Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century

date of exhibition: 2005/06/23 - 2005/10/09
institution: Praha
type of exhibition: kolektivní

notes:
výstava se konala na třech místech - Městská knihovna (1. 7. - 9. 10.), Dům U Kamenného zvonu (29. 6. - 9. 10.), Uměleckoprůmyslové muzeum (23. 6. - 25. 9.) - výtvarníky zatím nelze rozdělit do jednotlivých výstavních prostorů