Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

city: Praha
address: nám. Jana Palacha 2
zip code: 116 38
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.ff.cuni.cz

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/07/03 - 1964/09/30   Velká Morava, Pražský hrad, Vladislavský sál, Praha
1992/05 - 1992/10   Řecké geometrické umění, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
1997/07/19 - 1997/09/28   Jiří Seifert: Sochy, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
2000/06/15   Helsinky očima spisovatelů, Klementinum, Praha
2000/06/21 - 2000/08/31   Jiří Seifert: Kresby, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
2002/04/22 - 2002/05/12   Apollinaire kniha otevřená, Klementinum, Praha
2015/11/27 - 2016/03/13   Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Valdštejnská jízdárna, Praha
2016/02/25 - 2016/02/27   36. plzeňské mezioborové sympozium k problematice 19. století, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2022/07/17 -   Štukatérství, Centrum stavitelského dědictví Plasy, Plasy (Plzeň-sever)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

date of exhibition   exhibition title
1946/11/14   Ideová situace současného výtvarného umění
2015/12/15 - 2016/01/31   Dům matky a Dům syna

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1997   Jiří Seifert: Sochy
  2017   Mýtus Ulrich Creutz (Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517))
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde)
kniha
  published   title (subtitle)
  1927   Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu v Čechách
  1928   Základy vědy o umění (se zvláštním zřením k vědeckému studiu hudby)
  2003   Zkušené naučení k velmi potřebnému již za našich časů osetí lesův, ku kterémuž ještě jiná velmi užitečná naučení o povinnostech myslivce lesův dle zkušenosti dokonále hledícího přidána jsou
  2005   Umění jako odkaz na realitu času (v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase)
  2006   Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě (Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě)
  2008   Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu
  2010   Kruté světlo, krásný stín (estetika a film)
  2011   Výuka dobrého vkusu jako státní zájem (počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763-1805)
  2012   Fyziognomie psaní (V záhybech literárního ornamentu)
  2014   Na cestě k modernosti (Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910)
  2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách)
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550))
  2015   Básně a místa (Eseje o poezii)
  2017   Hrdinové v básních (Eseje o poezii)
  2018   Stvořené pro věčnost. Největší objevy české egyptologie
  2019   Diktátor času ((De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky+)
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
  2021   Zmizelé horizonty (Fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu 1959-1989)
  2022   Karel Teige: Deníky 1912–1925
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2006   Inspirations Françaises (Recueil d'interventions portant sur l'historie de l´art)
  2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958)
  2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958)
  2020   Věci v básních (Od Achilleova štítu po hyperobjekty)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1998   Adriena Šimotová: Hostinné
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle)
  1997   Zdenek Rykr (Volná tvorba – revize dosavadních poznatků na základě celkového průzkumu písemných pramenů a kresebné pozůstalosti)
parte
  published   title (subtitle)
  1964   univ. prof. PhDr. Mirko Očadlík
  1968   univ. prof. Th. et PHDr. Josef Cibulka
  1973   Dr. František Jílek - Oberpfalcer (řádný profesor českého jazyka)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1997   Čeština doma a ve světě
  2009   Studia Hercynia (Zeitbrücken - Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und die Antike)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

institution, city, address
Státní pedagogická akademie při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Praha, _

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/06/21   Knihex 05, Vltavská náplavka, Praha
2016/06/19   Knihex 06, Vila Štvanice, Praha

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

person   born from - to, notes
Adamec Přemysl   15. 8. 1930     ???? - ????, profesor Ústavu východoevropské studie
Balcar Karel   12. 11. 1939     ???? - ????, výuka, docent katedry psychologie
Balvín Josef   13. 12. 1923     ???? - ????, externě přednáší obor: divadelní věda
Bartoš Otakar   26. 8. 1928     ???? - ????, docent polonistiky
Bečka Jiří   16. 10. 1915     1947 - 1952, tajemník FF
Beneš Zdeněk   5. 9. 1952     1986 - ????, učitel
Berka Karel   4. 5. 1923     1968 - ????, asistent, odborný asistent, docent
Bernard Jan   18. 7. 1948     1987 - 1993, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry divadelní a filmové vědy, vedoucí oddělení filmové vědy
Bláhová Marie   11. 11. 1944     1969 - ????, katedra pomocných vě historických a archiv. studia
Buriánek František   17. 1. 1917     1955 - ????, 1955 docent, 1961 profesor nové české literatury
Cvrček Václav   20. 1. 1981     ???? - ????, zástupce ředitele Ústavu Českého národního korpusu
Douša Eduard   31. 8. 1951     1986 - ????, Ústav hudební vědy
Dubovská Zorica   11. 4. 1926     ???? - ????, odborná asistentka
Dušková Libuše   27. 1. 1930     ???? - ????
Dvořák František   17. 4. 1920     ???? - ????, dějiny umění
Dvořáková Tereza   1977     ???? - ????, asistentka katedry filmových studií
Eben Petr   22. 1. 1929     1989 - ????, docent na katedře hudební vědy
Emler Josef   10. 1. 1836     1879 - 1887, mimořádný profesor pomocných věd historických
Emler Josef   10. 1. 1836     1887 - ????, řádný profesor pomocných věd historických
Foerster Josef   30. 12. 1859     1920 - 1936, lektor hudby
Foustka Břetislav   5. 2. 1862     1905 - 1915, doc. filosofie a sociologie
Foustka Břetislav   5. 2. 1862     1915 - 1919, mimořádný profesor filosofie a sociologie
Foustka Břetislav   5. 2. 1862     1919 - ????, řádný profesor filosofie a sociologie
Friedl Antonín   13. 6. 1890     ???? - ????, asistent K. Chytila v Ústavu dějin UK
Götz František   1. 1. 1894     ???? - ????
Grässlich Willhelm         ???? - ????
Hájek Václav   9. 8. 1974     2007 - ????, pedagog
Heczková Libuše   1967     ???? - ????, odborný asistent
Holman Petr   17. 4. 1951     ???? - ????, odborný asistent
Hřebíček Luděk   9. 6. 1934     1960 - 1972, pedagog turkologických oborů
Chlup Otokar   30. 8. 1875     ???? - ????
Janoušek Ivo   8. 7. 1938     ???? - ????, pedagog gnozeologie a logika
Kádner Otakar   11. 5. 1870     ???? - ????, profesor pedagogiky
Kera Denisa   17. 9. 1974     ???? - ????, teorie nových médií
Kezelius Jiří   4. 1576     1604 - ????, se stal mistrem (tehdy artistické fakulty)
Klíma Matěj         ???? - ????, Ústav české literatury a komparatistiky
Kolárová Eva   17. 6. 1929     1966 - 1992, Katedra divadelní vědy, odborná pracovnice,
Kopecký Jan   13. 10. 1919     1960 - 1970, pedagog na katedře dějin a historie divadla
Kouřil Miroslav   15. 10. 1911     1962 - 1980, katedra dějin
Křížová Markéta   30. 5. 1974     ???? - ????, Středisko ibero-amerických studií
Kvočáková Lucia   1984     ???? - ????, Ústav pro dějiny umění
Lesný Vincenc   3. 4. 1882     1924 - ????, profesor indologie
Lesný Vincenc   3. 4. 1882     1937 - 1939, děkan
Líbal Dobroslav   15. 10. 1911     ???? - ????
Linhart Kamil   8. 1. 1920     ???? - ????
Linka Jan   15. 6. 1971     ???? - ????, pedagog
Lukeš Milan   14. 12. 1933     1966 - ????, divadelní věda
Macháčková Věra   12. 9. 1919     1954 - ????
Mejdřická Květa   29. 4. 1920     ???? - ????, docentka katedry obecných dějin a pravěku
Mleziva Miroslav   21. 3. 1929     ???? - ????, docent logiky na katedře filozofie
Morávková Alena   29. 7. 1935     ???? - ????, externí pedagožka
Mráz Bohumír   4. 8. 1930     1954 - 1960, katedra dějin umění
Nebeský Ladislav   28. 1. 1937     1962 - 2008
Něměc Václav   5. 3. 1969     2007 - ????, Ústav filosofie a religionistiky
Němeček František   24. 7. 1766     1811 - ????, děkan
Olivová Borotová Lucie   27. 3. 1956     1991 - ????, Ústav Dálného východu, pedagožka
Patočka Jan   1. 6. 1907     ???? - ????
Pelán Jiří   19. 7. 1950     1991 - ????, Ústav románských studií, vedoucí oddělení italianistiky
Pilátová Markéta   1. 2. 1973     ???? - ????
Poldauf Ivan   15. 9. 1915     1965 - ????, profesor anglistiky
Pondělíček Ivo   17. 6. 1928     1990 - ????
Prahl Roman   30. 5. 1949     ???? - ????
Preiss Pavel   21. 5. 1926     ???? - ????
Příhoda Václav   7. 9. 1889     ???? - ????, profesor
Pullmann Michal   1974     ???? - ????
Půtová Barbora   14. 11. 1985     ???? - ????
Quinn Justin   26. 6. 1968     ???? - ????, asistent na katedře anglistiky a amerikanistiky
Raimanová Ivona   12. 10. 1956     2002 - ????, přednáší dějiny v mezinárodním programech East and Central European Studies a University Studies Abroad Consortium
Rezek Petr   9. 1. 1948     1991 - 1997
Richter Václav   30. 8. 1900     1927 - 1928, asistent Vojtěcha Birnbauma
Scherl Adolf   18. 8. 1925     1948 - 1952, 1948 - 1951 - asistent estetického semináře, 1951 - 1952 tajemník děkana
Smetánka         ???? - ????, profesor
Stehlík Michal   13. 4. 1976     2006 - ????, děkan
Stehlíková Eva   1. 2. 1941     1963 - 1966
Svejkovský František   3. 11. 1923     1959 - 1969
Štěpánek Pavel   8. 1. 1942     1997 - 1997, externí pedagog
Štulc Josef   4. 3. 1944     1969 - 1973, asistent
Švoma Martin   1975     ???? - ????, Katedra filmových studií
Thér Josef   8. 7. 1929     ???? - ????, asistent
Třeštík Dušan   1. 8. 1933     1955 - 1958, asistent na katedře čs. dějin
Tučný Petr   26. 6. 1920     1950 - 1960, zakladatel a vedoucí Laboratoře experimentáln a užité estetiky
Tučný Petr   26. 6. 1920     1952 - 1960, pedagog
Vacek Jaroslav   26. 6. 1943     ???? - ????
Vinter Vlastimil   29. 1. 1921     1962 - 1982
Vlasák Václav   29. 4. 1931     ???? - ????, profesor francouzštiny na Ústavu románských studií
Vočadlo Otakar   2. 10. 1895     ???? - ????, profesor anglického jazyka a literatury
Vojvodík Josef   8. 11. 1964     2002 - 2005, Odborný asistent Ústavu české literatury a literární vědy
Vojvodík Josef   8. 11. 1964     2005 - 2009, Docent Ústavu české literatury a literární vědy
Vojvodík Josef   8. 11. 1964     2009 - ????, Profesor pro teorii literatury
Volavka Vojtěch   17. 9. 1899     1947 - 1956
Vondráček Radim   21. 1. 1963     1986 - 1991, interní aspirant
Záruba-Pfeffermann Josef   13. 5. 1976     ???? - ????
Zdichynec Jan   1. 3. 1977     ???? - ????

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

person   born
Bareš Karel   22. 7. 1920    
Bartoň Otto   20. 3. 1927    
Bečvářová Anna   10. 12. 1884    
Bedrnová Eva   19. 12. 1946    
Beránek Jan   7. 7. 1924    
Beránková Turková Daniela   29. 7. 1939    
Bernardinová Eva   4. 11. 1931    
Bízek Vladislav   2. 12. 1922    
Borna Jan   25. 8. 1960    
Brožovský Jaroslav   12. 4. 1907    
Bytelová Denisa   30. 9. 1983    
Čapek Bedřich   1. 9. 1878    
Čápová Dagmar   16. 1. 1953    
Černoušek Michal   14. 8. 1945    
Daňkovská Drahomíra   18. 5. 1942    
Doležal Daniel   28. 11. 1967    
Dragoun Zdeněk   28. 10. 1946    
Dražan Josef   17. 12. 1909    
Dražan Václav   16. 7. 1917    
Drda Petr   12. 8. 1944    
Faměra Vojtěch   21. 10. 1891    
Filip Jan   25. 12. 1900    
Florian Josef   9. 2. 1873    
Fučíková Eliška   28. 8. 1940    
Gross Hynek   1. 7. 1859    
Harlas František   8. 2. 1865    
Heřmanová Janouchová Petra   18. 2. 1986    
Jansa Ivo   1954    
Kirkpatrick Jakrlová Hana   16. 9. 1969    
Kokeš Lukáš   28. 8. 1983    
Kříž Jaroslav   12. 10. 1934    
Kubíčková Zvelebilová Kateřina   7. 9. 1962    
Kubišová Zuzana   1981    
Kundera Ludvík   22. 3. 1920    
Landfras Alois   24. 4. 1797    
Laštovičková Vostřelová Věra        
Loukotková Jarmila   14. 4. 1923    
Marek Jiří   30. 5. 1914    
Militká Lucie        
Mráz Jaroslav   16. 3. 1938    
Novák Josef   19. 10. 1951    
Palata Oldřich   16. 4. 1943    
Plánka Michal   8. 2. 1917    
Plessingerová Alena   17. 1. 1928    
Pohribný Arsén   7. 9. 1928    
Pomajzlová Alena   16. 1. 1955    
Pospěch Tomáš   31. 7. 1974    
Pražáková Hana   13. 7. 1930    
Rezek Antonín   13. 1. 1853    
Rohanová Lucie   28. 1. 1982    
Sachno Serge   29. 12. 1945    
Silverio Robert   14. 12. 1965    
Sus František   7. 4. 1924    
Šafář Karel   28. 1. 1889    
Šmejkal František   18. 7. 1937    
Šmíd Jiří   21. 2. 1923    
Šmíd Rudolf   19. 8. 1956    
Šmídová Karell Dagmar   6. 11. 1958    
Šrejma Josef   23. 7. 1976    
Vachtová Ludmila   24. 9. 1933    
Zadražil Pavel   21. 6. 1961    
Zeithammel Zahořanský Josef   13. 3. 1891    
Zenger Zdeněk   5. 11. 1913    
Zíka Miroslav   25. 7. 1971    
Zrůst Jaroslav   11. 2. 1911    
Zuska Vlastimil   5. 5. 1951    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    
Žákavec František   23. 2. 1878    

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

person   born
Bolzano Bernard   5. 10. 1781    
Filip Jan   25. 12. 1900    
Hostinský Otakar   2. 1. 1847    
Masaryk Tomáš   7. 3. 1850    
Pešina Jaroslav   27. 4. 1912    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Štefková Zuzana   8. 10. 1977    
Tomek Václav   31. 5. 1818    
Wittlich Petr   23. 5. 1932    

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

kniha
  published   title (subtitle)
  2006   Bílá místa
  2008   Za hranice stránek
  2010   Vrstvy
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

diplomová (disertační) práce
published   author, title (subtitle)
1973   Kubišta Bohumil, Bohumil Kubišta - analýza prací z let 1911 - 1918
1977   Rykr Zdenek, Zdeněk Rykr, vývoj a význam malířského díla
1998    , Fotografie v českém výtvarném umění 90. let
2008    , Český divadelní plakát 1968-89: vizuální sémiotika
encyklopedie/slovník
published   author, title (subtitle)
1998    , Česko-francouzský slovník
kniha
published   author, title (subtitle)
1946    , Chodská svarba
partitura
published   author, title (subtitle)
1942    , Krysař (Baletní pantomima o dvou obrazech na vlastní scénář podle starosaské legendy (1939))