Vlastimil Vinter

* 29. 1. 1921, Liberec (Liberec), Česká republika (Czech Republic)
† 15. 4. 2011, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Art Historian, Conservationist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01142444
WIKIDATA: Q95456629
VIAF: 59507259

notes:
PhDr., CSc., specializovaný na umění 19. a 20. stol., muzejnictví a památkovou péči

Vlastimil Vinter

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1945 - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Pečírka Jaromír, *1891
1945 - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Pešina Jaroslav, *1912
1945 - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Cibulka Josef, *1886
1946 - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Matějček Antonín, *1889
1946 - 1950   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie, Květ Jan, *1896

Vlastimil Vinter

from - to   institution, city, notes
1945 - 1953   Severočeské muzeum, Liberec (Liberec), Masarykova 437/11, od 1949 ředitel
1962 - 1982   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2
1974 - 1989   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, externí pedagog

Vlastimil Vinter

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Asociace starožitníků, *, čestný člen
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Obec architektů ČR, *1989
???? - ????   Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, *
???? - ????   Uměleckohistorická společnost (UHS), *1990

Vlastimil Vinter

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004   JUV po 100 letech, Galerie Nová síň, Praha

Vlastimil Vinter

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   JUV po 100 letech, Jednota umělců výtvarných (1990- ), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   PhDr. Vlastimil Vinter (Kronika), Výtvarná kultura
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Vlastimil Vinter

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Živý odkaz minulosti (Kulturní památky v Československu), Orbis, Praha
  1988   Jan Simota, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   František Turek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2004   Miroslav Pangrác, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Stručný slovník památkové péče, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Vlastimil Vinter

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Alex Beran: Obrazy a kresby z let 1943 - 1949
  1972   Františka Stupecká: Plastiky, kresby, Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Venda Truhlářová: Obrazy
  1974   Věra Ducháčková, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Antonín Michalčík, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Helena Slavíková, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Karel Šmíd: kresby - ilustrace - karikatury - obrazy (30 let společensky angažované tvůrčí práce), Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1975   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby z let 1932 - 1975, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970-76, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Jaroslav Kříž: Motivy z Kralupska, Kulturní a společenské středisko, Kralupy nad Vltavou (Mělník)
  1976   Krajina v díle Jaroslava Malínského, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Vladimír Ringes, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Bohuš Čížek: Obrazy, grafika, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Jiří Hruška: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Julie Bérová: Obrazy, grafika, kresby 1961 - 1976, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Miloš Pošar: Obrazy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1977   Pavel Laška: Obrazy a kresby 1941-1976, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Výstava knižní grafiky Oty Karlase, Památník národního písemnictví, Praha
  1978   Jindřich Veselka: Obrazy z let 1975–1978, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Výstava knižní grafiky Oty Karlase, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1979   Jaroslav Kříž: Obrazy z let 1974 - 1978, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Jiří Votruba: Obrazy
  1979   Josef V. Barnet, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Karel Šmíd: Výběr z díla 1949-1979, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Milan Erazim: Ilustrace a grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Jaroslav Kotas: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1980   Oldřich Lajsek: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Rada: Kresby, portréty
  1980   Vítězslav Eibl: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1981   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1975 - 1981, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Michal Hajnal: Budapešť (Kresby), Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha
  1981   Národní umělec František Jiroudek: Malířské dílo, Středočeská galerie, Praha
  1982   Bohumil Matějíček: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Bohunka Waageová: Grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Jan Jüngling: Figurální kompozice 1980–1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Julie Bérová: Grafika, kresby, obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Karel Šmíd: Karikatury, kresby, obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Miloš Hruška, Muzeum Šumavy, Sušice (Klatovy)
  1983   Vladimír Ringes: Jihočeské rybníky (Obrazy a akvarely 1946 - 1983), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Alena Čermáková: Blumengemälde
  1984   Jaroslav Kříž: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Ludmila Lojdová: Kresby a grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1984   Miloš Hruška: Sochy, Okresní muzeum, Příbram (Příbram)
  1984   Miloš Pošar: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Miroslav Pangrác: Sochy a obrazy, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1985   Karel Šmíd (1914 - 1985): Výběr z díla (Obrazy, kresby, portrétní karikatury)
  1985   Kytice zasloužilé umělkyně Aleny Čermákové, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1985   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1981 / 1985, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Oskar Kozák: Sochy 1934 - 1985, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Rastislav Michal: Grafika, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
  1986   Bohuš Čížek: Obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1986   Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Oldřich Lajsek: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Blanka Velová: Krajiny domova a zemí přátel, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1987   Dagmar Pátková, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1987   Grafika - textil Aleny Šlapákové, Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)
  1987   Karel Stehlík: Výběr z díla (K nedožitým 75 narozeninám), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Květa Hamsíková: Tapisérie (Výběr z díla), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Libuše Pilařová-Kverková: Krajina - zátiší 1981 - 1987, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Milan Albich: Obrazy, kresby 81-86, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Blanka Velová: Moře. Obrazy, kresby, Městská galerie, Kutná Hora (Kutná Hora)
  1988   Dagmar Pátková: Výběr z díla, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1988   Jiří Hruška: Výběr z malířského díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Josef Ruszelák: Výběr z díla 1965 - 1987 (Obrazy, grafika), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Květy kamélií a sklo Ludviky Smrčkové
  1988   Miroslav Pangrác; Plastiky a obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1988   Pavel Poličanský: Česká krajina, Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)
  1988   Vilém Plocek, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1988   Vladimír Ringes: Obrazy z let 1983-1987, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Vladimír V. Paleček: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   František Turek: Obrazy, kresby, grafika
  1989   Jaroslav Kříž: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Jaroslav Kříž: Obrazy
  1989   Miroslav Pangrác: Plastiky, obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Severočeská krajská organizace, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1989   Věra Ducháčková: Výběr z tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Věra Růžičková Bejrová: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Bedřich Horálek: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Jarmila Kalašová: Obrazy 1985 - 1990, Unie výtvarných umělců, Praha
  1990   Otakar Čemus: Obrazy z posledních let, Unie výtvarných umělců, Praha
  1990   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, kresby, Okresní muzeum a galerie, Klatovy (Klatovy)
  1991   František Nedvěd, Český fond výtvarných umění, Praha
  1995   Ladislav Rada: Kresby, portréty
  1996   Jarmila Kalašová: Obrazy
  1996   Michal Hajnal: Věčný žal, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1999   Miloš Pošar, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1999   Miroslav Pangrác (Výběr z malířského a sochařského díla), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  1999   Zdeněk Blažek: Výběr z díla (Výběr z umělcova celoživotního díla k jeho 95. narozeninám), Dejvická galerie Vincence Kramáře, Praha
  2000   Helena Slavíková: Akvarel / Akvarel / Aquarell, BASF, s.r.o., Praha
  2011   Jiří Kubíček, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  nedat.   Eva Zoulová: Nejmenší kvítka (Skalničky v pohledu umění a vědy)
  nedat. (po 1982)   Jaroslav Vacek: Plastiky
  nedatováno   Alena Šlapáková: Grafika
  nedatováno   Helena Hrušková, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  nedatováno   Miroslav Hudeček
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Miroslav Pangrác; Plastiky / Vilma Vrbová; Obrazy a kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Helena Slavíková: Obrazy, Miloš Hruška: Sochy, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1980   Zasloužilý umělec Josef Kilián:Obrazy, Miroslav Pangrác: Plastiky, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1981   Marie Kotrbová, Štěpán Kotrba: Keramická tvorba z let 1960-1980, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Humor a satira v boji za mír a proti válce (Výstava k 100. Výročí narození Jaroslava Haška), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   VI. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Kiállítás / 6th International Small Sculpture Exhibition of Budapest
  1985   Ivan Bednář: Obrazy 1962 / 1984, Miloš Hruška: Plastiky 1978 / 1984, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Jaroslav Vacek: Plastiky, Ladislav Čepelák: Grafika
  1986   Miroslav Pangrác: Plastik, Květa Hamsíková: Tapiserie
  1987   Helena Slavíková, Helena Hrušková, Miloš Hruška: Obrazy a sochy, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
  1988   Dagmar Pátková, Pavel Poličanský, Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov (Semily)
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1994   A kortárs cseh grafika
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Malíř a grafik Jaro Beran, Česká beseda, Liberec (Liberec)
  1985   Průmyslový design (Stroje, nástroje, průmyslové výrobky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1995   Obrazy a plastiky výtvarných umělců druhé poloviny 20. století, Petrklíč, Praha
  1996   Věroslav Bergr (Barvy, tvary, struktury), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  2004   Miroslav Pangrác, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Nové plastiky Viktora Dobrovolného (Je tomu více než rok…), Výtvarné umění, 411-416
  1962   Pomník na hrobě Františka Škroupa v Rotterdamu, Výtvarné umění, 40-41
  1971   Vzájemné přátelství a základní..., Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác
  1978   František Jiroudek (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 37-44
  1978   Josef Brož (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 39-46
  1978   NSR (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1978   Výstava restaurátorských prací, Výtvarná kultura, 33-36
  1979   Bulharsko (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1979   Martin Sladký (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 34-41
  1979   NDR (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1979   Německá spolková republika (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura
  1979   Obrazy Jaroslav Kotase (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 56-57
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1979   Výstava Jana Hány a Jaroslava Chudomela v galerii Zlatá lilie (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 54-55
  1980   Karikatura, humor a satira v současném českém výtvarném umění, Výtvarná kultura, 15-20
  1980   Medailérská tvorba, Výtvarná kultura, 65-72
  1980   Umění karikatury je umění zkratky..., Rada: Kresby, portréty
  1981   Expozice restaurátorských prací, Výtvarná kultura, 11-17
  1981   František Gross (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 29-33
  1981   K loňské výstavě Adolfa Borna (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Malířské dílo Františka Jiroudka na zámku v Mělníce (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1981   Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna v Praze, Výtvarná kultura, 18-21
  1981   Obrazy Jaroslava Kříže (Výstavy), Výtvarná kultura, 61-61
  1981   Osmdesátiny Jana Nušla (Z ateliéru), Výtvarná kultura, 38-41
  1981   Venda Truhlářová, Jan Malátek (Kronika), Výtvarná kultura
  1982   Karikatury, kresby a obrazy Karla Šmída (Výstavy), Výtvarná kultura, 60-60
  1982   Obrazy Blanky Velové (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 15-15
  1982   Sochař Václav Markup, Výtvarná kultura, 41-44
  1982   W. A. Schlosser a Věra Nováková - výstava plakátů a užité grafiky, Výtvarná kultura, 50-51
  1983   Humor a satira v boji za mír a proti válce, Výtvarná kultura, 11-16
  1983   Knižní vazby Ludviky Smrčkové, Umění a řemesla, 61-63
  1983   Sochař František Radvan (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 43-46
  1983   Tvorba angažovaná přesvědčením i srdcem (Věra Nováková a W. A. Schlosser), Výtvarná kultura, 48-52
  1983   Umění citové krásy a ušlechtilosti (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 53-55
  1984   Každý člověk ve zralejším věku, Miroslav Pangrác: Sochy a obrazy
  1988   Obrazy a kresby Jiřího Hrušky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 1.číslo, 3-3
  1988   Poprvé v Praze, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 1.číslo, 4-4
  1988/07/05   Akty v galerii D, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 8.číslo, 3
  1989   Citlivost a něha, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 14.číslo, 4
  1989   Dílo široké sdělnosti, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 21.číslo, 3
  1989   Dílo vynikajícího ilustrátora, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 21.číslo, 5
  1989   Dvě tváře tvorby, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 15.číslo, 4-4
  1989   Niterné dojmy Jiřího Peci, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 13.číslo, 5
  1989   Obrazy Vladimíra Svobody, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 11.číslo, 5
  1989   Pohled do ateliéru, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 15.číslo, 3-3
  1997   Oldřich Menhart (1897-1962), Grapheion, 110-111
  1997   Oldřich Menhart, Grapheion, 110-111
  2011   Výtvarné dílo Jiřího Kubíčka, Jiří Kubíček, 8-9
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Felix Šejna: Barevné reprodukce, typografie a knižní tvorba, volný výtvarná tvorba, Dům odborů, Choceň (Ústí nad Orlicí)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Doba a svět člověka

Vlastimil Vinter

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1976/07 - 1976/09   Krajina v díle Jaroslava Malínského, Mánes, Praha
1980/11/27 - 1981/01/01   Oldřich Lajsek: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/11/12 - 1981/12/13   Vratislav Šotola: Sklo, Galerie Nová síň, Praha
1981/12/17 - 1982/01/24   Květa Hamsíková: Tapisérie. Výbor z díla, Galerie Nová síň, Praha
1982/04/29 - 1982/05/30   Karel Šmíd: Karikatury, kresby a obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/04/05 - 1984/05/09   Václav Haise: Naše krajina, Galerie Nová síň, Praha
1985/01/08 - 1985/02/03   Antonín Nykl: Plastiky, Galerie Nová síň, Praha
1985/02/07 - 1985/03/03   Zdeněk Hošek: Kresby a drobné plastiky, Galerie Nová síň, Praha
1985/10/10 - 1985/11/10   Oskar Kozák: Sochy 1934 - 1985, Galerie Nová síň, Praha
1985/10/24 - 1985/11/24   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1981 / 1985, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/11/28 - 1986/01/01   Karel Šmíd (1914 - 1985): Výběr z díla. Obrazy, kresby, portrétní karikatury, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/02/27 - 1986/03/31   Václav Kyselka: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1986/04/08 - 1986/05/11   Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1987/01/15 - 1987/02/22   Věra Merhautová: Výběr ze sochařského díla, Galerie Nová síň, Praha
1987/02/26 - 1987/04/05   Jaroslav Dvořák: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1987/04/16 - 1987/05/17   Květa Hamsíková: Tapisérie, Galerie Nová síň, Praha
1987/05/26 - 1987/07/05   Jožka Antek: Tvář člověka a krajiny / plastiky - akvarely, Galerie Nová síň, Praha
1987/09/08 - 1987/10/18   Vladimír Koštoval: Plastika, Galerie Nová síň, Praha
1987/10/22 - 1987/11/29   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 - obrazy, monotypy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1987/12/03 - 1988/01/10   Jiří Pavlík: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1988/03/03 - 1988/04/03   Josef Ruszelák: Výběr z díla 1965 - 1987, Galerie Nová síň, Praha
1988/05/31 - 1988/07/03   Václav Špale: Obrazy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1989/02/28 - 1989/04/02   Věra Ducháčková: Výběr z tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1989/05/16 - 1989/06/11   Věra Růžičková - Bejrová: výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1989/11/02 - 1989/12/03   Jan Grimm: Obrazy / kresby, Galerie Nová síň, Praha
1989/12/20 - 1990/02/04   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla k šedesátinám, Galerie Nová síň, Praha
1990/02/15 - 1990/03/18   Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1990/09/13 - 1990/10/14   Jaroslav Pecka: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1990/10/23 - 1990/11/18   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1999/03/02 - 1999/03/31   Zdeněk Blažek: Výběr z díla, Dejvická galerie Vincence Kramáře, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1983/04/26 - 1983/05/22   Humor a satira v boji za mír a proti válce. Výstava k 100. Výročí narození Jaroslava Haška, Galerie Václava Špály, Praha
1986/06-07   Miroslav Pangrác: Plastik, Květa Hamsíková: Tapiserie, Stadtgeschichtliches Museum Wismar, Wismar

Vlastimil Vinter

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
----/04/04 -   Jiří Kryštůfek: Sochy, Galerie Pyramida, Praha
11/13   Zdeněk Zálešák: Obrazy 1956 - 2003, DDB Art Gallery, Praha
1950/03/11 - 1950/04/20   Mikoláš Aleš: Reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/03/16 -   Kvaše, kresby a grafické práce Vojtěcha Sedláčka, Výstavní síň Mladé fronty, Liberec (Liberec)
1950/06/13 -   Jaro Beran: Z let 1912 - 1950, Výstavní síň Mladé fronty, Liberec (Liberec)
1974/02/21 - 1974/03/31   Venda Truhlářová: Obrazy z let 1971 - 74, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/09/24 - 1974/10/13   Věra Ducháčková: Sochy, Galerie Na Slovanech, Praha
1975/02/20 - 1975/03/23   Helena Slavíková, Galerie Československý spisovatel, Praha
1975/09/08 - 1975/10/05   Antonín Michalčík: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1976/05/04 - 1976/06/06   Ladislav Hojný: Kresby, grafika, ilustrace, Galerie mladých, Mánes, Praha
1976/11/25 - 1977/01   Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970 - 1976, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/03/03 - 1977/04/03   Julie Bérová: Obrazy, grafika, kresby 1961 - 1976, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/03/30 - 1977/04   Ota Karlas: Knižní grafika, Památník národního písemnictví, Praha
1977/07/21 - 1977/08/28   Pavel Laška: Obrazy a kresby 1941-1976, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/09/08 - 1977/10/09   Miloš Pošar: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1977/10/11 - 1977/11/13   Bohuš Čížek: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1978/04/08 - 1978/06/04   Ota Karlas: Knižní grafika, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1979/05/23   Felix Šejna: Barevné reprodukce, typografie a knižní tvorba, volná výtvarná tvorba, Dům odborů, Choceň (Ústí nad Orlicí)
1979/10/04 - 1979/11/04   Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/05/14 - 1980/05/28   Jaroslav Kotas: Obrazy, Galerie Platýz, Praha
1980/09/18 - 1980/10   Vítězslav Eibl: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/11/27 - 1981/01/01   Oldřich Lajsek: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/05/14 - 1981/05/25   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby, Závodní klub ROH Tesla Karlín, Praha
1981/06/04 - 1981/07/12   Václav Sedláček: Krajina, Galerie Nová síň, Praha
1981/10/08 - 1981/11/08   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla, Galerie Nová síň, Praha
1981/11/05 - 1981/12/06   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1975 - 1981, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/11/12 - 1981/12/13   Vratislav Šotola: Sklo, Galerie Nová síň, Praha
1981/12/17 - 1982/01/24   Květa Hamsíková: Tapisérie. Výbor z díla, Galerie Nová síň, Praha
1982/03/11 - 1982/04/12   Julie Bérová: Grafika, kresby, obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1982/05/12 - 1982/06/13   Josef Hvozdenský: Přehled tvorby 1958 - 1982, Galerie Nová síň, Praha
1982/06/08 - 1982/07/04   Renata Oleríny: Keramika, Galerie Na Újezdě, Praha
1982/06/22 - 1982/08/22   Bohunka Waageová: Grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/09/29 - 1982/10/31   Bohumil Matějíček: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1983/10/24 - 1983/11/27   Jiří Corvin: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1983/11/29 - 1983/12/12   Alena Čermáková: Květiny a zátiší, Galerie Dílo, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1984/03/01 - 1984/04/01   Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty, Galerie Nová síň, Praha
1984/03/13 -1984/04/15   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby, Galerie Václava Špály, Praha
1984/04/05 - 1984/05/09   Václav Haise: Naše krajina, Galerie Nová síň, Praha
1984/05/15 - 1984/06/17   František Hora: Výběr z životního díla, Galerie Nová síň, Praha
1984/08/08 - 1984/09/16   Miloš Pošar: Obrazy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1984/09/11 - 1984/10/14   Jaroslav Kříž: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1984/11/27 - 1984/12/31   Ivo Rozsypal: Deset let výtvarné spolupráce s oborovým podnikem Crystalex Nový Bor 1973 - 1983, Galerie Nová síň, Praha
1985/09/05 - 1985/10/06   Dagmar Kašparová: Akvarely, Galerie Nová síň, Praha
1985/10/10 - 1985/11/10   Oskar Kozák: Sochy 1934 - 1985, Galerie Nová síň, Praha
1985/10/24 - 1985/11/24   Ladislav Leitgeb: Zátiší a krajiny 1981 / 1985, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/01/23 - 1986/02/23   Wilfried Fitzenreiter: Plastiky, medaile, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1986/03/20 - 1986/04/20   Oldřich Lajsek: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/04/08 - 1986/05/11   Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1986/05/01 - 1986/06/22   Dagmar Pátková: Sochy a restaurátorské práce, Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem - Vrch Gotthard, Hořice (Jičín)
1986/09/18 - 1986/10/26   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Galerie Nová síň, Praha
1987/01/15 - 1987/02/22   Věra Merhautová: Výběr ze sochařského díla, Galerie Nová síň, Praha
1987/02/26 - 1987/04/05   Jaroslav Dvořák: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1987/03/12 - 1987/04/20   Libuše Pilařová-Kverková: Krajina - zátiší 1981-1987, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/04/16 - 1987/05/17   Květa Hamsíková: Tapisérie, Galerie Nová síň, Praha
1987/05/19 - 1987/06/28   Karel Stehlík: Výběr z díla: K nedožitým 75 narozeninám, Galerie Václava Špály, Praha
1987/09/08 - 1987/10/18   Vladimír Koštoval: Plastika, Galerie Nová síň, Praha
1987/10/22 - 1987/11/29   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 - obrazy, monotypy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1987/12/03 - 1988/01/10   Jiří Pavlík: Obrazy, Galerie Nová síň, Praha
1988/01/19 - 1988/02/21   Josef Mžyk: Práce z let 1974 - 1987, Galerie Nová síň, Praha
1988/03/15 - 1988/04/24   Jiří Hruška: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1988/03/31 - 1988/04/24   Dagmar Pátková: Sochy a restaurátorské práce, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1988/04/12 - 1988/05/22   Mahin Al-Karim: Tapisérie, Galerie Nová síň, Praha
1988/05/31 - 1988/07/03   Václav Špale: Obrazy, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1988/07/12 - 1988/08/21   Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba, Galerie Nová síň, Praha
1988/12/22 - 1989/01/29   Vladimír V. Paleček: Výběr z díla, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/03/08 - 1989/03/31   Antonín Kudláček: Tvary, Vstupní hala Nové ubytovny n.p. Motorlet, Praha
1989/06/15 - 1989/07/16   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, Galerie Nová síň, Praha
1989/07/20 - 1989/08/20   Miloš Malina: Raná tvorba, Galerie Nová síň, Praha
1989/11/02 - 1989/11/16   František Turek: Obrazy, kresby, Galerie Platýz, Praha
1989/11/02 - 1989/12/03   Jan Grimm: Obrazy / kresby, Galerie Nová síň, Praha
1989/11/09 - 1989/12/10   Jaroslav Kříž: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1989/12/20 - 1990/02/04   Ivan Gruber: Výběr z malířského díla k šedesátinám, Galerie Nová síň, Praha
1990/02/15 - 1990/03/18   Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1990/03/29 - 1990/04/29   Bedřich Horálek: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1990/10/23 - 1990/11/18   Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby, Galerie Nová síň, Praha
1990/10/25 - 1990/11/25   Jarmila Kalašová: Obrazy 1985 - 1990, Galerie Československý spisovatel, Praha
1990/11/01 - 1990/12/02   Otakar Čemus: Obrazy z posledních let, Galerie bratří Čapků, Praha
1990/11/13 - 1990/12/05   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, kresby, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1996/03/14 - 1996/07/27   Michal Hajnal: Věčný žal, Malá pevnost, foyer kina, Terezín (Litoměřice)
1996/06/27 - 1996/09/01   Věroslav Bergr: Barvy - tvary - struktury, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1997/01/24 - 1997/02/23   Věroslav Bergr: Obrazy, sochy, ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/02/07 - 1997/02/28   Michal Hajnal: Věčný žal, Zámek Vlašim, Vlašim (Benešov)
1997/12/03 - 1997/12/31   Věroslav Bergr, Galerie Křižovníků, Praha
1999/05/19 -   Pavla Kováčová: Obrazy, Jubilejní synagoga, Praha
2004/11/06 -   Vladimír Sirůček: Malá Strana, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/05/18 - 1958/07/31   Jaro a Alex Beran: Náš Liberec, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1968/05/23 - 1968/06/23   Miroslav Pangrác: Plastiky, Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/02/05 - 1971/03/28   Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1981/04/23 - 1981/05/24   Ex libris - soudobá knižní značka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1989/09/28 - 1989/10/29   Plocha, prostor, Galerie Nová síň, Praha

Vlastimil Vinter

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/08/12 - 2003/08/30   Milada Doležalová: Tvořivá příroda. Kameny, Vladimír Sirůček: Fotografie, Galerie Astro, Praha

Vlastimil Vinter

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Slovník památkové péče (Terminologie - morfologie - organizace), Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1964   Dvě publikace z Liberce, Výtvarná práce, 5-5
  1989   Užitečné sympozium, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 2