Státní nakladatelství dětské knihy, n. p.

year of establishment: 1949
year of termination: 1968
city: Praha
address: _