Matyáš Sandorf. Nový hrabě Monte Christo

author of the publication: Jules Gabriel Verne
page: 0-0
imprint date: 1957
publisher: Státní nakladatelství dětské knihy, n. p.
type of document: Book
version: 2. v SNDK
number of pages: 436
book series: Knihy odvahy a dobrodružství
language: czech
prints: 40 000

notes:
Dobrodružný román o maďarském revolucionáři Sandorfovi, opřený o důkladnou znalost prostředí, zaujímá v tvorbě Verneově zvláštní místo. Autor nevyhýbá se tu palčivým otázkám společenského života, přímo se dotýká tehdejších politických událostí, národně osvobozeneckého boje Maďarů proti rakouskému útlaku. Děj počíná líčením přípravy k odboji tří vlastenců, z nichž po prozrazení dva zahynou a třetí, hrdina knihy, uniká trestu smrti. Celé životní úsilí pak věnuje odhalení a potrestání udavačů. Události odehrávají se v středomoří a děj je protkán množstvím přírodovědeckých poznatků, které byly v době Verneově dosud neověřenými hypothesami..
zpracováno podle Bibliografického soupisu Státního nakladatelství dětské knihy 1949-1963
upravil Zdeněk Hobzík