Detail

subtitle: Časopis pro vizuální kulturu
page: 0-0
imprint date: 1996/08
publisher: Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Sdružení pro vizuální umění
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 8
number of pages: 24, obálka
language: english
dimensions: 224 x 160