Valdštejnská jízdárna

city: Praha
address: Valdštejnská 3
zip code: 118 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Valdštejnská jízdárna

date of exhibition   exhibition title
1955/01 - 1955/02   Indické sochařství (Výstava uměleckých fotografií a drobných plastik)
1955/05   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie
1955/05/03 -   České malířství XIX. století
1958   Polské malířství
1959   Výstava polského umění 18. - 20. století
1959/05/12 - 1959/08   Polské malířství od Canaletta k Wyspiańskému ze sbírek Národního muzea ve Varšavě
1959/11/18 - 1960/02   Díla Adolfa Kosárka
1960/04/16 - 1960/05/25   Krajiny Josefa Navrátila
1960/06   Lidopisné studie Josefa a Quida Mánesových
1960/06/20 - 1960/08/25   Josef a Quido Mánesové, lidopisné studie
1960/09 - 1960/11   František Xaver Procházka
1960/12 - 1961/02   August Piepenhagen
1961/04/30 - 1961/11/05   Ruské malířství XIX. století
1961/11/14 - 1962/01/07   Velká nížina v maďarském malířství
1962/04/27 - 1962/08/27   Karel Purkyně
1962/10 - 1962/12   Z drážďanské galerie, Malířství 16. - 18. století
1963/08   České malířství 19. století
1967   Premio Internazionale Biella per l´incisione
1967/02/22 - 1967/04/30   Flámské krajinářství 16. a 17. století
1967/10/20 - 1967/11/19   Premio Gaetano Marzotto 1967. Figurativní malířství v Evropě
1968 /02/05 - 1968/03/16   Renato Guttuso: Autobiografický cyklus
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957
1968/05/22 - 1968/06/23   Josef Šíma: Obrazy a kresby, 1. část
1968/07/03 - 1968/08/04   Benátské malířství 15. až 18. století
1968/08/04 - 1968/09/30   Ludvík Kuba
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968
1969   Americké malířství po roce 1945: The Disappearance and Reappearance of the Image
1969/01/11 - 1969/03/02   Premio Gaetano Marzotto
1969/03/14 - 1969/04/20   Současná malba Pařížské školy
1969/05/07 - 1969/06/22   Dvě století britského malířství, od Hogartha k Turnerovi
1969/07/03 - 1969/08/17   Moderní americké malířství po roce 1945
1969/11 - 1969/12   Moderní belgické umění
1970/02/10 - 1970/04/12   Umění českého baroku
1970/04/23 - 1970/05/31   Současné slovenské umění
1970/06 - 1970/07   Henri Laurens: Sochy a kresby, Georges Braque, Pablo Picasso: Grafika
1970/06 - 1970/09   Nové zisky Národní Galerie 1967-1969
1970/09/29 - 1970/11/30   Ivan Meštrović
1971/01/26 - 1971/04/18   Albrecht Dürer 1471 - 1528
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let
1971/09 - 1971/10   Eric Grate: Sochařské dílo, Endre Nemes: Nové obrazy
1971/11 - 1971/12   Gyula Derkovits /1894 - 1934/
1972/02/15 - 1972/03/26   Umění české a slovenské gotiky
1972/04/11 - 1972/05/21   Současné jugoslávské malířství
1972/06/22 - 1972/08/06   Zrod evropské krajinomalby 1570-1630
1972/09 - 1972/10   Rumunské výtvarné umění XX. století
1972/11/22 - 1972/12/31   Tadeusz Kulisiewicz: Kresby a grafika
1973/01/23 - 1973/02/25   Renato Guttuso: Obrazy z let 1931 - 1971
1973/01/23 - 1973/03/04   Giovanni Battista Piranesi 1720 - 1778, grafické dílo
1973/03/27 - 1973/04/29   Ruský realismus 1850 - 1900 (od Fedotova k Serovovi)
1973/10/12 - 1973/11/25   Albert Marquet: Obrazy a kresby
1973/12 - 1974/01   Milan Konjović: Obrazy z let 1929 - 1972
1974/05/21 - 1974/06/30   Staré srbské umění XII.-XVIII. století ze sbírek Národního muzea v Bělehradě
1974/07/15 - 1974/09/01   Z nových zisků Národní galerie v Praze v roce 1973 - Malba a plastika
1974/09/10 - 1974/11/03   Umění amerického Západu
1974/11/12 - 1975/01/26   Francouzské umění XX. století ze sbírek Muzea moderního umění města Paříže
1975/02/18 - 1975/04/06   Umění Černé Hory první poloviny XX. století
1975/05/07 - 1975/07/20   Výtvarné umění v socialistickém Československu: K 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
1975/10/06 - 1975/11/30   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
1975/12/22 - 1976/01/25   PQ 75: Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury
1976   Francouzské malířství od Moneta k Légerovi
1976/04/08 - 1976/05/23   Národní umělci ČSSR. K XV. sjezdu KSČ
1976/06/10 - 1976/08/15   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo
1976/11/09 - 1976/12/12   Od Moneta k Légerovi
1977/03/02 - 1977/03/29   Maďarské užité umění
1977/05/05 - 1977/06/19   Quido Mánes, Soběslav Hippolyt Pinkas
1977/07/08 - 1977/09/04   Orientální umění ze sbírek Národní galerie v Praze - obrazy, sochy, koberce - z novějších zisků
1978 - 1979   Umění francouzského středověku
1978/04/06 - 1978/05/21   Fritz Cremer: Projekty - studie - výsledky
1978/06 - 1978/09   Národní umělec Jiří Trnka 1912 - 1969
1978/08 - 1978/09   Padesát mistrovských děl ze sovětských muzeí a galerií
1978/12/12 - 1979/01/21   Umění francouzského středověku
1979/06/01 - 1979/07/01   PQ 79: Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury
1979/06/01 - 1979/07/01   Pražské Quadriennale 1979
1979/08 - 1979/11   Antické umění v československých sbírkách
1979/10 - 1980/01   Antické umění v československých sbírkách
1980/02/21 - 1980/03/23   Slovinské malířství od romantismu k impresionismu
1980/07/24 - 1980/08/24   Honoré Daumier: Litografie
1980/09/16 - 1980/11/21   Německá secese. Umění a umělecké řemeslo kolem roku 1900 ze sbírek muzeí Spolkové republiky Německo
1980/11/18 - 1980/12/14   Monumentální umění SSSR 1918 až 1980
1981/01/13 - 1981/03/08   Cyprián Majerník, výběr z celoživotního díla
1981/03 - 1981/05   Svědectví dějin (Československé výtvarné umění 1921-1981)
1981/09 - 1981/10   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika
1981/11/17 - 1982/01/03   Xavery Dunikowski 1875 - 1964
1982/02/16 - 1982/04/11   Vilma Vrbová - Kotrbová: Výběr z tvorby 1932 - 1981
1982/05/18 - 1982/06/27   Endre Nemes: Výběr z tvorby 1926 - 1981
1982/09/21 - 1982/11/12   Od Courbeta k Cézannovi
1982/12/21 - 1983/01/16   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982)
1983/01/25 - 1983/02/27   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1983 (výstavy, expozice)
1983/05/03 - 1983/06/26   Národní divadlo a výtvarné umění
1983/07/21 - 1983/09/25   Peter Matejka (1913 - 1972): Výběr z díla
1983/12/15 - 1984/02/26   Česká krajina
1984/03/22 - 1984/04/29   Jan Bauch: Z nové tvorby: Obrazy, kresby, plastiky
1984/06 - 1984/07   Československé sklo '84: Umělecká sklářská tvorba
1984/06/14 - 1984/08/19   Umělecká sklářská tvorba
1984/09/27 - 1984/11/11   Wilhelm Lehmbruck (1881 - 1919): Plastika - malba - grafika
1985   Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze
1985/02/28 - 1985/04/14   Alexandr Rodčenko, Varvara Stepanovová
1985/11/13 - 1986/01/01   Umění zrozené Říjnem: Sovětské malířství a sochařství 1917 - 1982
1986/05/22 - 1986/06/22   Turecké koberce osmanské doby z 15.-19. století
1986/10/14 - 1986/11/30   Renzo Vespignani: Mezi dvěma válkami
1986/12/11 - 1987/01/18   Soudobá japonská kaligrafie a malba
1987/03/17 - 1987/04/20   Alberto Sughi: Hra proměn, 5 malířských cyklů z let 1960-1986
1987/05/05 - 1987/05/31   Max Bill
1987/09/14 - 1987/10/18   Současné umění ze sbírky prof. dr. Petera Ludwiga v Cáchách
1987/10/29 - 1987/12/06   Zdeněk Kovář a jeho žáci
1987/12/15 - 1988/02/07   Josef Lada dětem
1988/03/15 - 1988/05/09   Česká kresba XX. století, Generace devadesátých let. IV. část. František Bílek, Vojtěch Preissig, František Kupka
1988/05/24 - 1988/07/03   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev, plastiky, obrazy
1988/07/12 - 1988/08/21   Alois Fišárek: 1906 - 1980
1988/09/06 - 1988/10/30   Výstava skla československých a zahraničních sklářských umělců
1988/11 - 1988/12   Praha - Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století
1989/02/14 - 1989/04/19   Umělecká kolonie Darmstadt a německá secese 1899–1914
1989/04/20 - 1989/05/28   Max Weiler: Barevná příroda
1989/04/28 - 1989/05/28   Martin Benka
1989/06/06 - 1989/07/16   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989
1989/08 - 1989/09   Josef Svoboda: Fotografie a audiovizuální tvorba
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989
1989/11/09 - 1990/01/21   K. I. Dientzenhofer a umělci jeho okruhu
1990   Princip Thonet
1990/03/28 - 1990/04/29   Giuseppe Zigaina
1990/05/15 - 1990/07/01   40 z Izraele
1990/09/24 - 1990/11/18   Andy Warhol: Grafika
1990/12/05 - 1991/03/03   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výstava ke stému výročí narození
1991/04/23 -   Barvy života: Sto umělců vystavuje na podporu lidských práv
1991/06/07 - 1991/08/04   Max Weiler: Pozdní dílo 1973-1991
1991/10/15 - 1991/12/01   Pravoslav Kotík
1992/05/12 - 1992/06   Na křižovatce kultur (Dějiny židů v Československu)
1992/10/08 - 1992/11/29   Egon Schiele
1992/12/10 - 1992/12/31   Švýcarské umělkyně dnes
1993/02/25 - 1993/05/30   Bohumil Kubišta 1884–1918
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let
1994/09/01 - 1994/11/13   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943 - 1988
1994/12/20 - 1995/02   Jana Paulová: Tapisserie
1995/03   Salón scénografie 95
1995/06/21 - 1995/07/23   Tony Cragg: Sochy
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo
1995/11/30 - 1996/01/01   Orbis Fictus
1996/01/25 - 1996/02/04   Fineart ´96
1996/03/07 - 1996/06/30   Antonín Chittussi
1996/12/04 - 1997/03/23   Dějiny v obrazech: Historické náměty v umění 19. století v Čechách
1997/05/30 - 1997/09/07   Rezidenční město
1998/05/15 - 1999/01/10   Jakub Schikaneder: Malíř Prahy přelomu století
1999/04/15 - 1999/06/23   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví
1999/05/12   Křest katalogu Umělecké skupiny Tvrdohlaví
1999/05/12   Výtvarná skupina Tvrdohlaví považuje za čest vás osobně přivítat na slavnostním křtu svého katalogu
2000/08/17 - 2000/10/28   Jubilejní výstava AVU 1800 - 2000
2000/08/18 - 2000/10/29   Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění 1800-2000
2001/12/12 - 2002/03/31   Max Švabinský: Ráj a mýtus
2002/05/17 - 2002/08/18   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů
2003/01/24 - 2003/08/10   Václav Brožík 1851-1901
2004/03/05 - 2004/09/05   Vladimír V. Modrý: Plzeňský Don Kychot
2005/01/28 - 2005/09/11   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím / Between Avant-Garde and Livelihood
2005/12/08 - 2006/04/02   František Ženíšek (1849 - 1916)
2006/06/21 - 2006/10/01   Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506 - 2006
2006/11/16 - 2007/04/08   Slezsko: Perla v české koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů / Silesia: A pearl in the Bohemian Crown: Three Periods of Flourishing Artistic Relations
2007/05/25 - 2007/09/16   Jan Zrzavý: Obrazy, kresby, ilustrace / Paintings, drawings, illustrations
2008/04/30 - 2008/11/02   Mistři čínské tušové malby 20. století za sbírek Národní galerie v Praze
2008/12/15 - 2009/05/03   Tance a slavnosti 16. - 18. století
2009/06/26 - 2010/01/24   Otakar Lebeda: 1877 - 1901
2010/05/06 - 2010/10/17   Klasicismus a Biedermeier / Neoclassicism and Biedermeier. Z knížecích lichtenštějnských sbírek / From the Collections of the Prince of Liechtenstein
2010/11/26 - 2011/04/10   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo
2011/05/20 - 2011/08/20   Rožmberkové
2011/09/23 - 2012/01/22   Joža Uprka: Evropan slováckého venkova
2012/04/20 - 2013/01/13   Jakub Schikaneder (1855 - 1924)
2013/05/31 - 2013/09/29   Jan Křížek (1919 - 1985) a umělecká Paříž 50. let
2014/04/16 - 2014/09/14   Chagall / Reynek
2014/04/17 - 2014/07/31   Reynek: Génius, na kterého jsme měli zapomenout
2014/11/06 - 2015/03/15   Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdce Evropy 800-1300
2015/11/27 - 2016/03/13   Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
2016/05/15 - 2016/09/25   Císař Karel IV. 1316-1378
2017/03/10 - 2017/09/03   František Skála: Jízdárna / Riding School
2017/11/03 - 2018/02/25   Ferdinand II.: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem / Ferdinand II Archduke of Austria, a Rennaissance Ruler and Art Patron between Prague and Innsbruck
2018/09/07 - 2019/01/20   František Kupka 1871-1957
2019/04/19 - 2019/07/28   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
2020/09/11 - 2021/01/31   Mikuláš Medek: Nahý v trní
2021/04/09 - 2021/08/15   Toyen: Snící rebelka
2021/12/03 - 2022/04/24   Buddha zblízka
2023/03/31 - 2023/07/16   Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda
2023/10/20 - 2024/02/11   Petr Brandl: Příběh bohéma

Valdštejnská jízdárna

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1959   Díla Adolfa Kosárka (ke 100. výročí úmrtí)
  1973   Renato Guttuso: Obrazy z let 1931 - 1971
  1976   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo
  1988   Alois Fišárek: 1906 - 1980 (zahajovací prohlídka výstavy)
  1988   Alois Fišárek: 1906 - 1980
  1989   Martin Benka (národní umělec)
  1989   Martin Benka (národní umělec)
  1994   Jana Paulová: Tapisserie
  1998   Jakub Schikaneder: 1855 - 1924 (malíř Prahy přelomu století)
  1998   Jakub Schikaneder: Malíř Prahy přelomu století (1855 - 1924)
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus / Paradise and Myth
  2017   František Skála: Jízdárna / Riding School
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1998   Jakub Schikaneder 1855 - 1924: Malíř Prahy přelomu století

Valdštejnská jízdárna

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _

Valdštejnská jízdárna

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1971   Výstava Albrechta Dürera
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2019   Národní galerie Praha
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky

Valdštejnská jízdárna

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1967   AICA na Kubě
  1970   Slovensko se představuje