Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

city: Praha
address: Kladenská 29
zip code: 160 00
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
Karel Kerlický

Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/11/23   Prezentace knihy Jiří David: Skryté podoby / Hidden Image, knihkupectví U Lužického semináře, Praha
2001/05/22   Křest knihy Jiří David a CD ROM knihy Skryté podoby, Galerie Tvrdohlaví, Praha
2003/09/03 - 2003/09/28   Stanislav Tůma: Pražské podhradí, Galerie Millennium, Praha
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2007/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/12/09   Daniel Šperl: Všední slavnosti, Leica gallery Prague, Praha
2004/11/03 - 2004/11/14   Stanislav Tůma: Akty, Galerie Peron, Praha
2006/10/11   Křest knihy fotografií Hany Jakrlové Evropa v mezičase, Restaurace La Scène, Praha
2007/10/29 -   Dana Kyndrová: Podkarpatská Rus, Obecní galerie Beseda, Praha
2007/11/27 -   Jindřich Štreit: Brána naděje, Ars Pragensis, Praha
2007/12/19 -   Stanislav Tůma, Ars Pragensis, Praha
2008/09/24 -   Miloslav Kubeš: Člověče, kdo jsi?, Ars Pragensis, Praha
2008/10/29 v 18 hodin   Jan Ságl: Krajiny, Obecní galerie Beseda, Praha
2009/06/17 v 16 hod.   Adolf Loos - Dílo v českých zemích (kniha), Risonanza (CD), Müllerova vila, Praha
2009/09/09   Petr Axmann: Fotografie, Obecní galerie Beseda, Praha
2010/03/22   Emila Medková: Fotografie, Obecní galerie Beseda, Praha
2010/06/08 -   Zdeněk Lhoták: Detaily Malé Strany aneb to, co pravá dáma nikdy neuvidí, Ars Pragensis, Praha
2011/04/11 -   Vasil Stanko: Fotografie, Ars Pragensis, Praha
2012/06/26 -   Františka Valtrová: Fotografie, Ars Pragensis, Praha
2013/06/10 -   Antonín Špát: Praha, Obecní galerie Beseda, Praha
2014/05/15 - 2014/05/18   Božena Havlová: Didasko - učím, Průmyslový palác, Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
2014/09/03   Jiří Hanke: Hledání Ameriky, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)

Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1995   Zorka Ságlová 1965 - 1995
  1996   František Vobecký 1902-1991: Fotografie / Photographs
  1997   Antonín Střížek
  1997   Tibor Honty 1907-1968: Fotografie / Photographs
  1998   Jiří David: Moji rukojmí / My Hostage
  1998   Muzeum Vladimíra Preclíka v Bechyni
  1999   Erika Bornová: Setkání na sněhu
  1999   František Drtikol: Photographies des années 1901-1914 et l album Les cours et courettes du Vieux Prague / Fotografie z let 1901-1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy / Photographs from the period between 1901-1914 and the album From Large and Little
  1999   Jiří David: Obyčejné dny krásného léta
  1999   Ludmila Padrtová: Obrazy kresby 1955-1960
  2000   František Drtikol: Fotografie z let 1901 - 1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy + TZ
  2000   Ján Šmok
  2001   Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury)
  2001   Jan Merta: 1991 - 2001 (Velký nákup slasti, nová krása starých soust / Big shopping bliss, new beauty of old morsels)
  2001   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby / Photographs, Collages, Drawings
  2001   Milena Olivová: Divočina
  2001   Petr Pastrňák
  2002   Jaroslav Rössler: Photographies, Collages / Photographs, Collages
  2002   Jiří David: Bez soucitu / No Compassion
  2002   Jiří David: Srdce na Hradě
  2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face
  2003   Jaroslav Rössler: Fotografie, koláže, kresby
  2003   Jiří David: Při vědomí / Sober - Minded
  2003   Otto Gutfreund
  2004   Erika Bornová: Nebe na zemi - Odpočívej v pokoji / Paradise on Earth - Rest in Peace
  2004   František Provazník: Zátiší - Fotografie
  2004   Ivan Pinkava: Heroes
  2004   Jiří Křenek
  2004   Václav Podestát: Lidé / People
  2004   Viktor Kopasz: Kertelö
  2004   Vladimír Birgus (Fotografie 1981-2004 / Photographs 1981-2004 / Photographies 1981-2004 / Fotografii 1981 - 2004)
  2005   Franz Fiedler: Fotografie / Photographs / Fotografien
  2005   Grete Popper: Fotografie / Photographs (Fotografie mezi dvěma světovými válkami / Photographs from the inter-war period)
  2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled / Reverse View
  2005   Marielis Seyler: Insomnia
  2005   Sebastiao Salgado: Workers
  2006   Jiří Toman: Fotografie / Photographs
  2006   Josef Sudek: Neznámý / The Unknown (Salonní fotografie / Vintage Prints 1918 - 1942)
  2007   Ivana Lomová: 2003 - 2006
  2007   Jiří David: Neodcházej, zmiz / Don't Leave, Go Away
  2007   Jiří David: Už si nevzpomínám, je to nebezpečné! / I don't remember, it is dangerous!
  2007   Milan Kunc (Bilder / Pictures / Obrazy: 1973-2006)
  2008   Adolf Loos: Dílo v českých zemích / Works in the Czech Lands
  2008   Erika Bornová: Udělám vše / I´ll do everything
  2009   Jan Palach (16. - 25. 1. 1969)
  2009   Petr Pastrňák
  2010   Antonín Střížek
  2010   Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns
  2010   Vojtěch Jasný: Fotografie / Photographs
  2011   Jiří David: Tell Me Your Name!
  2011   Josef Achrer
  2011   Zrození fauna - Bohdan Kopecký (Společenský a umělecký fenomén Bohdana Kopeckého)
  2012   Josef Achrer
  2012   Vladimír Birgus: Fotografie / Photographs 2007-2012
  2013   Jaromír Funke: Between Construction and Emotion
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí
  2013   Jiří David: Křik paviánů / Baboon Shriek
  2013   Jiří Sozanský: Zóna
  2014   Jan Kubíček
  2014   Jan Ságl: Deset stran jedné mince / Ten sides of the same coin
  2014   Jiří Votruba
  2014   Petr Pastrňák: 1994-2014
  2014   Stanislav Kolíbal: Čtyři fáze
  2014   Tomáš Císařovský: Tichá dohoda
  2014   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014
  2014   Vladimír Birgus: Photographs 1972-2014
  2015   Milota Havránková
  2015   Stanislav Tůma: A Different View / Jiný pohled
  2016   Erika Bornová: Křehké monumenty / Fragile Monuments
  2016   Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti / Journey into the Future
  2016   Jaroslav Valečka: Sen o severu
  2016   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží / Film Posters with Brush and Scissors 1959-1967
  2016   Jiří Příhoda 25-25: 1992–2016
  2016   Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda
  2016   Vladimír Birgus: Daleko od hlučícího davu / Far from the Madding Crowd
  2017   Jakub Špaňhel: Na černé hladině, kde zrcadlí se noci / On the calm black water where the stars are sleeping (Obrazy z dějin umění / Scenes from the history of art)
  2017   Jan Kubíček: Třetí dimenze
  2017   Jaromír Funke (Avantgardní fotograf / Avant-Garde Photographer / Photographe d'avant-garde / Fotograf der Avantgarde)
  2017   Tomas Rajlich
  2018   Jindra Viková: Je později, něž si myslíš / It's Later than You Think
  2018   Michal Gabriel: Ve vaně, archanděl Gabriel a jiné příběhy / In the Bath, the Archangel Gabriel, and Other Tales
  2018   Vladimír Škoda: Mysterium cosmographicum Johannes Kepler
  2019   Filip Dvořák: Vybrané práce od roku 2015 / Selected works since 2015
  2019   Jiří Příhoda 25/25: 2000˃19
  2019   Theodor Pištěk: Angelus
  2019   Theodor Pištěk: Angelus
  2019   Vladimír Birgus: Tak mnoho, tak málo
  2021   Jiří Příhoda: 2021/2011 Austin, Texas
  2022   Jiří Jiroutek: Bílá, Černá, Horizont / White, Black, a Horizon Beyond the Skyline
  2022   Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí / Still-life with thrown gauntlet
  2022   Theodor Pištěk: Senzační realismus / Sensational Realism
  2022   Vladimír Kopecký: Klidná bouře, bouřný klid / A Quiet Tempest, a Tempestuous Quiet
  2023   Richard Kočí: Obrazy a jiné příběhy ze života / Paintings and Other Life Stories
  nedatováno   Zorka Ságlová: Hay - staw
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Zvon '94 (Bienále mladého umění)
  1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s
  1997   Klub konkrétistů
  1997   Tělo v současné české fotografii / The Body in Contemporary Czech Photography
  1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948)
  1998   Harmonie 98 + TZ
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
  1999   Tak daleko, tak blízko / So Far, So Close: NOKIA ROAD-D1
  2000   Dokouřeno? / Enough smoke?
  2000   Vzdálené podobnosti: Něco lepšího než kosmetika
  2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie (FPF Slezké univerzity v Opavě)
  2002   Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
  2003   Ejhle světlo
  2003   Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity I Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava (Diplomové a klauzurní práce 1998-2003 / Diploma and Final Portfolios 1998-2003)
  2003   Movies without Cinema: The Animation and Contemporary Art / Filmy bez kina: Princip animace a současné umění
  2003   Retroperspektiva / Retroperspective
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
  2004   Cena Jaromíra Funkeho 2004
  2004   Česká fotografie 1840–1950: Příběh moderního média
  2005   Horká jehla / Hot needle (Grafika 80. let, dar Zdenka Felixe / Graphic art of the 1980s, donation of Zdenek Felix)
  2005   Naturalia (Sbírky bez hranic V.: Díla ze sbírek FRAC z Velkého východu / Collections sans frontières V.: Œuvres des collections des FRAC du Grand est / Collections without Borders V.: Works from the French Eastern FRACs Collections)
  2005   Patnáct / Fifteen (Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě / The Fifteen Year of the Institute of Creative Photography Silesian University in Opava)
  2005   The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let / Rock Music and the Alternative Visual Culture of the 1960s)
  2006   1945... Osvobození / Liberation ...1968 Okupace / Occupation (sovětská vojska v Československu / 1945 liberation --1968 occupation / Soviet troops in Czechoslovakia)
  2006   Artists for Tichý - Tichý for Artists
  2006   Devátá sklizeň / The Ninth Harvest (Atelier reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně / Department of Advertising Photography FMC TBU in Zlín)
  2006   Figurama 06
  2006   Život věcí / The Life of Things (Idea zátiší ve fotografii 1840-1985 / The Idea of Still life in photography 1840-1985)
  2007   Básník a král: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby
  2007   České a slovenské sklo v exilu
  2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography)
  2008   Čínská malba
  2008   International Triennale of Contemporary Art / Mezinárodní trienále současného umění
  2008   Obr. 2008
  2008   Opava (Očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Through the Eyes of Students of the Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science Silesian University in Opava)
  2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
  2009   Connecting Pittsburg
  2009   Prales Mionší / Virgin Forest Mionší
  2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
  2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
  2010   Double Fantasy
  2010   Krajina, obraz, fotografie / Landscape, Image, Photography
  2011   Být v krajině a malovat ji podle fotky / Being in the landscape and painting it according to a photo (18. mikulovské výtvarné symposium Dílna 2011)
  2011   Opavská škola fotografie / Opava School of Photography (Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Twenty Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava)
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
  2012   Dobrej ročník / A Great Year (19. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2012)
  2012   Jiří David, Stanislav Diviš: ...probatum est
  2012   Mladé hvězdy / Young Stars (1. sympozium Litomyšl)
  2013   Česko-slovenské hvězdy (2. Sympozium Litomyšl / 2nd Litomyšl Symposium)
  2013   Kdo lže, krade...? (aneb Jak zvítězit nad lží a nenávistí)
  2013   Obr.
  2013   Plošná věc / Flat Thing (20. mikulovské výtvarné symposium "dílna" 2013 / 20th Mikulov art symposium "dílna" 2013)
  2013   Tomáš Hlavina, Petr Pastrňák, Petr Písařík: V hlavě, v krajině, ve městě / In the Head, in the Country, in Town
  2013   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
  2013   Zostra: Česká fotografie dneška / In Focus: Czech Photography Today
  2014   Česko-německé hvězdy / Czech-German Stars / Deutsch-Tschechische Stars (3. sympozium Litomyšl)
  2014   Divnej ročník / An Odd Year (21. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 2014)
  2014   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský (Masters of Czech Avant-Garde Photography / Maîtres de la photographie tchèque d'avant-garde / Mästare inom tjekisk avantgardefotografi / Mistři české avantgardní fotografie)
  2014   Only the Good Ones: The Snapshot Aesthetic Revisited
  2014   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972 / Psychedelia in the Visual Culture of the Beat Age 1962-1972
  2014   Rozpravy s geometrií / Discourses on Geometry
  2015   25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / 25 Years of the Institute of Creative photography Silesian university on Opava
  2015   Česko-polské hvězdy / Gwiazdy czesko-polskie / Czech-Polish Stars (4. sympozium Litomyšl / 4th Litomyšl symposium)
  2015   HICE MMXV. 22. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2015
  2015   Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom
  2015   Tvrdohlaví 2015
  2016   Česko-rakouské hvězdy: Garová, Hafner, Chiereghin, Meyer, Petrlík, Riepler, Sýkora (5. sympozium Litomyšl / 5th Litomyšl symposium)
  2016   Pokojíčky. 23. mikulovské výtvarné sympozium - dílna 2016 (" Když budete mít v instalaci každý svůj pokojíček, tak byste mohli dávat obrazy pod postel")
  2017   Cesta může být širší než delší / The path might be wider than longer (24. mikulovské výtvarné sympozium dílna 2017 / 24th Mikulov art symposium dílna 2017)
  2017   GRAFT (6. sympozium Litomyšl / 6th Litomyšl symposium)
  2017   Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická: Ilustrace a portréty / Illustrations and Portraits
  2018   Čtvrtstoletí. 25. mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2018
  2018   Kaleidoskop: Milan Nápravník, Jozef Vojtánek
  2018   Mladí a svěží / Young and Lush (Zaručený průvodce nejmladší malířskou generaci (pro současné i budoucí sběratele i sběratelky) / A guaranteed guide to the youngest generation of painters (for current and future collectors))
  2019   26. mikulovské výtvarné sympozium dílna / 26th Mikulov Art Symposium dílna
  2019   Made in Opava: Polscy studenci Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie / Polish Students of the Institute Creative Photography, Silesian University in Opava
  2019   Říká se, že Nová vlna je mrtvá / They say that the New Wave is dead (Skvělá Osmdesátá v Praze a okolí / The exciting eighties in Prague and its Surroudings)
  2019   Za obzor (Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia Dílna)
  2020   Tři dekády / Three Decades (Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2020 / The Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, 1990-2020)
  2020   Všem se to líbí (někomu víc): 27. mikulovské výtvarné sympozium dílna / Everybody Likes It (Some More than Others): 27th Mikulov Art Symposium dílna
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
  2022   Umělecká Olympyáda: Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2022 / The Artists’ OlymPyad: Mikulov Art Symposium Dílna 2022
  2023   Česká sezóna v Drážďanech / Tschechische Saison in Dresden / Czech Season in Dresden 2022/2023
  2023   Za podzimních večerů rýsuji si čas / In Autumn Evenings, Time Takes Its Shape (Romantika a technika se sejdou jen v podzimním Liberci / A meeting of romance and technology, only possible in autumnal Liberec)
kniha
  published   title (subtitle)
  1995   Jiří David: Skryté podoby / Hidden image
  1995   Krajina
  1998   Gaya Gaya (Politický okres Kyjov v. v.)
  1999   Fotografie v českých zemích 1839-1999 (Chronologie)
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948
  1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999)
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
  2000   František Drtikol
  2000   Miloň Novotný (Fotografie)
  2000   Mizení
  2001   Antonín Střížek
  2001   Emila Medková
  2001   Jiří David
  2001   Kolín
  2002   Art Cult
  2002   Dana Kyndrová: Žena mezi vdechnutím a vydechnutím / Woman between inhaling and exhaling
  2002   David
  2002   Lidé, které jsem potkal / People I Have Met
  2002   Žena / Woman
  2003   Alois Nožička: Komplementární svědectví / Complementary Evidence
  2003   Cosi nevyslovitelného / Something Unspeakable
  2003   Dana Kyndrová: Odchod sovětských vojsk / Vyvod sovetskich vojsk / Departure of Soviet troops 1990-1991
  2003   Didasko - učím (Naučné obrázky Boženy Havlové)
  2003   Malostranské Hospody / Malá Strana Bierstuben / Lesser Town's Pubs
  2003   Pevnost (Kamenná hvězda Terezín)
  2003   Pražské podhradí
  2003   Tomáš Císařovský
  2004   Das Evangelium nach Matthäus / Evangelium podle Matouše
  2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad Landscape (Severozápadní Čechy / Northwest Bohemia 1957-1962)
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book
  2004   Missions / Misie / Misiones
  2004   Proč je noc černá (Rozhovory s přírodními lidmi Nové Guineje)
  2004   Šark a jiné fotografické cykly 1990-2004
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
  2006   Hrdina civilizátor / The Civilisation Bringing Hero / Le héros civilisateur
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 / Photographs 1965 - 2005
  2006   Jiří David: Inside Out (Fotografie / Photographs 1993-2006)
  2006   Jiří Toman: Fotografie / Photographs
  2006   Malá země s velkými příběhy (Literární průvodce po krajích helvetského kříže ve stopách Alžběty, císařovny rakouské, anarchisty Bakunina, lorda Byrona, Eliase Canettiho, Giacoma Casanovy, klauna Dimitriho, F. M. Dostojevského...)
  2006   Pražský hrad ve fotografii 1900–1939 / Prague Castle in Photographs 1900–1939
  2006   Scénologie Ostravy
  2006   Tajná schodiště (Jan Suk / básně z let 2000-2001, Petra Růžičková / fotografie)
  2006   Tak nějak to bylo
  2006   Václav Bláha: Život s knihou
  2007   Čestmír Krátký (Tvorba jako pokus o existenci / Art as an attempt at existence)
  2007   Jindřich Štyrský (1899-1942) (Průvodce výstavou)
  2007   Podkarpatská Rus / Subcarpathian Ruthenia (Fotografie z let 1991-2006 / Photographs from 1991 to 2006)
  2007   Pražský hrad ve fotografii 1939–1989 / Prague Castle in Photographs 1939–1989
  2007   Stíny souvislostí (Tvarosloví) / Shadows of Coherence (A Vocabulary)
  2008   Architekti SIAL
  2008   České tváře a krajiny / Visages et paysages tchèques / Czech faces and landscapes
  2008   Diviš
  2008   Obraz a příběh (Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění)
  2008   Pod čarou umění
  2008   Slova nestačí
  2008   The Falling Kingdom
  2008   Vítkovice
  2009   Architecture V4 1990-2008 (Czech Republic - Slovakia - Hungary - Poland)
  2009   Gustav Aulehla: Fotografie / Photographs 1957 - 1990
  2009   Libuše Kyndrová, Dana Kyndrová: Algerie, Togo
  2009   Michal Gabriel
  2009   Umělecký management v podnikatelském stylu
  2009   Zdeněk Lhoták: Dis-torza
  2009   Zorka Ságlová (Úplný přehled díla)
  2010   Česká fotografie 20. století
  2010   Hommage à Jiří Valenta
  2010   Okamžik rozhodnutí (Rozhovory o umění)
  2010   Slaboduchý s pevným charakterem
  2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
  2011   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World
  2011   Erwin Staeheli: Passage
  2011   Ethiopia: Omo River (The ceremonies and rituals of the Omo River people / Obřady a rituály lidí od řeky Omo)
  2011   Rituály normalizace / The Rituals of Normalization
  2012   Alena Kotzmannová
  2012   Antonín Střížek (Obrazy / Paintings)
  2012   Dita Pepe: Autoportréty / Self-portraits
  2012   Epištoly v kapitolkách
  2012   Jaroslav Rössler: Kresby a malby / Drawings and Paintings
  2012   Pavel Nešleha: Stopy síly / Traces of Force (Fotografie z let 1971-2002 / The photographs from 1971-2002)
  2012   So simple, so Beautiful, so Perfect: Book on Ahae
  2013   Canada 1968-1973
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě / Dancing on the Double Ice (Plastic People, Primitives Group)
  2013   Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu / Views from the Window of my Flat (1981-2003)
  2013   Jiří Valenta: Malíř fotografem / The Painter as Photographer
  2013   Pictures of Czech Postmodernism
  2014   Hledání Ameriky / In search of America
  2014   Rostislav Vaněk (Graphic Design, Type Design. Práce z let 1964 - 2014)
  2014   Slovenská nová vlna: 80. léta / The Slovak New Wave: The 80s
  2015   Jan Koblasa: Dílo ve dvou retrospektivách / Das Werk in zwei Retrospektiven
  2015   Jaroslav Valečka
  2015   Jiří Černický: Reálný minimalismus / Real Minimalism
  2015   Miroslav Machotka: Fotografie / Photographs
  2015   Pavel Mára: Fotografie / Photographs 1969-2014
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries)
  2015   Sportovní epopej / The Sports Epic
  2016   Antonin Kratochvil: Circus Sideshow
  2016   Bauhaus a Československo 1919-1938 / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919-1938 (Studenti, koncepty, kontakty / Students, Concepts, Contacts)
  2016   Jaroslav Beneš: Fotografie / Photographs
  2016   Karel Teige: Kapitán avantgardy
  2016   TranSpiRituals
  2016   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
  2016   Zlom epochy Praha 1989 / Zeitenwende Prag 1989 / The End of an Era Prague 1989
  2017   Anna Zemánková
  2017   Břetislav Malý 2
  2017   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě / Dancing on the Double Ice (Popisky k fotografiím)
  2017   Jaromír Funke: Kolín 1923 (Album No. 19)
  2017   Theodor Pištěk: Člověk a stroj / Man and Machine
  2017   Válka za studena / Serving It Cold
  2018   Jan Měřička 2005-2018
  2018   Krásná jizba dp 1927–1948 (Design pro demokracii)
  2018   Milan Knížák: Žít jinak / To Live Otherwise
  2018   Poetická geometrie (Moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka)
  2019   Lukáš Musil: Homo numerus
  2019   Slon v architektuře (O navrhování zoologických zahrad)
  2019   Tomáš Lahoda: Voilá!
  2020   Zdeněk Lhoták: Tenkrát na Spartě
  2021   Galaxie Le Corbusier (Svět přátel z pařížského ateliéru na fotografiích ze sbírky Františka Sammera)
  2022   Alexandra Koláčková
  2022   Jiří Šigut: Malba / Painting / Malerei 2010–2022
  2022   Lukáš Rittstein: Natural. Mezi nebem a zemí / Between the Sky and the Earth (Sochy / Sculptures 1980–2021)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2004   Divočina - příroda, duše, jazyk
  2005   Česká fotografie 20. století
  2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   Harmonie 98
almanach
  published   title (subtitle)
  2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  1997-   Fuerteventura, 1997
  1998   Jaromír Funke: Abstraktní foto
  1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší
  1998   Jaromír Funke: Exotické zátiší
  2005   Jan Merta: Holandská krajina (akryl na plátně, 240 x 200 cm, 1991-1996)
  nedat   Jan Ságl: Bretagne, 1996
  nedat   Jan Ságl: Fuetenventura, 1997
  nedatováno   Alfons Mucha: Studie pro cyklus Dvanáct měsíců v roce, 1899
  nedatováno   Václav Chochola (* 1923) (František Tichý, Praha 1959)
  nedatováno   Václav Zykmund: Vlastní portrét, 1937
kalendář
  published   title (subtitle)
  2006   Jindrovi
periodikum
  published   title (subtitle)
  1996/01   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1996/02   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1996/03   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1996/05   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1996/06   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1996/08   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1996/10   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1997/02   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1997/11   Detail (Časopis pro vizuální kulturu)
  1998   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998/04   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998/05   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998/06   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998/07   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998/08   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998/09   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1998/10   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  1999   Detail (Listy pro vizuální kulturu)
  2009/09/29   Disk (Časopis pro studium dramatického umění)
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  1995   Jiří David: Skryté podoby

Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2002   Jan Kuděj: Metro
  2002   Karel Špoutil: Motorkáři /Bikers 2001
  2002   Martin Kollár: Evropa / Slovensko 2001
  2002   Milan Jaroš: Cikáni
  2002   Tomáš Dittrich: Conn[-]ection
  2005   Jiří David
  2005   Václav Brožík 1851-1901
  2005   Vladimír Preclík: Šedesátá a sedmdesátá léta
  2015   Jiří David: Apotheosis, Apocalypse, Apocryphon: Deified Nations, Deified Art
  nedatováno   Jan Bartoš: Orbity / Orbits
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Horníci (Fotografická dílna - Kladno 1994)
  1996   Česká abstraHce
  1999   Jindřich Chalupecký Award Against all (Young Czech Visual Art of the 90´s)
  2003   Movies without Cinema: The Animation and Contemporary Art / Filmy bez kina: Princip animace a současné umění
  2003   Retroperspektiva / Retroperspective
  2009   Connecting Pittsburg
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
kniha
  published   title (subtitle)
  2002   Kotěra / Plečnik: Korespondence
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?
  2005   Karel Malich: Wires / Dráty
  2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia)

Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Fotografický adresář České republiky

Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/03/29 - 2010/04/04   Prague Photo 2010, Mánes, Praha

Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

person born note
Kerlický Karel 11. 6. 1953 ???? - ????, majitel

Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2003   O souvislostech a charakteru
  2009   Prague Photo 2009