foto - Chad Evans Wyatt, 1993

Jiří Lehovec

* 3. 1. 1909, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 11. 12. 1995, Praha, Česká republika (Czech Republic)
, Pedagogue, Photographer, Director of Photography

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01071811

Jiří Lehovec

Před maturitou, jako člen redakce Studentského časopisu, začal psát o filmu. To ho přivedlo ke spolupráci s Ladislavem Emilem Berkou a Alexandrem Hackenschmiedem, s nimiž jako fotograf debutoval na výstavě Nová česká fotografie (Praha 1930 a 1931) v Aventinské mansardě (odtud neoficiální název trojice: Aventinské trio). Spolu s oběma jmenovanými se stal průkopníkem české odborné filmové kritiky. Založil a řídil filmovou rubriku deníku Národní osvobození (1930). Po skončení studia byl dva roky v Paříži jako kulturní dopisovatel, po návratu nastoupil vojenskou službu ve Filmové skupině v Praze, kterou vedl J. Jeníček. Tam pracoval jako kameraman a střihač vojenských filmů. Od 1938 režíroval mnoho dokumentárních a dva hrané filmy. Od 1946 pedagog FAMU (docent 1969, profesor 1990). Člen Devětsilu, zakládající člen Filmklubu, D 34, člen Film-foto skupiny Levé fronty, ČKFA v Praze, fotosekce SVU Mánes. Spoluzakladatel a organizátor festivalu filmů o umění Arsfilm v Kroměříži (1964-81). Laureát státní ceny (1955), laureát hlavního města Prahy (1959), zasloužilý umělec (1967). - Lehovec se intenzivněji než jeho dva přátelé věnoval sociální fotografii a práci v Levé frontě (vytvořil i skvělou fotomontážní obálku katalogu 2. mezinárodní výstavy sociální fotografie). V některých fotografiích z Paříže se projevuje vliv E. Atgeta, jímž byl ovlivněn i Ladislav Emil Berka. Nejlepší fotografie vyjadřují obdiv k technice, architektuře, sochařství.
AD (Antonín Dufek), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 442-443

Publikoval v dobových obrazových časopisech (Domov a svět, Světozor
filmový režisér, docent dokumentaristiky, filmy zejména dokumentární a populárně naučné, fotograf

redaktorem Studentského časopisu. Průkopníkem filmové odborné kritiky. Řídil filmovou rubriku deníku Národní osvobození od r. 1930. V l. 1936-1937 kulturním dopisovatelem v Paříži. Vojenská služba ve Filmové skupině Jiřího Jeníčka. Od r. 1938 režisérem dokumentárních a hraných filmů. Od r. 1946 pedagogem filmové fakulty Akademie múzických umění. Spoluzakladatel a organizátor festivalu Arsfilm v Kroměříži v l. 1964-1981.

Jiří Lehovec

foto - Chad Evans Wyatt, 1993
 

Jiří Lehovec

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1927   Reálka, Praha
1927 - 1929   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), elektrotechnika
1929 - 1935   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika, filozofie, dějiny umění
1929 - 1935   Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova, Salcman Martin, *1896

Jiří Lehovec

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, redaktorem Studentského časopisu. Průkopníkem filmové odborné kritiky. Řídil filmovou rubriku deníku Národní osvobození od r. 1930. Vojenská služba ve Filmové skupině Jiřího Jeníčka. Od r. 1938 režisérem dokumentárních a hraných filmů. Od r. 1946 pedagogem filmové fakulty Akademie múzických umění. Spoluzakladatel a organizátor festivalu Arsfilm v Kroměříži v l. 1964-1981.
1935 - 1937   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), kulturní dopisovatel

Jiří Lehovec

from - to   student, school, city
1947 - 1951   Kopáč Zdeněk, *1928, Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta
1970 - 1975   Skala Petr, *1947, Akademie múzických umění, Praha, Filmová a televizní fakulta, režie
1971 - 1975   Macháček Jan, *1941, Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta

Jiří Lehovec

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český klub fotografů amatérů (ČKFA), *1889
???? - ????   D 34, *1934
???? - ????   Devětsil (Umělecký svaz Devětsil), *1920/10/5
???? - ????   Film-foto skupina Levé fronty, *
???? - ????   Filmklub, *
???? - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes, fotosekce, *
1945 - 1995   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen

Jiří Lehovec

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/02/22 - 1938/04/03   Druhá fotografická výstava, Mánes, Praha
1961/05/06 - 1961/05/28   Výstava komunistické fotografie avantgardy a sociální fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1963/05 - 1963/06   Fotografická avantgarda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/06/14 - 1963/07/25   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Obecní dům, Praha
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/01/29 - 1984/03/11   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/31 - 1985/02/28   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/06/15 - 1989/08/27   Aventinské trio (Ladislav E. Berka, Alexander Hackenschmied, Jiří Lehovec), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/10/03 - 1989/10/27   Aventinské trio, Komorná galéria fotografie Profil při mestskom Dome kultúry a osvety v Bratislavě, Bratislava (Bratislava)
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/03/18 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, Anthology Film Archives, New York City (New York)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/09/15 - 1992/10/31   Photos aus der Tschechoslowakei - die 30er und 40er Jahre, Galerie Carla Stützer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/11/04 - 1993/11/30   Podzimní setkání členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Jičíně, Regionální muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1998/04/07 - 1998/06/07   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Barcelona
1998/06/19 - 1998//09/13   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Hôtel de Sully, Paříž (Paris)
1998/11/12 - 1999/01/17   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948, Musée de l'Elysée, Lausanne
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
2000/11/24 - 2000/12/16   Fotografie v Mánesu, Mánes, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2011/04/06 - 2011/08/22   A Hard, Merciless Light. The Worker Photography Movement, 1926-1939, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/09   Kroměřížský festival filmů, Ars film Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha

Jiří Lehovec

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1961   Komunistická fotografická avantgarda a sociální fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Československá fotografie mezi dvěma válkami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Fotografická avantgarda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Tschechische Fotografie 1918–1938, Museum Folkwang, Essen
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Aventinské trio, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   Internationale Photoszene Köln 1992 (Ausstellungen und Veranstaltungen zur Photographie)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Beauté moderne (Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   The Worker Photography Movement (1926-1939), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  nedat.   Čs. tvůrci dokumetárního filmu
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Česká fotografie před dvaceti lety, Výtvarná práce, 10
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 7-8
  1965   Filmy o umění, Výtvarná práce, 13.ročník, 17.číslo, 4-4
  1983   Výstava Česká fotografie 1918-1938 v Praze (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-58
  2000   Jiří Lehovec (1909-1994), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, 133-133
  2000   S.V.U. Mánes a fotografové I., Listy S.V.U. Mánes, 2-19
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jiří Lehovec (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Aventinské trio (Ladislav E. Berka, Alexander Hackenschmied, Jiří Lehovec), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Beauté moderne: Les avant-gardes photographiques tchèques 1918-194, Viktor Kolář: Figures de la solitude, Musée de l'Elysée, Lausanne
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Jiří Lehovec - fotografická tvorba z let dvacátých a třicátých
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Prof. Jiří Lehovec (lauerát státní ceny a zasloužilý umělec, přední český fotograf a režisér avantgardních dokumentárních i hraných filmů a dlouholetý pedagog FAMUů), Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha
  1995   Prof. Jiří Lehovec (filmový režisér a fotograf nestor české dokumentární filmové tvorby)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)

Jiří Lehovec

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Alexandr Hackenschmied (Alexander Hammid), Revue K
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Revue K, 40-41.číslo, Revue K, Alfortville

Jiří Lehovec

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Aventinské trio, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)

Jiří Lehovec

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/08/07 - 1986/09/07   František Lukáš: Malířská a filmová tvorba - výstava k 75. narozeninám, Galerie Československý spisovatel, Praha

Jiří Lehovec

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Filmy o umění a umělcích, Výtvarná práce, 4-5
  1956   Výsledky soutěží (Na pamětní minci Komenského), Výtvarná práce, 15
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 19.číslo, 5
  1989   Fotografie v uměleckých sdruženích a spolcích, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 11.číslo, 2
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391

Jiří Lehovec

institution, city  
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Jiří Lehovec

year of award   award name, type, notes
1955   Laureát státní ceny Klementa Gottwalda
1959   Cena hlavního města Prahy
1967   Zasloužilý umělec