudek
  2016   Josef Sudek: In the Dimness of the Cathedral, PPF Art, a. s., Praha
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS), Artefactum, Praha
  2016   Josef Sudek: V šeru chrámu, PPF Art, a. s., Praha
  2018   Josef Sudek: Privatissima 10. - 70. let
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Sudek: Obrazy a odrazy, PPF Art, a. s., Praha
  2020   Josef Sudek a sochy, Artefactum, Praha
  2020   Josef Sudek: Tzv. volná tvorba / So-called Fine Art Photography, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  2023   Josef Sudek: Mistr Zenu: Chvála stínu / Zen Master: In Praise of Shadows, PPF Art, a. s., Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1950   I. členská výstava 1950, Svaz československých výtvarných umělců, III. krajské středisko, Mánes (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1952   III. členská výstava
  1958   Bilance 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Bilance 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Josef Sudek ve výtvarném umění, Galerie Fronta, Praha
  1961   Komunistická fotografická avantgarda a sociální fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
  1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Fotografická avantgarda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej, Związek Polskich Artystów Fotografików
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.), Umělecká beseda, Praha
  1967   7 + 7: Fotografie, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1969   Fotografické cykly a seriály
  1970   Cien grabados y cien fotografias
  1971   Československá fotografie 1968 / 1970 (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1974   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1976   Lyrické proudy v československé fotografii, Okresní kulturní středisko, Jičín (Jičín)
  1978   Strom (Fotografie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1983   bauhaus 6 (Irena Blühova und Albert Henning: Engagierte Fotografie von Bauhaus bis heute. Tschechoslowakische Fotografen 1900 bis 1940; Teil II: Neuerwerbungen der Jahre 1982/ 83. Fotografie am und um das Bauhaus), Galerie am Sachsenplatz, Lipsko (Leipzig)
  1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960), Galerie 1900 - 2000, Paříž (Paris)
  1983   Photographes Tcheques 1920-1950, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Sudek, Svoboda: Komparace I
  1984   Art 15´84 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
  1984   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
  1985   Album (Ursprung und Gegenwart tschechoslowakischer Fotografie), 2.ročník, 3.číslo, Fotografie Forum Frankfurt, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1985   Art 16´85 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch), Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
  1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Navigator Foundation (F. Murray Forbes), Boston (Massachusetts)
  1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Navigator Foundation (F. Murray Forbes), Boston (Massachusetts)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  1995   Současná kolínská fotografie, Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  1996   Jaromír Funke a Josef Sudek
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1997   Pražský dům fotografie / Prague House of Photography, Aktiv volné fotografie, Praha
  1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Sivko Sudek, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Laterna magica (Einblicke in eine Tschechische Fotografie der Zwwischenkriegszeit), Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   The Photography Book, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
  2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Filla - Sudek, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2005   Funkeho Kolín / Město (6. ročník fotografického festivalu), Občanské sdružení Funkeho Kolín, Kolín (Kolín)
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2006   Výběr ze sbírky fotografií PPF / Selected Photographs from the PPF Collection, PPF Art, a. s., Praha
  2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949)), Lille métropole musée d'art moderne d'art contemporain et d'art brut (Le LaM), Villeneuve dAscq
  2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989), Výzkumný ústav komunikace v umění (RICA), Brno (Brno-město)
  2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs from the years 1970-1989), Langhans Galerie Praha, Praha
  2009   Prales Mionší / Virgin Forest Mionší, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Prague Photo 2010, Art Prague, s.r.o., Praha
  2010   Recent Acquisitions of Czech Photography from The Baruch Foundation, The Museum of Contemporary Photography (MoCP), Chicago (Illinois)
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Soumrak v zahradě Rothmayerů, Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2013   Imaginární setkání fotografů, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Piktorialisté, Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2014   Kouzla zátiší, PPF Art, a. s., Praha
  2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4), Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
  2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Sudek, Svoboda: Komparace II, Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2016   Malováno na uhlí (Hornické obrazy z let 1947–2007), Statutární město Most, Most (Most)
  2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Bydliště: panelové sídliště / Residence: Prefab Estate (Plány, realizace, bydlení 1945-1989 / Plans, Realization, Housing 1945-1989), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Rössler Funke Sudek: Průkopníci moderní české fotografie, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2021   Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2021   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Wichterlová - Sudek: Na návštěvě, PPF Art, a. s., Praha
  2021   Zažít zjevení, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   David Hanvald, Václav Kopecký, Josef Sudek: Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času, PPF Art, a. s., Praha
  2023   Bohemian Glass: The Great Masters / Vetro boemo: i grandi maestri, Fondazione Giorgio Cini (The Giorgio Cini Foundation), Benátky (Venezia)
  2023   Hej rup! (Die Tschechische Avantgarde im Kontext der Europäischen Moderne), Deutscher Kunstverlag Berlín, Berlín (Berlin)
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Vetro boemo: i grandi maestri / Bohemian Glass: The Great Masters, Skira Editore S.p.A., Milán (Milano)
  2024   Dům & zahrada / House & Garden, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Muzeum, Kolín (Kolín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Josef Sudek (Fotografie), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1964   Umělecká fotografie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1969   Hudba a lidé (Svědectví významných osobností vědy, kultury a sportu o jejich společné lásce k hudbě), Supraphon, n.p., Praha
  1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1978   Sudek, Clarkson N. Potter, Inc., New York City (New York)
  1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)
  1981   Praha objektivem mistrů (Růžička, Lauschmann, Wiškovský, Funke, Sudek, Jeníček, Honty, Plicka, Ehm, Paul, Brok, Hák, Jírů, Feyfar, Sitenský), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   Praha objektivem mistrů, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1983   Tschechoslowakische fotografen 1900-1940, VEB Fotokinoverlag Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  1985   Příběh fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1986   Josef Sudek (Výběr fotografií z celoživotního díla), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Jakou barvu má domov (Česká a slovenská krajina očima fotografů v proměnách století), Smena, vydavateĺstvo SÚV SZM, Bratislava (Bratislava)
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1990   Josef Sudek (Výběr fotografií z celoživotního díla), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1994   Josef Sudek (Slovník místo paměti), Artfoto, Praha
  1996   Dodatky, Český spisovatel, a.s., Praha
  1996   O Sudkovi (S fotografie Josefa Sudka), Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha
  1999   Josef Sudek: Smutná krajina (Severozápadní Čechy 1957-1962), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2001   Josef Sudek o sobě, Torst, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad Landscape (Severozápadní Čechy / Northwest Bohemia 1957-1962), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   20th Century Photography (Museum Ludwig Cologne), Taschen GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   Josef Sudek, Torst, Praha
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
  2006   Pražský hrad ve fotografii 1900–1939 / Prague Castle in Photographs 1900–1939, Správa Pražského hradu, Praha
  2007   Josef Sudek: Portréty, Torst, Praha
  2007   Pražský hrad ve fotografii 1939–1989 / Prague Castle in Photographs 1939–1989, Správa Pražského hradu, Praha
  2008   Josef Sudek: Reklama, Torst, Praha
  2008   Josef Sudek: Still Lifes, Torst, Praha
  2008   Josef Sudek: Zátiší, Torst, Praha
  2009   Josef Sudek: Mionší Forest, Torst, Praha
  2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   Prales Mionší, Torst, Praha
  2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Josef Sudek: Saint Vitus's Cathedral, Torst, Praha
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Josef Sudek: The Legacy of a Deeper Vision, Hirmer Verlag, Mnichov (München)
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin, Artefactum, Praha
  2018   Poetická geometrie (Moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Řečiště a vlna (České umění a environmentální problematika na počátku 21. století), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války, Havran, s.r.o., Praha
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  nedat   Josef Sudek: Pražský chodec Vítězslav Nezval, Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2017   Instant Presence (Representing Art in Photography), Artefactum, Praha
  2019   O Sudkovi a o sobě, Lašské muzeum, Kopřivnice (Nový Jičín)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Josef Sudek šedesátníkem, Výtvarná práce, 8
  1957   Josefa Sudka filosofické aforismy o fotografování, Výtvarné umění, 7.ročník, 2.číslo, 86-88
  1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko
  1958   Česká fotografie před dvaceti lety, Výtvarná práce, 10
  1958   Josef Sudek, Výtvarná práce, 10
  1959   Chvilka s panem Sudkem, Květen, 4.ročník, 5.číslo, 231-232
  1959   K výstavě čs. fotografie, Rudé právo, 39.ročník, 310.číslo, 2-2
  1959   Z brněnských výstav, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 41-42
  1960   Pražské výstavy v listopadu, Výtvarná práce, 12-13
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 7-8
  1963   Pražské výstavy v únoru, Výtvarná práce, 2
  1964   Josef Sudek a Mostecko, Výtvarná práce, 12.ročník, 16-17.číslo, 4-4
  1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 198-208
  1972   S Josefem Sudkem o dobré práci, Věda a život, 2.číslo, 103-107
  1983   Dvě zahrádky a jeden fotograf, Umění a řemesla, 29-32
  1983   Výstava Česká fotografie 1918-1938 v Praze (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-58
  1984   Komparace I. (Výstavy), Výtvarná kultura, 59-59
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 15.číslo, 3
  1988   Paříž obdivuje Josefa Sudka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 1.číslo, 6-6
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1994   Das Medium Fotografie im Zeitalter Künstlerischer Avantgarden, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 426-453
  1994   Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně, Listy o fotografii, 4-6
  1997   Josef Sudek a Zlín, Prostor Zlín, 16-17
  1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, 36-37
  1998   Friends: Sudek and Sivko, Sivko Sudek, 15-21
  1998   Přátelé: Sudek a Sivko, Sivko Sudek, 5-13
  2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes, 2-19
  2003   Praha, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 22-159
  2004   Alchymista a kouzelník Josef Sudek a Emil Filla, Umění, 518-536
  2004   roznětka postmoderny: Josef Sudek (historie), Fotograf, 96-100
  2004   The primer of postmodernism: Josef Sudek (history), Fotograf, 96-100
  2004   Vztah malíře a fotografa (Filla a Sudek v GHMP), Art & Antiques, 89-90
  2005   Sudek's most region, according to Antonín Dufek (reviews), Fotograf, 122
  2006   Jsou umělci, jejichž dílo je možné vystavovat pořád..., Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, 7-7
  2006   O kráse salonních pozitivů, Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, 9-21
  2006   The beauty of vintage prints, Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, 22-35
  2006   There are artists whose work can be exhibited over and over..., Josef Sudek: Neznámý / The Unknown, 7-7
  2007   tajemství Josefa Sudka: mezi slohy (historie), Fotograf, 100-102
  2008   Josef Sudek (recenze), Fotograf, 112
  2008   Josef Sudek, Paměť Prahy, 356-357
  2009   Nakladateľstvo Družstevní práce ako prototyp aktívneho designu, kultivujúceho náš život / Publishing house Družstevní práce as a prototype of active design cultivating our lives, Na okraji zájmu / On the Periphery of Concern, 46-57
  2010   Josef Sudek. Reklama (anotace publikací), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2.číslo, 13
  2010   Praha (Josef Sudek), Fotograf, 4-9
  2011   Josef Sudek, Obrazy z dějin fotografie české, 261-273
  2011   Kulturní servis: Výstavy, Respekt, 22.ročník, 28.číslo, 68-69
  2011   Návraty Josefa Sudka, Josef Sudek
  2012   Fotografie, Ročenka ART+, 74-75
  2014   Bohemika, Ročenka ART+, 24-26
  2016   Josef Sudek as a Mannerist, Fotograf, 108-109
  2016   Modernistická hrobka v roce 1948. Hrob Edvarda Beneše, Epigraphica & Sepulcralia 7, 231-240
  2016   Umění podle Josefa Sudka, Art + Antiques, 3
  2017   Ann Thomas — Vladimír Birgus — Ian Jeffrey (edd.), The Intimate World of Josef Sudek, Umění / Art, 65.ročník, 4.číslo, 422-424
  2017   Od architektury k člověku (Všední den jako reprezentant města, obrazové publikace padesátých a šedesátých let), Fotografie především, 66-81
  2017   Tichý heretik (Poznámky k orientaci Josefa Sudka), Fotografie především, 88-99
  2018   Ani ve válkách múzy nemlčely, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 74-75
  2018   Storing and/or Sharing (The Negative in the Commercial Work of Josef Sudek), Umění / Art, 66.ročník, 5.číslo, 388-399
  2019   Josef Sudek, Sobě ke cti, umění ke slávě, 263-264
  2019   Sudek: Obrazy a odrazy, Sudek: Obrazy a odrazy
  2020   Artia, Josef Sudek a sochy, 432-434
  2020   Československý spisovatel, Josef Sudek a sochy, 435-437
  2020   Družstevní práce, Josef Sudek a sochy, 438-441
  2020   Fotografický obzor, Josef Sudek a sochy, 456-457
  2020   Kmen, Josef Sudek a sochy, 468-470
  2020   Melantrich, Josef Sudek a sochy, 488-491
  2020   Orbis, Josef Sudek a sochy, 492-495
  2020   Pestrý týden, Josef Sudek a sochy, 500-503
  2020   Pražské nakladatelství, Josef Sudek a sochy, 507-511
  2020   S.V.U. Mánes, Josef Sudek a sochy, 540-543
  2020   Sfinx a ELK, Josef Sudek a sochy, 516-521
  2020   SNKLHU / Odeon, Josef Sudek a sochy, 522-526
  2020   Svaz československých výtvarných umělců, Josef Sudek a sochy, 532-535
  2020   Světozor, Josef Sudek a sochy, 536-539
  2020   Úklid jednoho archivu: Josef Sudek v labyrintu vlastní fotografie, Art + Antiques, 31-41
  2020   Volné směry, Josef Sudek a sochy, 553-557
  2020   Život, Josef Sudek a sochy, 577-583
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
  2021   Vzpomínka na pana Sudka, Život, 52-55
  2021   Životy soch podle Josefa Sudka, Život, 42-51
  2022   Roztěkaná kouzelná zahrádka, Art Antiques, 3.číslo, 72-73
  2022   Svatý Vít, chrám národa (Nevydaná publikace Josefa Sudka), Umění / Art, 70.ročník, 2.číslo, 208-227
  nedat.   Josef Sudek (1896-1976), Fotografové - Photographers
  nedat. (1963)   Jaromír Funke a Josef Sudek, Výtvarné umění Kolínska
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josef Sudek (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Josef Sudek: Fotografie, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
  1958   Josef Sudek: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Josef Sudek: Fotografie, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Fotograf Josef Sudek (K umělcovým osmdesátinám), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1976   Josef Sudek: Fotografické dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   Zasloužilý umělec Josef Sudek: Průřez fotografickou tvorbou, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1979   Josef Sudek: Fotografie (Z pozůstalosti, kterou darovala UPM umělcova sestra Božena Sudková), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1981   Zahrady Josefa Sudka (Z cyklu osobnosti české fotografie), Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
  1986   Josef Sudek (večer věnovaný tvorbě fotografa), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1987   Josef Sudek (večer věnovaný tvorbě fotografa), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1988   Josef Sudek: Prague, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1989   Josef Sudek (večer na počest autora), Okresní kulturní středisko, Prostějov (Prostějov)
  1989   Josef Sudek: Fotografie (k výročí 150 let vynálezu fotografie), Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1990   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1991   Josef Sudek: Poet of Prag (Photografhs 1911 - 1976), Burden Gallery, New York City (New York)
  1993   Josef Sudek: Fotografie, Rock Café, Praha
  1995   Josef Sudek: At home, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1995   Josef Sudek: Dialog z ciszą, Galeria Fotografii pf, Poznaň (Poznań)
  1995   Josef Sudek: Die Pigmentdrucke 1947 - 1954, August-Sander-Archiv, Kulturstiftung Stadtsparasse, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1995   Josef Sudek: Doma, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1995   Josef Sudek: Pigmenty, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1995   Ke knize: Josef Sudek (Anna Fárová - Torst 1995), Galerie Václava Špály, Praha
  1996   Josef Sudek: Cyklus Svatý Vít, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Josef Sudek: Cyklus Svatý Vít, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Josef Sudek: Fotografie (k 100.narození Josefa Sudka), Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1996   Josef Sudek: Fotografie s rastry, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Josef Sudek: Sedmá strana kostky, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Pocta Josefu Sudkovi, Galerie Paideia, Praha
  1996   Růže pro Josefa Sudka / A Rose for Josef Sudek (1896 - 1976, zahájení), Správa Pražského hradu, Praha
  1996   Růže pro Josefa Sudka / Rose for Josef Sudek, Správa Pražského hradu, Praha
  1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1997   Josef Sudek: Severní krajina (1957 - 1962), Okresní muzeum, Louny (Louny)
  1997   Josef Sudek: Vlastní portfolio (slavnostní otevření Komorní galerie Josefa Sudka), Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha
  1997   Josef Sudek:( Poznámky) - Fotografie, Galerie AmbrosianA, Brno (Brno-město)
  1998   Josef Sudek: El silenci de les coses (fotografie z let 1940 - 1970), Centre Cultural de la Fundació Caixa de Pensions, Barcelona
  1999   Josef Sudek: Smutná krajina / Severozápadní Čechy 1957 - 1962, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1999   Josef Sudek: Tvorba z 20. - 70. let (prodejní výstava), České centrum fotografie, Praha
  2000   Josef Sudek, Alan Klotz/Photocollect, New York City (New York)
  2000   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1972, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2000   Josef Sudek: Smutné krajiny
  2000   Josef Sudek: Svatý Vít, Malá výstavní síň Okresní galerie VU Náchod, Náchod (Náchod)
  2000   Slavnostní otevření zrekonstruovaného atelieru Josefa Sudka
  2001   Josef Sudek (vernisáž), Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2001   Josef Sudek (u příležitosti připomentí 25.výročí úmrtí), Fotograf v zahradě, Praha
  2001   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 70 (z fotografické sbírky Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Romantik / Romanticist Josef Sudek (Fotografie / Photographs), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2001   Romantik Josef Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2003   Josef Sudek (1896 - 1976): Natura Morte, Museo Morandi, Galleria d'Arte Moderna, Boloňa (Bologna)
  2004   Josef Sudek: Designfotografie der dreissiger Jahre, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlín), Berlín (Berlin)
  2004   Josef Sudek: Landschaften & Stilleben, Galerie im Malzhaus, Plauen
  2004   Josef Sudek: Reklama / Advertising, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad landscape, Správa Pražského hradu, Praha
  2005   Josef Sudek: Designfotografie der dreissiger Jahre, Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov), Mnichov (München)
  2006   Josef Sudek neznámý / The Unknown Josef Sudek (Salonní fotografie 1918 - 1942 / Vintage prints 1918 - 1942), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2006   Josef Sudek: Dialog z ciszą (Fotografie 1940 - 1970 z kolekcji Moravwskiej galerii w Brnie)
  2006   Josef Sudek: Dialog z ciszą / Dialogue with silence, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  2007   Fotografie Josefa Sudka ze sbírky uměné finanční skupiny PPF, Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2007   Josef Sudek: Privatissima - Poznámky, 50.-70. léta 20. st. / Privatissima - Notes, 1950s - 70s, Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2007   Vzpomínka na Josefa Sudka, Městská část Praha 5, Praha
  2008   Josef Sudek, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, Buenos Aires
  2008   Josef Sudek: Privatissima - Nocturno
  2013   Svět Josefa Sudka / Silver Time 2013, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
  2016   Josef Sudek: Le monde à ma fenêtre, Jeu de Paume, Paříž (Paris)
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Josef Sudek: Topographie der Trümmer. Prag 1945, Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf
  2020   Fešandy ze šuplíků / Lovelies from the Files: Sudek a sochy / Sudek and Sculpture, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   Fešandy ze šuplíků: Sudek, sochy, jižní Čechy, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
  2021   Jan Křížek v českém umění / Karel Malich: 14 pastelů z let 2000–2016 / Z české fotografie: Sudek, Kolářová, Svoboda, ..., Galerie Zdeněk Sklenář, _
  neuveden   Josef Sudek: Fotografie Hradce Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Osobnosti české fotografie I., Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1977   Výstava tulipánů a narcisů (Fotografií zasloužilého umělce Josefa Sudka a keramiky akademické sochařky Jindry Vikové)
  1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture), Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Obrazy, kresby, grafické listy a sochy českých umělců 20. - 40. let), Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1991   Současná grafika Liberecka, Josef Sudek sběratel moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1992   Umění a umělecká řemesla 1880 - 1910; Josef Sudek: Praha panoramatická, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
  1994   Sammel Surium: Ze soukromé sbírky Fehsenfeld z Berlína, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  1996   Hudba hraje dál (Česká kontaktní fotografie), Knihkupectví Arton, Kolín (Kolín)
  1996   Josef Sudek: Fotografie, František Tichý: Grafiky a kvaše, Nadace U Slunce a Luny, Praha
  1997   The Gist of Things, Galerie Michele Chomette, Paříž (Paris)
  1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude, Musée de l'Elysée, Lausanne
  1998   Sivko / Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1998   Sivko / Sudek, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1999   Český piktorialismus 1895 - 1928, České centrum fotografie, Praha
  1999   Echo de Sidération, Galerie du Quai, Mylhúzy (Mulhouse)
  2000   L´herbier du temps, Galerie Camera Obscura, Paříž (Paris)
  2001   Sonja Bullaty a Josef Sudek (Přátelství), České centrum fotografie, Praha
  2001   Vintage & Contemporary Czech Photography, SK Josefsberg studio, Portland (Oregon)
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2005   Funkeho Kolín Město
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
  2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Jiří Toman & Josef Sudek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2007   Smetanova výtvarná Litomyšl 2007, jež připomene 50. výročí úmrtí Františka Kupky
  2008   Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs 1970-1989), Langhans Galerie Praha, Praha
  2009   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2014   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
  2016   Pocta fotografů Karlu IV., Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
  2017   Sonja Bullaty & Josef Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2019   Rössler, Funke, Sudek (průkopníci moderní české fotografie), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Zažít zjevení (Josef Sudek, Jakub Špaňhel), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Bohemian Glass: The Great Masters / Vetro boemo: i grandi maestri, Fondazione Giorgio Cini (The Giorgio Cini Foundation), Benátky (Venezia)
  2023   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1996   Dorotheum (Fotografie), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   Aukční katalog 1/2005, 2, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Sudkova reklamní tvorba a zátiší
  1996   Aesthetic and design elements in the work of Josef Sudek
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Josef Sudek: Akt mit Muschel, 1950 - 54, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
fotografie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   Ráno Na poříčí
  1922-27   Z Invalidovny
  1922-27   Z Invalidovny
  1922-27   Z Invalidovny
  1924   Polabská krajina
  1924-26   Z kolínského ostrova
  1926   Poslední list
  1927   Ze Svatovítského chrámu
  1936   Portrét malíře Františka Tichého
  1940-54   Okno mého ateliéru
  1942   Milena
  1944-53   Na okně mého ateliéru
  1950   Talíř s vejcem
  1950-54   Zátiší s cibulí
  1951-54   Detail sochy
  1952-70   Procházka po Mionší
  1954   Pražský motiv
  1954-55   Procházka po Střeleckém ostrově
  1972   Orosená socha
  nedatováno   Bez názvu
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Josef Sudek: Das stille Leben der Dinge (Fotografien von 1940–1970 aus der Moravská Galerie, Brünn), Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
  2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad Landscape, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
  2016   „Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu.“ Stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin / The Topography of Ruins, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2020   Fešandy ze šuplíků: Sudek a sochy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   Fešandy ze šuplíků: Sudek, sochy, jižní Čechy, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Reality Check, Galerie Rudolfinum, Praha
  2005   Česká fotografie 20. století / Czech Photography of the 20th Century, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1940-1985, sbírka Siegert / The Idea of Still life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2006   Jiří Švestka Gallery
  2020   100 let grafické školy v Praze / 100 Years of the Prague Graphic School, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2021   Josef Sudek, Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka / A Visit with Mr. Magician, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2021   Zažít zjevení / To Experience a Revelation, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   L'art 1930-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Umění 1930 - 2000
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Josef Sudek
  1995   Josef Sudek: 'Rétrospective', Musée de l'Elysée, Lausanne
  2001   Josef Sudek: Fotografie / Photographs (Romantik / Romanticist), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Josef Sudek: Stilleben & Landschaften, Galerie im Malzhaus, Plauen
  2005   Josef Sudek: Praha 20.let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Josef Sudek: Privatissima - Poznámky, 50. - 70. léta 20. st., Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2011   Josef Sudek: Věci / Objects, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Josef Sudek: Z ostrovů / From the islands, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Josef Sudek: Le monde à ma fenêtre, Jeu de Paume, Paříž (Paris)
  2017   Josef Sudek: Harmonie světů / The Harmony of the World, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2022   Josef Sudek: Skleněné labyrinty / Glass Labyrinths, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Aventure et Photographie
  1995   Josef Koudelka: Černý trojúhelník, Podkrušnohoří (1990-1994), Josef Sudek: Severní krajina (1957-1962), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Josef Sudek, Otto Rothmayer, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2020   Božena Sudková, Josef Sudek: Krajina dětství / Their childhood landscape, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogový plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Josef Sudek
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Sudek Project (Three Walks Through the Prague of 1945 With Josef Sudek's Photographs), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Josef Sudek (umělecký fotograf), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Best wishes from Galleri Image (1999), Image Fotografisk Galleri, Aarhus (Århus)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Josef Sudek: Tanec / The Dance, PPF Art, a. s., Praha
  2019   Rössler, Funke, Sudek (Průkopníci moderní české fotografie), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2021   Fešandy ze šuplíků: Sudek, sochy, jižní Čechy, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Tisková konference: Josef Sudek Doma, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Josef Sudek ve fotografiích Petra Hojdy, Fotorenesance, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Josef Sudek (1896-1976)
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 leden - březen
  2005   Regionální Muzeum v Kolíně (Září říjen 2005), Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Květen-červen / May-June 2018), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červenec-srpen / July-August 2018), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Oblastní galerie Liberec (Lázně 04/05/06/18), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2020   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červen-srpen / June-August 2020), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   Západočeská galerie v plzni: Výstavní program 2021, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
projekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Projekt výstavy fotografií Josef Sudek 1896-1976, České centrum fotografie, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Fotografové - Photographers, České centrum fotografie, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1939   Česká fotografie 1939 (IX), Svaz českých klubů fotografů amatérů, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Umění Československa v období let 1918-1938
soubor fotografií
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Josef Sudek (Soubor 13 fotografií s průvodním textem), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1977   Josef Sudek, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1999   Sudek
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Josef Sudek, Orbis, Praha
  1969   Josef Sudek: Mostecko / Humboldtka, Dialog, Most (Most)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Josef Sudek: Praha panoramatická
  2001   O sobě
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Růže pro Josefa Sudka
  1998   Josef Sudek: The Silent Life of Objects (Photographs from 1940 - 1970)
  2000   Atelier Josefa Sudka na Újezdě bude obnoven ve své původní podobě
  2000   Josef Sudek
  2000   Vážení přátele umění, v historii českého národa …
  2001   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1970 ze sbírky Moravské galerie v Beně
  2001   Josef Sudek: O sobě
  2001   Romantik Josef Sudek
  2004   Josef Sudek: Reklama
  2004   Josef Sudek: Reklama, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Josef Sudek: Fotografie třicátých let, Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov), Mnichov (München)
  2007   Družstevní práce: Sutnar - Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2008   Fotogenie identity / Paměť české fotografie (The Photogeny of Identity / The Memory of Czech Photography), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2024   Dům a zahrada, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Josef Sudek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Praha panoramatická, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1971   Janáček - Hukvaldy, Supraphon, n.p., Praha
  1992   Prag panoramatisch, Odeon, Praha
  2009   Prales Mionší, Torst, Praha

Josef Sudek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Fotografie Josefa Sudka
  1981   Josef Sudek
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Josef Sudek (Slovník místo paměti), Artfoto, Praha
  2001   Josef Sudek o sobě, Torst, Praha
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Josefa Sudka filosofické aforismy o fotografování, Výtvarné umění, 7.ročník, 2.číslo, 86-88
  1972   S Josefem Sudkem o dobré práci, Věda a život, 2.číslo, 103-107

Josef Sudek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945, Panorama Museum, Bad Frankenhausen

Josef Sudek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Labyrint srdce (Dramata), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1963   Vyhnal jsem ovečky až na Javorníček, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2016   Andrej Bělocvětov (Hudba absolutna / Music of the absolute), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Hudební výchova pro 6. ročník základní devítileté školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Josef Sudek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Emil Filla: Plastika, suché jehly, lepty, dřevoryty, litografie, oleje; Černošská a tichomořská plastika: 185 soch ze sbírky Joe Hlouchy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1950   Emanuel Famíra: Naše loděnice ve výstavbě (Výstava obrazů a soch)
  1956   30 rokov výtvarnej práce Štefana Bednára, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Malíř Jaroslav Šmídra, Krajský dům osvěty, Pardubice (Pardubice)
  1959   V. A. Šrůtek, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960), Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Bohumil Kafka 1878 - 1942: Životní dílo
  1962   Josef Wagner (Kresby, sochy), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1962   Josef Wagner: Kresby a sochy, Oblastní galerie, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1963   Jiří Jaška, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1965   Emil Filla: Výstava grafických cyklů Boje a zápasy, Středočeská galerie, Praha
  1967   Vladimír Studený
  1969   Jindřich Štyrský 1899 - 1942 (Malarstwo, Rysunek, Collage, Fotografie), Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1972   Malé bronzy a cíny Stanislava Hanzíka, Český fond výtvarných umění, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1972   Richard Wiesner: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Podobizny Stanislava Hanzíka, Český fond výtvarných umění, Praha
  1977   Břetislav Benda: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Josef Wagner: Raná tvorba
  1979   Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1980   Bedřich Stefan: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Emil Filla (Pamětní síň na Peruci), Výstavnictví n.p., Praha
  1982   Antonín Hudeček, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1984   Pavel Janák 1882–1956 (Architektur und Kunstgewerbe), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
  1988   Stanislav Hanzík: Z ateliéru, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1990   Hana Wichterlová: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1997   Otto Rothmayer 1892-1966, Národní technické muzeum, Praha
  1999   Jaroslav Fragner: Náčrty a plány, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2000   Sochařka Hana Wichterlová, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Josef Wagner: Hlasy země, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
  2002   Emil Filla sochař (Práce z let 1913 - 1938), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2002   Toyen: Une femme surréaliste, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez
  2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973), Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
  2015   Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2022   Ivan Mestrovič (1883–1962): Sochař a světoobčan / Sculptor and Citizen of the World, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Pražský hrad v renesanci a baroku 1490-1790
  1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Bilance 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1973   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1982   Štyrský Toyen Heisler, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Život a utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, Benediktíni opatství břevnovského, Praha
  1938   Prague Baroque, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Praha barokní, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   T. G. Masaryk (K jeho názorům na umění, hlavně slovesné), Družstevní práce, Praha 1
  1940   F. V. Mokrý, Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
  1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941), Družstevní práce, Praha 1
  1941   František Tichý, František Topič, nakladatelství, Praha
  1947   Emanuel Famíra, František Topič, nakladatelství, Praha
  1947   Praha barokní, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   T. G. Masaryk (K jeho názorům na umění, hlavně slovesné), Družstevní práce, Praha 1
  1950   Ján Želibský, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1952   Marie Majerová ve fotografii, Československý spisovatel, Praha
  1954   Paláce a zahrady pod Pražským hradem, Orbis, Praha
  1954   Vladislav Vančura ve fotografii, Československý spisovatel, Praha
  1954   Vzpomínky na Prahu, Orbis, Praha
  1955   Petr Jilemnický ve fotografii, Československý spisovatel, Praha
  1956   Karel Pokorný, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Václav Sivko, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Bedřich Vaníček, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Josef Kaplický, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Lapidarium Národního musea (Sbírka architektonického sochařství XI.-XIX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Josef Wagner, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   V. V. Novák, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Malířovy toulky po Evropě, Cejlonu a Indii, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Bedřich Stefan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   František Tichý, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Jan Kojan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Zamek Praski, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1964   Emil Filla (Krajina Českého středohoří), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Pražský hrad, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1964   Pražský hrad, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1965   Francouzská léta Františka Tichého, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Bedřich Vaníček (7 úvah), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Josef Hašek, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Starobylá města v Československu, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1971   Janáček - Hukvaldy, Supraphon, n.p., Praha
  1974   Český barok, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Marta Jirásková, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Práce oka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Sbohem, můj krásný plameni, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1985   Sochař Josef Wagner, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Prag panoramatisch, Odeon, Praha
  1992   Všecky krásy světa, Československý spisovatel, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Dodatky, Český spisovatel, a.s., Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Nataša Gollová (Život tropí hlouposti), Nakladatelství Slávka Kopecká, Lidice (Kladno)
  2005   Stanislav Hanzík (Josef Sudek fotografoval v ateliéru Stanislava Hanzíka, Portréty a volné plastiky, Realizace), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2008   Kosta (Rozhovor přes dvě generace), Respekt Publishing, a.s., Praha
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Hoffmeisterova ironická kronika doby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Hoffmeister's Ironic Chronicle, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2020   Čtyři generace Radů, Město Železný Brod, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2023   Pravoslav Rada, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Rozhovor s Emilem Fillou, Rozpravy Aventina, 7 (1931-1932).ročník, 30.číslo, 241-244
  1939   Svatý Vojtěch v umění, Národní noviny
  1941   Kafkův Mánes, 3 týdny u Topičů
  1941   Kresby a obrazy Františka Tichého, 3 týdny u Topičů, 19-28
  1941   V. Makovského Božena Němcová, 3 týdny v umění, 112-114
  1955   Za Bedřichem Vaníčkem, Výtvarné umění, 5.ročník, 9.číslo, 394-399
  1982   Sochař Václav Markup, Výtvarná kultura, 41-44
  2001   Pohnutky, okolnosti a naděje, Revolver Revue, 220-249
  2018   Ani ve válkách múzy nemlčely, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 74-75
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Ke knize: Josef Sudek (Anna Fárová - Torst 1995), Galerie Václava Špály, Praha
architektonická realizace
  published   title (subtitle), publisher, city
  30. léta   Vybavení obytných interierů 30. let (Pracovní stůl)
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Anděla
  1937   Děvče před zrcadlem
  1937   Matka s dítětem
  1938   Stojící akt
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935/05   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu), 13.ročník, 7.číslo, 109-128, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1955/12/07   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), 5.ročník, 9.číslo, 385-432, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1956/11/10   Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců), 6.ročník, 8.číslo, 335-382, Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců, _
  1957/03/30   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 7.ročník, 1.číslo, 1-48, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957/04/25   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 7.ročník, 2.číslo, 49-96, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957/05/25   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 7.ročník, 3.číslo, 97-144, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958/03/20   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců), 8.ročník, 1.číslo, 1-48, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1960/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2.ročník, 1.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1961/07/05   Výtvarné umění, 11.ročník, 3.číslo, 97-144, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1962/02   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 2.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1963/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 5.ročník, 1.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1967/09/20   Výtvarné umění, 17.ročník, 7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  2001/09   Revolver Revue (47/2001), 47.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Stanislav Hanzík: Z ateliéru
soubor fotografií
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Sudek

Josef Sudek

beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/03/24   Večer Františka Tichého, Klub umělců, Praha

Josef Sudek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Jaromír Funke: Abstraktní kompozice (1927-1929), PPF Art, a. s., Praha
  2013   Petr Helbich: Sudkův asistent, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2017   Petr Helbich (host Josef Sudek), PPF Art, a. s., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
  2016   Andrej Bělocvětov (Hudba absolutna / Music of the absolute), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Korouhvička v Mozarteu (Salon na chodbě znovuvzkříšen), Lidová kultura, 5-5
  1957   Josef Sudek: Fotografie..., Výtvarná práce, 4-5
  1957   Reportážní fotografie, Výtvarná práce, 8
  1957   Zpráva o činnosti sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce
  1957   Zpráva výboru sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví SČSVU, Výtvarná práce, 14
  1958   Naše fotografie 1958, Výtvarná práce, 10
  1959   Fotografie z celého světa, Výtvarná práce, 6
  1959   Světlo a stín..., Výtvarná práce, 5
  1963   Bilance 1962-63, Výtvarná práce, 3-3
  1965   Fotosalón v Obecním domě, Výtvarná práce, 13.ročník, 21.číslo, 6
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce, 2
  1977   Pražské výstavy v červnu a červenci (Kronika), Výtvarná kultura
  1977   Přehled výstav říjen a listopad (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1978   Pražské výstavy v červnu a červenci (Kronika), Výtvarná kultura
  1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 1-12
  1979   Josef Sudek v Uměleckoprůmyslovém muzeu (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1988   Nová fotografie třicátých let v Praze, Linie / barva / tvar, 97-104
  1988   O smysl a existenci české fotografie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 15.číslo, 2
  1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 12.číslo, 1-2
  1988   Typologie abstrakce v nové fotografie, Linie / barva / tvar, 96-97
  1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 11.číslo, 2
  1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, 273-302
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993/05/27   Kolínský výtvarný maratón, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11.číslo, 3
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1995   Brachtlová Michaela (Meidän taidevalokuvamme... / At the moment,...), Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, 45-45
  1995   Todellisuuden toinen aste / Second stage of the present, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, 32-42
  1996   The philosophy of the recess, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 41-52
  1999   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský v portfoliích, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  1999   Úvodem, Cestou necestou, 9-11
  2000   Druhé patro (Stálá expozice umění 19. a 20. století - 2. část), Reflex, 97-97
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2005   Současné umění na aukci Art CZ vzbudilo opět zájem..., Revue art, 3.číslo, 76-77
  2005   V hledáčku Vladimíra Birguse, Reflex, 16.ročník, 6.číslo, 58-58
  2007   Jan Lukas, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 96-109
  2008   Noční chodec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2008   Orbis Artis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2010   Josef Sudek. Reklama (anotace publikací), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2.číslo, 13
  2010   Sudek milionář, Art + Antiques, 22-23
  2011   Papíry za milion, Art + Antiques, 18-18
  2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, 17-17
  2014   Zlatým věkem zátiší rozumíme..., Kouzla zátiší
  2016   Stephan překvapil, Sutnar nezklamal, Art + Antiques, 21
  2018   Múzy v zákopech Velké války, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 76-77
  2020   Černobílí muži s paletou? (Od portrétu Autora v nejlepších letech k posmrtné fotografii), Tvůrce jako předmět dějin umění, 215-221
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Almanach Kmene (Jaro 1934), Klub nakladatelů Kmen, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   František Tichý, Malíř a impresário Josef Sudek (foto František Tichý), kresba, 1937, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Vladimír Suchánek: Pocty mým současníkům, Kabinet české grafiky, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Malý průvodce Kolíňáka po velké Praze
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Tři výtvarné publikace

Josef Sudek

institution, city  
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Josef Sudek

year of award   award name, type, notes
1954   Cena hlavního města Prahy
1961   Zasloužilý umělec
1966   Řád práce
1970   Excelence Fédération Internationale de l'Art Photographique