Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

type: kolektivní
place of exhibition: Valdštejnská jízdárna
date of exhibition: 2015/11/27 - 2016/03/13

Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

institution, city, address
Biskupství litoměřické, Litoměřice (Litoměřice), Dómské náměstí 1/1
Národní galerie v Praze, Praha, _
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Pasteurova 13
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2

Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

person born
Chlumská Štěpánka 27. 9. 1970
Klípa Jan 20. 2. 1976
Ottová Michaela 12. 2. 1971

Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2015   Bez hranic / Without Borders (Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí / Art in the Ocre Mountains between the Gothic and the Renaissance)